Page 1

45 000 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

Lúštite krížovku

str. 10

a vyhrajte Ročník: III. číslo. 20/2013 Dátum vydania: 24. 10. 2013

Žilina

Opravili ďalšie hroby

Odpadky do koša

Dúhová lampa

Na svetovom šampionáte

str. 2 Mesto Žilina využíva zákonom stanovené príspevky na opravu a údržbu vojnových a partizánskych hrobov. Tento rok opravili a vyzdobili 4 pomníky.

str. 3 Na odpočívadle na ceste I/18 pri závode HYZA pred Žilinou osadili prvé dve informačné značky „Prosíme, hádžte nás do koša. Vaše odpadky“.

str. 4 Tretí október bol významným dátumom pre milovníkov literatúry, ktorí s perom vo vrecku a dušou na papieri vstúpili do krajiny Zázračno.

str. 11 Žilinský cyklista Tomáš Harag, ktorý sa súťažnej cyklistke venuje len tri roky, sa predstavil na svetovom šampionáte v talianskej Florencii.

Týždeň knihožrútov

Budú si tlačené knihy raziť svoju papierom prevoňanú cestu aj vo svete plnom tabletov a elektronických čítačiek? Odpoveď na túto a ďalšie otázky hľadali hostia a návštevníci Žilinského literárneho festivalu (ŽLF) od nedele 6. októbra až do soboty 12. októbra 2013. Oproti minulému ročníku trvajúcemu štyri dni tak mali milovníci literatúry tento rok celý týždeň na verejnú oslavu knižného sveta.

Jubilejný desiaty ročník sprevádzalo symbolické písmeno X, ktoré v jednotlivé dni charakterizovalo kríž, rímsku desiatku, X ako X-krát, neznáme krajiny, XL veľké veci, križovatku a písmeno IKS. O slávnostné otvorenie festivalu sa postaral spisovateľ a prekladateľ Pavel Vilikovský, ktorý neskôr spolu s výtvarníkom Rudolfom Sikorom a herečkou Barborou Švidraňovou debatoval o čítaní a tvorbe kníh. Hosťami festivalu boli napríklad aj Peter Krištú-

fek, ktorému najnovšie vyšla kniha Atlas zabúdania, český básnik Jan Delong či český spisovateľ Milan Hes. ŽLF spojil rôzne druhy umenia a literatúru veľakrát sprevádzala hudba. Texty slovenských básnikov zhudobnené Paľom Cabadajom zaspievalo v Makovického dome rockové zoskupenie CABO.

Festival s trvalou hodnotou

„Som rád, že jubilejný ročník je úspešne za  nami. Hodnotím ho

ako dobrý ročník, väčšina pozvaných hostí prišla a cítila sa tu dobre. Myslím, že návštevnosť bola adekvátna takému mestu ako Žilina. Návštevnosť festivalu nemá za posledné roky výraznú stúpajúcu tendenciu, ale možno je to tým, že ani knižný trh ju nemá. Som však rád, že stále existujú ľudia, ktorí majú radi knihy. Pokračovanie na strane 5


2

novinky

spravodajstvo

Poznáme víťaza revitalizácie priestoru pod balustrádou Mesto Žilina má v úmysle skrášliť priestor balustrády pod Katedrálou Najsvätejšej Trojice (Farský kostol), kde sa v minulosti nachádzal reliéf od akademického sochára Ladislava Beráka s motívom Slovenského národného povstania. V spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Malá Fatra, ktorá vypísala a hradila výtvarnoarchitektonickú súťaž Revitalizácia priestoru pod balustrádou v meste Žilina, vyhodnotila súťažná komisia dva odovzdané architektonické návrhy. V rámci odbornej diskusie komisia posudzovala architektonicko-výtvarnú hodnotu predložených návrhov, ich vhodnosť pre prostredie Mestskej pamiatkovej rezervácie Žilina a jej ochranného pásma, súlad s požiadavkami rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Žilina o zámere úpravy čela balustrády, mieru realizovateľnosti diela a celkový súlad nového diela s pôvodným architektonickým konceptom autora balustrády a budovy divadla – architekta Otta Reichnera.

Prvé a druhé miesto

Následne komisia rozhodla o udelení prvého a druhého

Autormi revitalizácie priestoru pod balustrádou v Žiline sú Ing. arch. Dorota Mrázová a Ing. Ľubomír Šugár.

miesta. Prvú cenu s honorárom 1 000 eur komisia jednohlasne udelila návrhu pracujúcemu s témou vrstvenia historických máp mesta Žilina (materiálové riešenie sklo a LED), ktorého autorkou je Ing. arch. Dorota Mrázová (v spolupráci s Ing. Ľubomírom Šugárom). Víťaznému návrhu komisia udelila prvú cenu pre citlivé spracovanie nepotláčajúce pôvodnú architektúru balustrády, jeho za-

členenie do celku Námestia Andreja Hlinku a súčasnej podoby balustrády so súsoším sv. Cyrila a Metoda, jeho informačnú zložku odkazujúcu v mieste nástupu do Mestskej pamiatkovej rezervácie na urbanisticko-historický vývoj mesta Žilina, efekt iluminácie vo večerných hodinách a mieru realizovateľnosti celého diela podľa určeného rozpočtu. Druhé miesto s honorárom 500 eur komisia udelila návrhu

pracujúcemu so segmentmi „rieky času“ (materiálové riešenie antikor, sklo, LED), ktorého autorom je Peter Moravčík – David, reklamné štúdio. Komisia ocenila moderný súčasný prístup k stvárneniu balustrády, jeho celkový dizajn a variabilitu. „Tento priestor je začiatkom mestskej pamiatkovej rezervácie, jedinej svojho druhu na Slovensku, preto sme chceli, aby sa tu nachádzalo nie-

len umelecky hodnotné dielo, ale aby návštevníci získali základné informácie o Žiline a najmä, aby vzhľad tohto priestoru zanechal v každom okoloidúcom dobrý prvý dojem. Verím, že spoločne sa nám podarilo túto časť Žiliny esteticky i efektívne skrášliť,“ uviedol primátor mesta Žilina Igor Choma. Text a foto: MsÚ v Žiline

Opravili ďalšie vojnové a partizánske hroby Mesto Žilina využíva zákonom stanovené príspevky na opravu a údržbu vojnových a partizánskych hrobov. Získané finančné prostriedky v roku 2013 boli použité na opravu 4 pomníkov vojnových hrobov na Starom cintoríne v Žiline, na kvetinovú výzdobu a úpravu ďalších vojnových hrobov brizolitovým zásypom. V zmysle zákona o vojnových hroboch sa poskytuje obci príspevok na kalendárny rok na každý vojnový hrob v sume päťnásobku minimálnej hodinovej mzdy ustanovenej osobitným predpisom. V minulom roku boli pridelené prostriedky vo výške 1 081 eur použité na opra-

vy a čistenie 5 pomníkov a rámov vojnových a partizánskych hrobov na Starom cintoríne. V roku 2013 získalo mesto Žilina na základe žiadosti čiastku 1 291 eur. Finančné prostriedky boli použité na opravu 4 pomníkov hrobov vojakov padlých v Druhej svetovej vojne, ďa-

lej bude k týmto hrobom naaranžovaná kvetinová výzdoba a zvyšné prostriedky sa použijú na úpravu ďalších vojnových hrobov jemným brizolitovým zásypom. „Napriek tomu, že finančných prostriedkov je málo, mesto Žilina si ctí pamiatku hrdinov a získané príspevky účelne vynakladá na údržbu miest posledného odpočinku vojakov a partizánov,“ uviedol primátor mesta Žilina Igor Choma. Text a foto: MsÚ v Žiline


