Page 1

‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬

‫جامعة حضرموت للعلوم وال تكنولوجيا‬

‫اإلدارة العامة للقبول والتسجيل‬

‫كلية الهندسة والبترول‬

‫العام الجامعي ‪:‬‬

‫التخصص ‪:‬‬

‫هندسة بترولية‬

‫المستوى ‪:‬‬

‫م‬

‫النتيجة الفصمية لمفصل الدراسي‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪100‬‬ ‫ثقافة اسالمية ( ‪) 1‬‬

‫المساقات‬ ‫اسم الطالب ‪ /‬الطالبة‬

‫الدفعة ‪0 :‬‬

‫األول‬

‫الساعات المعتمدة والمجموع‬ ‫رقم القيد‬

‫‪2013 / 2012‬‬

‫ع‬

‫ف‬

‫م‬

‫‪70 30 0‬‬

‫‪100‬‬ ‫لغة عربية ( ‪) 1‬‬

‫مج‬

‫ع‬

‫ف‬

‫م‬

‫‪100‬‬

‫‪0‬‬

‫‪30‬‬

‫‪70‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫د‬

‫‪1‬‬

‫‪ 12020278‬اواب محمد صالح عبداهلل ابو لحوم‬

‫‪0‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ 12020247‬أحمد سعيد أحمد ثوبان‬

‫‪69 20‬‬

‫‪90‬‬

‫‪2‬‬

‫‪0‬‬

‫األول‬

‫‪100‬‬

‫‪3‬‬

‫لغة إنجميزية ( ‪) 1‬‬

‫مج‬

‫ع‬

‫ف‬

‫‪100‬‬

‫‪0‬‬

‫‪70 30‬‬

‫د‬

‫‪0‬‬

‫م‬

‫‪150‬‬

‫‪3‬‬

‫رياضيات ( ‪) 1‬‬

‫مج‬

‫ع‬

‫ف‬

‫‪100‬‬

‫‪0‬‬

‫‪100 50‬‬

‫د‬

‫‪0‬‬

‫م‬

‫‪150‬‬

‫‪3‬‬

‫فيزياء عامة (‪)1‬‬

‫مج‬

‫د‬

‫ع‬

‫‪150‬‬

‫ف‬

‫م‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪89‬‬

‫‪26‬‬

‫‪56‬‬

‫‪82‬‬

‫‪82‬‬

‫‪66 23‬‬

‫‪90‬‬

‫‪89‬‬

‫‪40‬‬

‫‪78‬‬

‫‪33 20 50 118 120‬‬

‫‪2‬‬

‫كيمياء عامة ( ‪) 1‬‬

‫مج‬

‫د‬

‫‪70 30 50‬‬

‫‪150‬‬

‫ع‬

‫‪150‬‬

‫ف‬

‫م‬

‫رسم ىندسي‬

‫مج‬

‫د‬

‫ع‬

‫‪150‬‬

‫‪30 50‬‬

‫‪70‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪24 40 103 103‬‬

‫‪50‬‬

‫‪114 114‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪100‬‬

‫ف‬

‫م‬

‫‪50 35 15‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪7‬‬

‫م‪.‬الساعات‬

‫م‪.‬الدرجات‬

‫‪17‬‬

‫‪850‬‬

‫‪7‬‬ ‫مج‬

‫د‬

‫‪100‬‬

‫مجموع‬ ‫الدرجات‬

‫مـواد‬

‫التقدير‬

‫المعدل الفصلي‬

‫‪0‬‬

‫‪35 34‬‬

‫‪76‬‬

‫‪76‬‬

‫‪675‬‬

‫‪79.41‬‬

‫جيد‬

‫‪3‬‬

‫‪ 12020262‬أحمد صالح برك بن سعيد‬

‫‪63 18‬‬

‫‪81‬‬

‫‪81‬‬

‫‪26‬‬

‫‪56‬‬

‫‪82‬‬

‫‪82‬‬

‫‪56 22‬‬

‫‪78‬‬

‫‪78‬‬

‫‪38‬‬

‫‪82‬‬

‫‪36 17 43 120 120‬‬

‫‪98‬‬

‫‪96‬‬

‫‪17 40‬‬

‫‪41‬‬

‫‪98‬‬

‫‪98‬‬

‫‪44 35 13‬‬

‫‪92‬‬

‫‪92‬‬

‫‪649‬‬

‫‪76.35‬‬

‫جيد‬

‫‪4‬‬

‫‪ 12020265‬أحمد عباس أحمد بافرج‬

‫‪51 23‬‬

‫‪74‬‬

‫‪74‬‬

‫‪20‬‬

‫‪46‬‬

‫‪66‬‬

‫‪66‬‬

‫‪66 20‬‬

‫‪86‬‬

‫‪86‬‬

‫‪42‬‬

‫‪47‬‬

‫‪89‬‬

‫‪89‬‬

‫‪25 12 40‬‬

‫‪77‬‬

‫‪77‬‬

‫‪12 37‬‬

‫‪30‬‬

‫‪79‬‬

‫‪79‬‬

‫‪7‬‬

‫‪38 25‬‬

‫‪70‬‬

‫‪70‬‬

‫‪541‬‬

‫‪63.65‬‬

‫مقبول‬

‫‪5‬‬

‫‪ 12020272‬أحمد عمي محمود قصيمو‬

‫‪54 15‬‬

‫‪69‬‬

‫‪69‬‬

‫‪28‬‬

‫‪27‬‬

‫‪55‬‬

‫‪55‬‬

‫‪55 23‬‬

‫‪78‬‬

‫‪78‬‬

‫‪35‬‬

‫‪45‬‬

‫‪80‬‬

‫‪80‬‬

‫‪25 18 30‬‬

‫‪75‬‬

‫‪73‬‬

‫‪4‬‬

‫‪55‬‬

‫‪94‬‬

‫‪94‬‬

‫‪43 33 12‬‬

‫‪88‬‬

‫‪88‬‬

‫‪539‬‬

‫‪63.41‬‬

‫مقبول‬

‫‪6‬‬

‫‪ 12020211‬أحمد محمد عبدالرحمن العطاس‬

‫‪68 29‬‬

‫‪97‬‬

‫‪97‬‬

‫‪28‬‬

‫‪67‬‬

‫‪95‬‬

‫‪95‬‬

‫‪70 27‬‬

‫‪97‬‬

‫‪97‬‬

‫‪46‬‬

‫‪89‬‬

‫‪46 28 47 135 135‬‬

‫‪24 46 121 121‬‬

‫‪65‬‬

‫‪41 34 13 135 135‬‬

‫‪88‬‬

‫‪88‬‬

‫‪768‬‬

‫‪90.35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪7‬‬

‫‪ 12020280‬أحمد محمد محمود باعموي‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪8‬‬

