Page 1

25 000 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

Príloha

zdravie Ročník: III. číslo. 10/2013 Dátum vydania: 30. 5. 2013

Zvolen

Príde aj jeho veličenstvo

Prekliaty básnik Nový otvorí ZHZ tréner

Andrea Oravcová

str. 2 Tohto roku oslavuje Zvolen 770. výročie obnovenia mestských výsad uhorským kráľom Belom IV. z roku 1243.

str. 6 Príprava tohtoročného jubilejného 40. ročníka festivalu Zámocké hry zvolenské už vrcholí. A taktiež premiéra muzikálu Prekliaty básnik.

str. 11 Úspešná basketbalistka, ktorá ako jedna z mála Sloveniek pôsobí v kvalitnej zahraničnej lige, poskytla Novinkám rozhovor.

str. 10 Novým trénerom úradujúceho slovenského hokejového majstra HKM Zvolen sa nedávno stal Lubomír Oslizlo.

NA ZVOLENSKOM ZÁMKU SA ROZOZVUČALI DUŠE FUJÁR Hovorí sa, že fujara má „dušu“. Kto ju chce spoznať, musí milovať. Večer, keď je krajina ponorená do pokoja, pod rúškom tmy je čas na lásku. Zavrime oči a počúvajme hlas prírody, matky – Poľany. Zmĺkli vtáci a v tichu noci už počuť len čarovnú pieseň horského potoka. A vtedy berieme do rúk fujaru a skúšame sa s ňou rozprávať. Cez clivé, mumlavé tóny sa jej zdôverujeme so žiaľmi aj radosťami a ona nám vtedy vie porozumieť. Dajte fujare lásku a ona vám ju opätuje. A tak žiadny večer nie je osamelý... Vyznanie prírode, láske a najmä fujare v úvode tohto článku si autor požičal od členov Občianskeho združenia (OZ) Duša fujary, ktoré šíri chýr o tomto jedinečnom hudobnom nástroji po celom svete. Prvé zmienky o fujare, na ktorej hrávali kedysi pastieri v „hornom Uhorsku“, pochádzajú zo 17. storočia. Dnes je už svetovým kultúrnym dedičstvom organizácie UNESCO, kam ju zapísali v roku 2005. Jedným zo zakladateľov Duše fujary je Dušan Holík z Očovej, ktorý sa folklóru a ľudovej hudbe venuje odmalička. A nie je len hráčom, hudobníkom, spevákom, ale aj výrobcom fujár i píšťal a zároveň učiteľom hry na tieto hudobné nástroje. A žiakov má veru dosť, nielen z okolia Očovej. Aj spoza mora sa mu poschádzali, chtiví poznať tajomstvo tejto mohutnej mumlavej píšťaly. Nečudo teda, že v hlavách takýchto milovníkov fu-

Fujary, píšťalky i ďalšie ľudové hudobné nástroje ľahko naladia rôznych ľudí na jednu nôtu.

jary skrsol nápad venovať jej samostatný medzinárodný festival. A ten sa napokon aj uskutočnil. V dňoch 10. až 12. mája na Zvolenskom zámku, historickom sídle niekdajšej Zvolenskej župy.

Fujara na Zvolenskom zámku

Prvý medzinárodný fujarový festival s názvom Fujara na Zvolenskom zámku pripravilo OZ Duša fujary v spo-

lupráci s mestom Zvolen pod záštitou predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Vladimíra Maňku pri príležitosti osláv 770. výročia obnovenia mestských výsad Zvolena. A slovíčko „medzinárodný“ v názve podujatia nebolo iba na okrasu. Dnešní fujaráši už nežijú iba kdesi pod Poľanou, čaru fujary totiž podľahli aj mnohí hudobníci zo susedných krajín, ale aj z Belgicka, Veľkej Bri-

tánie či USA. A tí, ktorí na nej nehrajú, ale muzicírujú na iných hudobných nástrojoch, radi probujú zladiť zvuk svojich gitár, flautičiek či huslí so zamatovým tónom fujary v jeden harmonický celok. Návštevníci zvolenského festivalu sa o tom mohli presvedčiť na vlastné uši. Pokračovanie na strane 4


2

novinky

SPRAVODAJSTVO

PREDSTAVOVALI MESTSKÝ PARK LANICE Vychádzku do parku Lanice vo Zvolene, spojenú s tvorivými aktivitami 22. mája absolvovali žiaci niektorých tamojších základných škôl. Podujatie spolu s rozprávaním o vplyve zelených plôch na životné prostredie v meste pripravilo Združenie Slatinka, pri príležitosti medzinárodného dňa biodiverzity. Združenie Slatinka získalo nedávno hlavnú Cenu Nadácia Orange v kategórii Komunitný rozvoj a to práve za aktivity pri presadzovaní parku Lanice. Podľa členky združenia Martiny Paulíkovej súčasťou tejto ceny je aj suma 10 000 eur. „Peniaze chceme dať na opravu bývalej školy v Slatinke, ktorá za desať rokov, počas ktorých ju máme v prenájme, vytvorila priestor pre niekoľko desiatok akcii a pre stovky detí, mladých výtvarníkov, divadelníkov, fotografov, skautov, členov mimovládnych organizácií,“ uviedla. Keďže škola bola miestom stretnutí rodákov, medzinárodných dobrovoľníckych táborov, uskutočnili sa tam aj najrôznejšie workshopy a stretnutia, členovia združenia si myslia, že tieto finančné zdroje by mali dať v prvom rade do miesta, ktoré pre nich tak veľa znamená a ktoré ich dobíja pozitívnou energiou.

VEČER S KURÁTOROM Prednáška o vzájomnom vzťahu maliara Ladislava Mednyánszkého a jeho priateľa, spisovateľa Zsigmonda Justha, bola hlavným bodom májového Večera s kurátorom v SNG na Zvolenskom zámku. Podujatie sa uskutočnilo v rámci cyklu vo štvrtok 23. mája. Kurátorka zbierky umenia 19. storočia SNG Katarína Beňová navyše priblížila jedinečné maliarovo dielo – portrét spisovateľa Justha, sediaceho v parku, ktorý Mednyánszky namaľoval okolo roku 1889. Večer s kurátorom je novým cyklom podujatí, ktoré SNG na Zvolenskom zámku v tomto roku prináša. Návštevníci sa prostredníctvom kurátorských výkladov i neformálnych diskusií dozvedia viac o nových expozíciách Zvolenského zámku, ako aj o vybraných dielach zo zbierok SNG.

O TELERANCII A SPOLUPRÁCI Dodržiavanie ľudských práv, vzájomné porozumenie, tolerancia a spolupráca a tiež dobrovoľníctvo a zmysluplné trávenie voľného času – to všetko sú témy, ktorými sa predposledný májový týždeň vo Zvolene zaoberali mladí ľudia na medzinárodnom podujatí Heuréka – konferencia mladých Európanov. Na konferencii prednášalo 26 mladých ľudí, žiakov a študentov základných, stredných a vysokých škôl. Keďže rok 2013 je Rokom európskeho občana, príspevky boli nielen v slovenčine, ale aj v iných európskych jazykoch, angličtine, nemčine, španielčine, taliančine, maďarčine, bulharčine a chorvátčine. Podľa Anny Ostrihoňovej, riaditeľky Súkromného centra voľného času Heuréka, ktoré je hlavným organizátorom konferencie, prednášali aj deti, ktoré žijú v dvojjazyčnej rodine. Napríklad ich rodičia pochádzajú zo Srbska a Chorvátska, otcovia z Talianska či USA. „Z konferencie chceme založiť tradíciu a každý rok sa venovať novým témam. Pokúsime sa na ňu získať viac peňazí a pozvať do Zvolena aj viac hostí zo zahraničia,“ uviedla ďalej organizátorka. TASR

NA OSLAVY VÝROČIA MESTA PRÍDE AJ JEHO VELIČENSTVO BELO IV. Tohto roku oslavuje Zvolen 770. výročie obnovenia mestských výsad uhorským kráľom Belom IV. z roku 1243. Zvolen je jedným z najstarších kráľovských miest na Slovensku a patrí mu významné miesto medzi prvými sídlami mestského typu v Uhorsku. Udelenie spomínaných výsad znamenalo pre mesto veľký rozvoj, pričom dnes je Zvolen moderným progresívnym mestom 21. storočia. O pripravovaných oslavách, ktoré sa budú konať na prelome mája a júna nás na tlačovej besede informoval primátor Zvolena Miroslav Kusein. „Hlavné oslavy sa uskutočnia od 31. mája do 2. júna na Námestí SNP,“ prezradil primátor a pokračoval, „významnému výročiu sú však venované mnohé ďalšie podujatia, ktoré prebiehajú počas celého roka. Ide o tradičné podujatia i nové aktivity, pri ktorých spolupracujeme s mnohými organizáciami a inštitúciami – základnými a umeleckými školami, kultúrnymi a spoločenskými inštitúciami, podnikateľmi, združeniami i jednotlivcami. Zároveň si navzájom pomáhame a budujeme tradíciu spolupráce aj do budúcnosti. Hlavnými piliermi programu osláv sú zmeny a dozrievanie mesta i spoločnosti v priebehu storočí. Máme snahu pútavou, zaujímavou a atraktívnou formou pôsobiť na vedomie občanov s cieľom uvedomenia si lokálnej svojbytnosti, spolupatričnosti, úcty k vlastnej histórii a poznaniu svojho mesta. Trojdňové hlavné oslavy sú zároveň oficiálnym otvorením Župného leta a turistickej sezóny.“

Hodnotný program

Primátor Kusein ďalej informoval, že na kultúrne pod-

V pamäti Zvolenčanov ešte rezonujú oslavy 765. výročia obnovenia mestských výsad v roku 2008.

ujatia v roku 770. výročia vyčlenili 99-tisíc eur, aby organizátori vedeli pokryť náklady na hodnotné programy s poprednými osobnosťami kultúry. Medzi nimi by nemal chýbať zvolenský rodák Milan Lasica, speváci Peter Lipa a Celeste Buckingham, hudobné skupiny Olympic a Desmod i ďalšie umelecké kolektívy z domova i zahraničia. Pozvaní sú aj významní rodáci z oblasti športu – olympijská víťazka v kanoistike Elena Kaliská, majster sveta v hokeji Ladislav Čierny atď. Bližšie informácie o programe osláv nám poskytla vedúca odboru rozvoja mesta Juliana Ištoková a pracovníci oddelenia kultúry a športových aktivít Róbert Vasil

a Daniel Axmann. Jednotlivé programové bloky sa budú odohrávať na troch scénach – v Parku Ľudovíta Štúra, pri evanjelickom a. v. kostole a na hlavnej tribúne námestia SNP. Zvolenčania sa zaujímajú najmä o veľký historický sprievod niekdajšieho uhorského kráľa Bella IV., ktorý v kruhu svojich dvoranov (úloh historických postáv sa ochotne ujali herci Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene) symbolicky opäť udelí zvolenským mešťanostom kráľovské výsady. Podrobný program hlavných osláv majú záujemcovia k dispozícii na webových stránkach a propagačných plochách mesta. Text a foto: (nym)

O pripravovanom programe tohtoročných osláv informoval novinárov primátor Miroslav Kusein (druhý zľava) a ďalší pracovníci magistrátu.


Ä?Ă­slo 10/2013

SPRAVODAJSTVO

3

REKONĹ TRUKCIU NERESNICKEJ KRIĹ˝OVATKY OVPLYVNILO POÄŒASIE Nielen motoristi, ale aj ĹĄirokĂĄ verejnosĹĽ pozorne sleduje priebeh rekonĹĄtrukÄ?nĂ˝ch prĂĄc na kriĹžovatke I/50 Zvolen, PustĂ˝ hrad – Neresnica, III. etapa. Sprejazdnenie tohto mimoriadne vyĹĽaĹženĂŠho dopravnĂŠho uzla priamo v meste, ktorĂ˝ je dĂ´leĹžitou sĂşÄ?asĹĽou cestnĂŠho ĹĽahu z Bratislavy na KoĹĄice (LuÄ?enec) a Šahy (Krupinu), umoĹžnĂ­ vĂ˝hodnejĹĄie a rĂ˝chlejĹĄie spojenie aj centra mesta s niekoÄžkĂ˝mi sĂ­dliskami a okrajovĂ˝mi Ä?asĹĽami. DĹˆa 7. mĂĄja sa konal na tejto stavbe kontrolnĂ˝ deĹˆ za ĂşÄ?asti stavbĂĄrov, zĂĄstupcov mesta Zvolen a Ä?alĹĄĂ­ch zainteresovanĂ˝ch osĂ´b. O postupe prĂĄc v ostatnĂ˝ch týŞdĹˆoch informoval hlavnĂ˝ stavbyvedĂşci Branislav ÄŒiÄ?manec. Na ceste I/50 opravovali vĂ˝tlky, obnovili vodorovnĂŠ znaÄ?enie, pracovali na obsluĹžnej komunikĂĄcii k ĹĄtadiĂłnu, pri vstupe do kempingu, na moste i prĂ­prave osvetlenia cesty I/66. PrĂĄce sa skomplikovali na moste nad rieÄ?kou Neresnica, kde museli odstraĹˆovaĹĽ nĂĄnosy a vĂ˝mole po jarnej povodni, armovali, zadebĹˆovali a betĂłnovali

opory po pracovnĂş ĹĄkĂĄru, zaoberali sa aj prĂ­pravou skruĹže na pravom brehu atÄ?. O priebehu stavebnĂ˝ch prĂĄc sme sa boli priamo na stavbe presvedÄ?iĹĽ s viceprimĂĄtorom Zvolena Jurajom DruĹžbackĂ˝m. „Povodne na Neresnici spĂ´sobili niekoÄžkotýŞdĹˆovĂ˝ sklz v harmonograme prĂĄce, horĹĄie klimatickĂŠ podmienky sa podpĂ­sali aj pod malĂ˝ Ä?asovĂ˝ sklz pri budovanĂ­ nĂĄsypov pre cestu SO 102 a rozvinutĂ­ prĂĄc na SO 103,“ potvrdil nĂĄm viceprimĂĄtor. „PrĂĄce vĹĄak pokraÄ?ujĂş Ä?alej, pretoĹže aj nĂĄm vo vedenĂ­ mesta, podobne, ako vĹĄetkĂ˝m ZvolenÄ?anom, zĂĄle-

ViceprimĂĄtor Zvolena Juraj DruĹžbackĂ˝ pri kontrole priebehu rekonĹĄtrukcie neresnickej kriĹžovatky.