číslo 20/2013

spravodajstvo

3

na odpočívadlách sa Odpadky pýtajú do koša Upozorniť vodičov, aby neznečisťovali odpočívadlá, ale odhadzovali odpad do košov je cieľom spoločného projektu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) a Slovenskej správy ciest (SSC). Projekt spustili 14. októbra osadením prvých dvoch informačných značiek „Prosíme, hádžte nás do koša. Vaše odpadky“ na odpočívadle na ceste I/18 pri závode HYZA pred Žilinou.

NZA 1495/13

Predseda ŽSK Juraj Blanár zdôraznil, že cesta I/18 je najfrekventovanejšia v Žilinskom kraji. „Iste viete, že 30 000 vozidiel za 24 hodín prinesie na tieto plochy slušné množstvo odpadkov. Celkovo bude na začiatku osadených 6 tabúľ na cestách I. a II. triedy a budeme pokračovať na všetkých odstavných plochách. Dovedna je to 168 tabúľ, ktoré chceme takýmto spôsobom osadiť s odpadovými košmi na 72 odstavných plochách na cestách I. triedy a 12 plochách na cestách II. a III. triedy,“ uviedol Blanár.

Znečistené odpočívadlá sú podľa generálneho riaditeľa SSC Romana Žemberu problémom celého Slovenska, preto privítal iniciatívu a projekt ŽSK. „Najväčší neporiadok robia tranzitné kamióny. Pretože vodič zastaví, ide oddychovať, vyprázdni to, čo si za celý čas do kamiónu nazbieral. Musia sa naučiť, že plochy sú síce odpočívadlá pre nich, ale nie sú to smetiská. Skúsime, či pomôže takouto veselou formou upozorniť vodičov na to, že naozaj odpadky nepatria do prírody či na cestu, ale do smetných košov,“ povedal Žembera.

Viacjazyčné tabule

Informačné tabule v slovenčine, poľštine a angličtine vyrába Správa ciest (SC) ŽSK vo vlastnej réžii, pričom jedna tabuľa stojí 72 eur. „Pôvodne sme mali dohodu so SSC, že vždy v piatok vynesieme komunálny odpad, aby bol víkend pokojný a čistý. Teraz odpady vynášame podľa potreby. Aj viackrát do týždňa sa naši pracovníci prevezú po kraji, skontrolujú odpočívadlá a pokiaľ sú viac znečistené, tak odpady automaticky vynášajú,“ skonštatoval na margo čistoty odpočívadiel generálny riaditeľ SC ŽSK.

Podotkol, že najhoršie sú odpočívadlá pri cestách II. a III. triedy vedľa obcí alebo v obciach. „Za umiestnenie komunálnych odpadov z ciest II. a III. triedy na skládkach zaplatíme ročne vyše 20 000 eur. Občania si ich mýlia so skládkou komunálneho odpadu a vynášajú tam aj domové odpady.

Veľa prípadov sme zaznamenali na Orave. Popri cestách I. triedy je to hlavne pred víkendom a tesne po víkende, kedy kamionisti zastavia na odpočívadlách a povyprázdňujú si autá,“ uzatvoril Fábry. TASR


4

téma

Dúhová lampa zo zázračnej krajiny do Žiliny

novinky

Tretí október bol významným dátumom pre milovníkov literatúry, ktorí s perom vo vrecku a dušou na papieri vstúpili do krajiny Zázračno. V tento deň sa na žilinskej radnici uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov 21. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže O dúhovú lampu z krajiny Zázračno, ktorej vyhlasovateľmi sú Krajské kultúrne stredisko v Žiline, Žilinský samosprávny kraj a Národné osvetové centrum v Bratislave v spolupráci s mestom Žilina. Súťažiacich a hostí, ktorí prišli zblízka i zďaleka, privítal hovorca MsÚ v Žiline Pavol Čorba a riaditeľka KrKS Soňa Řeháková. Prítomným účastníkom sa prihovoril aj predseda odbornej poroty Daniel Hevier, ktorý poukázal na jednu z výhod spisovateľov: „Okolo nás sú samí dôležití ľudia, ktorí sa pozerajú na hodinky a všetko majú naplánované, ale práve literatúra je možnosťou byť slobodný, nezávislý, byť pánom svojho času“. Ďalším porotcom súťaže bol aj v tomto ročníku Igor Válek. Spisovateľstvo, tvorbu a tvorivosť označil za „plechový zadok, ktorý potrebujete na to, aby ste určité veci presedeli, či už priamo pri písaní, alebo pri študovaní, ako písať“. Obaja porotcovia však zhodne konštatovali, že „literatúra je úžasný ľudský vynález a kto sa venuje jej tvorbe, určite robí správnu a dobrú vec“. Tretím členom odbornej poroty, ktorá posudzovala 69 súťažných prác osemnástich autorov, bol Peter Cabadaj,

ktorý sa na podujatí pre pracovnú zaneprázdnenosť nemohol zúčastniť.

Poézia a próza

Súťaž prebehla v dvoch kategóriách: poézia a próza s ľubovoľnou tematikou a poézia a próza pre deti a mládež. Víťazom prvej kategórie sa stal Marek Matuška zo Zvolena, ktorý porotu zaujal prózami Keby pohľad vedel zabíjať a Za kopcom. Kým Daniel Hevier ocenil kultivovanosť a systematickosť víťazovho diela, Igor Válek vyzdvihol najmä atribút uveriteľnosti. Na druhom mieste sa umiestnil Antinín Drška s dielom Aforizmy a svojou poéziou si tretie miesto vybojovala Jana Mihalčíková. Prvé miesto druhej kategórie a zároveň hlavnú cenu, Dúhovú lampu, získala Martina Dobríková, ktorá si porotu získala súborom básní pre deti. Daniel Hevier ich označil za zdanlivo jednoduché, no s pôvabom, čarom, nehou a charizmou. Porotco-

via sa zhodli na tom, že práve tento žáner je v akomsi závoze slovenskej literárnej proveniencie. V tvorbe pre deti sú autorkinou veľkou inšpiráciou jej dve dcéry. Aj napriek tomu, že porota pri hodnotení nepoznala autorov prác, Igor Válek odhadol Martinu Dobríkovú veľmi dobre: „Pani doktorka, aj keby ste dnes prišli bez dcéry, bol som presvedčený, že máte malé dieťa“. Na druhom mieste sa so svojou prózou Návšteva z neznáma umiestnila Jana Nielsenová, ktorá prezradila, že papier a pero nosí vždy zo sebou, lebo nikdy nevie, čo ju napadne. K tvorivým aktivitám povzbu-

