Page 1

3 100 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

Lúštite krížovku

n a š e

str. 13

Ročník: I. číslo 6/2014 Dátum vydania: 10. 4. 2014

Žarnovica

Rozvoj mesta do roku 2020

Otvorenie Cykloturistika detských ihrísk na vzostupe

Adrenalínový fourcross

str. 2 V Žarnovici zahájili prípravy strategického dokumentu, ktorý približuje program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na obdobie rokov 2014 až 2020.

str. 4 Otvorenie detských ihrísk bolo ešte donedávna pozastavené, no už od 2. apríla, k všeobecnej spokojnosti, môžu obyvatelia sľúbené ihriská využívať.

str. 15 Fourcross je jednou z disciplín, pri ktorej sa dajú ľahko vylámať zuby a polámať kosti. Zástupcom tohto adrenalínového športu v Žarnovici je Lukáš Paštrnák.

str. 5 Cieľom projektu Bajkom k Tajchom je vybudovanie značených cyklotrás pre horských cyklistov a podporiť tak turistický ruch v celom regióne.

ANDREJ KISKA VÍŤAZOM PREZIDENTSKÝCH VOLIEB Víťazom druhého kola prezidentských volieb sa stal Andrej Kiska, ktorého volilo 59,38 percenta ľudí. Jeho protikandidát Robert Fico získal podporu 40,61 percenta voličov. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov volieb, ktoré zverejnila Ústredná volebná komisia (ÚVK).

Voľby Slovensko Banskobystrický kraj okres Žarnovica Žarnovica

Účasť 50,48 % 47,29 % 50,36 % 49,88 %

A. Kiska 59,38 % 55 % 45,17 % 45,33 %

R. Fico 40,61 % 45 % 54,82 % 54,66 %

Zdroj: Štatistický úrad SR

V absolútnych číslach volilo A. Kisku na Slovensku 1 307 065 a R. Fica 893 841 obyvateľov. Volebná účasť dosiahla 50,48 percenta. Voliči vhodili do urny

2 223 812 hlasovacích lístkov. Platných bolo 98,96 percenta (2 200 906), neplatných bolo 23 806 hlasovacích lístkov.

Vyššia volebná účasť bola v mestách, pričom najvyššia účasť bola vo volebnom obvode Senec, kde dosiahla

60,88 percenta. Naopak, najnižšia volebná účasť bola vo volebnom obvode Trebišov 38,78 percenta. „Z pohľadu ministerstva vnútra voľby prebehli pokojne a nerušene. Priebeh voľby nebol ničím narušený,“ uviedla zapisovateľka ÚVK Eva Chmelová. Andrej Kiska sa ujme funkcie prezidenta SR zložením sľubu. Skladať ho bude 15. júna, keď sa skončí funkčné obdobie súčasnej hlave štátu Ivanovi Gašparovičovi. (red), TASR, foto: TASR


naše novinky

SPRAVODAJSTVO

ŽARNOVICA HĽADÁ RIADITEĽOV CVČ A ZŠ

KRÁTKE SPRÁVY

2

Žarnovica hľadá v týchto dňoch vhodných kandidátov na obsadenie postov riaditeľov školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia – Centrum voľného času a Základnej školy na Ulici Fraňa Kráľa. Funkčné obdobie aktuálnych riaditeľov v spomínaných inštitúciách končí a zo zákona je povinnosť vypísať nové výberové konanie, ktoré končí 5. mája 2014 o 12. hodine. Vhodní uchádzači musia splniť podmienky a kritériá, ktoré sú dané zákonom o pedagogických zamestnancoch. Predložiť je treba niekoľko dokumentov a splniť podmienku kvalifikačných predpokladov. Všetky podrobné informácie získate na Mestskom úrade v Žarnovici, kde je treba, osobne alebo poštovou zásielkou, doručiť písomnú žiadosť a všetky požadované dokumenty do termínu 5. mája 2014 do 12. hodiny na dresu mestského úradu: Mestský úrad, Nám. SNP 33, 966 81 Žarnovica. Uchádzači budú o termíne a mieste konania výberového konania oboznámení najmenej sedem dní pred jeho konaním. Predpokladaný termín nástupu je určený na 1. júl 2014.

REKONŠTRUKCIA HRADU REVIŠTE POKRAČUJE Projekt rekonštrukcie hradu Revište sa v minulom roku zviditeľnil aj vďaka podpore z ministerstva kultúry a finančnej podpore z európskych fondov. Nadšenci zo Združenia na záchranu hradu Revište odpracovali doteraz na rekonštrukcii a obnove jednej z pých okresu Žarnovica niekoľko desiatok hodín, pri ktorých im pomáhali aj nezamestnaní v rámci malých obecných prác a služieb. Združenie na obnovu hradu Revište však neostáva v pozadí ani tento rok a už 29. marca zorganizovalo ďalšiu z brigád s cieľom záchrany a obnovy hradu Revište. Práce na hrade komplikuje zával spred troch rokov, ktorý je už z veľkej časti odstránený a práce na obnove hradného muriva pokračujú naďalej. Počas rekonštrukcie nedôjde k plytvaniu materiálom a súčasťou úprav je aj okolie hradu a úprava koryta potoka pod hradom.

Eurofondy v minulosti mestu Žarnovica veľmi pomohli, trend chce mesto zachovať.

HOSPODÁRSKY A SOCIÁLNY ROZVOJ ŽARNOVICE Marec patril v Žarnovici zahájeniu prípravy strategického dokumentu, ktorý približuje program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na obdobie rokov 2014 až 2020. Sociálno-ekonomickí partneri podpísali už na začiatku marca Memorandum o porozumení pri spolupráci v regionálnom rozvoji Žarnovice. Dokument je prvotne zameraný na úspešné a efektívne čerpanie finančných prostriedkov z európskych fondov, čím chce Žarnovica nadviazať na úspechy v danej oblasti, ktoré mesto zaznamenalo už v minulých rokoch, keď bolo realizovaných niekoľko spoločensky významných projektov. Nová stratégia na roky 2014 až 2020 je podmienená novým programovým obdobím na čer-

panie financií z EÚ, no reaguje aj na nové výzvy, potreby mesta a požiadavky obyvateľov. V neposlednom rade reflektuje nový hospodársky a sociálny program aj zmeny a požiadavky v legislatíve, ktorej nosným zákonom je Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja s účinnosťou od 1. januára 2009. Strategický dokument – Program hospodárskeho a sociálneho vývoja Žarnovi-

ce na roky 2014 – 2020 vytvára podmienky na čerpanie fondov z Európskej únie v rokoch 2014 – 2020 a pre mesto a jeho rozvoj má zásadný význam. Dokončenie prípravy dokumentu, a jeho konečná finálna verzia podmienená schválením v mestskom parlamente by sa mali definitívne schváliť počas augusta 2014. Text a foto: Zdeno Šmondrk

SPOMIENKA NA OSLOBODENIE Počas víkendu, 29. marca, sa uskutočnila pietna spomienka na oslobodenie mesta Žarnovica počas druhej svetovej vojny.

ŠKOLA PRÍDE O DRUHÝ STUPEŇ Základná škola v Hronskom Beňadiku v okrese Žarnovica príde od budúceho školského roka o druhý stupeň. Racionalizačné opatrenia nariadilo škole ministerstvo školstva. Zástupcov školy pozvalo na rokovanie v lete 2013.

POĽOVNÍCKE TROFEJE AJ ZO ŽARNOVICE V barokovej sýpke svätoantonského kaštieľa si je možné v týchto dňoch prezrieť Chovateľskú prehliadku poľovníckych trofejí raticovej zveri a trofejí šeliem ulovených v poľovníckej sezóne 2013 až január 2014 v revíroch okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica.

Zdeno Šmondrk, TASR

Okrem primátora mesta Žarnovica Antona Danka sa pietnej spomienky zúčastnila aj poslankyňa NR SR Viera Šedivcová a predseda oblastnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov – Jaroslav Bulko. Zúčastnení vyzdvihli hrdinstvo vojakov, ktorí sa zúčastnili nielen oslobodenia mesta Žarnovica. Pietna spomienka na 69. výročie Oslobodenia Mesta Žarnovica sa začala vysielaním relácie v mestskom rozhlase, kde boli obyvatelia oboznámení s históriou a súvislosťami z obdobia konca druhej svetovej vojny na území Žarnovice. Nasledovalo pietne kladenie

Predstavitelia mesta a obyvatelia si uctili pamiatku položením vencov k pamätníku.

vencov pri pamätníku na Námestí SNP, ktorého sa zúčastnili okrem priamych účastníkov bojov zo Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov aj poprední predstavitelia mesta Žarnovica a poslankyňa NR SR Viera Šedivcová. Návštevou miestneho cintorína si uctili zúčastnení pamiatku štyroch padlých hrdinov

priamych bojov o oslobodenie mesta Žarnovica, kde pri hrobe Vojtecha Rudzana, Karola Fáreka, Karola Madara a Edmunda Kupeca položili miestni obyvatelia kvety a uctili si tak pamiatku hrdinských obetí fašistického šialenstva na území mesta Žarnovica. Text a foto: Zdeno Šmondrk


Ä?Ă­slo 6/2014

SPRAVODAJSTVO

3

672'1Ă‹0$5,$1$.27/(%8 HovorĂ­ sa, Ĺže kaĹždĂŠmu novozvolenĂŠmu politikovi treba daĹĽ povestnĂ˝ch sto dnĂ­, aby ukĂĄzal, Ä?o vÂ Ĺˆom je. NovĂ˝m predsedom BBSK sa 23. novembra 2013 stal Marian Kotleba so ziskom 55,53 percenta hlasov voliÄ?ov a 20. decembra 2013 sa ujal novej funkcie. /tGHUÄ?616LĂŁLHOGRQRYHPEURYĂŞFKYROLHEVMHGQRGXFKĂŞP SURJUDPRPĂ„2GVWUiQLPQHVSUDYRGOLYp]YĂŞKRGÄ–RYDQLH QLHOHQFLJiQVN\FKSDUD]LWRY SUHGVOXĂŁQĂŞPLÄ?XćPL]YĂŞĂŁLP]DPHVWQDQRVĢD]OHSĂŁtP SRGPLHQN\QDĂĽLYRWDEĂŞYDQLH VOXĂŁQĂŞFKURGtQ=OHSĂŁtPEH]SHĂžQRVWQ~VLWXiFLXDMYRGÄ?DKOĂŞFKĂžDVWLDFK%%NUDMDÂł.HćüH XĂĽXSO\QXORGQtRGQiVWXSXQRYpKREDQVNRE\VWULFNpKR ĂĽXSDQDQDĂ’UDG%%6.XURELOL VPHSUHKÄ?DGMHKRGRWHUDMĂŁLHKR S{VREHQLDYRIXQNFLL 20. 12. 2013Âą,QDXJXUiFLDQRYpKRSUHGVHGX%%6.DVÄ?XEQRYĂŞFKSRVODQFRY]DVWXSLWHÄ?VWYD 23. 12. 2013Âą3RVODQFL60(56'ĂĽLDGDM~ĂĽXSDQDR]YRODQLH ]DVWXSLWHÄ?VWYDNUR]SRĂžWXDOH WHQVQLPLQHNRPXQLNXMH 1. 1. 2014 Âą1RYĂŞPULDGLWHÄ?RPĂ’UDGX%%6.VDVWDOSUHG-

VHGDÄ?6160DUWLQ%HOXVNĂŞ ]3LHãĢDQ 17. 1. 2014Âą3UYpYĂŞMD]GRYp ]DVDGQXWLH ]DVWXSLWHÄ?VWYD%%6.Y-HOĂŁDYHVQRYRX RFKUDQNRX3UHGVHGD%%6. VDVWUHWROVSULPiWRURPDVWDURVWDPLREFtY]HOHQRPWULĂžNX VORJRPÄ?616DOH]DVWXSLWHÄ?VWYRRSUREOpPRFK-HOĂŁDY\QHURNRYDORQHSUHGORĂĽLODQLQiYUKUR]SRĂžWXNUDMDQDURN 23. 1. 2014Âą3UYiWODĂžRYND SUHGVHGX%%6.SRWYUG]XMH]DVWDYHQLHSULSUDYHQHMF\NORWUDV\ 5RGLQQiFHVWLĂžNDSRGDOWUHVWQp R]QiPHQLHQDQH]QiPHKRSiFKDWHÄ?D]SRGR]UHQLDQDSRUXĂŁRYDQLHSRYLQQRVWtSULVSUiYH FXG]LHKRPDMHWNXY%%56& 31. 1. 2014Âą2WYRUHQĂŞOLVWĂĽXSDQDULDGLWHÄ?RPVWUHGQĂŞFK ĂŁN{OR]DVWDYHQtSHUFHQWQpKRVSROXÂżQDQFRYDQLD WLVtF HXU VFKYiOHQpKR]HXURIRQGRY

Predseda BBSK Marian Kotleba mĂĄ za sebou 100 dnĂ­ vo funkcii.

