Page 1

5 800 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

Lúštite krížovku

n a š e

str. 14

Ročník: I. číslo 3/2014 Dátum vydania: 13. 3. 2014

Zlaté Moravce

Z kúpaliska Modernizovaná Chátrajúcu webstránka budovu predajú do kina

Rozlúčka s fašiangami

str. 2 Mesto spustilo v polovici januára novú oficiálnu webstránku. Tá má byť prehľadnejšia, modernejšia a slúžiť má najmä občanom.

str. 12 Obdobie fašiangov, zábav a karnevalov sa už skončilo. Rozlúčili sa s ním aj obyvatelia Chyzeroviec, ktorí už tradične pochovávali basu.

str. 3 Otrasný pohľad na budovu v centre Zlatých Moraviec sa vedenie mesta rozhodlo riešiť. Objekt výmenníkovej stanice, ktorý dlhodobo nevyužíva, ide predať.

str. 4 Tak sa zdá, že kultúrne vyžitie v Zlatých Moravciach v tomto roku vzrastie. Definitívnu zelenú dostala modernizácia Kina Tekov aj mestské kúpalisko.

Turisticky atraktívny hrad Gýmeš. Foto: Marek Modráček

NA GÝMEŠI OPATRNE! Hrad Gýmeš sa v uplynulých dňoch otriasol v základoch. Časť steny juhozápadného paláca, ktorá bola už dlhší čas v havarijnom stave, sa zrútila. Pri páde našťastie nedošlo k žiadnemu zraneniu, škody sú však značné. Predpokladá sa, že pád časti steny mohol narušiť statiku nadväzujúcich múrov. Turisti by preto mali byť opatrní. Prvotné informácie o páde časti hradu a najmä o ich rozsahu zaskočili aj kompetentných. Stena bola dlhší čas vyklonená do nádvoria a na

základe stanoviska odborníkov sa preto jej záchrana javila ako málo pravdepodobná. Ako v rozhovore uviedol Mgr. Andrej Košút, pod-

predseda občianskeho združenia Castrum Ghymes, pád steny sa dal viac-menej očakávať, no udalosť mnohých aj tak prekvapila a určite aj zamrzela. „Horšie však je, že stabilitu zvyšku steny paláca, ako aj terénu v mieste deštrukcie momentálne nevieme s istotou potvrdiť. Preto by sme chceli poprosiť návštevníkov, aby sa v zá-

ujme vlastnej bezpečnosti nezdržovali v mieste zrútenia a pri prechode do ďalších častí hradu nevyužívali prechodový tunel medzi južným nádvorím a hradným jadrom, ale chodník vedúci cez bastión a ďalej popri hranolovej veži,“ dodal Košút. Pokračovanie na strane 4


naše novinky

SPRAVODAJSTVO

KRUHÁČ NEBUDE?

KRÁTKE SPRÁVY

2

Súčasný trend budovania kruhových objazdov dorazil aj do Zlatých Moraviec. Lepšie spriechodnenie dopravy bez potreby semaforov je dostatočný argument, ktorý presvedčil aj vedenie mesta. To sa rozhodlo, že jeden by mal vyrásť aj v centre Zlatých Moraviec namiesto svetelnej križovatky, ktorá spája Hviezdoslavovu, Dukliansku a Továrenskú ulicu. S výstavbou sa malo podľa pôvodných plánov začať už na jar tohto roka. Zdá sa však, že termín sa posúva na neurčito. Pôvodné povolenie, ktoré vydal stavebný úrad v Nitre bolo napadnuté, a tak sa začína prakticky odznova. Nový termín začatia výstavby zatiaľ vytýčený nie je. Všetko bude záležať od toho, ako rýchlo sa mesto dohodne s vlastníkom pozemkov. Jedna z najfrekventovanejších križovatiek v Zlatých Moravciach tak aj naďalej ostáva odkázaná na svetelnú signalizáciu.

PÁD BUDOVY V PRIEMYSELNOM PARKU Koncom februára došlo k pádu časti budovy nachádzajúcej sa v areáli bývalého Calexu. Jedná sa o časť administratívnej budovy, ktorá bola prístavbou priemyselnej haly. Pri páde sa nikto nezranil. K samovoľnému zrúteniu došlo 25. februára v predpoludňajších hodinách. Budova bola už dlhšie opustená, prázdna a neudržiavaná, takže podobný scenár sa dal očakávať. Po zrútení došlo k uzatvoreniu časti okolia i prístupových komunikácií. Vlastník budovy následne dostal nariadenie na vykonanie nevyhnutných opatrení pre zabezpečenie okolia zrútenia. Zvyšok budovy bude podrobený statickému prieskumu. Na jeho základe sa potom rozhodne, ako sa bude s budovou ďalej nakladať.

WEBOVÁ STRÁNKA ZAŽÍVA BOOM

Nová webstránka samosprávy.

Na nevyhovujúci stav oficiálnej webovej stránky sa posledné roky sťažovali nielen mestskí poslanci a obyvatelia, ale na problém poukazovali aj novinári. Radnica vyzývala na trpezlivosť a obyvatelia sa nakoniec dočkali. Mesto spustilo pred dvomi mesiacmi novú stránku. Okrem prehľadnejšieho usporiadania sekcií pribudol aj pohyblivý baner, ktorý zvyšuje atraktivitu portálu po vizuálnej stránke. Oficiálna webová stránka mesta má slúžiť najmä občanom. Informácie o mestskom úrade, dokumenty z rokovania mestského zastupiteľstva či faktúry mestských podnikov. To všetko by mal občan nájsť na internetovej stránke svojho mesta. Návštevníci zase najčastejšie vyhľadávajú informácie o regióne,

možnosť výletov či zoznam kultúrnych podujatí.

Modernizácia webu

V prípade oficiálnej stránky mesta Zlaté Moravce to však neplatilo. Samospráva o probléme vedela roky. Tvrdila, že na zlepšení aktuálneho nelichotivého stavu pracuje. Trpezlivosť však

dochádzala samotným užívateľom, keďže jej funkčné nedostatky prakticky zabraňovali preklikať sa na jednotlivé podstránky. Mesto v minulosti rokovalo s viacerými ľuďmi od fachu, ktorí mali oficiálnu stránku mesta napraviť. Keď však zistili, ako presieťované a zamotané sú údaje na stránke, prácu nevzali. Po troch rokoch badať viditeľné zmeny. Mesto spustilo v polovici januára novú stránku. „Dosť sme sa s ňou narobili. Máme len pozitívne ohlasy. Je prehľadná, umožňuje ľahšiu orientáciu pri hľadaní informácií a má moderný dizajn,“ povedala právnička mesta Mária Vozárová. V súčasnosti sa stále prijímajú podnety na jej ďalšie doplnenie, resp. zefektívnenie. Vizuálna modernizácia a vylepšenie stránky si vyžiadali technicky a časovo náročnejšie zásahy, s ktorými mesto na začiatku nerátalo. Mesto za svoj nový web zaplatilo 1 180 eur. Text a foto: Anna Mondočková

MESTO MÁ VYROVNANÝ ROZPOČET Zlatomoravské mestské zastupiteľstvo na februárovom zasadnutí schválilo návrh rozpočtu samosprávy na rok 2014 a na roky 2015 – 2016. Celkový rozpočet mesta na rok 2014 schválili mestskí poslanci ako vyrovnaný. Počíta s príjmami a výdavkami vo výške viac ako 6 miliónov eur. V priemyselnom parku prišlo k samovoľnému zrúteniu časti staršej administratívnej budovy. Foto: Anna Mondočková

PRI NEHODE VYHASOL ĎALŠÍ MLADÝ ŽIVOT V sobotu 22. februára prišiel pri dopravnej nehode o život 20-ročný vodič osobného motorového vozidla zo Žikavy. Nehoda sa stala krátko pred 22. hod. v okrese Zlaté Moravce. Mladý vodič pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy a pri prejazde miernou pravotočivou zákrutou prešiel do protismeru. Následne vyšiel s vozidlom z cesty, kde narazil do zábradlia a zostal v ňom zakliesnený. Vodič pri nehode utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Prípadné požitie alkoholu bude u nebohého zisťované pri pitve. Marek Modráček, Peter Klimant, TASR

Bežné príjmy sú navrhnuté vo výške 6 244 091 eur, bežné výdavky vo výške 6 133 519 eur. Prebytok bežného rozpočtu je vo výške +110 572 eur a bude použitý na splácanie istín z bankových úverov, ako sa uvádza v dôvodovej správe. Ďalšou položkou v rozpočte podľa dôvodovej správy sú kapitálové príjmy, ktoré sú rozpočtované vo výške 52 300 eur, kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 108 809 eur. Schodok kapitálového rozpočtu je vo výške -56 509 eur. Do rozpočtu sú zaradené aj príjmové finančné operácie,

ktoré obsahujú nevyčerpaný úver prijatý v roku 2013, určený na rekonštrukciu škôl a školských zariadení vo výške 45-tisíc eur. Tie sú zaradené ako kapitálový výdaj a zo-

Zlatomoravské mestské zastupiteľstvo.

statok prostriedkov účelovo určených zo štátneho rozpočtu vo výške 75 192 eur. Výdavkové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 174 255 eur na splátky istín z nesplatených úverov mesta. Schodok finančných operácií je krytý prebytkom bežného rozpočtu. Text a foto: Anna Mondočková


číslo 3/2014

SPRAVODAJSTVO

3

PODPISOVANIE NIŽŠÍCH MIEZD STOPLI Pokles mzdového ohodnotenia sestier by mal byť zakotvený v dodatkoch k pracovným zmluvám, o ktorých rokovalo vedenie nemocnice s tamojšími sestričkami. Tie po prvotnom odmietnutí nakoniec súhlasili, čo znamená, že od apríla by mali dostať na výplatnej páske menej ako doteraz. Do vyjednávania vstúpili odbory. Obyvateľov regiónu znepokojujú existenčné problémy mestskej nemocnice, ktoré chce jej vedenie riešiť prepúšťaním pracovníkov a znižovaním platov zdravotných sestier.

Týždeň na rozmyslenie

Po stretnutí s vedením nemocnice mali sestry týždeň na rozmyslenie, či podpíšu dodatky k pracovným zmluvám. Vedenie nemocnice avizovalo, že každej zo 62 sestier strhne maximálne 92 eur v hrubom pri priemernom plate 920 eur. Sestričky po prvotnom nesúhlase zmenili názor a postupne podpisovali zníženie platov. Tie, ktoré súhlasili, by mali po apríli dostať 835 eur. „Podpisovanie dodatkov stále trvá, nemám preto presné čísla, koľko zo 62 sestier súhlasilo so znížením platu,“ hovorí riaditeľ nemocnice Martin Cimrák. Otvorené sú aj rokovania s odbormi. „Do budúceho týždňa, predpokladám, by mohlo byť známe aj stanovisko odborov, podľa toho sa zariadime,“ dodáva riaditeľ.

sa má dotknúť aj samotného riaditeľa, ktorý si chce znížiť odmenu z 2 000 eur na 1 500 eur. Ušetrené peniaze sa majú použiť na bežný chod nemocnice. Sestry síce ustúpili a podpisujú zníženie platov, no považujú to za nespravodlivé, keďže lekárom na platy nikto nesiaha. Pre médiá hovoriť nechceli, boja sa postihu v práci. Naznačili, že nemali na výber, lebo odísť nechcú a preradením na nižšiu a slabšie platenú prácu by nezískali nič. Samotný riaditeľ Martin Cimrák dávnejšie naznačil, že ak sestry nebudú súhlasiť s okresaním platu, v nemocnici ich držať nebude. Na stranu sestier sa pridal

Nemajú veľmi na výber

Na platoch sestier chce nemocnica ušetriť zhruba 7 000 eur mesačne. Šetrenie

Areál nemocnice.

obvodný lekár Rudolf Urbanovič, ktorý si myslí, že na zlú situáciu v nemocnici by nemali doplácať sestry. „Pacientov je veľa, niekde je ich aj nad 20 na jednu. Soboty, nedele, nočné – sú každú chvíľu v robote. Musí sa na to hľadieť aj z druhej strany.“ Napätú situáciu sledovala pani Renáta, ktorej príbuzná robí v nemocnici. Podľa nej, škrty na platoch sú neférové. „Len nedávno bojovali za transparentnejšie rozdeľovanie peňazí do zdravotníctva a spravodlivý zákon o odmeňovaní. Keď sa už zdalo, že v Moravciach to budú mať sestry ozaj dobré, opak je pravdou, vzdali to predčasne.“

Škrtmi k znižovaniu dlhov Martin Cimrák, riaditeľ zlatomoravskej nemocnice.

