Page 1

45 000 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

Lúštite krížovku

str. 9

a vyhrajte Ročník: III. číslo. 17/2013 Dátum vydania: 12. 9. 2013

Žilina

Opravili najhoršie cesty

Uctili si pamiatku

Ako zvládnuť prvý rok

Projekt SR 18 odštartoval

str. 2 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja opravila od júna tohto roka 12,5 kilometra ciest II. a III. triedy v kritickom stave s plochou 70 500 metrov štvorcových.

str. 3 Položením vencov pri pamätníku francúzskych partizánov na vrchu Zvonica si 28. augusta uctili pamiatku obetí predstavitelia veľvyslanectiev i štátnych inštitúcií.

str. 6 Pre prváčikov v ZŠ i prvákov na stredných školách je to životná zmena. Ako zvládnuť novú stresujúcu skutočnosť, radia odborníci.

str. 10 Projekt centralizovanej prípravy slovenskej hokejovej reprezentácie do 18 rokov odštartoval v Trnave s dvomi Žilinčanmi v kádri.

Podujatie Staroslovanská Divinka priblížilo dávnu históriu Areál kaštieľa v obci Divinka neďaleko Žiliny a starovekou históriou opradený Veľký vrch, ktorý je predmetom bádania archeológov, zažili v posledný augustový deň premiéru podujatia s názvom Staroslovanská Divinka. „Spravujeme mnohé vzácne historické kultúrne pamiatky. Tento nádherný kaštieľ si žiada rekonštrukciu, preto sa snažíme zabezpečiť potrebné prostriedky. Pevne verím, že sa nám to podarí čo najskôr. No chceme, aby aj dovtedy toto miesto žilo pripomínaním bohatej histórie, ktorá sa k Divinke viaže,“ uviedol predseda Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Juraj Blanár. Zároveň zdôraznil, že na Veľkom vrchu mali starí Slovania jedno z najväčších zachovaných hradísk na území Slovenska. „Prostredníctvom nášho Považského múzea sme sa pripojili k archeologickému výskumu

tejto unikátnej lokality, lebo nepochybne treba investovať do odkrývania a hlbšieho spoznávania historických koreňov,“ skonštatoval Blanár. „Odkrytej histórie je stále akosi málo. Preto ju chceme čo najširším vrs-

tvám verejnosti priblížiť aj týmto podujatím. Verím, že sa stane každoročnou tradíciou,“ dodal predseda ŽSK. Príchod Slovanov na naše územie a spôsob ich života priblížila inscenovanou formou skupina Sta-

JASNÉ, ŽE CELÝ ROK MÁTE ÚČET ZADARMO!

roslovania z Podbiela. Ukážky dobových bojov sa odohrali aj priamo na Veľkom vrchu. TASR, foto: TASR/Pavol Ďurčo

Raiffeisen banka: Tatra banka, a. s., o. z. Raiffeisen banka

OTVORTE SI U NÁS ÚČET, POSIELAJTE SI NAŇ PRÍJEM A AKO DARČEK OD NÁS ZÍSKATE VEDENIE ÚČTU NA 1 ROK ZADARMO.

NZA 1435/13

PONUKA JE URČENÁ NOVÝM KLIENTOM RAIFFEISEN BANKY A PLATÍ LEN DO 30. 9. 2013. VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA WWW.RAIFFEISEN.SK ALEBO V NAŠEJ POBOČKE.

rb_ucet_rok_zadarmo_inzercia_206x60_0913.indd 5

Národná 17, Žilina Tel.: 02/5050 5515 • www.raiffeisen.sk 126 ROKOV SKÚSENOSTÍ RAIFFEISEN

9.9.2013 10:18


2

novinky

spravodajstvo

Ako chápete ideu solidarity? Mladí amatérski filmári dostávajú šancu prezentovať svoje diela na medzinárodnej filmovej súťaži, ktorej témou je myšlienka solidarity. Jednou z cien pre najlepších bude účasť na stretnutí laureátov Nobelovej ceny za mier, ktoré sa bude konať v októbri vo Varšave. Organizátorom súťaže je Inštitút Lecha Walesu v spolupráci s Nadáciou školy Wajdu a Gdanskou filmovou školou. Úlohou súťažiacich bude nakrútiť krátky film, odpovedajúci svojím obsahom na otázku Čím je pre mňa dnes idea solidarity?. Krátky film od jednej do troch minút, natočený aj mobilom, je potrebné poslať do 15. septembra. Informovala o tom Anna Ciesielska z Veľvyslanectva Poľskej republiky v Bratislave. Dodala, že sú-

