Page 1

Биљана Животић • Оливера Рамовић

ПУСТОЛОВИНЕ КРОЗ 2. део СВЕТ ОКО НАС Уџбеник за први разред основне школе


ПУСТОЛОВИНЕ КРОЗ СВЕТ ОКО НАС Уџбеник за први разред основне школе – 2. део друго издање

Ауторке: Биљана Животић, Оливера Рамовић Илустрације: Саша Арсенић, Андреја Јовић Илустрација на корицама: Саша Арсенић Рецензенти: мр Ирена Голубовић-Илић, асистент на Педагошком факултету у Јагодини Радиша Ђорђевић, педагог из Пожаревца Ивана Јухас, професор разредне наставе, ОШ „Горња Варош“ у Земуну Наташа Николић-Гајић, професор разредне наставе, ОШ „Краљ Александар I“ у Пожаревцу Графичко обликовање: Сашењка Мељников Ивановић Прелом: Игор Болта Лектура: мр Горан Зељић

Издавач: Издавачка кућа „Klett“ д.о.о. Светозара Ћоровића 15, 11 000 Београд Тел: 011/3348-384, факс: 011/3348-385 office@klett.co.yu, www.klett.co.yu За издавача: Гордана Кнежевић-Орлић Уредник: Александар Рајковић Штампа: Цицеро, Београд Тираж: 10.000 примерака CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37. 016: 3/5-028. 31 (075. 2) ЖИВОТИЋ, Биљана Пустоловине кроз свет око нас : уџбеник за први разред основне школе. Део 2 / Биљана Животић, Оливера Рамовић; [илустрације Саша Арсенић, Андреја Јовић]. – 2. изд. – Београд : Klett, 2008 (Београд: Цицеро). – 87 стр. : илустр.; 30 cm Тираж 10.000. ISBN 978-86-7762-106-3 1. Рамовић, Оливера COBISS.SR-ID 149749260

Решењем број 650-02-00208/2008-06 од 20. јуна 2008. министар просвете је за школску 2008/2009. годину продужио важење решења број 650-02-00071/2007-06 од 7. јуна 2007. године којим је одобрено издавање и употреба овог уџбеника у првом разреду основног образовања и васпитања. Забрањено је репродуковање, дистрибуција, објављивање, прерада или друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму или поступку, укључујући и фотокопирање, штампање или чување у електронском облику, без писмене дозволе издавача. Наведене радње представљају кршење ауторских права.

© Klett, 2008. ISBN 978-86-7762-106-3


ДРАГИ ПУСТОЛОВЕ, ДРАГА ПУСТОЛОВКО! Половина овогодишњег пута већ је пређена. Сада доста знаш о себи и другима,

a и o кретању. Али

чека да наставиш да га откриваш и прикупљаш нова

знања. У наставку, истраживаћеш

зависе

,

,

и

,

,

и како од њих

.

Сазнаћеш од каквих се материјала праве

и да избор материјала

зависи од тога за шта ће се предмет користити. Пошто сада већ знаш да читаш, осим ове користи и друге

,

,

...

Нека те на путу прате радозналост, упорност и добро расположење.

То ће помоћи да у твом

буде места и за много нових знања.

Желимо ти успешан наставак пустоловине кроз знање!

3


САДРЖАЈ Драги пустолове, драга пустоловко! ������������������������������������������������������������������������������������������ 3 Садржај ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4 Твоји сапутници и помагачи ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6 . У НЕЖИВОЈ ПРИРОДИ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7 Вода – чудесна течност Где има воде ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 8 Вода око нас ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10 Како вода мења стања ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12 Каква је вода ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14 Плива и тоне ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16 Зашто је вода важна �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������18 Провера пустоловних знања и вештина �����������������������������������������������������������������������������20 Ваздух – невидљиви пријатељ Ваздух око нас �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������22 Какав је ваздух�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������24 Сунце – златокоси пријатељ Сваког јутра се рађа �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������26 Како настаје сенка �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������28 Земља – мајка свих живих бића Земљиште око нас ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 30 Зашто нам је потребно земљиште ���������������������������������������������������������������������������������������������32 Провера пустоловних знања и вештина �����������������������������������������������������������������������������34 Пустоловни квиз �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������36 Нежива природа �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������37 У ЖИВОЈ ПРИРОДИ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������39 Живи свет око нас Особине живих бића ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������40 Ко су жива бића ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������42 Живо – неживо �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������44

4


Сви имају тело Од главе до пете ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������45 Шта је твом телу потребно ������������������������������������������������������������������������������������������������������������46 Лете, пливају, пузе... ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������48 Уз помоћ чула истражујеш свет ��������������������������������������������������������������������������������������������������50 Да ли биљке имају тело ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������52 Где живе биљке и животиње У шуми ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������54 Ти си извиђач ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������56 У реци и бари ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������58 На ливади ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60 У сеоском дворишту и на њиви ��������������������������������������������������������������������������������������������������62 У повртњаку и воћњаку ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������64 Повезаност живе и неживе природе У природи је све повезано ������������������������������������������������������������������������������������������������������������66 Шта је биљци потребно да живи ������������������������������������������������������������������������������������������������68 Пустоловни квиз �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������70 Жива природа ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������71 МАТЕРИЈАЛИ СУ ТИ ПОТРЕБНИ�������������������������������������������������������������������������������������73 Од чега се праве предмети Све је направљено од неког материјала ��������������������������������������������������������������������������������74 Како се користе материјали ���������������������������������������������������������������������������������������������������������76 Својства материјала Различите врсте материјала ���������������������������������������������������������������������������������������������������������78 Промене на материјалима ������������������������������������������������������������������������������������������������������������80 Од чега се прави одећа ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������82 Пустоловни квиз �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������84 Материјали ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������85 Прилози 1 и 2 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������87

5


ТВОЈИ САПУТНИЦИ И ПОМАГАЧИ Хајде да се подсетимо упутства за рад! Да савладаш бројне препреке и успешно решиш све задатке, помоћи ће ти ови искусни пустолови. Они се налазе поред сваког задатка. Зато запамти шта свако од њих тражи да урадиш. Ако током своје пустоловине то заборавиш, можеш да се вратиш на ову страну и подсетиш се.

ИСПРИЧАЈ

ПОСМАТРАЈ

ЗАОКРУЖИ

ИЗРЕЖИ И ЗАЛЕПИ

НАПИШИ

ОБОЈ

НАЦРТАЈ

ПОВЕЖИ

Ако желиш и можеш више, реши и задатке који се налазе у оваквом пољу.

Надамо се да је твој кофер знања већ прилично пун. Настави да у њега пакујеш оно што је важно.

Свака НА РЕЧ помоћи ће ти да откључаш врата знања. Кад пређеш један део пута и испуниш део твог кофера знањем и кључним речима, следи провера пустоловних знања и вештина. Задаци су обележени овим знаковима који означавају шта треба да урадиш.

НАЦРТАЈ

6

ЗАОКРУЖИ

НАПИШИ

ПОВЕЖИ

ПРЕЦРТАЈ

ОБОЈ


У НЕЖИВОЈ ПРИРОДИ


ГДЕ ИМА ВОДЕ Пажљиво посматрај слику и покушај да одговориш на следећа питања: Где све у природи има воде? Да ли је она увек у истом облику? У којим облицима се појављује у природи? На које начине људи могу да је користе?

ОБЛАК

У овом колу су водене сестрице које веома воле да се играју. Пронађи где се налазе на слици и заокружи их.

ЛЕД

МАГЛА

МОРЕ

8


ВОДА – ЧУДЕСНА ТЕЧНОСТ

КИША

СНЕГ

ИЗВОР

РЕКА

БАРА

9


ВОДА ОКО НАС Вода може да има различита стања: ЧВРСТО – Кад је чврста, вода је најмирнија. То су лед, снег, иње и град. Највише снега и леда има на Северном и Јужном полу, тамо где живе Ескими и пингвини.

ТЕЧНО – У течном стању, вода постаје несташнија. То је вода која цури, капље, лије, пљушти, жубори, тече, стоји... Као роса, као киша, као поток, као река, као бара, као језеро, море... Највећи део воде на нашој планети је у течном стању.

ГАСОВИТО – У овом стању, вода је најнемирнија. Погледај како игра поклопац на маминој шерпи. То га подиже пара, вода у гасовитом стању. Паре има и у облацима, у магли, око веша који се суши.

Од написаних речи направи три скупа. У сваком од њих нека буду речи које описују воду у једном од њених стања. Користи различите боје.