‫‪ 12020222‬أكرم فيمي محمد بن طنفيرة‬

‫‪48‬‬

‫‪85‬‬

‫‪25 38 111 111‬‬

‫‪60‬‬

‫‪123 123‬‬

‫‪9‬‬

‫‪ 12020214‬أنس عموي سعيد بريك‬ ‫أوسان عادل عبدالباري الذبحاني‬

‫‪0‬‬

‫‪69 28‬‬

‫‪97‬‬

‫‪97‬‬

‫‪62 28‬‬

‫‪90‬‬

‫‪90‬‬

‫‪28‬‬

‫‪80‬‬

‫‪79‬‬

‫‪30‬‬

‫‪58‬‬

‫‪66‬‬

‫‪21‬‬

‫‪33‬‬

‫‪30‬‬

‫‪20‬‬ ‫‪30‬‬

‫‪56‬‬

‫‪11‬‬

‫‪0‬‬

‫‪56‬‬

‫‪40 15‬‬

‫‪55‬‬

‫‪55‬‬

‫‪35‬‬

‫‪42‬‬

‫‪13‬‬

‫‪ 12020297‬تركي صالح مسمم جمعان الجريري‬

‫‪35 18‬‬

‫‪53‬‬

‫‪53‬‬

‫‪14‬‬

‫‪ 12020256‬جامع برخدلو ديري عيسى‬

‫‪42 15‬‬

‫‪57‬‬

‫‪57‬‬

‫‪26‬‬

‫‪15‬‬

‫‪ 12020219‬جمال أحمد العبد بن جميل‬

‫‪8‬‬

‫‪35‬‬

‫‪88‬‬

‫‪68 28‬‬

‫‪96‬‬

‫‪96‬‬

‫‪30‬‬

‫‪67‬‬

‫‪97‬‬

‫‪97‬‬

‫‪68 26‬‬

‫‪94‬‬

‫‪94‬‬

‫‪40‬‬

‫‪87‬‬

‫‪49 21 41 127 127‬‬

‫‪20 40 111 111‬‬

‫‪55‬‬

‫‪45 35 10 115 115‬‬

‫‪90‬‬

‫‪90‬‬

‫‪730‬‬

‫‪85.88‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪67 29‬‬

‫‪96‬‬

‫‪96‬‬

‫‪25‬‬

‫‪70‬‬

‫‪95‬‬

‫‪95‬‬

‫‪66 25‬‬

‫‪91‬‬

‫‪91‬‬

‫‪50‬‬

‫‪96‬‬

‫‪52 27 45 146 146‬‬

‫‪30 40 124 124‬‬

‫‪70‬‬

‫‪45 34 11 140 140‬‬

‫‪90‬‬

‫‪90‬‬

‫‪782‬‬

‫‪92.00‬‬

‫ممتاز‬

‫‪96‬‬

‫‪96‬‬

‫‪30‬‬

‫‪60‬‬

‫‪90‬‬

‫‪90‬‬

‫‪62 25‬‬

‫‪87‬‬

‫‪87‬‬

‫‪48‬‬

‫‪91‬‬

‫‪45 24 37 139 139‬‬

‫‪25 43 106 106‬‬

‫‪55‬‬

‫‪123 123‬‬

‫‪7‬‬

‫‪35 34‬‬

‫‪76‬‬

‫‪76‬‬

‫‪717‬‬

‫‪84.35‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪97‬‬

‫‪30‬‬

‫‪69‬‬

‫‪99‬‬

‫‪99‬‬

‫‪66 24‬‬

‫‪90‬‬

‫‪90‬‬

‫‪48‬‬

‫‪92‬‬

‫‪52 30 45 140 140‬‬

‫‪25 40 127 127‬‬

‫‪65‬‬

‫‪130 130‬‬

‫‪8‬‬

‫‪43 31‬‬

‫‪82‬‬

‫‪82‬‬

‫‪765‬‬

‫‪90.00‬‬

‫ممتاز‬

‫‪26‬‬

‫‪65‬‬

‫‪91‬‬

‫‪91‬‬

‫‪62 22‬‬

‫‪84‬‬

‫‪84‬‬

‫‪42‬‬

‫‪57‬‬

‫‪99‬‬

‫‪46 19 30‬‬

‫‪21 38‬‬

‫‪60‬‬

‫‪119 120‬‬

‫‪8‬‬

‫‪33 33‬‬

‫‪74‬‬

‫‪74‬‬

‫‪657‬‬

‫‪77.29‬‬

‫جيد‬

‫‪64‬‬

‫‪94‬‬

‫‪94‬‬

‫‪62 20‬‬

‫‪82‬‬

‫‪82‬‬

‫‪42‬‬

‫‪84‬‬

‫‪54 26 47 126 126‬‬

‫‪20 40 127 127‬‬

‫‪0‬‬

‫غائب بعذر‬

‫‪47 35 11‬‬

‫‪93‬‬

‫‪93‬‬

‫‪96‬‬

‫‪96‬‬

‫‪70 28‬‬

‫‪98‬‬

‫‪98‬‬

‫‪48‬‬

‫‪97‬‬

‫‪61 28 47 145 145‬‬

‫‪26 40 136 136‬‬

‫‪63‬‬

‫‪47 35 11 129 129‬‬

‫‪93‬‬

‫‪93‬‬

‫‪68‬‬

‫‪50 20‬‬

‫‪70‬‬

‫‪70‬‬

‫‪42‬‬

‫‪46‬‬

‫‪88‬‬

‫‪18 16 44‬‬

‫‪15 40‬‬

‫‪46‬‬

‫‪33 35 13 101 101‬‬

‫‪81‬‬

‫‪81‬‬

‫‪18‬‬

‫‪ 12020242‬حسن أمين قاسم حسن‬

‫‪66 28‬‬

‫‪94‬‬

‫‪94‬‬

‫‪90‬‬

‫‪89‬‬

‫‪30‬‬

‫‪96‬‬

‫‪30‬‬

‫‪66‬‬

‫‪30‬‬

‫‪38‬‬

‫‪68‬‬

‫‪19‬‬

‫‪1202023‬‬

‫‪20‬‬

‫‪ 12020230‬حممي خالد أحمد االبرط‬

‫‪65 24‬‬

‫‪21‬‬

‫‪ 12020241‬حمدي أحمد حسان الوجيو‬

‫‪68 28‬‬

‫‪96‬‬

‫‪68 27‬‬

‫‪95‬‬

‫‪95‬‬

‫‪26‬‬ ‫‪27‬‬

‫‪ 12020238‬زياد عبدالوىاب غالب سعيد‬

‫مختص اللجنة اإلمتحانية‬

‫‪77‬‬

‫‪16 29‬‬

‫‪33 28‬‬

‫‪67 30‬‬

‫‪12020253‬‬

‫‪3‬‬

‫‪5‬‬

‫‪68‬‬

‫‪97‬‬

‫رشيد صالح يسمم با طحان‬

‫‪35‬‬

‫‪12‬‬

‫‪18 15 42‬‬

‫‪77‬‬

‫‪99‬‬

‫‪88‬‬

‫‪25 20 40‬‬

‫‪39‬‬

‫‪68‬‬

‫‪17‬‬

‫‪25‬‬

‫‪95‬‬

‫‪40‬‬

‫‪78‬‬

‫‪99‬‬

‫‪99‬‬

‫‪486‬‬

‫‪ 12020220‬جميل محمد ناجي سيالن‬

‫‪ 12020293‬رامي أحمد سعيد بريحان‬

‫‪90‬‬

‫‪89‬‬

‫‪45‬‬

‫‪21 42‬‬

‫‪57.18‬‬

‫‪66 30‬‬

‫‪24‬‬

‫‪42 22 47 133 135‬‬

‫مقبول‬

‫‪16‬‬

‫‪1202026‬‬

‫‪55 22‬‬

‫‪77‬‬

‫‪27‬‬

‫‪12020234‬‬

‫خالد محمد سعيد بن سواد‬

‫‪7‬‬

‫‪38 21‬‬

‫‪59‬‬

‫‪59‬‬

‫‪35‬‬

‫‪12‬‬

‫‪ 12020276‬بدر أحمد سعيد باحداد‬

‫‪51 15‬‬

‫‪23‬‬

‫‪11 38‬‬

‫‪0‬‬

‫‪5‬‬

‫‪12 23‬‬

‫‪54‬‬

‫‪54‬‬

‫‪50 15‬‬

‫‪65‬‬

‫‪65‬‬

‫‪66‬‬

‫‪ 12020218‬خالد عبدالمجيد أحمد الدميني‬

‫‪3‬‬

‫‪0‬‬

‫‪7‬‬

‫‪11 29‬‬

‫‪88‬‬

‫‪88‬‬

‫‪68 27‬‬

‫‪95‬‬

‫‪11‬‬

‫‪22‬‬

‫‪31 24 44 118 120‬‬

‫‪21 38‬‬

‫‪51‬‬

‫‪110 110‬‬

‫‪8‬‬

‫‪44 33‬‬

‫‪85‬‬

‫‪85‬‬

‫‪677‬‬

‫‪79.65‬‬

‫جيد‬

‫‪30‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪59‬‬

‫‪87‬‬

‫‪87‬‬

‫‪ 12020251‬أيمن سبيت عوض بن شياب‬

‫خالد أحمد محمد غاوي‬

‫‪77‬‬

‫‪58 24 44 122 122‬‬

‫‪24 40 126 126‬‬

‫‪50‬‬

‫‪114 114‬‬

‫‪8‬‬

‫‪66 23‬‬

‫‪54 25‬‬

‫‪12020269‬‬

‫‪44‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪30 45‬‬

‫‪0‬‬

‫‪8‬‬

‫‪30‬‬

‫‪0‬‬

‫‪43 35‬‬

‫‪86‬‬

‫‪86‬‬

‫‪715‬‬

‫‪84.12‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪30‬‬

‫‪59‬‬

‫‪90‬‬

‫‪10‬‬

‫حسين عبدالرحمن محمد بمفقيو‬

‫‪7‬‬

‫‪33 33‬‬

‫‪73‬‬

‫‪73‬‬

‫‪706‬‬

‫‪83.06‬‬

‫‪77‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪89‬‬

‫‪12020273‬‬

‫جمال أحمد عمي البارد‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪19‬‬

‫‪35‬‬

‫‪85‬‬

‫‪95‬‬

‫‪85‬‬

‫‪95‬‬

‫‪45‬‬

‫‪88‬‬

‫‪793‬‬

‫‪93.29‬‬

‫ممتاز‬

‫‪67 30‬‬

‫‪97‬‬

‫‪97‬‬

‫‪30‬‬

‫‪68‬‬

‫‪98‬‬

‫‪98‬‬

‫‪66 24‬‬

‫‪90‬‬

‫‪90‬‬

‫‪50‬‬

‫‪85‬‬

‫‪30 27 44 135 135‬‬

‫‪22 39 101 101‬‬

‫‪70‬‬

‫‪131 131‬‬

‫‪41 34‬‬

‫‪82‬‬

‫‪82‬‬

‫‪734‬‬

‫‪86.35‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪70 25‬‬

‫‪95‬‬

‫‪95‬‬

‫‪28‬‬

‫‪68‬‬

‫‪96‬‬

‫‪96‬‬

‫‪66 25‬‬

‫‪91‬‬

‫‪91‬‬

‫‪44‬‬

‫‪95‬‬

‫‪59 25 45 139 139‬‬

‫‪28 40 129 129‬‬

‫‪57‬‬

‫‪36 31 11 125 125‬‬

‫‪78‬‬

‫‪78‬‬

‫‪753‬‬

‫‪88.59‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪30‬‬

‫‪0‬‬

‫‪50‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪28 38‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪26‬‬

