Page 1

1909 - 1910


Съдържание: 1. 2. 3. 4. 5.

Директор Исторически сведения Учители Снимки от училищния живот Ученици


Директор

Смесена прогимназия д-р Аджаров–директор


Исторически сведения

До момента няма сведения


Учители

Списък на учителите Смесена прогимназия 1.

д-р Аджаров–директор

2.

Д. Милев – директор

3.

Васил Д. Кантаржиев

4.

Жейна Иванова

5.

Ел. Шопова

6.

Ст. Тютюнджиев

7.

Ст. Маразов

8.

М. Димчева

9.

Атанас Тодоров

10. Васил Карагьозов 11. Цветана Калова 12. Филип Грозданов 13. Никола Тополски 14. Борис Йорданов

Атанас Тодоров назначен 1886г


Снимки от училищния живот

Няма снимки от посочения период


Ученици

Смесена прогимназия 1.

І клас 88м + 55ж = 143

2.

І І клас 43м + 33ж = 76

3.

І І І клас 31м + 33ж = 64


1909 - 1910  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you