Şí na Ä?o najrĂ˝chlejĹĄom dokonÄ?enĂ­ stavby. MĂ´Ĺžem potvrdiĹĽ, Ĺže pri tejto stavbe je veÄžmi dobrĂĄ spoluprĂĄca medzi mestom a stavbĂĄrmi, Ä?o je jednoznaÄ?ne v prospech celej veci,“ dodal. PoÄ?as mĂĄja pokraÄ?ovali zemnĂŠ prĂĄce pre zaloĹženie cesty

I/50, zakladanie nĂĄsypov cesty I/66, dokonÄ?ovanie chodnĂ­kov, opornĂŠho mĂşra a drenĂĄĹžneho systĂŠmu i uloĹženie obrusnej vrstvy ĹživĂ­c na obsluĹžnej komunikĂĄcii k ĹĄtadiĂłnu, pracovalo sa i na Ăşprave ĹželezniÄ?nej trate Zvolen-Ĺ ahy, vrĂĄtane Ĺže-

lezniÄ?nĂŠho mosta, ale naprĂ­klad aj pri Ăşprave parovodu. NajbliŞťí kontrolnĂ˝ deĹˆ stavby sa uskutoÄ?nĂ­ vo ĹĄtvrtok 6. jĂşna 2013. Text a foto: (nym)

RENAULT MÉGANE GRANDTOUR FINANCOVANIE NA ŠTVRTINY

uĹž uĹž od uĹž ood d

3 072,50 07 072 0 722, 7 2,550 0â‚Ź

+0â‚Ź

t ENERGY MOTORY SO SPOTREBOU POTREBOU P POT POTR OTTREBOU BOU OU OD 4 ll/ O l/1 l/100 /1 km k t5&$)/0-Âť(*&)"/%4'3&&,"35" 7*4*04:45². */5&(307"/ÂŤ/"7*(ÂŤ$*" t0#+&.#"50Ç*/07²)013*&45036"Çl

NZV 971/13

Cena a ponuka platia od 1. 5. do 30. 6. 2013. ZmluvnĂĄ zĂĄruka Renault 5 rokov/100 000 km (podÄža toho, Ä?o nastane skĂ´r) sa riadi konkrĂŠtnymi zĂĄruÄ?nĂ˝mi podmienkami, ktorĂŠ sĂş neoddeliteÄžnou sĂşÄ?asĹĽou objednĂĄvky. MĂŠgane a MĂŠgane Grandtour: spotreba 3,6–9,4 (l/100 km), emisie CO 2 104–159 (g/km). UvedenĂŠ spotreby paliva a emisie CO 2 sĂş urÄ?enĂŠ metodikou stanovenou podÄža platnĂ˝ch prĂĄvnych predpisov vyĹžadovanĂ˝ch pre homologizĂĄciu vozidla. Vyobrazenie vozidla je iba ilustratĂ­vne. Renault odporĂşÄ?a

AUTO ADEX s.r.o., NeresnĂ­cka cesta 253, 960 01 Zvolen Tel.: 045/540 08 10-12, 045/540 26 78-79, e-mail: auto_adex@partner.renault.sk

www.autoadex.sk


4

novinky

KULTÚRA

NA ZVOLENSKOM ZÁMKU SA ROZOZVUČALI DUŠE FUJÁR S fujarášmi si zahral český folkový gitarista a spevák Vladimír Merta, flautový mág Jiří Stivín, ľudové hudby i country kapela Pacipacifik. Zaujímavé súzvuky s fujarou sa niesli nádvorím zámku aj pri sprievodných tónoch drumblí, ťahacej harmoniky, ninery, šalmajových gájd, citary, zobcovej flauty, tamburíny či austrálskeho didgeridoo. Na druhej strane fujara dokázala presvedčiť poslucháčov, že nie je len partnerkou osamelých pastierov a bačov pri ich clivých piesňach o ovečkách, zbojníkoch či nešťastných láskach. Už v úvode festivalu zahral fujarový orchester napríklad slovenskú hymnu, fujara dnes zvládne aj partitúry klasickej hudby, rezko znie v country pesničkách. „Celý tento rok sa nesie v znamení 770. výročia obnovenia mestských výsad mestu Zvolen a s ním je spojených viacero kultúrnych podujatí. A čo môže byť krajšie a hodnotnejšie, ako keď do tohto skvelého prostredia Zvolenského zámku prídu fujary,“ vyznal svoj obdiv fujare vo svojom otváracom príhovore predseda BBSK a poslanec európskeho parlamentu Vladimír Maň-

ka, niekdajší primátor Zvolena. „Vieme dobre, že fujara je zapísaná v svetovom kultúrnom dedičstve a určite bude krásne znieť aj tu na Zvolenskom zámku, kde budeme mať onedlho aj 40. ročník Zámockých hier zvolenských s divadelníkmi a opernými umelcami zo Slovenska i zahraničia. Dnes tu znie fujara a onedlho zasa operné árie. Prišli sme sem, aby sme si vypočuli skvelú hudbu, skvelých hudobníkov a musím úprimne poďakovať tým, ktorí vymysleli a zorganizovali takýto jedinečný festival.“

Fujaristi z rôznych krajín

Tri dni hudby, spevu a súzvuku najrôznejších nástrojov sústredených okolo „kráľovnej Fujary“ v rukách hudobníkov zo Slovenska, Česka, Poľska, Nemecka, Belgicka, Švajčiarska, Anglicka i USA vhodne dopĺňali pochutiny z podpolianskeho salaša a originálne výrobky ľudových remeselníkov na podpolianskom jarmoku. Kto nebol – nevidel, nepočul. Ak nechce ľutovať, nech príde nabudúce. Cestu k fujare nájde ľahko. Či už v Očovej, Detve, ale hoci aj v Amerike u Boba Rychlí-

ka, ktorý tam pri Washingtone vedie originálnu fujarovú školu! Potvrdí vám to aj ďalší Američan Ben Sorensen či Jaroslav Sloboda, ktorí stáli pri vzniku Duše fujary a tisícky ďalších nadšencov i aktívnych hráčov. „Prvý medzinárodný fujarový festival zostane navždy zapísaný v histórii, ale aj v srdciach tých, ktorí tam boli a prispeli k úspešnému spojeniu tradičných slovenských fujaristov s vynikajúcimi umelcami z rôznych častí sveta,“ nebráni sa dojatiu Dušan Holík. „Som nesmierne zaviazaný všetkým, ktorí priložili ruku k dielu, hlavne členom Duše fujary, moderátorom, skupine Pacipacifik i Jaroslavovi Hazlingerovi, ktorí účinkovali bez nároku na honorár, ale aj Jiřímu Stivínovi, Vladimírovi Mertovi, Bobovi Rychlíkovi a mnohým ďalším, bez ktorých by to jednoducho nešlo. Spojili sme tradičnú slovenskú fujaru so svetovou hudbou a tí, ktorí tam neboli, priši o fantastický zážitok, ktorý podľa slov Vladimíra Mertu príde len raz za život!“ Text a foto: (nym)

Jeden z hlavných organizátorov festivalu, hudobník, spevák, učiteľ i výrobca fujár Dušan Holík z Očovej.

ZVOLENSKÝ SPEVÁCKY ZBOR NA DEVÍNE Na tohtoročnej Národnej slávnosti na Devíne, ktorú pripravila Matica slovenská s Bratislavským samosprávnym krajom, nechýbali ani zástupcovia Zvolena. Podujatie bolo tematicky zamerané na oslavy 1150. výročia príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy a na jubilejné 150. výročie založenia Matice slovenskej. Nad akciou prevzal záštitu predseda vlády SR Róbert Fico. Úlohy reprezentanta mesta Zvolen sa s úspechom zhostil Zvolenský spevácky zbor (ZSZ). Ako nás informoval podpredseda ZSZ Peter Milo, koncert zboru sa uskutočnil v nedeľu 28. apríla v devínskom katolíckom kostole svätého Kríža, kde sa konala ekumenická bohoslužba na oslavu vierozvestcov. Okrem rímskokatolíckych duchovných ju celebrovali aj biskupi a iní hodnostári ďalších cirkví hlásiacich sa k odkazu sv. Cyrila a Metoda

a zúčastnil sa jej aj predseda Matice slovenskej Ing. Marián Tkáč, PhD. „Po skončení bohoslužby prišla naša chvíľa,“ informoval nás Peter Milo. „Počas polhodinového koncertu uviedol náš zbor skladby: Staroslovanský otčenáš, Sviatyj Bože, Alleluja, Bože čos´ráčil, a na záver zaznela hymna slovenských speváckych zborov – Suchoňova skladba Aká si mi krásna. Za každou skladbou zaznel spontánny potlesk prítomného publika

a po záverečnej skladbe nasledovalo standing ovations. Do programu sa aktívne zapojila aj riaditeľka bratislavského Domu Matice slovenskej PhDr. Daniela Suchá a vyzvala prítomných, aby si zaspievali matičnú hymnu Kto za pravdu horí. Spievať začal náš zbor a o chvíľu už hymnu spieval spontánne celý kostol.“ Zvolenskému speváckeho zboru za účinkovanie na podujatí oficiálne poďakovala Daniela Suchá, pridal sa Marián

Tkáč, kňaz Gavenda a viaceré ďalšie osobnosti. Pri neformálnom stretnutí po vystúpení sa dostalo Zvolenčanom ocenenia aj od prítomných poslucháčov a usporiadatelia

prejavili nádej, že sa im práve tento spevácky kolektív podarí zabezpečiť aj na budúcoročné slávnosti. (nym), foto: Ľubomír Filkor


číslo 10/2013

SPEKTRUM

5

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ V sobotu 18. mája sa aj Lesnícke a drevárske múzeum (LDM) vo Zvolene pridalo k tisíckam múzejníckych zariadení z celej Európy, ktoré sa zapojili do tohtoročného, už deviateho ročníka Noci múzeí a galérií.

NZV 918/13

„Dramaturgia našej múzejnej noci dala príležitosť rôznym vekovým i záujmovým skupinám návštevníckej verejnosti,“ vysvetľuje organizátorka podujatia v LDM Zvolen Želmíra Šípková. „Začiatok programu sme vyhradili najmladším návštevníkom. Na nádvorí a vo výstavných priestoroch múzea bol pre nich pripravený Detský les, v ktorom skúsení animátori ponúkli deťom zábavno-náučné popoludnie o podobách a význame lesa. Prostredníctvom tvorivých dielní, hier a súťaží sa zoznámili so stromami, bylinami i so životom zvieracích obyvateľov lesa. Kynológ Miroslav Stanovský predviedol praktické ukážky základov výcviku poľovníckych psov. Sprievodcovia po novej stálej výstave Hlas lesa

zasa využili divadelnú bábku – prefíkanú líšku, ktorá malým návštevníkom spríjemnila prehliadku.“ Večerný program, ktorý uviedla vedúca múzea Ľubica Miľanová, sa začal už tradičným dialógom o vzťahu prírody a kultúry Les v umení a umenie v lese. Moderátor Martin Mázor vyspovedal svojich hostí: dekana Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene Viliama Pichlera a publicistu a organizátora kultúrnych podujatí Borisa Kršňáka. Diskusiu spríjemňovali svojou hudbou Denisa Kuviková a Eva Kollárová. Záverečným programom večera bolo tanečné predstavenie Na dotyk Divadla Štúdio tanca z Banskej Bystrice. Noc múzeí v ten istý deň, večer a noc organizovali pre verejnosť aj pracovní-

Mladých návštevníkov Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene upútali aj exponáty zvierat žijúcich v lese.

ci Slovenskej národnej galérie na Zvolenskom zámku. Ako nás informovala lektorka SNG Silvia Čatayová, návštevníci, najmä tí mladší, sa mohli zapojiť do tvorivého ateliéru Naučme sa pozerať na obrazy. Kurátor Dušan Buran predstavil dielo Majstra Pavla z Levoče a reštaurátor-

ské kópie sôch z levočského Oltára sv. Jakuba v expozícii Gotického umenia Zvolenského zámku. Kurátorka Zuzana Ludiková zasa predstavila niekoľko javov z dejín talianskeho maliarstva a prezradila zaujímavosti z dejín zámku i o niektorých jeho majiteľoch, pričom návštevníci

mohli pri jej výklade obdivovať aj zámockú kryptu. Súčasťou večerného programu Noci múzeí a galérií na Zvolenskom zámku bolo hudobné vystúpenie známej zvolenskej formácie Comp&neros a tvorivý ateliér pre dospelých. Text a foto: (nym)


6

novinky

ZAUJÍMAVOSTI

PREKLIATY BÁSNIK A ZÁMOCKÝ FESTIVAL Kultúrny život Zvolena na prelome jari a leta sa už tradične sústreďuje na nádvorie Zvolenského zámku. Práve to je hlavná scéna jedinečného plenérového divadelného festivalu Zámocké hry zvolenské (ZHZ). Príprava tohtoročného jubilejného 40. ročníka festivalu už vrcholí. A taktiež premiéra muzikálu Prekliaty básnik, ktorý bude v podaní hercov domáceho Divadla J. G. Tajovského (DJGT), otváracím predstavením celých ZHZ. „Strhujúci muzikál Prekliaty básnik prinesie príbeh najznámejšieho francúzskeho básnika konca stredoveku – Francoisa Villona,“ hovorí dramaturgička zvolenského divadla Uršuľa Ferenčuková. „Svoje balady písal vlastným životom – plným dobrodružných zvratov i nenaplnených túžob, osudových prešľapov i následných pokusov o pokánie. Bol milovníkom i bitkárom, vzdelancom i vyvrheľom. No predovšetkým veľkým umelcom.“ Autorský tím muzikálu, ktorý bude na zámockom nádvorí uvedený v svetovej premiére, je zložený z renomovaných tvorcov. Autorom libreta a textov piesní je Marek Maďarič, autor početných filmových scenárov, rozhlasových, divadelných a televíznych hier.

