Page 1

1879 - 1880


Съдържание: 1. 2. 3. 4. 5.

Директор Исторически сведения Учители Снимки от училищния живот Ученици


Директор

Няма институционализирана такава длъжност


Исторически сведения

До момента няма сведения


Учители

Списък на учителите 1.

Никола Русчев

2.

Минчев – от гр. Сливен

3.

Георги Овчаров

4.

Васил Г. Кратунков

5.

Иван Д. Попов (Попдимитров)

Никола Русчев назначен през 1878г

Иван Попдимитров назначен през 1878г


Снимки от училищния живот

Няма снимки от посочения период


Ученици

До момента няма сведения


1879 - 1880  
1879 - 1880