ЛЕДЕНИЦЕ

КИША

ЈЕЗЕРО

ПОТОК

СНЕГ

ИЊЕ

МАГЛА

РЕКА

САНТА

ВОДЕНА ПАРА

ОБЛАК

МОРЕ

10


ВОДА – ЧУДЕСНА ТЕЧНОСТ Сва жива бића морају да користе воду. Колико је вода важна за живот види се и по томе што се већи део нашег тела састоји од ње. Обој плавом бојом течност на сликама. Видећеш који део тела ових бића чини вода.

Вода из наших тела не мора увек бити у течном стању. Погледај слику, прочитај текст и одреди које стање воде је описано. Затим заокружи одговарајућу ознаку на десној страни. Девојчица плаче. И сузе су вода. У ком стању? Деда-Мразу су се нахватале ледене иглице на бради, брковима и обрвама. Које је то стање воде? Док трчи, спортиста брже дише. Зими се то и види као облачић испред његових уста. У ком стању је вода тада? Некад се знојимо од напора, некад од страха, некад од беса. Зној је такође вода. У ком стању?

11


Како вода мења стања Уз помоћ неке одрасле особе загревај и хлади воду као што је приказано на слици. Црвене стрелице означавају загревање, а плаве хлађење. Посматрај како се мења стање воде. У правоугаонике упиши у којим стањима се налази вода на приказаним сликама.

ПАЗИ! ВРЕЛА ВОДА И ПАРА МОГУ ДА ТЕ ОПЕКУ.

Како вода из чврстог стања прелази у течно? А у гасовито? Како водена пара поново може да постане вода у течном стању? Како од воде у течном стању можемо добити лед? Вода се не смрзава увек истом брзином. Исту количину воде сипај у сваки од ових судова па их изнеси напоље или стави у замрзивач. Напољу мора бити веома хладно. Шта закључујеш? Каквог је облика лед у посудама?

12


ВОДА – ЧУДЕСНА ТЕЧНОСТ Завири у кухињу. У њој ћеш сигурно пронаћи ове намирнице. У квадратић поред сваке од њих упиши слово Ч, Т или Г да означиш стање у коме се оне налазе (чврсто, течно или гасовито). У неке квадратиће треба уписати више од једног слова.

Ако желиш да сазнаш какве везе има наука са кухињом, допиши на линије одговарајуће речи које се налазе испод текста. Онда можеш да испробаш

РЕЦЕПТ ЗА БРЗУ ПОСЛАСТИЦУ. На дно посуде стави кесицу Додај пола чаше

(течно)

.

.

(чврсто)

Мути миксером. Жице миксера мешају састојке великом брзином. Тако убацују у смесу

(гасовито)

мућења можеш додати

. Од тога она нарасте. После 5 минута .

(чврсто)

Сипај у чиније. Охлади! ваздух

млеко

замрзнуто или свеже воће

шлаг у праху

13


КАКВА ЈЕ ВОДА Воде највише има у течном стању. Најчешће је и користимо као течност. Које особине има вода у течном стању сазнаћеш када изведеш ове једноставне огледе и одговориш на постављена питања. Сипај воду у флаше и посуде различитог облика. Каквог је облика вода у њима?

Погледај ове течности. Које је боје свака од њих?

Помириши ове течности. Како мирише свака од њих?

Пробај каквог је укуса вода. Каквог је укуса ако јој додаш лимунов сок? Додај шећер. Каквог је сада укуса?

Речи из правоугаоника испод текста упиши на одговарајућа места и допуни реченице: Вода је

. Има

у коме се налази.

боју, мирис и укус. Ако је мутна и непријатног мириса, је и опасна по здравље.

никако је не пиј!

облик суда

14

течност

загађена

нема


ВОДА – ЧУДЕСНА ТЕЧНОСТ Помешај воду са различитим течностима и намирницама, као што је приказано на слици. Посматрај шта се дешава. Поред сваке слике у првом празном пољу нацртај и обој чашу и течност која је настала мешањем. У другом празном пољу нацртај одговарајућу ознаку:

РАСТВАРА СЕ

ДЕЛИМИЧНО СЕ РАСТВАРА НЕ РАСТВАРА СЕ

+

=

+

=

+

=

+

=

Пролазећи кроз земљу, вода раствара неке материје које се у њој налазе. То су минерали који јој дају благ укус и лековита својства.

15


ПЛИВА И ТОНЕ Постоје предмети који пливају по површини воде и они који то не могу. За њих кажемо да тону. Пробај да предвидиш који од нацртаних предмета пливају, а који тону. Сипај у већу посуду воду и провери да ли си у праву. Испод предмета који пливају нацртај воду, а предмете који тону нацртај у води као што је започето.

Стави ово воће у чинију са водом и провери које ће пливати, а које ће потонути. Нацртај у чинији воће и воду.

16


ВОДА – ЧУДЕСНА ТЕЧНОСТ У сваком пару изабери и заокружи реч која показује особину коју имају предмети који боље пливају: ЛАКИ

ТЕШКИ ИСПУЊЕНИ

МЕТАЛНИ

ДРВЕНИ

ШУПЉИ

Како онда тешки метални брод не тоне? Изведи оглед како је описано и приказано на сликама па ћеш сазнати.

Направи лоптицу од пластелина. Убаци је у посуду са водом. Лоптица је потонула. Она је мала али тешка за своју величину.

Од истог комада пластелина направи чамац. Пажљиво га спусти у посуду са водом. Шта се сада дешава?

Чамац је испуњен ваздухом. Ваздух је лак. Зато је и чамац испуњен ваздухом лак у односу на своју величину.

Стави у свој чамац од пластелина спајалице. Колико њих можеш да ставиш пре него што чамац потоне? Зашто је чамац потонуо? Из ког још разлога може да потоне? Да ли ти умеш да пливаш? Ако не умеш, научи што пре!

17


ЗАШТО ЈЕ ВОДА ВАЖНА Вода је потребна свим живим бићима. Многе биљке и животиње живе у води. Људи воду користе за: пиће, кување, хигијену тела и зуба, заливање, прање веша или аутомобила, пецање, пливање, превоз... Слике приказују за шта све може да се користи вода. У квадратић поред сваке од њих запиши број који стоји поред одговарајућих речи. 1. ЖИВОТ 3. ЗАЛИВАЊЕ 2. ПИЋЕ 4. КУВАЊЕ

5. КУПАЊЕ 7. ПРАЊЕ АУТОМОБИЛА 6. ПРАЊЕ ЗУБА 8. ПРАЊЕ ОДЕЋЕ

Која се превозна средства крећу по води? Можеш да се подсетиш ако погледаш стране 10 и 11 прве књиге. Како се ти крећеш по води? Шта вода може да покрене?

18


ВОДА – ЧУДЕСНА ТЕЧНОСТ Чисте и питке воде је мало. Загађивача је све више. Шта се може догодити ако не бринемо о води? Повежи узроке небриге са штетним последицама. Један узрок може имати и више штетних последица.

Шта мислиш, зашто већи део воде у твом окружењу није за пиће? Како ти можеш да бринеш о води? НЕ РЕЧИ БАРА ПАРА ВОДА ПЛИВА ЗАГАЂЕЊЕ РАСТВАРА ЗАШТИТА РЕКА ИЗВОР СНЕГ КИША СТАЊЕ ЛЕД ТЕЧНОСТ МОРЕ ТОНЕ ОБЛАК ХИГИЈЕНА

Свим живим бићима вода је неопходна. Најчешће је у течном стању, а може бити и у чврстом (снег, лед) и гасовитом стању (пара). Вода мења стања кад се хлади или загрева. Она је растварач. Неки предмети у њој пливају, а неки тону. Чиста вода је течност без боје, мириса и укуса. Све је мање чисте и здраве воде. Зато је треба чувати од загађења.

19


ПРОВЕРА ПУСТОЛОВНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА На овим странама задатке ћеш решавати уз помоћ другачијих знакова. Врати се на страну 6 и подсети се шта треба да радиш када оловка стоји поред неког задатка. Ако неки задатак не можеш одмах да решиш, стрелице ти показују на коју страну треба да се вратиш и потражиш решења.

стране 8–10

Повежи слике које представљају воду у различитим стањима са речима које их описују. ОБЛАК СНЕГ ЛЕД КИША ЛЕДЕНИЦЕ

Запиши речи које означавају стања у којима се чоколада, вода и Снешко Белић налазе пре, а у којима после загревања.

