Page 1

1972 - 1973


Съдържание: 1. 2. 3. 4. 5.

Директор Исторически сведения Учители Снимки от училищния живот Ученици


Директор

Директор на гимназията Милка Кръстева


Директор

Директор на основно училище „Кирил и Методий“ Петко Генчев


Исторически сведения

исторически сведения от летописната книга


Исторически сведения

исторически сведения от летописната книга


Исторически сведения

исторически сведения от летописната книга


Исторически сведения

исторически сведения от летописната книга


Исторически сведения

исторически сведения от летописната книга


Исторически сведения

исторически сведения от летописната книга


Исторически сведения

исторически сведения от летописната книга


Исторически сведения

исторически сведения от летописната книга


Исторически сведения

исторически сведения от летописната книга


Исторически сведения

исторически сведения от летописната книга


Исторически сведения

исторически сведения от летописната книга


Исторически сведения

исторически сведения от летописната книга


Исторически сведения

исторически сведения от летописната книга


Исторически сведения

исторически сведения от летописната книга


Исторически сведения

исторически сведения от летописната книга


Исторически сведения

исторически сведения от летописната книга


Исторически сведения

исторически сведения от летописната книга


Исторически сведения

исторически сведения от летописната книга


Исторически сведения

исторически сведения от летописната книга


Исторически сведения

исторически сведения от летописната книга


Исторически сведения

исторически сведения от летописната книга


Исторически сведения

исторически сведения от летописната книга


Исторически сведения

исторически сведения от летописната книга


Учители

Списък на учителите

1.

Милка Кръстева – директор

2.

Петко Генчев – директор

3.

Руси Николов Ташев – зам. директор

4.

Русанка Пенева Митрева– зам. директор

5.

Антоанета Борисова

6.

Бенчо Михайлов Бенчев

7.

Бинка Хардалова

8.

Борис Николов Кралчев

9.

Васил Василев Костов

10. Величка Ат. Тодорова 11. Величка Желева Костова 12. Веса Сл. Кованджиева 13. Вълкана Тодорова Костадинова 14. Ганка Димова 15. Георги Начев Чакъров 16. Господин Ст. Господинов 17. Дафинка Георгиева Чернева 18. Димитър Иванов Чорбаджиев 19. Димитър Йовчев Белев 20. Димка Ангелова Терзииванова


Учители

21. Димчо Тодоров Димов 22. Донка Димитрова Куртева 23. Дучо Дучев 24. Елена Недева Иванова 25. Елена П. Христова 26. Елинка Апостолова Радоева 27. Желка Христова Рачева 28. Живка Паскалева 29. Иван Николов Коджабашев 30. Иванка Балева Видева 31. Иванка Параскова 32. Иванка Статева 33. Илия Георгиев Стайков 34. Йордан Нейчев Николов 35. Йорданка Дякова 36. Красимира Костадинова Бойкова 37. Любка Стоянова Тодорова 38. Магда Дякова 39. Мария Пановска 40. Мария Стоянова Уставълкова 41. Мария Танева Димова 42. Мария Кенова Тодорова 43. Мария Т. Димитрова


Учители

44. Мария Янкова Атанасова 45. Маринка Радева 46. Марчо Желев Марчев 47. Милка Кенова 48. Минка Николова Събева 49. Недялка Д. Кетипова 50. Недялка Желева Радойкова 51. Недялка Ст. Калудова 52. Нягол Панайотов Станев 53. Пенка Нанева Димова 54. Пеньо Йорданов Тодоров 55. Пеньо Нейчев Костадинов 56. Петка Петрова Янчева 57. Петко Йорданов Петков 58. Радка Терзииванова 59. Руска Енчева Димова 60. Русанка Д. Стоянова 61. Славейка Йовчева 62. Славка Чолакова 63. Славяна Георгиева Иванова 64. Сотирка Петрова 65. Софийка Радева Пейкова 66. Станка Г. Иванова


Учители

67. Станка С. Денева 68. Стефан Ценков 69. Стойчо Главчев 70. Стойно Господинов 71. Събина Тодорова Желязкова 72. Събка Иванова Томова 73. Събина Димитрова 74. Тодор Лазаров 75. Тошка Нанева Новакова 76. Фотинка Янева Левенова 77. Христо Богданов 78. Христо Паскалев 79. Цанка Станчева Денчева 80. Цветана Георгиева Главчева 81. Цена Лафазанова 82. Цонка Костадинава Георгиева 83. Тодорка Тодорова Митрева - библиотекар


Учители

Бинка Хардалова

Величка Ат. Тодорова

Борис Кралчев

Величка Костова


Учители

Веса ДадаковаКованджиева

Д.Чорбаджиев

Ганка Димова

Димитър Йовчев Белев


Учители

Димчо Т. Димов

Елена Петкова Христова

Елена Недева

Живка Владева Паскалева


Учители

Иванка Балева Видева

Иванка П. Параскова

Иванка Дончева Статева

Иванка Петрова мед. сестра


Учители

Йорданка Дякова Колева Илия Стайков

М. Уставълкова

Магда Дякова Дякова


Учители

Мария Атанасова

Мария Т. Димова назначена 1954г

Мария Пановска

Мария Тонева Димитрова


Учители

Марчо Марчев

Минка Генова

Милка Кенова

Недялка Димитрова Кетипова


Учители

Недялка Радойкова

Нягол Панайотов

Недялка Ст. Калудова

Пеньо Нейчев


Учители

Петко Петков

Радка Д. Терзииванова

Петя Янчева

Русанка Митрева


Учители

Руси Ташев назначен 1953 г

Славка Ж. Чолакова

Славейка Йовчева

Сотирка Петрова


Учители

Софийка Радева Пейкова

Стефан Йорд. Ценков

Станка Савова Денева

Стойно Петров Господинов


Учители

Стойчо Главчев

Събка Томова

Събина Т. Димитрова

Тодор Лазаров Йорданов


Учители

Тодорка Митрева

Христо Паскалев Вълчев

Христо Богданов

Цанка Денчева


Учители

Цветанка Главчева

Цена Петрова Лафазанова

Цонка Георгиева


Снимки от училищния живот

учителската колегия на гимназията


Снимки от училищния живот

детската градина


Снимки от училищния живот

в час


Снимки от училищния живот

випуск 1973г след първомайската манифестация


Снимки от училищния живот

среща на випуск 1958г с г-н Чорбаджиев, г-жа Радойкова, г-жа Бакърджиева


Снимки от училищния живот

среща на випуск 1958г


Снимки от училищния живот

випуск 1973 г


Снимки от училищния живот


Снимки от училищния живот


Снимки от училищния живот


Снимки от училищния живот


Снимки от училищния живот


Снимки от училищния живот


Снимки от училищния живот


Снимки от училищния живот


Снимки от училищния живот


Снимки от училищния живот


Снимки от училищния живот


Снимки от училищния живот


Снимки от училищния живот


Снимки от училищния живот


Снимки от училищния живот


Снимки от училищния живот


Снимки от училищния живот


Снимки от училищния живот


Снимки от училищния живот


Снимки от училищния живот


Снимки от училищния живот


Снимки от училищния живот


Снимки от училищния живот


Снимки от училищния живот


Ученици

Ученици

Гимназия ІХ клас – 214 уч. Х клас – 158 уч. ХІ клас – 146 уч.

Общо:

518 ученици


1972 - 1973  
1972 - 1973  
Advertisement