Page 1

1917 - 1918


Съдържание: 1. 2. 3. 4. 5.

Директор Исторически сведения Учители Снимки от училищния живот Ученици


Директор

Непълна смесена гимназия Иван Ганев - директор


Исторически сведения

исторически сведения от летописната книга


Учители

Списък на учителите

Непълна смесена гимназия

1. Иван Ганев - директор 2. Жечо Харбов – директор - взет войник 3. Жейна Иванова – директор 4. Ана Караджова 5. Анастасия Апостолова 6. Веселина Данкова 7. Димитрина Атанасова 8. Катя Владова 9. Люца Пръвчева 10. Мария Димчева 11. Мария Паскалева 12. Неделя Водева 13. Пена Тодорова 14. Симаня Ангелова 15. Христо Динков 16. Дона Рибарова


Снимки от училищния живот

Няма снимки от посочения период


Ученици

Ученици Народно първоначално училище “Отец Паисий” 1. 2.

І отделение ІІ отделение

Непълна смесена прогимназия 1. І клас 112м + 71ж = 183 2. ІІ клас 50м + 64ж = 114 3. ІІІ клас 49м + 60ж = 109 Гимназиални класове 1. І клас 34м + 27ж = 61 2. ІІ клас 18м + 32ж = 50 (летописна книга) 1. ІV клас 24м + 27ж = 51 2. V клас 18м + 22ж = 50


1917 - 1918  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you