Hudbu skomponoval Henrich Leško, ktorý je okrem iných diel i autorom hudby k slávnemu muzikálu Báthoryčka, choreografie sa ujal renomovaný slovenský choreograf Jaroslav Moravčík. Režisérom predstavenia je Martin Kákoš, režisér viacerých veľkých muzikálových projektov (Báthoryčka, František z Assisi, Quo vadis a iné) ako i úspešných zvolenských inscenácií Lakomec či Lekárske tajomstvo. Prekliaty básnik, muzikál o túžbe uniknúť osudu, o nenaplnenej láske a o slovách silnejších než meč, je pripravovaný špeciálne pre zámocké nádvorie a Zvolenčania ho uvedú v dňoch 7. – 11. júna o 21. hodine.

Hosťujúce divadlá

Milovníci múzy Tálie sa môžu tešiť aj na hosťujúce divadlá.

Nočné predstavenia na hlavnom nádvorí Zvolenského zámku majú vždy neopakovateľnú atmosféru s magickým nádychom.

Aj tento rok nájdu v ponuke zaujímavé predstavenia. Divadlo A. Bagara z Nitry prináša svoju najnovšiu komédiu o zákulisí politiky Parazit – umenie preraziť. Radošinské naivné divadlo hru Jááánnošííík po tristo rokoch. Štúdio L+S uvedie úspešnú konverzačku Na fašírky mi nesiahaj. Spišské divadlo zase prezradí Všetko o mužoch. A deti sa isto potešia rozprávke martinského divadla Muflón Ancijáš. Ako pravidelný zahraničný hosť sa predstaví obľúbené Městské divadlo Brno s veľko-

lepým muzikálom Zorro, ktorý v rytme flamenco a piesní Gipsy Kings vyrozpráva príbeh legendárneho pomstiteľa. Jubilejný ročník zavŕši svoju činohernú časť v stredu 19. júna galavečerom k jubileu, po ktorom DJGT odohrá svoju minuloročnú zámockú premiéru, komédiu Lekárske tajomstvo. V rámci festivalu sa tiež uskutoční Cyrilometodiáda – krajský festival záujmových a prezentačných aktivít s korunováciou Kráľa pisateľov a Kráľa čitateľov Banskobystrického kraja pri príleži-

tosti 1150. výročia príchodu vierozvestcov na naše územie. „Jubilejný 40. ročník festivalu Zámocké hry zvolenské nesie podtitul rubínový ročník festivalu s dotykom hviezd,“ prezrádza Uršuľa Ferenčuková. „A my veríme, že hviezdy nám budú tento rok priaznivo naklonené a že si budeme môcť spoločne vychutnať úžasnú atmosféru predstavení v historickom prostredí zvolenského zámku pod hviezdnou oblohou.“ Text a foto: (nym)

REKORDNÁ MAZURKA Zvolenské deti sa opäť raz zapísali do Slovenskej knihy rekordov. Tentoraz v ozaj netradičnej disciplíne – v tancovaní mazurky. Svedkami tejto rekordnej udalosti sme boli v športovom areáli Základnej školy na Hrnčiarskej ulici vo Zvolene. Pravda, na pokus o rekord neboli Zvolenčania sami. Tohtoročná mazurka bola totiž akýmsi pokračovaním vlaňajšieho podujatia, kedy si organizátori pokusu o rekord z Obchodnej akadémie v Prievidzi vybrali za hromadný tanec kalamajku. Tak ako vlani, aj tentoraz bolo podujatie venované Dňu Európy, no rozdiel bol nielen v tom, že sa tancovala mazurka, ale išlo o synchrónny rekord v spoločnom tancovaní toho istého tanca v tú istú chvíľu vo viacerých mestách. Vo Zvolene sa na pokus o rekord zišlo 728 žiakov zo základných a materských škôl v sprievode svojich učiteľov. Takmer dve tisícky ľudí prišli na tanec v Prievidzi, ďalší boli

pripravení v Dolnom Kubíne a v Senici na Hané.

Rekord

Organizáciu vo Zvolene mala na starosti Zuzana Schieberová zo ZŠ na Hrnčiarskej ulici, ktorá pri príprave tanca úzko spolupracovala aj s dvomi základnými školami na Ulici P. Jilemnického a Materskou školou na Hrnčiarskej ulici vo Zvolene. Výhodou bolo aj to, že mazurka je pomerne jednoduchý tanec. Pochádza z Poľska, odkiaľ sa po napoleonských vojnách dostala do ďalších krajín Európy a s obľubou sa tancovala aj na Slovensku. Napätie na školskom ihrisku vyvrcholilo krátko pred jede-

nástou predpoludním, kedy všetkých účastníkov privítala riaditeľka hostiteľskej školy Eva Balážová. Potom už zaznela hymna Európskej únie a hneď po nej sa po pokyne Zuzany Schieberovej roztancovali stovky párov nôh. Všetko pozorne sledovala zástupkyňa vydavateľa Slovenskej knihy rekordov Alžbeta Čepčeková, ktorá mala za úlohu potvrdiť, či sú splnené všetky náležitosti potrebné pre zaevidovanie rekordu. A keď dozneli posledné tóny mazurky a deti si chvíle čakania na potvrdenie rekordu spestrovali vlastným kultúrnym programom, Alžbeta Čepčeková „žhavila“ mobilný telefón na prievidzskej linke.

Roztancované školské ihrisko v rytme mazurky.

„Máme to,“ vyhlásila napokon a oznámila počet všetkých tancujúcich v zúčastnených mestách. „Mazurku tancovalo naraz spolu 4 410 ľudí. A to je oficiálne potvrdený rekord!“ Certifikát o rekordnom zápise potom odovzdala riaditeľke Balážovej, ktorá poďakovala všetkým zvolenským organizátorom i tanečníkom za snahu pri príprave i za výborný výkon na ploche ihriska. „Je dobré, keď napríklad tanec dokáže navzájom spájať ľudí a dnes, keď žijeme v Eu-

rópskej únii, to platí ešte viac. Som rada, že pri tomto podujatí, venovanom Dňu Európy, sme mohli pomôcť spájať ľudí aj my z našej školy.“ A hoci vo Zvolene tancovali najmä školáci, plus niekoľko učiteľov, z ďalších miest hlásili aj dvojročné dievčatko a vyše osemdesiatročnú dôchodkyňu. Mazurka spojila nielen ľudí z rôznych miest, ale aj rôzneho veku. Text a foto: (nym)


Ä?Ă­slo 08/2013

zdravie

1

TÉMA

RoÄ?nĂ­k: I. Ä?Ă­slo. 02/2013 DĂĄtum vydania: 30. 5. 2013

6  Č— eh6 Č—  

KTORÉ CHOROBY NAJVIAC POSTIHUJĂš NAĹ U CHRBTICU? NajÄ?astejĹĄĂ­m ochorenĂ­m chrbtice je degenerĂĄcia. Chrbticu postihujĂş aj inĂŠ zmeny, naprĂ­klad Ăşrazy, zĂĄpalovĂŠ ochorenie, vrodenĂŠ chyby a nĂĄdorovĂŠ ochorenie. No percentuĂĄlne najviac zastĂşpenĂĄ je degenerĂĄcia, tak sa trochu naÂ Ĺˆu pozrime. Proces degenerĂĄcie chrbtice je jav Ăşplne prirodzenĂ˝, spojenĂ˝ s genetickĂ˝m kĂłdom starnutia vĹĄetkĂ˝ch naĹĄich systĂŠmov. Je veÄžmi zloĹžitĂŠ povedaĹĽ, ktorĂ˝ dej je prirodzenĂŠ starnutie a ktorĂ˝ patologickĂ˝. Proces poĹĄkodzovania prechĂĄdza postupne viacerĂ˝mi ĂşrovĹˆami. StarnutĂ­m sa postupne zniĹžuje vĂ˝mena ĹživĂ­n, tĂ˝m sa menĂ­ zloĹženie platniÄ?ky. NajdĂ´leĹžitejĹĄia je voda vo vnĂştri platniÄ?ky. Postupne sa zniĹžuje mnoĹžstvo vody v jadre, tzn. „vysychĂĄâ€œ, zniĹžuje sa jej pruĹžnosĹĽ platniÄ?ky a funkciu zaÄ?ne preberaĹĽ väzivovĂ˝ prstenec, Ä?iĹže okraj platniÄ?ky. NĂĄsledne v tomto prostredĂ­ vznikajĂş rĂ´zne veÄžkĂŠ trhliny, ĹĄtrbiny a dochĂĄdza k znĂ­Ĺženiu mechanickej odolnosti platniÄ?ky. DĂ´sledkom tohto deja je protrĂşzia a extrĂşzia. Ak by sme to mali vysvetliĹĽ laicky, naĹĄa platniÄ?ka je ako tlmiÄ? v aute, dokĂ˝m je povrch tlmiÄ?a hladkĂ˝ a tlmiÄ? je dostatoÄ?nĂŠ „mazanĂ˝â€œ, tak je vĹĄetko v poriadku. Ako nĂĄhle sa tlmiÄ? prestane mazaĹĽ, zaÄ?Ă­na sa jeho povrch meniĹĽ na drsnĂ˝, zaÄ?Ă­na korodovaĹĽ a uĹž nie je takĂ˝ odolnĂ˝ nĂĄrazom. VznikajĂş naÂ Ĺˆom rĂ´zne trhliny a praskliny. (obr. Ä?. 1)

pade uvoÄžnenia degenerovanej Ä?asti platniÄ?ky, jej prieniku do miechovej oblasti a tlaku na nervovĂŠ ĹĄtruktĂşry, ide o extrĂşziu disku.

ÄŒo je to tĂĄ protrĂşzia a extrĂşzia?

StenÄ?enie disku

Proces, pri ktorom sa mikrotraumatickĂ˝mi pohybmi a zaĹĽaĹžovanĂ­m obal medzistavcovej platniÄ?ky zaÄ?ne trhaĹĽ alebo praskne. Ak nastane vyklenutie vnĂştornej tekutiny s neporuĹĄenĂ­m obalov, ide o protrĂşziu disku. V prĂ­-

Vo svojich zĂĄznamoch od lekĂĄra si mĂ´Ĺžete nĂĄjsĹĽ aj vĂ˝raz ako je DDD, Ä?o to vlastne je? Tento vĂ˝raz je preloĹženĂ˝ z angliÄ?tiny a znamenĂĄ degenerĂĄcia medzistavcovej platniÄ?ky (degenerativ disc disease – DDD). DochĂĄdza k nej, keÄ? sa medzistavcovĂŠ platniÄ?ky opotrebujĂş Ä?i porania, toto

poťkodenie spôsobuje bolesż alebo obmedzuje v denných aktivitåch.

A Ä?o sa deje Ä?alej? Ak dokĂĄĹžete „rozchodiĹĽâ€œ extrĂşziu alebo protrĂşziu nastĂĄva Ä?alĹĄie postupnĂŠ poĹĄkodzovanie platniÄ?ky. Postupne nastĂĄva vytlaÄ?enie vnĂştornej tekutiny mimo priestor platniÄ?ky a  dĂ´jde k znĂ­Ĺženiu priestoru medzi stavcami. Toto sa nazĂ˝va osteochondrĂłza v tomto ĹĄtĂĄdiu vznikajĂş kostnĂŠ vĂ˝rastky (osteofyty) na okraji platniÄ?ky.