]SURJUDPXĂ„0RGHUQiVWUHGQi ĂŁNRODÂł]DPLOHXU 20. 2. 2014Âą1iYĂŁWHYDPDćDUVNpKRYHÄ?Y\VODQFD&VDEX%DORJKDQDĂ’UDGH%%6.PDćDUVNi VWUDQDSURWHVWXMHSURWL~ĂžHORYHM SUH]HQWiFLL]iYHURYVWUHWQXWLD RUyPVNRPSUREOpPH 28. 2. 2014Âą'UXKp]DVWXSL-

WHÄ?VWYR%%6.Y.UHPQLĂžNH SUHGVHGDQHĂŁLHOVSRVODQFDPL NSDPlWQtNX]DYUDĂĽGHQĂŞFK Y,,VYHWRYHMYRMQH3RVODQFL VFKYiOLOLUR]SRĂžHW%%6.QD URNDYUiWLOLGRKU\NRÂżQDQFRYDQLHHXURSURMHNWRY DOHSUHGVHGD%%6.X]QHVHQLHQHSRGStVDO

1. 3. 2014Âą9HGHQLH%%6. I\]LFN\]UXĂŁLORIXQNĂžQĂŞFK PLHVWQD~UDGHYUiWDQHRGERUQtNRY]UXĂŁLORDMNÄ?~ĂžRYpRGERU\PDMHWNXÂżQDQFLtVRFLiOQ\FK YHFtY]GHOiYDQLDDNXOW~U\ ]NWRUĂŞFK]RVWDOLOHQRGGHOHQLD SRGULDGHQpULDGLWHÄ?RYL~UDGX 5. 3. 2014 Âą3UHGVHGD%%6. VDY\KUiĂĽDĂŁNROiPSURNXUDW~URX]D~GDMQpSRUXĂŁHQLH]iNRQDNHćVLQDĂŁOL]GURMHQDVSROXÂżQDQFRYDQLHHXURSURMHNWRY 14. 3. 2014Âą3UHGVHGD%%6. SULSUtOHĂĽLWRVWLYĂŞURĂžLDĂ„VORYHQVNHMĂŁWiWQRVWLÂł]PHQLOYODMNRY~YĂŞ]GREXQDSULHĂžHOtĂ’UDGX%%6.NHćQHFKDORGVWUiQLĢ YODMN\(Ă’DVDPRVSUiYQHKR NUDMD 16. 3. 2014 Âą3UHGVHGD%%6. R]QDĂžLOYODMNX(Ă’]DĂ„PRGU~ RNXSDĂžQ~KDQGUXÂł 25. 3. 2014 Âą 0 .RWOHED VDEH]Y\VYHWOHQLDDMQDSULHN RÂżFLiOQHPXSR]YDQLXQH]~ĂžDVWQLOQDRVODYiFKYĂŞURĂžLDRVORERGHQLDPHVWD%DQVNi%\VWULFDQD1iPHVWt613 7H[WDIRWRZZZE\VWULFRYLQ\VN

STROM MOHOL OHROZIŤ BEZPEÄŒNOSŤ OBÄŒANOV

UPRATOVANIE V PLNOM PRĂšDE

Jedno piatkovĂŠ popoludnie a sobotnajĹĄie dopoludnie potrebovali Ä?lenovia dobrovoÄžnĂŠho hasiÄ?skĂŠho zboru zo Žarnovice na spĂ­lenie Douglasovej jedle.

Zber nebezpeÄ?nĂ˝ch odpadov sa konal 22. 3. 2014 v Žarnovici a jej mestskĂ˝ch Ä?astiach.

Douglasova jedÄža bol pribliĹžne 26 m vysokĂ˝ strom, ktorĂ˝ sa nachĂĄdzal v rohu zĂĄhrady na ulici PartizĂĄnskej Ä?. 75. PrĂ­Ä?inou jeho odstrĂĄnenia bolo, Ĺže v prĂ­pade jeho vyvrĂĄtenia na hlavnĂş cestu by mohol spĂ´sobiĹĽ veÄžkĂŠ ĹĄkody, a to Ĺže svojou výťkou tienil na susednĂ˝ dvor. NĂĄhodnĂ­ okoloidĂşci sa mohli na vlastnĂŠ oÄ?i presvedÄ?iĹĽ, Ĺže takĂĄto operĂĄcia uprostred kĂĄblov vedena internetu a rozhlasu si vyĹžaduje veÄžkĂŠ skĂşsenosti a zruÄ?nosti. Strom bolo treba zbaviĹĽ postupne konĂĄrov a vrcholca. Takto pripravenĂ˝ kmeĹˆ potom hasiÄ?i spĂ­lili na dvakrĂĄt. Pomocou upevnenĂŠho lana nasmerovali vrchnĂş Ä?asĹĽ kmeĹˆa do tej Ä?asti zĂĄhrady, kde by narobila Ä?o najmenĹĄie ĹĄkody. PoÄ?as operĂĄ-

HasiÄ?i spĂ­lili strom, ktorĂ˝ mohol ohroziĹĽ obÄ?anov mesta.

cie vyuĹžili vysoko zdviĹžnĂş ploĹĄinu a ĹĄtvorkolku s prĂ­vesnĂ˝m vozĂ­kom. Pracovisko vzhÄžadom na to, Ĺže zasahovalo do hlavnej cesty, bolo treba vymedziĹĽ bezpeÄ?nostnĂ˝mi kuĹžeÄžmi. Po zĂĄsa-

hu zostal v zĂĄhrade leĹžaĹĽ kmeĹˆ rozpĂ­lenĂ˝ na dve Ä?asti ako spomienka na tĂşto udalosĹĽ. Text a foto: Teodor Komenda

JarnĂŠ upratovanie zaÄ?alo prebiehaĹĽ najskĂ´r v mestskĂ˝ch Ä?astiach (ReviĹĄskĂŠ PodzĂĄmÄ?ie, Ĺ˝arnovickĂĄ Huta a Lukavica v dĹˆoch 28. 3. 2014 – 3. 4. 2014, kde boli umiestnenĂŠ veÄžkokapacitnĂŠ kontajnery. ObÄ?ania tu mohli odovzdaĹĽ objemnĂ˝ odpad z domĂĄcnosti a drobnĂ˝ stavebnĂ˝ odpad. MestskĂ˝ Ăşrad v Ĺ˝arnovici na jeho realizĂĄcii spolupracuje s mestskĂ˝m podnikom sluĹžieb. „JarnĂŠ upratovanie v meste Ĺ˝arnovica prebieha vo dĹˆoch 4. 4. 2014 – 10. 4. 2014 a kontajnery boli umiestnenĂŠ na uliciach: BystrickĂĄ, Ä˝udovĂ­ta Ĺ tĂşra, NovĂĄ, FebruĂĄrovĂĄ, HronskĂĄ, SandrickĂĄ, DolnĂĄ, MierovĂĄ, FraĹˆa KrĂĄÄža, KÄžakovskĂĄ, Slobody, MĂĄjovĂĄ, PartizĂĄnska, Obrancov mieru

a TehelnĂĄ,“ hovorĂ­ Z. GregorovĂĄ z OVIaĹ˝P. Do kontajnerov by sa nemali vhadzovaĹĽ nebezpeÄ?nĂŠ odpady (napr. batĂŠrie, zvyĹĄky farieb, opotrebovanĂŠ motorovĂŠ oleje, Ĺžiarivky a pod.) a pneumatiky. Biologicky rozloĹžiteÄžnĂ˝ odpad by sa mal ukladaĹĽ vedÄža kontajnerov. Pri prĂ­leĹžitosti DĹˆa Zeme, ktorĂ˝ spadĂĄ na 22. 4. 2014, mesto organizuje v tomto mesiaci celoslovenskĂş akciu s nĂĄzvom „VyÄ?istĂ­me si naĹĄe mesto a okolie“. Zamestnanci mestskĂŠho Ăşradu a zdruĹženie RĂłmska komunita upratujĂş najviac zneÄ?istenĂŠ mestskĂŠ a prĂ­mestskĂŠ Ä?asti. ZĂĄkladnĂĄ ĹĄkola v Ĺ˝arnovici si vyÄ?istĂ­ svoj ĹĄkolskĂ˝ areĂĄl a ZĂĄkladnĂĄ cirkevnĂĄ ĹĄkola Andreja KmeĹĽa v Ĺ˝arnovici upratuje okolie kalvĂĄrie a cintorĂ­na. Text a foto: V.C


naše novinky

SPEKTRUM

AKO BUDETE TRÁVIŤ VEĽKÚ NOC?

ANKETA

4

Tradičné sviatky jari sú už za dverami a mnohí si budú vychutnávať slnečné lúče a krásy jarného počasia. Vybrali sme sa do ulíc mesta Žarnovica opýtať sa obyvateľov, ako trávia veľkonočné sviatky a či u nich doma stále pretrvávajú slovenské tradície ako sú „polievačka“ a „šibačka“. Michal Tradície doma dodržiavame, lebo si myslím, že je pekné dodržiavať ich. Veľkú noc trávime s rodinou, lebo so všetkými sa vídavame len cez sviatky. Ja polievať nechodím, už som z toho vyrástol. Chodím skôr s mladším bratom, má 13 rokov a robím mu šoféra. Jeho to ešte drží a sem-tam sa pridám aj ja, ale to už je málokedy. Marián Veľkú noc trávim trošku horšie, chodil som k sestrám, ale tie už zomreli. Teraz skôr z povinnosti pooblievam nevestu. Voľakedy to bolo pestrejšie, ako mládenci sme chodili polievať s veľkým korbáčom, teraz už len tak provizórne, nie oblievať kýbľom. Kedysi sme v každom dome zbierali stužky na korbáče.

Otvorené centrálne ihrisko potešilo najmä rodičov s malými deťmi.

DETSKÉ IHRISKÁ SÚ KONEČNE OTVORENÉ V posledných dňoch rezonovala medzi obyvateľmi Žarnovice téma detských ihrísk, ktorá rozpútala vášne a postavila obyvateľov mesta do opozície k jeho vedeniu. Obyvatelia, v očakávaní otvorenia sezóny na ihriskách, prekypovali rozhorčením a nesúhlasom v postupe so Žarnovicou, ktorá napriek priaznivému počasiu a jarným podmienkam, musela odložiť otvorenie ihrísk z objektívnych príčin.

Miška Tradície dodržiavame a sviatky trávime doma s rodinou s tradičnými jedlami a zvykmi.

Práve 2. apríl sa stal dátumom, keď v Žarnovici oficiálne otvorili detské ihriská, čím mesto vyvolalo medzi obyvateľmi uspokojenie v dlho očakávaných možnostiach návštevy najmenších obyvateľov Žarnovice a ich rodičov.

Sezóna detských ihrísk v Žarnovici sa oneskorila

Marta Naša Veľká noc je krásna, tešíme sa na ňu, lebo nás čaká záhradka, sadenie, chodíme na chalúpku. Počas Veľkej noci sa stretneme s priateľmi, známymi, opekáme si a od susedov nás zvyknú prísť poliať a vyšibať. Samozrejme, nemôže chýbať údená rolka a chreník, dobre štipľavý. Opekáme, popolieva sa a sme strašne spokojní, že sa môžeme zísť a podebatovať. Tešíme sa, že sme spolu, lebo sme z rôznych kútov Slovenska. Veľká noc sa rýchlo minie, hlavne, aby bolo krásne.

Oneskorenie centrálneho ihriska na sídlisku bolo spôsobené objektívnymi príčinami, keďže Žarnovica musí postupovať v zmysle prevádzkového poriadku verejného detského ihriska (článku 6, odst. 2 Organizačnej smernice) na sídlisku na Ulici Fraňa Kráľa v Žarnovici. Oneskorenie otvorenia bolo spôsobené na strane dodávateľa hracích a športových prvkov, ktorý musel vykonať ročnú kontrolu.

Po viacerých urgenciách nakoniec došlo ku kontrole 17. marca 2014 a dodaná zápisnica z nej bola doručená na mestský úrad 31. marca 2014. Tým mesto dostalo oficiálne povolenie na

Mesto muselo odložiť otvorenie ihrísk z objektívnych príčin. zahájenie sezóny na centrálnom detskom ihrisku na sídlisku v Žarnovici. Sezóna sa začala už v prvý aprílový deň úpravou terénu a kosením trávy a na druhý deň,

Silvia Celá rodina sme na Veľkú noc spolu, varíme klasické jedlá, pripravíme zemiakový šalát, údené mäso a keď sa dá, ideme aj na sviatočnú omšu. Na Veľkonočný pondelok navštevujeme rodiny a rodičov a nechýbajú ani deti. Klasická oblievačka, poháre s vodou, korbáčiky a voňavky, to patrí k tomu.

2. apríla 2014, už mohli rodičia a deti využívať priestranstvo na relax a športové aktivity. Mesto ako kompenzáciu za oneskorenie otvorenia detského ihriska Žarnovica, ako prevádzkovateľ ihriska a zodpovedná inštitúcia za dodržiavanie prevádzkového poriadku, ponúklo obyvateľom predĺženie otváracích hodín počas mesiaca apríl, keď ihrisko bude otvorené až do 18. hodiny večer.

Ihriská sprístupnili aj v Novej Bani

Na sezónu detských ihrísk v meste sa už dlhšie môžu tešiť aj obyvatelia Novej Bane. Už počas mesiaca marec si mohli rodičia a deti vychutnávať prvé jarné lúče na otvorených priestranstvách vynovených športových ihrísk na uliciach Nábrežná, Štúrová, Školská a na sídlisku pod Lipou. Mesto Nová Baňa tak poskytuje obyvateľom spôsob na relax a oddych v novovytvorených športovo-relaxačných priestoroch, do ktorých Nová Baňa v posledných rokoch investovala nemalé finančné prostriedky s cieľom vylepšiť občiansku vybavenosť v meste.

Zdeno Šmondrk Detské ihriská boli oficiálne otvorené 2. apríla.