‫‪55‬‬

‫‪38‬‬

‫‪80‬‬

‫‪42 26 30 118 120‬‬

‫‪18 40‬‬

‫‪43‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪15‬‬

‫‪0‬‬

‫‪68 27‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪95‬‬

‫‪95‬‬

‫‪26‬‬ ‫‪81‬‬

‫‪81‬‬

‫‪51 20‬‬ ‫‪0‬‬

‫رئيس قسم الرصد‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪71‬‬

‫‪71‬‬

‫رئيس القسم العلمي‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪13‬‬

‫‪0‬‬

‫مدير القبول و التسجيل‬

‫‪98‬‬

‫‪98‬‬

‫‪0‬‬

‫‪7‬‬

‫‪24 10‬‬ ‫‪101 101‬‬

‫‪7‬‬

‫‪37 33‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪77‬‬

‫‪77‬‬

‫‪643‬‬

‫‪75.65‬‬

‫رئيس لجنة الرصد‬

‫جيد‬


‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬

‫جامعة حضرموت للعلوم وال تكنولوجيا‬

‫اإلدارة العامة للقبول والتسجيل‬

‫كلية الهندسة والبترول‬

‫العام الجامعي ‪:‬‬

‫التخصص ‪:‬‬

‫هندسة بترولية‬

‫المستوى ‪:‬‬

‫م‬

‫النتيجة الفصمية لمفصل الدراسي‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪100‬‬ ‫ثقافة اسالمية ( ‪) 1‬‬

‫المساقات‬ ‫اسم الطالب ‪ /‬الطالبة‬

‫الدفعة ‪0 :‬‬

‫األول‬

‫الساعات المعتمدة والمجموع‬ ‫رقم القيد‬

‫‪2013 / 2012‬‬

‫ع‬

‫ف‬

‫م‬

‫‪70 30 0‬‬ ‫‪68 30‬‬

‫‪28‬‬

‫‪ 12020232‬زياد عمي مرشد محمد فارع‬

‫‪29‬‬

‫‪ 12020233‬سعد منصور صالح عفاره‬

‫‪0‬‬

‫‪30‬‬

‫‪ 12020259‬سعيد أحمد عبود القرزي‬

‫‪100‬‬ ‫لغة عربية ( ‪) 1‬‬

‫مج‬

‫ع‬

‫ف‬

‫م‬

‫‪100‬‬

‫‪0‬‬

‫‪30‬‬

‫‪70‬‬

‫‪30‬‬

‫‪64‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫د‬

‫‪2‬‬

‫‪98‬‬

‫‪98‬‬

‫‪0‬‬

‫‪63 15‬‬

‫‪78‬‬

‫‪78‬‬

‫‪3‬‬

‫‪100‬‬ ‫لغة إنجميزية ( ‪) 1‬‬

‫مج‬

‫ع‬

‫ف‬

‫‪100‬‬

‫‪0‬‬

‫‪70 30‬‬

‫د‬

‫‪94‬‬

‫‪94‬‬

‫‪70 27‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪20‬‬

‫‪46‬‬

‫‪66‬‬

‫‪66‬‬

‫م‬

‫رياضيات ( ‪) 1‬‬

‫مج‬

‫ع‬

‫ف‬

‫‪100‬‬

‫‪0‬‬

‫‪100 50‬‬

‫د‬

‫‪97‬‬

‫‪97‬‬

‫‪0‬‬

‫‪48 18‬‬

‫‪66‬‬

‫‪66‬‬

‫مج‬

‫د‬

‫ع‬

‫‪150‬‬

‫ف‬

‫م‬

‫كيمياء عامة ( ‪) 1‬‬

‫مج‬

‫د‬

‫‪70 30 50‬‬

‫ع‬

‫‪150‬‬

‫ف‬

‫م‬

‫مج‬

‫د‬

‫ع‬

‫‪150‬‬

‫ف‬

‫م‬

‫‪30 50‬‬

‫‪70‬‬

‫‪50‬‬

‫‪97‬‬

‫‪62 26 46 147 147‬‬

‫‪30 38 134 135‬‬

‫‪70‬‬

‫‪47 35 11 138 138‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪38‬‬

‫‪47‬‬

‫‪85‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪85‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪12 14 35‬‬