Normålny disk 3UHGVHGD2==D]GUDYãtüLYRW08'U5yEHUW5XVQiN3K' YSUDYRKRUH V0JU0DUtQRX6USRĖRYRXDGHĢPL

DegenerovanĂ˝ disk

Prolapa disku

Stavce sĂş pospĂĄjanĂŠ malĂ˝mi kÄşbikmi ak dĂ´jde k posunu v tĂ˝chto kÄşboch a zúŞeniu otvoru, cez  ktorĂ˝ prechĂĄdza mieĹĄny koreĹˆ, nastĂĄva spondylartrĂłza.

SpondylĂłza Extruzia disku

Je zaprĂ­Ä?inenĂĄ znĂ­ĹženĂ­m priestoru medzi stavcami, vznikom vĂ˝rastkov (osteofytov) na okraji platniÄ?ky. Na zĂĄklade tohto procesu nastĂĄvajĂş celkovĂŠ zmeny v stavbe stavca.

SpondylolistĂŠza ObrĂĄzok Ä?. 1

Tvorba kostných výrastkov

Je to stav, pri ktorom dochĂĄdza k naruĹĄeniu normĂĄlneho WYDUXFKUEWLFHDV~ĂžDVQHNMHM LQVWDELOLWH'{MGHNY\NÄŽ]QXWLHVWDYFD]SR]tFLHSULĂžRPGRchĂĄdza k posunu dvoch na seba QDGYl]XM~FLFKVWDYFRY7ODNRP

DegenerĂĄcia disku Prolaps disku Extruzia disku SequestrĂĄcia disku ObrĂĄzok Ä?. 2

na korene v priestoroch stavca dochådza k výrazným bolesWLDP REUÞ

Ako sa tieto hrĂ´zostraĹĄnĂŠ vĂ˝razy prejavujĂş sa doÄ?Ă­tate v Ä?alĹĄej Ä?asti. www.zdravachrbtica.sk


II

novinky

PRĂ?LOHA ZDRAVIE 02/2013

Č—Č—EČ—Ă˜ZDRAVĂ CHRBTICA „Seklo ma v krĂ­Ĺžoch“. Ak ste tĂşto krĂĄtku vetu sami v Şivote nevyslovili, patrĂ­te k tĂ˝m ĹĄĹĽastnejĹĄĂ­m. Dozaista ste ju vĹĄak uĹž minimĂĄlne vo svojom okolĂ­ niekoÄžkokrĂĄt poÄ?uli. To, Ĺže priestor medzi stavcami vypÄşĹˆajĂş platniÄ?ky patrĂ­ k informĂĄcii, ktorĂş ovlĂĄdame mnohĂ­. TĂ­ zdravo ĹžijĂşci veria Ĺže ich spĂ´sob ich Ĺživota nezradĂ­, tĂ­ nezdravo ĹžijĂşci sa moĹžnĂ˝mi rizikami nezapodievajĂş. AĹž kĂ˝m neprĂ­de ten Ä?as. ÄŒas, kedy sa povedzme na lĂ´Ĺžkach neurochirurgie nestretnĂş vedÄža seba zdravo ĹžijĂşci ĹĄportovec a nezdravo ĹžijĂşci, denne dvanĂĄsĹĽ hodĂ­n sediaci poÄ?Ă­taÄ?ovĂ˝ programĂĄtor... V chrbtici kaĹždĂŠho Ä?loveka nĂĄjdeme celkovo dvadsaĹĽtri chrupaviek, Äžudovo nazĂ˝vanĂ˝ch aj „platniÄ?ky“. PrvĂĄ sa nachĂĄdza medzi stavcami C2 a C3 a po-

slednĂĄ v priestore L5 a S1. Vedeli ste, Ĺže samotnĂŠ platniÄ?ky tvoria aĹž dvadsaĹĽ percent celkovej výťky vaĹĄej chrbtice? V koneÄ?nom dĂ´sledku, výťka celej chrbtice tvorĂ­ zväÄ?ĹĄa tretinu celkovej výťky Ä?loveka. Kto by si myslel, Ĺže ŞivotnosĹĽ tĂ˝chto „ťpeciĂĄlnych podloĹžiek“ je nekoneÄ?nĂĄ, hlboko sa mĂ˝li. Ak platniÄ?ku nazveme na chvĂ­Äžku tlmiÄ?, iste sa neurazĂ­. ÄŒo krok, to nĂĄraz; Ä?o skok, to nĂĄraz; Ä?o zohnutie sa, to nĂĄraz; Ä?o sedenie, to tlak a takto by sme mohli v uvĂĄdzanĂ­ prĂ­kladov pokraÄ?ovaĹĽ eĹĄte veÄžmi dlho. Pri kroku trpĂ­ i noha. Pri hĂĄdzanĂ­ lopty i ruka. AvĹĄak pri akejkoÄžvek Ä?innosti trpia vĹždy aj platniÄ?ky. Tlmia nĂĄrazy. KĂ˝m sme mladĂ­, vydrĹžia viac. ÄŒĂ­m sme starĹĄĂ­, tĂ˝m vydrĹžia menej. OpotrebĂşvajĂş sa prirodzene, avĹĄak je len na nĂĄs, ako rĂ˝chlo im dovolĂ­me opotrebovaĹĽ sa. BohuĹžiaÄž, ich poĹĄkodenie je nezvratnĂŠ, a tak to, Ä?o zanedbĂĄme, uĹž nedobehneme.

Na dĂ´vaĹžok, pamätajĂş si vĹĄetko. KaĹždĂ˝ jeden nĂĄraz. Aby sme tĂ˝m naĹĄim platniÄ?kĂĄm pomohli, dĂ´leĹžitĂŠ je sprĂĄvne vybudovanie svalovĂŠho korzetu. V praxi to znamenĂĄ jednoduchĂş pouÄ?ku. Ak naĹĄu chrbticu podrĹžia pri zĂĄĹĽaĹži svaly, o to menej budeme namĂĄhaĹĽ platniÄ?ky. O Ä?o menej budeme namĂĄhaĹĽ platniÄ?ky, o to dlhĹĄie budeme ĹžiĹĽ plnohodnotnĂ˝ Ĺživot bez bolestĂ­.

Janka, 45 rokov: Som bĂ˝vala aktĂ­vna ĹĄportovkyĹˆa, ako sa hovorĂ­ ĹĄportom k trvalej invalidite. Tak nejako som dopadla aj ja. UĹž niekoÄžko rokov trpĂ­m na bolesti chrbtice, ale takĂŠ silnĂŠ, Ĺže niekedy nedokĂĄĹžem vstaĹĽ z postele. To, Ĺže nemĂ´Ĺžem ĹĄportovaĹĽ ma veÄžmi trĂĄpi. Chcela by som vedieĹĽ, akĂŠ ĹĄporty by som mohla robiĹĽ, keÄ? mĂĄm takzvanĂŠ lepĹĄie dni.

OdpoveÄ?: KrĂĄsna veta „ ĹĄportom k trvalej invalidite“ viac ako Ä?astejĹĄie tĂĄto veta platĂ­. Je veÄža ĹĄportov, ktorĂŠ mĂ´Ĺžete, ale vĹĄetko treba s rozumom a po bolesĹĽ. Z tĂ˝ch najvhodnejĹĄĂ­ch na chrbticu je urÄ?ite plĂĄvanie, bicyklovanie, nordic walking, tak isto mĂ´Ĺžete robiĹĽ aj beĹžkovanie, nenĂĄroÄ?nĂş turistiku. Z tĂ˝ch trochu extrĂŠmnych ĹĄportov sĂş kolieskovĂŠ korÄ?ule, prĂ­padne aj tanec. No asi si poviete „to Ä?o sĂş za suchĂŠ ĹĄporty“, aj keÄ? pocit adrenalĂ­nu pri nich moc nezaĹžijete, ale za to si veÄžmi neublĂ­Ĺžite.

Alena z KoĹĄĂ­c: Prajem prĂ­jemnĂ˝ deĹˆ. V minulosti som absolvovala operĂĄciu chrbtice, konkrĂŠtne platniÄ?iek v priestoroch L4/L5. KeÄ?Ĺže mĂĄm sedavĂş prĂĄcu a na aktĂ­vnejĹĄĂ­ pohyb nie je moc Ä?asu, rada by som sa opĂ˝tala, Ä?i existuje zdravotnĂĄ pomĂ´cka, ktorĂĄ skutoÄ?ne zlepĹĄuje polohu drĹžania tela

pri sedenĂ­ a zĂĄroveĹˆ aktĂ­vne pomĂĄha pri bolestiach chrbtice. Za vaĹĄu odpoveÄ? vopred Ä?akujem. OdpoveÄ?: PokiaÄž ide o sedavĂş prĂĄcu, tĂĄ sama osebe je akĂ˝msi prvĂ˝m krokom k bolestiam. Iba mĂĄlo ÄžudĂ­ dbĂĄ na sprĂĄvne drĹžanie tela pri sedenĂ­, navyĹĄe ak stoliÄ?ka, ktorĂş v prĂĄci pouŞívajĂş nevyhovuje ani v najmenĹĄom. ObdobnĂŠ je to aj pri dlhodobom ĹĄofĂŠrovanĂ­. V prvom rade musĂ­me povedaĹĽ jedno. ZĂĄsadnĂ˝ rozdiel pri sedenĂ­ spoÄ?Ă­va v tom Ä?i „realizujeme“ statickĂ˝ sed, alebo dynamicky sed. Pre zrozumiteÄžnejĹĄie vyjadrenie tĂ˝chto spojenĂ­, ak uĹž to mĂĄme povedaĹĽ laicky, je rozdiel ak Ä?lovek sedĂ­ povedzme na obyÄ?ajnej stoliÄ?ke a rozdiel je ak sedĂ­ na stoliÄ?ke, na ktorej mĂĄ poloĹženĂş dynamickĂş podloĹžku. PrincĂ­p dynamickej podloĹžky spoÄ?Ă­va vo vzduchovej vĂ˝plni, kto-


novinky

PRĂ?LOHA ZDRAVIE 02/2013

U Č—  WĂ– Č—  'WĂ•Ă•Ă•

Č—U   Č— Č—Ă˜

Ýȗȗ Ȗ ȗÕ

NZV 974/13

rĂĄ Ä?loveka pri sedenĂ­ nĂşti udrĹžiavaĹĽ telo v rovnovĂĄhe. NeustĂĄlym pruĹženĂ­m a nĂĄslednĂ˝m pohybom sĂş teda odÄžahÄ?ovanĂŠ medzistavcovĂŠ platniÄ?ky. TĂ˝m nevznikĂĄ sĂşstavnĂ˝ tlak na rovnakĂŠ miesta väzovĂŠho prstenca a zmenĹĄuje sa riziko vzniku hernĂĄcii – poĹĄkodenie platniÄ?iek. Pre ideĂĄlnu zmenu sedenia odporĂşÄ?ame pouĹžiĹĽ rehabilitaÄ?nĂş podloĹžku, tzv. Fit vankúť. PouŞívanie tohto vankúťa nielen u dospelĂ˝ch ÄžudĂ­, ale aj u detĂ­ zabezpeÄ?uje sprĂĄvne drĹžanie tela, posilĹˆuje svalovĂ˝ korzet chrbtice, ale tieĹž svalstvo panvovĂŠho dna. TĂ˝m dokĂĄĹžeme znĂ­ĹžiĹĽ nĂĄstup degeneratĂ­vnych zmien na chrbtici, medzistavcovĂ˝ch platniÄ?kĂĄch a preventĂ­vne znĂ­Ĺžime samotnĂş bolesĹĽ chrbtice. Fit vankúť je vynikajĂşci pri existujĂşcich zdravotnĂ˝ch problĂŠmoch, ale tieĹž ako preventĂ­vna pomĂ´cka, vÄ?aka ktorej predĂ­deme

III

Presne v tomto duchu sa nieslo prvomĂĄjovĂŠ dopoludnie v jednom ruĹžomberskom fitnescentre, kde sa za úÄ?elom nafilmovania cviÄ?ebnĂ˝ch zostĂĄv pre deti stretli zĂĄstupcovia OZ Za zdravĹĄĂ­ Ĺživot, spolu s predsedom zdruĹženia MUDr. RĂłbertom RusnĂĄkom, PhD. a samozrejme deti. Za kamerami stĂĄli tento krĂĄt profesionĂĄli zo spoloÄ?nosti SHOTPRO...

povedzme aj vami popisovanĂ˝m problĂŠmom. Viac o samotnom produkte sa dozviete na webovej strĂĄnke www.fitvankus.sk, kde si ho zĂĄroveĹˆ mĂ´Ĺžete aj objednaĹĽ. Na dĂ´vaĹžok, tĂşto zdravotnĂ­cku pomĂ´cku vĂĄm mĂ´Ĺže predpĂ­saĹĽ aj vĂĄĹĄ odbornĂ˝ lekĂĄr. Fit vankúť je slovenskĂ˝ vĂ˝robok svetovĂ˝ch parametrov. Je dodĂĄvanĂ˝ spolu so ťpeciĂĄlnym cviÄ?ebnĂ˝m programom, vyvinutĂ˝m fyzioterapeutmi.

