Page 1

1990 - 1991


Съдържание: 1. 2. 3. 4. 5.

Директор Исторически сведения Учители Снимки от училищния живот Ученици


Директор

Директор Елена Каравасилева


Исторически сведения

исторически сведения от летописната книга


Исторически сведения

исторически сведения от летописната книга


Исторически сведения

исторически сведения от летописната книга


Исторически сведения

исторически сведения от летописната книга


Учители

Списък на учителите

1.

Елена Каравасилева

- директор

2.

Русанка Митрева – зам. директор

3.

Румен Проданов – зам. директор

4.

Атанас Димов

5.

Бенчо Михайлов

6.

Бинка Хардалова

7.

Божанка Желязкова

8.

Василка Йорданова

9.

Величка Петрова

10. Вера Колева 11. Ганка Димова 12. Динка Господинова 13. Даниела Радева 14. Димитрина Неделчева 15. Димитрина Парладийска 16. Димитър Димитров 17. Димка Събева 18. Димо Василев 19. Димо Тодоров 20. Дина Вълчева


Учители

21. Елена Чанева 22. Елинка Пачинова 23. Емилия Бенчева 24. Звезделина Стоянова 25. Здравка Петкова 26. Иванка Балева 27. Иванка Параскова 28. Йорданка Димитрова 29. Йорданка Дякова 30. Йорданка Станчева 31. Кина Симова 32. Любка Зашева 33. Магда Начева 34. Маргарита Караманова 35. Мариана Георгиева 36. Мария Златанова 37. Мария Петкова 38. Маринка Радева 39. Мими Радева 40. Минчо Коралски 41. Михаил Воденичаров 42. Николинка Кайрякова 43. Пенка Димова


Учители

44. Пеньо Нейчев 45. Петранка Тончева 46. Радка Димитрова 47. Радка Заркова 48. Радка Колева 49. Радка Терзииванова 50. Румяна Денева 51. Румяна Няголова 52. Руска Иванова 53. Светлан Ст. Желев 54. Севдалина Велкова 55. Светла Георгиева 56. Славка Манева 57. Славяна Иванова 58. Славка Чолакова 59. Станка Желева 60. Стефка Вълева 61. Стойка Манева 62. Събина Т. Желязкова 63. Тинка Радева 64. Тодор Лазаров 65. Тодорка Стоева 66. Тошка Навущанова


Учители

67. Цанка Гушерова 68. Цанка Денчева 69. Цена Балталийска 70. Янка Йорданова 71. Янка Момчилова


Учители

Атанас Димов

Божанка Желязкова

Бинка Хардалова

Величка Петрова


Учители

Вяра Колева

Даниела Радева

Ганка Димова

Димитрина Неделчева


Димчо Т. Димов

Здравка Петкова

Звезделина Стоянова

Иванка Балева Видева


Учители

Иванка П. Параскова

Йорданка Дякова Колева

Йорданка Димитрова

Любка Зашева


Учители

Маргарита Караманова

Мария Златанова

Михаил Воденичаров Минчо Коралски


Учители

Николинка Кяйрякова

Р. Терзииванова

Пеньо Нейчев

Радка Димитрова


Учители

Радка Колева Радка Заркова

Румяна Няголова

Румен Проданов


Учители

Румяна Денева

Светла Георгиева

Русанка Митрева

Светлан Желев


Учители

Славка Ж. Чолакова

Станка Желева

Стефка Вълева


Учители

Тодор Лазаров Йорданов

Тодорка Стоева

Цанка Денчева


Учители

Цена Балталийска

Янка Лазарова

Янка Момчилова


Снимки от училищния живот

1991г М. Воденичаров, Р. Проданов,Ел. Каравасилева, Л. Зашева, Я. Лазарова, Ив. Параскова, Р. Митрева


Снимки от училищния живот

1991г Р. Проданов, Ел. Кравасилева, П. Нейчев, Сл. Чолакова, Р. Митрева


Снимки от училищния живот

1991г Сл. Чолакова, П. Нейчев


Снимки от училищния живот

V клас с г-н Св. Желев


Снимки от училищния живот

Другарска среща випуск 1981г с г-жа Неделчева


Снимки от училищния живот

среща на випуск


Снимки от училищния живот

випуск 1991


Снимки от училищния живот


Снимки от училищния живот


Снимки от училищния живот


Снимки от училищния живот


Снимки от училищния живот


Ученици

Ученици

Към момента няма данни.


1990 - 1991  
Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you