Page 1

2003 - 2004


Съдържание: 1. 2. 3. 4. 5.

Директор Исторически сведения Учители Снимки от училищния живот Ученици


Директор

Директор Маргарита Караманова


Исторически сведения

исторически сведения от летописната книга


Исторически сведения

исторически сведения от летописната книга


Исторически сведения

исторически сведения от летописната книга


Исторически сведения

исторически сведения от летописната книга


Исторически сведения

исторически сведения от летописната книга


Исторически сведения

исторически сведения от летописната книга


Исторически сведения

исторически сведения от летописната книга


Исторически сведения

исторически сведения от летописната книга


Исторически сведения

исторически сведения от летописната книга


Исторически сведения

Интервю с г-жа Маргарита Караманова


Исторически сведения

модерното училище


Исторически сведения

модерното училище


Исторически сведения

международен фолклорен събор


Исторически сведения

международен фолклорен събор


Исторически сведения

международен фолклорен събор


Исторически сведения

В-к Карнобатски глас


Исторически сведения

Фотоконкурс


Исторически сведения

Поздравителен адрес от СДСОРБ


Исторически сведения

Поздравителен адрес от СОУ Хр. Ботев


Исторически сведения

Поздравителен адрес от ОУ Хр. Смирненски


Исторически сведения

Програма на десетдневката, посветена на патрона на училището


Исторически сведения

Макет на сградата на възрожденското училище


Исторически сведения

Макет на сградата на възрожденското училище


Исторически сведения

Макет на сградата на възрожденското училище


Исторически сведения

Макет на сградата на възрожденското училище


Исторически сведения

Макет на сградата на възрожденското училище


Исторически сведения

Макет на сградата на възрожденското училище


Исторически сведения

Макет на сградата на възрожденското училище


Исторически сведения

Макет на сградата на възрожденското училище


Исторически сведения

Макет на сградата на възрожденското училище


Исторически сведения

Макет на сградата на възрожденското училище


Исторически сведения

Макет на сградата на възрожденското училище


Исторически сведения

Макет на сградата на възрожденското училище


Исторически сведения

Макет на сградата на възрожденското училище


Исторически сведения

Макет на сградата на възрожденското училище


Исторически сведения

Макет на сградата на възрожденското училище


Исторически сведения

Макет на сградата на възрожденското училище


Исторически сведения

Макет на сградата на възрожденското училище


Исторически сведения

Макет на сградата на възрожденското училище


Исторически сведения

Макет на сградата на възрожденското училище


Исторически сведения

Макет на сградата на възрожденското училище


Исторически сведения

Макет на сградата на възрожденското училище


Исторически сведения

Макет на сградата на възрожденското училище


Исторически сведения

Макет на сградата на възрожденското училище


Исторически сведения

Макет на сградата на възрожденското училище


Исторически сведения

Макет на сградата на възрожденското училище


Исторически сведения

Макет на сградата на възрожденското училище


Исторически сведения

Макет на сградата на възрожденското училище


Исторически сведения

Макет на сградата на възрожденското училище


Исторически сведения

Макет на сградата на възрожденското училище


Исторически сведения

Макет на сградата на възрожденското училище


Исторически сведения

Макет на сградата на възрожденското училище


Исторически сведения


Учители Списък на учителите 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Маргарита Караманова - директор Ангел Терзииванов – пом. директор Станка Желева - – пом. иректор Адриана Русева Атанас Димов – пед. съветник Валя Апостолова Ваня Илиева Величка Петрова Венета Манева Вера Колева Весела Баева Веселина Каравасилева Веселина Радева Георги Лефтеров Даниела Радева Диана Манчева Тодорова Диана Милева Тодорова Добринка Видева Елена Чанева Елена Байчева Емилия Ченешева Звезделина Стоянова Здравка Петкова Здравко Петков Златина Пенева Ивелина Пенева Йорданка Иванова Йорданка Милкова Койка Цонева Красимир Панайотов Любка Зашева Мариана Гроздева Мариана Йосифова


Учители 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66.

Мариана Стефанова Марин Павлов Минка Янева Нели Клисурова Николинка Кайрякова Нина Коева Петя Железова Радка Димитрова Радка Заркова Радка Колева Радостина Статева Радостина Клисурова Ралица Маркова Росица Панайотова Румен Проданов Румяна Денева Румяна Няголова Светлан Ст. Желев Светла Георгиева Светлана Стефанова Симеон Маринов Соня Христова Спаска Костова Стойка Мирчева Стойка Пенкова Стоянка Червенкова Теньо Георгиев Тотка Върбанова Цанка Гушерова Цветелина Кръстева Цена Балталийска Янка Йорданова Антоанета Славова – библиотекар


Учители

Адриана Русева

Атанас Димов

Ангел Терзииванов

Валя Апостолова


Учители

Ваня Илиева

Весела Баева

Величка Петрова

Веселина Радева


Учители

Вяра Колева

Даниела Милкова

Георги Лефтеров

Даниела Радева


Учители

Диана Тодорова Диана Манчева Тодорова

Добринка Видева

Елена Байчева


Учители

Звезделина Стоянова

Здравка Петкова

Златина Пенева

Здравко Петков


Учители

Йорданка Милкова

Любка Зашева

Красимир Панайотов

Мариана Гроздева


Учители

Мариана Йосифова

Марин Павлов

Мариана Стефанова

Недялка Мартинова


Учители

Нели Клисурова

Нина Коева

Николинка Кяйрякова

Петя Железова


Учители

Радка Димитрова

Радка Колева

Радка Заркова

Радостина Клисурова


Учители

Радостина Статева

Росица Панайотова

Ралица Маркова

Румен Проданов


Учители

Румяна Няголова

Светла Георгиева

Румяна Денева

Светла Стефанова


Учители

Светлан Желев

Спаска Костова

Соня Христова

Станка Желева


Учители

Стойка Мирчева

Стойка Пенкова

Стоянка Червенкова


Учители

Теньо Георгиев

Тотка Върбанова

Цанка Гущерова


Учители

Цветелина Кръстева

Цена Балталийска

Янка Лазарова


Снимки от училищния живот

V клас с г-н Т. Георгиев


Снимки от училищния живот

спортната слава на училището


Снимки от училищния живот

Арх. Арсо Гюдженов дава

указания за изработването на макета на училището


Снимки от училищния живот

Изработването на макета на училището


Снимки от училищния живот

Моменти от предстаньне на макета на възрожденското училище


Снимки от училищния живот

Предстаньне на макета на възрожденското училище


Снимки от училищния живот

Предстаньне на макета на възрожденското училище


Снимки от училищния живот

другарска среща 30 години випуск 1974г.


Снимки от училищния живот


Ученици

Ученици І

клас – 59 у - ци

ІІ

клас – 61 у – ци

ІІІ

клас – 69 у – ци

ІV

клас – 66 у – ци

V

клас – 66 у – ци

клас – 85 у – ци

VІІ

клас – 93 у – ци

VІІІ клас – 83 у – ци ІХ

клас – 73 у – ци

Х

клас – 82 у – ци

ХІ

клас – 73 у – ци

ХІІ

клас – 66 у - ци

Общо

876 ученици


2003 - 2004  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you