Výsledky XXI. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže O dúhovú lampu z krajiny Zázračno Porota: Daniel Hevier, Peter Cabadaj, Igor Válek Dúhová lampa: MUDr. Martina Dobríková, Košice – súbor básní I. kategória: Poézia a próza s ľubovoľnou tematikou 1. miesto: Mgr. Marek Matuška, Zvolen – Keby pohľad vedel zabíjať, Za kopcom 2. miesto: Antonín Drška, Bathgate (Škótsko) – Aforizmy 3. miesto: Mgr. Jana Mihalčíková, Humenné – básne Čestné uznanie: Mgr. Zuzana Vozárová Mesačná, Žilina – Dajte mi krídla Michal Dudoň, Pšurnovice – Moja vojna II. kategória: Poézia a próza pre deti a mládež 1. miesto: MUDr. Martina Dobríková, Košice – súbor básní 2. miesto: Jana Nielsenová, Košice – Návšteva z neznáma 3. miesto: Marta Lehetová, Hanušovce – Pozrite sa, už idú!, Maškrtníček Čestné uznanie: Lýdia Šimková, Trenčín – Dúhová lampa Igor Kruk, Hontianske Moravce – Vládca hriadok, Cesta vedomostí, Dobré ránko!

dzovala aj zúčastnených hostí: „Každý človek má nejaký dar. Keď už máme ten talent, mali by sme ho rozvíjať. Nie sme tu sami pre seba, sme tu aj pre druhých ľudí, mali by sme byť pre nich užitoční“. Tretie miesto v tejto kategórii získala Marta Lehetová so svojimi prácami Pozrite sa, už idú! a Maškrtníček.

Myšlienka podujatia

Podpora mladých v literárnej tvorivosti sa stala dôležitou myšlienkou celého podujatia. Jedného z najmladších účastníkov súťaže, len 17-ročného Michala Dudoňa, literárne posmelil jeho prvý úspech.

K záujmu o literatúru privádza aj svoje okolie: „Mám spolužiakov, ktorí jediné, čo prečítali, bol šlabikár. Keď som im dal prečítať moju prácu, pýtali si pokračovanie“. Čestné uznanie získala v prvej kategórii aj Zuzana Vozárová, v druhej kategórii Lýdia Šimková a Igor Kruk. Dvadsiaty prvý ročník celoslovenskej literárnej súťaže už teda našiel svojich víťazov. Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Text a foto: Mgr. Adriana Hausnerová, KOS v Žiline


číslo 20/2013

spravodajstvo

5

Týždeň knihožrútov Dokončenie zo strany 1

Snažíme sa robiť veci, ktoré by mali mať trvalejšiu hodnotu a sme len radi, že festival pretrval,“ povedal jeden zo zakladateľov ŽLF, kníhkupec Ján Ničík. Verí, že tradícia jesene venovanej literatúre v Žiline bude pokračovať aj naďalej. Aj keď to tak možno nevyzerá, organizácia takejto akcie trvá pol roka a nezaobíde sa bez rôznych sponzorov. „Tento rok nebolo až tak veľa sprievodných podujatí. Osobne som rád, že som po dlhých rokoch stretol Petra Krištúfka a takisto ma teší, že nám vyšla Kníhkupecká noc, ktorá je poďakovaním pre čitateľov,“ doplnil J. Ničík.

Knižničná hliadka

Obľúbená Kníhkupecká noc je pravidelnou súčasťou programu a je určená všetkým, ktorí knihy považujú za samozrejmú súčasť svojich životov. Piatok okrem nej patril aj literárnemu klubu Silans, ktorý predstavil svoju tvorbu a odborníkovi na zdravú výživu Igorovi Bukovskému prednášajúcemu v Nadácii Polis. „Každý ročník festivalu je výnimočný. Svoje poslanie a účel splnil aj jubilejný desiaty. Po organizačnej stránke bol tiež vydarený. Záujemcovia, ktorí prišli,

určite neľutovali. Počas tohto týždňa bol evidentný záujem o čítanie a o literatúru ako takú. Aktivity, ktoré sa konali v Krajskej knižnici v Žiline boli zamerané práve na čítanie. A čítalo sa z kníh, ktoré patria k tým naj, ktoré sa požičiavajú. Do knižnice si našli cestu noví čitatelia a z regálov opäť zmizlo viac kníh. Z podujatí, ktoré sa konali v knižnici som sa najviac tešil na poetický podvečer. Nielen kvôli poé-

zii ako takej, ale ťahúňom boli pre mňa najmä jej autori Urban, Ondrušek, Šeliga – všetci z nášho žilinského regiónu,“ povedal Daniel Husárik z Krajskej knižnice v Žiline. Tá zriadila zaujímavú knižničnú hliadku. Každý, kto bol touto hliadkou pristihnutý pri čítaní knihy na ulici, v obchodných centrách, nemocniciach alebo na verejnom priestranstve, získal zápisné do knižnice na 365 dní bezplatne.

Symbióza kníh a fotografií

Príjemné babie leto tvorilo výbornú kulisu pre besedy, autorské čítania, koncerty, diskusie a filmové projekcie, ktoré sa konali počas celého týždňa na viacerých miestach. Organizátormi akcie boli kníhkupectvo Artforum Žilina, Nadácia Polis, Stanica-Záriečie, Krajské kultúrne stredisko v Žiline, Krajská knižnica v Žiline a Mestské divadlo

Žilina. Súčasťou ŽLF boli aj dielne tvorivého písania, burza kníh, výstava fotografií členov fotoklubu Obzor či žilinský projekt holandskej fotografky Illah van Oijen, ktorá svojím kritickým okom zachytila verejný priestor mesta a na jeho nedostatky poukázala sériou pohľadníc vytvorených z jej fotografií. Text a foto: (ssa)

V Žiline vzniká nový park Zanedbaný svah pri Mestskom úrade v Žiline sa už v súčasnosti mení na park. Oplotený a pre verejnosť neprístupný objekt bývalého vodného zdroja Studničky sa spojí s už existujúcim parkom na križovatke ulíc Jána Reka a Republiky v centre krajského mesta. Zanikne však komunikácia, ktorá dnes dva parky rozdeľuje.

Vlastníkom pozemku v okolí vodného zdroja sú Severoslovenské vodárne a kanalizácie Žilina. Prameň z tejto lokality sa využíval na dodávku pitnej vody v centre mesta do roku 1994. Pre nevyhovujúcu kvalitu a kontaminovanú pôdu sa však voda spod mestského úradu už pre pitné účely nepoužíva. Mesto Žilina vypracovalo dendrologický prieskum, na základe ktorého vznikol návrh na revitalizáciu tejto zelenej plochy a jej spojenie s existujúcim parkom. Hovorca mesta Pavol Čorba potvrdil, že od koncepcie sa už prešlo k reálnym prácam: „S úpravami terénu sa už začalo, tento rok sa zrealizujú terénne úpravy a výsadba drevín. Prebehli dve etapy

výrubov drevín, kde sa odstránili dreviny v zlom zdravotnom stave, ostatná vegetácia už zostane zachovaná. Práce realizuje správca zelene, ktorý má túto časť mesta v správe.“ Pavol Čorba potvrdil, že súčasná cesta na ulici Sad na Studničkách, ktorá slúži najmä na parkovanie, bude zrušená. Pôvodný park sa rozšíri zo 4 200 m2 na približne 10 100 m2.