Nemocnica si týmto nepopulárnym krokom a prepuste-

ním pätnástich zamestnancov sľubuje úspory a znižovanie dlhov. Razantne ale odmieta,

Zdravotné sestry Hippokratovu prísahu neskladajú. Napriek problémom sa o pacientov starajú s rovnakým odhodlaním. že sa škrtá preto, aby bolo na platy lekárov, ktoré sa zvyšujú zo zákona. Potrebných zhruba 4 000 eur na zvýšenie platov lekárov plne pokryli navýšené platby od zdravotných poisťovní. Podľa vedenia nemocnice, avizované

šetrenie 20 000 eur mesačne nesúvisí so zvyšovaním platov lekárov, ale má dopomôcť vyrovnať sa s dlhmi v zdravotníckom zariadení. Kolapsu nemocnice by sa malo predísť aj prepustením 15 ľudí, ako nadbytočných. Prepúšťanie a krátenie platov je citlivá téma. V regióne rezonuje aj pre vysoký dlh nemocnice voči Sociálnej poisťovni a nečakanej výmene riaditeľov po tom, čo kontrolou boli zistené machinácie v hospodárení nemocnice. Zdravotné sestry Hippokratovu prísahu neskladajú. Napriek problémom sa o pacientov starajú s rovnakým odhodlaním ako lekári. Po rokovaní odborov s nemocnicou bolo podpisovanie dodatkov nateraz stopnuté. Text a foto: Anna Mondočková

CHÁTRAJÚCU BUDOVU V CENTRE MESTA PREDAJÚ Otrasný pohľad na budovu v centre Zlatých Moraviec sa vedenie mesta rozhodlo riešiť. Budovu výmenníkovej stanice, ktorú dlhodobo nevyužíva, ide predať. Spomínaná nehnuteľnosť sa nachádza medzi obchodnými domami a parkoviskami. V obchodnej verejnej súťaži ju dostala nitrianska firma, ktorá ponúkla viac ako 80-tisíc eur. Zlatomoravskí mestskí poslanci na novembrovej schôdzi roku 2012 rozhodli o predaji dubiózneho majetku. Do zoznamu patrí chátrajúca budova v centre mesta. Keďže mesto nemá peniaze na opravu, ponúklo ju vo verejnej súťaži na odpredaj. Na mesto prišli dve ponuky,

z nich len jedna obsahovala všetky potrebné požiadavky na spôsob a rozsah spracovania návrhu. Predaj nehnuteľnosti sa uskutočnil formou obchodnej verejnej súťaže za minimálnu cenu vo výške 75-tisíc eur s možnosťou zvyšovania ceny. Nitrianska fi rma

predložila cenovú ponuku vo výške 82-tisíc eur s účelom využitia nehnuteľnosti na reštauračné služby ako ázijská reštaurácia. V zozname nepotrebného majetku mesta je ďalších sedem budov, o ktorých radnica uvažovala, že väčšinu z nich predá. Jedná sa o nehnuteľnosti, ktoré sú v zlom technickom stave, dlhodobo sú nevyužívané a náklady na ich opravu prevyšujú výnosy z prenájmu. Text a foto: Anna Mondočková

Radnica chátrajúcu budovu predáva.


naše novinky

SPEKTRUM

OSLAVUJETE MDŽ?

ANKETA

4

NA GÝMEŠI OPATRNE! žovej brány a bašty renesančného predhradia. Plánované sú aj sanácie niekoľkých menších kaverien a údržba hradného areálu,“ vysvetľuje Košút. Realizácia prác záleží najmä od počtu dobrovoľníkov, ktorých pri takýchto prácach nie je nikdy dosť. V združení preto radi privítajú každého nového pomocníka.

Od medzinárodnej ženskej konferencie v Kodani, od ktorej sa datuje tradícia Medzinárodného dňa žien, uplynulo 102 rokov. V minulosti tento sviatok sprevádzali bujaré podnikové oslavy, ktoré sú dnes už minulosťou. V uliciach mesta sme sa ľudí pýtali, či si myslia, že oslava MDŽ má opodstatnenie aj v súčasnosti. Potrebujeme vôbec MDŽ? Zuzana (49): Myslím si, že Medzinárodný deň žien je krásny sviatok, ktorý patrí do nášho života. Je veľmi milé, keď nám muži prejavia úctu a potešia nás. Nepotrebujeme veľké dary, niekedy stačí úsmev, milé slovo a porozumenie.

Jozef (54): Nie, neslávim žiadne podobné sviatky. Ja nie som zástancom takýchto vecí, neuznávam ich. Nemalo to opodstatnenie v minulosti, keď sa konali veľké podnikové oslavy a muži sa opíjali, a nemá to opodstatnenie ani dnes.

Peťo (21): MDŽ je milou príležitosťou vzdať úctu našim ženám a má svoje opodstatnenie aj v súčasnosti. Ženy si za všetko, čo v živote dokážu, zaslúžia úctu nielen v tento deň, ale po celý rok.

Ján (68): Je pekné, keď si manžel, priateľ, alebo deti spomenú na im blízke ženy, mamičky. V dnešnej dobe síce hlavne mladí oslavujú skôr Valentína a podobné sviatky, ktoré prišli zo západu, ale chcem, aby táto tradícia aj naďalej bola zachovaná. Treba si uctiť manželku aj kolegyne v práci.

Miro (51): Žijeme v hektickej dobe, na nič nemáme čas, zabúdame na narodeniny svojich blízkych. Ale MDŽ neprehliadnete! Žijeme ním všetci. Aspoň raz za rok sa nám v tom životnom šprinte pripomenie, že naša nežnejšia a krajšia súčasť bytia má svoj sviatok a je ideálna príležitosť obdarovať ju kyticou. Text a foto: Anna Mondočková

Pohľad na spadnutý múr hradu. Foto: A. Fábry

Dokončenie zo strany 1 Aj napriek nepríjemnej udalosti sú prípravy na nadchádzajúcu sezónu v plnom prúde, i keď s istými obmedzeniami. Ďalšie plány v súvislosti so stabilizáciou zvyšnej časti steny či obnovou zrútených častí murív totiž musia posúdiť odborníci. V tomto roku to už zrejme nebude, no do budúcna sa ráta s opravou aspoň časti múru. Na teraz sú dôležité sanačné práce ďalších, staticky ohrozených častí hradnej zrúcaniny.

Dobrovoľníci sú vítaní

„Radi by sme ešte tento rok dokončili niektoré už začaté realizácie, ale taktiež aj naštartovali nové. V prípade schválenia

Realizácia prác záleží najmä od počtu dobrovoľníkov. projektov sa plánujeme zamerať najmä na pokračovanie konzervácie a archeologického výskumu bývalej gotickej ve-

Bezpečnosť na prvom mieste

Hrad Gýmeš je turisticky atraktívny, prístupný počas celého roka a ročne ho navštívia tisíce turistov. Jeho súčasný stav je však havarijný, a aj preto by mali návštevníci dbať na zvýšenú opatrnosť. „Odporúčame pohybovať sa, pokiaľ je to možné, len po chodníkoch, neliezť a nesedieť na múroch a nezdržovať sa zbytočne dlho priamo pod hradnými múrmi, a to najmä v čase zimy a prvých jarných týždňoch,“ uviedol na záver Košút. Marek Modráček

Z KÚPALISKA DO KINA Tak sa zdá, že kultúrne vyžitie v Zlatých Moravciach v tomto roku vzrastie. Na 32. zasadnutí Mestského zastupiteľstva sa výrazným smerom pohli ľady v kľúčových otázkach. Definitívnu zelenú dostala modernizácia Kina Tekov a šťastie sa usmialo aj na mestské kúpalisko, ktoré v lete opäť napustí vodou svoje bazény.

Digitalizácia kina

Peňazí nie je síce nikdy dosť, no tento raz sa našli a budú investované spôsobom, ktorý uvíta snáď každý Zlatomoravčan. Digitalizácia kina znamená, že sa nakúpi nové technické zariadenie, s ktorým bude možné vysielať všetky filmové novinky. Viac by sa teda nemalo stať, že by rodiny s deťmi museli za premiérami rozprávok cestovať do okolitých miest. Mala by vzrásť prestíž kina a takisto stúpnuť aj jeho návštevnosť. Paradoxne, väčší nápor ľudí

Kino Tekov bude modernizované. Foto: Anna Mondočková

bude kino po rekonštrukcii vítať s menším počtom sedadiel – z pôvodných takmer 350 by ich tam malo zostať asi o stovku menej. To všetko však v prospech komfortu, keďže by sedačky mali byť väčšie a pohodlnejšie.

Znovuotvorenie kúpaliska

Minuloročná absencia mestského kúpaliska znamenala prerušenie takmer 50-roč-

nej tradície prevádzky tohto zariadenia. Kompetentní sa však rozhodli zainvestovať skôr, ako bude neskoro a náklady na obnovu sa vyšplhajú na oveľa vyššiu sumu ako doteraz. Mnohé veci totiž zatiaľ potrebujú len trochu opraviť, prípadne obnoviť. Viacročné chátranie by však znovuotvorenie poriadne predražilo a tým pádom i ohrozilo. Marek Modráček


číslo 3/2014

INFO

POZRITE SA OKOLO SEBA! /BĕF/PWJOLZT´SFHJPOÞMOFOPWJOZVSŤFOÌQSFWÞT BQSFUPWÞNQPO´LBNFNPõOPTĎQPEJFIJBĎTBOBJDIUWPSCF1SJOÞĕBNFEWFOPWÌSVCSJLZ LUPSÌCVEFUFUWPSJĎWZ OBĕJŤJUBUFMJB"LPTJśBMFKN½õFUFQSFŤÐUBĎ DIDFNFTQSPTUSFELPWBĎŤJUBUFIJPNEJBOJFWJDIOBKCMJõĕPNPLPMÐQSPTUSFEOÐDUWPNGPUPHSB™F7úTUJõOFK KBTOFQPVLB[VK´DFK OBOFEPTUBULZ BMFBKGPUPHSB™FNJMFK [B[OBNFOBK´DFKBKWBĕFESPCOÌSBEPTUJ;BLBõEúQSÐTQFWPLEPOJFLUPSFK[OBĕJDIOPWúDISVCSÐLWÞNWPQSFEśBLVKFNF BWFSÐNF õFQSFEPWĕFULúNWBĕPV[ÞTMVIPVCVE´´TQFĕOÌ