Text a foto: Zdeno Šmondrk


číslo 6/2014

SPRAVODAJSTVO

5

CYKLOTURISTIKA NA VZOSTUPE Mladý ambiciózny projekt pod názvom Bajkom k Tajchom, ktorý uzrel svetlo sveta už v roku 2009 vytvorili mladí nadšenci cykloturistiky v HodrušiHámroch z cyklistického oddielu MT Biker a ich priateľov a dobrovoľníkov s podporou miestnej samosprávy obce Hodruša-Hámre. Cieľom projektu je vybudovanie cyklotrás v okolí obce Hodruša-Hámre v spojení s okolitými mestami a obcami za účelom spoznávania histórie a krás kraja baníckej oblasti. Projekt Bajkom k Tajchom zachováva tradície baníckej oblasti a venuje sa histórii a spoznávaniu širokého okolia obce Hodruša-Hámre. Cieľom projektu je vybudovanie značených cyklotrás pre horských cyklistov a podporiť tak turistický ruch v celom regióne.

Projekt Bajkom k Tajchom dbá aj na životné prostredie a cestičky pre cyklistov sú situované už na existujúcich horských cestách a chodníkoch. Trate lemujú významné oblasti celoeurópskeho významu ako sú Hodrušská hornatina, Klokoč, Suť a nechránené územia v re-

Projekt Bajkom k Tajchom dbá aj na životné prostredie.

Štiavnické vrchy, s cyklotrasami Bajkom k Tajchom sú z mesta na dohľad.

gióne obcí Hodruša-Hámre a Vysoká. Cykloturisti sú navádzaní prostredníctvom informačných tabúľ, na ktorých sa dozvedia informácie nielen o ochrane životného prostredia, ale získajú aj mapy a informácie o tratiach a dôležitých historických a geologických súvislostiach. Majú možnosť zoznámiť sa s baníckymi teritóriami, vychutnať si atmosféru odvodňovacích, baníckych nádrží – Tajchov a spoznať tak krásy kraja a okolia obce Hodruša-Hámre. Do projektu sa aktívne zapojilo aj Mesto Žarnovica, keď

Cieľom projektu je vybudovanie značených cyklotrás pre horských cyklistov. jedným zo vstupných bodov na cyklochodníky projektu Bajkom k Tajchom je aj vstupný bod do systému cyklotrás číslo 33.

Cykloturisti majú k dispozícii aj tlačené materiály ako sú mapy, turistickí sprievodcovia, ktoré vydáva realizátor projektu – MT Biker Hodruša-Hámre a záujemcovia si ich môžu zaobstarať na obecnom úrade v Hodruši-Hámroch a v spriatelených obciach a mestách projektu. Projekt je prepojený aj na ubytovacie kapacity regiónu, čo umožňuje cykloturistom a návštevníkom stráviť v kraji neopakovateľnú dovolenku v sedle svojho dvojkolesového tátoša. Text a foto: Zdeno Šmondrk

REKONŠTRUKCIA BYTOVÉHO DOMU Každá budova má svoju históriu, niekde sa začína a niekde končí, no nemusí to byť vždy pravda. V obci Horné Hámre prebiehajú práce a stavebná činnosť na rekonštrukcii administratívneho objektu č. 159, kde predtým sídlil poštový úrad a zdravotné stredisko. Z tohto dôvodu došlo aj k premenovaniu tejto administratívnej budovy na Bytový dom – 7 b.j. Obec sa rozhodla prostredníctvom dodávateľskej firmy prestavať nebytové priestory na bytové za účelom urobenia konkrétnych krokov pre zvýšenie počtu obyvateľov zo súčasných 585. To by v budúcnosti mohlo priniesť zvýšenie podielových daní, a tým aj

získanie ďalších prostriedkov pre rozvoj obce. Predpokladané rozpočtové náklady na technickú vybavenosť k bytovým jednotkám sú 90 922,25 eura, z toho dotácia Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR je vo výške 20 489 eura a 70 433,25 eura z vlastných zdrojov obce. Infraštruktúru k bytovému domu – 7 b.j. bude predstavovať verejný vodovod, verejná kanalizácia vrátane ČOV + ORL, rozšírenie miestnej komunikácie vrátane parkovacích miest, prípoj-

V administratívnom objekte č. 159 predtým sídlil poštový úrad.

ky NN, prípojky plynu, spevnených plôch a chodníka. Predpokladaný termín ukončenia a kolaudácie tejto stavby nám poskytol Milan Mokrý, starosta obce Horné Hámre, je ním august – september

2014 podľa harmonogramu výstavby diela. Je chvályhodné, že starší, už nevyužívaný, stavebný objekt nemusí iba chátrať a špatiť svoje okolie, ale je ho možné vrátiť opäť k životu. Bolo

by dobré, ak by tento príklad nasledovali v obci aj majitelia ďalších „chátrajúcich nehnuteľností“. Text a foto: Teodor Komenda


6

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

675$1$7,30È0('26ġ 32/,7,&.(-35(79È5.< Strana TIP musí konštatovať, že sme na Slovensku zaregistrovali zasa jeden účelový zlepenec, veľkolepo prezentovaný ako „historické ústavodarné politické partnerstvo“. 9VNXWRþQRVWLVD.'+YUKORGRUR]WLDKQXWHMYROHEQHM QiUXþHYOiGQXFHKR6PHUX DMHRFKRWQpNRODERURYDĢQD þRPNRĐYHNOHQDE\]DEUiQLORFKURQLFNpPXNRODSVXVYRMLFKLGHRORJLFNRPRFHQVNêFK DPEtFLt7RYãHWNRVDGHMH YþDVHNHćPRGHUQêVYHW XåNUiþD~SOQHQLHNDPLQDP D]iVDGQHRGPLHWDDN~NRĐYHNGLVNULPLQiFLX=DUHJLVWURYDQtPWDNpKRWRLQWtPQHKR Ä~VWDYRGDUQpKR SDUWQHUVWYD³GRVDKXMHQD6ORYHQVNXSROLWLFNiSUHWYiUNDVYRM YUFKRO %XGHWUSNpSR]RURYDĢDNR WtWR Ä~VWDYRGDUQt SDUWQHUL³EXG~]DNDåG~FHQXSRNU\WHFN\SULSUDYRYDĢćDOãLX GLVNULPLQiFLXPHQãLQRYêFK VNXStQSRG]iYRMRP]GDQOLYR

~SULPQpKRSRYêãHQLD]iNRQDQDHãWHY\ããt]iNRQ -HSUHWRQDãRXSRYLQQRVĢRX SRXNi]DĢQDYãHWN\]iYDåQp VNXWRþQRVWLNWRUpWiWR~þHORYiGRKRGD6PHUXD.'+ SULQiãD $NVWULNWQêPPRGHORPURGLQ\SRGĐD~VWDYQpKR]iNRQDVDVWDQH]Yl]RNPXåD D åHQ\ NWR SRWRP RFKUiQLVORERGQpPDWN\YGRY\ DYGRYFRYUR]YHGHQpSiU\ SUtSDGQHSiU\NWRUpFKF~ VSROXåLĢDMEH]VYDGREQpKR ]Yl]NX"%XG~YãHWFLWtWRþOHQRYLDDNHMVLÄQHWUDGLþQHMURGLQ\³XåPHQHMSUiYQLSUHG ~VWDYQêP]iNRQRPDNR]RVREiãHQêPXåLåHQD"7HQWR ~VWDYQê]iNRQRURGLQHSRVWDYt]Yl]RNPXåDDåHQ\Y\VRNRQDSLHGHVWiOQDGYãHWN\ WLHWRPRåQRVWLNWRUpEHåQH åLYRWSULQiãDDGRJPDWLFN\ ]DWYiUDRþLQDGH[LVWHQFLRX DMPLQRULWQêFKY]ĢDKRYNWRUpPHG]LQDPLH[LVWXM~6WUNDĢKODYXGRSLHVNXDWYiULĢ VDGRQHNRQHþQDåHQD6ORYHQVNXQHH[LVWXM~DMKRPRVH[XiOQHSiU\DWDNWLHåGHWL

Y\UDVWDM~FHYWRPWRSURVWUHGtMHSUHMDYRPYUFKROQHMDURJDQFLHSROLWLFNHMPRFL 9WHMWRFKYtOLE\VPHVLYãHWFLPDOLSRORåLĢRWi]NXþLQD 6ORYHQVNXQDR]DMHãWHQHGR]UHOþDVQD]PHQ\YWHMWR REODVWLWDNDNRWRVREURYVNRXVHEDLVWRWRXSUH]HQWXM~ OtGULWDNPHUYãHWNêFKSROLWLFNêFKVWUiQ"7HQWRSUHP\VOHQêNRPSORWMHMDVQRXYê]YRX SUHþR]DþDĢNRQHþQHLQLFLRYDĢWDNpSUiYQH]PHQ\DE\ ~URYHĖ]iNRQRYDMSUHPLQRULWQpVNXSLQ\QD6ORYHQVNX GRVLDKODSULQDMPHQãRPGQR HXUySVNHKRSULHPHUX6WUDQD7,3XUþLWHQHKRGOiURELĢ]RGVWUiQHQLDGLVNULPLQiFLHWêFKWRVNXStQåLDGHQ PHJDERGVYRMKRSROLWLFNpKR SURJUDPXDOHMHGQR]QDþQH VDVWDYLD]DY\ULHãHQLHWRKWRSUREOpPXPLQLPiOQHQD OHJLVODWtYQHM~URYQLýHVNHM UHSXEOLN\ $QHWD%GL NDQGLGiWNDVWUDQ\7,3QD HXURSRVODQFDDYHG~FDRGERUQHM VNXSLQ\SUHRWi]N\PHQãtQD/*%7,

Aneta Büdi

REZIGNOVALI NA SVOJE FUNKCIE

LÍDROM KANDIDÁTKY SMS PRE EUROVOĽBY JE GOLONKA

Neúspešný kandidát KDH na prezidenta Pavol Hrušovský, ktorého v marcových voľbách podporovali aj Most-Híd a SDKÚ-DS, sa vzdal postu predsedu poslaneckého klubu KDH.

S Jozefom Golonkom ako lídrom kandidátky vstupuje do eurovolieb Strana moderného Slovenska (SMS). Bývalého hokejistu, ako aj niektorých ďalších z 13-člennej kandidátky predstavil v Banskej Bystrici predseda strany Milan Urbáni.

7HQWRNURNMHG{VOHGNRPVODEpKRYROHEQpKRYêVOHGNXNHć +UXãRYVNêYSUYRPNROHSUH]LGHQWVNêFKYROLHE]tVNDOOHQ SHUFHQWDKODVRY=IXQNFLH SRGSUHGVHGXKQXWLD]DVHRGVW~SLO3DYRO$EUKDQNWRUêERO YUiPFL.'+SROLWLFN\]RGSRYHGQê]DYRĐE\3RGQHãQRP URNRYDQtUR]ãtUHQpKR3UHGVHGQtFWYD.'+WRR]QiPLOOtGHUKQXWLD-iQ)LJHĐVWêPåH VYRMKRPLHVWDVDY]GDODDMULDGLWHĐNDNRPXQLNDþQpKRRGERUX.'+0iULD+OXFKiĖRYi ÄĆDNXMHP3DYORYL+UXãRYVNp-

Pavol Hrušovský.

PX]DMHKRRGYDKXDQDVDGHQLH YNDPSDQL9êVOHGRNEROQHSULPHUDQêSRVWDYHQLXKQXWLD KRGQRWtPHKRDNRQH~VSHFK³ SUL]QDO)LJHĐ1RYêSUHGVHGDNOXEXE\PDOE\Ģ]YROHQê YQDVOHGXM~FLFKGĖRFKURYQDNRWDNDMSRGSUHGVHGD1DMHVHĖ EXGHPDĢ.'+VQHPNGH)LJHĐQDYUKQHDMRWYRUHQLHSHUVRQiOQ\FKRWi]RN 7$65

Ä&KFHPHSULQLHVĢQRYpQiSDG\SUH(XUySX&KFHPHYãDN DMHXUySVNHSODW\DYêUD]Qp]OHSãHQLHåLYRWQHM~URYQH³SRYHGDO8UEiQL=iPHURP]YROHQêFKSRVODQFRY]D 606E\PDOE\ĢWODNQD]QtåHQLHÄYHĐNHMEUXVHOVNHMDGPLQLVWUDWtY\³DSUHVXQXWLH YêNRQQHMPRFL]RâWUDVEXUJXD/X[HPEXUJXYêKUDGQH GR%UXVHOX6WUDQDWLHåFKFH SUHKRGQRWLĢ]YêKRGĖRYDQLH

Jozef Golonka. Foto: TASR

DOWHUQDWtYQ\FK]GURMRYHQHUJLHNWRUiSRGĐD8UEiQLKRLGH YêOXþQHQDĢDUFKXREþDQD 'YRMNRXQDNDQGLGiWNH606 GRHXURYROLHEMHGLSORPDW0LODQ/RSDãRYVNêWURMNRXPDQDåpU*DEULHO.ROOiU1DćDOãtFK PLHVWDFKV~QDSUtNODGNODYL-

ULVWD5LFKDUG5LNNRQDEêYDOêIXWEDOLVWDďXERPtU/XKRYê 3RGĐD8UEiQLKRV~YãDNQDQHM DMãW\ULåHQ\±EXG~FHOtGHUN\ DNRDMVWDURVWRYLDQLHNWRUêFK VORYHQVNêFKREFt 7$65


Ä?Ă­slo 6/2014

SPRAVODAJSTVO

7

129ĂŠ035(=,'(172065 6$67$1($1'5(-.,6.$ VĂ­ĹĽazom druhĂŠho kola prezidentskĂ˝ch volieb sa stal Andrej Kiska, ktorĂŠho volilo 59,38 percenta ÄžudĂ­. Jeho protikandidĂĄt Robert Fico zĂ­skal podporu 40,61 percenta voliÄ?ov. Andrej Kiska sa ujme funkcie prezidenta SR zloĹženĂ­m sÄžubu. SkladaĹĽ ho bude 15. jĂşna, keÄ? sa skonÄ?Ă­ funkÄ?nĂŠ obdobie sĂşÄ?asnej hlave ĹĄtĂĄtu Ivanovi GaĹĄparoviÄ?ovi.