Oddychovo-rekreačná funkcia

Dobové zdroje z 18. a  19. storočia zobrazujú v lokalite Na Studničkách tri pramene, z ktorých brávali Žilinčania pitnú vodu a ženy tam chodili prať bielizeň piestami. Súčasné riešenie pone-

cháva parku prednostne oddychovo-rekreačnú funkciu. Samotný vodný zdroj nebude súčasťou parku, pretože už je nefunkčný. Park obohatia drevené umelecké lavičky, ktoré vznikli na sochárskom sympóziu na Mariánskom námestí v Žiline. „Som veľmi rád, že tieto umelecké diela budú aj po skončení sympózia skrášľovať mesto. Vždy sa snažíme umiestniť vytvorené diela na miesta, na ktorých sa stanú prirodzenou súčasťou oddychových zón. Verím, že sa nestanú len ich estetickou súčasťou, ale budú aj vhodnou inšpiráciou pre budúce generácie majstrov,“ povedal primátor Žiliny Igor Choma. Text a foto: (bkos)


6 2

novinky

spravodajstvo

PReZIDeNTSké VOĽBy By SA MAlI kONAť NAJNeSkôR 12. APRílA 2014 Prezidentské voľby by sa mali konať najneskôr 12. apríla 2014. Z Ústavy SR totiž vyplýva, že novú hlavu štátu si volíme najneskôr 60 dní pred uplynutím funkčného obdobia úradujúcemu prezidentovi SR. Ivanovi Gašparovičovi sa končí 15. júna. Prezidenta si volíme v priamych voľbách tajným hlasovaním. Voľba je dvojkolová. V prvom kole sa prezidentom stane ten kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov. Ak sa to nepodarí nikomu, do dvoch týždňov sa uskutoční druhé kolo, do ktorého postúpia dvaja najúspešnejší kandidáti

z prvého kola. Ten, ktorý v ňom získa viac hlasov, obsadí na päť rokov prezidentský palác. Zvolený kandidát sa ujíma funkcie prezidenta SR zložením sľubu. Skladá ho pred Národnou radou SR do rúk predsedu ústavného súdu SR napoludnie v deň, v ktorom sa má skončiť volebné obdobie predchádzajúceho prezidenta.

O prezidentský palác chce bojovať expredseda parlamentu a šéf poslaneckého klubu kDH Pavol Hrušovský, nezaradený poslanec Radoslav Procházka, podnikateľ a filantrop Andrej kiska aj prvý predseda kDH Ján Čarnogurský. kandidatúru oznámil tiež Peter Osuský z SaS, invalidný dôchodca z košíc leonid chovanec, ďalej Jozef Behýl, ale aj Milan Melník, ktorý už v minulosti kandidoval. Zoznam kandidátov doplnila aj Ľubica Blašková. Ako možný kandidát sa spomínal i Milan kňažko. Vládny Smer-SD by mal predstaviť svojho kandidáta najskôr v decembri tohto roka. V súvislosti s ním sa najčastejšie spomína premiér Robert Fico (Smer-SD). TASR

Foto:TASR/František Iván

Foto: TASR/ Miroslav Košírer

Viliam Dobiáš preziDentom SČK

buDúcich exeKútoroV buDe poSuDzoVať aj pSychológ

Novým prezidentom Slovenského Červeného kríža (SČk) je Viliam Dobiáš. Viceprezidentkami sú Helena kobzová a elena Hrbčová. Také je rozhodnutie delegátov sobotného (19.10.) snemu SČk v leviciach. Viliam Dobiáš je dlhoročný člen SČk, anestéziológ, intenzivista a špecialista urgentnej medicíny. Ve-

Z písomného testu, prípadovej štúdie, písomného prekladu z cudzieho jazyka a prípravy a vypracovania písomností exekútora bude od 1. novembra pozostávať prvá časť výberového konania na funkciu súdneho exekútora. Podmienkou pre účasť v ďalšej časti výberového konania, ktorou je psychologické posúdenie, bude úspešné absolvovanie všetkých predchádzajúcich častí.

nuje sa pedagogickej činnosti, je súdnym znalcom, lektorom pre prípravu inštruktorov prvej pomoci a inštruktorom SČk. Je držiteľom najvyššieho ocenenia za darovanie krvi – Medaily prof. MuDr. Jána kňazovického, držiteľom Zlatého záchranárskeho kríža SR a Zlatého záchranárskeho kríža ČR.

noVý Diplomat Nový slovenský veľvyslanec v Budapešti Rastislav káčer odovzdal v stredu 16. októbra poverovacie listiny maďarskému prezidentovi Jánosovi áderovi. Informovala Vladimíra Briestenská zo Slovenskej atlantickej komisie (SAc), v ktorej bude ambasádor aj naďalej pôsobiť ako jej čestný predseda. káčer sa chce usilovať o budovanie stabilných vzťahov

medzi oboma krajinami a o posilnenie historických zväzkov najmä v širšom kontexte Vyšehradskej skupiny a regionálnej spolupráce. Na tento post nastúpil po Petrovi Weissovi, ktorého novým diplomatickým pôsobiskom sa stala Praha. TASR

Výberové konania na miesta súdnych exekútorov sú novinkou, ktorú zaviedla novela exekučného poriadku. „Neúspech v ktorejkoľvek zložke písomnej časti výberového konania má za následok neúspech vo výberovom konaní ako takom,“ píše sa v dôvodovej správe k ministerskej vyhláške, ktorá pravidlá výberového konania definuje. Preklad bude z anglického, nemeckého, francúzskeho alebo ruského jazyka. úspešní uchádzači z písomnej časti postupujú na psychologické posúdenie, ktoré bude

podľa vyhlášky pozostávať z písomného testu a ústneho pohovoru so psychológom. ústna časť bude poslednou časťou výberového konania. V nej budú uchádzači najprv prezentovať seba a potom budú odpovedať na otázky päťčlennej výberovej komisie.

