Page 1

1913 - 1914


Съдържание: 1. 2. 3. 4. 5.

Директор Исторически сведения Учители Снимки от училищния живот Ученици


Директор

Смесена прогимназия Ж. Харбов – директор


Исторически сведения

До момента няма сведения


Учители Списък на учителите Основно народно училище “Отец Паисий” 1.Иван Петров Смесена прогимназия 1.Ж. Харбов – директор 2.Ж. Иванова 3.Ат. Игн. Караиванов 4.Ат. Тодоров 5.П. Тодорова 6.М. Димчева 7.Киро Дрезов 8.С. Караманова 9.Александър Чолаков 10.Люца Пръвчева 11.М. Паскалева 12.К. Кавалджиева

Атанас Игн. Караиванов нередовен учител, назначен за редовен учител през 1918г

Атанас Тодоров назначен 1886г


Снимки от училищния живот

Няма снимки от посочения период


Ученици

Ученици Основно народно училище “Отец Паисий” 1. 2.

І отделение 16м +17ж = 33 ІІ отделение 11м + 2ж = 13

Смесена прогимназия 1. 2. 3.

І клас 69м + 63ж = 132 ІІ клас 58м + 54ж = 112 ІІІ клас 40м + 28ж = 68


1913 - 1914  
1913 - 1914