Profil Andreja Kisku 9tĢD]SUH]LGHQWVNĂŞFKYROLHE VDQDURGLOIHEUXiUD Y3RSUDGH9\ĂŁWXGRYDO(OHNWURWHFKQLFN~IDNXOWX6ORYHQVNHMY\VRNHMĂŁNRO\WHFKQLFNHM 69â7GQHV678 Y%UDWLVODYH3RXNRQĂžHQtĂŁW~GLDSUDFRYDODNRSURMHNWDQWYVSRORĂžQRVWL1DIWRSURMHNWY3RSUDGH 9URNXRGLĂŁLHOVN~ĂŁDĢ ãĢDVWLHGR86$VSOiQRPQDWUYDORVDWDPXVDGLĢ3RURNX DSROVDYĂŁDNYUiWLOQD6ORYHQVNRVYHÄ?NRXFKXĢRXSRGQLNDĢ =DORĂĽLOVYRMXSUY~VSRORĂžQRVĢ NWRUiVD]DREHUDODGRYR]RP YHÄ?NRREFKRGRPDPDORREFKRGRPVRĂŁSHUNDPLDSULĂŁLHO

RYĂŁHWN\VYRMH~VSRU\ 2GURNXSRVWXSQHVSROX]DNODGDOVSOiWNRYpVSRORĂžQRVWL 7DWUDFUHGLW7ULDQJHODQHVN{U DM4XDWURNWRUpYLHGRODVSUDYRYDOVSROXVEUDWRP9URNX N~SLODWLHWRVSRORĂžQRVWL 9Ă&#x2019;%EDQNDD]O~ĂžLODLFKSRG Qi]RY&RQVXPHU)LQDQFH+ROGLQJNGH$QGUHM.LVNDS{VRELOGRURNXDNRĂžOHQSUHGVWDYHQVWYDWHMWRVSRORĂžQRVWL 1H]LVNRY~RUJDQL]iFLX'REUĂŞ$QMHO]DORĂĽLO$QGUHM.LVNDYURNXVSULDWHÄ?RP &KDULWDWtYQDRUJDQL]iFLD'REUĂŞ$QMHOSRPiKDSUDYLGHOQĂŞPLPHVDĂžQĂŞPLÂżQDQĂžQĂŞPL SUtVSHYNDPLURGLQiPVGHĢ-

Â&#x201E; Robert Fico Â&#x201E; Andrej Kiska

KandidĂĄt, ktorĂ˝ zĂ­skal QDMY\ĂŁĂŁtSRĂžHWKODVRYYREYRGH

PLNWRUpVDYLQRX]iYDĂĽQpKR ĂĽLYRWRKUR]XM~FHKRRFKRUHQLD GRVWDOLGRĢDĂĽNHMÂżQDQĂžQHMVLWXiFLH3{VRELOYQHMDNRSUHGVHGDVSUiYQHMUDG\GRPiMD NHÄ&#x2021;VDIXQNFLHY]GDO 2GM~QDKRQDWRPWRSRV WHQDKUDGLODPDQĂĽHOND0DUWL-

QD.LVNRYi9URNX]DORüLORUJDQL]iFLX'REUê$QMHO DMYýHVNHMUHSXEOLNH .LVNDMHDXWRURPSXEOLNiFLt 9H]PLüLYRWGRVYRMLFKU~N D&HVWDPDQDüpUD]SHNODDOHER$NRURELĢFKDULWX~VSHãQH DVRVUGFRP

9URNX]tVNDORGSUHGSODWLWHÄ?RYWĂŞĂĽGHQQtND7UHQG RFHQHQLH0DQDĂĽpUURNDDMH GUĂĽLWHÄ?RPRFHQHQLD.ULĂŁWiÄ?RYpNUtGOR]DURNYNDWHJyULLÂżODQWURSLD 7$65 EE

BUDE STà Ť ZA KAĹ˝DĂ?M SLUĹ NĂ?M Ä&#x152;LOVEKOM Ako prezident vrĂĄtim dĂ´veru v prezidentskĂ˝ Ăşrad. Do tohto boja som vchĂĄdzal kvĂ´li ÄžuÄ?om naĹĄej krajiny a svoj sÄžub splnĂ­m. Budem stĂĄĹĽ za ÄžuÄ?mi, za kaĹždĂ˝m sluĹĄnĂ˝m Ä?lovekom naĹĄej krajiny. Na svojej prvej tlaÄ?ovej konferencii to vyhlĂĄsil novozvolenĂ˝ prezident SR Andrej Kiska. Andrej Kiska v centre pozornosti mĂŠdiĂ­. Foto TASR

NAJVIAC HLASOV ZĂ?SKAL V JUĹ˝NĂ?CH OBVODOCH 6HQHF  %UDWLVODYD 1DRSDNQDMPHQHMÄ?XGtKRYROLORYRYROHEQĂŞFKREYRGRFKQD .\VXFLDFKDQDYĂŞFKRGH6ORYHQVND.RQNUpWQHLGHRREYRG\Ă˝DGFD 6YLGQtN 9UDQRYQDG 7RSÄ?RX D6WURS1DMYLDF YROLĂžRY KODVR- NRY  YDOR ]D .LVNX YR YROHE- Ă˝RVDWĂŞNDREFtQDMYLDFYROLQĂŞFK REYRGRFK 'XQDMVNi OL.LVNXRE\YDWHOLDREFH9U6WUHGD .RPiUQR ERYiQDG9iKRP  BudĂşci slovenskĂ˝ prezident Andrej Kiska zĂ­skal najviac hlasov v obvodoch juĹžnĂŠho Slovenska. VyplĂ˝va to z oficiĂĄlnych vĂ˝sledkov druhĂŠho kola prezidentskĂ˝ch volieb, ktorĂŠ sa konalo v sobotu 29. marca.

YREYRGH.RPiUQRYREFL 3UĂŁD YREYRGH/XĂžHQHFDYREFL+RUQp0ĂŞWR YREYRGH'XQDMVNi 6WUHGD1DMPHQHMREĂžDQRY KODVRYDOR]D.LVNXYREFL 2QGDYND YREYRGH%DUGHMRYY1RYHM6HGOLFL YREYRGH+XPHQQpDYREFL3RSURĂž  YREYRGH5LPDYVNi6RERWD 7$65

Ă&#x201E;6Ä?XEXMHPĂĽHWRĂžRWDNYHÄ?PLSRWUHEXMHPHVDSRN~VLP QDSOQLĢ3RÄ?XGĂŁWLĢQDĂŁXSROLWLNXDSRN~VLPVDYUiWLĢG{YHUX YVOXĂŁQpVORYR$NRSUH]LGHQW VSUDYtPYĂŁHWNRSUHWRDE\VD SROLWLNDVWDODÄ?XGVNHMĂŁLDÂłDYL]RYDO.LVND]iURYHÄ&#x2013;SRÄ&#x2021;DNRYDOYĂŁHWNĂŞPYROLĂžRPĂĽHSULĂŁOL NXUQiPDGDOLPXDNRSUH]LGHQWRYLVLOQĂŞPDQGiWĂ&#x201E;9Ä&#x2021;DND QLPEXGHP]DFKYtÄ?XQRYĂŞP SUH]LGHQWRP6ORYHQVNDÂłY\KOiVLO]DE~UOLYpKRSRWOHVNX SULD]QLYFRY .LVNDGHNODURYDOĂĽHWRĂžR VÄ?~ELODMVSOQtĂ&#x201E;6Ä?~ELOVRP ĂĽHEXGHPSUH]LGHQWRPYĂŁHWNĂŞFKREĂžDQRYDĂĽHEXGHPÄ?XGt VSiMDĢDPRWLYRYDĢ6ORYHQVNR

MHNUDMLQD~ĂĽDVQĂŞFKÄ?XGtDMH OHQQDQiVDNRWRYĂŁHWNRĂžR WXPiPHY\XĂĽLMHPHSUHWR DE\VPHPRKOLE\ĢS\ĂŁQtQD QDĂŁXNUDMLQXDE\PODGtÄ?XGLD WXFKFHOLĂĽLĢDDE\VPHVDWX FtWLOLGREUHÂłSRYHGDO 9ĂŞVOHGRNVYRMKRV~SHUD5REHUWD)LFD 6PHU6' QHNRPHQWRYDO1DRWi]NXĂžLQHXYDĂĽXMHRVWLDKQXWtWUHVWQpKR R]QiPHQLDNWRUpQD)LFD]D MHKRYĂŞURN\SRGDORGYHWLOĂĽH WHUD]VDWĂŞPQH]DREHUi=iURYHÄ&#x2013;SRWYUGLOĂĽHMHKRSUYi ]DKUDQLĂžQiFHVWDDNRQRYHM KODY\ĂŁWiWXSRYHGLHGRĂ˝HVNHMUHSXEOLN\ 7$65


8

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

35('92/(%1e6ď8%<=$ý1( Volebná kampaň bola miestami ostrá, no nevybočila zo štandardu doterajších volebných kampaní. Treba osobitne zdôrazniť, že voľby boli slobodné, férové a výsledok je spravodlivý. A, samozrejme, viac ako prekvapujúci. Odborníci i občania predpokladali tesný výsledok. Ukázalo sa však, že ani politické strany, ani politológovia neboli schopní presne predpovedať nálady občanov našej krajiny. Skutočným prekvapením bolo, že miliardár a politický nováčik zvíťazil s tak veľkým rozdielom nad politickým matadorom a skúseným politikom. Politológovia Michal Horský a Martin Slosiarik nám priblížili ich pohľad na výsledky prezidentských volieb aj možné povolebné scenáre.

MICHAL HORSKÝ politológ

]Čo rozhodlo o víťazstve Andreja Kisku? M. Horský:8åGiYQHMãLH PLQLPiOQHRGVDPR]U~WHQLDYOiG\,YHW\5DGLþRYHMMH YãHREHFQH]QiPHåHSUDYi þDVĢSROLWLFNpKRVSHNWUDMH Y~SOQêFKUXLQiFK6WUDQ\VD ãWLHSLDSRVODQFLRGFKiG]DM~]SRVODQHFNêFKNOXERY 7HQWRVWDYY\YROiYDXREþDQRYQHJDWtYQHHPyFLHQLHOHQNWêPWRVWUDQiPDOHDM NSROLWLNHDNRWDNHM3UHWR MHIHQRPpQW]YDQWLSROLWLN\QD6ORYHQVNXPLPRULDGQHVLOQê'UXKRXSUtþLQRX NWRU~QLHNWRUtSROLWLFNtNR-

PHQWiWRUL]G{UD]ĖXM~MHåH LãORRDNpVLUHIHUHQGXPR5REHUWRYL)LFRYL$]YtĢD]LOE\ KRFLNWROHQPXVtE\ĢÄDQWL¿FR³.HćåH5REHUW)LFRGRVWDOYLDFKODVRYDNRYSRVOHGQêFKSDUODPHQWQêFKYRĐEiFK SUHIHUHQþQêFKQHKRYRULDYêVOHGN\SUH]LGHQWVNêFKYROLHE RWRPåHE\VWUDQD6PHU6' DMHMOtGHUVWUiFDOLG{YHUXĐXGt ĐDYLFRYpKRVWUHGXDOHSRGĐD PĖDKRYRULDRWRPåHĐXGLD SUHVWiYDM~YHULĢSROLWLNH-H PRåQpåHMHGHQ]NDQGLGiWRYVLPDOVN{UXYHGRPLĢåH NHćRQRVREQHYWHOHYt]Q\FK GHEDWiFKKRGtW]YÄYROHEQp EODWR³QDVYRMKRV~SHUDQHP{åHWDNXURELĢEH]WRKRåH E\ViPVHEHQH]DãSLQLOUXN\ 0RåQRYWHMNDPSDQLPRKOR E\ĢWURFKXPHQHMVFLHQWROyJLHWURFKXPHQHM~åHUQtFWYDKRFLGRGQHVQHYLHPH DNRWRMHQDR]DM$OHREþDQLDE\RFHQLOLYHĐNRU\VHMãt

DXPLHUQHQHMãtWyQQDVWUDQH 5REHUWD)LFD$QGUHM.LVND E\EROPRåQRHãWH~VSHãQHMãtDNE\QDSOQLOKHVORPHQHM EêYDYLDFYV~YLVORVWLVMHKR Y\VW~SHQLDPLYHOHNWURQLFNêFKPpGLiFK

QêFKYROLþRYNWRUtV~YHĐPL NULWLFN\QDODGHQtYRY]ĢDKXNWUDGLþQêPSROLWLFNêP VWUDQiP 9 V~þWH PX KODV\ WêFKWR GYRFKWiERURY]DEH]SHþLOL FHONRYpYtĢD]VWYR