,50.*%"-70%*ŠØ,

/&7:5ØŠ"+5&4" 6SŤJUFTUFOJFŤP[UPIUP[BõJMJBKOBWMBTUOFKLPõJ1BSLPWBOJFMJNV[ÐOZOB NJFTUFQSFJOWBMJEPW WFIJLúEõÐQQSJBNPOBQSFDIPEF NFTJBDFPETUBWFOú QPMPWSBL [BCFSBK´DJ QBSLPWBDJF NJFTUP QSFE QBOFMÞLPN BHSFTJWJUV ŤJBSPHBODJVOJFLUPSúDIĕPGÌSPWOBDFTUÞDIJDIPEOÐLPDI/BCVE´DF PEGPUPHSBGVKUF QSJFTUVQPL BVUP QSJQPKUFLSÞULZQPQJT NFTUP VMJDV EÞUVNBWBĕFNFOPUPOFVWFSFKOÐNF BQPĕMJUFLOÞNEPSFEBLDJFOB BESFTVLUPNJEBMWPEJDBL!OFXTFV

NBA 2034/14

7:50ŠÄ.&*$).:

"+5",504*56ò*+&.&

%FOOFDIPEÐUFQPTWPKPNNFTUF QPTÐEMJTLV QPTWPKFKVMJDJBWJEÐUFSP[LPQBOÌ DFTUZ ĕQJOBWÌDIPEOÐLZ QPMÞNBOÌMBWJŤLZ SP[CJUÌTLMÞ ,EFUVTBVLÞõFOPWú[ÞIPO QSFLWBQJWPQFLOÞBVUPCVTPWÞ[BTUÞWLB WZOPWFOÌTDIPEJTLP WZNBIJPWBOúQPEDIPE 7BĕFNFTUP WBĕFQSPCMÌNZ WBĕFSBEPTUJ1PEFIJUFTBTOJNJTPWĕFULúNJ ŤJUBUFIJNJ/BĕJDI/PWJOJFL0EGPUPHSBGVKUF ŤPWÞTIOFWÞ ŤPĕQBUÐWBĕFPLPMJF BMFCPOBPQBL ŤPWÞTQPUFĕJMPŤJNJMPQSFLWBQJMP/BQÐĕUFLSÞULZQPQJTLPC SÞ[LVBQPĕMJUFLOÞNEPSFEBLDJFOBBESFTVBKUBLUPTJUV[JKFNF!OFXTFV #VEFUFNPõOPJOĕQJSÞDJPVQSFNOPõTUWPśBMĕÐDIŤJUBUFIJPW

5


6

naĹĄe novinky

SPRAVODAJSTVO

ONLINE HLASOVANIE ZA KANDIDà TOV DO EP VYHRAL PROJEKTOV� MANAŽÉR Z BRATISLAVY

/Ă&#x2039;'52035((85292Ä?%< -(=62/76,021

LĂ­drom kandidaÄ?nej listiny Mostu-HĂ­d pre mĂĄjovĂŠ eurovoÄžby je podpredseda Zsolt Simon. Dvojkou je JĂłzsef Nagy, trojkou FrantiĹĄek Ĺ ebej. Kandiduje aj bĂ˝valĂ˝ NovĂĄ politickĂĄ strana TIP zĂĄpasnĂ­k Jozef LohyĹ&#x2C6;a, (TvorĂ­me inĂş politiku) ktorĂ˝ v minuloroÄ?nĂ˝ch uzavrela online hlasovanie regionĂĄlnych voÄžbĂĄch za kandidĂĄtov strany neuspel v boji o post do EurĂłpskeho predsedu TrenÄ?ianskeho parlamentu (EP). kraja. Rozhodla o tom =VROW6LPRQ%pOD%XJiU-y]VHI1DJ\ 2ÂżQiOQHMĂžOHQQHMNDQ- sobotĹ&#x2C6;ajĹĄia (8. 3.) GLGDĂžQHMOLVWLQH7,3XUR]- RepublikovĂĄ rada strany. SUL]QDOĂĽHMHSUHQHKRĢDĂĽNpSRSUYĂŞNUiWVWiĢQDĂžHOH KRGQHFHONRYĂŞSRĂžHWKODVRY NWRUpNDQGLGiWLQDHXURSR- Ă&#x201E;6FKYiOLOLVPHVLOQ~NDQ- NDQGLGiWN\9\]GYLKROSRVODQFRY]tVNDOLSURVWUHGQtF- GLGiWNXÂłY\KOiVLOSUHGVHGD ]LWtYD(Ă&#x2019;YRY]ĢDKXN6ORWYRPLQWHUQHWXLSRGSLVRYĂŞFK VWUDQ\%pOD%XJiU6LPRQ YHQVNXĂ&#x201E;6PHSUHVYHGĂžHQt KiUNRY9RQOLQHKODVRYDQtY\KUDOURĂžQĂŞSURMHNWRYĂŞPDQDĂĽpU]%UDWLVODY\ 9SUYHMWULQiVWNHMHPLHUQDSUHYDKDPXĂĽRY9lÞãLQD]~VSHĂŁQĂŞFKNDQGLGiWRY Ministri zahraniÄ?nĂ˝ch vecĂ­ krajĂ­n V4 listom vyzvali vysokĂş YKODVRYDQtFH]LQWHUQHWV~ predstaviteÄžku EĂ&#x161; pre zahraniÄ?nĂş a bezpeÄ?nostnĂş Ä?XGLDPODGĂŁtDNRURNRY politiku Catherine AshtonovĂş a eurĂłpskeho komisĂĄra pre QDMVWDUĂŁt NDQGLGiW PHG]L rozĹĄirovanie a eurĂłpsku susedskĂş politiku Ĺ tefana FĹąleho na bezodkladnĂŠ zaÄ?atie prĂ­prav na podpĂ­sanie AsociaÄ?nej dohody a Dohody o prehÄşbenej a komplexnej zĂłne voÄžnĂŠho obchodu (AA/DCFTA) medzi EĂ&#x161; a Ukrajinou.

6LPRQE\FKFHODE\VD~QLD SR]UHODQDWRNDPLĂŁOLSHQLD]H]DURNRYĂžOHQVWYDQRYĂŞFKNUDMtQĂ&#x201E;Ă˝LWLHSHQLD]H QDR]DMSRPRKOL]QtĂĽLĢUHJLRQiOQHUR]GLHO\ÂłSR]QDPHQDO 0LHQLVD]DVDG]RYDĢDM]D RGVWUiQHQLHĂ&#x201E;KO~S\FKVPHUQtFÂłDNRQDSUtNODGĂžHUYHQRVĢSDUDGDMRNĂ&#x201E;&KFHPHVD ]DPHULDYDĢDMQDPHQĂŁLQRYp SUiYDÂłGRSOQLO6LPRQ1DJ\ GRGDOĂĽHVWUDQDFKFHRNUHP ĂĽH(Ă&#x2019;GDOD6ORYHQVNXYHÄ?D LQpKRSULSRMLĢMXĂĽQp6ORYHQ3ULVSHODNPQRKĂŞPSR]LWtY- VNRGR(XUyS\QDSUtNODGY\Q\PYHFLDPQD6ORYHQVNX EXGRYDQtP5 DGiYDWHMWRNUDMLQHYHÄ?N~ VWDELOLWXÂłSRYHGDO 7H[WDIRWR7$65

VĂ?ZVA NA DOHODU S UKRAJINOU

ERPtUD=DRUiONDY\FKiG]D ]UR]KRGQXWLDVXPPLWX9ĂŞFKRGQpKR SDUWQHUVWYD YR 9LOQLXVHXPRĂĽQLĢ8NUDMLQH SRGSLV$$'&)7$KQHÄ&#x2021; DNRQDWREXGHSULSUDYHQi D]Y\KOiVHQLDSUHGVHGXYOiG\8NUDMLQ\]RGÄ&#x2013;DIHEUXList ministri zaslali na zĂĄ- YVWUHGXPDUFD9ĂŞ]YDĂŁpID iUDR]iXMPHMHKRYOiG\ klade iniciatĂ­vy Miroslava VORYHQVNpKRUH]RUWX]DKUD- SRGStVDĢSUHGPHWQ~GRKRGX /DMĂžiNDSRGSUHGVHGXYOi- QLĂžQĂŞFKYHFt/DMĂžiNDPD- ĂžRQDMVN{U G\DPLQLVWUD]DKUDQLĂžQĂŞFK Ä&#x2021;DUVNpKR-iQRVD0DUWRQ\YHFtDHXUySVN\FK]iOHĂĽL- LKR SRÄ?VNpKR 5DGRVODZD WRVWt6ORYHQVNHMUHSXEOLN\ 6LNRUVNpKRDĂžHVNpKR/X7H[WDIRWR7$65

)RWR)LOLS0DUĂžiN

SUYRXWULQiVWNRXPiURNRY1DMĂžDVWHMĂŁLHV~]DVW~SHQtSURMHNWRYtPDQDĂĽpULVYRMHPLHVWRWXPDM~DMXĂžLWHOLD ĂŁWXGHQWLDMHGHQ]NDQGLGiWRYMHN~]HOQtNĂ&#x201E;'HÂżQLWtYQX NDQGLGDĂžQ~OLVWLQXDMVSULSRĂžtWDQĂŞPLKODVPLQDSRGSLVRYĂŞFKKiUNRFKSUHGVWDYtPHQD WODĂžRYHMNRQIHUHQFLLYXWRURN PDUFDÂłXYLHGOD3HWUD%DFLJDORYi]RVWUDQ\7,3=iXMHPE\Ģ]iVWXSFRPVWUDQ\ 7,3Y(3SUHMDYLORFHONRYR NDQGLGiWRYNWRUtGRVWDOL v online hlasovanĂ­ viac ako KODVRY 7$65

0LQLVWUL]DKUDQLĂžQĂŞFKYHFt9=Ä?DYD VORYHQVNĂŞ0LURVODY/DMĂžiNĂžHVNĂŞ/XERPtU=DRUiOHNPDÄ&#x2021;DUVNĂŞ-iQRV0DUWRQ\L$UFKtYQ\]iEHU].\MHYD

PREDSEDA NOVEJ SDS NA SLOVENSKU JE PRIVEÄ˝A VYSOKĂ?CH Ĺ KĂ&#x201D;L

UstanovujĂşcou schĂ´dzou a voÄžbou predsednĂ­ctva strany v sobotu (8.3.) v KoĹĄiciach zaÄ?ala svoje pĂ´sobenie Strana demokratickĂŠho Slovenska (SDS).

