Page 1

1926 - 1927


Съдържание: 1. 2. 3. 4. 5.

Директор Исторически сведения Учители Снимки от училищния живот Ученици


Директор

Исторически сведения

Директор -Атанас Игнатиев назначен като учител в 1918г.

исторически сведения от летописната книга


Учители

Списък на учителите

Основно народно училище “Отец Паисий” 1.

Руска Скорчева

Непълна смесена гимназия

1.

Атанас Игн. Караиванов – директор

2.

Георги Касиянов

3.

Зоя Гюлмезова

4.

Мария Димчева

5.

Пенка Зографова

6.

Дянка Кънева

7.

Георги Попов

8.

Венета Ангелова

9.

Петър Буцев

Лектори: 10.

Султана Панайотова

11.

Димитър Караджов

12.

Цвета Цанева


Снимки от училищния живот

ученици с г-жа Руска Скорчева

25 юни 1930г.


Ученици

Непълна смесена гимназия Гимназиални класове 1. 2. 3.

1

ІV клас 54м + 22ж = 76 V клас 29м + 20ж = 49 VІ клас 20м + 14ж = 34

(летописна книга)2 1. ІV клас 54м + 22ж = 76 2. V клас 29м + 20ж = 49 3. VІ клас 20м + 14ж = 34

1

Проблеми на Възраждането в Югоизточна България т. ІІІ-ІV, Данни от Държавен архив – Бургас за развитието на образованието в Карнобат, Георгиева Д., стр. 259 2 По данни от летописна книга


1929 -1930  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you