ťaž je určená pre filmárov vo veku od 18 do 30 rokov. „Pre autorov 11 najlepších filmov sú pripravené zaujímavé ceny, medzi ktorými je účasť na profesionálnych filmových workshopoch v  Gdanskej filmovej škole či možnosť zúčastniť sa na  októbrovom summite laureátov Nobelovej ceny za mier vo Varšave,“ uviedla Ciesielska. TASR

Projekt otvorených prvých nedieľ v galériách Žilinskému samosprávnemu kraju (ŽSK) sa na základe pozitívnych polročných skúseností s bezplatným sprístupnením expozícií svojich piatich regionálnych galérií počas prvej nedele v mesiaci osvedčilo pripojenie k súvisiacemu projektu ministerstva kultúry. „V porovnaní napríklad s ostatnými bežnými nedeľami je návštevnosť štvornásobne vyššia. Mnohí návštevníci potvrdzujú, že si práve vtedy zámerne a opakovane hľadajú cestu k nám. Jednoznačne vítajú možnosť pozrieť si zadarmo naše expozície a výstavy,“ skonštatovala riaditeľka Oravskej galérie Eva Ľuptáková.

Opravili 12,5 kilometra ciest v kritickom stave

Aj podľa riaditeľa Turčianskej galérie Ľubomíra Kraľovanského sú otvorené nedele vynikajúcim marketingovým nástrojom. „Nepochybne zatraktívnili a priblížili naše stále expozície i aktuálne výstavy umenia oveľa širšej verejnosti,“ zdôraznil Kraľovanský.

Považská galéria umenia v Žiline. Foto: archív TASR

TASR

Ilustračné foto: TASR/František Iván

Správa ciest (SC) Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) opravila od júna tohto roka 12,5 kilometra ciest II. a III. triedy v kritickom stave s plochou 70 500 metrov štvorcových vďaka dotácii Úradu vlády SR takmer 830 000 eur a investícii zhruba 700 000 eur z rozpočtu ŽSK a rozpočtu SC ŽSK. Informovala o tom hovorkyňa ŽSK Hana Danová. Posledné dve zimy boli podľa predsedu ŽSK Juraja Blanára najextrémnejšími za éry fungovania samosprávnych krajov, čo sa odrazilo aj na stave ciest. „Aj z tohto dôvodu sme prijali opatrenia, ktorými sme urýchlene riešili havarijnú situáciu na cestách v Žilinskom kraji. Jedným z nich bol nákup troch nových infražiaričov, ktorými sa dajú najefektívnejšie opravovať výtlky i v nepriaznivom počasí. Na nákup novej techniky išlo z rozpočtu kraja viac ako 200 000 eur,“ uviedol Blanár. Generálny riaditeľ SC ŽSK Ivan Fábry doplnil, že pomocou vlastného finišéra, frézy a vibračného valca sú schopní robiť súvislé opravy ciest, nie iba zaplátať lokálne výtlky. „Tým sa predlžuje aj životnosť rekonštruovaných ciest. S novými technickými mechanizmami pracujú naši zamestnanci od júna a odozva zo strany vodičov na kvalitu opravených úsekov je za-

tiaľ pozitívna,“ skonštatoval Fábry.

Opravy ciest

Súbežne s opravami ciest II. a III. triedy sa rekonštruovali aj cesty I. triedy v pôsobnosti štátu. „Chcel by som sa poďakovať Slovenskej správe ciest za koordináciu, súčinnosť a aktívny prístup počas spoločných opráv ciest v našom kraji, do ktorých investovali nemalé finančné prostriedky. Opravy kritických úsekov na cestách I., ako aj II. a III. triedy sú už ukončené. Som presvedčený, že našu prioritu – čo najrýchlejšie uviesť komunikácie do stavu v súlade s bezpečnostnými kritériami a k spokojnosti samotných vodičov – sa nám podarilo naplniť,“ povedal Blanár. ŽSK využíva podľa Danovej na obnovu ciest II. a III. triedy tiež financie z fondov Európskej únie. „Od roku 2009 realizoval zásadnú obnovu ciest a mostov celkovo z troch operačných programov. V rám-

ci Regionálneho operačného programu (ROP) za toto obdobie zrealizoval osem projektov. Cez program Cezhraničná spolupráca SR – ČR úspešne ukončil tri projekty a cez program Cezhraničná spolupráca Poľsko – SR ukončil dva, jeden sa ešte realizuje. Do konca programového obdobia 2007 – 2013 sa krajská samospráva uchádza o prostriedky z eurofondov na cesty ešte dvoma projektmi. Prvým na obnovu ciest postihnutých povodňami v roku 2010, druhým na zvýšenie bezpečnosti na cestách,“ doplnila hovorkyňa ŽSK. „Prostredníctvom týchto projektov sme spolu preinvestovali do opravy ciest a mostov 31 miliónov eur, za ktoré sme zrekonštruovali viac ako 180 km ciest. S obnovou ciest je spojená aj rekonštrukcia mostných objektov. I tu pomohli europrojekty, z ktorých sa do novej formy dostalo sedemnásť mostných objektov. Ich oprava stála 2,3 milióna eur,“ dodal Fábry. ŽSK prostredníctvom Správy ciest ŽSK spravuje spolu 1 434 km ciest – 319 km ciest II. triedy a 1 115 km ciest III. triedy a 789 mostov. TASR


