Page 1

1937 - 1938


Съдържание: 1. 2. 3. 4. 5.

Директор Исторически сведения Учители Снимки от училищния живот Ученици


Директор

Атанас Игнатиев Караиванов, назначен през 1918г.


Исторически сведения

Исторически сведения от летописната книга


Исторически сведения

Скица на помещенията на карнобатската смесена гимназия


Исторически сведения

в-к Карнобатски глас, 1994г


Учители Списък на учителите 1.

Никола Манолов – гл. и пунктов учител

2.

Коста П. Койчев – гл. и пунктов учител 3. 4.

Васил Савов - гл. учител Стефан П. Бухчев – гл. учител

5.

Екатерина В. Савова

6.

Живка Ат. Кънчева

7.

Иванка Пръвчева

8.

Мария Д. Стайкова

9.

Христина Байчева

10.

Дена М. Русчева - р-л ЧК

11.

Марина Димова - р-л ЧК

12.

Надежда Цанкова - р-л ЧК

13.

Стефана Пръвчева - р-л ЧК

14.

Елена Д. Дингозова -

р-л училищен хор

15.

Елена Ч. Хардалова - р-л училищен хор

16.

Фаница Ст. Иванова - учител в детска градина

17.

Йордана Михайлова - учител в детска градина 18.

Недялка Вл. Панева - библиотекар Средищна народна прогимназия “Княз Борис Търновски” 1. 2.

Гани Дяков -директор Весела Ил. Бакържиева 3. 4. 5.

Борис Николов Жейна Атанасова Люца Пръвчева


Учители 6.

Невена Н. Русчева

7.

Султана Апостолова

8.

Кръстина Д. Пеева

9.

Стефана Г. Дякова

10. Тодора Д. Попова 11. Зана Г. Хардалова 12. Петко Жеков - р-л младежки ЧК 13. Станка Д. Дочева - библиотекар Гимназиален клон “Княз Борис Търновски” 1.

Атанас Игн. Караиванов – директор 2.

Анастасия В. Кирова

3.

Анка Х. Кръстанова

4.

Василка Д. Попова

5.

Занка Д. Мирчева

6.

Марин В. Маринов

7.

Минка Х. Николова

8.

Петър Д. Димитров

11.

9.

Радка Тр. Русева

10.

Анка В. Петрова

Анка В. Константинова 12.

Тамара Коритин

13.

Никола Григоров

14. Анна Панайотова Маркова


Учители

Анна Маркова


Учители

Анна Маркова


Учители

Анна Петрова


Учители

Занка Хардалова назначена 1934г


Учители

Радка Русева


Учители

Стефан Бухчев


Снимки от училищния живот

ученици с г-н С. Бухчев 1937 1938г.


Ученици

Първоначално училище “Св. Св. Кирил и Методий” 1.

І отделение 23м + 30ж = 53

2.

ІІ отделение 30м + 17ж = 47

3. ІІІ отделение 32м + 25ж = 57 4.

ІV отделение 22м + 26ж = 48

Първоначално училище “Отец Паисий” 1.

І отделение 27м + 21ж = 48

2.

ІІ отделение 7м + 9ж = 16

3. ІІІ отделение 21м + 7ж = 28 Средищна народна прогимназия “Княз Борис Търновски” Прогимназиални класове 1.

І клас 115м + 73ж = 188

2.

ІІ клас 121м + 102ж =223

3.

ІІІ клас 122м + 101ж = 223

Гимназиален клон “Княз Борис Търновски” Гимназиални класове 1.

ІV клас 74м + 44ж = 118

2.

V клас 71м + 38ж = 109

3.

VІ клас 67м + 36ж = 103 (летописна книга)

1. ІV клас 61м + 39ж = 100 2.

V клас 63м + 47ж = 110

3. VІ клас 67м + 36ж = 103


1937 - 1938  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you