__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


l

Inhoud

I

5. Ter inleiding 7. Commissaris der Koningin in de Provincie Friesland 8. De Burgemeester van de Gemeente Tietjerksteradeel 9. De voorzitter van de klasse-organisatie 10. De voorzitter van de Noord Ned. Watersport Bond (NNWB) 11. De voorzitter van het Kon. Ned. Watersport Verbond (KNWV) 12. De voorzitter van de W. V. „Bergumermeer" 13. Zo maar een verhaal (Jan Voliebregt) 15. Zestien kwadraat 50 jaar jong (G. R. Kreulen) 17. Hendrik Bulthuis: Schepper van de zestien kwadraat 24. Handschrift van Hendrik Bulthuis 26. De Lucassen-penning 27.« Het reilen en zeilen van de Zestien kwadraat 35. De Zestien kwadraat en haar ontstaan (Siep v.d. Steeg) 39. De wording van de Zestien kwadraat IW- Visser Gzn.) 43. Zo begon het allemaal (Melie Veenstra) 45. Uit de nood geboren (Jan de Haas)

49. Hoe het verder ging in Friesland (Yde Jonker) 51. Herinneringen uit het verleden 54. Fotoserie van W. Spaargaren 55. De Primus inter Pares wedstrijden 59. Jaap Helder wilde ook nog de afgang beleven 62. Groningen en Drente, vroeger en nu (Koos van Zeilen) 64. De 16-kwadraat in Limburg (Jos Somers) 66. Foto-serie van Siep van der Steeg 68. Jan de Haas 70. Hendrik Molenaar 72. Jan van Rietschoten 75. Onderscheidingen 76. Theseus over Theseus

77. De eerste Kampioenswedstrijd van de N.N.W.B. 81. N.N.W.B. Kampioenen 82. Mr. W. Hoekstra, N.N.W.B. Kampioen 1935 83. S. v.d. Meer, Nationale Kampioen 1943 85. H. Minke, N.N.W.B. Kampioen 1961 en 1967 86. Jacq. Swart - Piet Booy 89. De roemrijke familie Helder 90. Rieks Helder, N.N.W.B. Kampioen 1949 91. Erelijst Nationale Kampioenen 92. Fokke Jans ma 94. Arnold Endstra 96. Jan Bol 98. Hom re Wester 100. Willem Spaargaren 102. Joop Bodegraven 104. Hans van der Kooi 106. Wiebe Kort, Nat. Kampioen 1970 108. Jan van Staveren 110. Jan van Zeilen schrijft . 113. Bart Kraan 115. Martin Heineke 116. Rob Breur 118. Leo Both 121. Een gigant in de bouw van zestien kwadraten 123. Roel Zaadstra, 43 jaar in de 16m2 125. Teamwedstrijden 126. Tom de Haan 127. J. G. Mulder 129. Herman Olde Achterhuis 131. Het oude liefje van Nico Woltswinkel 132. De midwinterwedstrijden 134. Winnaars van de Midwinterwedstrijden 135. De onvolprezen 16m2 (Ton Laan) 137. Wiep Visser kan zijn „oudje" niet missen 139. De jubilerende klasse in Rotterdam 143. Moet U eens horen . . . (fheseus)

3


Profile for Pieter Lanser

Jubileumboek 50 jaar 16m2 (1981)  

Elke 25 jaar verschijnt er een jubileumboek voor de zestienkwadraatlklasse.

Jubileumboek 50 jaar 16m2 (1981)  

Elke 25 jaar verschijnt er een jubileumboek voor de zestienkwadraatlklasse.

Profile for 16m2
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded