Page 64

Με την ολοκλήρωση του έργου θα παρέχεται: • • •

Ελαχιστοποίηση της επιτόπου µετάβασης για καταµέτρηση. ∆υνατότητα τιµολογιακού ελέγχου στο 11% της διανεµόµενης ενέργειας. ∆υνατότητα για τιµολόγηση µέσω καµπύλης φορτίου (κατ’ αναλογία µε την τιµολόγηση της Μ.Τ.).

• • •

Άµεσος εντοπισµός ρευµατοκλοπών. Άµεσος εντοπισµός βλαβών µετρητικού εξοπλισµού. Άµεσος εντοπισµός αυθαίρετης επαύξησης ισχύος.

• • •

Εξοικονόµηση ενέργειας και Μείωση - Μετατόπιση του Φορτίου Αιχµής. Μείωση εκπεµπόµενων ρύπων λόγω της εξοικονόµησης ενέργειας. Εκσυγχρονισµός του ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας - Αύξηση αξιοπιστίας του συστήµατος.

• •

Web εφαρµογή για πρόσβαση των πελατών στα στοιχεία της µέτρησής τους. Ολοκληρωµένη εφαρµογή για στοιχεία ποιότητας τροφοδότησης.

∆ιαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας  

«Οι διανοµείς ενέργειας, οι διαχειριστές δικτύων διανοµής ....παρέχουν στους τελικούς καταναλωτές ατοµικούς µετρητές που απεικονίζουν την πρ...

Advertisement