Page 1

1868 - 1869


Съдържание: 1. 2. 3. 4. 5.

Директор Исторически сведения Учители Снимки от училищния живот Ученици


Директор

Няма институционализирана такава длъжност


Исторически сведения

До момента няма сведения


Учители

Списък на учителите

1.

Станка Дочева

2.

Иван Пастовски

3.

Рахила Георгиева Барак

Станка Дочева назначена 1865г


Снимки от училищния живот

Няма снимки от посочения период


Ученици

До момента няма сведения


1868 - 1869