Page 1

1987 - 1988


Съдържание: 1. 2. 3. 4. 5.

Директор Исторически сведения Учители Снимки от училищния живот Ученици


Директор

Директор Елена Каравасилева


Исторически сведения

исторически сведения от летописната книга


Исторически сведения

исторически сведения от летописната книга


Исторически сведения

исторически сведения от летописната книга


Исторически сведения

исторически сведения от летописната книга


Исторически сведения

исторически сведения от летописната книга


Исторически сведения

исторически сведения от летописната книга


Исторически сведения

исторически сведения от летописната книга


Исторически сведения

исторически сведения от летописната книга


Исторически сведения

исторически сведения от летописната книга


Учители

Списък на учителите

1.

Елена Каравасилева

- директор

2.

Русанка Митрева – зам. директор

3.

Светлан Ст. Желев – зам. директор

4.

Бенчо Михайлов

5.

Бинка Хардалова

6.

Божанка Желязкова

7.

Василка Йорданова

8.

Величка Петрова

9.

Вера Колева

10. Галя Русева 11. Ганка Димова 12. Георги Чакъров 13. Гинка Господинова 14. Димитрина Неделчева 15. Димитрина Парладийска 16. Димитър Димитров 17. Димка Кънчева 18. Димка Събева 19. Димо Тодоров 20. Дина Вълчева


Учители

21. Елинка Пачинова 22. Желка Рачева 23. Звезделина Стоянова 24. Златка Димитрова 25. Иванка Балева 26. Иванка Параскова 27. Илия Ченешев 28. Йорданка Димитрова 29. Йорданка Дякова 30. Йорданка Станчева 31. Любка Тодорова 32. Магда Начева 33. Маргарита Мирчева 34. Мария Петкова 35. Мария Т. Димова 36. Минчо Коралски 37. Михаил Воденичаров 38. Николинка Кайрякова 39. Николинка Ченешева 40. Пенка Димова 41. Пенка Митева 42. Петко Петков 43. Пеньо Нейчев


Учители

44. Петранка Тонева 45. Радка Димитрова 46. Радка Заркова 47. Радка Колева 48. Радка Терзииванова 49. Росалина Георгиева 50. Росица Георгиева 51. Росица Томова 52. Севдалина Велкова 53. Славяна Иванова 54. Славка Чолакова 55. Станка Желева 56. Стефка Парушева 57. Стойка Манева 58. Стойно Господинов 59. Събина Димитрова 60. Таня Борисова 61. Тинка Радева 62. Тодор Лазаров 63. Тодор Маринов 64. Тодорка Стоева 65. Тошка Навущанова 66. Цанка Денчева


Учители

67. Цена Балталийска 68. Янка Лазарова 69. Янка Момчилова 70. Янка Сяколова 71. Румяна Денева – дружинен ръководител 72. Тодорка Митрева - библиотекар


Учители

Бинка Хардалова

Божанка Желязкова

Величка Петрова Вяра Колева


Учители

Ганка Димова

Димка Кънчева

Димитрина Неделчева

Димчо Т. Димов


Учители

Елинка Пачинова

Иванка Балева Видева

Звезделина Стоянова

Иванка П. Параскова


Учители

Йорданка Димитрова Илия Ченешев

Маргарита Караманова Йорданка Дякова Колева


Учители

Мария Т. Димова назначена 1954г

Михаил Воденичаров

Минчо Коралски

Николинка Кяйрякова


Учители

Пенка Димова

Петко Петков

Пеньо Нейчев

Р. Терзииванова


Учители

Радка Димитрова

Румяна Денева

Радка Заркова

Русанка Митрева


Учители

Светлан Желев

Станка Желева

Славка Ж. Чолакова

Стойка Манева


Учители

Стойно Петров Господинов

Таня Борисова

Събина Т. Димитрова

Тинка Радева


Учители

Тодор Лазаров Йорданов

Тодорка Стоева

Тодорка Митрева

Тошка Навущанова


Учители

Цанка Денчева

Цена Балталийска

Янка Лазарова

Янка Момчилова


Снимки от училищния живот

15 септември


Снимки от училищния живот

І клас


Снимки от училищния живот

Празник на буквите


Снимки от училищния живот

ІХклас на екскурзия в Трявна


Снимки от училищния живот

ІХ клас на бригада


Снимки от училищния живот

гр. Киев


Снимки от училищния живот

абитуриенти г-жа Д. Неделчева


Ученици

Ученици

Общо

1039 ученици


1987 - 1988  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you