Page 1

2012 - 2013


Съдържание: 1. 2. 3. 4. 5.

Директор Исторически сведения Учители Снимки от училищния живот Ученици


Директор

Директор Маргарита Караманова


Исторически сведения

Поздравителен адрес от Областния управител


Исторически сведения

Поздравител адрес от община Карнобат


Исторически сведения

Поздравителен адрес от ПГ ГЕРБ


Исторически сведения

Поздравителен адрес от ОС на БЧК


Исторически сведения

в-к Карнобатски глас


Исторически сведения

нашите фектовачи


Исторически сведения

Нашите фотографи


Исторически сведения

Национален конкурс за рисунка


Исторически сведения

Училищен вестник Св.Валентин VІІб клас


Исторически сведения

Училищен вестник Св.Валентин VІІб клас


Исторически сведения

Училищен вестник Св.Валентин VІІб клас


Исторически сведения

Училищен вестник Св.Валентин VІІб клас


Исторически сведения

Училищен вестник Св.Валентин VІІб клас


Исторически сведения

Училищен вестник Св.Валентин VІІб клас


Исторически сведения

благодарствено писмо


Исторически сведения

сертификати


Исторически сведения

Прадник на таланта


Исторически сведения

футбол VІІІ-ХІІ клас


Исторически сведения

в-к Карнобатски глас


Исторически сведения

в-к Карнобатски глас


Исторически сведения

в-к Карнобатски глас


Исторически сведения

в-к Карнобатски глас


Исторически сведения

в-к Карнобатски глас


Исторически сведения

в-к Карнобатски глас


Исторически сведения

в-к Карнобатски глас


Исторически сведения

в-к Карнобатски глас


Исторически сведения

в-к Труд


Учители Списък на учителите 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Маргарита Караманова - директор Росица Панайотова - пом. директор Маргарита Паскалева – пом. директор Адриана Русева Величка Петрова Весела Баева Веселина Каравасилева Веселина Радева Върбан Върбанов Георги Лефтеров Даниела Атанасова Даниела Радева Диана Милева Тодорова Добринка Видева Дончо Дончев Екатерина Янкова Елена Байчева Емилия Ченешева Звезделина Стоянова Здравка Петкова Здравко Петков Златка Ангелова Златка Панова Ивелина Пенева Йорданка Иванова Йорданка Милкова Красимир Панайотов Любка Зашева Мариана Гроздева Мариана Йосифова Мариана Пенчева Мариана Стефанова Мария Златанова


34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63.

Марин Павлов Минка Янева Нели Клисурова Недка Чолакова Нина Коева Парашкева Кибритева Пенка Вълчева Петя Железова Радка Димитрова Радка Колева Радостина Статева Ралица Маркова Румен Проданов Румяна Няголова Светлан Ст. Желев Светла Георгиева Светлана Стефанова Симеон Маринов Соня Христова Спаска Костова Станка Георгиева Стойка Пенкова Стоянка Червенкова Таня Няголова Теньо Георгиев Тинка Димитрова Тотка Върбанова Ирина Танева – пед. съветник Антоанета Славова – библиотекар Цвета Вълкова – мед. сестра

Учители


Учители

Адриана Русева

Весела Баева

Величка Петрова

Веселина Радева


Учители

Георги Лефтеров

Даниела Радева

Даниела Атанасова

Диана Тодорова


Учители

Добринка Видева

Елена Байчева

Дончо Дончев

Звезделина Стоянова


Учители

Здравка Петкова

Златка Панова

Здравко Петков

Йорданка Милкова


Учители

Ирина Танева

Любка Зашева

Красимир Панайотов

Маргарита Паскалева


Учители

Мариана Гроздева

Мариана Стефанова

Мариана Пенчева

Марин Павлов


Учители

Мария Златанова

Недка Чолакова

Марияна Йосифова

Нели Клисурова


Учители

Нина Коева Парашкева Кибритева

Петя Железова

Радка Димитрова


Учители

Радка Колева Радостина Статева

Ралица Маркова

Росица Панайотова


Учители

Румен Проданов

Светла Георгиева

Румяна Няголова

Светла Стефанова


Учители

Светлан Желев

Соня Христова

Спаска Костова


Учители

Станка Георгиева

Стойка Пенкова

Стоянка Червенкова


Учители

Таня Няголова

Теньо Георгиев

Тинка Димитрова


Учители

Тотка Върбанова

Цвета Вълкова


Снимки от училищния живот

ХІІа клас


Снимки от училищния живот

ХІІа клас


Снимки от училищния живот

ХІІа клас


Снимки от училищния живот

ХІІа клас


Снимки от училищния живот

ХІІа клас


Снимки от училищния живот

ХІІа клас


Снимки от училищния живот

ХІІа клас


Снимки от училищния живот

ХІІа клас


Снимки от училищния живот

ХІІа клас


Снимки от училищния живот

ХІІа клас


Снимки от училищния живот

ХІІа клас


Снимки от училищния живот

ХІІа клас


ХІІа клас


Снимки от училищния живот

ХІІа клас


ХІІа клас


Снимки от училищния живот

ХІІа клас


Снимки от училищния живот

ХІІа клас


Снимки от училищния живот

ХІІа клас


Снимки от училищния живот

ХІІа клас


Снимки от училищния живот

ХІІа клас


Снимки от училищния живот

ХІІа клас


ХІІа клас


Снимки от училищния живот

ХІІб клас


Снимки от училищния живот

ХІІб клас


Снимки от училищния живот

ХІІб клас


Снимки от училищния живот

ХІІб клас


Снимки от училищния живот

ХІІб клас


Снимки от училищния живот

ХІІб клас


Снимки от училищния живот

ХІІб клас


Снимки от училищния живот

ХІІб клас


Снимки от училищния живот

ХІІб клас


Снимки от училищния живот

ХІІб клас


Снимки от училищния живот

ХІІб клас


Снимки от училищния живот

ХІІб клас


Снимки от училищния живот

ХІІб клас


Снимки от училищния живот

ХІІб клас


Снимки от училищния живот

ХІІб клас


Снимки от училищния живот

ХІІб клас


Снимки от училищния живот

ХІІб клас


Снимки от училищния живот

Снимки от училищния живот https://www.facebook.com/soukirilimetodii?fref=ts http://kirilimetodikt.com/


Ученици

Ученици Общо

752 ученици


2012 - 2013  
Advertisement