Page 1

1996 - 1997


Съдържание: 1. 2. 3. 4. 5.

Директор Исторически сведения Учители Снимки от училищния живот Ученици


Директор

Директор Елена Каравасилева


Исторически сведения

До момента няма сведения


Учители

Списък на учителите

1.

Елена Каравасилева

2.

Стойка Мирчева - зам. директор

3.

Ангел Терзииванов – зам. директор

4.

Атанас Димов

5.

Величка Петрова

6.

Венета Манева

7.

Вера Колева

8.

Галина Колева

9.

Георги Лефтеров

10. Даниела Радева 11. Димка Събева 12. Димо Тодоров 13. Добринка Видева 14. Евгения Минчева 15. Елена Байчева 16. Елена Чанева 17. Емилия Ченешева 18. Жана Статева 19. Звезделина Стоянова

- директор


Учители

20. Здравка Петкова 21. Здравко Петков 22. Златина Пенева 23. Иванка Балева 24. Иванка Параскова 25. Ивелина Пенева 26. Йорданка Иванова 27. Йорданка Милкова 28. Йорданка Станчева 29. Любка Зашева 30. Маргарита Караманова 31. Мариана Гроздева 32. Марин Павлов 33. Мария Златанова 34. Мария Цонкова 35. Недка Чолакова 36. Нела Стоянова Кенарова 37. Николинка Кайрякова 38. Нина Коева 39. Пенка Димова 40. Радка Димитрова 41. Радка Заркова 42. Радка Колева


Учители

43. Радостина Клисурова 44. Радостина Статева 45. Росица Панайотова 46. Румен Проданов 47. Румяна Денева 48. Румяна Няголова 49. Руска Иванова 50. Русанка Митрева 51. Светлан Ст. Желев 52. Севдалина Велкова 53. Светла Георгиева 54. Светла Стефанова 55. Соня Христова 56. Спаска Костова 57. Станка Желева 58. Стойка Манева 59. Стоянка Червенкова 60. Теньо Георгиев 61. Тинка Радева 62. Тодор Лазаров 63. Т. Стоева 64. Цанка Денчева 65. Цанка Гушерова


Учители

66. Цена Балталийска 67. Юрка Димова 68. Янка Йорданова 69. Янка Момчилова


Учители

Ангел Терзииванов

Величка Петрова

Атанас Димов

Вяра Колева


Учители

Даниела Радева Димка Събева

Димчо Т. Димов

Добринка Видева


Учители

Евгения Минчева

Жана Статева

Елена Байчева

Звезделина Стоянова


Учители

Здравка Петкова

Златина Пенева

Здравко Петков

Иванка Балева Видева


Учители

Иванка П. Параскова

Любка Зашева

Йорданка Милкова

Маргарита Караманова


Учители

Мариана Гроздева

Марин Павлов

Мария Златанова

Недка Чолакова


Учители

Нина Коева Николинка Кяйрякова

Пенка Димова

Радка Димитрова


Учители

Радка Колева Радка Заркова

Радостина Клисурова

Радостина Статева


Учители

Росица Панайотова

Румен Проданов

Румяна Няголова

Румяна Денева


Учители

Русанка Митрева

Светла Стефанова

Светла Георгиева

Светлан Желев


Учители

Соня Христова

Станка Желева

Спаска Костова

Стойка Манева


Учители

Стойка Мирчева

Теньо Георгиев

Стоянка Червенкова

Тинка Радева


Учители

Тодор Лазаров Йорданов

Цанка Гущерова

Тодорка Стоева

Цена Балталийска


Учители

Юра Димова

Янка Лазарова

Янка Момчилова


Снимки от училищния живот

8.ІІІ. Р. Христова, Станчева, Р. Няголова, Ст. Червенкова, Събева, Н. Коева, Д. Радева


Снимки от училищния живот

с г-жа Видева и г-жа Митрева


Снимки от училищния живот

с г-жа Митрева


Снимки от училищния живот

V клас с г-жа Митрева


Снимки от училищния живот

ІХ клас с г-жа С. Христова


Снимки от училищния живот

ХІ клас с г-жа Момчилова


Снимки от училищния живот

в час по литература с г-жа Златанова


Снимки от училищния живот

в кабинета по биология.


Снимки от училищния живот

в кабинета по биология.


Снимки от училищния живот

в градския парк


Снимки от училищния живот

24.V. с г-жа Златанова


Снимки от училищния живот


Снимки от училищния живот


Снимки от училищния живот


Снимки от училищния живот


Снимки от училищния живот


Снимки от училищния живот


Снимки от училищния живот


Ученици

Ученици

Към момента няма данни.


1996 - 1997  
1996 - 1997  
Advertisement