MARTIN SLOSIARIK politológ agentúry FOCUS

Neúspešný prezidentský kandidát Robert Fico. Foto: TASR/Štefan Petráš

5REHUW)LFRVPDQåHONRXDVRV\QRP)RWR7$65+HQULFK0LãRYLþ

M. Slosiarik:$NVDQDWRSR]ULHPH]KĐDGLVNDSRþWRY WDNWUHQGEROGRYê]QDPQHM PLHU\XUþHQêYêVOHGNDPL SUYpKRNROD9ĖRPVDXNi]DORåH]LVN5)LFDEROSUtOLãQt]N\ FFDWLVtFKODVRY DSRWHQFLiOQDRVORYHQLH ćDOãtFKYROLþRY]DSUHGSRNODGXåHFHONRYiYROHEQi ~þDVĢEXGHUiVĢEROREPHG]HQê KRYRULORVDRSRWHQFLiOLFFDPLOKODVRY 3UH$.LVNXERORG{OHåLWp XGUåDĢVLYROLþRY]SUYpKR NRODDVDPR]UHMPHRVORYLĢ þRQDMYLDFYROLþRYQH~VSHãQêFKNDQGLGiWRY9êVOHGN\ XND]XM~åHWRWRVDPXSRGDULOR'RNi]DOQDVYRMXVWUDQX]tVNDĢYlþãLQXHOHNWRUiWXQH~VSHãQêFKNDQGLGiWRY NWRUtVNRQþLOL]DQtP 3UHFHONRYpYtĢD]VWYR$.LVNXERORG{OHåLWpWRåHGRNi]DOKODV\þHUSDĢWDNRG YROLþRYV~þDVQêFKRSR]LþQêFKVWUiQDNRDMWRåH]tVNDO QDVYRMXVWUDQXW]YSURWHVW-

]Aký vývoj odhadujete vo vzťahoch prezident – premiér – parlament? M. Horský:KRGtQSRYRĐEiFKMHPLPRULDGQHDNWXiOQDRWi]NDDNêPVS{VRERP ]DUHDJXMH5REHUW)LFRDVWUDQD6PHU6'QDW~WRYROHEQ~ SRUiåNXDDNêPVPHURPSRYHGLHSUH]LGHQWVNê~UDGYtĢD]YROLHE$QGUHM.LVNDSUHWRåH]DWLDĐQHPiPHåLDGQH LQGtFLHQD]iNODGHNWRUêFK E\VPHWRGRNi]DOLSUHGSRYHGDĢRNUHPWRKRåHEXGH Ä]DVWiYDĢNDåGpKRþHVWQpKR REþDQD³3UL5REHUWRYL)LFRYLMHDNWXiOQDRWi]NDþL PiYOiGDSRNUDþRYDĢćDOHM YWRPWR]ORåHQt2]êYDM~VD DMKODV\þLQHY\XåLMHQDVOHGXM~FHREGRELHNWRPXDE\ VDSULSUDYLOQDSUHGþDVQpYRĐE\-HĢDåNpSUHGYtGDĢćDOãLHNURN\SUHPLpUDDOHWUHED VLXYHGRPLĢåHMHWRSROLWLN NWRUêQLHUD]XWUSHOSROLWLFN~SRUiåNXDYåG\GRNi]DO YVWDĢ]PRELOL]RYDĢVDD]tV-

NDĢYRYHUHMQRVWLQRY~SRGSRUXQRY~VLOXDQRYêFKYROLþRY3UHWRVLQHP\VOtPåH E\Y]GDOSR]tFLXMDVQHMYOiGQHMYlþãLQ\WêPVN{UåHMH LEDYSRORYLFLVYRMKRYOiGQXWLD.HćåH5REHUW)LFRQHPi YSDUODPHQWH~þLQQ~RSR]tFLXSUDYLFRYpVWUDQ\VDYLDF ãWLHSLDDNRVSiMDM~MHPRåQpSUHGSRNODGDĢåHY]ĢDK\ V3UH]LGHQWVNêPSDOiFRPQHSRYHG~YåG\OHQNXNRQVHQ]XDOHDMNLVWHMULYDOLWHNWRUiP{åHE\ĢSUHĖKRGREUêP YêFKRGLVNRPYEXG~FLFKSDUODPHQWQêFKYRĐEiFK M. Slosiarik:'QHVMHĢDåNp RGKDGRYDĢDNêY]ĢDKVLY\EXGXMHSUH]LGHQWDSUHPLpU WHMWRNUDMLQ\ýLWREXGHY]ĢDK SOQêY]iMRPQêFKNRQÀLNWRYDRVRþRYDQLDNWRUêQiV YUiWLGRPLQXORVWLSUHGURN DOHERVDEXGHWiWRUHOiFLDPHG]LGYRPDQDMY\ããtPL~VWDYQêPLþLQLWHĐPLUR]YtMDĢNRQãWUXNWtYQH9ROLþL


číslo 6/2014

SPRAVODAJSTVO

9

3/1,ġ32/,7,&.é129Èý,. ]Bola účasť voličov v druhom kole prekvapením?

E\VLDNLVWHåHODOLWRGUXKp 9HćSUiYHSUHWRVLYlþãLQD ]QLFKY\EUDOD]DSUH]LGHQWD þORYHNDNWRUêQHPiåLDGQX SROLWLFN~PLQXORVĢ8URELOL WRSUiYHSUHWRåHRþDNiYDM~åHSROLWLFN\YHĐPLUR]GHOHQiNUDMLQDQiMGHYQHVWUDQtFNRPSUH]LGHQWRYL]iUXNX åHSUREOpP\VDEXG~ULHãLĢ YHFQHDQLHOHQSRGĐDWRKR NWRPiREOHþHQpDNpVWUDQtFNHWULþNRýLV~WLHWRQiGHMH YNODGDQpGRQRYpKRSUH]LGHQWDUHiOQHUHVSHNWtYHþL LFKGRNiåHQDSOQLĢVDXNiåHþRVNRURSRLQDXJXUiFLL

]Na riešenie akých problémov by sa mal podľa vás nový prezident prioritne zamerať?

M. Slosiarik:1LHSUHPĖD XUþLWHQLH9RYãHREHFQRVWL VDRþDNiYDORåH~þDVĢGRVLDKQH~URYHĖ2Wi]NRXERORþLGRNiåHW~WRKUDQLFXQHMDN]iVDGQHSUHNURþLĢ 'RYHĐNHMPLHU\VDYWêFKWR YRĐEiFK]RSDNRYDOD]KĐDGLVNDYROHEQHM~þDVWLVLWXiFLD]URNX0\VOtPåH WDNêWRY]RUHFVSUiYDQLDYROLþRYVDGiRþDNiYDĢYVLWXiFLiFKNHćVDYROLþLUR]KRGXM~PHG]LNDQGLGiWPLNWRUt Y]iVDGHUHSUH]HQWXM~GYD RGOLãQpSRKĐDG\þLSUtVWXS\ 9tĢD]Qê$QGUHM.LVND)RWR7$650LFKDO6YtWRN

]Boli tieto voľby aj M. Horský:%XG~FLSUH]L- o spokojnosti občanov GHQW$QGUHM.LVNDPXVtRG s vládou Roberta Fica? ]iNODGX SUHKRGQRWLĢ GYDQiVĢ ERGRY VYRMKR YROHEQpKRSURJUDPXSUH]LGHQWD ]NWRUêFKQDMPHQHMGHVDĢMH YRIXQNFLLSUH]LGHQWDQHSRXåLWHĐQêFK3ULURG]HQHPXVt VDXVLORYDĢE\ĢSUH]LGHQWRP YãHWNêFKREþDQRY]iURYHĖ DOHEXGHSUHQHKRYHĐPLĢDåNpVSiMDĢNRQVROLGRYDQpSROLWLFNpVLO\VRVLODPLNWRUpV~ Y~SOQRPUR]NODGHDOHEROHQ SUHGVWLHUDM~åHV~SROLWLFNRX VLORX$WêFKMHYQDãRPSDUODPHQWHVWiOHYLDF M. Slosiarik: $N E\ PDO $ .LVND NRQDĢ Y ]KRGH VWêPþRKRYRULOSRþDVSUH]LGHQWVNHMNDPSDQHWDNE\ WR PDO E\Ģ SUH]LGHQW SUH NWRUpKREXGHYHĐPLG{OHåLWiÄGUREQiSUiFDVĐXGRP³ 0DOE\SRGVWDWQHYLDFFHVWRYDĢSR6ORYHQVNXVWUHWiYDĢVDVEHåQêPLĐXćPL]DXMtPDĢVDRLFKNDåGRGHQQp SUREOpP\DRYSO\YĖRYDĢUR]KRGQXWLD]iNRQRGDUQHMDYêNRQQHM]ORåN\PRFLSUiYH FH]ãSHFL¿FN~RSWLNXEHåQêFKĐXGt0LQLVWHUVWYiYR VYRMLFKDQDOê]DFKþDVWRNUiW SUDFXM~VĐXćPLDNRVþtVODPLD]R]UHWHĐDVDVWUiFDM~ĐXGLDVLFKåLYRWQêPLSUtEHKPLDRVXGPL0RåQRSUiYH $.LVNDNWRUê DNRViPKRYRUt ]DåLO]O\KiYDQLHVRFLiOQHKRV\VWpPXEXGHFLWOLYHMãLH YQtPDĢU{]QHQH]DPêãĐDQpG{VOHGN\UR]KRGQXWtQD FHQWUiOQHM~URYQLULDGHQLD ãWiWX

M. Horský:3UHGRYãHWNêP RSR]LþQiþDVĢQDãHMSROLWLFNHMVFpQ\E\UDGDGHNODURYDODåHWULSlWLQ\]~þDVWQHQêFK YROLþRYQHV~KODVLOLVSROLWLNRXYOiG\DOHQ]Y\ãQpGYH SlWLQ\iQRSULþRPSRORYLFD REþDQRYVDQHY\MDGULODY{EHF-HWRSUtOLãMHGQRGXFKp DSO\WNpKRGQRWHQLHýDVĢ ĐXGtPRKODtVĢNXUQiPDNR SURWHVWQêYROLþSURWLYOiGH YHĐNiYlþãLQDWHMYLDFDNR PLOLyQRYHMPDV\YãDNGiYDODQDMDYRVYRMXQHVSRNRMQRVĢVSROLWLNRXDNRWDNRX -HP\OQpGRPQLHYDĢVDåH NHćMHMHGQDþDVĢSROLWLFNpKR VSHNWUD QDSUtNODGĐDYLFRYi NRQVROLGRYDQiWDNMHQiP MHGQRþRUREtþDVĢGUXKi 1DRSDN6ORYHQVNRSRWUHEXMHUHSUH]HQWDWtYQHSROLWLFNp VWUDQ\NWRUpEXG~DOWHUQDWtYRXVWUDQH5REHUWD)LFDDQLH QH]iYLVOpDPRUIQpRVREQRVWLRNWRUêFKXå]DKUDQLþQi WODþVWLKODQDStVDĢåHQD6ORYHQVNXDNRYMHGLQHMHXUySVNHMNUDMLQHVWRMtQDþHOHSROLWLFNêDPDWpUVPLOLDUGRYêP NRQWRPNWRUêQHPiWXãHQLH RþRPMHSROLWLFNiVFpQD

D]YlþãLĢVYRMHÄ]iVOXK\³ QDMHKRYtĢD]VWYH3UH]LGHQW QHPi]DVHERXåLDGQXSROLWLFN~VLOXþRERORYRYROHEQHMNDPSDQLMHKRYHĐNp SOXV$OHYEHåQRPSROLWLFNRPåLYRWHWREXGHVN{UPtQXVD~ORKDQHVPLHUQHQiURþQi3UHWRåHXåOHQQiMVĢ G{YHU\KRGQêFKSRUDGFRY Y\WYRULĢWtPSUH]LGHQWVNpKR~UDGXDPQRåVWYRćDOãtFK YHFtMHQDGVLO\MHGQRWOLYFD WêPYLDFQHN~VHQpKRSROLWLND3RWUHEXMHPDĢY]ĢDK\ VSROLWLFNêPLHOLWDPLYQDMãLUãRPVORYD]P\VOH0{åH YãDNGRLVWHMPLHU\SRGQLHWLĢPODGêFKĐXGtDE\RåLYLOLQDãHSROLWLFNpVSHNWUXP

3UHGRYãHWNêPWêPDE\DNWtYQHYVWXSRYDOLGRSROLWLFNpKRåLYRWDGRH[LVWXM~FLFK VWUiQDOHERY\WYiUDOLQRYp SROLWLFNpVXEMHNW\NWRUpQHEXG~SRWHPNLQRY\PLGHGLQDPLåLYRULDFLFKVWUiQDOH EXG~]DORåHQpQDVSRORþQHM ¿OR]R¿LLGHiFKDþOHQVNHM ]iNODGQL 1DVWDOþDVNHćE\VDPODGt ĐXGLDPDOLYêUD]QHMãLHSUHMDYLĢQLHOHQ~þDVĢRXYRYRĐEiFKDOHDMYREþLDQVN\FK ]GUXåHQLDFK þL Y SROLWLFNêFK VWUDQiFK DE\ SORG\ SROLWLFNHMSUiFHPRKOL]ELHUDĢYSDUODPHQWQêFKYRĐEiFK DRYSO\YĖRYDĢWDNVPHURYDQLH6ORYHQVND

M. Horský:2EDMDSUHGRãOt SUH]LGHQWL5XGROI6FKXVWHU DM,YDQ*DãSDURYLþRGYLHGOLYHĐNêNXVGREUHMSUiFHSUL ]DKUDQLþQRSROLWLFNHMUHSHUH]HQWiFLLQDãHMNUDMLQ\9]DKUDQLþtY\WYRULOLSR]LWtYQ\ LPLGå6ORYHQVNDDYWRPWR RKĐDGH LP SDWUt DEVROXWyULXPýRVDWêNDYQ~WURSROLWLFNêFKLQLFLDWtYSUHGFKRGFRY$QGUHMD.LVNXQHEROL YåG\QDMãĢDVWQHMãLH7DPMH SUHQRYpKRSUH]LGHQWDYHĐNi ãDQFDåHLFKP{åHQLHOHQGRVWLKQ~ĢDOHDMSUHGVWLKQ~Ģ

]Robert Fico používal v súvislosti s Andrejom Kiskom často slovo EXPERIMENT. Znamená to, že slovenskí voliči sa zvolením A. Kisku za prezidenta rozhodli experimentovať? M. Slosiarik:6DPR]UHMPH WUHEDRGOLãRYDĢWRþRVDSRYLHYNDPSDQLSUHGSUH]LGHQWVNêPLYRĐEDPLNHćVD MHGQRWOLYtNDQGLGiWLSRWUHEXM~MHGQR]QDþQHYRþLVHEH Y\PHG]LĢ$OHGRLVWHMPLHU\MHWRSUH6ORYHQVNRH[SHULPHQW±H[SHULPHQWYWRP åHGRWHUD]VPHQHPDOLSUH]LGHQWDNWRUêE\QHPDOSROLWLFN~PLQXORVĢDQHS{VRELOGOKRURþQHYSROLWLNHQD DNHMNRĐYHN~URYQL7iWRVLWXiFLDMHSUH6ORYHQVNR~SOQpQyYXPDYãHWFLRþDNiYDPHDNRVDQRYêSUH]LGHQW ]KRVWtVYRMHM~ORK\

]Akým spôsobom môže prezident ovplyvniť stredopravú politickú scénu? M. Horský:%XGHWRPDĢQHVPLHUQHĢDåNpSUHWRåH]DYHGHQpSDUODPHQWQpRSR]LþQp SROLWLFNpVWUDQ\VDRGSUYpKRGĖDSRYRĐEiFKEXG~VQDåLĢÄY\EUDĢ³VLVYRMSRGLHO

]Bude Andrej Kiska lepším prezidentom ako bol doterajší?

