Page 1

1883 - 1884


Съдържание: 1. 2. 3. 4. 5.

Директор Исторически сведения Учители Снимки от училищния живот Ученици


Директор

Няма институционализирана такава длъжност


Исторически сведения

До момента няма сведения


Учители

До момента няма сведения


Снимки от училищния живот

Няма снимки от посочения период


Ученици

До момента няма сведения


1883 - 1884