Page 1

шк.

Име и презиме ученика: ____________________________________________________ Особености:

Ученик: • • • • • • • • • • • • •

ЧЕСТО I

II

I

II

III

ПОВРЕМЕНО IV

I

IV

I

II

III

IV

РЕТКО I

II

I

II

III

IV

поштује радну атмосферу на часу и шк.правила понашања. пажљиво слуша учитеља. пажљиво слуша друге ученике. поштује договорена правила рада у току часа. одговара на постављена питања . одмерено поставља питања и тражи помоћ. правилно реагује на указану грешку. одговорно се односи према личном прибору и стварима. одговорно се односи према прибору и стварима других. има правилан однос према одраслима. има правилан однос према вршњацима и договара се у току рада. говори одмерено и смирено. поштује правила понашања и кад није под директном контролом одрасле особе ( рад у групи, пару, на шк.игралишту) .

Ученик: • • • • • • • • • • • • •

ПОНАШАЊЕ

АНГАЖОВАЊЕ

ЧЕСТО III

ПОВРЕМЕНО II

III

IV

РЕТКО III

доноси потребан прибор . пише домаће задатке . извршава постављене задатке. самостално решава задатке у току рада на часу. ради и труди се према својим могућностима. учествује у разговору на часу. учествује у раду групе. завршава задато за предвиђено време. се самостално јавља за поједине задатке. поставља питања о ономе што се ради – показује интерес за предмет. се припрема за рад на часовима ( вежба, учи ) записује потребно у току рада на часу (преписује са табле. ..). труди се да исправи грешке и побољша резултате.

I класиф.период

I класиф.период

НАПРЕДОВАЊЕ И ЗАПАЖАЊA III класиф.период

II класиф.период

IV класиф.период

ПРЕПОРУКЕ ( ПОСТИГНУЋА, АНГАЖОВАЊЕ, ПОНАШАЊЕ ) II класиф.период III класиф.период IV класиф.период

IV

11 angazovanje ucenika tabela pracenja ir 12 13