=DSUHGVHGXVWUDQ\EROKODVRYDQtP ]YROHQĂŞ 6HUJHM .R]OtN3RGSUHGVHGDPLV~ $QGUHDâLPXUGRYiD6WDQLVODYĂ˝LĂĽPiULN7DMRPQtNRPVWUDQ\VDVWDO9ODGLPtU +XGHF â&#x20AC;&#x17E;Strana je zameranĂĄ v streGRÄ?DYRPVSHNWUH&KFHPH E\ĢDOWHUQDWtYRXVWUDQH6PHU6'DQDUXĂŁLĢMHMGRPLQDQFLX YWRPWRSULHVWRUH1DMEOLĂĽĂŁLH QiVĂžDNDM~YRÄ?E\GR(XUySVNHKRSDUODPHQWXNGHE\ OtGUDPLPDOLE\Ģ,UHQD%HOR-

Na poÄ?et obyvateÄžov je na Slovensku priveÄža vysokĂ˝ch ĹĄkĂ´l, ktorĂŠ neposkytujĂş dosĹĽ kvalitnĂŠ vzdelanie. Aj preto odchĂĄdzajĂş najlepĹĄĂ­ ĹĄtudenti do zahraniÄ?ia. 7DNiWR GOKRGREi VLWXiFLD P{ĂĽH PDĢ YiĂĽQH G{VOHGN\SUHEXG~FQRVĢ]QDORVWKRUVNiDMD1DMHVHÄ&#x2013;GRNR- QHMHNRQRPLN\NXOW~U\ĂŁWiPXQiOQ\FKYROLHEVDQiP WXDYĂŞVNXPX$NUHGLWDĂžQi hlĂĄsia nezĂĄvislĂ­ starostovia NRPLVLDWRXYLHGODYVSUiYH DSRVODQFLDOHDMEĂŞYDOtVWD- RVYRMHMĂžLQQRVWL]DREGRURVWRYLD]DÄ?6+='6&LH- ELHRG]DĂžLDWNXURNDGR Ä?RPVWUDQ\MHGRVWDĢVDGR NRQFDPLQXOpKRURND VORYHQVNpKRSDUODPHQWXÂł Ă&#x201E;9ĂŁHWN\SRURYQDQLDVORYHQXYLHGROSUHGVHGD6'66HU- VNĂŞFKY\VRNĂŞFKĂŁN{OVRVYHJHM.R]OtN WRP SRGÄ?D PHG]LQiURGQH DNFHSWRYDQĂŞFKLQGLNiWRURY 7H[WDIRWR7$65 QD]QDĂžXM~ĂĽHLFKNYDOLWDQLH Sergej KozlĂ­k

MHQDSRĂĽDGRYDQHM~URYQLÂł StĂŁHNRPLVLDYVSUiYHĂ&#x201E;-HGQR ]KRGQRWHQtSRVN\WXMHQDSUDM 6&,0$*23RGÄ?DWHMWRGDWDEi]\QDYLD]DQHMQDGDWDEi]X 6&2386MHQDSUY]R]QDPH KRGQRWHQĂŞFKY\VRNĂŞFKĂŁN{O ]R6ORYHQVNDOHQSlĢXQLYHU]tW]Ă˝HVNHMUHSXEOLN\DĂĽÂł WYUGt$.NWRUiMHSRUDGQĂŞP RUJiQRPYOiG\DGRKOLDGDQD NYDOLWXY\VRNĂŞFKĂŁN{O 7$65


Ä?Ă­slo 3/2014

SPRAVODAJSTVO

7

9ĂŠ6/('.<5()(5(1'$1$.5<0( 1(0Ă?ä(6/29(16.25(â3(.729$ÄĄ VĂ˝sledky nedeÄžĹ&#x2C6;ajĹĄieho (16. marca) referenda na Kryme nemĂ´Ĺže Slovensko reĹĄpektovaĹĽ. Ako poÄ?as rokovania rozĹĄĂ­renĂŠho zahraniÄ?nĂŠho vĂ˝boru NR SR uviedol premiĂŠr Robert Fico, lĂ­dri EurĂłpskej Ăşnie sa na minulotýŞdĹ&#x2C6;ovom summite v Bruseli zhodli na tom, Ĺže je v rozpore s Ăşstavou Ukrajiny. â&#x20AC;&#x17E;To je oficiĂĄlne stanovisko EurĂłpskej rady,â&#x20AC;&#x153; uviedol s tĂ˝m, Ĺže sa na tom zhodli vĹĄetky prĂ­tomnĂŠ ĹĄtĂĄty EĂ&#x161;, medzi ktorĂ˝mi bolo aj Slovensko. âpIVORYHQVNHMGLSORPDFLH 0LURVODY/DMĂžiNGRGDOĂĽH XVNXWRĂžQHQLHSOHELVFLWX]iVDGQH]PHQtVLWXiFLXNKRUĂŁLHPXĂ&#x201E;3UHELHKDYHÄ?PLLQWHQ]tYQHGLSORPDWLFNp~VLOLH QDWRDE\VDQDĂŁORULHĂŁHQLHÂł SR]QDPHQDOVWĂŞPĂĽHYSRQGHORNPDUFDVDVWUHWQ~ PLQLVWUL]DKUDQLĂžQĂŞFKYHFt

$XWRQyPQ\NU\PVNĂŞSDUODPHQWPDUFDSULMDOUR]KRGQXWLHRY\StVDQtUHIHUHQGDQD PDUFD2EĂžDQLDVDEXG~ Y\MDGURYDĢNGYRPRWi]NDP ĂžLVD.U\PVNĂŞSRORVWURYNWRUĂŞMHYV~ĂžDVQRVWLLQWHJUiOQRXV~ĂžDVĢRX8NUDMLQ\Pi VWDĢV~ĂžDVĢRX5XVNDVSUiYDPLVXEMHNWX5XVNHMIHGHUiFLH DOHERĂžLVDPiREQRYLĢ~ĂžLQQRVĢ~VWDY\UHSXEOLN\.U\P ]URNXDĂŁWDW~W.U\PX DNRV~ĂžDVWL8NUDMLQ\ 'RĂžDVQĂŞXNUDMLQVNĂŞSUH]LGHQW 2OHNVDQGU 7XUĂž\QRY SRGStVDOPDUFDYĂŞQRVNWRUĂŞSR]DVWDYLO~ĂžLQQRVĢWRKWR X]QHVHQLD8YiG]DVDYÄ&#x2013;RP ĂĽHUR]KRGQXWLHNU\PVNpKR =Ä?DYD33DĂŁND)âHEHM5)LFR0/DMĂžiN SDUODPHQWXSURWLUHĂžtYLDFHUĂŞPĂžOiQNRP~VWDY\8NUD(Ă&#x2019;SULĂžRPQLHMHY\O~ĂžHQp G]RYDĢDM%HQiWVNDNRPLVLD KRULHĂŁHQLDĂ&#x201E;%RODE\WRWDNi MLQVNHMUHSXEOLN\7iGHNODUXWRKWRWĂŞĂĽGÄ&#x2013;RYpPLPRULDGQH /DMĂžiNXSR]RUQLOQDWRĂĽHÄ?X- ]iYDĂĽQi]PHQDIDNWLFNpKR MHĂĽHVXYHUHQLWD8NUDMLQ\VD VWUHWQXWLHYUFKROQĂŞFKSUHG- GRYpKODVRYDQLHRSULSRMHQt VWDYXĂĽHE\KÄ?DGDQLHYĂŞFKR- WĂŞNDFHOpKRMHM~]HPLDDYĂŁHWVWDYLWHÄ?RY~QLH5R]KRGQXWLH VDWRKWRSRORVWURYDN5XVNX GLVNDSURVWUHGQtFWYRPURNR- NĂŞFKMHMĂžDVWt NU\PVNpKRSDUODPHQWXRY\- E\QHVPLHUQHVNRPSOLNRYDOR YDQtERORQHVPLHUQHVNRPStVDQtUHIHUHQGDEXGHSRVX- VLWXiFLXDKÄ?DGDQLHSROLWLFNp- SOLNRYDQpÂł]G{UD]QLO 7H[WDIRWR7$65

Ĺ piÄ?kovĂĄ technolĂłgia v jednom integrovanom celku OperĂĄcie malĂ˝ch kÄşbov sa nemusĂ­te bĂĄĹĽ UnikĂĄtny artroskopickĂ˝ prĂ­stroj InnerVueâ&#x201E;˘ umoĹžĹ&#x2C6;uje vykonĂĄvaĹĽ vĹĄetky zĂĄkroky ambulantne, bez nutnosti hospitalizĂĄcie. LekĂĄr pomocou InnerVueâ&#x201E;˘ presne stanovĂ­ sprĂĄvnu diagnĂłzu a sĂşÄ?asne mĂ´Ĺže odstrĂĄniĹĽ pĂ´vod vaĹĄich ĹĽaĹžkostĂ­.

Viac na www.jointart.sk

DiagnostickĂ˝ systĂŠm InnerVueâ&#x201E;˘ ponĂşka technologicky unikĂĄtne rieĹĄenie, ktorĂŠ v sebe spĂĄja funkcionalitu konvenÄ?nej artroskopickej veĹže a zĂĄroveĹ&#x2C6; mobilitu v rozmerovo priaznivom prevedenĂ­.

NBA 2032/14

DiagnostickĂ˝ systĂŠm InnerVueâ&#x201E;˘ mĂĄ schopnosĹĽ zaznamenĂĄvaĹĽ statickĂŠ obrĂĄzky, video vo vysokom rozlĂ­ĹĄenĂ­ ako aj audio stopy.

DiagnostickĂ˝ systĂŠm InnerVueâ&#x201E;˘ spĂĄja niekoÄžko zĂĄkladnĂ˝ch chirurgickĂ˝ch funkciĂ­ v jednom jednoduchom prenosnom zariadenĂ­. IntegrovanĂ˝ 6.4 "LCD monitor poskytuje kryĹĄtĂĄlovo Ä?istĂ˝ obraz vo vysokom rozlĂ­ĹĄenĂ­. Viac moĹžnostĂ­ vĂ˝stupu umoĹžĹ&#x2C6;uje na prĂ­stroj pripojiĹĽ väÄ?ĹĄĂ­ externĂ˝ monitor, tlaÄ?iareĹ&#x2C6;, poprĂ­pade inĂŠ zariadenia.

Kontakt: JointArt, s. r. o. Plavisko 107, RuŞomberok 034 01, tel.: +421 44 434 26 22


8

naĹĄe novinky

PROFIL

32/,7,.$ 2Ă˝$0,80(/&$ ZhovĂĄrali sme sa so znĂĄmou umelkyĹ&#x2C6;ou Ivett Axamitovou, vĂ˝raznou predstaviteÄžkou keramickej tvorby na Slovensku. V rozhovore nĂĄm porozprĂĄvala o svojej prĂĄci, postojoch, nĂĄzoroch a prezradila nĂĄm, preÄ?o podporuje snahy a vĂ­zie novovzniknutej strany TIP, ako aj jej zakladajĂşceho Ä?lena pĂĄna Michala BubĂĄna.

]Pojem umelec je pomerne ĹĄirokĂ˝, Ä?o je vaĹĄou domĂŠnou?

YHDV~NURPQHVRPĂŁWXGRYDla u Doc. akad. mal. Ivana Vychlopena. Ĺ pecializujem sa na hlinu, Ă˝RVDWĂŞNDPRMLFK]DĂžLDWteda na vĂ˝tvory z tohto ma- NRYERODWRYHÄ?PLKUERÄ?DWi WHULiOX2NUHPWRKRYHÄ?PL FHVWDDOHVRPYHÄ?PLYÄ&#x2021;DĂžUDGDPDÄ?XMHPREUD]\QRW~WR QiĂĽHVRPWRQHY]GDODDĂŁOD ĂžLQQRVĢYQtPDPVN{UDNRUH- VRP]DVYRMtPVQRP OD[DĂžQ~.HÄ&#x2021;VDSRWUHEXMHP RGUHDJRYDĢPDÄ?XMHP

Tento rok by som

]Mohli by ste nĂĄm v krĂĄtkosti prezradiĹĽ svoju umeleckĂş genĂŠzu? Odkedy tvorĂ­te, Ä?o ste ĹĄtudovali, akĂŠ boli vaĹĄe zaÄ?iatky? Umeniu sa venujem od roku SRVNRQĂžHQtĂŁW~GLDVRP pol roka pracovala v BratislaYHQDGUDPDWXUJLLDOHYHÄ?PL UĂŞFKORVRP]LVWLODĂĽHVRPVDPRVWDWQiMHGQRWNDQLHWtPRYĂŞKUiĂžDSUHWRVRPRGLĂŁOD 3{YRGQHVRPFKFHODĂŁWXGRYDĢPDÄ?EXDOHQHSULMDOLPD 7DNVRPWRVN~VLODY0RGUH NGHVRP]LVWLODĂĽHPL]PDteriĂĄlov najviac â&#x20AC;&#x17E;sadlaâ&#x20AC;&#x153; hliQDNWRUiPLGRVORYDXĂžDURYDOD6DPR]UHMPHVRPYĂŁW~GLX SRNUDĂžRYDODXĂĽYRGERUHNHramika na Ĺ UP-ke v Bratisla-

chcela z rodnĂŠho

ELH-HWRQHY\KQXWQiV~ÞDVĢ SULWYRUEHXPHQLHSRWRPQLH je stereotypnÊ.

