Page 1

1930 - 1931


Съдържание: 1. 2. 3. 4. 5.

Директор Исторически сведения Учители Снимки от училищния живот Ученици


Директор

Атанас Игнатиев Караиванов, назначен през 1918г.


Исторически сведения

Исторически сведения от летописната книга


Исторически сведения

Исторически бележки за светското образование от 80те години на ХХв


Учители

Народна прогимназия 1.

С. Ненов – директор 2.

П. Тодорова

3.

Ст. Няголов

4.

В. Дянков

5.

Кр. Пеева

6.

Ж. Атанасова

7.

Ст. Н. Станчева 8.

Н. Добрева

9. 10. 11.

Николов Ст. Марчева С. Панайотова

12.

Л. Пръвчева

Непълна смесена гимназия ”Княз Борис Търновски” 1.

Атанас Игн. Караиванов – директор 2. 3.

Зоя Гюлмезова Георги Касиянов

4.

Дянка Кънева

5.

Цвета Цанева

6.

Илия Дамянов

7. 8. 9. 10.

Никола Георгиев Анастасия Паунова Мария Димчева Пенка Зографова


Снимки от училищния живот

Няма снимки от посочения период


Ученици

Народна прогимназия 1.

І клас 65м + 52ж = 117

2.

ІІ клас 47м + 34ж = 81

3.

ІІІ клас 53м + 40ж = 93

Непълна смесена гимназия ”Княз Борис Търновски” Гимназиални класове 1.

ІV клас 55м + 35ж = 90

2.

V клас 37м + 20ж = 57

3.

VІ клас 18м + 17ж = 35 (летописна книга)

1. ІV клас 36м + 42ж = 78 2.

V клас 21м + 25ж = 46

3. VІ клас 22м + 13ж = 35


1930 - 1931  
1930 - 1931