Až 318 súdnych exekútorov

Podľa údajov Slovenskej komory exekútorov (Ske) v súčasnosti pracuje na Slovensku 318 súdnych exekútorov. „evidujeme nárast počtu uchádzačov o vyme-

novanie za súdneho exekútora tesne pred nadobudnutím účinnosti novely exekučného poriadku, najmä z radov advokátov,“ povedala Stanislava kolesárová zo Ske. Presné čísla sa v piatok (18. októbra) nepodarilo zistiť. Ske zavedenie výberových konaní schvaľuje, pretože, ako tvrdí, podľa súčasných pravidiel musí byť za súdneho exekútora vymenovaný každý, kto spĺňa formálne náležitosti. Po novom by mal výberové konania na exekútorské miesta vyhlasovať minister spravodlivosti. kolesárová upozornila, že v Českej republike, ktorá má oproti Slovensku približne dvojnásobný počet obyvateľov, je len 158 súdnych exekútorov. TASR


číslo 20/2013

spravodajstvo

73

Strana tIP MlADá šťukA V MúTNycH VODácH SlOVeNSkeJ POlITIky? Petičný výbor na podporu založenia nového politického subjektu s názvom Strana TIP zozbieral v priebehu necelých dvoch mesiacov viac ako 13 000 podpisov, dostatočný počet na vznik tejto strany. V najbližších dňoch podá návrh na registráciu strany v zmysle zákona č. 424/1991 Zb. o združovaní sa v politických stanách na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Vo štvrtok 17. októbra v Bratislave sa uskutočnila tlačová beseda, na ktorej zástupcovia petičného výboru novinárom prezentovali svoje zámery. Nová stredo-pravá liberálna politická strana s názvom Strana TIP – tvoríme inú politiku, chce budovať svoj program na základe troch hodnôt – slušnosti, tolerancii a kompromise. Tieto hodnoty sa podľa vyhlásenia petičného výboru vznikajúcej strany vytratili zo súčasnej politiky. Preto je najvyšší čas, aby do politiky prišli mladí ľudia, nové tváre, aby nastala potrebná generačná výmena súčasnej amortizovanej politickej scény.

Strana TIP chce priniesť do politiky odbornosť, ktorá objektívne zabezpečí trvalo udržateľné riešenia pre pokojnejší, zdravší a bezpečnejší priestor pre život každého občana tejto krajiny.

„Sme skupina mladých, mlado zmýšľajúcich ľudí. Neťaží nás žiadna politická minulosť,“ vyhlásil na tlačovej besede Ing. Tomáš Hudec, splnomocnenec petičného výboru. „Nemáme záujem o to, aby v našej strane pôsobili ľudia s akoukoľvek straníckou minulosťou. Jednoducho takýchto jednotlivcov nebudeme prijímať do našich radov. Doteraz nie je medzi sympatizantmi strany žiadna známa osobnosť.“ zdôraznil Tomáš Hudec. Sídlo strany TIP bude v Banskej Bystrici. Po zaregistrovaní stanov zvolá strana ustanovujúci kongres, na ktorom predstavia zakladajúcich členov strany a bude schválený program strany.

Ing. Tomáš Hudec, splnomocnenec petičného výboru z Banskej Bystrice v rozhovore s novinármi na tlačovej konferencii v Bratislave.

„Naším cieľom je vybudovať najprv stranu v regiónoch a v roku 2016 sa dostať do parlamentu. Financovanie strany bude len z členských príspevkov a darov.“ Od subjektov mimo strany finančné dary prijímať nebudú. Aká bude výška členského, to zatiaľ Tomáš Hudec novinárom neprezradil. Myslíme si, že žiadny z doteraz ohlásených kandidátov na prezidenta nemá taký morálno-osobnostný charakter, aby bol prezidentom všetkých občanov a garanciou slušnosti, tolerancie v politike. V našich radoch majú skoro všetci pod 40 rokov, preto vlastného kandidáta

Mgr. Ivana Augustinská, členka petičného výboru z Košíc

Ing. Ľuboš Majer, člen petičného výboru zo Žiliny

s morálno-etickou čistotou, spĺňajúceho vekové kritérium v tomto momente nevieme ponúknúť, píše vo svojom vyhlásení petičný výbor na podporu založenia novej stany TIP. Hoci doteraz s bývalou premiérkou Ivetou Radičovou nekomunikovali, rozhodli sa členovia petičného výboru verejne ju vyzvať, aby napriek tomu, že sa rozhodla odísť z politiky, kandidovala za prezidenta Slovenskej republiky ako občianska kandidátka. Zberom podpisov pod petíciu za občiansku kandidatúru Ivety Radičovej v prezidentských voľbách chcú reprezentanti formujúcej sa strany TIP ukázať, že existuje dostatočný po-

čet občanov, ktorí si želajú, aby kandidovala. Ako mútne vody slovenskej politiky rozvíri mladá dravá šťuka, ukážu nasledujúce mesiace. Jej ambíce dostať sa v roku 2016 do parlamentu, sú reálne. Sympatizanti a záujemcovia o členstvo v strane, ktorí sa stotožnia s hodnotami a videním sveta, ktoré TIP predstavuje, sa už čoskoro budú môcť registrovať na web stránke www.strana-tip.sk (msa)


8

novinky

inzercia

Pavol Holeštiak:

Šťastie praje pripraveným Správa verejných peňazí či nakladanie s prostriedkami z eurofondov vraj nie sú žiadna veda, stačí sa pri nich riadiť zdravým sedliackym rozumom. Pavol Holeštiak v jednej zo svojich odpovedí hovorí, že najlepšie investície sú do intelektu ľudí. S riaditeľom Úradu Žilinského samosprávneho kraja sme sa rozprávali o viacerých aktuálnych témach zo života župy.

Európske peniaze sú dôležité pre rozvoj našich regiónov, pri ich správnom manažovaní a hlavne vhodnom skĺbení s vlastnými zdrojmi sme si stanovili priority – od obnovy a modernizácie budov a zariadení v našej správe cez rekonštrukciu historických a kultúrnych pamiatok až po služby, či už v zdravotníctve, cestovnom ruchu alebo doprave. Pri každej práci s financiami, eurofondy, samozrejme, nevynímajúc, je najlepší prístup so zdravým sedliackym rozumom. Našu prácu a hlavne výsledky dnes prezentujú najmä dokončené investičné projekty. Prioritne sme sa zamerali na riešenie najvypuklejších problémov. Strašiaci v podobe starých školských budov, domovov sociálnych služieb či zdravotníckych zariadení sú preč, okamžité riešenie si žiadal aj žalostný stav ciest druhej a tretej triedy, väčšiu váhu sme dali tiež projektom v oblasti kultúry aj historickým pamiatkam.

]Ak rozmeníte podporu v rámci eurofondov na drobné, na ktoré z projektov upriamite pozornosť?

Urobilo sa veľa dobrej a poctivej roboty, nie je ľahké z toho množstva vybrať len určitú časť. Opravili sme osem stredných škôl – v Čadci, Martine, Krásne nad Kysucou, Kysuckom Novom Meste, Tvrdošíne a Žiline. Turisti, ktorí prichádzajú do nášho kraja za kultúrou ocenili vybudovanie nového informačného centra pod Oravským

hradom, tiež stredovekú dedinu pod hradom Strečno, generálkou prešiel Sobášny palác v Bytči, pýchou Kysúc je historická lesná úvraťová železnica vo Vychylovke. Intenzívne pracujeme na obnove veže Budatínskeho hradu, ktorého park sme revitalizovali tiež vďaka zdrojom z Európskej únie. Opomenúť nemôžeme ani ďalšie aktuálne projekty, či už ide o obnovu Bábkového divadla v Žiline alebo Oravskej knižnice. Výsledky dobrého a hospodárneho nakladania s eurofondmi vidieť na rekonštrukcii domovov sociálnych služieb v Turí, Likavke, Novoti, Tvrdošíne, Liptovskom Hrádku a Oščadnici. Hmatateľné zmeny doslova cítiť aj na kvalitnejších cestách. Podarilo sa nám modernizovať 185 kilometrov ciest druhej a tretej triedy a osem mostov. Od roku 2007 čerpal Žilinský samosprávny kraj z eurofondov prakticky maximum, medzi samosprávnymi krajmi nám patrí pozícia lídra v ich zazmluvnení a čerpaní.