‫‪38‬‬

‫‪1‬‬

‫‪16‬‬

‫‪6‬‬

‫د‬

‫‪100‬‬ ‫‪93‬‬

‫‪93‬‬

‫‪31 31‬‬

‫‪68‬‬

‫‪68‬‬

‫المعدل الفصلي‬

‫‪802‬‬

‫‪94.35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪31‬‬

‫‪1202022‬‬

‫سعيد عمي سالم بن كردوس‬

‫‪17‬‬

‫‪30‬‬

‫‪0‬‬

‫‪45‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪23 38‬‬

‫‪0‬‬

‫‪32‬‬

‫‪12020250‬‬

‫صدام مبارك عبدربو بن سنكر‬

‫‪69 28‬‬

‫‪97‬‬

‫‪97‬‬

‫‪28‬‬

‫‪59‬‬

‫‪87‬‬

‫‪87‬‬

‫‪70 21‬‬

‫‪91‬‬

‫‪91‬‬

‫‪35‬‬

‫‪98‬‬

‫‪43 20 41 133 135‬‬

‫‪18 38 104 104‬‬

‫‪47‬‬

‫‪35 35 11 103 103‬‬

‫‪33‬‬

‫‪ 12020217‬صالح عبداهلل عبده لطف‬

‫‪65 26‬‬

‫‪91‬‬

‫‪91‬‬

‫‪28‬‬

‫‪63‬‬

‫‪91‬‬

‫‪91‬‬

‫‪64 23‬‬

‫‪87‬‬

‫‪87‬‬

‫‪40‬‬

‫‪83‬‬

‫‪33 25 50 123 123‬‬

‫‪24 39 108 108‬‬

‫‪70‬‬

‫‪133 135‬‬

‫‪9‬‬

‫‪42 34‬‬

‫‪85‬‬

‫‪85‬‬

‫‪720‬‬

‫‪84.71‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪58 25‬‬

‫‪83‬‬

‫‪83‬‬

‫‪26‬‬

‫‪55‬‬

‫‪81‬‬

‫‪81‬‬

‫‪56 22‬‬

‫‪78‬‬

‫‪78‬‬

‫‪38‬‬

‫‪52‬‬

‫‪17 18 41‬‬

‫‪17 38‬‬

‫‪40‬‬

‫‪95‬‬

‫‪8‬‬

‫‪32 33‬‬

‫‪73‬‬

‫‪73‬‬

‫‪54‬‬

‫‪54‬‬

‫‪22‬‬

‫‪24‬‬

‫‪46‬‬

‫‪46‬‬

‫‪26 20‬‬

‫‪46‬‬

‫‪46‬‬

‫‪35‬‬

‫‪0‬‬

‫‪8‬‬

‫‪3‬‬

‫‪0‬‬

‫‪7‬‬

‫‪11 29‬‬

‫‪35‬‬

‫‪ 12020274‬عادل مثنى ناصر ديمنو‬

‫‪90‬‬

‫‪28‬‬

‫‪9‬‬

‫‪30‬‬

‫‪28 12‬‬

‫مجموع‬ ‫الدرجات‬

‫‪81‬‬

‫‪90‬‬

‫‪13‬‬

‫مج‬

‫‪81‬‬

‫‪34 20‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪50 35 15‬‬

‫‪7‬‬

‫مـواد‬

‫‪698‬‬

‫‪34‬‬

‫‪0‬‬

‫م‬

‫فيزياء عامة (‪)1‬‬

‫رسم ىندسي‬

‫التقدير‬

‫‪82.12‬‬

‫‪1202029‬‬

‫‪28‬‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫‪17‬‬

‫‪850‬‬

‫جيد جداً‬

‫طو سمير عبدالمطيف االغبري‬

‫‪0‬‬

‫األول‬ ‫‪150‬‬

‫‪150‬‬

‫‪150‬‬

‫‪100‬‬

‫م‪.‬الساعات‬

‫م‪.‬الدرجات‬

‫‪95‬‬

‫‪0‬‬

‫‪36‬‬

‫‪ 12020223‬عاصم خالد مطر ىزاع‬

‫‪60 29‬‬

‫‪90‬‬

‫‪89‬‬

‫‪24‬‬

‫‪58‬‬

‫‪82‬‬

‫‪82‬‬

‫‪59 24‬‬

‫‪83‬‬

‫‪83‬‬

‫‪38‬‬

‫‪77‬‬

‫‪52 26 42 115 115‬‬

‫‪25 38 120 120‬‬

‫‪54‬‬

‫‪117 117‬‬

‫‪8‬‬

‫‪36 31‬‬

‫‪75‬‬

‫‪75‬‬

‫‪682‬‬

‫‪80.24‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪37‬‬

‫‪ 12020249‬عبدالخالق عبدالكريم يسمم بابطاط‬

‫‪69 30‬‬

‫‪99‬‬

‫‪99‬‬

‫‪22‬‬

‫‪66‬‬

‫‪88‬‬

‫‪88‬‬

‫‪70 19‬‬

‫‪90‬‬

‫‪89‬‬

‫‪38‬‬

‫‪61‬‬

‫‪57 23 33‬‬

‫‪20 40 113 113‬‬

‫‪53‬‬

‫‪113 113‬‬

‫‪8‬‬

‫‪33 34‬‬

‫‪75‬‬

‫‪75‬‬

‫‪677‬‬

‫‪79.65‬‬

‫جيد‬

‫‪48 15‬‬

‫‪63‬‬

‫‪63‬‬

‫‪22‬‬

‫‪31‬‬

‫‪53‬‬

‫‪53‬‬

‫‪39 17‬‬

‫‪56‬‬

‫‪56‬‬

‫‪44‬‬

‫‪28‬‬

‫‪13 15 28‬‬

‫‪10 39‬‬

‫‪19‬‬

‫‪9‬‬

‫‪37 31‬‬

‫‪77‬‬

‫‪77‬‬

‫‪72‬‬

‫‪72‬‬

‫‪30‬‬

‫‪36‬‬

‫‪66‬‬

‫‪66‬‬

‫‪58 19‬‬

‫‪77‬‬

‫‪77‬‬

‫‪35‬‬

‫‪24‬‬

‫‪25 18 39‬‬

‫‪10 38‬‬

‫‪22‬‬

‫‪8‬‬

‫‪28 33‬‬

‫‪69‬‬

‫‪69‬‬

‫عبدالرحمن بوشناقو عبدالرحمن كشيشان‬

‫‪38‬‬

‫‪12020257‬‬

‫‪39‬‬

‫‪ 12020270‬عبدالرحيم بن عمر بن صالح بوعيران‬

‫‪52 20‬‬

‫‪99‬‬

‫‪99‬‬

‫‪82‬‬

‫‪82‬‬

‫‪40‬‬

‫‪ 12020248‬عبدالعزيز صالح عبداهلل النموري‬

‫‪64 25‬‬

‫‪90‬‬

‫‪89‬‬

‫‪30‬‬

‫‪60‬‬

‫‪90‬‬

‫‪90‬‬

‫‪66 27‬‬

‫‪93‬‬

‫‪93‬‬

‫‪46‬‬

‫‪80‬‬

‫‪42 22 45 126 126‬‬

‫‪16 40 109 109‬‬

‫‪65‬‬

‫‪38 35 10 121 121‬‬

‫‪83‬‬

‫‪83‬‬

‫‪712‬‬

‫‪83.76‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪41‬‬

‫‪ 120202100‬عبداهلل أحمد أبوبكر سالم الجوىي‬

‫‪63 20‬‬

‫‪83‬‬

‫‪83‬‬

‫‪30‬‬

‫‪60‬‬

‫‪90‬‬

‫‪90‬‬

‫‪64 21‬‬

‫‪85‬‬

‫‪85‬‬

‫‪42‬‬

‫‪70‬‬

‫‪27 19 28 112 112‬‬

‫‪20 41‬‬

‫‪40‬‬

‫‪7‬‬

‫‪40 33‬‬

‫‪80‬‬

‫‪80‬‬

‫‪626‬‬

‫‪73.65‬‬

‫جيد‬

‫‪42‬‬

‫‪ 12020225‬عبداهلل جمعان أحمد بن ىالبي‬

‫‪26‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪20 20‬‬

‫‪0‬‬

‫‪12‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪15‬‬

‫‪0‬‬

‫‪19‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪12‬‬

‫‪75‬‬

‫‪74‬‬

‫‪101 101‬‬

‫‪43‬‬

‫‪12020263‬‬

‫عبداهلل عمي عمي حمود صوالن‬

‫‪60 28‬‬

‫‪88‬‬

‫‪88‬‬

‫‪28‬‬

‫‪56‬‬

‫‪84‬‬

‫‪84‬‬

‫‪70 25‬‬

‫‪95‬‬

‫‪95‬‬

‫‪48‬‬

‫‪95‬‬

‫‪58 26 38 143 143‬‬

‫‪22 38 122 122‬‬

‫‪70‬‬

‫‪130 130‬‬

‫‪9‬‬

‫‪42 33‬‬

‫‪84‬‬

‫‪84‬‬

‫‪746‬‬

‫‪87.76‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪44‬‬

‫‪12020275‬‬

‫عبداهلل عمي محمد عباس العجمي‬

‫‪49 29‬‬

‫‪78‬‬

‫‪78‬‬

‫‪23‬‬

‫‪63‬‬

‫‪86‬‬

‫‪86‬‬

‫‪70 27‬‬

‫‪97‬‬

‫‪97‬‬

‫‪48‬‬

‫‪89‬‬

‫‪57 25 47 137 137‬‬

‫‪21 41 129 129‬‬

‫‪70‬‬

‫‪132 132‬‬

‫‪8‬‬

‫‪43 34‬‬

‫‪85‬‬

‫‪85‬‬

‫‪744‬‬

‫‪87.53‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪45‬‬

‫‪12020268‬‬

‫عبداهلل فيصل راجح قاسم‬

‫‪55 23‬‬

‫‪78‬‬

‫‪78‬‬

‫‪28‬‬

‫‪63‬‬

‫‪91‬‬

‫‪91‬‬

‫‪66 27‬‬

‫‪93‬‬

‫‪93‬‬

‫‪44‬‬

‫‪80‬‬

‫‪55 27 45 124 124‬‬

‫‪30 40 127 127‬‬

‫‪50‬‬

‫‪120 120‬‬

‫‪9‬‬

‫‪43 30‬‬

‫‪82‬‬

‫‪82‬‬

‫‪715‬‬

‫‪84.12‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪46‬‬

‫‪1202024‬‬

‫عصام قايد مسعد الصفري‬

‫‪70 30‬‬

‫‪100‬‬

‫‪100‬‬

‫‪30‬‬

‫‪63‬‬

‫‪93‬‬

‫‪93‬‬

‫‪68 22‬‬

‫‪90‬‬

‫‪90‬‬

‫‪48‬‬

‫‪96‬‬

‫‪51 25 49 144 144‬‬

‫‪27 45 125 125‬‬

‫‪58‬‬

‫‪37 35 11 130 130‬‬

‫‪83‬‬

‫‪83‬‬

‫‪765‬‬

‫‪90.00‬‬

‫ممتاز‬

‫‪47‬‬

‫‪ 12020244‬عموي عامر سالم السعدي‬

‫‪64 25‬‬

‫‪90‬‬

‫‪89‬‬

‫‪28‬‬

‫‪58‬‬

‫‪86‬‬

‫‪86‬‬

‫‪62 24‬‬

‫‪86‬‬

‫‪86‬‬

‫‪38‬‬

‫‪83‬‬

‫‪38 17 42 121 121‬‬

‫‪98‬‬

‫‪15 40‬‬

‫‪45‬‬

‫‪45 34 10 100 100‬‬

‫‪90‬‬

‫‪89‬‬

‫‪671‬‬

‫‪78.94‬‬

‫جيد‬

‫‪48‬‬

‫‪ 12020237‬عمي أسعد عمي العتمي‬

‫‪65 26‬‬

‫‪91‬‬

‫‪91‬‬

‫‪30‬‬

‫‪59‬‬

‫‪90‬‬

‫‪89‬‬

‫‪70 28‬‬

‫‪98‬‬

‫‪98‬‬

‫‪44‬‬

‫‪96‬‬

‫‪51 25 45 140 140‬‬

‫‪15 39 121 121‬‬

‫‪70‬‬

‫‪42 33 11 124 124‬‬

‫‪86‬‬

‫‪86‬‬

‫‪750‬‬

‫‪88.24‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪70 30‬‬