ЧВРСТО страна 12

Прочитај речи лево и десно од стрелица. Плавом бојом обој стрелице када воду треба хладити да би променила стање, а црвеном бојом стрелице када је треба загревати. страна 12

20

ЧВРСТО

ТЕЧНО

ТЕЧНО

ГАСОВИТО

ГАСОВИТО

ТЕЧНО

ТЕЧНО

ЧВРСТО


У квадратним пољима пронађи дате речи. Читај их онако како то показују стрелице. Обој их жутом бојом. Слова у необојеним пољима су решење задатка. Обој та поља плавом бојом. ВЕСЛА, ЖИВИ, КУВА, ПЛИВА, РОНИ, ТОНЕ, ЦЕДИ ГАЗИ, ПЛУТА

страна 18

ПАДА

ОДРЖАВА, ПЕЦА, СИПА, СЛИВА, СРЧЕ, ХВАТА

П

Л

И

В

А

В

О

Х

Е

Т

О

Н

Е

Д

А

В

Ц

Е

Д

И

З

А

Г

А

А

С

Р

О

Н

И

С

Т

С

Л

Ж

И

В

И

И

А

Р

И

А

Т

У

Л

П

Д

Ч

В

В

Е

С

Л

А

А

Е

А

А

К

У

В

А

П

Неко у води живи, а неко на њој и у њој ужива. Оне који у води живе заокружи зеленом бојом. Средства за спорт и разоноду на води заокружи плавом бојом. страна 18

21


ВАЗДУХ ОКО НАС Пажљиво прочитај упутства и изведи огледе. Посматрај шта се дешава. На основу онога што запажаш у изведеним огледима допуни реченице и запиши одговоре на постављена питања.

Хајде да се још мало поиграмо течностима! У чашу сипај сок. Зарони сламчицу. Дуни у њу. Шта се догађа? Откуда ти мехурићи у чаши? Ваздух у наше тело улази и излази када

.

Затвори нос и уста. Број! Колико дуго можеш да издржиш без ваздуха? То је прилично кратко, зар не? Живим бићима ваздух је неопходан. Зато без њега не можеш дуго да издржиш. Где још има ваздуха? Да проверимо. Попиј сок. Чаша је сада празна. А да ли је баш сасвим празна? Окрени је наопако и урони у посуду с водом, као што је приказано на слици. Шта се сада дешава? Зашто вода не улази у чашу? Мора да у њој већ има нечега. Чашу нагни укосо и поново је спусти у посуду са водом, као на слици. Шта се дешава? У наизглед празној чаши налази се

22

.


ВАЗДУХ – НЕВИДЉИВИ ПРИЈАТЕЉ Покушај да у већу посуду зарониш различите предмете: отворену и затворену пластичну и стаклену флашу, гумену паткицу, отворену теглу, празну лименку и надувани балон. Нацртај на дну посуде предмете који се могу уронити у воду, а оне који не могу нацртај на површини воде.

Шта из овог огледа закључујеш? Погледај стране 16 и 17 и подсети се шта о томе већ знаш. Допиши одговарајуће речи: Затворени предмети, испуњени ваздухом,

по површини воде. .

Ако се отворе и уроне, пуне се водом, а ваздух излази у облику То се дешава зато што је ваздух

од воде.

Пробај да ухватиш ваздух у провидну пластичну кесу. Уради то на различитим местима. Посматрај ваздух у кеси: каквог је облика, боје и мириса? Шта закључујеш? Допуни реченице:

Ваздух je Ваздух Има

око нас. боју и мирис. предмета у коме се налази.

23


КАКАВ ЈЕ ВАЗДУХ Ваздух нема боју и сталан облик па га је некад теже запазити. Његово присуство ипак можемо уочити и осетити на различите начине. Ове слике приказују неке од њих. Повежи линијом слику и одговарајућу реч или реченицу.

обара

таласа

носи

музика

фијук

Звуци се преносе ваздухом.

шкрипа

Ваздухом се шире мириси који те обавештавају и упозоравају. Испуштам гас! То може бити опасно!

Испразни ме!

Не једи ме! Нисам свеж!

Време је за ручак!

Ваздух осећамо.

мрси косу

24

хлади

гура назад


ВАЗДУХ – НЕВИДЉИВИ ПРИЈАТЕЉ Ваздух који се креће зове се ветар. Која возила се крећу по ваздуху? Можеш се тога подсетити на странама 10 и 11 у првом делу уџбеника. Да ли им ветар помаже или одмаже у кретању? Која се бића крећу по ваздуху? У чему ветар помаже биљкама? Погледај добро ову слику. Заокружи све оно што ветар покреће. 

Нацртај у свесци шта још ветар покреће.

25


СВАКОГ ЈУТРА СЕ РАЂА Да нема сунчеве светлости и топлоте, не би било живота на земљи. Како се зове део дана у коме нас Сунце осветљава и греје? У које доба године Сунце најјаче греје? Погледај слику и испричај како Сунце утиче на биљке, животиње, људе, реку.

Сунце шаље поруке свим становницима Земље. Повежи поруку из сваког зрака са оним делом слике на који се та порука односи.

26


СУНЦЕ – ЗЛАТОКОСИ ПРИЈАТЕЉ Када на крају обданице Сунце зађе, ко га замењује? Како се понашају жива бића ноћу, а како дању? У које доба године Сунце слабије греје? Погледај слику на овој и претходној страни и упореди их.

Погледај ове слике. Зашто је свакоме од њих Сунце потребно? Испричај шта ће они поручити Сунцу.

На слици су приказане неке животиње које се крећу и лове ноћу. Пронађи те животиње и заокружи их.

27


КАКО НАСТАЈЕ СЕНКА Сунчеви зраци крећу се право и никада не скрећу. Када светлост падне на провидни материјал, као што је стакло, пролази кроз њега. Када падне на непровидан материјал, као што је дрво, не може да прође и ствара се сенка. Који од ових предмета и бића стварају сенку? Заокружи их.

Пажљиво посматрај и уочи како од доба дана зависи дужина сенке.

ПОДНЕ

ВЕЧЕ

ЈУТРО

Процени које су тврдње тачне и у квадратић поред њих упиши слово Т. СЕНКА ЈЕ ИСТЕ БОЈЕ КАО ПРЕДМЕТ ИЛИ БИЋЕ. СЕНКА ЈЕ У ПОДНЕ НАЈКРАЋА. ДЕО ЛУПЕ НЕМА СЕНКУ ЗАТО ШТО ЈЕ ОД СТАКЛА. У КАСНО ПОПОДНЕ СЕНКА ЈЕ ДУГАЧКА И ТАНКА. КАД ЈЕ СУНЦЕ НИСКО НА НЕБУ, СЕНКА ЈЕ КРАЋА.

28


СУНЦЕ – ЗЛАТОКОСИ ПРИЈАТЕЉ Сенка је истог облика као биће или предмет од кога настаје. Твоја сенка је истог облика као и ти, али није исте дужине. Дужина сенке зависи од доба дана. Шта на основу сенке можеш да сазнаш о овом бићу? Заокружи бројеве испред тврдњи са којима се слажеш.

1

КОЈЕ СУ БОЈЕ ЊЕГОВЕ ОЧИ.

2

ДА ЛИ НОСИ ШЕШИР.

3

КОЛИКО ИМА ГОДИНА.

4

ДА ЛИ НЕШТО ДРЖИ У РУЦИ.

5

КОЈЕ ЈЕ ВИСИНЕ.

Играј се сенкама. На зиду, поред лампе, прави сенке како је на сликама приказано. Напиши испод сваке слике име животиње чију сенку видиш на зиду када тако поставиш прсте.

Нацртај сенке неког предмета или бића. Замени свеску са паром из клупе. Покушај да погодиш шта је твој друг или другарица нацртао/ нацртала.

29


ЗЕМЉИШТЕ ОКО НАС Данас крећеш на замишљени излет у природу. Циљ истраживања: Испитивање различитих врста земљишта. Пажљиво посматрај слику на овој и следећој страни и на њој пронађи: њиву, ливаду, каменито земљиште, посечену шуму, виноград, мочварно земљиште. Уочи и које биљке и животиње живе на сваком од ових места. Допуни реченице речима које су дате у оквирима испод текста. Биљке на земљишту . Неке животиње у ,

земљи чувају или се од непријатеља. Човек на земљишту

биљке. храну живе крију гаји живе

30


ЗЕМЉА – МАЈКА СВИХ ЖИВИХ БИЋА Земљиште може бити различитих боја. Земља која се лако ситни и мрви је растресита. Растреситост земљишта повећавају животиње када је прекопавају и људи када је обрађују. Вода се на неким врстама земљишта задржава дуже, што утиче на њену влажност.

Какве је боје земљиште: на њиви? у шуми? у винограду? на камењару?

31


ЗАШТО НАМ ЈЕ ПОТРЕБНО ЗЕМЉИШТЕ Зашто је земљиште потребно биљкама, животињама и људима? Ознаке за ова бића повежи линијом са одговарајућим тврдњама. ДА СЕ ХРАНЕ. ДА ГАЈЕ БИЉКЕ. ЖИВОТИЊЕ

ДА РАСТУ.