]Vymenovali ste mnohé investičné projekty, akým spôsobom ste využívali eurofondy z pohľadu podpory turizmu?

S pozitívnym ohlasom sa stretli Templárske výpravy, rovnaký záujem vzbudil projekt Putovanie (po)slov, venovaný sv. Cyrilovi a Metodovi či Kulinárske dni spojené s ochutnávkou tradičných jedál alebo Odklínanie hradov a zámkov. V rámci europrojektov sme zorganizovali množstvo podujatí, ktoré lákali turistov z blízka aj širokého okolia. Veľa priestoru sme venovali aj samotnému marketingu a som rád, že práve výsledky návštevnosti Žilinského kraja sú najlepšou vizitkou

našej práce v oblasti cestovného ruchu. Nič z toho by sme samozrejme nemohli dosiahnuť bez dobrého, profesionálne zdatného a odborného tímu pracovníkov na našom úrade a v našich inštitúciách.

]Medzi dôležité kompetencie Úradu Žilinského samosprávneho kraja patrí oblasť dopravy. Vládne spokojnosť aj na tomto úseku?

Žilinský kraj má vo svojej správe 1 442 km ciest druhej a tretej triedy a osemsto mostov. Osemdesiat percent z nich je dnes vo výbornom a dobrom stave, čo je slušná vizitka. V súčasnom programovom období sme na ich opravu získali z prostriedkov Európskej únie 29 miliónov eur, z vlastných zdrojov náš kraj financoval opravy za vyše 3,5 milióna eur, a to sú slušné čísla, dokonca aj v porovnaní s okolitými krajmi. Tiež sa v rámci správy ciest modernizovala technika, čo malo za následok účinné odstránenie množstva výtlkov. A pri téme dopravnej infraštruktúry v Žilinskom kraji osobitne oceňujem iniciatívu nášho župana Juraja Blanára, ktorý neustále bojuje za pokračovanie výstavby diaľnic v našom kraji. Ide o úseky diaľnic D1, D3 a rýchlostné cesty R3, napríklad aj vďaka jeho angažovanosti v komunikácii s eurokomisárom Hahnom je na dobrej ceste začiatok výstavby diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité. A úsek diaľnice D1 Turany – Hubová.

]Spomínate množstvo projektov, milióny eur. V akej kondícii je Žilinský samosprávny kraj z pohľadu financií?

Verejné financie sú pod drobnohľadom, nakladajú s nimi skúsení odborníci, ale hlavne dobrí hospodári, vďaka čomu sa nám reálne darí udržiavať vyrovnané a zdravé hospodárenie kraja. Dlhová služba neustále klesá a má vysokú rezervu pod zákonným limitom. Od roku 2009 klesla o 9,5 percenta! Žilinský samosprávny kraj hospodári tak, že si napriek kríze vytvára prebytky v rozpočte pre horšie časy, čo sa nám osvedčilo pri riešení mnohých nepredvídateľných havarijných situácií. Som rád, že sa nám tento zodpovedný prístup osvedčil. Podľa aktuálnej správy mimovládnej organizácie INEKO, ktorá podporuje ekonomické a sociálne reformy, disponuje Žilinský samosprávny kraj dobrým finančným zdravím a vysokou úrovňou okamžitej likvidity. Nejde teda o žiadne lacné pozitívne hodnotenia.Navyše sme okrem zákonného ročného auditu aj pod neustálou kontrolou Najvyššieho kontrolného úradu, Správy finančnej kontroly, riadiacich orgánov operačných programov či útvaru hlavného kontrolóra.

]Ako v súvislosti s hospodárením župy vyhodnocujete s odstupom času elektronizáciu verejného obstarávania?

Za všetky komentáre odpoviem sumou viac ako 3,6 milióna eur, ktorú sme ušetrili vďaka elektronizácii verejného obstarávania. Hovorí sa, že šťastie praje pripraveným. Žilinský samosprávny kraj má aktuálne pri-

pravené ešte štyri projektové zámery na rekonštrukcie kultúrnych zariadení v prípade vyhlásenia výzvy v roku 2013 v rámci Regionálneho operačného programu, konkrétne ide o vybudovanie planetária v Krajskej hvezdárni, obnovu Oravského hradu – Thurzovo podkrovie, stavebné úpravy kaštieľa v Divinke či stavebné úpravy Makovického domu. Osemdesiat percent nevyhovujúcich stavov na našich budovách a majetku je odstránených a verím, že aj tieto naše aktuálne plány sa dočkajú skorej realizácie.

]Kraj vzdeláva viac ako 28-tisíc stredoškolákov v 64 stredných školách. Ako pracuje župa na zlepšovaní podmienok vzdelávania?

Všímame si požiadavky trhu práce a snažíme sa na ne reagovať. Chceme, aby nám vyrastali mladí ľudia nie pre úrad práce, ale ako kvalifikovaní a vzdelaní zamestnanci, vzdelávacia politika nášho kraja sa riadi touto filozofiou. Žilinský kraj je priekopníkom v odbornom vzdelávaní. Chceme moderné odborné školstvo, preto zriaďujeme centrá odborného vzdelávania a prípravy. Doteraz sme ich otvorili šesť – v oblastiach gastronómie, strojárstva, elektrotechniky a stavebníctva. Nehovoriac už o spomínaných obnovách našich škôl, kde aplikujeme modernú vyučovaciu techniku aj modernizáciu kabinetov NZA 1535/13

]Žilinská župa je dávaná za príklad úspešného príjemcu fondov Európskej únie. Aký kľúč bol stanovený pri výbere projektov?

Vladimír Tošovec, foto: archív


číslo 20/2013

spektrum

9

Spolu dokážeme viac v boji o čas a nádej... Čo je tuberózna skleróza

Asociácia Tuberóznej sklerózy oficiálne vznikla len v decembri 2012 a už napĺňa postupne svoje poslania. Tým prvým bolo sprevádzkovanie jedinej a oficiálnej stránky o tejto diagnóze na Slovensku. Druhým, nemenej významným, bolo oficiálne stretnutie rodín v spojení s odborníkmi počas rekondičného pobytu, ktorý sa konal v polovici augusta 2013. Tretím cieľom tejto mladej organizácie bolo postupné zabehnutie centrály v Bratislave, ktorú sa podarilo v mesiaci október otvoriť. Nemenej významným je aj posledný krok ASTUS-u a jeho predstaviteľov, a síce odovzdávanie prvých iPadov 1. kola projektu Tablety pomáhajú. Pomôžte aj Vy! Všetko sa uskutočnilo v zmienenej novej a  verejne prístupnej koordinačnej centrále ASTUS na Súbežnej ulici 3/A v Bratislave. Andrej Melicher, IT odborník ASTUS, o. z., a koordi-

nátor tohto projektu priniesol z Banskej Bystrice pekné darčeky pre členov asociácie, čím naplnil takmer celý zámer 1. kola projektu Tablety pomáhajú. Pomôžte aj Vy. Prvé kolo bolo vyhlásené pre dodávateľov neverejne, pričom v budúcnosti bude Asociácia TSC na Slovensku v rámci ďalších kôl tohto projektu oslovovať viacero spoločností, podnikateľov a nadácií, nakoľko Ipad-y sú významnou edukatívnou pomôckou pre deti s autizmom, hyperaktivitou či inými poruchami správania.