]Pri umelcoch sa zvykne hovoriĹĽ, Ĺže ich kopla mĂşza. Viete tento jav vo vaĹĄom prĂ­pade Ä?asovo ohraniÄ?iĹĽ? NaprĂ­klad, Ĺže mĂĄvate skvelĂŠ nĂĄpady medzi piatou a siedmou hodinou rĂĄno, prĂ­padne v lete...

9PRMRPSUtSDGHMHWRYHÄ?mi individuĂĄlne. V lete je to domu v Ivanke VN{UY~WOPHQRYHÄ?PLGREUHVDPLWYRUtQDMDUDQDMHSUL'XQDMLY\WYRULĢ VHÄ&#x2013;$SRNLDÄ?LGHRWLHKRGLQ\ NWRUpVWHVSRPtQDOLSUHGWĂŞP svoju galĂŠriu. DNRVRPPDODGLHĢDPLQHURELORSUREOpPYVWDĢDMRSLDWHM UiQRDNSULĂŁLHOQiSDGĂžLLQ]MĂĄvate v rĂĄmci svojej ĂŁSLUiFLDDXURELĢPLQLPiOQH tvorby nejakĂŠ obdobia Ä?i skicu, resp. nejakĂ˝ zĂĄpis na pasĂĄĹže? SDSLHU7HUD]MHWRXĂĽWDNPHU Ă&#x2C6;QRPiPĂ˝RVDWĂŞNDGÄ&#x17D;ĂĽ- QHPRĂĽQpPXVtPVDSULVS{VRN\MHWRQHSUDYLGHOQpP{ĂĽX ELĢDMSRWUHEiPVYRMHMURGLQ\ WUYDĢPHVLDFSROURNDMHGQR URĂžQp REGRELH D SRG ]MĂĄte nejakĂŠ ciele v rĂĄm1DSUtNODG WHQWR URN PiP ci svojej prĂĄce? NYHWLQRYpREGRELHYPLQX- 6DPR]UHMPHDNE\VRPLFK ORPURNXWRERORYHVPtUQH QHPDODQHJDWtYQHE\VDWR SULDPDĂĽDEVWUDNWQpREGR- SUHMDYLORDMQDPRMHMWYRUEH

Ivett AxamitovĂĄ zĂ­skala v minulom roku ocenenie Slovenka roka v kategĂłrii umenie.

Ă˝RVDWĂŞNDWDNpKRQDMEOLĂĽĂŁLHKR WHQWRURNE\VRPFKFHOD]URGnĂŠho domu v Ivanke pri DuQDMLY\WYRULĢJDOpULXNGHEXG~ vystavenĂŠ len moje diela. ZĂĄURYHÄ&#x2013;MHMFKFHPSRQHFKDĢYLdiecky charakter, ide mi najPlRWRDE\VDQiYĂŁWHYQtFL FtWLOLSUtMHPQHDRGFKiG]DOL SOQtHQHUJLHDHOiQX

]Boli ste za svoju prĂĄcu aj formĂĄlne ocenenĂĄ? Ă no, v minulom roku som sa stala Slovenkou roka v kategĂłULLĂ&#x201E;XPHQLHÂł.DĂĽGiPLQFDPi YĂŁDNGYHVWUDQ\DWRWRRFHQHQLHPLSULQLHVOR]YĂŞĂŁHQĂŞ]iXMHP]RVWUDQ\YHUHMQRVWLDVQtP VSRMHQpY\VRNpQiURN\QDPÄ&#x2013;D DP{MĂžDV%ROLSRĂĽLDGDYN\QD U{]QHYĂŞVWDY\DSRG-DYWHG\ UHDJXMHPRSDĂžQHÂąQHXUREtP QLĂž=DWYRULODVRPVDGRDWHliĂŠru a tvorila som.

]Vystavujete niekde svoje diela?

Ivett AxamitovĂĄ a Michal BubĂĄn.

$NRVDWRYH]PH2¿FLiOQX výstavu teraz nemåm, nieÞRYLGtPHWX LQWHUYLHZSUHELHKDORYURGLQQHMUHãWDXUiFLL QLHÞRPiPYRVYRMRP DWHOLpULDOHDNRVRPVSRPtQDODFKFHPXURELĢJDOpULX YURGQHMREFL0RMHXPHQLH dominuje v niektorých kosWRORFKQD6ORYHQVNXDYV~NURPQêFK]ELHUNDFKSRFH-

ORPVYHWHDOHDMY]ELHUNDFK VatikĂĄnu.

]Teraz troĹĄku odboÄ?Ă­m od umenia. PreÄ?o ste sa rozhodli podporiĹĽ stranu TIP a konkrĂŠtne pĂĄna BubĂĄna? -HGQDNSUHWRĂĽHVDVQDĂĽLDE\Ģ LQtDNRYĂŁHWFLRVWDWQt7RPQH DNRXPHOFRYLYHÄ?PLLPSRQXMH=DXMDOPDXĂĽVDPRWQĂŞQizov, v ktorom je tĂĄto snaha jasne deklarovanĂĄ. Okrem toho PLMHV\PSDWLFNpĂĽHYVWUDQHV~SUHYDĂĽQHPODGtÄ?XGLD Ă˝RVDWĂŞND0LFKDOD%XEiQD o strane TIP som sa dozvedeODYÄ&#x2021;DNDQHPX3R]QiPKRRG ĂžLDVNHÄ&#x2021;EROHĂŁWHGLHĢD9ĂĽG\ EROYHÄ?PLSULHERMQĂŞDXVPLDW\DWRMHPL]iUXNRXĂĽHVDDM YWRPWR~VLOtRGRY]GiQDSOQR 2QPRKROSRNRMQHÄ&#x2021;DOHMSUDFRYDĢQDGREURPPLHVWHY]DKUDQLĂžtDOHQHSRGÄ?DKROSRKRGOLX DY\GDOVDQDERM]DOHSĂŁLXEXG~FQRVĢWHMWRNUDMLQ\

]MyslĂ­te si, Ĺže to dokĂĄĹže? $NRVRPSRYHGDODSR]QiP nielen jeho, ale aj rodinnĂŠ zĂĄzemie, z ktorĂŠho vychĂĄdza, DYLHPDNREROY\FKRYiYDQĂŞĂžRVDWĂŞND]RGSRYHGQRVWL DSUtVWXSXNY\WĂŞĂžHQĂŞPFLHÄ?RP$SUHWRVRPSUHVYHGĂžHQiĂĽHWRGRNiĂĽH 7H[WDIRWR0DULiQÄ&#x2020;XUtN


Ä?Ă­slo 3/2014

ZDRAVIE

9

32'9Êä,9$1,(-(352%/e0 /(152=92-29ĂŠ&+.5$-Ă&#x2039;1 PodvýŞiva (alebo malnutrĂ­cia) je nedostatok lĂĄtok potrebnĂ˝ch pre sprĂĄvne fungovanie celĂŠho organizmu. PriÄ?om ich nedostatok nemusĂ­ byĹĽ viditeÄžnĂ˝ na prvĂ˝ pohÄžad, nie kaĹždĂ˝ podvýŞivenĂ˝ Ä?lovek musĂ­ byĹĽ naprĂ­klad nezdravo chudĂ˝). O to ĹĽaŞťie je podvýŞivu u pacienta alebo vaĹĄich blĂ­zkych odhaliĹĽ. PodvýŞiva je zĂĄvaĹžnĂ˝ zdravotnĂ­cky problĂŠm, ktorĂ˝ sa netĂ˝ka len rozvojovĂ˝ch krajĂ­n. Naopak, aĹž tretina pacientov vo vyspelĂ˝ch eurĂłpskych ĹĄtĂĄtoch trpĂ­ rĂ´znou formou podvýŞivy.

ZDENÄ&#x161;K ZADĂ K â&#x20AC;&#x17E;SprĂĄvne zvolenĂĄ výŞiva, vrĂĄtane výŞivy umelej, mĂ´Ĺže zabrĂĄniĹĽ zbytoÄ?nĂ˝m a predÄ?asnĂ˝m Ăşmrtiam,â&#x20AC;&#x153; tvrdĂ­ profesor ZdenÄ&#x203A;k ZadĂĄk z Kliniky gerontologickej a metabolickej Fakultnej nemocnice Hradec KrĂĄlovĂŠ, ktorĂ˝ patrĂ­ medzi zakladateÄžov odboru klinickej výŞivy v susednom Ä&#x152;esku.

Kedy je teda vhodnÊ alebo nutnÊ nasadiż umelú výŞivu?

AkĂŠ je jeho zloĹženie?

7HQWRYĂŞURERNMHY\VRNRNDORULFNĂŞDPiY\VRN~Y\ĂĽL8PHOiYĂŞĂĽLYDMHYKRGQiSUH YRYDFLXKRGQRWX2EVDKXMH SDFLHQWRYXNWRUĂŞFKQLHMH Y\YiĂĽHQĂŞSRGLHOELHONRYtQ PRĂĽQpXGUĂĽDĢEHĂĽQRXFHV- YÄ&#x2021;DNDNRPELQiFLLNDVHLQX WRXGRVWDWRĂžQĂŞSUtMHPVWUD- DVyMH0&7ROHMRYDU\ELHY\DKUR]tWDNUL]LNRSRGYĂŞ- KRWXNXDNR]GURMRYRPHJD ĂĽLY\2GSRU~ĂžDVDGOKRGRER SRO\QHQDVĂŞWHQĂŞFKPDVWQĂŞFK KRVSLWDOL]RYDQĂŞPSDFLHQ- N\VHOtQ]iURYHÄ&#x2013;QHREVDKXMH WRPVDNRXNRÄ?YHNGLDJQy- ODNWy]XSXULQ\DOHEROHSRN ]RXDNPDM~]QtĂĽHQ~FKXĢ GRMHGOD9ĂŞVORYQHYKRGQp Ako dlho by sa MHW~WRYĂŞĂĽLYXQDVDGLĢRQ- mala (umelĂĄ výŞiva) NRORJLFN\FKRUĂŞPSDFLHQ- pouŞívaĹĽ? WRPXNWRUĂŞFKVDYG{VOHGNX 3RNLDÄ?QiSRMHVO~ĂĽLDDNRGRSOQHFKXWHQVWYD]FKHPRWHUD- QRNVWUDY\VWDĂžLDIÄ?DĂŁWLĂžN\ SLHP{ĂĽXUR]YLQ~Ģ]iSDO\ GHQQH$NPDM~~SOQHQDKUDDLQIHNFLH5RYQDNRMHG{- GLĢEHĂĽQ~VWUDYXRGSRU~ĂžDPH OHĂĽLWiDMSULGRPiFHMOLHĂžEH ÂąIÄ?DĂŁWLĂžLHNGHQQH 8PHOiYĂŞĂĽLYDMHYKRGQiSUH YĂŁHWN\YHNRYpNDWHJyULHUL- Pre koho je umelĂĄ ]LNRSRGYĂŞĂĽLY\VDQHWĂŞND výŞiva vhodnĂĄ? OHQVWDUĂŁtFKÄ?XGt9RYĂŁHW- 9RYĂŁHREHFQRVWLP{ĂĽHPHSRNĂŞFKWĂŞFKWRSUtSDGRFKRG- YHGDĢĂĽHXPHOiYĂŞĂĽLYDPi SRU~ĂžDPHYĂŞURERN1XWUL- VYRMYĂŞ]QDPDMYWDNĂŞFKSUtSDFRPSÂŽ'ULQN3OXV GRFKNHÄ&#x2021;E\VDWRQDSUYĂŞSR-