биљкЕ ЉУДИ

ДА САКРИЈУ ХРАНУ. ДА СЕ САКРИЈУ ОД НЕПРИЈАТЕЉА.

Биљке и животиње бирају различита места за живот. На њима је и земљиште различито. Повежи свако биће са местом на коме воли да живи. БАРА ВИНОГРАД КАМЕЊАР ЊИВА ШУМА

Шта ће се догодити са јежом чији је дом била шума коју су људи посекли? На које још начине човек штетно делује на земљиште и све који живе на њему и у њему?

32


ЗЕМЉА – МАЈКА СВИХ ЖИВИХ БИЋА Допуни реченице: Човек у земљишту сади биљке, прска их и ђубри. Прскањем и вештачким ђубрењем човек загађује з _ мљ _шт _. Загађивањем земљишта загађују се б _ љк _ које на њему расту. Биљкама се хране ж _ в _ т _ њ _ и љ _ д _ . Болесним животињама и људима потребни су лекови који се праве у ф _ бр _ к _ м _. У фабрикама се праве и многи други производи. Неке фабрике својим отпадом загађују и в _ д _ и в _ зд _ _ и з _ мљ _ шт _ .

НЕ РЕЧИ ВАЗДУХ ВЕТАР ВЛАЖНО ЗАГАЂИВАЊЕ ЗЕМЉИШТЕ РАСТРЕСИТО СВЕТЛОСТ СЕНКА СКЛОНИШТЕ СУНЦЕ ТОПЛОТА

Ваздух испуњава и најскровитије просторе. Не видимо га, али га осећамо када се покреће. Ваздух који се креће је ветар. Кроз ваздух се крећу превозна средства и животиње. Ветар расејава биљке. Сунце загрева ваздух, помаже биљaкама, животињама и људима да расту и развијају се. Сенка настаје кад Сунчеви зраци падну на непровидан материјал. Биљке које расту у сенци слабије су развијене. У земљишту расту биљке и многе животиње проналазе склониште. Ако загађујем воду и земљиште, сва жива бића су у опасности!

33


ПРОВЕРА ПУСТОЛОВНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА Ако треба да се подсетиш шта треба да радиш на овим странама, врати се на стране 6 и 20 и прочитај упутства. Заокружи оне предмете и бића који се крећу по ваздуху.

страна 25

Кроз неке од ових инструмената креће се ваздух и ствара звук. Обој их.

страна 24

Прецртај слике које приказују оно што не настаје када се креће ваздух.

страна 25

Шта још ветар може да носи осим онога што је приказано на сликама? Нацртај то у празном пољу.

страна 25

34


Препознај којим животињама припадају ове сенке. Њихова имена напиши на линије поред истог броја којим је означена њихова сенка. 4

1

1.

стране 28 и 29

2. 3. 4. 5.

2

6. 3 5

6

На линије испод слика напиши за шта је земљиште сваком од њих потребно.

страна 32

35


ПУСТОЛОВНИ КВИЗ Који део неживе природе описују ове речи? На линије испод оквира запиши одговарајуће називе. УЖАРЕНО ЛОПТАСТО ЗУБАТО СВЕТЛО ПРОЛЕЋНО

НЕВИДЉИВ ПОКРЕТЉИВ ПРОЗРАЧАН ГАСОВИТ ЗАГУШЉИВ

БИСТРА СЛАНА ТОПЛА ИЗВОРСКА ЛЕКОВИТА

РАСТРЕСИТО ПЛОДНО ВЛАЖНО ПЕСКОВИТО КАМЕНИТО

На основу речи које објашњавају одређену радњу препознај који је део неживе природе у питању. Повежи их са одговарајућим симболима. ТЕЧЕ, ИСПАРАВА, МЕЊА СТАЊА... ИСПУЊАВА СВАКУ ШУПЉИНУ, ДУВА, НОСИ... ГРЕЈЕ, ОСВЕТЉАВА, ИСУШУЈЕ... УПИЈА ВОДУ, ХРАНИ БИЉКЕ, КРИЈЕ ЖИВОТИЊЕ...

Кажи зашто:

Кажи како:

...ЈЕ ВАЖНО ШТЕДЕТИ ВОДУ?

...СЕ СТВАРА СЕНКА?

...ЈЕ ПОТРЕБНО ПРОВЕТРАВАТИ ПРОСТОРИЈЕ?

...ВОДА МЕЊА СТАЊА?

...БИЉКЕ НЕ ВОЛЕ СЕНКУ?

...СУ БИЉКЕ ПРИЧВРШЋЕНЕ ЗА ЗЕМЉУ?

...ЖИВОТИЊЕ У ЗЕМЉИШТУ КРИЈУ ХРАНУ?

...ФАБРИКЕ ЗАГАЂУЈУ ВОДУ И ВАЗДУХ?

36


НЕЖИВА ПРИРОДА На основу наведених речи препознај који део неживе природе је описан и допуни реченице.

страна 36

РАЗЛИВА СЕ, РАСТВАРА, ПРЕЛАЗИ ИЗ ЈЕДНОГ СТАЊА У ДРУГО... НЕ ВИДИ СЕ, ОСЕЋА СЕ, ЧУЈЕ СЕ, КРЕЋЕ СЕ... УПИЈА ВОДУ, ПРЕКОПАВА СЕ, ХРАНИ БИЉКЕ, СКРИВА ЖИВОТИЊЕ... ЗАГРЕВА И ОСВЕТЉАВА ВОДУ, ВАЗДУХ, ЗЕМЉИШТЕ, БИЉКЕ, ЖИВОТИЊЕ... Нацртај у сваком квадрату симбол који приказује шта је потребно: ИСПУЦАЛОЈ ЗЕМЉИ

У ЗАГУШЉИВОЈ ПРОСТОРИЈИ

страна 36

КРТИЦИ

Препознај загађиваче и напиши на линије испод слика ко или шта загађује земљу, воду и ваздух.

стране 19 и 33

37


Заокружи реченице које показују како ти можеш да штедиш воду. стране 18 и 19

ТВОЈА ЧЕСМА НЕ ЦУРИ.

ЦРЕВОМ ДУГО ПЕРЕШ АУТО.

НЕ ПЕРЕШ ВОЋЕ ПРЕ ЈЕЛА.

ЗАТВОРИШ ЧЕСМУ ДОК ПЕРЕШ ЗУБЕ.

Сваки предмет повежи са одговарајућим речима. стране 16 и 17

ПЛИВА

ТОНЕ

Обој слике које приказују оно што ветар покреће.

страна 25

Свако од ових необичних бића спој са његовом сенком. стране 28 и 29

Допуни реченице: БОЈЕ ЗЕМЉИШТА СУ: стране 30–33

. .

НЕКЕ ЖИВОТИЊЕ У ЗЕМЉИШТУ

.

БИЉКЕ ИЗ ЗЕМЉИШТА УЗИМАЈУ ЧОВЕК НА ЗЕМЉИШТУ

38

.


У ЖИВОЈ ПРИРОДИ


ОСОБИНЕ ЖИВИХ БИЋА Жива бића су људи, животиње и биљке. Жива бића имају неке заједничке особине по којима их препознајемо. Живим бићима је потребна храна. Заокружи слике које приказују оне који се хране.

Жива бића расту и развијају се. У квадратићe поред слика које показују раст и развој стави знак . Знаком  означи слике које не приказују раст и развој.

40


ЖИВИ СВЕТ ОКО НАС Да ли сва жива бића дишу? Покушај то да провериш. Преко биљке у саксији пажљиво стави најлонску кесу и причврсти је канапом или гумицом. После неколико сати погледај у кесу. Шта уочаваш?

Дуни у огледало. Шта видиш на њему?

Шта осећаш када мазиш пса или мачку по њушци? Шта закључујеш?

Жива бића дишу. Обој слике које приказују оне који дишу.

Жива биће се размножавају. Сваку маму повежи са њеном бебом.

Који пар је овде залутао? Објасни зашто тако мислиш.

41


КО СУ ЖИВА БИЋА Многе животиње и људи чују, виде, осећају... Заокружи слике које приказују оне који осећају.

Већина живих бића креће се самостално. Заокружи слике које приказују бића која се тако крећу. Ако ти је потребна помоћ да решиш овај задатак, погледај страну 68 у првој књизи.

Животиње и људи се споразумевају. Како зовемо те начине споразумевања? Допиши у облачиће слова која недостају и сазнаћеш како се оглашавају ова бића.

Г_В_Р

42

К _ _ К _ _ _Њ _

Ц _ _ К _ _ _Њ _

Л_Ј_Њ_


ЖИВИ СВЕТ ОКО НАС Понекад ти је тешко да одредиш да ли је нешто живо или не. Посматрај дрво.

Када је зелено и разгранате крошње, знамо да је живо.

