Page 1

Pai nt i ngs

Medi um:

r oui t s Ti t l e: f

Oi l pai nt i ng

Thi si s my owni nt er est i ng l i ght andshadowwor kv er ydet ai l si nt er est i ngwor k .i tt ook4day s si z ei s4x2 f eet sI di dac c or di ng t ogr eat mast erwor kc opi ed weaddphot oshopef f ec t sal so.f ort hedar k nesseac hand ev r ydet ai l sdi di nt hi swor k s

Thi si s my l f r eel anc ewor kv er ygood wor k .i tt ook10hour se si z ei s48� x 36�I di dac c or di ng t o Phot obasi si t i sc har c oal dr awi ng

Medi um:

andsc ape Ti t l e: l

Oi l pai nt i ng

Thi si s my owni nt er est i ng l i ght andshadowwor kv er ydet ai l si nt er est i ngwor k .i tt ook2day s si z ei s4x2 f eet sI di dac c or di ng t oi magewor kc opi edf i nal l yweaddphot oshopef f ec t sal so. i t i si nt hemor ni ngf eel .

Medi um: Oi l pai nt i ng

Ti t l e: hor ser i de

Thi si s my l f r eel anc ewor kv er ydet ai l si nt er est i ngwor k .i tt ook20(not c ont i nue)day s si z ei s6x3f eet s I di dac c or di ngt ot he gr eat mast erwor kc opi ed. andsomanydet ai l swor ki st her e. i t i st oohar d andv er y c ar ef ul l .

St or yboar ds

Gr omorCommer i caladsst or yboar d

f r i endsvi si t i ngexhi bi t i onst or yboar d

st af fdi scur t i on st or yboar d

ramportfolio  
ramportfolio  

ramportfolio 10