Page 1

1870 - 1871


Съдържание: 1. 2. 3. 4. 5.

Директор Исторически сведения Учители Снимки от училищния живот Ученици


Директор

Няма институционализирана такава длъжност


Исторически сведения


Исторически сведения

Исторически бележки за светското образование от 80-те години на ХХв


Исторически сведения

„История на Карнобатския край“, Образователното дело в Карнобат през Възраждането, Хр. Славова


Учители

Списък на учителите 1.

Васил Атанасов Лог(л)ов


Снимки от училищния живот

Няма снимки от посочения период


Ученици

До момента няма сведения


1870 - 1871  
1870 - 1871