‫‪100‬‬

‫‪100‬‬

‫‪30‬‬

‫‪52‬‬

‫‪82‬‬

‫‪82‬‬

‫‪68 27‬‬

‫‪95‬‬

‫‪95‬‬

‫‪46‬‬

‫‪93‬‬

‫‪52 22 48 139 139‬‬

‫‪25 42 122 122‬‬

‫‪58‬‬

‫‪43 34 12 125 125‬‬

‫‪90‬‬

‫‪89‬‬

‫‪753‬‬

‫‪88.59‬‬

‫جيد جداً‬

‫عمي فضل عمي الفاطمي‬

‫‪49‬‬

‫‪1202027‬‬

‫‪50‬‬

‫‪ 12020277‬عمي محمد عمي صالح المحويتي‬

‫‪97‬‬

‫‪61 20‬‬

‫‪81‬‬

‫‪81‬‬

‫‪30‬‬

‫‪36‬‬

‫‪66‬‬

‫‪66‬‬

‫‪70 22‬‬

‫‪92‬‬

‫‪92‬‬

‫‪38‬‬

‫‪74‬‬

‫‪25 23 40 112 112‬‬

‫‪88‬‬

‫‪20 38‬‬

‫‪55‬‬

‫‪113 113‬‬

‫‪9‬‬

‫‪41 33‬‬

‫‪83‬‬

‫‪83‬‬

‫‪635‬‬

‫‪74.71‬‬

‫جيد‬

‫‪51‬‬

‫‪12020236‬‬

‫عمي ناصر عمي سكران‬

‫‪67 25‬‬

‫‪92‬‬

‫‪92‬‬

‫‪28‬‬

‫‪61‬‬

‫‪90‬‬

‫‪89‬‬

‫‪64 25‬‬

‫‪90‬‬

‫‪89‬‬

‫‪42‬‬

‫‪78‬‬

‫‪38 23 39 120 120‬‬

‫‪25 41 100 100‬‬

‫‪45‬‬

‫‪111 111‬‬

‫‪7‬‬

‫‪39 34‬‬

‫‪80‬‬

‫‪80‬‬

‫‪683‬‬

‫‪80.35‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪52‬‬

‫‪ 12020282‬عمر أحمد عمر الوالي‬

‫‪54 19‬‬

‫‪73‬‬

‫‪73‬‬

‫‪30‬‬

‫‪50‬‬

‫‪80‬‬

‫‪80‬‬

‫‪66 26‬‬

‫‪92‬‬

‫‪92‬‬

‫‪40‬‬

‫‪75‬‬

‫‪45 22 37 115 115‬‬

‫‪23 39 104 104‬‬

‫‪45‬‬

‫‪37 31 10 107 107‬‬

‫‪78‬‬

‫‪78‬‬

‫‪649‬‬

‫‪76.35‬‬

‫جيد‬

‫‪53‬‬

‫‪ 12020252‬عمر برك عبد الكثيري‬

‫‪51 17‬‬

‫‪68‬‬

‫‪68‬‬

‫‪18‬‬

‫‪0‬‬

‫‪62 25‬‬

‫‪87‬‬

‫‪87‬‬

‫‪40‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪24 38‬‬

‫‪40‬‬

‫‪102 102‬‬

‫‪0‬‬

‫‪54‬‬

‫‪ 12020266‬فيد يسمم سالم المشجري‬

‫‪68 25‬‬

‫‪93‬‬

‫‪93‬‬

‫‪27‬‬

‫‪63‬‬

‫‪60 25‬‬

‫‪85‬‬

‫‪85‬‬

‫‪44‬‬

‫‪85‬‬

‫‪61 25 41 129 129‬‬

‫‪23 40 127 127‬‬

‫‪50‬‬

‫‪46 30 10 113 113‬‬

‫مختص اللجنة اإلمتحانية‬

‫‪90‬‬

‫‪90‬‬

‫رئيس قسم الرصد‬

‫رئيس القسم العلمي‬

‫‪0‬‬

‫‪19‬‬

‫مدير القبول و التسجيل‬

‫‪88‬‬

‫‪8‬‬

‫‪26‬‬

‫‪86‬‬

‫‪86‬‬

‫‪723‬‬

‫‪85.06‬‬

‫رئيس لجنة الرصد‬

‫جيد جداً‬


‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬

‫جامعة حضرموت للعلوم وال تكنولوجيا‬

‫اإلدارة العامة للقبول والتسجيل‬

‫كلية الهندسة والبترول‬

‫العام الجامعي ‪:‬‬

‫التخصص ‪:‬‬

‫هندسة بترولية‬

‫المستوى ‪:‬‬

‫‪55‬‬

‫‪1202025‬‬

‫‪56‬‬

‫‪ 12020279‬ماجد جمال عبدالرحمن حسين سريع‬

‫اسم الطالب ‪ /‬الطالبة‬

‫‪57‬‬

‫‪12020239‬‬

‫لؤي عمي عوض العمودي‬

‫مازن فضل عبداهلل مدي‬

‫النتيجة الفصمية لمفصل الدراسي‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪100‬‬ ‫ثقافة اسالمية ( ‪) 1‬‬

‫المساقات‬

‫م‬

‫الدفعة ‪0 :‬‬

‫األول‬

‫الساعات المعتمدة والمجموع‬ ‫رقم القيد‬

‫‪2013 / 2012‬‬

‫ع‬

‫ف‬

‫م‬

‫‪70 30 0‬‬

‫‪100‬‬ ‫لغة عربية ( ‪) 1‬‬

‫مج‬

‫ع‬

‫ف‬

‫م‬

‫‪100‬‬

‫‪0‬‬

‫‪30‬‬

‫‪70‬‬

‫د‬

‫‪2‬‬

‫األول‬

‫‪100‬‬

‫‪3‬‬

‫لغة إنجميزية ( ‪) 1‬‬

‫مج‬

‫ع‬

‫ف‬

‫‪100‬‬

‫‪0‬‬

‫‪70 30‬‬

‫د‬

‫م‬

‫‪150‬‬

‫‪3‬‬

‫رياضيات ( ‪) 1‬‬

‫مج‬

‫ع‬

‫ف‬

‫‪100‬‬

‫‪0‬‬

‫‪100 50‬‬

‫د‬

‫م‬

‫‪150‬‬

‫‪3‬‬

‫فيزياء عامة (‪)1‬‬

‫مج‬

‫د‬

‫ع‬

‫‪150‬‬

‫ف‬

‫م‬

‫‪2‬‬

‫كيمياء عامة ( ‪) 1‬‬

‫مج‬

‫د‬

‫ع‬

‫‪150‬‬

‫ف‬

‫م‬

‫رسم ىندسي‬

‫مج‬

‫د‬

‫ع‬

‫‪150‬‬

‫ف‬

‫م‬

‫مج‬

‫د‬

‫المعدل الفصلي‬

‫‪96‬‬

‫‪96‬‬

‫‪768‬‬

‫‪90.35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪74‬‬

‫‪561‬‬

‫‪66.00‬‬

‫جيد‬

‫‪100‬‬

‫‪67 28‬‬

‫‪95‬‬

‫‪95‬‬

‫‪30‬‬

‫‪64‬‬

‫‪94‬‬

‫‪94‬‬

‫‪60 27‬‬

‫‪87‬‬

‫‪87‬‬

‫‪46‬‬

‫‪92‬‬

‫‪47 28 48 138 138‬‬

‫‪24 41 123 123‬‬

‫‪70‬‬

‫‪48 35 13 135 135‬‬

‫‪49 15‬‬

‫‪65‬‬

‫‪64‬‬

‫‪28‬‬

‫‪25‬‬

‫‪53‬‬

‫‪53‬‬

‫‪60 18‬‬

‫‪78‬‬

‫‪78‬‬

‫‪38‬‬

‫‪73‬‬

‫‪31 20 31 111 111‬‬

‫‪82‬‬

‫‪12 40‬‬

‫‪45‬‬

‫‪98‬‬

‫‪35 30‬‬

‫‪74‬‬

‫‪61 24‬‬

‫‪85‬‬

‫‪85‬‬

‫‪30‬‬

‫‪22‬‬

‫‪68 27‬‬

‫‪95‬‬

‫‪95‬‬

‫‪50‬‬

‫‪86‬‬

‫‪52 21 47 136 136‬‬

‫‪28 40 120 120‬‬

‫‪55‬‬

‫‪46 35 13 123 123‬‬

‫‪94‬‬

‫‪94‬‬

‫‪58‬‬

‫‪ 12020229‬محسن سالم أحمد باوىال‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪59‬‬

‫‪12020215‬‬

‫محمد أحمد عمي العامري‬

‫‪68 26‬‬

‫‪94‬‬

‫‪94‬‬

‫‪30‬‬

‫‪70‬‬

‫‪100 100‬‬

‫‪50 28‬‬

‫‪78‬‬

‫‪78‬‬

‫‪46‬‬

‫‪94‬‬

‫‪54 27 45 140 140‬‬

‫‪22 38 126 126‬‬

‫‪60‬‬

‫‪45 34 11 120 120‬‬

‫‪90‬‬

‫‪90‬‬

‫‪748‬‬

‫‪88.00‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪60‬‬

‫‪1202021‬‬

‫محمد جالل عموي عبداهلل‬

‫‪57 29‬‬

‫‪86‬‬

‫‪86‬‬

‫‪30‬‬

‫‪57‬‬

‫‪87‬‬

‫‪87‬‬

‫‪70 25‬‬

‫‪95‬‬

‫‪95‬‬

‫‪44‬‬

‫‪93‬‬

‫‪51 23 44 137 137‬‬

‫‪19 40 118 120‬‬

‫‪65‬‬

‫‪46 35 13 124 124‬‬

‫‪94‬‬

‫‪94‬‬

‫‪743‬‬

‫‪87.41‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪61‬‬

‫‪ 12020216‬محمد حمود أحمد محمد‬

‫‪67 30‬‬

‫‪97‬‬

‫‪97‬‬

‫‪29‬‬

‫‪65‬‬

‫‪94‬‬

‫‪94‬‬

‫‪70 28‬‬

‫‪98‬‬

‫‪98‬‬

‫‪50‬‬

‫‪90‬‬

‫‪46 28 44 140 140‬‬

‫‪26 40 118 120‬‬

‫‪70‬‬

‫‪48 35 14 136 136‬‬

‫‪97‬‬

‫‪97‬‬

‫‪782‬‬

‫‪92.00‬‬

‫ممتاز‬

‫‪62‬‬

‫‪ 12020255‬محمد خميس رمضان عطيان‬

‫‪63 23‬‬

‫‪86‬‬

‫‪86‬‬

‫‪30‬‬

‫‪65‬‬

‫‪95‬‬

‫‪95‬‬

‫‪70 26‬‬

‫‪96‬‬

‫‪96‬‬

‫‪46‬‬

‫‪80‬‬

‫‪29 22 29 126 126‬‬

‫‪20 39‬‬

‫‪65‬‬

‫‪47 34 14 124 124‬‬

‫‪95‬‬

‫‪95‬‬

‫‪702‬‬

‫‪82.59‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪63‬‬

‫‪ 12020224‬محمد رضاء عبدالرحمن منقوش‬

‫‪65 19‬‬

‫‪84‬‬

‫‪84‬‬

‫‪30‬‬

‫‪62‬‬

‫‪92‬‬

‫‪92‬‬

‫‪58 24‬‬

‫‪82‬‬

‫‪82‬‬

‫‪44‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪25 16‬‬

‫‪19 38‬‬

‫‪48‬‬

‫‪105 105‬‬

‫‪31‬‬

‫‪0‬‬

‫‪64‬‬

‫‪ 12020254‬محمد سعيد سممان باضاوي‬

‫‪67 29‬‬

‫‪96‬‬

‫‪96‬‬

‫‪26‬‬

‫‪63‬‬

‫‪90‬‬

‫‪89‬‬

‫‪70 25‬‬

‫‪95‬‬

‫‪95‬‬

‫‪40‬‬

‫‪0‬‬

‫‪43 27 36‬‬

‫‪23 40 106 106‬‬

‫‪60‬‬

‫‪30 14 123 123‬‬

‫‪0‬‬

‫‪65‬‬

‫‪12020267‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪82‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪9‬‬

