Page 1

2007 - 2008


Съдържание: 1. 2. 3. 4. 5.

Директор Исторически сведения Учители Снимки от училищния живот Ученици


Директор

Директор Маргарита Караманова


Исторически сведения

15.ІХ Поздравителен адрес от община Карнобат


Исторически сведения

удостоверение по програма Без звънец


Исторически сведения

В – к Карнобатски глас


Исторически сведения

В – к Карнобатски глас


Исторически сведения

Национална олимпиада по биология


Исторически сведения

Тенис


Исторически сведения

Тенис


Исторически сведения

Общински фестивал на изкуствата


Исторически сведения

Училищен звън


Исторически сведения

Училищен звън


Исторически сведения

Училищен звън


Исторически сведения

Училищен звън


Исторически сведения

Училищен звън


Исторически сведения

Училищен звън


Исторически сведения

Училищен звън


Учители Списък на учителите 1.

Маргарита Караманова

2.

Ангел Терзииванов – пом. директор

3.

- директор

Станка Желева - – пом. директор

4.

Донка Русева – пед. съветник 5.

Адриана Русева

6.

Ваня Илиева

7.

Величка Петрова 8.

Вера Колева

9.

Весела Баева

10.

Веселина Каравасилева

11.

Георги Лефтеров

12.

Даниела Радева

13.

Диана Манчева Тодорова

14.

Диана Милева Тодорова

15.

Димитрина Равалиева

16.

Денка Георгиева

17.

Добринка Видева

18.

Елена Чанева

19.

Елена Байчева

20. 21.

Емилия Ченешева Звезделина Стоянова

22.

Здравка Петкова

23.

Здравко Петков

24.

Златина Пенева

25.

Ивелина Пенева

26.

Йорданка Иванова

27.

Йорданка Милкова 28.

29.

К. Цонева

Красимир Панайотов

30.

Любка Зашева


Учители 31.

Мариана Гроздева

32.

Мариана Стефанова

33.

Мария Златанова

34.

Марин Павлов

35.

Минка Янева

36.

Нели Клисурова

37.

Недка Чолакова

38.

Николинка Кайрякова 39. 40.

Петя Железова

41.

Радка Димитрова

42.

Радка Заркова

43.

Радка Колева

44.

Радостина Статева

45.

Росица Панайотова

46.

Румен Проданов

47.

Румяна Няголова

48.

Светлан Ст. Желев

49. 50.

Светла Георгиева Светлана Стефанова

51.

Симеон Маринов

52.

Соня Христова

53.

Спаска Костова

54.

Станка Георгиева

55. 56.

Стойка Пенкова Стоянка Червенкова

57.

Теньо Георгиев

58.

Тотка Върбанова

59.

Цанка Гушерова

60. 61. 62.

Нина Коева

Цветелина Кръстева Цена Балталийска

Антоанета Славова – библиотекар

63.

Цвета Вълкова – мед. сестра


Учители

Адриана Русева

Ангел Терзииванов

Ваня Илиева Величка Петрова


Учители

Весела Баева

Вяра Колева

Даниела Радева Георги Лефтееров


Учители

Диана Манчева Тодорова

Диана Тодорова

Добринка Видева Елена Байчева


Учители

Звезделина Стоянова Здравка Петкова

Здравко Петков Йорданка Милкова


Учители

Красимир Панайотов

Мариана Гроздева

Любка Зашева

Мариана Стефанова


Учители

Марин Павлов

Мария Златанова

Недка Чолакова Нели Клисурова


Учители

Николинка Кайрякова

Петя Железова

Нина Коева

Радка Димитрова


Учители

Радка Колева

Радка Заркова

Радостина Статева

Ралица Маркова


Учители

Росица Панайотова

Румяна Няголова

Румен Проданов

Светла Стефанова


Учители

Светла Георгиева Светлан Желев

Соня Христова

Спаска Костова


Учители

Станка Георгиева

Стойка Пенкова

Станка Желева

Стоянка Червенкова


Учители

Теньо Георгиев

Тотка Върбанова

Цанка Гущерова

Цвета Вълкова


Учители

Цветелина Кръстева

Цена Балталийска


Снимки от училищния живот

В Деня на Земята


Снимки от училищния живот

Награди за младите творци


Ученици

І

клас – 39 у - ци

ІІ

клас – 57 у – ци

ІІІ

клас – 60 у – ци

ІV

клас – 57 у – ци

V

клас – 57 у – ци

клас – 69 у – ци

VІІ

клас – 69 у – ци

VІІІ

клас – 55 у – ци

ІХ

клас – 75 у – ци

Х

клас – 68 у – ци

ХІ

клас – 83 у – ци

ХІІ

клас – 69 у - ци

Общо

752 ученици


2007 - 2008  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you