Оголело дрво такође је живо, иако не изгледа тако. Само се примирило преко зиме и чека више светлости и топлоте.

Откинути лист изгледа прилично свеже, али он више није жив – не расте, не дише, не храни се.

Исто је и са посеченим стаблом. Ни оно више није живо.

Намештај се прави од посеченог дрвета. То је предмет.

Папир се прави од дрвета. Твоја свеска настала је од дрвета које је некад било живо, дисало, расло, развијало се.

43


ЖИВО – НЕЖИВО Кружић поред сваке слике обој одговарајућом бојом према датом упутству.

ЖИВО

НЕЖИВО

Неки од нацртаних предмета потичу од живих бића која су овде такође приказана. Повежи жива бића са предметима који су од њих настали.

44


ОД ГЛАВЕ ДО ПЕТЕ СВИ ИМАЈУ ТЕЛО Твоје тело има разне делове. Запиши како се зову делови тела означени бројевима. Да их лакше препознаш помоћи ће ти записана почетна слова. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Г В Р Р Л Т

7. 8. 9. 10. 11. 12.

Ш П Н К С П

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Зашто је важан сваки од ових делова тела? Који део тела користиш за кретање, добацивање лопте, трчање, ношење торбе, куцање по тастатури рачунара, савијање руку и ногу, окретање главе?

45


ШТА ЈЕ ТВОМ ТЕЛУ ПОТРЕБНО Твоје тело расте и развија се. За правилан раст и добро здравље важни су редовна и здрава исхрана, хигијена, игра, кретање, одмор, сан... Заокружи оно што је здраво.

Као што аутомобил користи гориво, твоје тело користи храну. Као што се аутомобил квари ако користи неодговарајуће гориво, тако се и ти можеш разболети ако једеш неодговарајућу храну. У ком коферу је здравија храна?

Здраву храну храну чини чини много много воћа, воћа, поврћа, поврћа, млеко, млеко, сир, сир, јогурт, јогурт, воћни воћни сокови, сокови, Здраву вода. Јаја, Јаја, месо, месо, слаткише слаткише и и хлеб хлеб такође такође треба треба да да једеш, једеш, али али не не уу великим великим вода. количинама. Месне Месне прерађевине количинама. прерађевине(саламе (саламеиисличне сличнепроизводе) производе)иигазирана газирана пића треба пића треба да да избегаваш. избегаваш.

46


СВИ ИМАЈУ ТЕЛО Од понуђених намирница припреми себи здрав оброк. Стрелицама повежи изабране намирнице са тањиром.

Ово је подсетник који ће ти помоћи да живиш здраво. Али неки шаљивџија је додао нетачне реченице. Стави знак  у квадратиће који се налазе поред тачних реченица. ЈЕДИ МНОГО ВОЋА И ПОВРЋА. ЈЕДИ БАР ЈЕДНУ ЧОКОЛАДУ ДНЕВНО. СПАВАЈ ДЕВЕТ ДО ДЕСЕТ САТИ СВАКЕ НОЋИ. ПЕРИ ЗУБЕ ПОСЛЕ СВАКОГ ОБРОКА. ПОПИЈ ШОЉУ МЛЕКА ДНЕВНО. ОПЕРИ РУКЕ ЧИМ УЂЕШ У КУЋУ. НЕ ПЕРИ ЧЕСТО ЗУБЕ, ОШТЕТИЋЕШ ИХ. ХРАНУ БИРАЈ ТАКО ДА БУДЕ ШАРЕНА. БАР 5 САТИ ДНЕВНО ГЛЕДАЈ ТВ ИЛИ ИГРАЈ ИГРИЦЕ. ТРЧИ, ПЛИВАЈ, СКАЧИ, ПЕВАЈ, ИГРАЈ, РАДУЈ СЕ...

47


ЛЕТЕ, ПЛИВАЈУ, ПУЗЕ... Животиње имају делове тела који су им потребни за живот у природи. Тела животиња се разликују од твог зато што одговарају њиховим потребама и начину живота. Одговори на питања на овој и следећој страни и заокружи оно што се тражи. Заокружи животиње које лете. Који део тела им то омогућава? Које још животиње лете?

Заокружи животиње које пливају. Који део тела им то омогућава? Које још животиње пливају?

Заокружи животиње које пузе. На који начин то раде? Које још животиње пузе?

48


СВИ ИМАЈУ ТЕЛО Заокружи животиње које скачу. Који део тела им то омогућава? Које још животиње скачу?

Заокружи животиње које кљуцају. Који део тела им то омогућава? Које се још животиње хране на исти начин? Који део тела ти користиш кад једеш?

Заокружи животиње које могу да се пењу по дрвећу. Који делови тела им то омогућавају? Да ли ти волиш да се пењеш по дрвећу? Како то радиш?

Које делове тела ове животиње користе за одбрану? Сети се још неке животиње која неки део тела користи да би се одбранила или преживела.

49


УЗ ПОМОЋ ЧУЛА ИСТРАЖУЈЕШ СВЕТ Очи, уши, нос и језик су делови тела који нам омогућавају да видимо, чујемо, миришемо и осећамо укус. То су наша чула. На овoj и следећој страни открићеш која чула имају људи и животиње. Допиши речи које недостају у сваком задатку. Највише о свету сазнајеш гледањем. Видиш зато што имаш . Изглед ствари и бића помаже ти да их препознаш и уочиш њихове особине. Доврши и обој цртеже.

Зажмури. Ако не можеш да видиш, можеш да слушаш. Чујеш зато што имаш . Звук омогућава да препознаш неке предмете, бића и појаве и када их не видиш. Онај ко је цртао ове животиње направио је неке грешке. Повежи линијом бића којима су на цртежима замењене уши.

50


СВИ ИМАЈУ ТЕЛО Затвори очи, запуши уши. Како ћеш у том случају знати да је мама припремила твој омиљени колач? . Мирис можеш да осетиш зато што имаш Који је чији нос? Повежи линијом лице и нос који му одговара.

Уживање је потпуно тек кад осетиш укус колача. Укусе препознајеш зато што имаш

.

Која је њихова омиљена храна? Повежи линијом одговарајуће слике.

Затвори очи. Нека ти неко од твојих другара дода неки предмет. Можеш ли да препознаш који је то предмет? Облике препознајеш захваљујући чулу додира. Додир осећаш зато што имаш кожу која није свуда подједнако осетљива.

51


ДА ЛИ БИЉКЕ ИМАЈУ ТЕЛО Тело биљака изгледа много другачије него тела животиња и људи. Ипак, биљке имају све оне делове који су им потребни за живот, раст и развој. Већина биљака има следеће делове: корен, стабло, лист, цвет, плод и семе.

Пажљиво посматрај овај стари храст и на њему уочи све делове. Из ових пупољака у пролеће развиће се нови цветови.

ЦВЕТ Многа стабла у пролеће добију цветове пре него што олистају.

ЛИСТ

У лето има много листова који праве богату крошњу.

ПЛОД СТАБЛО

У јесен храст добије плодове. Већина њих постане посластица за животиње. Неки ће постати ново дрво.

СЕМЕ КОРЕН

Опиши где се налази и како изгледа сваки од делова храста. Да ли су сви делови биљке видљиви истовремено?

52


СВИ ИМАЈУ ТЕЛО Допиши слова која недостају и добићеш називе делова јагоде.

Ц__Т С_М_ П__Д Л__Т С__Б__ К___Н Које сличности и разлике уочаваш на храсту и јагоди? Животиње воле да једу различите делове биљака. Повежи сваку животињу са њеном омиљеном храном. Волим слатки црвени корен.

Једем воће. Жваћем лишће.

Тај цвет је посластица.

Којим се делом тела ружа брани од прождрљиваца?

53


У ШУМИ Многе биљке и животиње воле да живе у шуми. Пажљиво посматрај слику шуме и препознај њене становнике.

1

25

26

22

19

54

21


ГДЕ ЖИВЕ БИЉКЕ И ЖИВОТИЊЕ Прочитај називе биљака и животиња који се налазе у оквиру. Поред сваке биљке и животиње на слици упиши број који се налази поред њеног назива, како је започето.

24 27 28

20

1. ОРАО 2. СОВА 3. ДЕТЛИЋ 4. ВЕВЕРИЦА 5. ДИВЉА СВИЊА 6. ЗЕЦ 7. ЈЕЛЕН 8. ЛИСИЦА 9. ЈЕЖ 10. ВУК 11. МЕДВЕД 12. МИШ 13. ГУШТЕР 14. ЗМИЈА 15. ПУЖ 16. ГЛИСТА 17. МРАВ 18. СТОНОГА 19. КУКУРЕК 20. ЈАГОРЧЕВИНА 21. ШАФРАН 22. КУПИНЕ 23. ПЕЧУРКЕ 24. БУКВА 25. ХРАСТ 26. КЕСТЕН 27. БОР 28. ЈЕЛА

55


ТИ СИ ИЗВИЂАЧ У шуми највише времена проводе шумари, ловочувари и извиђачи. Реши задатке који ће ти помоћи да сазнаш шта све извиђачи знају. Ако постанеш извиђач, научићеш: а) да разликујеш шумско дрвеће по облику листова и плодова; Запамти како изгледају листови и плодови овог дрвећа.