‫‪80‬‬

‫‪80‬‬

‫‪0‬‬

‫‪81‬‬

‫‪7‬‬

‫‪8‬‬

‫‪0‬‬

‫مـواد‬

‫التقدير‬

‫مجموع‬ ‫الدرجات‬

‫‪30 50‬‬

‫‪97‬‬

‫‪50 35 15‬‬

‫‪17‬‬

‫‪850‬‬

‫‪7‬‬

‫‪70‬‬

‫‪0‬‬

‫‪70 30 50‬‬

‫‪150‬‬

‫‪100‬‬

‫م‪.‬الساعات‬

‫م‪.‬الدرجات‬

‫‪0‬‬

‫محمد شيخ محمد الكاف‬

‫‪63 15‬‬

‫‪78‬‬

‫‪78‬‬

‫‪30‬‬

‫‪38‬‬

‫‪68‬‬

‫‪68‬‬

‫‪54 13‬‬

‫‪67‬‬

‫‪67‬‬

‫‪35‬‬

‫‪23‬‬

‫‪13 14 30‬‬

‫‪13 40‬‬

‫‪28‬‬

‫‪81‬‬

‫‪27 34‬‬

‫‪69‬‬

‫‪69‬‬

‫‪66‬‬

‫‪ 12020213‬محمد صالح عبيد باواكد‬

‫‪70 30‬‬

‫‪100‬‬

‫‪100‬‬

‫‪30‬‬

‫‪68‬‬

‫‪98‬‬

‫‪98‬‬

‫‪70 26‬‬

‫‪96‬‬

‫‪96‬‬

‫‪50‬‬

‫‪90‬‬

‫‪45 22 47 140 140‬‬

‫‪28 40 114 114‬‬

‫‪70‬‬

‫‪44 35 13 138 138‬‬

‫‪92‬‬

‫‪92‬‬

‫‪778‬‬

‫‪91.53‬‬

‫ممتاز‬

‫‪67‬‬

‫‪ 12020264‬محمد عبداهلل الحامد‬

‫‪66 25‬‬

‫‪91‬‬

‫‪91‬‬

‫‪24‬‬

‫‪55‬‬

‫‪80‬‬

‫‪79‬‬

‫‪52 27‬‬

‫‪80‬‬

‫‪79‬‬

‫‪40‬‬

‫‪70‬‬

‫‪25 24 30 110 110‬‬

‫‪79‬‬

‫‪79‬‬

‫‪10 42‬‬

‫‪38‬‬

‫‪90‬‬

‫‪90‬‬

‫‪7‬‬

‫‪23 33‬‬

‫‪63‬‬

‫‪63‬‬

‫‪593‬‬

‫‪69.76‬‬

‫جيد‬

‫‪68‬‬

‫‪ 12020227‬محمد عبداهلل أحمد جبران الينسي‬

‫‪63 22‬‬

‫‪85‬‬

‫‪85‬‬

‫‪26‬‬

‫‪58‬‬

‫‪84‬‬

‫‪84‬‬

‫‪66 25‬‬

‫‪91‬‬

‫‪91‬‬

‫‪40‬‬

‫‪62‬‬

‫‪35 17 43 102 102‬‬

‫‪95‬‬

‫‪95‬‬

‫‪18 40‬‬

‫‪35‬‬

‫‪93‬‬

‫‪93‬‬

‫‪8‬‬

‫‪36 30‬‬

‫‪74‬‬

‫‪74‬‬

‫‪624‬‬

‫‪73.41‬‬

‫جيد‬

‫‪69‬‬

‫‪ 12020228‬محمد عمر عبد مبارك باحميش‬

‫‪65 30‬‬

‫‪95‬‬

‫‪95‬‬

‫‪26‬‬

‫‪66‬‬

‫‪92‬‬

‫‪92‬‬

‫‪66 22‬‬

‫‪88‬‬

‫‪88‬‬

‫‪40‬‬

‫‪85‬‬

‫‪53 25 46 125 125‬‬

‫‪21 40 124 124‬‬

‫‪53‬‬

‫‪114 114‬‬

‫‪8‬‬

‫‪39 35‬‬

‫‪82‬‬

‫‪82‬‬

‫‪720‬‬

‫‪84.71‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪67 30‬‬

‫‪97‬‬

‫‪97‬‬

‫‪30‬‬

‫‪70‬‬

‫‪100 100‬‬

‫‪68 27‬‬

‫‪95‬‬

‫‪95‬‬

‫‪50‬‬

‫‪99‬‬

‫‪52 30 50 149 149‬‬

‫‪29 39 132 132‬‬

‫‪70‬‬

‫‪45 35 13 138 138‬‬

‫‪93‬‬

‫‪93‬‬

‫‪804‬‬

‫‪94.59‬‬

‫ممتاز‬

‫‪67 19‬‬

‫‪86‬‬

‫‪86‬‬

‫‪30‬‬

‫‪59‬‬

‫‪90‬‬

‫‪89‬‬

‫‪60 26‬‬

‫‪86‬‬

‫‪86‬‬

‫‪46‬‬

‫‪77‬‬

‫‪37 21 41 123 123‬‬

‫‪20 35‬‬

‫‪38‬‬

‫‪93‬‬

‫‪93‬‬

‫‪7‬‬

‫‪29 27‬‬

‫‪63‬‬

‫‪63‬‬

‫‪640‬‬

‫‪75.29‬‬

‫جيد‬

‫‪43 18‬‬

‫‪61‬‬

‫‪61‬‬

‫‪30‬‬

‫‪46‬‬

‫‪76‬‬

‫‪76‬‬

‫‪56 16‬‬

‫‪72‬‬

‫‪72‬‬

‫‪38‬‬

‫‪13‬‬

‫‪19 17 38‬‬

‫‪13 38‬‬

‫‪28‬‬

‫‪79‬‬

‫‪79‬‬

‫‪7‬‬

‫‪28 35‬‬

‫‪70‬‬

‫‪70‬‬

‫‪73‬‬

‫‪ 12020212‬معاذ اسماعيل محمد الخمودة‬

‫‪66 25‬‬

‫‪91‬‬

‫‪91‬‬

‫‪30‬‬

‫‪63‬‬

‫‪93‬‬

‫‪93‬‬

‫‪70 27‬‬

‫‪97‬‬

‫‪97‬‬

‫‪44‬‬

‫‪92‬‬

‫‪66 27 47 136 136‬‬

‫‪27 40 140 140‬‬

‫‪70‬‬

‫‪45 33 14 137 137‬‬

‫‪92‬‬

‫‪92‬‬

‫‪74‬‬

‫‪ 12020260‬معاذ عمي فرج باعيسى‬

‫‪23‬‬

‫‪30‬‬

‫‪57‬‬

‫‪87‬‬

‫‪87‬‬

‫‪24‬‬

‫‪0‬‬

‫‪38‬‬

‫‪44‬‬

‫‪82‬‬

‫‪0‬‬

‫‪15 39‬‬

‫‪0‬‬

‫‪30 10‬‬

‫‪47‬‬

‫‪47‬‬

‫‪70‬‬

‫‪12020210‬‬

‫محمد عمر عمي باوىاب‬

‫‪71‬‬

‫‪12020258‬‬

‫محمد عوض صالح بن دغر‬

‫‪72‬‬

‫‪ 12020281‬مشعل محمد سعيد الجابري‬

‫‪0‬‬

‫‪82‬‬

‫‪0‬‬

‫‪13‬‬

‫‪99‬‬

‫‪99‬‬

‫‪7‬‬

‫‪786‬‬

‫‪92.47‬‬

‫ممتاز‬

‫‪75‬‬

‫‪ 12020231‬منال راضي سالم بن دحمان‬

‫‪66 28‬‬

‫‪94‬‬

‫‪94‬‬

‫‪26‬‬

‫‪61‬‬

‫‪87‬‬

‫‪87‬‬

‫‪66 25‬‬

‫‪91‬‬

‫‪91‬‬

‫‪44‬‬

‫‪86‬‬

‫‪55 25 44 130 130‬‬

‫‪24 50 124 124‬‬

‫‪45‬‬

‫‪41 34 12 119 120‬‬

‫‪87‬‬

‫‪87‬‬

‫‪733‬‬

‫‪86.24‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪76‬‬

‫‪ 12020298‬منياء ربيع سعيد مبارك بمخير‬

‫‪67 26‬‬

‫‪93‬‬

‫‪93‬‬

‫‪24‬‬

‫‪61‬‬

‫‪85‬‬

‫‪85‬‬

‫‪68 26‬‬

‫‪94‬‬

‫‪94‬‬

‫‪42‬‬

‫‪71‬‬

‫‪47 21 38 113 113‬‬

‫‪24 50 106 106‬‬

‫‪50‬‬

‫‪124 124‬‬

‫‪9‬‬

‫‪32 34‬‬

‫‪75‬‬

‫‪75‬‬

‫‪690‬‬

‫‪81.18‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪77‬‬

‫‪ 12020240‬ناجي حمود أحمد دىمش‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪66 27‬‬