V prvom kole sa do projektu zapojilo dovedna 8 rodín s členmi s tuberóznou sklerózou, ktoré do uzávierky podania prihlášok (30. 9. 2013) odoslali na základe stanovených podmienok svoje prihlášky. V  priebehu dní 7. 10. – 11. 10. 2013 predstavitelia ASTUS, o. z., odovzdali prvých 6 Ipadov svojim pacientom na základe poradia, o ktorom rozhodlo predstavenstvo ASTUS-u. Do konca roka 2013 by tak mali byť postupne naplnené všetky žiadosti. „Na  jar 2014 vyhlásime druhé – verejné kolo projektu Tablety pomáhajú. Pomôžte aj Vy!, v ktorom by sme chceli

Život so zriedkavým ochorením, ktoré so sebou prináša mnohé ďalšie diagnózy a poruchy (autizmus, epilepsia, ADHD, mentálna retardácia či oneskorený vývin reči a pod.) zasiahne celú rodinu: jej chod, zvyky, možnosti a v neposladnom rade najmä zaťaží finančne. Ak sa vysloví slovné spojenie tuberózna skleróza (Tuberous sclerosis complex: TSC), mnohí (aj lekári) sa s týmto ochorením stretnú po prvýkrát. Táto diagnóza má rôzne prejavy. Ako prvé môžu byť napríklad viditeľné zmeny na koži už v prvých mesiacoch narodenia dieťaťa, či epileptické záchvaty. Avšak, TSC sa nemusí spočiatku prejaviť vôbec. Ak sa prejaví a udrie, je to beh na dlhé trate... Liek na ňu nie je zatiaľ pre každého, donedávna dokonca nebol žiadny, liečili sa len symptomatické príznaky ako epilepsia, kožné prejavy. V zásade však ide o diagnózu, pri ktorej dve slová jej oficiálneho názvu v sebe zapeklito skrývajú množstvo ďalších diagnóz. TSC je tu medzi nami a postihuje jedno zo 6 000 detí. Ich počet každým rokom rastie.

zasa pomôcť pacientom, ktorí podrástli do veku 3 rokov, keďže nám pribúdajú neustále noví malí členovia a minimálna hranica prihlásenia do projektu boli 3 roky, resp. 2. polovica druhého roku života. Horná hranica veku obmedzená nebola,“ uviedla zakla-

dateľka organizácie Barbora Zajačková, pričom netají spokojnosť s výsledkami prvého kola, nakoľko dotiahnuť tento projekt do úspešného konca bol jeden z cieľov organizácie pre rok 2013. ASTUS, o. z.


10

verzia s modelovaným symbolom

a 2 a

súżaŞ/kríŞovka

lúťtite a vyhrajte PoukåŞku

  

Logotyp s textom

v hodnote

Vylúťtenie krĂ­Ĺžovky posielajte na koreĹĄpondenÄ?nom lĂ­stku s nalepenĂ˝m kupĂłnom do 7. 11. 2013 na adresu: 14výťku news, s. r. o., Tallerova 10, 811 01 Bratislava – StarĂŠ mesto p verzia na

PoukĂĄĹžky venovalo KnĂ­hkupectvo martinus.sk

novinky

2

10 â‚Ź

p verzia na ĹĄĂ­rku

a 2

KrĂ­Ĺžovku dodala redakcia Ä?asopisu RELAX.

ploĹĄnĂĄ verzia logotypu

  

  

       

  

  

   

  

  

       

1

Výherca z Noviniek 18/2013:

lna veÄžkosĹĽ logotypu

p Martinus

krĂ­Ĺžovka

zAÂ 20/2013

20mm

MinimĂĄlna veÄžkosĹĽ logotypu PoradĹˆa vlasy je takĂĄ veÄžkosĹĽ logotypu, pri ktorej je

moĹžnĂŠ logotyp bez problĂŠmov repro-

MilĂĄ poradĹˆa, mĂĄm 30 rokov a od mojich 25-tich dukovaĹĽ. Ak je k logotypu priradenĂ˝ narodenĂ­n bojujem s nadmernĂ˝m vypadĂĄvanĂ­m text (slogan, internetovĂŠvlasov. knĂ­hkupecTaktieĹž sa mi zaÄ?Ă­najĂş vytvĂĄraĹĽ na Ä?elejeho kĂşty.pĂ­sma Iste chĂĄpeĹĄ, tvo), veÄžkosĹĽ by nemala Ĺže mĂĄm obavy, aby som pĂĄr rokov ako byĹĽza menĹĄia ako 5nevyzeral bodov. pleĹĄatĂ˝ inĹĄpektor Kojak. Karol F. z Prievidze a Ĺžien by som odporĂşÄ?ala pouĹžiĹĽ dva prĂ­pravky za sebou. UvedenĂ˝ vĂ˝robok si mĂ´ĹžeĹĄ kĂşpiĹĽ Ä?i objednaĹĽ na adrese: KVATROFIN s.r.o. Ĺ karniclovskĂĄ 1, 909 01 Skalica Tel.: 034/664 74 35 www.vlasovakura.sk

   

CMYK – 3/93/84/12 Pantone – 180 C RGB – 195/0/0

OchrannĂĄ zĂłna logotypu je priestor okolo logotypu, do ktorĂŠho nesmie zasahovaĹĽ Ĺžiadny inĂ˝ grafickĂ˝ prvok alebo text, ktorĂ˝ nie je definovanĂ˝ manuĂĄlom. Jeho Ăşlohou je zabezpeÄ?iĹĽ vizuĂĄlnu suverenitu logotypu.

CMYK – 0/0/0/45 Pantone – CoolGray 7 C RGB – 137/137/139

DoplnkovĂ˝ text k logotypu sa umiestĹˆuje pod logotyp a musĂ­ byĹĽ vysadzanĂ˝ fontom Ad Pro. UvedenĂŠ ukĂĄĹžky sĂş orientaÄ?nĂŠ, ako aj umiestnenie textu. Medzi pĂ­smom v logotype a veÄžkosĹĽou pĂ­sma v texte musĂ­ byĹĽ dostatoÄ?nĂ˝ rozdiel, text by nemal konkurovaĹĽ veÄžkosĹĽou samotnĂŠmu logotypu, mal by pĂ´sobiĹĽ ako doplnkovĂĄ informĂĄcia.

