Page 1

Scul pt ur es

I t i s st andi ngf emal e dr awi ngI di dc omposef ormyowni nt er est . r ef er enc sf r om ot hermagaz i ne f ormor epr ac t i c e

Ti t l e: Camel

Medi um: Pl ast er

Thi si sf r eel anc e wor k goodwor k .i tt ook5hour se i t i si npl ast ersi z ei s6x3f eet smyf r i endandmewe bot h donet hi swor k .

Ti t l e:

Leopar d

Medi um: Pl ast er

Thi si sf r eel anc e wor k goodwor k .i tt ook5hour se i t i si npl ast ersi z ei s5x2f eet smyf r i endandmewe bot h donet hi swor k .

Ti t l e: Por t r ai t

Medi um: T er r ac ot t a

Thi si s l i f est udywor kv er yi nt er est i ngwor k .i tt ook10hour se i t i si nt er r ac ot t a, si z ei s2f eet si di dac c or di ng t omodal pose i nf r ount of me

ramportfolio  

ramportfolio 6

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you