www.zdravachrbtica.sk

Prioritou Ä?Ă­slo jeden tohto zdruĹženia je chrbtica a jej zdravĂ˝ vĂ˝vin. BohuĹžiaÄž, iba mĂĄlo nĂĄs „dospelĂĄkov“ si uvedomuje, akĂ˝ vĂ˝znam mĂĄ prevencia a Ä?Ă­sla hovoriace o tisĂ­coch detĂ­ s poĹĄkodenou chrbticou sĂş alarmujĂşce. NesprĂĄvne nĂĄvyky detĂ­, nesprĂĄvne cviÄ?ebnĂŠ zostavy v ťkolĂĄch, nesprĂĄvne sedenie pri uÄ?enĂ­, to vĹĄetko sĂş iba Ä?riepky mozaiky, ktorĂĄ vo finĂĄle vedie k poĹĄkodeniu zdravia. PoĹĄkodenie je nĂĄsledne neraz natoÄžko vĂĄĹžne, Ĺže ťportovĂ˝ lekĂĄr zakĂĄĹže mnohĂ˝m deĹĽom naprĂ­klad vrcholovĂ˝ ĹĄport. ProblĂŠmom vĹĄak odrazu mĂ´Ĺže byĹĽ aj futbal na ihrisku pred domom, Ä?i obyÄ?ajnĂŠ bicyklovanie... Pritom staÄ?Ă­ iba venovaĹĽ sa sami

sebe a to pĂĄr minĂşt denne. O tom, Ĺže je to skutoÄ?ne jednoduchĂŠ, sme sa presvedÄ?ili sami na vlastnĂŠ oÄ?i a obyÄ?ajnĂĄ fit lopta mala a mĂĄ odrazu väÄ?ĹĄĂ­ ĂşÄ?inok ako akĂŠkoÄžvek lieky. Deti aj napriek horĂşÄ?ave, ktorĂĄ v tento deĹˆ kraÄžovala mestu na Liptove vzali svoju prĂĄcu skutoÄ?ne poctivo a jednotlivĂŠ sĂŠrie cvikov pod vedenĂ­m skĂşsenej inĹĄtruktorky zvlĂĄdli na vĂ˝bornĂş. Za zamyslenie stojĂ­ azda aj fakt, Ĺže celĂĄ cviÄ?ebnĂĄ zostava je pri normĂĄlnom tempe zvlĂĄdnutĂĄ za pĂĄr minĂşt. Bolo by teda vynikajĂşce, ak by si ju osvojili nielen rodiÄ?ia, ale i uÄ?iteÄžky v materskĂ˝ch, Ä?i zĂĄkladnĂ˝ch ĹĄkolĂĄch. Nakoniec, prĂĄve za tĂ˝mto ĂşÄ?elom bolo toto nĂĄuÄ?nĂŠ DVD

filmovanĂŠ. Kvalitne a hlavne pravidelne odcviÄ?enĂĄ zostava mĂĄ za nĂĄsledok zdravĂ˝ vĂ˝vin chrbtice. Nepochybujeme ani na moment, Ĺže vĂĄm zdravie vaĹĄich detĂ­ leŞí na srdci azda najviac. SkĂşste ich teda formou hry zapojiĹĽ do sveta zdravĂŠho cviÄ?enia, hoci uĹž zajtra. Verte nĂĄm, vrĂĄtia vĂĄm to svojĂ­m ĹĄĹĽastnĂ˝m Ăşsmevom. NemĂ´Ĺžete totiĹž urobiĹĽ niÄ? lepĹĄie, ako vypraviĹĽ ich v dospelosti do Şivota zdravĂ˝ch. OboznĂĄmiĹĽ sa bliŞťie s tĂ˝mto DVD mĂ´Ĺžete na adrese www.zdravachrbtica.sk, kde si ho zĂĄroveĹˆ mĂ´Ĺžete aj objednaĹĽ.

www.zdravachrbtica.sk


IV

novinky

PRĂ?LOHA ZDRAVIE 02/2013

 'Č—

BolĂ­ vĂĄs krÄ?nĂĄ chrbtica? Dlho sedĂ­te a keÄ? sa zdvihnete zasiahne vĂĄs vystreÄžujĂşca bolesĹĽ do krku, hlavy a medzi lopatky? Ak toto veÄžmi dobre poznĂĄte, skĂşste aspoĹˆ trochu tĂ˝mto stavom predchĂĄdzaĹĽ. PrinĂĄĹĄame vĂĄm zostavu cvikov na krÄ?nĂş chrbticu.

Cvik 1

CieÄžom cviku je nĂĄcvik vzpriamenĂŠho sedu, uvoÄžnenie svalov v napätĂ­ a aktivĂĄcia svalov v útlme. Sed na stoliÄ?ke, DK pokrÄ?enĂŠ na ťírku bokov, celĂŠ chodidlĂĄ ObrĂĄzok Ä?. 1A na zemi. ChrbĂĄt vystretĂ˝, vyĹĽahujeme sa ku stropu, Ä?Ă­m docielime miernu trakciu celej chrbtice. Zasunieme bradu, akoby sme ju chceli dostaĹĽ do úrovne s ramenami. RamenĂĄ uvoÄžnĂ­me a spolu s lopatkami ich pritiahneme dozadu ku chrbtici a dolu – lopatky pritiahneme do pĂ­smenka „V“. Ruky sĂş vedÄža tela, mierne ich priĹĽahujeme dolu k zemi. Stiahneme bruĹĄnĂŠ svaly a podsadĂ­me panvu. V tejto polohe sa snaŞíme zotrvaĹĽ a voÄžne dĂ˝chaĹĽ. (obr. Ä?. 1A)

Cvik 2

CieÄžom cviku je uvoÄžnenie ObrĂĄzok ObrĂĄzok Ä?. 2A Ä?. 2B lopatky a ramenĂĄ. V  polohe zotr vĂĄme. Pri  nĂĄdychu vytiahneme ramenĂĄ k  uĹĄiam a  nĂĄsledne pri vĂ˝dychu ramenĂĄ uvoÄžnĂ­me a spolu s HK ich ĹĽahĂĄme dolu, akoby sme sa konÄ?ekmi prstov chceli dotknúż zeme. V tejto polohe vydrŞíme niekoÄžko sekĂşnd. (obr. Ä?. 2A a obr. Ä?. 2B)

ObrĂĄzok Ä?. 3A

ObrĂĄzok Ä?. 3B

ObrĂĄzok Ä?. 3C

Cvik 3

CieÄžom cviku je uvoÄžnenie krÄ?nej chrbtice a natiahnutie ĹĄije. UdrĹžujeme polohu ako pri cviku 1. OtoÄ?Ă­me hlavu a pozrieme sa na jedno rameno (obr. Ä?. 3A). NadĂ˝chneme sa a pri vĂ˝dychu robĂ­me polkruh bradou po hrudnĂ­ku (obr. Ä?. 3B) a pozrieme na druhĂŠ rameno (obr. Ä?. 3C). Striedame strany. Pri pohybe cĂ­time mierny ĹĽah ĹĄije. NecviÄ?Ă­me cez bolesĹĽ.

Za żaĹžko postihnutĂş osobu sa povaĹžuje osoba s mierou funkÄ?nej poruchy vyĹĄĹĄou ako 50 percent. Tak takto nejako hlĂĄsa hlavnĂş podmienku zĂĄkon. Aby sme vĂĄm uÄžahÄ?ili tĂĄpanie, prinĂĄĹĄame vĂĄm cennĂŠ informĂĄcie o tom, kto mĂĄ nĂĄrok na zĂ­skanie preukazu ZŤP, akĂŠ sĂş jeho vĂ˝hody a tieĹž akĂş procedĂşru budete musieĹĽ podstĂşpiĹĽ pre jeho zĂ­skanie. V prvom rade je potrebnĂŠ povedaĹĽ jeden dĂ´leĹžitĂ˝ fakt. Priznanie, Ä?i nepriznanie invalidnĂŠho dĂ´chodku nemĂĄ nijakĂ˝ vplyv pre zĂ­skanie ĹĄtatĂştu ZŤP. MnohĂ­ Äžudia sa mylne domnievajĂş, Ĺže preukaz ZŤP zĂ­skajĂş automaticky pri priznanĂ­ invalidnĂŠho dĂ´chodku (Ä?alej len ID). Faktom vĹĄak je, Ĺže ID priznĂĄva SociĂĄlna poisĹĽovĹˆa a ZŤP priznĂĄva komisia Ăšradu prĂĄce sociĂĄlnych vecĂ­ a rodiny (Ä?alej len ĂšPSVaR). V praxi to teda vyzerĂĄ tak, Ĺže ten, kto mĂĄ priznanĂ˝ ID, nemusĂ­ maĹĽ automaticky nĂĄrok aj na ZŤP. Rovnako tak preukaz ZŤP mĂ´Ĺže zĂ­skaĹĽ aj obÄ?an, ktorĂŠmu ID nebol priznanĂ˝. Ide o dve Ăşplne samostatnĂŠ a odliĹĄnĂŠ konania. Obe inĹĄtitĂşcie pouŞívajĂş pri hodnotenĂ­ a posudzovanĂ­ zdravotnĂŠho stavu inĂŠ kritĂŠriĂĄ, a tak povedzme ako prĂ­klad, Ä?lovek s ID 45 % mĂ´Ĺže zĂ­skaĹĽ preukaz ZŤP s posudkovĂ˝m stanoviskom 60 % a naopak, Ä?lovek s ID 60 % nemusĂ­ splniĹĽ pri posudzovanĂ­ na ÚPSVaR ani podmienku o miere funkÄ?nej poruchy minimĂĄlne 50 %. O tom, Ä?i mĂĄte alebo nemĂĄte nĂĄrok na ZŤP, rozhoduje posudkovĂ˝ lekĂĄr na zĂĄklade vaĹĄich lekĂĄrskych nĂĄlezov v zdravotnej dokumentĂĄcii. O vydanie preukazu ZŤP teda musĂ­te poĹžiadaĹĽ na ÚPSVaR v mieste vĂĄĹĄho bydliska. V prĂ­sluĹĄnej kancelĂĄrii vĂĄm pracovnĂ­k ĂšPSVaR vydĂĄ tlaÄ?ivĂĄ pre lekĂĄra, spĂ­ĹĄe s vami ĹžiadosĹĽ o priznanie ĹĄtatĂştu ZŤP a nasmeruje vĂĄs k Ä?alĹĄĂ­m krokom. Po doruÄ?enĂ­ potvrdenĂ­ od lekĂĄra vĂĄm komisia na zĂĄklade posudku od posudkovĂŠho lekĂĄra ĹĄtatĂşt priznĂĄ alebo nepriznĂĄ. Komisia na ÚPSVaR ĹĄtandardne zasadĂĄ a rozhoduje bez vaĹĄej prĂ­tomnosti. Zo zĂĄkona vĹĄak mĂĄte nĂĄrok pri podĂĄvanĂ­ Ĺžiadosti pĂ­somne poĹžiadaĹĽ o predvolanie na danĂş komisiu, ktorĂĄ vĂĄs bude posudzovaĹĽ. TĂşto „vymoĹženosĹĽâ€œ vĂĄm odporĂşÄ?ame absolvovaĹĽ. VĂ˝hody: ZÄžavy na cestovnĂŠ, kultĂşrne podujatia, ĹĄportovĂŠ podujatia, parkovnĂŠ, lacnejĹĄie zĂĄkonnĂŠ poistenia automobilov, lacnejĹĄie vedenie ĂşÄ?tov v niektorĂ˝ch bankĂĄch a mnohĂŠ inĂŠ. K vĂ˝hodĂĄm patrĂ­ i fakt, Ĺže priznanie preukazu ZŤP vĂĄs oprĂĄvĹˆuje ĹžiadaĹĽ o priznanie kompenzaÄ?nĂ˝ch prĂ­spevkov adekvĂĄtnych k vĂĄĹĄmu zdravotnĂŠmu stavu. O tĂ˝ch ale aĹž nabudĂşce. NaĹĄe odporĂşÄ?anie: V prĂ­pade zamietnutia vaĹĄej Ĺžiadosti podajte odvolanie. V praxi sa Ä?asto stĂĄva, Ĺže ZŤP preukaz je schvĂĄlenĂ˝ Ä?asto aĹž po odvolanĂ­ a prĂ­padnom doplnenĂ­ lekĂĄrskych nĂĄlezov. Konzultujte vĂĄĹĄ zĂĄmer poĹžiadaĹĽ o vydanie preukazu s vaĹĄĂ­m odbornĂ˝m lekĂĄrom. V ideĂĄlnom prĂ­pade vĂĄm vĂĄĹĄ odbornĂ˝ lekĂĄr mĂ´Ĺže do zdravotnĂŠho zĂĄznamu vpĂ­saĹĽ odporĂşÄ?anie pre priznanie ĹĄtatĂştu zdravotne ĹĽaĹžko postihnutej osoby.

Cvik 4

CieÄžom cviku je uvoÄžnenie C-Th prechodu (prechod medzi krÄ?nou a hrudnou chrbticou). Jeden z najnamĂĄhanejĹĄĂ­ch Ăşsekov chrbtice. HK jemne upaŞíme, na  jednej otoÄ?Ă­me ruku malĂ­Ä?kom hore a  na  tĂş sa pozrieme (obr. Ä?. 4A). DruhĂĄ HK je otoÄ?enĂĄ malĂ­Ä?kom dolu, ObrĂĄzok Ä?. 4A ramenĂĄ sĂş uvoÄžnenĂŠ (obr. Ä?. 4B). NadĂ˝chneme sa a pri vĂ˝dychu otĂĄÄ?ame obe HK a hlavu sĂşÄ?asne. Pozrieme sa na druhĂş stranu.