NZA 902/13

MilĂ˝ Karol, problĂŠm z vypadĂĄvanĂ­m vlasov mĂ´Ĺže maĹĽ viac prĂ­Ä?in. V Tvojom prĂ­pade by som v prvej fĂĄze zvolila najjednoduchĹĄiu cestu, t.j vyskúťaĹĽ kozmetickĂ˝ prĂ­pravok SALON TEXTURES, ktorĂ˝ je veÄžmi kvalitnĂ˝ a hlavne ĂşÄ?innĂ˝. VerĂ­m, Ĺže ti tieĹž pomĂ´Ĺže. Aj s nĂĄvodom sa cena pohybuje okolo 23â‚Ź. V ĹĽaŞťích prĂ­padoch u muĹžov

FarebnosĹĽ logotypu

NZA 1559/13

25mm

  



kupĂłn

Darina BarÄ?iakovĂĄ, Ĺ˝ilina


číslo 20/2013

šport

11

Harag súťaží len tri roky a už bol na majstrovstvách sveta Športové talenty sa hľadajú ako ihla v kope sena. Dlho v sebe skrýval veľký potenciál aj 18-ročný Tomáš Harag. So súťažnou cyklistikou začal len pred tromi rokmi a už má za sebou dva štarty na majstrovstvách Európy a nedávno si zasúťažil aj na svetovom šampionáte v cestnej cyklistike v talianskej Florencii. Študent tretieho ročníka Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi má na svojom konte viacero úspechov. Je víťazom slovenského pohára juniorov, tohtoročným dvojnásobným majstrom Slovenska. Výraznejšie dal o sebe vedieť aj na viacerých pretekoch v silnej medzinárodnej konkurencii. Na solídny výsledok si trúfal aj na nedávnom svetovom šampionáte, preteky juniorov však nedokončil. Tomášovi Haragovi, členovi Cyklistického spolku Žilina, sme položili niekoľko otázok.

]Tomáš, ako hodnotíte svoje vystúpenie na majstrovstvách sveta? Zrejme ste na šampionát vycestovali s inými cieľmi ako bola realita?

Posledný mesiac pred majstrovstvami sveta som sa poctivo pripravoval, no napriek tomu mi preteky nevyšli. Možno som nemal deň, pretože týždeň pred šampionátom som sa cítil vo forme.

]Popíšte nám priebeh pretekov?

Už od štartu boli preteky nervózne, neustále sa každý tlačil, taktiež bolo množstvo pádov, hlavne pod kopcom, aj napriek tomu, že som bol v druhej tretine peletónu. Najhoršie bolo pre mňa, myslím, päťkilometrové stúpanie na dedinku Fiesole, kde sa peletón preriedil najviac. Viacero pádov ma dosť spomalilo,

podobne ako viacerých iných pretekárov ma napokon rozhodcovia v poslednom okruhu stiahli zo súťaže pre väčšiu stratu na lídra.

Sezóna je na konci. Ako ju hodnotíte?

Je to moja tretia sezóna a z oblasti naberania skúseností ju hodnotím pozitívne. Mal som 42 štartov na pretekoch, takže príprava na prechod k mužom do U 23 je, myslím, dobrá. Čo sa týka mojich výsledkov na svetových pohároch – nebolo to také, aké som očakával, hoci niekedy nechýbalo veľa k dobrému výsledku.

]Vieme, že sa súťažnej cyklistike nevenujete dlho. Ako ste sa k nej dostali?

Áno, cyklistike sa venujem len necelé tri roky. Preto mi chýbajú skúsenosti z mládežníckych kategórií. Bicyklovať som začal sám víkendovými výletmi do okolia a chytilo ma to.

]Čím vám cyklistika učarovala?

Páčila sa mi voľnosť, že môžem ísť kam chcem.

]Momentálne ste členom Cyklistického spolku Žilina. Prečo ste si zvolili práve tento klub?

Tomáš Harag (vľavo) s minuloročným majstrom sveta Philippom Gilbertom (tretí zľava). Foto: archív th

Pre kvality trénera, ktorý mi radí, ako trénovať. V mojom regióne sa nenachádza klub, v ktorom by som mal vhodné podmienky na tréningový proces.

Tomáš Harag. Foto: archív th

]Nie je pre Prievidžana problém skĺbiť školu a tréningy v klube, ktorého centrála je vzdialená 70 kilometrov od vášho bydliska?

Trénujem v Prievidzi a okolí. S trénerom sa radím o tréningovom pláne. Denne musím trénovať približne tri a pol hodiny. Sadnúť si k učebniciam je po takej námahe dosť problematické. Po obdobiach sústredení a výjazdov na preteky musím učivo dobiehať.

]Ktoré dosiaľ dosiahnuté výsledky si najviac ceníte?

Najviac si cením titul majstra Slovenska v časovke jednotlivcov a tímovej časovke, ktoré som dosiahol tento rok.

]Viacerí cyklisti v zimným mesiacoch presedlávajú na cyklokros. Bude to aj váš prípad?

Túto sezónu nie, chcem čo najlepšie zvládnuť zimnú prípravu a sústrediť sa len na cestnú sezónu.

]Čo by ste chceli v cyklistike dosiahnuť? Kam až siahajú vaše športové ambície či sny?

Nerád by som to konkretizoval na jednotlivé výsledky. Túžim v prvom rade bicyklovať za mužov v kvalitnom tíme a čo najviac sa presadiť.

]Pôsobíte v žilinskom klube. Práve z mesta pod Dubňom pochádza najväčší súčasný talent slovenskej cyklistiky Peter Sagan. Čo si na ňom najviac ceníte a čo by ste chceli mať z jeho vlastností či zručností?

Obdivujem Peťovu psychiku, ktorá je podľa mňa mimoriadne dôležitá. Z ničoho si nerobí starosti a aj vďaka tomu sa mu tak darí. A má, samozrejme, výbornú techniku na bicykli. Ale najimpozantnejšia je jeho jazda v peletóne, kde doslova „rozráža“ ostatných a vie sa udržať v čele. Branislav Bucák

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností   Vydavateľ: 14 news, s. r. o.   Sídlo spoločnosti: Tallerova 10, 811 01 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika   IČO: 46 903 411   Šéfredaktorka: Marta Svítková   Zástupca šéfredaktorky: Branislav Bucák   Výrobný riaditeľ: Matúš Čačik   Vzor e-mailu na členov vedenia spoločnosti: meno.priezvisko@14news.eu   NOVINKY Žilina, spravodajský dvojtýždenník   Náklad: 45 000 ks   Distribúcia: zdarma do domácností   Registračné číslo MK SR: EV 4465/11   E-mail: novinky.za@14news.eu   Inzertné oddelenie: Alena Špirková, t. č.: 0917 77 50 06   Vedúci vydania: Janka Kršiaková   Vzor e-mailu na členov redakcie: meno.priezvisko@14news.eu Copyright: 14 news, spol. s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.


inzercia

novinky

NZA 1184/13

12

Nza 20 2013 web  
Nza 20 2013 web  
Advertisement