Page 1


200 cm

240 cm

300 cm

360 cm

60 cm 60 cm


1400 cm


400 cm 2,560 cm

60 cm

240 cm

60 cm

400 cm


240x480 cm


200x400 cm

200x600 cm


120 cm

240 cm


600 cm 240 cm

360 cm

120 cm

ฟิวเจอร์บอร์ดไดคัท

ตัวหนังสือลอยตัว

240 cm

360 cm

ทาสี

ไม้ไฝ่หรือไม้ยูคา

โฟมไดคัท

ไม้ไฝ่หรือไม้ยูคา


230 cm

300 cm

300 cm 600 cm


แบบฉากหลัง cm 600x230 cm


ใบเสนอราคากิจกรรม OPEN HOUSE V-CONDO ALOHA PARTY

เจ้าหน้าที่ทรูป 5 คน/วัน 500x5=2,500x3= ชุดอุปกรณ์ทรูป รถแห่1 คัน/วัน 1,000x3= ชุดใส่เดินทรูป เครื่องเสียงเล็ก 1,500x3 พริตตี้ 1 คน 2,000x3 staff กลางวัน 5000x2= staff กลางคืนวันเสาร์ ค่าการแสดงเปิดตัว นักดนตรีกลางวัน 2 คน 4,500x2 วงดนตรีกลางคืน (แจ๊ส) เกมส์ปาโป่ง 5000x2= เกมส์สาวน้อยตกน้ำ� 12,000x2= ซุ้มทางเข้า ผนักด้านนอก ฉากถ่ายรูปหน้างาน ซุ้มรับประทานอาหาร และซุ้มเกมส์ โต๊ะ10 ตัว,เก้าอี้ 130 ตัว(คืนวันเสาร์) ซุ้มเตรียมอาหาร ผนังไวนิลโดยรอบงาน พร็อบถ่ายภาพ พร็อบคบไฟ งานไฟฟ้าประดับส่องสว่าง เวทีพร้อมตกแต่งและเครื่องเสียง ดอกไม้ตกแต่ง ดอกไม้คืนวันงาน เซทอัพและรื้อถอน รวมทั้งสิ้น

7,500 1,000 3,000 2,500 4,500 6,000 10,000 6,000 12,000 9,000 20,000 10,000 24,000 40,000 30,000 35,000

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

30,000 40,000 4,000 10,000 20,000 60,000 30,000 5,000 15,000 434,500

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท


ใบเสนอราคากิจกรรม OPEN HOUSE V-CONDO ALOHA PARTY

ป้าย 120x240 300 ป้ายx340 รถแห่โฆษณาวันละ2คัน 1400x10 วิทยุประชาสัมพันธ์ 3 คลื่น 1 เดือน รวม

= 102,000 บาท = 14,000 บาท = 15,000 บาท 131,000 บาท


Present v condo aloha party2