W Č—EČ—

ObrĂĄzok Ä?. 4B

Na vaťe otåzky våm odpovedia na emailovej adrese: ztp@zdravachrbtica.sk www.zdravachrbtica.sk

NabudĂşce pokraÄ?ujeme

)Č— U '6 PRĂ?LOHY Č—  NĂ JDETE V NOVINKĂ CH'Ă•Ä–Ä–


Ä?Ă­slo 10/2013

SPRAVODAJSTVO

HOVORILI O REFORME VEREJNEJ SPRĂ VY I O PRĂ?PRAVE NA SNEM

VLASOVĂ KĂšRA POMĂ HA DopoÄ?uli sme sa o firme KVATROFIN s.r.o., ktorĂĄ vraj ako jedinĂĄ v naĹĄej republike predĂĄva vĂ˝robky, ktorĂŠ skutoÄ?ne odstrĂĄnia problĂŠmy s vypadĂĄvanĂ­m vlasov a obnovia ich rast. KoÄžko to stojĂ­ a kde firmu nĂĄjdeme? Laco a Jana z Bratislavy

NZV 721/13

Aj o iných zåkonoch

Hovorili aj o pripravovanom stavebnom zåkone. „Podporili sme to, aby sa formovali stavebnÊ obvody, ktorÊ by mali vznikaż v prirodzených centråch, ktorými sú najmä

mestĂĄ Ä?i väÄ?ĹĄie obce,“ povedal. Vyjadrili sa aj k legislatĂ­vnemu zĂĄmeru zĂĄkona o odpadoch. Ăšnia k nemu prijala obsiahle stanovisko, priÄ?om ocenila prĂ­stup vlĂĄdy SR. Na zĂĄver diskutovali aj o prĂ­prave partnerskej dohody o programovacom obdobĂ­ 2014 – 2020, o fondoch, ktorĂŠ chce Slovensko Ä?erpaĹĽ z EurĂłpskej Ăşnie. „Hovorili sme najmä o moĹžnostiach miest pouĹžiĹĽ prostriedky na rozvojovĂŠ programy, ktorĂŠ mĂĄme naplĂĄnovanĂŠ v kĞúÄ?ovĂ˝ch oblastiach, ako je ĹživotnĂŠ prostredie, sociĂĄlne veci, vzdelĂĄvanie, podpora miestneho rozvoja,“ uzatvoril. TASR

NZV 665/13

ĹĄli pred niekoÄžkĂ˝mi mesiacmi. Dnes uĹž mĂĄme spracovanĂ˝ materiĂĄl, ktorĂ˝ chceme ponĂşknuĹĽ vlĂĄde na zvĂĄĹženie,“ uviedol FtĂĄÄ?nik Ä?alej. Ăšnia uĹž podÄža jeho slov absolvovala rokovania s investormi, ktorĂ­ sĂş pripravenĂ­ platiĹĽ takĂ˝to poplatok. PodÄža tohto nĂĄvrhu by investori, ktorĂ­ budĂş v mestĂĄch a obciach stavaĹĽ, platili poplatok, ktorĂ˝ bude samosprĂĄva Ä?alej vyuŞívaĹĽ na ĂşdrĹžbu objektov, ktorĂŠ boli investĂ­ciou vyvolanĂŠ.

NZV 512/13

O otĂĄzkach, tĂ˝kajĂşcich sa reformy verejnej sprĂĄvy s prihliadnutĂ­m na úlohu miest ako centier regiĂłnov, ale tieĹž o programoch informatizĂĄcie a internetizĂĄcie ĂşzemnĂ˝ch samosprĂĄv Ä?i o inteligentnej energii, hovorili 24. mĂĄja vo Zvolene zĂĄstupcovia Ăšnie miest Slovenska (ĂšMS) na svojom treĹĽom riadnom zasadanĂ­. „Hovorili sme tieĹž o prĂ­prave na nĂĄĹĄ snem, ktorĂ˝ bude o dva týŞdne v Bratislave,“ uviedol 1. viceprezident ĂšMS Milan FtĂĄÄ?nik. Za jeden z dĂ´leĹžitĂ˝ch bodov na sneme povaĹžujĂş diskusiu o audite kompetenciĂ­. VlĂĄda SR ho mĂĄ totiĹž vykonaĹĽ do 30. jĂşna 2013, zĂĄstupcovia Ăşnie vĹĄak majĂş pocit, akoby proces nemal dostatoÄ?nĂş dynamiku a nebolo jasnĂŠ, Ä?o sa auditom vlastne chce dosiahnuĹĽ. „Chceme, aby audit v budĂşcnosti slúŞil na rozhodnutie o Ä?alĹĄom postupe v reforme verejnej sprĂĄvy a na zmeny v systĂŠme financovania samosprĂĄvy,“ upozornil FtĂĄÄ?nik. Diskusia sa viedla aj o zĂĄsadĂĄch zĂĄkona o poplatku za rozvoj. „S touto myĹĄlienkou sme pri-

7

0iWHSUDYGXRÂżUPH.9$752),1 VURVDYSRVOHGQRPĂžDVHYHÄ?DKRYRUt YVSRMHQtVSUREOHPDWLNRXY\SDGiYDQLDYODVRYDWRYNODGQRPVORYD ]P\VOH-HGHQSUtSUDYRN6$/21 7(;785(6VWRMtÂź7HQWRSRGÄ?D RKODVXYHÄ?PL~ĂžLQQĂŞDRGVN~ĂŁDQĂŞ YĂŞURERNNWRUĂŞYUDMREQRYtUDVWYODVRY LQDPLHVWDFKNGHVPHVDXĂĽ]PLHULOL VSOHĂŁLQRXVLP{ĂĽHWHEXćN~SLĢDOHER

REMHGQDĢLVSUHVQĂŞPQiYRGRPQD GRELHUNX3ULYlÞãtFKĢDĂĽNRVWLDFK VYODVPLVDRGSRU~ĂžDSRXĂĽLĢDVSRÄ– GYDWLHWRSUtSUDYN\]DVHERX $GUHVD.9$752),1VUR âNDUQLFORYVNi 6NDOLFD WHO ZZZYODVRYDNXUDVN


8

novinky

PORADŇA

POZOR NA KLIEŠTE, V LETE STRIEHNU Jarná aktivita kliešťov sa začala už koncom marca a vrcholí niekedy v apríli alebo máji. Druhýkrát sa začínajú páriť a množiť na jeseň, hlavne v septembri. Na Slovensku žije približne dvadsať druhov kliešťov.

Nevítaného hosťa si prinesiete aj z parku v meste

Niektoré sa zdržiavajú v brlohoch zvierat alebo hniezdach vtákov, preto sa s nimi bežne nestretneme. Väčšia šanca je uvidieť kliešťa obyčajného (Ixodes ricinus), pijaka lužného (Dermacentor reticulatus), pijaka stepného (Dermacentor marginatus) či kliešťa lužného (Haemaphysalis concinna). „Riziko pre človeka však predstavuje najmä kliešť obyčajný. V prírode sa vyskytuje po celý rok, ale aktivizuje sa až pri teplotách okolo päť až desať stupňov Celzia. Infikovaný kliešť obyčajný totiž môže prenášať kliešťovú encefalitídu, lymskú boreliózu, anaplazmózu a ďalšie nákazlivé ochorenia. Tento článkonožec sa vyskytuje takmer všade na našom území do nadmorskej výšky okolo osemsto metrov a vďaka klimatickým zmenám sa šplhá stále vyššie. Darí sa mu v listnatých aj zmiešaných lesoch, parkoch, lesoparkoch, na cintorínoch, dokonca priamo v mestskej zeleni. Výnimkou sú len vysokohorské oblasti, obrábané polia a vodné plochy,“ konštatuje vedúca odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici MUDr. Mária Avdičová.

Infikované kliešte sa rozšírili

Endemické oblasti (výskyt nakazených kliešťov) sú na Slovensku lokalizované predovšetkým pozdĺž brehov rieky Váh. Toto veľké ohnisko sa tiahne takmer od jeho prameňa až po miesto, kde sa vlieva do Dunaja. Kým v minulosti bola infikovanými kliešťami zamorená len ľavá strana Váhu, v 70-tych rokoch minulého storočia sa to rozšírilo aj na jeho pravú stranu. Okrem okolia Váhu možno za endemické územie považovať aj juhozápadnú časť Slovenska, Nitriansky kraj a hlavne jeho južnejšie okre-

sy. Výskyt infikovaných kliešťov sa však zaznamenáva už aj v oblastiach, kde v minulosti nebola potvrdená endemičnosť. Treba však povedať, že na Slovensku nie je chorobnosť na kliešťovú encefalitídu vysoká. Ide ročne o 70 až 100 prípadov, ktoré majú stredne ťažký priebeh a vyžadujú si hospitalizáciu, ktorá trvá v priemere dva týždne. Z toho dôvodu sa v SR nikdy neuvažovalo o celoplošnej vakcinácii proti tejto chorobe.

Očkovanie proti kliešťovej encefalitíde

Kliešť dokáže využiť nestráženú chvíľu, prelezie na človeka a zakliešti sa na miestach, kde je najjemnejšia koža. V prvom momente človek necíti nič, pretože kliešť miesto vpichu znecitlivie obsahom štiav, ktoré vylúči. Prisatie si preto neuvedomíme, kým kliešťa nenájdeme. Z tela sa dá odstrániť pomerne jednoduchým spôsobom. Najoptimálnejšie je pinzetou uchopiť jeho ploské telo čo najbližšie pri koži a kývavým spôsobom ho pomaly uvoľňovať. Potom je potrebné miesto vydezinfikovať. Najúčinnejšie sú jódové prípravky, tie ničia vírusy a baktérie, ktorými môže byť kliešť nainfikovaný. Proti chorobám, ktoré prenášajú kliešte, máme k dispozícii len očkovaciu látku proti kliešťovej encefalitíde. Odporúča sa lesným robotníkom, geodetom, geológom, či športovcom, ktorí behávajú v prírode. Podľa MUDr. Avdičovej pribúdajú postupne občania, ktorí dávajú očkovať svoje deti. Najoptimálnejšie obdobie na zaočkovanie prvou z troch dávok očkovacej látky proti kliešťovej encefalitíde je koniec februára, druhú dávku odborníci odporúčajú podať koncom marca alebo začiatkom apríla, ešte pred jarnou aktivitou kliešťov a tretiu v septembri. Očkovanie chráni človeka pred ochorením až päť rokov.

Študentka Fakulty zdravotníctva loví v tráve kliešte obyčajné (Ixodes ricinus). Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Výskyt boreliózy na Slovensku stúpa

„Na lymskú boreliózu, prenášanú kliešťami sa zatiaľ vedcom nepodarilo vyvinúť účinnú očkovaciu látku. Jedinou ochranou je nešpecifická prevencia – chodiť do prírody oblečený, spodnú časť nohavíc stiahnuť okolo ponožky alebo celých topánok, po návrate domov si dôkladne prezrieť telo, hlavne tie miesta, kde je koža tenká,“ zdôrazňuje MUDr. Avdičová. Lymská borelióza je pomerne vážne ochorenie, ktorého výskyt v SR stúpa. Vyskytuje sa v troch klinických obrazoch. Prvý je akútny –začervenanie (vznik erytému), ktoré sa zväčšuje v mieste vpichu nie hneď po ňom, ale v odstupe do jedného týždňa. Erytém postupne rastie, pohybuje sa, a preto sa mu hovorí migrans. Táto fáza sa dá dobre liečiť antibiotikami, keď ju však prehliadneme, prejde do chronickej fázy. Tá už má podobu buď postihnutia pohybového aparátu a ak sa pri vyšetrení u lekára zistí, že pacient má prítomné protilátky proti lymskej borelióze, tiež nastúpi antibiotická liečba. Táto fáza liečenia je však omnoho

zložitejšia. Ochorenie môže mať aj neurologickú formu – aj po dlhšom čase po zaklieštení sa pacient začne sťažovať na bolesti hlavy a príznaky, ktoré sa nedajú bližšie určiť. Lekár ochorenie zistí len z vyšetrenia krvi.

Pozor na kozie mlieko a produkty produkty

Kliešť môžee chorobu preniesť eka aj na zvieratá. okrem človeka Hlavne kozy y a ovce sa ľahko nakaakazia vírusom m kliešťovej encefalitídy. Tá sa môže pren iesť na človeka aj pri konzu-mácii mlieka ka nakazených ch kôz a výrobkov bkov z mlieka, ktoré oré nie sú dostatočne ne tepelne opracované. ané. „Slovensko sa do dejín histórie kliešťovej ešťovej encefalitídy zapísalo ísalo v roku 1950 veľkou epidémiou, émiou, keď v Rožňave do kravského ravského mlieka pridávali kozie. Kozy boli nakazené a na kliešťovú encefalitídu ochorelo chorelo skoro 500

ľudí. Citujú nás tým aj vo svetovej literatúre. Menšie epidémie sa vyskytujú každý rok, najčastejšie po konzumácii výrobkov, kde bol použitý mix ovčieho a kozieho mlieka, ktoré neprešlo dostatočným tepelným spracovaním,“ uviedla MUDr. Avdičová. Mária Tolnayová, hovorkyňa RÚVZ B. Bystrica, foto: TASR/František Iván


číslo 10/2013

PORADŇA

RAŇAJKY BY MALI TVORIŤ PÄTINU AŽ ŠTVRTINU DENNÉHO PRÍJMU ENERGIE Raňajky by mali tvoriť asi 20 až 25 percent z celkového denného príjmu energie a zároveň zabezpečiť prísun kvalitných živín. Z rôznych prieskumov však vyplýva, že prvé jedlo dňa mnohí dospelí aj deti vynechávajú. Odborníci na výživu upozorňujú, že iba raňajkovať nestačí, treba sa tiež stravovať správne. Jediný správny recept na raňajky ale neexistuje.

