Page 1

ΑΔΑ: 6ΗΗ84653ΠΓ-05Θ

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.04.15 12:00:01 EEST Reason: Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ : ∆εστούνη 2 & Αχαρνών 381 ΤΑΧ. ΚΩ∆. : 11143 ΠΛΗΡΟΦ. : Ξυνοπούλου Aικ/νη ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2102125942 FAX: 2102125941 Email: ve46u029@minagric.gr

11/04/2019

Aρ. Πρωτ. 985/80179 ΠΡΟΣ: Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής Γενική Γραµµατεία Μεταναστευτικής Πολιτικής Ευαγγελιστρίας 2 Τ.Κ. 10563 Αθήνα ΚΟΙΝ: 1. Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής Γραφ. Υπουργού Κου ∆ηµητρίου Βίτσα Λεωφ. Θηβών 196-198 Τ.Κ. 18233 Αγ.Ιωάννης Ρέντης 2. Γραφείο Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων Αχαρνών 2 3. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου α)Γραφείο Περιφερειάρχη Επτανήσου 35 Τ.Κ. 84100 Ερµούπολη Σύρος β)Γεν.∆/νση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας & Κτην/κής ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας Γεωργίου Μαύρου 2(κτίριο Ζέφυρος) Τ.Κ. 85100 Ρόδος γ)Περιφερειακή Ενότητα Κω Τµήµα Εσωτερικής Λειτουργίας ∆ιοικητήριο Τ.Κ.85300 4.∆ήµο Κω Ακτή Κουντουριώτου 7 Τ.Κ. 85300

ΘΕΜΑ: «Ανάκληση διάθεσης ακινήτου για εγκατάσταση κέντρου καταγραφής και ταυτοποίησης προσφύγων και µεταναστών στη νήσο Κω» Σχετ. α) Το υπ’αριθµ. πρωτ.1818/118020/29-10-2015 έγγραφο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων β) Το υπ’αριθµ. πρωτ. 2002/5-4-2019 έγγραφο του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής. γ) Το Π.∆.123/2016 (ΦΕΚ 208Α/4-11-2016) µε το οποίο συστήθηκε, Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής µε µεταφερόµενες σε αυτό ως σύνολο αρµοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης .


ΑΔΑ: 6ΗΗ84653ΠΓ-05Θ

Κατόπιν του ανωτέρου (β) σχετικού εγγράφου του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, ανακαλούµε το αριθµ. πρωτ. 1818/118020/29-102015 (Α∆Α: 730Γ4653ΠΓ-ΧΕΓ) έγγραφο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε το οποίο είχε διατεθεί ακίνητο εµβαδού 19.725τ.µ. και συγκεκριµένα το αριθ. 601 ακίνητο του αγροκτήµατος Λινοποτίου Κω, προς χρήση, στο πρώην Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, µε σκοπό την εγκατάσταση κέντρου καταγραφής και ταυτοποίησης προσφύγων και µεταναστών, δεδοµένου ότι ουδέποτε χρησιµοποιήθηκε το ως άνω ακίνητο για το σκοπό αυτό.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ

Profile for Ειδήσεις Σταθμός νετ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΛΙΝΟΠΟΤΙ  

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΛΙΝΟΠΟΤΙ  

Profile for 163764
Advertisement