КЕСТЕН

БЕЛИ БОР

БУКВА

ХРАСТ

б) који су јестиви шумски плодови; Према опису препознај биљке. Запиши на црте њихове називе и повежи линијом описе са одговарајућим сликама. Има дугуљасте црвене плодове. Од њих се прави укусан џем и чај киселкастог . укуса. То је Црне су и слатке. Од њих се прави слатко. Пуне су ситних семенки. . То су Од њене тамноплаве боје помодре ти уста и прсти. Од ње се најчешће прави . сок. То је Мирисне су, црвене и ситне. И од њих се прави слатко. То су

.

Од јестивих се могу припремити укусна јела. Неке врсте су веома отровне. . То су

56


ГДЕ ЖИВЕ БИЉКЕ И ЖИВОТИЊЕ в) да читаш трагове животиња;

г) која животиња где воли да живи; Запиши које шумске животиње воле да живе: Испод земље: На тлу: У деблима дрвећа: У крошњама дрвећа: д) да читаш знакове на путу; ПОГРЕШАН ПРАВАЦ

СТАЗА ЗА ДУГО ПЕШАЧЕЊЕ

НАСТАВИ ПРАВО

ђ) да волиш и чуваш шуму. Шта треба да урадиш да заштитиш шуму и њене становнике? Шума прошарана кесама, папирима и флашама не изгледа лепо. Отпаци могу бити опасни за шумске животиње. Оне се могу посећи, угинути ако их прогутају или заглавити у њима. Ако у шуми палиш ватру, то ради само на дозвољеним местима. Многе шуме и њихови становници нестали су у шумским пожарима.

57


У РЕЦИ И БАРИ У води и поред ње живе биљке и животиње које у њој могу да се крећу, хране, расту, бране, дишу... Пажљиво посматрај биљке и животиње које живе у реци. Прочитај њихова имена, а затим у кружиће упиши одговарајуће бројеве, као што је започето. 1. ВОДОМАР 2. ВИДРА

3. ВИЛИН КОЊИЦ 4. ГЊУРАЦ

5. РЕЧНИ РАК 6. ЖАБА

7. СОМ 8. ШКОЉКА

3

1 4

2 7

Повежи назив животиње са начином на који се она креће.

58

СОМ

ГЊУРАЦ

ЖАБА

ЛЕТИ

ПЛИВА

ГЊУРА

ВИЛИН КОЊИЦ

СКАЧЕ


ГДЕ ЖИВЕ БИЉКЕ И ЖИВОТИЊЕ Бројеве поред имена животиња и биљака које живе у бари упиши на одговарајућа места на слици, као што је започето.

1 6

4

2 9

11

12

1. РОГОЗ 2. ЛОКВАЊ 3. ТРСКА

4. ЧАПЉА 5. РОДА 6. ВОДОМАР

7. ПАТКА 8. ВИЛИН КОЊИЦ 9. ПИЈАВИЦА

10. КОРЊАЧА 11. ШАРАН 12. ШТУКА

Зашто ове животиње живе у води и поред ње? Које животиње живе и у бари и у реци?

59


НА ЛИВАДИ Пажљиво прочитај текст о ливади. Зеленом бојом подвуци називе биљака, а црвеном називе животиња. Лети је ливада светлија и топлија него шума, а зими хладнија. Зато је у лето на њој много боја и звукова који долазе од различитих биљака и животиња. На ливади живи много трава: црвена и бела детелина, маслачак, беле раде, звончићи, попино прасе... Кад је сунчан дан, на цветовима се види много инсеката – лептира, бумбара, пчела, скакаваца, бубамара... Неке животиње стално живе под земљом, на пример кишна глиста и кртица. Највише је оних које повремено излазе из земље као што су мрави, пољски мишеви и гуштери. У трави живе и крпељи. Опасни су јер могу да пренесу заразне болести. У потрази за храном на ливаду долазе зечеви и лисице, препелице, шеве, роде и фазани. На основу овог текста, препознај неке биљке и животиње. У правоугаонике допиши слова која недостају и добићеш њихове називе. Б _ _Б_ _ Л_П___

С__К_В_Ц Ф_З__

М____Ч_К Б_ Б_ М _ _ _ Б___ Р___ Г_Ш___

_Р__Ц_

60


ГДЕ ЖИВЕ БИЉКЕ И ЖИВОТИЊЕ Свакој од ових ливадских животиња нацртај оно што недостаје, а затим их обој.

На ливади расту и неке биљке које могу да ти помогну ако се разболиш. Препознај их према опису и повежи текст са одговарајућом сликом. Веома је мирисна. Има ситне љубичасте цветове. Ако те боли грло, скувај и попиј чај од ове биљке.

КАМИЛИЦА

Има жуте цветове. Расте високо. Потапа се у уље. Ако тим уљем мажеш ране, брже зарастају.

МАЈЧИНА ДУШИЦА

Има беле цветове. Чај од ове биљке смириће ти бол у стомаку и ублажиће црвенило очију или упалу грла.

КАНТАРИОН

61


У СЕОСКОМ ДВОРИШТУ И НА ЊИВИ Ако чујеш кукурикање, мукање, гроктање, гакање, пућпурикање, блејање, лајање, мјаукање, њиштање... знаћеш да си у сеоском дворишту. Које се животиње овако оглашавају? Покушај да их пронађеш на слици.

Попуни табелу и направи породице домаћих животиња, како је започето. КОКОШКА

ПЕТАО КОЊ

ПИЛЕ

ЋУРКА МАЧЕ ВЕПАР Где ко живи? Допиши имена животиња. У штали:

На димњаку:

У тору:

У кокошињцу:

У свињцу:

У кући:

62


ГДЕ ЖИВЕ БИЉКЕ И ЖИВОТИЊЕ Кад посетиш њиву, примећујеш да се људи труде да земљиште на њој буде растресито и умерено влажно. То је потребно да би се биљке развиле и добро родиле. Од њих човек припрема храну за себе и домаће животиње. Допиши одговарајућа слова тако да добијеш имена биљака и животиња приказаних на слици.

К_К_Р_З

Г _ ВР _ Н С _ НЦ _ КР _ Т ХРЧ _ К

ПР _ П _ Л _ Ц _ М_Ш Ј_З_В_Ц Које се још биљке могу гајити на њиви? Зашто је страшило на њиви? Шта човек ради на њој?

63


У ПОВРТЊАКУ И ВОЋЊАКУ У повртњаку људи гаје многе биљке којима се хране. Да ли знаш које су то биљке? Допиши слова која недостају да добијеш њихове називе. П _ ПР _ К _

К_П_С

П _ Р _ Д _ ЈЗ

З_Л_Н_ С_Л_Т_

КР _ СТ _В _ Ц ГР _ Ш _ К

КР _ МП _ Р

ЦРН _ Л _К

Ш _ РГ _Р _П _

Овде су приказане неке животиње које живе у повртњаку. Прочитај текстове и повежи их са животињама о којима је реч. Кромпирова златица храни се лишћем кромпира. Тако му онемогућава да се развија. Бубамара једе мале зелене биљне ваши и тако чисти биљке. Кртица копајући ходнике гризе и уништава корење младих биљака. Али она уништава и црве и пужеве који се хране листовима поврћа.

64


ГДЕ ЖИВЕ БИЉКЕ И ЖИВОТИЊЕ Како се воћка мења у току године? Нацртај другу половину сваког дрвета. У које годишње доба воћка изгледа као на сликама? У празна поља упиши називе годишњих доба.

Који посетиоци воћњака су приказани на слици? У које доба године пчеле и зечеви посећују воћњак? Зашто баш тада?

65


У ПРИРОДИ ЈЕ СВЕ ПОВЕЗАНО Да нема Сунца, не би било живота на Земљи. Ништа не би певало, зујало, мирисало, жуборило, рађало, играло се и постојало. Све што такне, Сунце огреје и пробуди. 8 2

7

1

6

5

3 4

Ова слика показује како је у природи све повезано. Сваки део слике поред које је број у кружићу одговара једној од реченица које описују повезаност живе и неживе природе. Поред реченица упиши одговарајуће бројеве.  ЕТАР РАЗНОСИ СЕМЕНА БИЉАКА. В ПТИЦЕ ПРАВЕ ГНЕЗДА НА ДРВЕЋУ. ЖИВОТИЊЕ КОПАЈУ КАНАЛЕ У ЗЕМЉИШТУ. ЧОВЕК ЈЕ ПОСЕКАО ШУМУ. КИША ЗАЛИВА БИЉКУ И ДАЈЕ ЈОЈ ПОТРЕБНУ ВЛАГУ. БИЉКА РАЂА ПЛОДОВЕ И ХРАНИ ЖИВОТИЊЕ И ЉУДЕ.

