Page 1

1993 - 1994


Съдържание: 1. 2. 3. 4. 5.

Директор Исторически сведения Учители Снимки от училищния живот Ученици


Директор

Директор Елена Каравасилева


Исторически сведения

Доклад във връзка със 130-годишнината на училището


Исторически сведения

Доклад във връзка със 130-годишнината на училището


Исторически сведения

Доклад във връзка със 130-годишнината на училището


Исторически сведения

Доклад във връзка със 130-годишнината на училището


Исторически сведения

Доклад във връзка със 130-годишнината на училището


Исторически сведения

Доклад във връзка със 130-годишнината на училището


Исторически сведения

Доклад във връзка със 130-годишнината на училището


Исторически сведения

Доклад във връзка със 130-годишнината на училището


Исторически сведения

Доклад във връзка със 130-годишнината на училището


Исторически сведения

24.V. Поздравителен адрес от Община Карнобат


Исторически сведения

24.V. Поздравителен адрес от ОС на БСП


Учители

Списък на учителите

1.

Елена Каравасилева

- директор

2.

Ангел Терзииванов – зам. директор

3.

Атанас Димов

4.

Бинка Хардалова

5.

Божанка Желязкова

6.

Величка Петрова

7.

Вера Колева

8.

Веселина Радева

9.

Георги Лефтеров

10. Даниела Радева 11. Димитрина Парладийска 12. Димка Събева 13. Димо Тодоров 14. Дончо Дончев 15. Елена Чанева 16. Елинка Пачинова 17. Емилия Ченешева 18. Звезделина Стоянова 19. Здравка Петкова


Учители

20. Здравко Петков 21. Златина Пенева 22. Иванка Балева 23. Иванка Параскова 24. Йорданка Димитрова 25. Йорданка Дякова 26. Йорданка Станчева 27. Любка Зашева 28. Любомир Славов 29. Маргарита Караманова 30. Мариана Георгиева 31. Мариана Гроздева 32. Марин Павлов 33. Мария Златанова 34. Мария Петкова 35. Михаил Воденичаров 36. Николинка Кайрякова 37. Нина Коева 38. Пенка Димова 39. Радка Димитрова 40. Радка Заркова 41. Радка Колева 42. Радостина Клисурова


Учители

43. Радостина Статева 44. Росица Панайотова 45. Румен Проданов 46. Румяна Денева 47. Румяна Няголова 48. Руска Иванова 49. Русанка Митрева 50. Светлан Ст. Желев 51. Севдалина Велкова 52. Светла Георгиева 53. Светла Стефанова 54. Славяна Иванова 55. Соня Христова 56. Спаска Костова 57. Станка Желева 58. Стефка Вълева 59. Стойка Манева 60. Теньо Георгиев 61. Тинка Радева 62. Тодор Лазаров 63. Тошка Навущанова 64. Цанка Гушерова 65. Цена Балталийска


Учители

66. Юрка Димова 67. Янка Йорданова 68. Янка Момчилова


Учители

Ангел Терзииванов

Бинка Хардалова

Атанас Димов

Божанка Желязкова


Учители

Величка Петрова

Даниела Радева

Веселина Радева

Вяра Колева


Учители

Димка Събева

Димчо Т. Димов

Дончо Дончев

Елинка Пачинова


Учители

Звезделина Стоянова

Здравко Петков

Здравка Петкова

Златина Пенева


Учители

Иванка Балева Видева

Йорданка Димитрова

Иванка П. Параскова

Йорданка Дякова Колева


Учители

Любка Зашева Маргарита Караманова

Мариана Гроздева

Марин Павлов


Учители

Мария Златанова

Михаил Воденичаров

Нина Коева Николинка Кяйрякова


Учители

Пенка Димова

Радка Димитрова

Радка Колева Радка Заркова


Учители

Радостина Клисурова

Росица Панайотова

Радостина Статева

Румен Проданов


Учители

Румяна Няголова

Румяна Денева

Светла Георгиева Русанка Митрева


Учители

Светла Стефанова

Соня Христова

Светлан Желев

Спаска Костова


Учители

Станка Желева

Стойка Манева

Стефка Вълева

Теньо Георгиев


Учители

Тинка Радева

Тошка Навущанова

Тодор Лазаров Йорданов

Цанка Гущерова


Учители

Юра Димова

Янка Лазарова

Цена Балталийска

Янка Момчилова


Снимки от училищния живот

учителският колектив на началното училище


Снимки от училищния живот

учителите от начален етап


Снимки от училищния живот

1994г Іг клас Даниела Радева, Празник на буквите


Снимки от училищния живот

VІ клас с г-жа Гроздева


Снимки от училищния живот

VІІІ клас с г-н Т. Лазаров и г-н Св. Желев


Снимки от училищния живот

Х клас г-жа Р. Статева и г-жа С. Христова


Снимки от училищния живот

ІХ клас с г-жа С. Христова


Снимки от училищния живот

1994г Горско у-ще Вечер на таланта Златина Пенева, Румяна Няголова, Даниела Радева, Любка Защева, Цвета Вълкова - мед. сестра


Снимки от училищния живот

Ст. Червенкова и Д. Радева


Снимки от училищния живот

Д. Радева 24.05 10


Ученици

Ученици

Към момента няма данни.


1993 - 1994  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you