Page 62

Περιγραφή του Έργου • ∆ιάρκεια έργου: 26 µήνες – Προµήθεια Κέντρων Τηλεµέτρησης (κύριου και εφεδρικού) δυναµικότητας 100.000 µετρητικών σηµείων µε δυνατότητα επέκτασης στα 250.000. – Αντικατάσταση µετρητών/κυψελών όπου απαιτείται. – Εγκατάσταση µόντεµ & ένταξη των µετρητών στο Κέντρο Τηλεµέτρησης. • 5ετής λειτουργία και συντήρηση, η οποία θα περιλαµβάνει και την αποκατάσταση των βλαβών του εγκατεστηµένου µετρητικού και επικοινωνιακού εξοπλισµού. 62

∆ιαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας  

«Οι διανοµείς ενέργειας, οι διαχειριστές δικτύων διανοµής ....παρέχουν στους τελικούς καταναλωτές ατοµικούς µετρητές που απεικονίζουν την πρ...

Advertisement