KÄ?DGQH]GDOR'RFKiG]DQDSU NWRPXĂĽHVDVHQLRUGRVWDQH GRQHPRFQLFHVR]ORPHQLQRX NUĂžNDYSULHEHKXKRVSLWDOL]iFLHQLHMHGRVWDWRĂžQHY\ĂĽLYRYDQĂŞGRVWDQH]iSDOSÄ?~FSRWRPPXWDN]YDQH]O\KiVUGFH DMHKRVWDYXĂĽQLHMHVFKRSQĂŞVD ]OHSĂŁLĢ3DFLHQWDQLMHKRRNROLH VLDOHQHXYHGRPXM~ĂĽH]DWHQWRVWDYYSRGVWDWHP{ĂĽHKODG RizikovĂŠ skupiny pacientov: sR]QtĂĽHQRXVFKRSQRVĢRXYVWUHEiYDQLDĂĽLYtQ VY\VRNĂŞPLHQHUJHWLFNĂŞPLSRĂĽLDGDYNDPLQDSUSRSiOHQLQ\ VR]ORPHQLQDPL VSRGYĂŞĂĽLYRX VSRUXFKDPLWUiYHQLDFKRUREDPLWUiYLDFHKRWUDNWX YUHNRQYDOHVFHQFLL VQHFKXWHQVWYRP ĂžLDQRUH[LRX

Komu sa, naopak, neodporĂşÄ?a?

Pacientom, ktorí trpia: ~SOQRXQHIXQNÞQRVĢRXWUiYLDFHKRWUDNWX PHWDEROLFNêPLVWDYPLNWRUpY\üDGXM~ ]YOiãWQXVNODGEXüLYtQ

AkĂŠ typy výŞivy sĂş v ponuke? %%UDXQSRQ~NDSRUWIyOLR ĂŁSHFLiOQ\FKQXWULĂžQĂŞFKQiSRMRY W]YVLSSLQJX DMĂŁSHFLiOQHM VRQGRYHM YĂŞĂĽLY\ W]YWXEELQJX 9SRQXNH V~]DXMtPDYpODKRGQpSUtFKXWHNWRUpYĂŞERUQH]QiĂŁDM~SDFLHQWL 3RGÄ?D LQGLNiFLt MH PRĂĽQp Y\EUDĢVLEXÄ&#x2021;ĂŁWDQGDUGQ~ YĂŞĂĽLYXDOHERQLHNWRUĂŞ]R ĂŁSHFLDOL]RYDQĂŞFKSUtSUDYNRYQDSUtNODGY\VRNRHQHUJHWLFN~ĂŞVYOiNQLQRXSUH GLDEHWLFNĂŞFKSDFLHQWRYSUH SDFLHQWRYVSRUXFKRXLPX-

QLW\SUHNULWLFN\FKRUĂŞFK SUH SDFLHQWRY V SRUXFKRX IXQNFLHSHĂžHQHSUHSDFLHQWRYVSRUXFKRXYVWUHEiYDQLD ĂĽLYtQDSRG

NutricompÂŽ Drink Plus âSHFLiOQDYĂŞĂĽLYDQDSLWLHERKDWiQDHQHUJLX9ĂŁHWN\QiSRMH1XWULFRPSÂŽREVDKXM~ Y\YiĂĽHQĂŞSRGLHOELHONRYtQ WXNRYVDFKDULGRYDÄ&#x2021;DOĂŁtFK ĂĽLYtQDPDM~Y\VRN~Y\ĂĽLYRYDFLXKRGQRWX.GLVSR]tFLL V~YĂŁW\URFKU{]Q\FKSUtFKXWLDFK YDQLONDĂžRNROiGDMDKRGDEDQiQ Viac informĂĄciĂ­ nĂĄjdete na www.zelenahviezda.sk a www.lepsipece.cz KĂşpiĹĽ ho mĂ´Ĺžete v reĹĽazci zdravotnĂ­ckych predajnĂ­ ZelenĂĄ hviezda za cenu od

1,70 eur.


10

INFO

naše novinky


číslo 3/2014

INZERCIA

MÁTE ZÁUJEM ZAPOJIŤ SA DO ODBORNÝCH TÍMOV PRI TVORBE PROGRAMU STREDO-PRAVEJ LIBERÁLNEJ STRANY TIP?

Naším zámerom je už od začiatku sa vyvarovať uzavretosti našej strany v úzkom okruhu jej členov a sympatizantov. Myslíme si totiž, že to vedie k nedostatočnému celospoločenskému nadhľadu a deformácii videnia danej problematiky nielen pri riešení odborných tém. Preto chceme spolupracovať s čo najširším kolektívom odborníkov. Z vlastných skúseností vieme, že bez politickej aktivity nie je možné vyriešiť väčšinu problémov, preto sa obraciame na všetkých ľudí v tejto krajine: Ak vám záleží na tom, aby sa veci konečne zmenili k lepšiemu, ale nechcete sa osobne politicky prezentovať, príďte k nám. Dvere Strany TIP sú vám vždy otvorené. Hľadáme práve vás, ak ste odborníkom alebo máte prax v niektorom z nasledujúcich okruhov: financie, hospodárstvo, kultúra, obrana, pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka, práca, sociálne veci a rodina, spravodlivosť, školstvo, veda, výskum a šport, vnútro, výstavba a regionálny rozvoj, zahraničné veci, zdravotníctvo, životné prostredie. Získate jedinečnú šancu ovplyvniť budúcnosť našej krajiny ako sympatizant alebo člen strany. Slovensko je naša vlasť, naše rodisko a my chceme v tejto krajine žiť spokojne, šťastne a zdravo. Chceme sa vzdelávať, pracovať a rozvíjať svoje schopnosti. V prípade vášho záujmu prihlásiť sa do odborných skupín Strany TIP, kontaktujte nás:

odbornik@strana-tip.sk 0908 057 597 NBB 2067/14

www.strana-tip.sk,

Strana TIP

Chceme, aby naše rodiny, v nich manželia, partneri a samozrejme deti boli spokojní, šťastní a veselí. Svojou prácou chceme osloviť mladých ľudí, ktorí nám pomôžu dosiahnuť zlepšenie životných, pracovných, študijných a zdravotných podmienok pre kvalitnejší, slušnejší a tolerantnejší život nás mladých, ale aj našich rodičov a starých rodičov. Hlavné ciele strany TIP vychádzajú z potrieb slušnejšieho, tolerantnejšieho a trvalo kvalitného života občanov SR. Cieľom je šírenie, rozvíjanie a napĺňanie myšlienky demokracie, pluralizmu a tolerancie.

11


12

naše novinky

KULTÚRA

ROZLÚČKA S OBDOBÍM FAŠIANGOV ujala,“ hovorí Chyzerovčanka Mária. Čím bol záver fašiangov špeciálny? Na znak konca sa predvádzalo žartovné pochovávanie hudobného nástroja – basy, pri ktorom vystupovali postavy kňaza, kostolníka i smútiacich pozostalých. Kňaz parodoval obrad rozlúčky, aká býva pri cirkevnom obrade, ohlasoval koniec zábavy a lúčil sa s basou. Na záver zábavy basu symbolicky pochovali.

Začína sa pôst

Tradíciu fašiangových zvykov si každoročne pripomínajú aj v mestskej časti Prílepy, napríklad aj špecialitami z tradičnej zabíjačky či sladkými dobrotami. Tie nie sú len pochúťkou pre maškrtné jazýčky, ale i pastvou pre oči. V tomto roku trvali fašiangy pomerne dlho, boli o tri týždne dlhšie ako napríklad vlani. Minulý rok Popolcová streda

padla už na 13. februára a Veľkonočná nedeľa bola 31. marca. Popolcovou stredou, ktorá bola tento rok stanovená na 5. marca, sa pre veľkú časť kresťanov začína 40-dňový pôst, trvajúci až do Veľkonočnej nedele. Je to obdobie pokánia a duchovnej prípravy na najstaršie a najvýznamnejšie sviatky kresťanského kalendára – Veľkú noc. Text a foto: Anna Mondočková

FS Chyzerovčanka.

V Chyzerovciach vyvrcholili v prvú marcovú sobotu fašiangy, obdobie zábav a karnevalov. Ich koniec symbolizovalo pochovávanie basy. Príhovor „farára“, plačky, speváci a samozrejme, basa, ako aj rozlúčka s ňou sa obyvateľom mesta – starším aj mladším, páčili. V mnohých obciach a mestách sa zachováva tradícia symbolického pochovávania basy či iných hudobných nástrojov na záver fašiangového obdobia. Nebolo tomu inak ani v mestskej časti Zlatých Moraviec – Chyzerovciach. Každoročne sa tu pred samotným ukončením fašiangov konáva aj tradičný farebný karneval plný muziky a tanečných kreácií, ktorého organizátorom bolo občianske združenie Chyzerovce. Tanečné čísla striedali spevácke a vo folklór-

nych vystúpeniach odzneli piesne a zvyky z nášho regiónu. Sálou kultúrneho domu sa niesli tóny ľudovej muziky, súbory vystúpili v tradičných krojoch.

Rozlúčka s basou i s fašiangami

„Udržiavať či vybudovať nejakú tradíciu je vždy zložitejšie v meste ako na dedine. Vládne v ňom väčšia anonymita, ľudia majú menší záujem o dianie okolo seba. Napriek tomu sa fašiangová tradícia u nás veľmi dobre

Javisková scénka, strojenie svadby s pecúchom. Na fotografii vpredu hasič – Miroslav Kováč, železničiar – Peter Martinec, vedľa detí dievča – Júlia Galabová, chlapec – Šimon Poliak, za ním pri stole gazda – Juraj Galaba, gazdiná stojaca za ním Jana Galabová a vedľa nej Zuzka – Ľubica Tonkovičová.

LESY EURÓPY V ARBORÉTE MLYŇANY V priestoroch kaštieľa Arboréta Mlyňany sa v týchto dňoch koná zaujímavá výstava s názvom Lesy Európy. Arborétum ju pripravilo v spolupráci s Múzeom Jána Thalna v Nových Zámkoch a občianskym združením Priateľ Arboréta Mlyňany SAV. Výstava vznikla už pred pár rokmi na pôde Múzea Jána Thalna v Nových Zámkoch. Jej autorom je Mgr. Ladislav Petrovič, dlhoročný pracovník múzea. Keďže v minulosti už došlo k spolupráci múzea s arborétom, rozhodol sa Mgr. Petrovič ponúknuť svoju úspešnú výstavu arborétu, ktoré ponuku prijalo.