číslo 17/2013

spravodajstvo

3

uctili si Pamiatku obetí SNP Položením vencov pri pamätníku francúzskych partizánov na vrchu Zvonica v Strečne si 28. augusta v rámci spomienkových osláv 69. výročia Slovenského národného povstania (SNP) uctili pamiatku obetí predstavitelia francúzskeho, ukrajinského, bieloruského a českého veľvyslanectva, zástupcovia štátnych i samosprávnych inštitúcií.

NZA 1386/13

Predseda Oblastného výboru (OV) Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) v Žiline Juraj Drotár pripomenul, že bitka o strečniansku úžinu sa začala 31. augusta 1944 a trvala do 4. septembra 1944 a nedovolili Nemcom dostať sa do centra povstania cez Martin. „Slovenská armáda spolu s partizánmi sa postavili proti Nemcom – bývalým spojencom. Overila si, že môžu poraziť nemeckú armádu ale-

bo úspešne s ňou bojovať. A ukázalo sa, že i pomoc civilného obyvateľstva povstaleckým vojakom a partizánom bola veľmi dôležitá pri zabezpečovaní ich súčinnosti. To boli atribúty, ktoré sa počas celého SNP potvrdzovali,“ povedal Drotár. Na spomienkových oslavách sa podľa neho zúčastnilo aj niekoľko priamych účastníkov povstaleckých bojov. „Na Slovensku ešte žije okolo 1 200 priamych účastníkov

K prítomným sa prihovoril predseda ŽSK Juraj Blanár (na snímke) a predstavitelia veľvyslanectiev Ukrajiny, Bieloruska, Francúzska a Českej republiky. Foto: TASR/Pavol Ďurčo

SNP. V žilinskej oblastnej organizácii je ich už len 48. Medzi nimi sú vojaci, ktorí boli v druhej paradesantnej brigáde, povstaleckí vojaci, väčšina je partizánov a pomocníčok partizánov,“ uviedol predseda OV SZPB v Žiline.

Spojilo národy

Pamätník francúzskych partizánov na vrchu Zvonica je

podľa predsedu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Juraja Blanára miestom, ktoré počas SNP spojilo v boji proti fašistom rôzne národy. „Či už to boli Rumuni, Bielorusi, Rusi, Ukrajinci a aj francúzski partizáni. A dnes môžeme povedať, že 69 rokov nás aj táto spoločná udalosť spája. Hrdinovia SNP padli za našu slobodu, padli za to, aby sme mohli budovať slo-

bodnú budúcnosť. Preto by sme si mali ctiť priamych účastníkov SNP, ktorí sú dnes ešte medzi nami. A sú živým svedectvom všetkého zlého, čo sa tu udialo. Ale aj svedectvom toho, že postaviť sa za pravé hodnoty má zmysel,“ dodal Blanár.

TASR


novinky

spravodajstvo

Správy polície Lupiča zadržali krátko po čine

Krátko po čine zadržali v utorok 27. augusta žilinskí kriminalisti 32-ročného muža, ktorý na lesnej ceste v blízkosti vysokej školy v Žiline prepadol 50-ročnú ženu. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva (KR) Policajného zboru (PZ) v Žiline Jana Balogová. Žilinčan podľa nej zozadu priskočil k žene, do očí jej nastriekal neznámu látku a z pravej ruky jej vytrhol kabelku, s ktorou utekal smerom do blízkeho lesného porastu. „Žena okamžite zalarmovala políciu a do pár desiatok minút bol podozrivý muž v rukách polície. Policajti u muža zaistili aj odcudzenú kabelu s obsahom, ktorú vrátili majiteľke. Poranenie očí u ženy si vyžiadalo jednorazové ošetrenie,“ uviedla krajská policajná hovorkyňa. Doplnila, že 32-ročného Žilinčana vyšetrovateľ obvinil zo zločinu lúpeže. „V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody sedem až dvanásť rokov,“ dodala Balogová.

Ilustračné foto: TASR/Pavol Ďurčo

Spolupráca samospráv zo Slovenska a Maďarska má novú úroveň

Šoféroval opitý

Poverený príslušník Policajného zboru obvinil 41-ročného muža (z Dolného Kubína) z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Obvinený muž viedol osobné motorové vozidlo Ford Escort po miestnej komunikácii. V miernej ľavotočivej zákrute narazil do obrubníka a kovového zábradlia. Následne vozidlo odhodilo cez komunikáciu na chodník. Po dopravnej nehode sa obvinený muž podrobil dychovej skúške s pozitívnym výsledkom 1,58 mg/l alkoholu v dychu. Pri dopravnej nehode utrpel obvinený muž ľahké zranenia. Hmotná škoda bola predbežne vyčíslená na 1 000 eur.