Andrej Kiska s otcom a dcérou. Foto: TASR/Oliver Ondráš

'YRMVWUDQXSULSUDYLO MDK


10

naše novinky

ROZHOVOR

MICHAL BUBÁN:7925Ë0(6/8â1Ò $72/(5$171Ò32/,7,.8 RGPQRKêFKÄ]DVO~åLOêFK³ SROLWLNRYQLHMHP{MYVWXSGR SROLWLN\UHVSHNWtYHNDQGLGDW~UDGR(XUySVNHKRSDUODPHQWXPRWLYRYDQiSHQLD]PL

Byť členom nejakej politickej strany na Slovensku je dnes skôr hendikep ako všeobecne uznávaná skutočnosť. A ak sa niečo také týka mladého človeka, je to priam podozrivé. Ale počas rozhovoru s Michalom Bubánom, 33-ročným kandidátom na europoslanca, členom novozaloženej strany, som nič podozrivé nepostrehol. Iba ak to, že je podozrivo rozhľadený, odhodlaný, energický a zanietený. A že chce s partiou mladých ľudí zmeniť Slovensko!

]Ste mladý človek, prečo ste sa rozhodli vstúpiť do politiky? 2GSRYHćMHMHGQRGXFKi1HPRKROVRPVDQHþLQQHSR]HUDĢNDPVDQDãDNUDMLQD XEHUi1D6ORYHQVNXPL]iOHåtMHNUiVQHPiPNQHPX YU~FQ\Y]ĢDK$OHPRPHQWiOQHWXQHYLGtPSUtOLãYHĐD SR]LWtYSUHNYDOLWXåLYRWD +ODYQHPODGtĐXGLDRS~ãĢDM~6ORYHQVNRQHYLGLDWXSHUVSHNWtYXQHYLGLDWXXSODWQHQLH1DVDPRWQRPIDNWHåH PODGtĐXGLDFKF~tVĢGR]D-

Ä3ROLWLNMHWHQþR ]DVWXSXMHREþDQRY QLHWHQþRYOiGQH³ 0LFKDO%XEiQ KUDQLþLDQLHMHQLþ]Op-HWR Y\QLNDM~FDSUtOHåLWRVĢSUDFRYDĢYNWRURPNRĐYHNãWiWH (Ò]tVNDYDĢQRYpSR]QDWN\ VN~VHQRVWLY]GHODQLHQDXþLĢ VDMD]\N\]DURELĢVL äLDĐQHJDWtYQHQDWRPMH åHQHPDM~PRWLYiFLXYUiWLĢVD$NYãHWFLPODGtĐXGLDRVWDQ~åLĢY]DKUDQLþt WDN SHUVSHNWtYD Xå WHUD] QHUDGRVWQiEXGHHãWHKRUãLD(ãWHYlþãtRGOLYPR]JRYHNRQRPLFNê~SDGRN QHXGUåDWHĐQêVRFLiOQ\V\VWpP7RWRPDPRWLYRYDORSUH YVWXSGRSROLWLN\

G{VOHGNXSROLWLND.HćQiP SUHNiåDþRVDGHMHQD6ORYHQVNXSRćPHWR]PHQLĢ =WRKWRG{YRGXVPH]DORåLOLSROLWLFN~VWUDQX7,3DE\ VPH7925,/,,1Ò32/,7,.8&KFHPHQLHþR]PHQLĢ Y\XåLĢVYRMHSR]QDWN\VN~VHQRVWLMD]\NRYpYHGRPRVWLVYRMXG\QDPLFNRVĢPODGRVĢHQHUJLX9ãHWNRYORåLĢ GRSR]LWtYQHM]PHQ\ &KFHPPODGêPĐXćRPRGNi]DĢåH]iOHåtKODYQHQD QLFKOHERLGHRLFKEXG~FQRVĢ2LFK]RGSRYHGQRVĢ]D VYRMLFKURGLþRYDVWDUêFKURGLþRY0XVtPHVDDNWtYQHMãLH]DSiMDĢGRSROLWLN\DE\ VPHSULQLHVOLãDQFXSUHEXG~FQRVĢ6ORYHQVNDSUHQDãX EXG~FQRVĢ&KFHPDE\PRMH GHWLPDOLG{YRGåLĢQD6ORYHQVNXDDE\WX]RVWDOLPODGtSHUVSHNWtYQLĐXGLDDE\ VPHW~WRNUDMLQXSRVXQXOL ćDOHM9LHPåHQDWRPiPH VPHYHĐPLSUDFRYLWêDãLNRYQêQiURGOHQVDPXVtPHSRVWDUDĢVDPLRVHED

]Kandidujete za europoslanca. Ľudia vo všeobecnosti nevedia, čo europoslanci v parlamente robia a už vôbec nevedia, čo robia pre Slovensko. Ako by ste to chceli zmeniť?

0LFKDO%XEiQOtGHUNDQGLGiWN\VWUDQ\7,3GRHXURYROLHE

]Aké je vaše povolanie? 9\ãWXGRYDOVRPPHG]LQiURGQêSRGQLNRYêPDQDåPHQW Y5DN~VNXDS{VRELOVRPWDP ãW\ULURN\YREODVWL¿QDQFLt DDXGLWX0RPHQWiOQHSUDFXMHPXåVLHGP\URNSUHQDGQiURGQ~¿UPXVRVtGORPYR

]Nie je ambícia byť poslancom europarlamentu bližšia skôr starším a skúsenejším politikom?

]Politika nie je práve to, čo u nás občanov zaujíma, nehovoriac o mladých ľuďoch. 0\VOtPVLåHSUiYHPODGêP ĐXćRPE\PDOR]iOHåDĢQD EXG~FQRVWL2QLE\VDPDOL ]DXMtPDĢRVYRMXEXG~FQRVĢ DWR]QDPHQi]DXMtPDĢVD RYHFLYHUHMQpVSUiYXYHFt YHUHMQêFKþRMHYNRQHþQRP

9LHGQL-HWRYHĐNiUHDOLWQi ¿UPDNWRUiYODVWQtPQRKR QHKQXWHĐQRVWtSRFHOHM(XUySH.RPSOH[QHULDGLPLQYHVWLþQpSURMHNW\YKRGQRWiFKVWRYLHNPLOLyQRYHXU 3RVOHGQêURNDSROVRPSUDFRYDOY0RVNYH1DUR]GLHO

ďXGLD X QiV PDM~ UHODWtYQHQt]NXYHGRPRVĢRGLDQt QLHOHQYHXURSDUODPHQWHDOH RYãHWNêFKLQãWLW~FLiFKY(Ò DY%UXVHOL6PHPODGêPþOHQRP(ÒVPHWDPOHQGHVDĢ URNRYDWiLQIRUPRYDQRVĢGRVLDKODYUFKROSUiYHSUHGGHVLDWLPLURNPLNHćVPHGR (ÒYVWXSRYDOL-HGHQ]ERGRYQiãKRSURJUDPXMHSUiYH]YêãHQLHLQIRUPRYDQRVWL RGLDQtY%UXVHOLDE\VLĐXGLD OHSãLHXYHGRPRYDOLG{OHåLWRVĢ(ÒDYSOêYDQLHUR]KRGQXWtDGLDQLDY%UXVHOLQDLFK NDåGRGHQQêåLYRW3DUDGR[QHGYDNUiWSRVHEHVPHPDOL QD6ORYHQVNXQDMQLåãLX~þDVĢ YHXURYRĐEiFKYFHOHM(Ò SULþRPSRGĐDSULHVNXPRY YHUHMQHMPLHQN\V~6ORYiFL MHGHQ]QDMSURHXUySVNHMãtFK QiURGRY3UtþLQRXMHLVWHDM QH LQIRUPRYDQRVĢþRFKFHPH]PHQLĢ$OHEXGHWRGOKê SURFHV

=ĐDYD0DUWLQ6FKZDQW]HU-DQD9RORãLQRYi0LFKDO%XEiQD7RPiã+XGHF

1HP\VOtPVLWR0QRKtVWDUãt SROLWLFL]DþtQDOLVSROLWLNRXDM YPODGãRPYHNXDSULWRPQHPDOLWRĐNRSUDFRYQêFKVN~VHQRVWtDNRMDDQLNRQWDNW\ VR]DKUDQLþtPQHYHGHOLSO\QXORãW\ULFXG]LHMD]\N\QHåLOLYWHM(XUySHWDNQDSOQR DNRQDãDJHQHUiFLD-DVDQHERMtPWRKRåHVRPQHVN~VHQêSROLWLNQDRSDNP\VOtP VLåHMHWRPRMDYêKRGDDåH MHWRYêKRGDDMSUH6ORYHQVNR 1DNRQLHFDMSUH(XUySXNHć WDPS{MGXPODGtãLNRYQtĐXGLDNWRUtV~]SUD[HQHåLYLOL


číslo 6/2014

ROZHOVOR

11

VDYPLQXORVWLOHQSROLWLNRX OLWQp7UHEDRGVWUiQLĢSUtDOHLQRXSUiFRXDUR]XPHM~ OLãQ~UHJXOiFLXDE\URNUDFLX NDåGRGHQQpPXåLYRWXĐXGt

]Ste nováčik na politickej scéne. Ako dostávate svoje myšlienky k občanom?

]Ste členom novej strany TIP. Nechceli ste radšej vstúpiť do nejakej už existujúcej?

8UþLWHQLH1DãDVWUDQDY]QLNDODSRVWXSQH]LQLFLDWtY\ PODGêFKĐXGtNWRUtVD]DþDOLVWUHWiYDĢSUiYHYG{VOHGNX VNODPDQLD]SROLWLFNpKRYêYRMDQD6ORYHQVNXSUHGSUHGþDVQêPLYRĐEDPL8YHGRPLOLVPHVLåHþDNDĢQLHþR RGV~þDVQêFKSROLWLNRYDNHMNRĐYHNVWUDQ\MHVWUDWDþDVX DDNFKFHPH]PHQ\PXVtPHWRVN~VLĢVDPL5R]KRGQXWLH]DORåLĢSROLWLFN~VWUDQX 7,3D7925,ġ,1Ò32/,7,.8SULãORYOHWHPLQXOpKR URNXDYHĐPLPRWLYXM~FLERO SUHQiVPRPHQWNHćVDQiP SRGDULORY\]ELHUDĢYSULHEHKXYHĐPLNUiWNHKRREGRELD GQt Y\ãHWLVtFSRGSLVRYSRWUHEQêFKQD]DORåHQLH VWUDQ\7RQiPXNi]DORåHMH WXãDQFDQD~VSHFKåHĐXGLD VLXYHGRPXM~SRWUHEX]PHQ\IDQGLDKODYQHPODGêPĐXćRPDE\RQLEROLWêPKODYQêPPRWRURP]PHQ\ ]Na čo by ste sa 8VWDQRYXM~FL VQHP ERO v prípade úspešnej MDQXiUDWRKWRURNXY%DQkandidatúry VNHM%\VWULFL6WRXVWDQRYXv europarlamente M~FLFK þOHQRY MH ] FHOpKR zamerali? 6ORYHQVNDPiPHWDNNRQ0\VOtPVLåHPRMRXYêKR- WDNWVRYãHWNêPLUHJLyQPL GRXMHåHVRPãWXGRYDOPH- DUR]XPLHPHSRWUHEiPĐXGt G]LQiURGQêSRGQLNRYêPD- YQLFK1LHDNRV~þDVQtSROLQDåPHQWPiP]DPHUDQLH WLFLNWRUtY%UDWLVODYHþDVWRQD¿QDQFLHDHQHUJHWLNXWDNåHWLHWRREODVWLV~PLEOt]NH 3RWRPVRPS{VRELOYREODVWLGDQt~þWRYQtFWYDDDXGLWX QHVN{UYREODVWLSURMHNWRYpKRPDQDåPHQWXDWRKODYQH YREODVWLUHWDLOXWHGDPDORREFKRGX&KFHOE\VRPSRGSRULĢPODGêFKĐXGt]YêãLĢ ¿QDQþQpSURVWULHGN\QDSRGSRUXY]GHOiYDQLDDYêPHQQêFKãWXGLMQêFKSRE\WRY7LH SRPiKDM~NEXGRYDQLXHXUySVNHMLGHQWLW\DNWRPXåH PiPHY(XUySHNVHEHEOt]NR3RGSRUtPSURJUDP\]DPHUDQpQD]DPHVWQDQRVĢ]DPHUDOE\VRPVDQDSRGSRUX PDOêFKDVWUHGQêFKSRGQLNRY3UiYHWLHWRWLåY\WYiUDM~Y(ÒYlþãLQXSUDFRYQêFK PLHVWDV~SLOLHURPPQRKêFK HNRQRPtN%RORE\WUHEDSUHKRGQRWLĢVPHURYDQLH(XUySVNHM~QLHD]HIHNWtYQLĢMXDE\ VPHY\WYRULOLþRQDMMHGQRGXFKãLHSURVWUHGLHDE\VPH SULMtPDOLOHQWDNpVPHUQLFH NWRUpV~]P\VOXSOQpDNYD- 0LFKDO%XEiQ 0iPHYUiPFLQDãLFK¿QDQþQêFKPRåQRVWtELOERDUGRY~ NDPSDĖDWDNWLHåURDGVKRZ WHGDSXWRYDQLHSRVORYHQVNêFKPHVWiFK0DOVRPVYRM SUYêSROLWLFNêUR]KRYRUYUiGLXQDåLYRSUHGWLVtFSRVOXFKiþPLþRSUHPĖDQHERORY{EHFMHGQRGXFKp+RGLQX DSROVRPRGSRYHGDOQDåLYR QDRWi]N\SRVOXFKiþRYVQDåLOVDSUH]HQWRYDĢP\ãOLHQN\ VOXãQRVWLQDSULHNWRPXåH VRPGRVWDOU{]QHDQLHYåG\ V\PSDWLFNpRWi]N\,EDDNR SHUOLþNXXYHGLHPåHSUHGR PQRXWDPEROLYODVWQHYãHWFLSUH]LGHQWVNtNDQGLGiWLYUiWDQHSiQD.ĖDåND.LVNX )LFDWDNåHWRERODSUHPĖD GRVĢYêUD]QiVN~ãNDRKĖRP 9HUtPåHQDãHPODGpP\ãOLHQN\XS~WDOLSRVOXFKiþRY ]Y\NQXWêFKQDUHþLÄVWDUêFK³ SROLWLNRY

