Page 1

1886 - 1887


Съдържание: 1. 2. 3. 4. 5.

Директор Исторически сведения Учители Снимки от училищния живот Ученици


Директор

Няма институционализирана такава длъжност


Исторически сведения

исторически сведения от летописната книга

исторически сведения от летописната книга


Исторически сведения

исторически белeжки за светското образование от 70-те години на ХХв


Учители

Списък на учителите Карнобатско класно училище 1.

В. Георгиев

2.

Атанас Тодоров

В пантеона на Карнобат Ив. Карановски (М. А. Тодорова)


Учители

В пантеона на Карнобат Ив. Карановски (М. А. Тодорова)


Учители

В пантеона на Карнобат Ив. Карановски (М. А. Тодорова)


Учители

В пантеона на Карнобат Ив. Карановски (М. А. Тодорова)


Снимки от училищния живот

Няма снимки от посочения период


Ученици

До момента няма сведения


1886 - 1887