.$å'ì='2/É .Ó62.(9(5(678

prvá, vaša, bystrická www.europasc.sk

1. – 2. jún 2013 NZV 800/13

bo aj kalorická bomba. Presladené a zapečené ovsené vločky obsahujú viac jednoduchých cukrov než vlákniny. Ak sú navyše skombinované so sladkým smotanovým jogurtom, prijatú energiu vydáte asi pri hodine tenisu. „Rovnako ako pri všetkých potravinách aj tu je dôležité, všímať si kvalitu. Pokiaľ uprednostňujete veľmi ľahké raňajky, vyberte si jogurt s nižším obsahom tuku a sušeným ovocím. Pre istotu si však pribaľte desiatu, aby vám energia nechýbala,“ radí Béderová. V prípade praženice so slaninou, napriek tomu, že ide o kalorické a výdatné raňajky, nemusia byť vždy nevhodné. „Pokiaľ cez deň plánujete vysokohorskú turistiku alebo v práci vynakladáte veľa fyzickej aktivity, dokážete spáliť aj živočíšne tuky alebo vajíčka, ktoré sú zdrojom plnohodnotných bielkovín,“ povedala Béderová. Pre prácu v kancelárii sú však vhodnejšie ľahšie raňajky, ktorých trávenie nezaťaží organizmus a neutlmí mozog. TASR, ilustračné foto: archív redakcie

NZV 445/13

Univerzálne a variabilné je na raňajky napríklad pečivo, ktoré je zdrojom sacharidov. Tie sú pre organizmus najrýchlejšie využiteľný zdroj energie. Platí, že celozrnné pečivo je výživovo hodnotnejšie. Dôležité je aj to, čím sa chlieb natiera. Kým maslo je výborným zdrojom vápnika, rastlinná nátierka či margarín zase obsahujú viac nenasýtených mastných kyselín, vrátane esenciálnych. „Kvalitný tuk navyše zníži glykemický index sacharidovej potraviny. To znamená, že prijatá energia sa bude uvoľňovať postupne,“ vysvetlila Alžbeta Béderová zo Združenia pre zdravie a výživu (ZZV). Šunka alebo syr zase zabezpečia prísun bielkovín. Obložený chlebík je vhodné doplniť zeleninou a skombinovať s ovocnou šťavou. Z hľadiska výživových hodnôt sú takéto raňajky takmer dokonale vyvážené a vhodné najmä pri sedavom zamestnaní alebo školských povinnostiach, prípadne pri málo až stredne intenzívnej pohybovej aktivite. Jogurt a müsli môže byť na raňajky ľahký variant ale-

9


10

novinky

ŠPORT

LUBOMÍR OSLIZLO: TAKÁTO PONUKA SA NEODMIETA Novým trénerom úradujúceho slovenského hokejového majstra HKM Zvolen sa nedávno stal Lubomír Oslizlo. Na tejto pozícii nahradil Petra Mikulu, ktorý v uplynulej sezóne priviedol Zvolen k druhému majstrovskému titulu. Mikulovi cestu za jeho obhajobou neumožnili akcionári klubu, ktorí hlasovali proti tomu, aby pri mužstve pokračoval. Lubomír Oslizlo (nar. 10. 10. 1957) je odchovancom opavského hokeja. Počas svojej hráčskej kariéry pôsobil najmä v tímoch Slezanu Opava a Zetoru Brno v I. lige. Aj jeho trénerské účinkovanie sa najviac viaže práve k týmto klubom a posledné dva ročníky pôsobil ako asistent trénera v extraligovej Komete Brno.

Nechce kráčať proti múru

Nový zvolenský tréner hneď na úvod naznačil, že v kabíne si vie urobiť poriadok. „Uvidím ako sa budú hráči správať, ak nastane problém, aj tréner musí zvýšiť hlas, radšej si mužstvo získam takto. Chcem, aby si osvojilo moju filozofiu, kráčať proti múru by bolo nesprávne,“ odhalil základnú metódu biča a cukru L. Oslizlo. „Narýchlo búrať nebudem, po tak úspešnej sezóne nemôžem všetko prekopať. Viem, že Zvolenčania hrali so stredným útočníkom aktívne dosť dozadu, no dnes sa pozeráme na majstrovstvá sveta a mužstvá hrajú celoplošný hokej, s málom defenzívy. Určite budem chcieť viac využiť nazbieraný potenciál do útoku.“

Vysoké ciele

Zvolenčania po informácii, že v HKM končí Peter Miku-

la, dlho bez trénera nezostali. O niekoľko dní už generálny manažér HKM Milan Čanky mohol predstaviť nového lodivoda majstrov Slovenska: „Vyplynulo to z ponúk od agentov, z výberu medzi piatimi – šiestimi možnosťami. Niektoré stroskotali na finančných požiadavkách, iné z poznania. Z plejády mien a po konzultáciách sme sa rozhodli pre tohto trénera.“ Milan Čanky vyhlásil, že ciele si nižšie klásť klub nebude: „Takto sme sa zaviazali po získaní titulu, preto sa vynasnažíme, aby sme sa do finále v budúcej sezóne prepracovali. S novým trénerom sme podpísali zmluvu na rok s jednoročnou opciou.“

Konzultoval s hráčmi

Generálny manažér klubu Milan Čanky konzultoval meno trénera s viacerými: „Aj najväčšie opory Kamil Brabenec a Andrej Podkonický povedali, že neurobíme zle, ak sa dohodneme s Lubomírom Oslizlom. Sprevádzali ho informácie o tom, že je tvrdý v tréningoch, komunikatívny, vie vychádzať s hráčmi, čo je veľmi dôležité. Káder sa sceľuje, stretol som sa so všetkými hráčmi, okrem českých, Kallu, Čurillu, Výborného,

HKM ZVvolen podpísal kontrakt s útočníkom Michalom Chovanom, obrancom Michalom Juraškom a brankárom Marekom Šimkom. Foto: Branislav Šníder

záujem pokračovať vo Zvolene už prejavil Hertl. Nejaké návrhy zmluvy sme zostavili a ja osobne som spokojný, jadro mužstva zostane pohromade. Uvidíme, čo povie tréner na skladbu mužstva, vieme, kde nás tlačí topánka, zo dvoch hráčov do obrany by sme potrebovali, v útoku sme si silu udržali, možno príde len k nepatrnému pohybu.“

Veľká výzva

Lubomír Oslizlo bude mať štart uľahčený v hráčskom potenciáli. „Jadro mužstva vo Zvolene zostáva, a to je aj vizitka klubu, že hráčov udržal aj na ďalšiu sezónu,“ skonštatoval. „Moje pôsobenie beriem ako veľkú výzvu v mužstve, ktoré získalo titul. Obavy nemám, musím sa rýchlo zoznámiť s prostredím, verím však, že to dopadne dobre. Zatiaľ som ani veľký čas na rozmýšľanie nemal. Už dvadsať rokov robím trénerstvo a takáto ponuka sa neodmieta. Domov mám tri

hodiny, čo je vzhľadom na zahraničie neobvyklé.“

Asistentom Kapusta

Ciele bude mať Zvolen v novej sezóne opäť najvyššie a Lubomír Oslizlo o tom dobre vie. „Ťažšie je titul obhájiť ako získať, čo sa neustále potvrdzuje aj v Čechách. Najvyššie méty sú prvoradé, no je to na tenkej hrane, v rozhodujúcich zápasoch sa môžu ťahúni zraniť a už nastanú komplikácie.“ Asistenta si zvolil hlavný kouč z miestneho prostredia: „Dostal som pár tipov, začneme s čistým štítom, vybral som si Dušana Kapustu. Zmluvu som podpísal na rok, s možným uplatnením opcie. Neviem, aké sú tu zvyky, dôležitá je vždy spokojnosť. Nepredĺženie zmluvy s Petrom Mikulom na mňa nejako negatívne nezapôsobilo.“

Podpísali hráčov

stavy generálneho manažéra HKM Milana Čankyho o udržaní kľúčových hráčov majstrovského tímu sa začínajú napĺňať. Klub sa dohodol na nových zmluvách s kostrou aktuálneho majstrovského tímu – Michalom Chovanom, Kamilom Brabencom, Andrejom Podkonickým, Marekom Šimkom, Lukášom aj Milanom Juríkovcami, Tomášom Škvaridlom, Michalom Juraškom a Jaroslavom Hertlom. U Michala Chovana je však začiatok prípravy zatiaľ v nedohľadne, pretože absolvoval operáciu. Tretí najproduktívnejší hráč majstrovského tímu z uplynulej sezóny prezradil: „Ďalej sa bude všetko odvíjať od toho, ako sa mi koleno bude hojiť. Až následná rehabilitácia a postupné zvyšovanie záťaže ukáže, kedy budem plnohodnotným členom tímu. Verím však, že do začiatku nového extraligového ročníka to stihnem.“

Vo Zvolene už začali hokejisti s letnou prípravou. Pred-

(bb), TASR, HKM

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Tallerova 10, 811 01 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Šéfredaktorka: Marta Svítková  Zástupca šéfredaktorky: Branislav Bucák  Obchodný riaditeľ: Jozef Čičmanec  Grafické spracovanie: Dana Kellichová  Vedúci vydania: Janka Kršiaková  Výrobný riaditeľ: Matúš Čačik  Vzor e-mailu na členov vedenia spoločnosti: meno.priezvisko@14news.eu  NOVINKY Zvolen, spravodajský dvojtýždenník  Náklad: 25 000 ks  Distribúcia: zdarma do domácností a firiem, garant distribúcie Slovenská pošta, a. s.  Registračné číslo MK SR: EV 4467/11  Adresa redakcie: Robotnícka ul. 102/6, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, e-mail: novinky.zv@14news.eu  Vedúci inzertného oddelenia: Gabriela Moravčíková  Inzertné oddelenia: Helena Šiandorová, Oľga Gombárová  Vzor e-mailu na členov redakcie: meno.priezvisko@14news.eu  Vzor e-mailu na členov redakcie: meno.priezvisko@14news.eu Copyright: 14 news, spol. s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.


číslo 10/2013

ŠPORT

11

ANDREA ORAVCOVÁ: ÚSPECH OD NEÚSPECHU DELÍ TENKÁ ČIARA Hoci ženský basketbalový reprezentačný tím patrí k širšej európskej špičke, v kvalitných európskych ligách veľa Sloveniek nepôsobí. Jednou z tých, ktoré sa dokázali za hranicami Slovenska výraznejšie presadiť, je rodáčka z Banskej Bystrice Andrea Oravcová. Hoci má len 25 rokov, má za sebou bohatú basketbalovú minulosť. Slovenská reprezentantka už pôsobila v ŽBK Poprad, ŽK Jedinstvo Tuzla, BK Inpek Nitra, BK Slávia UMB Banská Bystrica, MBK Ružomberok a od roku 2011 je jej pôsobiskom španielsky klub CADI ICG Software La Seu de Urgell, sídliaci v katalánskych Pyrenejách. Ten v aktuálnej sezóne príjemne prekvapil, keď sa s prispením kvalitných výkonov Andrey Oravcovej prebojoval do semifinále najvyššej španielskej súťaže. Napokon v nej obsadil štvrté miesto. Odchovankyni banskobystrického basketbalu sme po návrate na Slovensko položili niekoľko otázok.

Andrea, klubovú sezónu máte za sebou. Semifinálová účasť vášho tímu v španielskej lige je kvalitným výsledkom, no napokon ste zostali bez medailí. Ako teda hodnotíte skončený ročník? Hodnotím ho veľmi pozitívne, keďže sa nám podarilo dosiahnuť najlepší výsledok klubu v jeho histórii. Dostali sme sa až do semifinále, kde sme už nestačili na euroligový Rivas Ecopolis Madrid, ktorý v základnej časti prehral len jeden jediný zápas. Čo sa týka mojich výkonov, tiež to nebolo zlé, aj keď po hernej stránke ešte trošku k spokojnosti chýbalo. Ale po sedemnástich mesiacoch bez basketbalu som sa dokázala vrátiť na palubovku a na moje prekvapenie som dostávala aj dosť veľký časový priestor v zápasoch. Pre mňa je najdôležitejšie, že napriek tomu, že som pre zdravotné problémy bola už blízko koncu kariéry, vrátila som sa do profesionálneho basketbalu a do herného kolotoča.

K medailám predsa len nechýbalo veľa. Čo rozhodlo o vašej semifinálovej prehre? Verili sme, že Rivas môžeme potrápiť. Veď v sezóne sme s nimi odohrali jeden vyrovnaný zápas, v ktorom sme boli veľmi blízko k víťazstvu. Zrejme aj to súperky varovalo, nič nepodcenili a dvakrát jednoznačne vyhrali. Aj keď sme ich hlavne v domácom zápase prinútili hrať na maximum, aby vyhrali. Treba však športovo priznať, že sme na súperky nemali a postúpili zaslúžene. Žiaľ, v Španielsku sa už o tretie miesto nehrá, o konečnom umiestnení porazených semifinalistov rozhodlo konečné poradie v základnej časti.