‫‪93‬‬

‫‪93‬‬

‫‪17‬‬

‫‪68‬‬

‫‪85‬‬

‫‪85‬‬

‫‪64 26‬‬

‫‪90‬‬

‫‪90‬‬

‫‪42‬‬

‫‪73‬‬

‫‪50 25 35 115 115‬‬

‫‪20 39 110 110‬‬

‫‪55‬‬

‫‪114 114‬‬

‫‪7‬‬

‫‪21 34‬‬

‫‪62‬‬

‫‪62‬‬

‫‪669‬‬

‫‪78.71‬‬

‫جيد‬

‫‪90‬‬

‫‪89‬‬

‫‪28‬‬

‫‪54‬‬

‫‪82‬‬

‫‪82‬‬

‫‪44 18‬‬

‫‪62‬‬

‫‪62‬‬

‫‪42‬‬

‫‪84‬‬

‫‪33 27 35 126 126‬‬

‫‪95‬‬

‫‪20 41‬‬

‫‪50‬‬

‫‪111 111‬‬

‫‪8‬‬

‫‪40 31‬‬

‫‪80‬‬

‫‪79‬‬

‫‪646‬‬

‫‪76.00‬‬

‫جيد‬

‫‪87‬‬

‫‪30‬‬

‫‪69‬‬

‫‪99‬‬

‫‪99‬‬

‫‪62 24‬‬

‫‪86‬‬

‫‪86‬‬

‫‪38‬‬

‫‪81‬‬

‫‪42 26 45 119 120‬‬

‫‪10 38 113 113‬‬

‫‪70‬‬

‫‪118 120‬‬

‫‪7‬‬

‫‪32 34‬‬

‫‪73‬‬

‫‪73‬‬

‫‪698‬‬

‫‪82.12‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪78‬‬

‫‪26‬‬

‫‪53‬‬

‫‪80‬‬

‫‪79‬‬

‫‪60 23‬‬

‫‪83‬‬

‫‪83‬‬

‫‪42‬‬

‫‪75‬‬

‫‪34 23 41 117 117‬‬

‫‪23 40‬‬

‫‪50‬‬

‫‪113 113‬‬

‫‪8‬‬

‫‪34 34‬‬

‫‪76‬‬

‫‪76‬‬

‫‪645‬‬

‫‪75.88‬‬

‫جيد‬

‫ناصر فيصل ناصر الحضرمي‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪78‬‬

‫‪12020245‬‬

‫‪79‬‬

‫‪ 12020235‬نافع صالح عمي المشرقي‬

‫‪61 28‬‬

‫‪80‬‬

‫‪ 12020226‬نجيب محمد ناجي الرعيني‬

‫‪58 29‬‬

‫‪87‬‬

‫‪81‬‬

‫‪ 12020221‬نعمان سعيد عبداهلل الحذيفي‬

‫‪53 25‬‬

‫‪78‬‬

‫مختص اللجنة اإلمتحانية‬

‫‪18‬‬

‫رئيس قسم الرصد‬

‫‪0‬‬

‫رئيس القسم العلمي‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫مدير القبول و التسجيل‬

‫‪0‬‬

‫‪98‬‬

‫‪95‬‬

‫‪98‬‬

‫رئيس لجنة الرصد‬


‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬

‫جامعة حضرموت للعلوم وال تكنولوجيا‬

‫اإلدارة العامة للقبول والتسجيل‬

‫كلية الهندسة والبترول‬

‫العام الجامعي ‪:‬‬

‫التخصص ‪:‬‬

‫هندسة بترولية‬

‫المستوى ‪:‬‬

‫م‬

‫النتيجة الفصمية لمفصل الدراسي‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪100‬‬ ‫ثقافة اسالمية ( ‪) 1‬‬

