Page 1

1954 - 1955


Съдържание: 1. 2. 3. 4. 5.

Директор Исторически сведения Учители Снимки от училищния живот Ученици


Директор

Директор на второ средно смесено

Директор на І единно училище

училище Милка Кръстева

Христо Йовчев Йорданов


Исторически сведения

исторически сведения от летописната книга


Исторически сведения

исторически сведения от летописната книга


Исторически сведения

исторически сведения от летописната книга


Исторически сведения

исторически сведения от летописната книга


Исторически сведения

исторически сведения от летописната книга


Исторически сведения

исторически сведения от летописната книга


Исторически сведения

исторически сведения от летописната книга


Исторически сведения

исторически сведения от летописната книга


Учители Списък на учителите 1. 2.

Христо Йовчев Йорданов – директор Боянка Сяколова – зам. директор

Девическата гимназия 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Милка Кръстева – директор Ал. Василев Боян Б. Комсийски Величка Тодорова Величка Желева Костова Веса Славова Дадакова Веселина Каравасилева В. Дишлиева Г. В. Георгиев Гани Дяков Георги Атанасов Георгиев Господин Златанов Г. Зидарова Димитър Ив. Чорбаджиев Д. Димитров Д. Тодоров Екатерина Ап. Гюбелева Елена Захариева Събева Елинка Бозаджиева Жечка Христова Захарина Пападопова Йордан Петров Танев Йорданка Балтаджиева Мара Костодинова Скендерова Мария Атанасова Мария Георгиева Николова Мария Бонева Мария Петкова


Учители 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

Марушка Костадинова Милка Попова Мирчо Ст. Спасов М. Косева М. Панчева Мария Киркорова М. Танева Михаил Костадинов Крушков Недялка Д. Кетипова Недялка Стоянова Маринова Недялка Желева Радойкова Николай Пeтров Хапутов Пенка Русева Петра Тр. Мамарова Петър Стефанов Росица Караджова Руси Ташев Славея Бошкова Стефана Дякова Стефанка Ат. Райнова Стоянка Божкова Цонка Георгиева Янка Аргирова Янка Колева Ламбова П. Стоянова – дружинен ръководител


Учители

Мария Танева Димова

Боян Комсийски назначен през 1943г.

Боянка Иванова Сяколова

Величка Ат. Тодорова


Учители

Величка Костова

Веселина Дешлиева

назначена през 1943г.

назначена през 1945г.

Веселина С.

Веска Дадакова

Каравасилева

назначена през 1945г.


Учители

Генка Зидарова

Георги В. Георгиев

Димитър В. Димитров

Димитър Чорбаджиев назначен през 1947г.


Учители

Димчо Т. Димов

Екатерина Гюбелева назначена през 1947г.

Жечка Христова Петкова

Йорданка Балтаджиева


Учители

Мара Костадинова

Мария Марчева

Скендерова

Косева

Мирчо Спасов назначен

Недялка Димитрова

през 1948г.

Кетипова


Учители

Недялка Радойкова

Пенка Р. Йорданова назначена през 1947г.

Петър Г. Стефанов

Руси Ташев назначен през 1953г.


Учители

Славея Г. Божкова

Цонка Георгиева

Янка Колева Ламбова


Снимки от училищния живот

VІІб клас в училищния двор с другарката Гроздева

VІІб клас в училищния двор Св. св. Кирил и Методий


Снимки от училищния живот

VІІІе Иван Христов

24.V.1955 VІІІе с г-н Янчо Димов


Снимки от училищния живот

в час

гимназистки


Снимки от училищния живот

шестокласници на пионерски лагер в с. Немой дере


Ученици

Ученици Детска градина І – ІV клас V – VІІ клас VІІІ – ХІ клас

60 деца 269 ученици 247 ученици 614 ученици

Общо: 1217 ученици


1954 - 1955  
1954 - 1955