0LFKDO%XEiQYSOQRPQDVDGHQt

NUiW]DE~GDM~]NWRUpKRUHJLyQXSULãOLNRKRYODVWQH PDM~]DVWXSRYDĢ&KFHPH SUHEXGLĢ KODYQH PODGêFK ĐXGtþDVWRDSDWLFNêFKDQHG{YHUþLYêFKYRþLRNROLXSROLWLNHDNQDãHMNUDMLQH$E\VL XYHGRPLOLåHSUiYHRQLP{åX D PXVLD PHQLĢ D ]PHQLĢ 6ORYHQVNR

]Po vzniku strany prišiel Eurokasting. 5R]KRGOLVPHVDåHSUYp YRĐE\GRNWRUêFKS{MGHPH EXG~HXURSDUODPHQWQpDåH GiPHãDQFXNDQGLGRYDĢGR HXURSDUODPHQWXNDåGpPXåH

GiPHNGLVSR]tFLLYãHWNêFK PLHVWQDQDãHMNDQGLGiWNH6SUDYLOLVPHSULPiUN\ FH]RQOLQHV\VWpPQD]YDOL VPHKR(XURNDVWLQJDWDP VDPRKROSULKOiVLĢNDåGê NWRVDVWRWRåĖXMHVKRGQRWDPLVWUDQ\±NWRUpV~VOXãQRVĢ WROHUDQFLDNRPSURPLVďXGLDPRKOLKODVRYDĢ]DVYRMLFK NDQGLGiWRY7ULQiVWLÄY\YROHQt³Y]LãOL]NDQGLGiWRY 9þDVHX]DYUHWLDKODVRYDQLDEROLOHQãW\ULDNDQGLGiWL þOHQPLVWUDQ\7,37R]QDPHQiåHVPHGDOLGHYLDWLP QH]iYLVOêPĐXćRP]FHOpKR 6ORYHQVND KODYQHPODGêP ±V~WDPãWXGHQWLUDSHUN~]HOQtNXQLYHU]LWQiSURIHVRUND SULHVWRUDWtWRV~WHUD] NDQGLGiWPLQDNDQGLGiWVNHM OLVWLQHVWUDQ\7,3YlþãLQD ]QLFKDNRREþLDQVNLQH]iYLVOtNDQGLGiWL

]Priblížte nám váš obyčajný deň. 3RYHGDOE\VRPåHRE\þDMQê GHĖDQLQHPiPNDåGêGHĖ MHYQLHþRPLQê2GIHEUXiUDVRPVL]REUDOYSUiFL ãW\ULPHVLDFHQHSODWHQpYRĐQRDE\VRPVDPRKROYHQRYDĢNDPSDQLGRHXUySVNHKR SDUODPHQWX6RP]DWRVYRMPX]DPHVWQiYDWHĐRYLYHĐPLYćDþQê.RQFRPPLQXOpKRURNXVRPWRWLå~VSHãQH XNRQþLOSURMHNWYêVWDYE\REFKRGQpKRFHQWUDDYUiWLOVD ]0RVNY\7êP]DþDOD]PHQD YPRMRPS{VREHQt2GIHEUXiUDFKRGtPSRFHORP6ORYHQVNXYUiPFLURDGVKRZ VWUDQ\7,3QDNWRUHMVDVQDåtPHNDåGêGHĖYLQRPPHVWH

QDKODYQRPQiPHVWtSULDPR VWUHWiYDĢVREþDQPL0iPH QiãVWDQVYêUD]QêPLIDUEDPLDE\VPHXS~WDOLY\MDGULOLåHVPHPODGtDG\QDPLFNt.RPELQiFLXWêFKWRIDULHE ]DWLDĐQDSROLWLFNHMVFpQHQD

Ä&KFHPDE\PRMH GHWLPDOLG{YRGåLĢ QD6ORYHQVNX³ 0LFKDO%XEiQ 6ORYHQVNXQHPiQLNWR&KFHPHE\ĢQLHOHQSDSLHURYtELOERDUGRYtþLWHOHYt]QLSROLWLFL DOHFKFHPHE\ĢSUHGRYãHWNêPPHG]LĐXćPL'LVNXWXMHPHVREþDQPLDE\VPH LPSUHGVWDYLOLP\ãOLHQNXåH VDQDãOLWDNtPODGtRSWLPLVWLQDGãHQFLNWRUêP]iOHåt QDEXG~FQRVWLWHMWRNUDMLQ\ 9LDFHUt]QiVåLOLY]DKUDQLþt DOHYUiWLOLVDVSlĢGRPRYQD 6ORYHQVNRFKFHPHWXQLHþR ]PHQLĢNOHSãLHPXDtVĢLQêP PODGêPDPODGR]PêãĐDM~FLPĐXćRPSUtNODGRP 0iPH VLOQ~ ]iNODGĖX SR FHORP6ORYHQVNXDYNDåGRPNUDMLDPHVWHVDWêFKWRVWUHWQXWtVREþDQPL]~þDVWĖXM~QLHOHQNDQGLGiWLQD HXURSRVODQFRYDOHDMQDãL PLHVWQLþOHQRYLDDSUHGVHGD DOHERSRGSUHGVHGRYLDVWUDQ\6PHPODGtDG\QDPLFNt DGiYDPHGRWRKRQDMPlVYRM þDVDHQHUJLX7DNWRSULDPR VĐXćPLYLFKUHJLyQHFKFHPH 7925,ġ,1Ò32/,7,.8 MDK


12

naše novinky

KULTÚRA

SPEVÁCKY ZBOR ŽARNOV Spevácky zbor Žarnov vznikol v roku 1953 na podnet vtedajšieho riaditeľa Základnej školy v Žarnovici Jána Vaneka, ktorý bol aj jeho prvým dirigentom. Dlhoročnou dirigentkou zboru bola Mária Vincencová. Dňa 29. novembra 2013 si pripomenuli 60. výročie vzniku speváckeho zboru Žarnov. Oslava sa niesla vo veselom a slávnostnom duchu. Rok predtým (dňa 14. 9. 2012) na pozícii dirigenta vystriedala Pavla Šianského Perla Perpetua Vóberová. Jeho odchod po trinástich rokoch znamenal takmer zánik zboru, ale našťastie to zbor ustál. V tom čase z pôvodného počtu 32 členov ostalo len 15 členov. Súčasnú dirigentku do zboru pritiahla Katuše Bačová. Tešila sa na novú spoluprácu, do ktorej sa vrhla s vysokým elánom. V roku 2012 už pod jej vedením vystupovali na Vianočných koncertoch. Predviedli aj hranú stredovekú drámu od Hildegardy von Bingen – Rituál cností, ktorá mala veľký úspech. V súčasnosti vystupujú v kostoloch v okolitých obciach pri príležitosti roku zasväteného Sedembolestnej Panny Márii patrónke Slovenska. Prvý sa konal 9. 3. 2014 vo Veľkej Le-

Vianočný koncert v roku 2013. Foto: archív zboru

hote. Pri príležitosti blížiaceho sa výročia narodenia asi najznámejšieho Slováka, významného jazykovedca, národovca a politika Ľ. Štúra, by chceli zrealizovať projekt O poslaní Slovanstva. Na konci roka, ak sa do zboru pridajú noví členovia, najmä tí mužskí, by chceli nacvičiť náročnú vianočnú omšu od slovenského skladateľa Rosinského, ktorú by slávnostne uviedli na sviatočnej Vianočnej omši. Dirigentka by chcela nacvičovať aj náročnejší repertoár, ako napríklad nádherné

diela ľudových piesní od významných slovenských skladateľov, ale aj svetovú, hlavne sakrálnu, tvorbu – osobitne

Zbor reprezentuje mesto Žarnovica v okolí a v regióne. nádhernú a čistú zborovú tvorbu Antona Brucknera. V zbore majú medzi sebou priateľské vzťahy. Keď človek spieva, prestane myslieť na svoje sta-

rosti, pretože spev je potešenie na duši. Fungujú ako mestský zbor, čo je na rozdiel od iných zborov veľká výhoda, pretože im mesto v mnohom pomáha. Nácvik majú každý štvrtok. Okrem toho majú ešte tri či štyri víkendové sústredenia. Vystúpenia mavajú približne jedenkrát do mesiaca. V budúcnosti by chceli rozšíriť členskú základňu, vystúpiť v zahraničí a nadviazať spoluprácu s jedným zborom zo Slovenska a s jedným zborom zo zahraničia. Spievajú sakrálne, ma-

riánske a chrámové zborové piesne, prezentujú trojhlasnú úpravu ľudových a národných piesní. V súčasnosti majú 25 členov, ktorí však stále pribúdajú. Predsedkyňou je Katuše Bačová, ktorá pôsobí v zbore od roku 2010. Najstarší člen s dlhoročnou pôsobnosťou v zbore od roku 1962 je Roland Hanus a najmladší je Martin Baláž. Zbor reprezentuje mesto Žarnovica v okolí a v regióne. Text: V. C

NOVÁ BAŇA OŽILA OCHOTNÍCKYM DIVADLOM Komédiou Lakomec v podaní domáceho divadelného súboru Múza v Novej Bani začal 24. marca ďalší ročník Melekovej divadelnej Novej Bane. Ide už o 39. ročník regionálneho festivalu ochotníckeho divadla, na ktorom sa prezentovali súbory z okresov Žarnovica, Banská Štiavnica a Žiar nad Hronom a trval do piatka 28. marca. „V pondelok a utorok boli súťažné predstavenia – inscenácie. V stredu sa publiku predstavilo hosťovské divadlo z Čiech Mimoň a vo štvrtok a v piatok predstavenia súťažných súborov,“ uviedol na margo programu Miroslav Filus z BBSK Pohronského osvetového strediska v Žiari nad Hronom. Ide o postupovú

súťaž, ktorej ďalším kolom je Zochov divadelný Tisovec. V rámci prehliadky sa uskutočnili tvorivé dielne pre amatérskych hercov, režisérov a scenáristov. „Každý deň po súťažnom predstavení bol rozborový seminár, kde sa bude odborná porota venovať priamo inscenácii, ktorú videli. Po ňom nasledoval workshop, ktorý bude viesť Andrej Turčan a je určený širokej verejnosti,“ dodal Filus. TASR

Nová Baňa na týždeň ožila ochotníckym divadlom. Ilustračné foto: TASR/Radovan Stoklasa


KRÍŽOVKA .UtåRYNXGRGDODUHGDNFLDþDVRSLVX5(/$;

číslo 6/2014

2 4

13

PRANOSTIKY

1

Nápoveď: ALIT, ATE, KYTA, OPOLE.

