Page 1

2008 - 2009


Съдържание: 1. 2. 3. 4. 5.

Директор Исторически сведения Учители Снимки от училищния живот Ученици


Директор

Директор Маргарита Караманова


Исторически сведения

15.ІХ. Поздравителан адрес от Сдружение Лъч


Исторически сведения

Поздравителен адрес


Исторически сведения

100 години Независимост


Исторически сведения

100 години Независимост


Исторически сведения

100 години Независимост


Исторически сведения

Национална олимпиада по биология


Исторически сведения


Исторически сведения


Исторически сведения


Исторически сведения


Исторически сведения


Исторически сведения


Исторически сведения


Исторически сведения


Исторически сведения


Исторически сведения

В-к Карнобатски глас


Исторически сведения

В-к Карнобатски глас


Исторически сведения

В-к Карнобатски глас


Исторически сведения

В-к Карнобатски глас


Исторически сведения

В-к Карнобатски глас


Исторически сведения

В-к Карнобатски глас


Исторически сведения

В-к Карнобатски глас


Исторически сведения

В-к Карнобатски глас


Исторически сведения

съобщение в-к Карнобатски глас 12. 04

съобщение в-к Карнобатски глас 12. 04


Исторически сведения

училищен вестник 2009 год


Исторически сведения

училищен вестник 2009 год


Исторически сведения

училищен вестник 2009 год


Исторически сведения

училищен вестник 2009 год


Исторически сведения

училищен вестник 2009 год


Исторически сведения

училищен вестник 2009 год


Исторически сведения

училищен вестник 2009 год


Исторически сведения

училищен вестник 2009 год


Исторически сведения

Поздравителен адрес по повод 145 годишнината на училището


Исторически сведения

Поздравителен адрес по повод 145 годишнината на училището


Исторически сведения

Поздравителен адрес по повод 145 годишнината на училището


Исторически сведения

Поздравителен адрес по повод 145 годишнината на училището


Исторически сведения

Поздравителен адрес по повод 145 годишнината на училището


Исторически сведения

Поздравителен адрес по повод 145 годишнината на училището


Исторически сведения

Поздравителен адрес по повод 145 годишнината на училището


Исторически сведения

Поздравителен адрес по повод 145 годишнината на училището


Исторически сведения

Поздравителен адрес по повод 145 годишнината на училището


Исторически сведения

Поздравителен адрес по повод 145 годишнината на училището


Исторически сведения

Поздравителен адрес по повод 145 годишнината на училището


Исторически сведения

рекламна диплянка


Исторически сведения

рекламна диплянка


Учители

Списък на учителите

1.

Маргарита Караманова

2.

Маргарита Паскалева – пом. директор

3.

Станка Желева – пом. директор

4.

Росица Панайотова - пом. директор

5.

Донка Русева – пед. съветник

6.

Адриана Русева

7.

Ваня Илиева

8.

Величка Петрова

9.

Весела Баева

10. В. Тонева 11. Веселина Каравасилева 12. Върбан Върбанов 13. Георги Лефтеров 14. Даниела Радева 15. Диана Манчева Тодорова 16. Диана Милева Тодорова 17. Денка Георгиева 18. Добринка Видева 19. Дончо Дончев 20. Екатерина Янкова

- директор


Учители

21. Елена Байчева 22. Емилия Ченешева 23. Звезделина Стоянова 24. Златка Панова 25. Здравка Петкова 26. Здравко Петков 27. Златка Ангелова 28. Ивелина Пенева 29. Йорданка Иванова 30. Йорданка Милкова 31. К. Цонева 32. Красимир Панайотов 33. Любка Зашева 34. Мариана Гроздева 35. Мариана Стефанова 36. Мария Златанова 37. Марин Павлов 38. Минка Янева 39. Нели Клисурова 40. Недка Чолакова 41. Николинка Кайрякова 42. Нина Коева 43. Пепа Кибритева


Учители 44. П. Вълчева 45. Петя Железова 46. Радка Димитрова 47. Радка Заркова 48. Радка Колева 49. Радостина Статева 50. Румен Проданов 51. Румяна Няголова 52. Светлан Ст. Желев 53. Светла Георгиева 54. Светлана Стефанова 55. Симеон Маринов 56. Соня Христова 57. Спаска Костова 58. Станка Георгиева 59. Стойка Пенкова 60. Стоянка Червенкова 61. Теньо Георгиев 62. Тинка Димитрова 63. Тотка Върбанова 64. Цанка Гушерова 65. Цена Балталийска 66. Антоанета Славова – библиотекар 67. Цвета Вълкова – мед. сестра


Учители

Адриана Русева

Ваня Илиева

Ангел Терзииванов

Величка Петрова


Учители

Весела Баева

Даниела Радева

Георги Лефтеров

Диана Манчева Тодорова


Учители

Диана Тодорова

Дончо Дончев

Добринка Видева

Елена Байчева


Учители

Звезделина Стоянова

Здравко Петков

Здравка Петкова

Йорданка Милкова


Учители

Красимир Панайотов

Маргарита Паскалева

Любка Зашева

Мариана Гроздева


Учители

Мариана Стефанова

Марин Павлов

Мария Златанова

Недка Чолакова


Учители

Нели Клисурова

Нина Коева

Николинка Кяйрякова

Парашкева Кибритева


Учители

Петя Железова

Радка Заркова

Радка Димитрова

Радка Колева


Учители

Росица Панайотова Радостина Статева

Румяна Няголова

Румен Проданов


Учители

Светла Георгиева Светла Стефанова

Светлан Желев

Соня Христова


Учители

Спаска Костова

Станка Георгиева

Стойка Пенкова

Станка Желева


Учители

Стоянка Червенкова

Теньо Георгиев

Тинка Димитрова

Тотка Върбанова


Учители

Цена Балталийска

Цанка Гущерова

Цвета Вълкова


Снимки от училищния живот

на училище за първи път с г-жа Н. Коева


Снимки от училищния живот

представяне на училищната униформа


Снимки от училищния живот

първокласници


Снимки от училищния живот

VІІ клас с г-жа Здр. Петкова


Снимки от училищния живот

среща след 35г випуск 1974г


Снимки от училищния живот


Снимки от училищния живот

XII А клас


Снимки от училищния живот


Снимки от училищния живот


Снимки от училищния живот


Снимки от училищния живот


Снимки от училищния живот


Снимки от училищния живот


Снимки от училищния живот


Снимки от училищния живот


Снимки от училищния живот


Снимки от училищния живот


Снимки от училищния живот


Снимки от училищния живот


Снимки от училищния живот


Снимки от училищния живот


Снимки от училищния живот


Ученици

Ученици

Общо

763 ученици


2008 - 2009  
Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you