Issuu on Google+

1873 - 1874


Съдържание: 1. 2. 3. 4. 5.

Директор Исторически сведения Учители Снимки от училищния живот Ученици


Директор

Няма институционализирана такава длъжност


Исторически сведения

Из „История на Карнобатския край“, Образователното дело в Карнобат през Възраждането, Хр. Славова


Учители

Списък на учителите 1.

Димитър Белов

2.

Петър Иванов

3.

Теофана Аргирова Попова

Петър Иванов назначен 1872г


Снимки от училищния живот

Няма снимки от посочения период


Ученици

До момента няма сведения1873 - 1874