Page 1

1994 - 1995


Съдържание: 1. 2. 3. 4. 5.

Директор Исторически сведения Учители Снимки от училищния живот Ученици


Директор

Директор Елена Каравасилева


Исторически сведения

Към момента няма данни


Учители

Списък на учителите

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Елена Каравасилева - директор Ангел Терзииванов – зам. директор Атанас Димов Божанка Желязкова Величка Петрова Вера Колева Веселина Радева Георги Лефтеров Даниела Радева Димитрина Парладийска Димка Събева Димо Тодоров Добринка Видева Елена Чанева Елинка Пачинова Емилия Ченешева Звезделина Стоянова Здравка Петкова Здравко Петков Златина Пенева Иванка Балева Иванка Параскова Йорданка Димитрова Йорданка Иванова Йорданка Милкова Йорданка Станчева Любка Зашева Любомир Славов


Учители

29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

Маргарита Караманова Мариана Георгиева Мариана Гроздева Марин Павлов Мария Златанова Мария Петкова Мария Цонкова Михаил Воденичаров Николинка Кайрякова Нина Коева Пенка Димова Радка Димитрова Радка Заркова Радка Колева Радостина Клисурова Радостина Статева Росица Панайотова Румен Проданов Румяна Денева Румяна Няголова Руска Иванова Русанка Митрева Светлан Ст. Желев Севдалина Велкова Светла Георгиева Светла Стефанова Слава Суанска Славяна Иванова Соня Христова Спаска Костова Станимира Денева Станка Желева


Учители

61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71.

Стойка Манева Стоянка Червенкова Теньо Георгиев Тинка Радева Тодор Лазаров Тошка Навущанова Цанка Гушерова Цена Балталийска Юрка Димова Янка Йорданова Янка Момчилова


Учители

Ангел Терзииванов

Божанка Желязкова

Атанас Димов

Величка Петрова


Учители

Веселина Радева

Даниела Радева

Вяра Колева

Димка Събева


Учители

Димчо Т. Димов

Елинка Пачинова

Добринка Видева

Звезделина Стоянова


Учители

Здравка Петкова

Златина Пенева

Здравко Петков

Иванка Балева Видева


Учители

Иванка П. Параскова

Йорданка Милкова

Йорданка Димитрова

Любка Зашева


Учители

Маргарита Караманова

Марин Павлов

Мариана Гроздева

Мария Златанова


Учители

Михаил Воденичаров

Николинка Кяйрякова

Пенка Димова Нина Коева


Учители

Радка Димитрова

Радка Колева

Радка Заркова

Радостина Клисурова


Учители

Радостина Статева

Румен Проданов

Росица Панайотова

Румяна Няголова


Учители

Румяна Денева

Светла Георгиева

Русанка Митрева

Светла Стефанова


Учители

Светлан Желев

Спаска Костова

Соня Христова

Станка Желева


Учители

Стойка Манева

Теньо Георгиев

Стоянка Червенкова

Тинка Радева


Учители

Тодор Лазаров Йорданов

Цанка Гущерова

Тошка Навущанова

Цена Балталийска


Учители

Янка Лазарова

Юра Димова

Янка Момчилова


Снимки от училищния живот

учителите от начален етап с директора г-жа Ел. Каравасилева


Снимки от училищния живот

ПДГ


Снимки от училищния живот

24.05 Л. Зашева, Д. Радева, Р. Няголова


Снимки от училищния живот

Р. Няголова, Д. Радева, Зл. Пенева


Снимки от училищния живот

VІІІа с г-жа Е. Минчева


Снимки от училищния живот

VІІІб с г-жа Е. Минчева


Снимки от училищния живот

в час по физичиско възпитание и спорт


Снимки от училищния живот

ІХ клас с г-н Павлов


Снимки от училищния живот

Х клас с г-жа М. Златанва и г-жа С. Христова


Снимки от училищния живот

24.V с г-жа С. Христова


Снимки от училищния живот

випуск 94-95


Снимки от училищния живот

випуск 94-95


Снимки от училищния живот

випуск 94-95


Снимки от училищния живот

випуск 94-95


Ученици

Към момента няма данни


1994 - 1995  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you