V sezóne vraj váš tím ukázal dve tváre. Ťažšie ste sa rozbiehali, no záver bol výborný. Prvú polovicu sezóny sme mali veľmi zlú. Po nej sme boli až na ôsmom mieste. V druhej sme ale porazili všetky tímy, až na dva euroligové – Rivas a Salamancu, ktoré bezkonkurenčne viedli tabuľku. Vyhrali sme 8 zápasov z desiatich a do play-off sme vstupovali zo štvrtej pozície. Keby sme aj v prvej polovici sezóny odohrali niekoľko lepších zápasov, mohli sme zaútočiť na tretiu Gironu. Ale myslím, že štvrté miesto bolo naším maximom. Dovtedy najlepším výsledkom klubu bolo siedme miesto z minulej sezóny. Bol to veľký úspech.

Posledným pôsobiskom Andrey Oravcovej (vpravo) na Slovensku bol Poprad. Foto: TASR/Lukáš Furcoň

Ponúkli vám funkcionári klubu zmluvu na ďalšiu sezónu?

Obchádzali vás konečne v skončenej sezóne zdravotné problémy?

Po sezóne som hovorila s trénerom, ktorý mi povedal, že ak ostane v klube, chce aby som tam hrala aj budúcu sezónu. Finančná situácia v Španielsku je však zložitá a kluby čoraz ťažšie hľadajú sponzorov. Napríklad pred poslednou sezónou klub stiahol zo súťaže mužský tím. Preto musím počkať, ako sa situácia vykryštalizuje. Budem ale rada, ak tam ostanem. Som tam už ako doma.

Tentoraz ma žiadne vážnejšie zranenie nevyradilo na dlhšiu dobu z tréningového procesu, čo sa nedá porovnať s predchádzajúcou sezónou. Na jej začiatku som si roztrhla predný krížny väz v pravom kolene, súťažný ročník sa tak pre mňa skončil skôr, ako sa začal. Keď som po siedmich mesiacoch mala začať trénovať na palubovke, vyskytli sa problémy s chrbticou. Už som ani nedúfala, že sa k basketbalu ešte vrátim. V tom čase som túžila odohrať ešte aspoň jeden súťažný zápas a všetko som tomu podriadila. Nakoniec mi bolo umožnené odohrať celú sezónu v jednej z najlepších líg v Európe. Presvedčila som sa tak na vlastnej koži, že úspech od neúspechu delí tenká čiara.

Kedy by ste mali mať jasno ohľadom novej zmluvy?

So sezónou boli zrejme mimoriadne spokojní aj kluboví funkcionári.

Dúfam, že začiatkom júla už budem mať podpísanú nejakú zmluvu. Je to predsa len dobrá motivácia pred letnou prípravou. So zmluvou v kapse sa behá ľahšie.

Cieľ stanovený pred sezónou bol šieste miesto. Preskočili sme ho o dve priečky, takže všetci v klube a aj v meste boli veľmi spokojní. Po skončení sezóny sme museli ostať v Španielsku ešte týždeň navyše, aby sme stihli všetky spoločenské podujatia, na ktoré nás sponzori za odmenu pozvali.

Spomínali ste, že ročník 2011/2012 bol pre vás po zdravotnej stránke veľmi zlý, trápilo vás zranenie, ktoré si vyžiadalo operáciu a koketovali ste aj s myšlienkou ukončenia kariéry.

Po skončení ligovej sezóny prišla pozvánka do reprezentácie. Váhali ste nad ňou dlho? Nad reprezentačnou pozvánkou sa neváha. Keď som bola zdravotne úplne v poriadku, vždy som šla reprezentovať. Avšak zdravotné problémy

predchádzajúcich rokov ma presvedčili, že sa nemôžem v živote spoliehať len na basketbal. Neviem, kedy môže prísť koniec kariéry, a tak sa prioritou pre mňa stala škola. Vybrala som si odbor, ktorý ma veľmi baví. Reprezentačnému trénerovi som od začiatku našej komunikácie zdôrazňovala, že chcem najskôr spraviť všetkých 18 skúšok, ktoré ma po návrate zo Španielska čakajú. Z klubu som prišla veľmi pozitívne naladená skvelou sezónou a preto som verila, že budem schopná preniesť to aj do reprezentácie. V súčasnej situácii by si tí, ktorým ešte úprimne záleží na slovenskom ženskom basketbale zaslúžili nejaký úspech. Žiaľ, s trénerom sme nenašli spoločnú reč ohľadom zladenia mojich študijných a tréningových povinností, a tak sa v najbližšom období budem venovať len škole. Popritom príde na rad doliečenie drobných zdravotných problémov, ktoré som si zo sezóny priniesla a v polovici júla sa začne tvrdá letná príprava, aby budúca sezóna bola ešte úspešnejšia ako tá posledná. Branislav Bucák


12

novinky

ŠPORT

ZVOLENSKÍ PLAVCI ÚSPEŠNÍ V LIGE MLÁDEŽE V 2. kole Ligy mládeže v plutvovom plávaní pre plavcov do 15 rokov boli v konkurencii siedmich klubov opäť úspešní zástupcovia zvolenských plaveckých kolektívov. Z bazéna plavárne v Žiline vylovili viacero zlatých medailí a množstvo ďalších pódiových umiestnení. Súťažnými disciplínami boli: PP – plávanie s monoplutvou, RP – rýchlostné plávanie pod hladinou a BF – plávanie s klasickými plutvami). Klub vodných športov (KVŠ) Careta pri TU vo Zvolene nenechal nikoho na pochybách, že aj tento rok mieri za celkovým, už tretím triumfom v rade, keď si jeho pretekári vyplávali 21 individuálnych medailí, 3 pódiové umiestnenia v štafetách a so ziskom 2 874 bodov zvíťazili aj v tomto kole. Ako nás informoval zástupca KVŠ Careta Milan Valo, s tromi prvenstvami sa najúspešnejšou pretekárkou klubu stala Hana Vasilová, ktorá v kategórii E0 (deti do 9 rokov) zvíťazila v disciplínach 200 m BF, 100 m PP, 50 m PP a navyše v disciplíne 200 m PP vytvorila najlepší výkon v danej kategórii. V tej istej kategórii si striebra vyplávali Hana Hudáková v disciplíne 200 m BF, 50 m PP, Alan Hausner, v disciplíne 100 m PP a bronz Andrej Karnas na 50 m PP. V kat. E (10 – 11

r.) si po jednej medaile vybojovali: Daniel Michalčák na trati 50 m PP striebornú, Šimon Tóth na 100 m PP a Klaudia Korviniová na 200 m BF bronzovú. Barbora Pálková bola v kategórii D (12 – 13 r.) najrýchlejšia na 50m BF, druhá doplávala v disciplíne 100m RP a 400m PP. Zlatú medailu si vybojovala aj Petra Dávidová na 100m RP, striebornú Samuel Tóth na 50m BF a bronzovú Michal Vasil na 100m RP. Úspešné preteky absolvovali careťáčky aj v kategórii C (14 – 15 r.), kde si Zuzana Hrašková vyplávala dve zlaté na 200 m BF a 400 m RP, bronzovú na 100 m PP, jednu zlatú Zuzana Ereteľová na 100 m PP a jednu bronzovú Gabriela Michalčáková na 400 m RP. Víťazné preteky zakončili pretekári Carety ziskom troch pódiových

umiestnení v štafete na 4 x 100 m PP. Štafeta kategórie D (Dávidová, Vasil, Šimková, Pálková) zvíťazila, štafety v kategóriách E0 (Sopková, Hitka, Líčková, Karnas) a E (Korviniová, Š. Tóth, Mináčová, Michalčák) skončili na druhom mieste. Do bojov o medaily sa pustilo aj 38 plavcov KŠP Calypso Zvolen, ktorí štartovali pod vedením trénerov Ing. Vratislava Hastíka, Miroslavy Oklepkovej a Gabriela Haulíka. Plavci nastúpili spolu na 115 štartov a z nich 92-krát si zlepšili svoj osobný čas. „Medzi najúspešnejších plavcov patrili opäť naši najmladší, a to nielen medailovo, ale aj bodovo,“ informuje o výsledkoch plavcov Calypsa Michaela Sekerešová. „Z chlapcov to bol Jozef Pribylina (druhé miesto 100 PP, tretie miesto 200 BF a 50 PP muži E) a Tomáš Janešík (prvé miesto 200 BF a 50 PP muži E0). Z dievčat dominovali Miroslava Šimiaková (tretie miesto 400 PP a 50 BF ženy D) a Katarína Oklepková (tretie miesto 100 PP a 50 PP ženy E). Ďalšie medaily priniesli Július Balkovský (druhé miesto

Členovia úspešnej štafety KVŠ Careta Zvolen na 4 x 100 m PP. Zľava: Michalčák, Korviniová, Š. Tóth, Mináčová.

200 BF muži E0), Ján Kostúr (druhé miesto 200 BF muži C), Bianka Bieliková (druhé miesto 100 PP ženy E0) a Róbert Kuzma (tretie miesto 400 RP muži C).“ Nesklamali ani štafety. Kategória E0 v zložení Július Balkovský, Lucia Oklepková, Darina Paprčková a Tomáš Janešík získala prvé miesto, kategória E v zložení Jozef Pribylina, Katarína Oklepková, Andrea Sekerešová a Alexander Stratil tretie miesto, kategória D v zložení Ester Sliacka, Patrik Linder, Barbora Martinská a Miroslava Šimiaková tretie miesto a v kategórii C v zložení Róbert Kuzma, Beáta Odorová, Patrik Sarvaš a Ján Kostúr tiež tretie miesto. Bodovo najviac vyplávali Jozef Pribylina

(130 bodov zo 150 možných), Miroslava Šimiaková (120 bodov), Katarína Oklepková (117 bodov), Róbert Kuzma (114 bodov), Július Balkovský (104 bodov), Tomáš Janešík (100 bodov), Timea Kosová (99 bodov), Adam Gonda (90 bodov) a desiatku najlepších uzatvárajú Darina Paprčková a Andrea Sekerešová obe po 87 bodov. V celkovom hodnotení je KŠP Calypso po druhom kole na druhom mieste s počtom bodov 4 382. Výsledky LM, druhé kolo: 1. Careta Zvolen 2 874 b., 2. Oceán Bratislava 2 485 b., 3. Calypso Zvolen 2 227 b. (nym), foto: Careta

ZO ZVOLENA NA MAJSTROVSTVÁ SVETA Vo veľkej sále Domu kultúry ŽSR Zvolen sa 25. mája konalo posledné jarné kolo Slovenského pohára vo fitness detí, Veľká cena Zvolena. Na základe poverenia Slovenskou asociáciou kulturistiky, fitness a silového trojboja ho organizoval Tanečnošportový klub F.R.E.S.H., ktorý pôsobí pri Tanečnej škole Zuzany Niščákovej vo Zvolene. Súťaže sa zúčastnilo vyše 80 dievčat a chlapcov zo šiestich slovenských klubov. Rozdelení boli do šiestich kategórií – jednej chlapčenskej a piatich dievčenských. Najpočetnejšie zastúpenie mal domáci klub F.R.E.S.H. Zvolen – 25 dievčat a 1 chlapec. Všetci súťažiaci sa uchádzali o čo najlepšie umiestnenie s vedomím, že víťazstvo im zaručí možnosť reprezentovať Slovensko na júnových majstrovstvách sveta v srbskom Novom Sade. Dva tituly vo Zvolene získali členovia GymGol klubu

Nitra, dva fitnessky domáceho klubu F.R.E.S.H. Zvolen, po jednom titule si odniesli Trenčania, Žilinčania a Prievidžania. Spokojnosťou žiarila hlavná organizátorka a riaditeľka súťaže Zuzana Niščáková. „Naozaj som veľmi spokojná s celkovým priebehom podujatia, aj keď sa nám poriadne natiahlo. Veď napríklad len samotná prezentácia postavičiek v kategórii 8 – 9 ročných fitnessiek trvala skoro hodinu,“ zhodnotila podujatie Zuzana Niščáková.

„Potešili ma aj výsledky našich pretekárov z klubu F.R.E.S.H. Zvolen, ktorí potvrdili svoju vysokú kvalitu v ťažkej konkurencii. A do jesennej časti súťaží fitness nastúpime opäť výborne pripravení a odhodlaní získať ešte viac medailových pozícií pre Zvolen.“

Víťazi zo Zvolena

Zo Zvolenčaniek prvé miesta získali Tatiana Kožuchová (dievčatá 14 – 15 r.), Nelli Novodomská (8 – 9 r.). Druhí bol Damian Korečko (chlap-

Výkony mladučkých slovenských fitnessiek vo Zvolene potvrdili ich svetovú úroveň.

ci) a tretie skončili Margaréta Gondová (8 – 9 r.), Katarína Krétová (10 – 11 r.)a Elisa Novodomská (14 – 15 r.). Obe spo-

mínané víťazky si zabezpečili účasť na majstrovstvách sveta. Text a foto: (nym)

nzv_10_2013_web