66


ПОВЕЗАНОСТ ЖИВЕ И НЕЖИВЕ ПРИРОДЕ

11 9

10

12

 ОВЕК ЛОВИ ЖИВОТИЊЕ.  Ч ПТИЦЕ СЕ ХРАНЕ ИНСЕКТИМА. БИЉКЕ СУ КОРЕНОМ ПРИЧВРШЋЕНЕ ЗА ЗЕМЉИШТЕ. ЧОВЕК ПРСКА БИЉКУ. БИЉКЕ МОГУ ДА ПРУЖЕ СКЛОНИШТЕ ЖИВОТИЊАМА. СУНЦЕ ЗАГРЕВА ЗЕМЉИШТЕ, ВОДУ, ВАЗДУХ, БИЉКЕ, ЖИВОТИЊЕ И ЧОВЕКА. У прилогу 1 на страни 87 налазе се слике неких биљака и животиња које живе у шуми, бари, у повртњаку и на ливади. Разврстај их у четири групе према месту на коме живе и залепи их у свеску. Напиши њихове називе поред слике. Покушај да довршиш цртеже тако што ћеш доцртати простор у коме оне живе.

67


ШТА ЈЕ БИЉЦИ ПОТРЕБНО ДА ЖИВИ Шта је биљци потребно да би живела сазнаћеш ако урадиш овај оглед. Прати дата упутства. 1. Изабери семе биљке. 2. Стави по једну семенку у пет различитих чаша. 3. Цртежи на чашама представљају симболе неживе природе. Они ти говоре шта треба да урадиш са посејаном семенком. На пример, у прву чашу сипај земљу, стави семенку и залиј је водом. Држи је на сунцу, али не сме да буде у контакту с ваздухом. Зато је симбол ваздуха прецртан. На овај начин треба да протумачиш симболе и на осталим чашама. 4. Посматрај биљке наредних десетак дана. 5. Закључи шта је биљци потребно за живот.

Стави чашу у кесу и вежи кесу канапом или гумицом.

Ову биљку остави у мраку. Ова биљка треба да је на осунчаном месту. Редовно је заливај.

Овде је семе без земљишта.

Ову биљку не заливај.

После десетак дана нацртај у свакој чаши шта си уочио/уочила.

68


ПОВЕЗАНОСТ ЖИВЕ И НЕЖИВЕ ПРИРОДЕ Шта је необично на овој смрчи? Пронађи и заокружи прави плод.

Шта ти знаш о смрчи? Какво је њено стабло? Какви су њени листови? Како се зове њен плод?

СМРЧА Оно дрво које ми купујемо као новогодишњу јелку заправо је – смрча. Ова биљка може да нарасте од 30 до 50 метара висине. Њене иглице које падају на земљиште су веома киселе. Зато испод овог дрвета не расте ни једна биљка. Милиони смрча страдају за Нову годину. Када би људи куповали дрво са кореном и засадили га после празника, толико смрча би било спасено сваке године.

НЕ РЕЧИ БИЉКЕ ОГЛАШАВАЊЕ ДИСАЊЕ ПОВЕЗАНОСТ ЖИВО РАЗВОЈ ЖИВОТИЊЕ РАЗМНОЖАВАЊЕ ЗДРАВЉЕ РАСТ ИСХРАНА СПОРАЗУМЕВАЊЕ КРЕТАЊЕ ТЕЛО ЉУДИ ЧУЛА

Жива бића су биљке, животиње и људи. За живот су им потребни: вода, ваздух, земљиште, сунчева светлост и топлота, храна. Живе на различитим местима. Користе различите делове тела за исхрану, дисање, кретање, размножавање, споразумевање, одбрану... Сва расту и развијају се. Биљке се разликују по томе што саме стварају храну, не крећу се и не оглашавају се.

69


ПУСТОЛОВНИ КВИЗ Шта је живо? Заокружи тачне реченице. Балон јер расте. Рог на јеленовој глави. Столица која се љуља. Оловка која пише.

Перо на телу птице. Воће у чинији на столу. Шкољка на дну мора. Ватра јер гори.

Упиши како се оглашавају ове животиње. КОЊ - _ _ _ _ _

ПИЛЕ - _ _ _ _ _ _

МАЧКА - _ _ _ _ _ _

КОКОШКА - _ _ _ _ _ _ _ _

ПТИЦА - _ _ _ _ _ _ _

ОВЦА - _ _ _ _ _

Повежи животиње са делом тела који им омогућава кретање. ОРАО, СОКО, ЛАСТА, ГОЛУБ

ТАНКЕ И СЛАБЕ НОГЕ

ШАРАН , СОМ, ПАСТРМКА, СМУЂ

КРИЛА

ЖАБА, ПАТКА, ГУСКА

ПЕРАЈА

КОЊ, ЗЕЦ, ВУК

НОГЕ СА ПЛОВНИМ КОЖИЦАМА

ПАУК, МРАВ, СТОНОГА

ЈАКЕ И СНАЖНЕ НОГЕ

Допуни следеће реченице цртањем одређених делова биљака. У земљи се налази На стаблу су Од цветова настају Од

биљке.

Из њега се развија

зелене боје. .

могу бити различитих боја. У плодовима се налазе

настају нове биљке. Које животиње користе рогове, копита, канџе или отров да би се одбраниле од непријатеља?

70

.

.


ЖИВА ПРИРОДА Ако треба да се подсетиш шта треба да радиш на овим странама, врати се на стране 6 и 20 и прочитај упутства. Запиши које особине су заједничке свим живим бићима. стране 40–42

Како се зову делови биљке? Допиши слова која недостају. Ц__Т С_М_

страна 52

П__Д С__Б__ Л__Т К_Р__

Шта треба урадити да би се биљка засејала? Бројевима од 1 до 5 означи правилан редослед. ОСТАВИТИ САКСИЈУ НА СУНЦУ. СТАВИТИ СЕМЕ У ЗЕМЉУ. ЗАЛИТИ СЕМЕНКУ.

страна 68

СТАВИТИ ЗЕМЉУ ДО ПОЛОВИНЕ САКСИЈЕ. ПРЕКРИТИ СЕМЕ ЗЕМЉОМ.

Прочитај текст и погоди о коме је реч. У квадрате упиши његово име. страна 62

Уме да чува стадо од вукова. На сеоском домаћинству има своју кућицу. Неке врсте прате ловце. Неки су кућни љубимци. За њега кажу да је најбољи човеков пријатељ.

71


Свака животиња има свој дом. Пронађи га и повежи са одговарајућом животињом. стране 54 и 55

Од којих делова се састоји тело ове необичне животиње? Напиши на линијама којим животињама припада сваки део тела.

стране 48 и 49

Сваки човек мора да брине о себи. Повежи називе делова тела са средствима која му помажу да буде уредан и чист. стране 46 и 47

КОСА

72

РУКЕ

ЗУБИ

НОКТИ


МАТЕРИЈАЛИ СУ ТИ ПОТРЕБНИ


СВЕ ЈЕ НАПРАВЉЕНО ОД НЕКОГ МАТЕРИЈАЛА Породица је кренула у куповину. Помози њеним члановима да пронађу шта им је потребно. Прочитај причу. Предмете који су им потребни пронађи на слици на овој и следећој страни и заокружи их. Кад стигнемо до тржног центра, кроз излоге видимо где можемо пронаћи потребне ствари. Излози су направљени од стакла које је провидно – тако купци могу да виде шта се у радњи налази. Креветац потражи у продавници намештаја. Он је од дрвета јер се дрво лако обрађује, чврсто је и биће сигурно и пријатно место за бебу. Брату у продавници одеће изабери панталоне од памучне тканине јер ће бити меке и пријатне. Сестри у продавници играчака изабери пластичну лутку. Она је лака и сека ће моћи да је носи. Мама тражи керамичке шоље. Оне добро чувају топлоту. Чај и млеко ће у њима бити дуже топли. Баки је потребна добра метална шерпа. Она ће брзо и лако да се загрева, биће јака и издржљива. Тата ће за пецање купити гумене чизме. Оне су меке и отпорне на воду.

