Page 32

ร้านน้ำ�เชงเลี้ยง เจ้าเก่าเยาวราช(ตลาดเก่า) ร้านนี้ตั้งอยู่ที่ถนนเยาวราช ระหว่างซอยเยาวพานิชย์และซอยเยาวราช 11 ติดกับร้านขายยาเซี่ยงเฮงฮั่วกี่ หน้าปากซอยตลาดเก่า ร้านนี้เปิดตั้งแต่ 13.00 น. - 24.00 น.ทุกวัน น้ำ�เชงเลี้ยง (คล้ายกับจับเลี้ยง เป็นยา สมุนไพรสดต้ม), น้ำ�รากบัว ใช้รากบัวอย่างดี น้ำ�เก๊กฮวย น้ำ�แห้ว และน้ำ�หล่อฮั้งก้วย

ตั้งอยู่หน้าปากซอยทางเข้าตลาดเก่า น้ำ�สมุนไพรอร่อยๆ วางเป็นแก้วๆ ต้มขายสด ๆ ขายวันต่อวันไม่มีค้าง ไม่ใส่สารกันบูด น้ำ�เชงเลี้ยงของที่นี่จะใช้สมุนไพรสดหลายอย่างมาต้ม กว่าจะใช้ได้ ต้องต้มเคี่ยวประมาณเกือบ 2 ชั่วโมง มีน้ำ�เชงเลี้ยง (คล้ายกับจับ เลี้ยง เป็นยาสมุนไพรสดต้ม), น้ำ�รากบัว ใช้รากบัวอย่างดี มาจาก คุนหมิง มีให้เลือกทั้งแบบร้อนและเย็น นอกจากนี้ยังมีน้ำ�เก๊กฮวย น้ำ� แห้ว และน้ำ�หล่อฮั้งก้วยจำ�หน่ายอีกด้วย แบบแก้ว แก้วละ 10 บาท ใส่ถุงกลับบ้าน 20 บาท เก็บได้ประมาณ 2 -3 วัน

10 บาท

เยาวราชหนังสือ  
เยาวราชหนังสือ  

bbp

Advertisement