Výstava má najmä náučný charakter. Foto: Sylvia Straková

Život v európskych lesoch

Dňa 22. apríla 2014 je Deň Zeme. Aj preto sa v Mlyňanoch rozhodli sprístupniť výstavu Lesy Európy práve v tomto období a osláviť tak

daný sviatok. K slávnostnému otvoreniu došlo 3. marca a návštevníci arboréta si výstavu budú môcť prezrieť až do 25. apríla 2014. „Zámerom výstavy je návštevníkov oboznámiť s pôvodný-

mi typmi európskych lesov, rôznymi druhmi živočíchov a rastlín, ktoré sú pre tieto oblasti charakteristické,“ vysvetľuje koordinátorka výstavy Sylvia Straková. Je tu inštalovaný model krajiny so znázornením vegetačných stupňov Európy. K tomuto modelu sú pridružené banery, ktoré znázorňujú výškové stupne Slovenska, funkcie a vývoj lesa. Ďalšie banery ponúkajú zobrazenia vybraných druhov stromov, ktoré sú charakteristické pre lesy severské, zmiešané, mediteránne a lužné. Okrem tohto všetkého si môžu návštevníci prezrieť aj niektoré druhy hmyzu, ktoré žijú v jednotlivých typoch lesov a tiež vybrané druhy živočíchov.

Výstava pre každého

A pre koho je výstava určená? „Výstava je určená pre všetkých návštevníkov Arboréta Mlyňany SAV, no zameraná je najmä pre žiakov II. stupňa základnej školy a študentov stredných škôl“, odpovedala Sylvia Straková. Okrem samotnej výstavy pripravilo arborétum aj sprievodný program – viaceré zaujímavé prednášky, interaktívnu hru, dva druhy pexesa, zvuky lesa a iné. Napriek tomu, že má výstava hlavne náučný charakter a je určená predovšetkým školopovinným, je podaná dostatočne pútavo na to, aby zaujala takmer každého návštevníka arboréta. Peter Klimant


číslo 3/2014

ZDRAVIE

13

NA ČO NÁM JE IMUNITA Netypické marcové počasie dáva zabrať nielen prírode, ale môže sa negatívne prejaviť aj na našom zdraví. Výkyvy teplôt, vietor a k tomu zlý životný štýl, nepravidelná strava, stres v práci. Toto všetko nepriaznivo vplýva na našu imunitu, ktorá je v dnešných časoch skúšaná viac ako dosť. O tom, čo je to imunita, na čo ju potrebujeme, ako ju chrániť a posilniť sme sa rozprávali s imunologičkou MUDr. Evou Babicovou.

votný štýl, obezita, stres, život vo veľkých mestách s množstvom výfukových splodín. Imunita je oslabená aj v nízkom alebo vysokom veku – malé deti a ľudia nad 65 rokov.

Kedy je problém imunity vážny? Vážny problém nastane vtedy, keď imunitný systém nedokáže splniť svoju základnú funkciu, keď nás nedokáže ochrániť pred infekciou, alebo keď zlyhá pri vzniku nejakého nádorového ochorenia.

Ako sa liečia poruchy imunity? Liečba závisí od typu poruchy. Niektoré primárne imunodeficity sú neliečiteľné a človek na ne zomiera. Niektoré sa liečia transplantáciou kostnej drene, iné sa liečia náhradou, to znamená vnútrožilovým alebo podkožným podávaním protilátok. Pri zriedkavých primárnych poruchách imunity je dôležitá ATB liečba každej infekcie. Sekundárne imunodeficity sa liečia v závislosti od ich príčiny, je viacero možností stimulácie imunity.

Športom ku zdraviu – platí to stále? Šport jednoznačne pomáha imunite. Je prevenciou obezity, ktorá je významným rizikovým faktorom množstva iných ochorení. Šport je životným štýlom, človek, ktorý športuje, obvykle nefajčí, zdravo sa stravuje, jeho životný štýl je aktívny, lepší ako štýl toho, kto sedí pred televízorom alebo počítačom, popíja pritom sladené nápoje alebo alkohol a zajedá ho.

Ilustračné foto: TASR/AP

Čo je to imunita a na čo ju potrebujeme? Imunita znamená obranyschopnosť. Je to jeden z ľudských orgánových systémov, ktorý sa skladá z veľkého množstva buniek a ich produktov. Celý tento systém váži spolu približne 1,5 kg, najviac imunitných buniek je uložených v stene tenkého a hrubého čreva.

Aké druhy imunity poznáme?

Imunita sa dá rozdeliť viacerými spôsobmi, ale najzákladnejšie rozdelenie je na imunitu vrodenú a imunitu získanú. Vrodená imunita je pamäťou celej populácie, s ktorou sa každý z nás narodí. Získanú imunitu si jednotlivec vytvára sám počas života, na základe kontaktu s baktériami, vírusmi či inými vonkajšími vplyvmi. Úlohou imuntého systému človeka je ochrana pred vonkajšími útočníkmi – baktériami, ví-

rusmi, parazitmi, plesňami, ako aj ochrana pred vnútorným nepriateľom ako sú nádorové bunky, vírusom infikované vlastné bunky a ich odstraňovanie.

Čo všetko dokáže zhoršiť imunitu? Obranyschopnosť človeka zhoršujú niektoré infekcie, nádorové ochorenia, ochorenia iných systémov, ako aj množstvo faktorov vonkajšieho prostredia – nesprávny ži-

Ilustračné foto: TASR/AP

Ako sa dá imunita posilniť? Základom je zdravý životný štýl. Žiadne vysedávanie pred televízorom či počítačom, aktívne športovanie v rámci rodiny alebo iného kolektívu, prevencia obezity. Dostatok ovocia, zeleniny, pobyt na čerstvom vzduchu v prírode, vylúčenie fajčenia, v rámci možnosti obmedzenie stresu. U malých detí po nástupe do kolektívu, či už jasiel, alebo škôlky chorobnosť obyčajne stúpne. Po porade so svojím pediatrom im môžu pomôcť niektoré voľnopredajné preparáty, napr. kolostrá alebo imunoglukány. Treba dbať na prevenciu pred infekciami. U detí, ale aj u starších ľudí má veľký význam očkovanie. Je to možnosť ochrany pred život ohrozujúcimi ochoreniami, na ktoré kedysi ľudstvo vo veľkom umieralo. Očkovaním dieťa „prekoná infekt“ bez toho, aby ochorelo. Zoznámi sa s pôvodcom ochorenia, napríklad s baktériou alebo vírusom. Jeho imunitný systém si vytvorí pamäťovú stopu na očkovanú baktériu či vírus a keď sa s nimi stretne neskôr, imunitná odpoveď sa rozbehne rýchlo a účinne zabráni ochoreniu. Očkovanie je jeden z najvýznamnejších úspechov medicíny, ktorý nám doteraz vo veľkom pomáha. Zaočkovanosť proti chrípke je vo vyspelom svete jedným z kritérií kvality zdravotného systému krajiny. (nutt)


naše novinky

TÉMA KRÍŽOVKA .UtåRYNXGRGDODUHGDNFLDþDVRSLVX5(/$;

14

ACH, TÁ GRAMATIKA! Mnohých z nás trápil pravopis ešte v školských laviciach, ale časom problémov neubúda, naopak sa často ešte stupňujú. V písaní ypsilonov majú mnohí z nás medzery aj dnes. Pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka, ktorým je 21. február, vyhláseného na 30. výročnej konferencii UNESCO v roku 1999, si nezaškodí pripomenúť niekoľko pravopisných pravidiel. Predložky s/so, z/zo Ak sa nevieme rozhodnúť, pomôže nám jednoduchá pomôcka: s/so sa píše v prípade, že sa pýtame s kým, s čím: Prišiel som s niekým; Boli sme tam s odborníkmi; Stretol som sa s niekým. z/zo použijeme v prípade, že rozprávame o zložení nejakého predmetu: Pohár je vyrobený zo skla. Druhým prípadom je snaha informovať o ceste: Prišiel som z obchodu; Liek mám z lekárne. Nieje – nie je Ide zo zásady vždy o dve slová, a preto ich treba písať vždy oddelene. Vykanie Sloveso musí byť vždy v druhej osobe množného čísla, teda správne: Podali by ste mi tú prihlášku, pani úradníčka? Cením si, že ste ma ešte vyšetrili, pán doktor. Nesprávne: Podala by ste mi tú prihlášku, pani úradníčka? Cením si, že ste ma vyšetril, pán doktor. Vzhľadom na/k Správna je väzba s predložkou "vzhľadom na": vzhľadom na danú situáciu; vzhľadom na dôvody, ... Nesprávne je používať spojenie "vzhľadom k": vzhľadom k situácii; vzhľadom k dôvodom. Napadlo mi/ma Ak vám zišiel na um nápad, tak použite spojenie "napadlo mi": Napadlo mi urobiť to takto; Napadlo mi naštiepať drevo. "Napadlo ma": sa používa v prípade, že vás napadla zver alebo nepriateľ: Napadol ma pes. Peter Hatrák


Ä?Ă­slo 3/2014

Ĺ PORT

15

75(7Ă&#x2039;75,80)0$5(.$+$0âĂ&#x2039;.$ D +DPĂŁtNRP 1D Ä&#x2021;DOĂŁtFK PLHVWDFKVDXPLHVWQLOL-iQ Ä&#x2020;XULFD /RNRPRWLY0RVNYD ERGRY9ODGLPtU:HLVV 2O\PSLDNRV3LUHXV(VSDQ\RO %DUFHORQD 7RPiĂŁ+XERĂžDQ =HQLW3HWURKUDG 0LURVODY6WRFK 3$2.6ROXQ)HQHUEDKFH,VWDQEXO 0DW~ĂŁ.R]iĂžLN 9LNWRULD 3O]HÄ&#x2013; 3HWHU3HNDUtN +HUWKD%HUOtQ D0DULiQĂ˝LĂŁRYVNĂŞ 9LNWRULD3O]HÄ&#x2013; 9HOLWQHMGHVLDWNH]DURN ÂżJXURYDOLLEDOHJLRQiULQDMOHSĂŁt]FRUJRÄ&#x2013;OLJLVWRY 9LNWRU3HĂžRYVNĂŞ]0â.äLOLQDREVDGLOPLHVWRĂ&#x2019;SOQi GRPLQDQFLDOHJLRQiURYYGHVLDWNHVD]URGLODYDQNHWHXĂĽ SLDW\NUiWSUHGURNRP QDSRVOHG\]DURNYNWRURP6ORYHQVNRVOiYQHGRVLDKORDĂĽQDRVHPÂżQiOH06 Y-$5