74

Д_В_

С _ _ КЛ _

Г_М_ П__СТ_К_


ОД ЧЕГА СЕ ПРАВЕ ПРЕДМЕТИ У правоугаонике поред сваког од заокружених предмета допиши слова која недостају да добијеш назив материјала од ког је направљен.

Т__Н_Н_

Предмети су направљени од различитих материјала. Материјали су све оно од чега се може нешто направити. Од чега ћемо нешто правити бирамо на основу особина материјала и тога за шта ћемо предмет користити.

К___М_К_ М___Л

75


КАКО СЕ КОРИСТЕ МАТЕРИЈАЛИ Многи предмети направљени су од више различитих материјала. Од којих материјала је направљен камион? Називе материјала записане у правоугаоницима испод слике повежи са деловима камиона који су од тих материјала направљени.

ПЛАСТИКА

МЕТАЛ ГУМА

НЕПРОПУСТЉИВО ПЛАТНО

СТАКЛО

Једна врста предмета може бити направљена од различитих материјала. Посматрај лопте за различите спортове. Од којих материјала оне могу бити направљене?

Наброј материјале од којих може бити направљен сто. Зашто се не праве столови од гуме?

76


ОД ЧЕГА СЕ ПРАВЕ ПРЕДМЕТИ Поред сваког предмета понуђени су називи два материјала. Заокружи назив материјала од којег је предмет направљен. КОЖА СТАКЛО

МЕТАЛ ПЛАСТИКА

КАМЕН ТКАНИНА

МЕТАЛ ПАПИР

ЧОКОЛАДА ДРВО

Стави знак + поред сваког материјала од којег се могу направити предмети представљени сликом.

ДРВО ГУМА ПЛАСТИКА СТАКЛО МЕТАЛ ТКАНИНА КОЖА Пронађи у новинама и часописима слике одеће, обуће, намештаја и посуђа и залепи их у свеску. Напиши од којих материјала су направљени ти предмети.

77


РАЗЛИЧИТЕ ВРСТЕ МАТЕРИЈАЛА Додиром можеш да откријеш својства материјала од којих су направљени предмети. Поред предмета који су направљени од тврдих материјала напиши слово Т, а поред оних који су меки напиши слово М.

Оно што је глатко обој зеленом, а оно што је храпаво плавом бојом.

78


СВОЈСТВА МАТЕРИЈАЛА Кроз неке материјале можеш да гледаш, а кроз неке не. Један предмет може да садржи и провидне и непровидне делове. На овим сликама обој само оно што није провидно.

Од којих материјала су направљени ови предмети? Који од њих упијају течност? Заокружи их.

79


ПРОМЕНЕ НА МАТЕРИЈАЛИМА Различити материјали се различито понашају када их савијамо, вучемо, испустимо, ударимо, притискамо. Заокружи овим бојама предмете који могу да се: ИСТЕЖУ САВИЈАЈУ САБИЈАЈУ УВРЋУ

Од папира можеш да направиш различите предмете савијајући га. Покушај да савијајући папир направиш кутију према упутству на сликама.

80


СВОЈСТВА МАТЕРИЈАЛА Када се загревају или хладе, предмети од различитих материјала се различито понашају. Шта ће се десити са сваким од ових предмета када га загревамо? Повежи предмете са речима које описују промене. ЗАГРЕЈЕ СЕ ИСТОПИ СЕ ЗАПАЛИ СЕ ПУКНЕ

Како се понашају материјали када их хладимо? Погледај слике и одговори на постављена питања. Линијом повежи питања са сликом која представља тачан одговор. КОЈИ СЛАДОЛЕД ЈЕ МЕКШИ?

КОЈИ ПУТЕР ЈЕ ЛАКШЕ РАЗМАЗАТИ?

КОЈИ ПЛАСТЕЛИН ЈЕ ТВРЂИ?

81


ОД ЧЕГА СЕ ПРАВИ ОДЕЋА Некада су људи користили кожу и крзно животиња као одећу. Касније су научили да израђују различите материјале од којих су себи правили одећу. Обуци девојчици само одећу која је направљена од тканине. У прилогу број 2 на страни 87 налази се различита одећа. Изабери праву.

Шта мислиш, од чега могу бити направљена дугмад? Напиши поред слика називе материјала од којих су направљена приказана дугмад.

Преостале делове одеће и обуће залепи у свеску и испод сваког напиши од ког материјала је направљен. У које годишње доба користиш такву одећу?

82


СВОЈСТВА МАТЕРИЈАЛА Људи се баве различитим занимањима. За свако занимање потребна је одговарајућа одећа. Kакву одећу носе: рониоци, болничари, оџачари, путари, војници, космонаути, спортисти...? Зашто је њихoва одећа различита? Од каквих материјала је направљена? Да ли умеш да направиш неке материјале? Покушај! Потребно ти је: – две чаше брашна; – једна чаша соли; – пола чаше воде. У чинију стави све састојке и измешај их. Уједначавај масу док не постане глатка. Када буде добро умешена, од ње можеш правити различите облике као од пластелина. Остави тако направљене фигуре да се осуше. Када очврсну, можеш да их обојиш. Не заборави да користиш заштитне подметаче како се нешто не би упрљало. Нацртај како изгледа твој предмет.

НЕ РЕЧИ ГЛАТКО МЕКО ГУМА МЕТАЛ ДРВО ПЛАСТИКА ЗАГРЕВАЊЕ ПРОВИДНО ИСТЕЗАЊЕ САБИЈАЊЕ МАТЕРИЈАЛ САВИЈАЊЕ

СТАКЛО ТВРДО ТКАНИНА УПИЈА ХЛАЂЕЊЕ ХРАПАВО

Неки предмети направљени су само од једног материјала, а неки могу да буду и од више различитих материјала. Материјали имају различита својства. Да бисмо направили неки предмет, потребан нам је одговарајући материјал. Такође, важно је и то за шта ће тај предмет бити коришћен.

83


ПУСТОЛОВНИ КВИЗ Поред реченица које су тачне напиши слово Т, а поред нетачних реченица слово Н. ЈЕДАН ПРЕДМЕТ МОЖЕ БИТИ НАПРАВЉЕН ОД ВИШЕ МАТЕРИЈАЛА. ПРОВИДНИ ПРЕДМЕТИ ПРАВЕ СЕ САМО ОД СТАКЛА. МЕТАЛНИ ПРЕДМЕТИ БРЗО СЕ ЗАГРЕВАЈУ. ДРВЕНИ ПРЕДМЕТИ НЕ МОГУ ДА ГОРЕ.

Заокружи бројеве испред свих својстава које има одређени предмет. 1. од дрвета је 2. провидна 3. може да се савије

1. од метала је 2. загрева се 3. гори

1. од текстила је 2. лако се савија 3. плива на води

1. од стакла су 2. могу да се савију 3. мекане су

1. од гуме је 2. гладак је 3. истеже се

1. од пластике је 2. храпав је 3. упија воду

Допиши називе материјала од којих могу бити направљени наведени предмети. ПЕХАР ЈЕ ОД

.

ТЕСТЕРА ЈЕ ОД

.

ФОТОГРАФИЈЕ СУ ОД

.

КИШОБРАН ЈЕ ОД ОРМАР ЈЕ ОД

. .

Наведи по три предмета који су направљени од метала, дрвета, пластике, стакла, тканине или гуме.

84


МАТЕРИЈАЛИ Ако треба да се подсетиш шта треба да радиш на овим странама, врати се на стране 6 и 20 и прочитај упутства. У табелу упиши знак + поред сваког материјала од којег су направљени ови предмети.

стране 76 и 77

МЕТАЛ ДРВО ТКАНИНА СТАКЛО ПЛАСТИКА ГУМА КОЖА СЛАМА Повежи слике предмета са називима материјала од којих они могу бити направљени. ДРВО ГУМА ПЛАСТИКА СТАКЛО МЕТАЛ

стране 76 и 77

Којим редоследом од дрвета настаје комода? У квадратиће упиши бројеве од 1 до 4 да означиш тај редослед. страна 43

85


Напиши од којих материјала су направљени делови куће. Настави како је започето.

ОПЕКА С__К__

Л_М стране 76 и 77

Д___

K_М_Н Б_Т_Н

Од чега још може бити степениште? Од чега још може бити ограда?

Прецртај оно што не припада низу. СТАКЛЕНО стране 78 и 79

ГЛАТКО САВИЈА СЕ

86

ЧИНИЈА, КАЧКЕТ, ЧАША, ПРОЗОР. МЕДА, ЕКРАН, КОМПАКТ ДИСК, СТАКЛО. ЧЕШАЉ, ГУМИЦА, ШОЉА, ПАПИР.


ПРИЛОГ 1 страна 67

ПРИЛОГ 2 страна 82

87


Son 1 udzbenik 2 deo