‫المساقات‬ ‫اسم الطالب ‪ /‬الطالبة‬

‫الدفعة ‪0 :‬‬

‫األول‬

‫الساعات المعتمدة والمجموع‬ ‫رقم القيد‬

‫‪2013 / 2012‬‬

‫ع‬

‫ف‬

‫م‬

‫‪70 30 0‬‬

‫‪100‬‬ ‫لغة عربية ( ‪) 1‬‬

‫مج‬

‫ع‬

‫ف‬

‫م‬

‫‪100‬‬

‫‪0‬‬

‫‪30‬‬

‫‪70‬‬

‫د‬

‫‪2‬‬

‫األول‬

‫‪100‬‬

‫‪3‬‬

‫لغة إنجميزية ( ‪) 1‬‬

‫مج‬

‫ع‬

‫ف‬

‫‪100‬‬

‫‪0‬‬

‫‪70 30‬‬

‫د‬

‫م‬

‫‪150‬‬

‫‪3‬‬

‫رياضيات ( ‪) 1‬‬

‫مج‬

‫ع‬

‫ف‬

‫‪100‬‬

‫‪0‬‬

‫‪100 50‬‬

‫د‬

‫م‬

‫‪150‬‬

‫‪3‬‬

‫فيزياء عامة (‪)1‬‬

‫مج‬

‫د‬

‫ع‬

‫‪150‬‬ ‫‪93‬‬

‫ف‬

‫م‬

‫مج‬

‫ع‬

‫‪150‬‬ ‫‪92‬‬

‫‪92‬‬

‫ف‬

‫م‬

‫رسم ىندسي‬

‫مج‬

‫د‬

‫ع‬

‫ف‬

‫م‬

‫مج‬

‫د‬

‫‪20 33‬‬

‫‪60‬‬

‫‪60‬‬

‫‪577‬‬

‫‪67.88‬‬

‫جيد‬

‫‪87‬‬

‫‪705‬‬

‫‪82.94‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪632‬‬

‫‪74.35‬‬

‫جيد‬

‫‪87.65‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪78.59‬‬

‫جيد‬

‫‪89.76‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪30 50‬‬

‫‪70‬‬

‫‪150‬‬

‫‪19 46‬‬

‫‪40‬‬

‫‪105 105‬‬

‫‪65‬‬

‫‪42 35 10 134 135‬‬

‫‪87‬‬

‫‪109 109‬‬

‫‪9‬‬

‫‪29 35‬‬

‫‪73‬‬

‫‪73‬‬

‫‪9‬‬

‫‪42 35‬‬

‫‪86‬‬

‫‪86‬‬

‫‪745‬‬

‫‪90‬‬

‫‪90‬‬

‫‪668‬‬

‫‪8‬‬

‫‪41 34‬‬

‫‪83‬‬

‫‪83‬‬

‫‪763‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪50 35 15‬‬

‫‪82‬‬

‫‪ 12020299‬نعمو محمد يحيى عبدالجميل‬

‫‪53 23‬‬

‫‪76‬‬

‫‪76‬‬

‫‪22‬‬

‫‪54‬‬

‫‪76‬‬

‫‪76‬‬

‫‪57 18‬‬

‫‪75‬‬

‫‪75‬‬

‫‪38‬‬

‫‪83‬‬

‫‪ 12020243‬وجيو الدين فاروق عمي الوجيو‬

‫‪65 24‬‬

‫‪90‬‬

‫‪89‬‬

‫‪0‬‬

‫‪61‬‬

‫‪61‬‬

‫‪61‬‬

‫‪54 23‬‬

‫‪77‬‬

‫‪77‬‬

‫‪42‬‬

‫‪74‬‬

‫‪62 27 50 116 116‬‬

‫‪29 40 139 139‬‬

‫‪84‬‬

‫‪ 12020261‬وليد خالد كامل مسمم‬

‫‪58 27‬‬

‫‪85‬‬

‫‪85‬‬

‫‪24‬‬

‫‪53‬‬

‫‪77‬‬

‫‪77‬‬

‫‪56 24‬‬

‫‪80‬‬

‫‪80‬‬

‫‪38‬‬

‫‪72‬‬

‫‪42 17 38 110 110‬‬

‫‪98‬‬

‫‪16 39‬‬

‫‪54‬‬

‫‪85‬‬

‫‪1202028‬‬

‫ياسر عامر عوض باعكابو‬

‫‪66 27‬‬

‫‪93‬‬

‫‪93‬‬

‫‪30‬‬

‫‪67‬‬

‫‪97‬‬

‫‪97‬‬

‫‪66 26‬‬

‫‪92‬‬

‫‪92‬‬

‫‪50‬‬

‫‪88‬‬

‫‪49 20 45 138 138‬‬

‫‪22 38 114 114‬‬

‫‪65‬‬

‫‪125 125‬‬

‫‪86‬‬

‫‪12020287‬‬

‫أحمد حمود أحمد الماوري‬

‫‪62 17‬‬

‫‪80‬‬

‫‪79‬‬

‫‪20‬‬

‫‪58‬‬

‫‪78‬‬

‫‪78‬‬

‫‪44 21‬‬

‫‪65‬‬

‫‪65‬‬

‫‪42‬‬

‫‪80‬‬

‫‪34 21 42 122 122‬‬

‫‪98‬‬

‫‪23 40‬‬

‫‪70‬‬

‫‪45 33 12 133 135‬‬

‫‪87‬‬

‫‪12020289‬‬

‫أحمد محمد بدر الجابري‬

‫‪66 28‬‬

‫‪94‬‬

‫‪94‬‬

‫‪30‬‬

‫‪63‬‬

‫‪93‬‬

‫‪93‬‬

‫‪68 28‬‬

‫‪96‬‬

‫‪96‬‬

‫‪50‬‬

‫‪86‬‬

‫‪56 25 48 136 136‬‬

‫‪30 39 129 129‬‬

‫‪63‬‬

‫‪88‬‬

‫‪ 12020290‬حسين عوض العبد الجابري‬

‫‪47 18‬‬

‫‪65‬‬

‫‪65‬‬

‫‪12‬‬

‫‪37‬‬

‫‪50‬‬

‫‪49‬‬

‫‪53 24‬‬

‫‪77‬‬

‫‪77‬‬

‫‪35‬‬

‫‪43‬‬

‫‪78‬‬

‫‪19 17 37‬‬

‫‪15 38‬‬

‫‪21‬‬

‫‪97‬‬

‫‪7‬‬

‫‪132 132‬‬

‫‪7‬‬

‫‪100‬‬

‫‪89‬‬

‫‪ 12020294‬سيل محمد عمي باعشن‬

‫‪58 23‬‬

‫‪81‬‬

‫‪81‬‬

‫‪24‬‬

‫‪61‬‬

‫‪85‬‬

‫‪85‬‬

‫‪68 26‬‬

‫‪94‬‬

‫‪94‬‬

‫‪45‬‬

‫‪90‬‬

‫‪54 28 38 135 135‬‬

‫‪23 38 120 120‬‬

‫‪70‬‬

‫‪131 131‬‬

‫‪5‬‬

‫‪34 28‬‬

‫‪67‬‬

‫‪67‬‬

‫‪90‬‬

‫‪ 12020291‬عبداهلل سالم صالح بامؤمن‬

‫‪47 18‬‬

‫‪65‬‬

‫‪65‬‬

‫‪26‬‬

‫‪45‬‬

‫‪71‬‬

‫‪71‬‬

‫‪40 18‬‬

‫‪58‬‬

‫‪58‬‬

‫‪40‬‬

‫‪35‬‬

‫‪15 18 37‬‬

‫‪16 35‬‬

‫‪27‬‬

‫‪78‬‬

‫‪7‬‬

‫‪32 30‬‬

‫‪69‬‬

‫‪69‬‬

‫‪91‬‬

‫‪ 12020295‬عبداهلل عمر جمعان بافارع‬

‫‪0‬‬

‫‪38‬‬

‫‪38‬‬

‫‪38‬‬

‫‪18‬‬

‫‪38‬‬

‫‪56‬‬

‫‪56‬‬

‫‪0‬‬

‫‪30‬‬

‫‪30‬‬

‫‪30‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪5‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪75‬‬

‫‪75‬‬

‫‪0‬‬

‫‪15‬‬

‫‪35‬‬

‫‪78‬‬

‫‪92‬‬

‫‪ 12020288‬عبداهلل محمد بدر الجابري‬

‫‪53 19‬‬

‫‪72‬‬

‫‪72‬‬

‫‪30‬‬

‫‪50‬‬

‫‪80‬‬

‫‪80‬‬

‫‪58 20‬‬

‫‪78‬‬

‫‪78‬‬

‫‪50‬‬

‫‪60‬‬

‫‪43 19 35 110 110‬‬

‫‪98‬‬

‫‪97‬‬

‫‪30 40‬‬

‫‪56‬‬

‫‪126 126‬‬

‫‪7‬‬

‫‪34 33‬‬

‫‪74‬‬

‫‪74‬‬

‫‪93‬‬

‫‪ 12020296‬عدنان سالم عمي العكبري‬

‫‪34 17‬‬

‫‪51‬‬

‫‪51‬‬

‫‪30‬‬

‫‪47‬‬

‫‪77‬‬

‫‪77‬‬

‫‪64 19‬‬

‫‪83‬‬

‫‪83‬‬

‫‪35‬‬

‫‪18‬‬

‫‪25 23 36‬‬

‫‪84‬‬

‫‪84‬‬

‫‪7‬‬

‫‪40‬‬

‫‪82‬‬

‫‪82‬‬

‫‪8‬‬

‫‪31 30‬‬

‫‪69‬‬

‫‪69‬‬

‫‪94‬‬

‫‪ 12020286‬عقيل عبداهلل خالد باعباد‬

‫‪58 24‬‬

‫‪82‬‬

‫‪82‬‬

‫‪30‬‬

‫‪51‬‬

‫‪81‬‬

‫‪81‬‬

‫‪70 26‬‬

‫‪96‬‬

‫‪96‬‬

‫‪46‬‬

‫‪94‬‬

‫‪54 21 38 140 140‬‬

‫‪17 40 113 113‬‬

‫‪48‬‬

‫‪43 34 10 105 105‬‬

‫‪87‬‬

‫‪87‬‬

‫‪95‬‬

‫‪ 12020285‬عمي سالم مبارك بن قديم‬

‫‪44 17‬‬

‫‪61‬‬

‫‪61‬‬

‫‪30‬‬

‫‪33‬‬

‫‪63‬‬

‫‪63‬‬

‫‪60 24‬‬

‫‪84‬‬

‫‪84‬‬

‫‪38‬‬

‫‪27‬‬

‫‪25 16 38‬‬

‫‪15 36‬‬

‫‪28‬‬

‫‪7‬‬

‫‪29 34‬‬

‫‪70‬‬

‫‪70‬‬

‫‪96‬‬

‫‪ 12020284‬عيسى عموي عمر العيدروس‬

‫‪0‬‬

‫‪30‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪8‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪22‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪13‬‬

‫‪79‬‬

‫‪79‬‬

‫‪35‬‬

‫‪0‬‬

‫‪79‬‬

‫‪79‬‬

‫مـواد‬

‫التقدير‬

‫المعدل الفصلي‬

‫‪55‬‬

‫‪97‬‬

‫‪17‬‬

‫‪850‬‬

‫مجموع‬ ‫الدرجات‬

‫‪93‬‬

‫‪78‬‬

‫‪40 17 35‬‬

‫‪2‬‬

‫كيمياء عامة ( ‪) 1‬‬

‫د‬

‫‪70 30 50‬‬

‫‪150‬‬

‫‪100‬‬

‫م‪.‬الساعات‬

‫م‪.‬الدرجات‬

‫‪0‬‬

‫‪713‬‬

‫‪638‬‬

‫‪704‬‬

‫‪83.88‬‬

‫‪75.06‬‬

‫‪82.82‬‬

‫جيد جداً‬

‫جيد‬

‫جيد جداً‬

‫‪97‬‬

‫‪ 12020283‬محمد عمر أبوبكر بفمح‬

‫‪63 25‬‬

‫‪88‬‬

‫‪88‬‬

‫‪18‬‬

‫‪61‬‬

‫‪80‬‬

‫‪79‬‬

‫‪68 23‬‬

‫‪91‬‬

‫‪91‬‬

‫‪42‬‬

‫‪72‬‬

‫‪46 19 40 114 114‬‬

‫‪25 38 105 105‬‬

‫‪45‬‬

‫‪42 34 12 108 108‬‬

‫‪88‬‬

‫‪88‬‬

‫‪674‬‬

‫‪79.29‬‬

‫جيد‬

‫‪98‬‬

‫‪ 12020292‬منصر عبداهلل يسمم بن شرمان‬

‫‪68 29‬‬

‫‪97‬‬

‫‪97‬‬

‫‪30‬‬

‫‪58‬‬

‫‪88‬‬

‫‪88‬‬

‫‪70 25‬‬

‫‪95‬‬

‫‪95‬‬

‫‪46‬‬

‫‪87‬‬

‫‪63 26 42 133 135‬‬

‫‪28 40 131 131‬‬

‫‪70‬‬

‫‪48 35 11 138 138‬‬

‫‪94‬‬

‫‪94‬‬

‫‪778‬‬

‫‪91.53‬‬

‫ممتاز‬

‫‪ 120202101 99‬وفي مطري أحمد المطري‬

‫‪52 24‬‬

‫‪76‬‬

‫‪76‬‬

‫‪28‬‬

‫‪43‬‬

‫‪71‬‬

‫‪71‬‬

‫‪56 21‬‬

‫‪77‬‬

‫‪77‬‬

‫‪40‬‬

‫‪70‬‬

‫‪38 19 34 110 110‬‬

‫‪91‬‬

‫‪91‬‬

‫‪40‬‬

‫‪4‬‬

‫‪53‬‬

‫‪27 26‬‬

‫‪60‬‬

‫‪60‬‬

‫‪583‬‬

‫‪68.59‬‬

‫جيد‬

‫‪ 11020283 100‬وائل عمي محسن قاسم **‬

‫مستنهج ‪65‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪65‬‬

‫‪65‬‬

‫‪0‬مستنهج‬ ‫‪54‬‬

‫‪54‬‬

‫‪54‬‬

‫‪0‬مستنهج‬ ‫‪61‬‬

‫‪61‬‬

‫‪61‬‬

‫‪40‬‬

‫‪35‬‬

‫مستنهج ‪44‬‬ ‫‪0 40‬‬

‫‪84‬‬

‫‪84‬‬

‫‪13 35‬‬

‫‪12‬‬

‫مستنهج ‪50‬‬ ‫‪8 15‬‬

‫‪73‬‬

‫‪73‬‬

‫مختص اللجنة اإلمتحانية‬

‫رئيس قسم الرصد‬

‫رئيس القسم العلمي‬

‫‪75‬‬

‫‪75‬‬

‫مدير القبول و التسجيل‬

‫‪98‬‬

‫‪97‬‬

‫‪7‬‬

‫رئيس لجنة الرصد‬

هندسة بترولية م أول  
هندسة بترولية م أول  

هندسة بترولية م أول

Advertisement