NajlepĹĄĂ­m futbalistom Slovenska za rok 2013 sa stal Marek HamĹĄĂ­k. Pre stredopoliara talianskeho SSC Neapol je to tretĂ­ triumf v prestĂ­Ĺžnej ankete. Na trĂłne pre najlepĹĄieho futbalistu SR vystriedal ĹĄtvornĂĄsobnĂŠho vĂ­ĹĽaza ankety Martina Ĺ krtela z FC Liverpool, ktorĂ˝ skonÄ?il so stratou 28 bodov na druhom mieste. Tretie miesto obsadil s väÄ?ĹĄĂ­m odstupom stredopoliar FC Janov Juraj Kucka. 9ĂŞVOHGN\URĂžQtNDWUDGLĂžQHMDQNHW\6ORYHQVNpKRIXWEDORYpKR]Yl]X 6)= DGHQQtND 3UDYGDRQDMOHSĂŁLHKRIXWEDOLVWX6ORYHQVNHMUHSXEOLN\]DURN Y\KOiVLOLPDUFDY7UQDYH&HQX3HWUD'XERYVNpKRSUHQDMOHSĂŁLHKRIXWEDOLVWX 6ORYHQVNDGRURNRY]tVNDOREUDQFD1RUEHUW*\|PEpU ]WDOLDQVNHKRNOXEX&DWDQLD &DOFLR'YDGVDĢGHYlĢURĂžQĂŞ âNUWHORYOiGRO&HQXIDQ~ĂŁLNDYWHMVLSRUDGLHV+DPĂŁtNRPY\PHQLOL2EKiMLOYQHM SUYHQVWYR]PLQXOpKRURND

TrÊneri a mÊdiå sa zhodli

HamĹĄĂ­k zĂ­skal 340 bodov

Marek HamĹĄĂ­k s cennou trofejou. Foto: TASR/Martin Baumann

2YtĢD]RYLWRKWRURÞQHMDQNHW\ UR]KRGOR KODVRYDQLH IXWEDORYêFKRGERUQtNRY RNUHPPpGLtKODV\GDOLDMUHSUH]HQWDÞQtDNOXERYtWUpQHULDNRDM]iVWXSFRYLD6)=

+DPĂŁtNYÄ&#x2013;RP]tVNDOERGRY3UHGURNRPY\KUDOâNUWHOSUHG+DPĂŁtNRPRERGRYĂžREROKLVWRULFN\GUXKĂŞ QDMQLĂĽĂŁtUR]GLHOPHG]LSUYĂŞP

DGUXKĂŞPPLHVWRPNHÄ&#x2021;Y{EHFQDMPHQĂŁtUR]GLHOWURFK ERGRYERO]DURNNHÄ&#x2021; VDWLHĂĽUR]KRGRYDORYWHVQRP V~ERMLSUiYHPHG]LâNUWHORP

'RWHUD]VD]WULXPIXYDQNHWH WHĂŁLORKUiĂžRY3UYĂŞPDGRWHUD]QDMPODGĂŁtPYtĢD]RPVD YURNXVWDO3HWHU'XERYVNĂŞNWRUĂŞWUDJLFN\]DK\QXOQDGRYROHQNHY7KDMVNX =DXMtPDYĂŞEROIDNW ĂĽHWHQWRURĂžQtNVDQDNRQHĂžQHMGHVLDWNH]KRGOLDNRWUpQHULWDNDMPpGLi9QDMVOHGRYDQHMĂŁHMNDWHJyULLMHYHOLWQHM GHVLDWNHSUYĂŞNUiW0DULiQĂ˝LĂŁRYVNĂŞREUDQFDĂžHVNHM9LNWRULH3O]HÄ&#x2013;3RURĂžQHMDEVHQFLL VDGRGHVLDWN\YUiWLOREUDQFD

/RNRPRWLYX0RVNYD-iQÄ&#x2020;XULFDFHONRYRYĂŁDNXĂĽMHPHG]L QDMOHSĂŁtPLGHVLDWLPLSLDW\NUiW 9GHVLDWNHMHMHGLQĂŞEUDQNiU 0DW~ĂŁ.R]iĂžLN]3O]QH2SURWL URNXV~YGHVLDWNHĂŁW\UL QRYpPHQi3HWHU3HNDUtN.R]iĂžLNDSUiYHÄ&#x2020;XULFDVĂ˝LĂŁRYVNĂŞPY\SDGOL0DUHN6DSDUD0LFKDO%UH]QDQtN0DUHN %DNRĂŁD3HĂžRYVNĂŞâNUWHOY\URYQDOUHNRUG0LURVODYD.DUKDQDNHÄ&#x2021;MHYGHVLDWNHXĂĽGHYLDW\NUiW]DVHERX.DUKDQDOH GUĂĽtYLDFHURÄ&#x2021;DOĂŁtFKUHNRUGRYNHÄ&#x2021;YGHVLDWNHEROVSROXNUiWDERGRYDOYDQNHWHDĂĽNUiW

KozĂĄk vymenil GuÄžu 1DMOHSĂŁtPWUpQHURP]DURN VDVWDONRUPLGHOQtNUHSUH]HQWDĂžQpKR $WtPX -iQ .R]iNNWRUĂŞQDWUyQHPHQt $GULiQD*XÄ?X 0â.äLOLQD +RQRUQDMOHSĂŁHMIXWEDOLVWN\REKiMLOD'RPLQLNDâNRUYiQNRYi ]UDN~VNHKR691HXOHQJEDFK 1DMOHSĂŁtPKUiĂžRP&RUJRÄ&#x2013;OLJ\ MH~WRĂžQtNPDMVWURYVNpKR6ORYDQD%UDWLVODYD5yEHUW 9LWWHN7LWXOSUHQDMOHSĂŁLHKR UR]KRGFXSRG7DWUDPL]tVNDO SRURNRFKDRSlĢ 5LFKDUG7UXW]NWRUĂŞQDGUXKp PLHVWRRGVXQXOPLQXORURĂžQpKRYtĢD]D,YDQD.UXĂĽOLDND=DURNY\KODVRYDOLVSROXNDWHJyULtSULEXGOL IXWVDOLVWL1DMOHSĂŁtPVDVWDO *DEULHO5LFN

PRIHLĂ S SA A POMĂ&#x201D;Ĺ˝ NĂ M S KAMPAĹ&#x2021;OU HÄ˝ADĂ ME Ä˝UDĂ? DO VOLEBNĂ?CH KOMISIĂ? K VOÄ˝BĂ M NA EUROPOSLANCA, KTORĂ&#x2030; SA USKUTOÄ&#x152;NIA 24. MĂ JA 2014, KDE PREDSTAVĂ?ME 13 KANDIDĂ TOV.

DELEGĂ T VO VOLEBNEJ KOMISII InformĂĄcie, ktorĂŠ od vĂĄs potrebujeme:

meno a priezvisko

V prípade zåujmu zastupovaż stranu TIP vo volebných komisiåch, kontaktujte nås:

adresa

www.strana-tip.sk/okrskar

dĂĄtum narodenia telefĂłn

NZM 2035/14

e-mail

DelegĂĄtom vo volebnej komisii sa stanete zloĹženĂ­m sÄžubu tomu, kto zvolĂĄ zasadnutie volebnej komisie.

tel.: 0908 057 597

 7$65


16

naše novinky

ŠPORT

LUKÁŠ KOVÁČ: CHCEL BY SOM OKÚSIŤ ZAHRANIČIE Lukáš Kováč je už niekoľko rokov členom kádra ViOnu Zlaté Moravce. Porozprával nám, v ktorom inom corgoňligovom klube ešte pôsobil a čo sú pre neho najdôležitejšie veci v živote.

Ako ste sa dostali k futbalu? K futbalu som sa dostal asi ako každý mladý chalan, keď sme si ako kamaráti chodievali zahrať na miestne ihrisko v obci. Keďže som navštevoval školu v meste, napadlo mi prestúpiť z normálnej základnej školy do tej so zameraním na športovú prípravu, čiže futbal.

Poviete nám niečo viac o vašom klube? Hrávam v A mužstve FC ViOn Zlaté Moravce. Klub bol založený v roku 1995 a už niekoľko rokov pôsobí v najvyššej súťaži Corgoň ligy. Dostal som sa sem, keď ma oslovil ešte bývalý tréner Juraj Jarábek. Vedel som už vtedy, aké je tu prostredie, že sú tu výborné tréningové podmienky a v neposlednom rade veľmi príjemní ľudia a super kolektív.

Ako prebiehajú tréningy s mužstvom? Pracujete na sebe aj vo voľnom čase? Tréningy mávame individuálne, takže sa prispôsobujeme tomu, či práve prebieha súťaž, alebo je letná či zimná prestávka. Tréneri nám pripravia mikrocyklus a každý deň v týždni je tréning, niektoré dni sú aj dvojfázové (ráno, poobede). Po každom tréningu máme aj regeneráciu, niekedy povinnú, inokedy podľa vlastného uváženia každého hráča. Vo voľnom čase sa pripravujem podľa potreby

31.kolo CL 2011/2012 FC ViOn Zl.Moravce - FC Spartak Trnava. Foto: Patrik Levický

v posilňovni, alebo niekedy po tréningu na ihrisku.

Popíšete nám vaše pôsobiská od vašich začiatkov až po súčasnosť? Začínal som v Spišskej Novej Vsi od žiackych kategórií cez dorast a aj A mužstvo. Potom som šiel študovať do Bratislavy, kde som po pol sezóne hrával v Kráľovej pri Senci a v Galante. Z Galanty som prestúpil do Trnavy a prerušil štúdium, potom som sa k nemu už nedostal. Z Trnavy som nakoniec prišiel do Zlatých Moraviec.

Ktoré krajiny ste navštívili vďaka futbalu? Po svete som bol len v nejakých žiackych kategóriách, konkrétne na turnajoch v Nemecku, Poľsku a Maďarsku.

Aké sú vaše doterajšie úspechy? Medzi úspechy by som zaradil, že som sa spolu s tímom stal Školský majster Slovenska v halovom futbale ešte v časoch na strednej škole. Ďalej to je štvré miesto v Corgoň lige s Trnavou a šieste miesto so Zlatými Moravcami.

Vaše ambície do budúcna? Momentálne pravidelne odvádzať na ihrisku dobré výkony, zviditeľniť sa a okúsiť zahraničie.

Postretlo vás zranenie, kvôli ktorému ste boli vyradený na dlhší čas z hry? Mal som posledné dva roky trochu vážnejšie zranenia, keď som musel dvakrát podstúpiť

operáciu. Raz mi robili plastiku predného krížneho väzu, kde som bol mimo sedem me-

„Som hrdý na každé jedno víťazstvo.“ Lukáš Kováč siacov a raz to bola zlomenina záprstnej kostičky. Asi tri mesiace som bol mimo hry.

Ktorý zápas pokladáte za svoj pamätný? Som hrdý na každé jedno víťazstvo, ale asi by som vyzdvihol zápas, v ktorom sme porazili Slovan Bratislava 3:1, alebo Trnavu 2:0 na domácom ihrisku v Zlatých Moravciach. V oboch zápasoch som dal po jednom góle.

Čomu sa okrem futbalu ešte venujete? Pre niekoho to nemusí byť veľa, ale pre mňa to je najviac a to najdôležitejšie. Venujem sa svojej priateľke a rodine. Na týchto ľuďoch mi najviac záleží.

Ako na vás vplýva tlak fanúšikov pred zápasom? Nejaký tlak extrémne nepociťujem, skôr nervozitu pred zápasom, ale to je celkom normálne. Pri samotnej hre to všetko opadne a sústredím sa len na svoj výkon. Snažím sa nevnímať až tak fanúšikov, aj keď tí naši sú úžasní a ich povzbudzovanie nás ženie k ešte lepším výsledkom. Matej Brath

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností a firiem v meste  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Konventná 9, 811 03 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Inzercia: obchod@14news.eu  Registračné číslo MK SR: EV 4462/11

Naše Novinky Zlaté Moravce, náklad 5 800 ks Copyright: 14 news, spol., s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

info@14news.eu

Nzm 03 2014 web  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you