3

$NMHDSUtOSHNQêPiMEXGHUXåRYê $NMHYDSUtOLNUiVQHþLVWHEXGHPiMQHSUtMHPQêLVWH $NSUãtQD9HĐNRQRþQ~QHGHĐXEXGHPiORNUPX  DVXFKpOHWR $Ni.YHWQi QHGHĐD WDNi9HĐNi QRF $SUtOYGDåGLPiMYNYHWH $SUtO]LPQêGDåGLYê~URGDQiVQDYãWtYL $SUtORYiDPiMRYiYRGDY\SLMHYtQR $SUtORYpVXFKRDPiMRYRPRNURKRVSRGiUVêSNX  ]DV\SHDåSRRNQR $SUtORYêVQHKSROHKQRMtGiåćSRåHKQiYD %~UN\DPUD]\VDYDSUtOLVWULHGDM~ ýRVLGXEHQ]D]HOHQtNYHWHQPXWRVSiOLþRVL NYHWHQ]D]HOHQtþHUYHĖPXWRKiML 'REUêDSUtO]OêPiM 'XEHĖKRMQêYRGRXUXMHĖSLYRP -HOL]HOHQêþWYUWHNEtOêWDNMHOpWRWHSOp .HćMHYEUH]QXYHĐDYHWURYDYGXEQXYHĐDGDåćRY QDVOHGXMHSHNQêPiM .HćQD9HĐNêSLDWRNQLHMHPUi]EêYDPQRKRKUtERY 1D9HĐN~QRFQDMHPVDPRFQD'XFKDGRSROEUX FKDDQD7URMtþNXOHQWURãtþNX 7HSOêGiåćYDSUtOLY]iFQHMãtQDGPDQQXVĐXEXMH  åHĖGREU~MHVHĖSRåHKQDQ~ =DþLDWNRP DSUtOD RSLĐXM VXFKp NRQiUH EXG~ GREULHOHNYiUH


14

naše novinky

ŠPORT

MEDAILOBRANIE V SUBOTICI Predposledný marcový víkend sa karatisti z Karate klubu Nová Baňa vybrali hájiť slovenské národné farby do Srbska na XV SUPER ENPI KARATE CUP 2014. Na Európskom pohári v Srbsku sa v spolupráci s Karate klubom Seiken Bratislava a Karate Klubom Levice stali najúspešnejšou výpravou Slovenska, keď spolu dokázali vo všetkých vekových kategóriách vybojovať 23 zlatých, 21 strieborných a 25 bronzových medailí. „Súťaže sa zúčastnilo až 124 klubov z 11 krajín Európy. Naši pretekári súťažili napríklad s pretekármi Maďarska, Chorvátska či Macedónska. Zo Slovenska sa na srbské tatami postavila šesťdesiatka pretekárov. Súťažilo sa od najmenších vekových kategórií jednotlivcov až po seniorské kategórie a kategórie družstiev. Súťaž bola veľmi dobre zorganizovaná. Pretekalo až 1 540 pretekárov na 12 tatami. Okrem samotných pretekárov bolo v hale množstvo rodičov a divákov, čo dotváralo perfektnú kulisu súťaže. V Srbsku je totiž karate veľmi populárne. Ďalšou výhodou tohto turnaja bolo, že disciplí-

Karate klub Nová Baňa zavítal do Srbska.

na kata bola rozdelená na jednotlivé štýly, teda školy karate. Naši pretekári sa zameriavajú najmä na štýl Goju ryu, ale vyskúšali si aj štýl Shito ryu, a to v pavúkovom systéme súťaženia a boli úspešní. V niektorých štartových listinách počet štartujúcich prekročil 40 súťažiacich. Uspieť v takto početnej kategórii znamená zvíťaziť minimálne v piatich kolách, čo je mimoriadne ťažké. Najúspešnejšou pretekárkou z nášho karate klubu bola osemročná Sabina Kruľáková, ktorá bodovala v každej kategórii, v ktorej nastúpila.

Triumfovala nielen medzi rovesníčkami ale aj medzi staršími kolegyňami. Získala deväť medailí. Na záver môžeme len pogratulovať organizátorovi za veľmi dobre zorganizo-

V Srbsku je karate veľmi populárne. vaný turnaj, našim pretekárom za výbornú reprezentáciu Novej Bane a Slovenska a ochotným rodičom, ktorí podporujú nielen svoje deti ale aj celý

náš karate klub. Gratulácia putuje všetkým, ktorí sa zaslúžili o tento mimoriadny úspech. Okrem dobrého pocitu sme si zo Srbska odniesli krásny pohár,“ dodal k vydarenému turnaju hlavný tréner Karate klubu Nová Baňa Ján Šály. Okrem Sabiny Kruľákovej Slovenská federácia karate a bojových umení vyzdvihla výkony Andrei Klementisovej, ktorá súťažila za Karate klub Seiken Bratislava. Zvíťazila v kata žien v štýle Shito ryu a aj v štýle Goju ryu. Z rovnakého klubu, ale v žiackych kategóriách, dominoval Adam

Musil. Medzi najúspešnejších mužov patril Tomáš Valentík z Karate klubu Goju ryu Levice, ktorý zvíťazil v seniorských kategóriách športového zápasu kumite a aj v tímovej súťaži spoločne s Petrom Zelinkom a Kučerom. „Spoločným výkonom troch klubov Slovenska naši karatisti opäť dokázali, že karate na Slovensku patrí k najúspešnejším športom a treba mu venovať dostatočnú pozornosť,“ doplnil spokojný tréner úspešných pretekárov Ján Šály. Text a foto: DČ

OBLASTNÁ FUTBALOVÁ LIGA ZAHÁJILA JARNÚ ČASŤ nica – OŠK Hodruša-Hámre 1:0, ŠK Voznica – TJ Horná Ves 4:0, ŠK Slaská – TJ Veľká Lehota 1:4. Druhá trieda ObFZ JUH mala na programe počas posledného víkendu zápasy 12. kola: FK Banská Štiavnica „B“ – FK Malá Lehota 4:2, TJ Horné Hámre – ŠK Banská Belá 1:2, TJ Ostrý Grúň – Prochot 2:1, TJ Prestavlky – FK Vyhne 0:2, FK Pohronie „C“/Dolná Trnávka – TJ Sklené Teplice 9:1, TJ Bzenica – TJ Prenčov 5:2.

Oblastná futbalová liga patrí k popredným futbalovým športovým súťažiam v okresoch Žarnovica, Banská Štiavnica a Žiar nad Hronom. Jej činnosť zastrešuje Oblastný futbalový zväz so sídlom v Žiari nad Hronom a súťaže sa zúčastňuje niekoľko obcí z nášho okresu. Svoje prvé zápasy jarnej časti začala oblastná futbalová liga v I. a II. triede hrať v tomto roku už na konci marca a počas víkendu pokračovala zápasmi I. triedy ObFZ v 16. kole TJ Janova Lehota – ŠK Slaská 2:4, TJ Veľká Lehota – ŠK Voznica 2:0, TJ Horná Ves – TJ Tekovská Breznica 1:1, OŠK Hodruša-Hámre – OŠK Brehy 2:2,

Ilustračné foto: TASR/ Milan Kapusta

OŠK Lutila – ŠKF Kremnica 2:3, TJ Lovča – TJ Župkov 4:1, TJ PS Hliník nad Hronom – ŠK Rudno nad Hronom 4:2. Výsleky doteraz hraných zápasov v 15. kole I. triedy JUH:

ŠK Rudno nad Hronom – TJ Janova Lehota 4:0, TJ Župkov – TJ PS Hliník nad Hronom 3:0, ŠKF Kremnica – TJ Lovča 1:1, OŠK Brehy – OŠK Lutila 3:2, TJ Tekovská Brez-

Nová Baňa-Kalinovo 2:0

V Majstrovstvach regiónu STRED nastala zmena na 5., respektíve 6. pozícii v tabuľke, keď Čadca zaváhala doma s Krásnom a remizovala 1:1.

Nová Baňa naopak doma zvíťazila nad Kalinovom 2:0 a posunula sa na piate miesto práve pred Čadcu. FK Rakytovce figurujú na štvrtej pozícii, pričom od Novej Bani ich delia tri body so ziskom 27 bodov.

Žarnovica - Poltár 6:1

Vo 4. lige JUH deklasovala Žarnovica svojho súpera z Poltára vysoko 6:1. Udržiava si tak druhé miesto s odstupom bodu na vedúci MFK Lokomotíva Zvolen, ktorý vyhral v Štiavnických Baniach 3:2. S odstupom jedného bodu dýcha na Žarnovicu FTC Fiľakovo, ktoré zvíťazilo doma s Vinicou 4:1. Zdeno Šmondrk


číslo 6/2014

ŠPORT

15

LUKÁŠ PAŠTRNÁK

PREDSTAVUJE FOURCROSS Ľudstvo už od nepamäti lákalo nebezpečenstvo. Možno aj to je jeden z dôvodov, prečo prekvitajú adrenalínové športy. Jednou z disciplín, pri ktorej si môžu ľahko vylámať zuby a polámať kosti je nepochybne fourcross. Zastúpenie má aj v našom meste, a to vďaka pretekárovi Lukášovi Paštrnákovi, ktorý nám bližšie predstavil tento typ adrenalínového športu.

Prečo ste sa rozhodli venovať práve fourcrossu? Už odmala ma bavilo bicyklovanie a ako osemročný som si pred bytovkou staval rôzne skoky a prekážky. S mojimi priateľmi, ktorí sa tomu venovali spolu so mnou, sme postupne začali zisťovať, čo všetko taký bicykel dokáže. Fascinovalo ma to a v neposlednom rade aj vďaka adrenalínu ma to k tomuto športu začalo priťahovať stále viac a viac. Venujem sa mu až dodnes a stále ma to baví.

Predstavte nám tento šport podrobnejšie. O čo v ňom ide? Fourcross je jednou z najväčších adrenalínových cyklistických disciplín. Trate sú dosť podobné tým bikrosovým. Jazdí sa dolu kopcom, kde sú klope-

né zákruty, rôzne prekážky, skoky, rock gardeny... Trate majú zhruba od 400 do 600 metrov. Na trati jazdia štyria pretekári naraz a do ďalšieho kola postupujú vždy prví dvaja.

Ako vyzerá váš tréningový proces? Môj tréning je dosť náročný. Mám tímové tréningy, ale pracujem na sebe aj individuálne. Snažím sa napredovať najmä kondične, a to behaním a bicyklovaním (enduro). Cez zimu nejaká tá posilňovňa na naberanie svalovej hmoty. Ďalej trénujem veľmi veľa na bicykli, kde sa na dráhe snažím zlepšiť techniku na prekážkach a pri štartoch. Snažím sa chodiť čo najviac po okolitých bike-parkoch, ktoré sú už otvorené, aby som získaval nové skúsenosti. K týmto

Foto: Matej Mesiarik

všetkým tréningom sa snažím stravovať čo najzdravšie, inak by to nemalo veľmi zmysel.

Koľko absolvujete ročne pretekov? Ročne odjazdím do pätnásť pretekov, čo je pomerne málo. Zatiaľ jazdím preteky len na Slovensku, časom chcem skúsiť aj nejaké väčšie preteky v zahraničí. Musím na sebe, samozrejme, ešte veľa pracovať, aby som mohol byť konkurencieschopný aj pre pretekárov, ktorí majú lepšie podmienky ako ja.

síce podarilo už vyhrať, ale nie na žiadnych väčších pretekoch. Uvidíme, snáď čoskoro bude aj to a ja dokážem sebe aj ostatným, že mám na to zožať aj nejaký výraznejší úspech.

Ktorým ďalším činnostiam sa venujete?

Aké sú vaše doterajšie úspechy?

Môj život je spätý so športom, a preto sa aj moje činnosti a voľný čas točia práve okolo neho. Odmala som skúsil viacero športov, ale pri žiadnom som sa neudržal tak dlho, ako pri tomto. Hrával som florbal, hokejbal, robil som hasičský šport. Okrem fourcrossu jazdím aj bikros a amatérsky downhill.

Nejaké väčšie úspechy zatiaľ nemám. Niekoľkokrát sa mi

Vaše plány do budúcnosti? Hlavne by som sa chcel vyšplhať na tú najvyššiu úroveň a jazdievať Fourcross Pro tour, čo je svetová séria a byť aspoň v top 20 najlepších pretekárov.

Aká je podpora tohto športu na Slovensku? Podpora na Slovensku, vzhľadom na slabú popularitu fourcrossu, je veľmi nízka. Minulý rok boli na Slovensku len dve fourcrossové trate, ku koncu roka sme otvárali ďalšiu dráhu u nás v Žarnovici. Keďže sa naša komunita pomaly, ale isto rozrastá, začalo sa na Slovenskom zväze cyklistiky uvažovať o vytvorení pohárovej súťaže v tejto disciplíne. Vyzerá to tak, že to ide všetko

Foto: Matej Mesiarik

správnym smerom, uvidíme ako sa rozhodnú a možno už tento rok sa pôjde aj u nás na dráhe v Žarnovici jedno z kôl tohto pohára.

Čo stojí bežná výbava na fourcross a odkiaľ získavate prostriedky? Výbava k tomuto športu sa pohybuje v cene 1 500 – 3 000 eur, ale treba rátať s tým, že sa stále niečo pokazí, a to si vyžaduje zase ďalšie investície. Treba obmieňať komponenty, takže je to finančne dosť náročný šport. Mám sponzora, ale podporujú ma hlavne rodičia, za čo som im vďačný.

Stretlo vás už nejaké vážnejšie zranenie? Teraz ma síce zranenia obchádzajú, čo som veľmi rád, ale mám ich niekoľko za sebou. Spomeniem jedno, ktoré sa mi stalo pred rokom u nás na dráhe. Nedoletel som jeden skok a trafil som vrch dopadu predným kolesom, čo ma vyhodilo z bicykla nohami napred a chrbtom k zemi. V tom čase som práve prestal nosiť chránič chrbta, náraz z dvoch metrov bol dosť bolestivý a nevedel som sa prvú hodinu ani len postaviť. Nakoniec som to nejako rozchodil a o dva dni som sa cez bolesti posadil na bicykel a šiel trénovať. Matej Brath

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností a firiem v meste  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Konventná 9, 811 03 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Inzercia: obchod@14news.eu  Registračné číslo MK SR: EV 4462/11

Naše Novinky Žarnovica, náklad 3 100 ks Copyright: 14 news, spol. s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

info@14news.eu


INZERCIA

naše novinky

NBB 2588/14

16

Nzc 06 2014 web  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you