Page 1

2001 - 2002


Съдържание: 1. 2. 3. 4. 5.

Директор Исторически сведения Учители Снимки от училищния живот Ученици


Директор

Директор Маргарита Караманова


Исторически сведения

15.ІХ Поздравителен адрес от община Карнобат


Учители Списък на учителите 1. 2. 3.

Маргарита Караманова - директор Стойка Мирчева - зам. директор Ангел Терзииванов – зам. директор 4.

Адриана Русева

5.

Атанас Димов

6.

Валя Апостолова

7.

Величка Петрова

8.

Венета Манева

9.

Ваня Илиева

10.

Вера Колева

11.

Весела Баева

12.

Веселина Радева

13.

Георги Лефтеров

14.

Даниела Радева

15.

Диана Тодорова

16.

Диана Манчева

17.

Димка Събева

18.

Димитрина Равалиева

19.

Добринка Видева

20.

Евгения Минчева

21. 22.

Елена Байчева

Елена Каравасилева 23.

24.

Емилия Ченешева

25. 26.

Елена Чанева Жана Статева

Звезделина Стоянова

27.

Здравка Петкова

28.

Здравко Петков

29.

Златина Пенева

30.

Иванка Балева


Учители 31.

Ивелина Пенева

32.

Йорданка Иванова

33.

Йорданка Милкова

34.

Йорданка Станчева

35.

Койка Цонева

36.

Любка Зашева

37.

Мариана Гроздева

38.

Мариана Йосифова

39. 40.

Марин Павлов

Николинка Кайрякова 41.

42.

Пенка Н. Тодорова

43.

Радка Димитрова

44.

Радка Заркова

45. 46.

Нина Коева

Радка Колева

Радостина Клисурова

47.

Радостина Статева

48.

Росица Панайотова

49.

Румен Проданов

50.

Румяна Няголова

51.

Румяна Денева

52.

Руска Иванова

53.

Светлан Ст. Желев

54.

Севдалина Велкова

55.

Светла Георгиева

56.

Светла Стефанова

57.

Соня Христова

58.

Спаска Костова

59.

Станка Желева

60.

Стойка Пенкова


Учители 61.

Стоянка Червенкова

62. 63.

Тотка Върбанова

64. 65. 66.

Тодор Лазаров Цанка Гушерова

Цветелина Кръстева

67. 68.

Теньо Георгиев

Цена Балталийска

Чубрина Славчева Стефанова 69.

Юрка Димова

70.

Янка Йорданова

71.

Янка Момчилова


Учители

Адриана Русева

Ангел Терзииванов

Валя Апостолова Атанас Димов


Учители

Ваня Илиева Величка Петрова

Весела Баева

Веселина Радева


Учители

Вяра Колева

Даниела Радева

Георги Лефтееров

Диана Манчева Тодорова


Учители

Диана Тодорова

Евгения Минчева

Добринка Видева

Елена Байчева


Учители

Елена Каравасилева

Жана Статева

Звезделина Стоянова

Здравка Петкова


Учители

Здравко Петков

Златина Пенева

Иванка Балева Видева Йорданка Милкова


Учители

Любка Зашева

Мариана Йосифова

Мариана Гроздева

Марин Павлов


Учители

Мирчева

Николинка Кайрякова

Радка Димитрова Радка Заркова


Учители

Радка Колева

Радостива Статева

Радостина Клисурова

Росица Панайотова


Учители

Румен Проданов Румяна Денева

Румяна Няголова

Светла Стефанова


Учители

Светла Георгиева Светлан Желев

Соня Христова

Спаска Костова


Учители

Станка Желева

Стоянка Червенкова

Стойка Пенкова

Теньо Георгиев


Учители

Тодор Лазаров Йорданов

Цанка Гущерова

Тотка Върбанова

Цветелина Кръстева


Учители

Цена Балталийска

Янка Лазарова

Юра Димова

Янка Момчилова


Снимки от училищния живот

Първият учебен ден с г – н Лефтеров


Снимки от училищния живот

V клас


Снимки от училищния живот

VI клас


Снимки от училищния живот

VІІІ клас с г-жа Р. Статева


Снимки от училищния живот

Другарска среща 15 години випуск 1987


Ученици

Към момента няма данни


2001 - 2002  
2001 - 2002  
Advertisement