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) v spolupráci s Maďarským národným združením miestnych samospráv realizoval od septembra 2012 do konca augusta tohto roka v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 spoločný projekt.

Pestoval si rastlinky

Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši spoločne s príslušníkmi 3. oddelenia národnej protidrogovej jednotky, Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru, na základe operatívnych informácií v okrese Liptovský Mikuláš akciu zameranú na odhaľovanie drogovej trestnej činnosti. Vyšetrovateľ Policajného zboru obvinil 30-ročného Juraja (z okresu Liptovský Mikuláš) zo zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi. Počas akcie policajti vykonali domové prehliadky a pri ich výkone zaistili rôzny rastlinný materiál (živé aj sušené rastliny). Predbežným expertíznym skúmaním zaisteného rastlinného materiálu zistili, že ide o marihuanu v množstve 1 756 až 2 705 obvykle jednorazových dávok drogy. KR PZ v Žiline

NZA 1374/13

4

„Zameraný bol na vytvorenie siete medzi slovenskými a maďarskými obcami v prihraničných regiónoch, ako aj vytvorenie podmienok na nadviazanie nových partnerstiev, spoločných projektov a programov. Dôležitým prvkom bolo získavanie zručností a vedomostí ako na to, zmena postojov a vytváranie nových, na spolupráci a dobrých susedských vzťahoch založených kontaktoch. Konečným výstupom projektu je vytvorenie konkrétnych, fungujúcich, efektívnych partnerstiev, ako základu pre kvalitné projekty a programy v prihraničných regiónoch,“ informovala hovorkyňa ZMOS Marta Bujňáková. Projekt sa skladal z niekoľkých aktivít, teoretickej a praktickej časti, dotazníkového prieskumu a aplikácie výsledkov a skúseností na snemoch Maďarského národného združenia miestnych samospráv spojeného s  fórom o  partnerstve v apríli tohto roka vo Ve-

resegyház a na sneme ZMOS v Nitre v máji 2013. „Školenia – jedno Abasáre v Maďarsku a druhé vo Veľkom Mederi na Slovensku – boli zamerané na získavanie vedomostí o integrovanom strategickom plánovaní v podmienkach cezhraničnej spolupráce, o legislatívnom zakotvení cezhraničnej spolupráce, ale aj rozvíjaniu komunikačných zručnosti a schopnosti pri skvalitňovaní a posilňovaní spolupráce medzi slovenskými a maďarskými mestami i obcami v prihraničných regiónoch,“ doplnila Bujňáková s tým, že teoretické vedomosti si účastníci školení odskúšali v skupinovej práci pri tvorbe spoločných vízií a stratégií.

Nástroj na sofistikovanejšie rozvíjanie

Prieskum v 1  673 prihraničných slovenských obciach prispel k zisteniu aktuálneho stavu partnerskej spolupráce a zosumarizoval prínosy a bariéry členstva

v relatívnej novej štruktúre, akou je Európske zoskupenie územnej samosprávy (EZUS). Súčasťou projektu boli aj pracovné stretnutia výmenných skupín dvoch slovenských a dvoch maďarských miestnych samospráv. Zo Slovenska to boli Košice – Juh a Dvory nad Žitavou, z Maďarska Matraverebely a mestská časť Budapešť XIII. Cieľom bolo porovnanie poskytovania služieb vo vybranej oblasti a prediskutovanie najlepších príkladov z praxe. Tieto príklady dobrej praxe budú slúžiť nielen obciam zapojeným v projekte, ale všetkým obciam v prihraničných regiónoch. V dotazníku uvádzali respondenti ako prínosy cezhraničnej spolupráce vzájomné stretnutia obyvateľov obcí a ich zapájanie sa do diania, výmenu skúseností z oblasti riadenia a života samosprávy, riešenie spoločných záujmov a problémov v cezhraničnom regióne, spestrenie života v obci. „Aj vďaka tomuto projektu sa posunula spolupráca na kvalitatívne novú úroveň, pretože obce a mestá dostali nástroj na jej ďalšie, sofistikovanejšie rozvíjanie,“ uzavrela Bujňáková. TASR


číslo 17/2013

spravodajstvo

5

Príjmové nerovnosti Na svete je nový Dia šlabikár medzi Slovákmi narastajú Príjmová nerovnosť na Slovensku za posledných 20 rokov výrazne narástla. Dôvodom je najmä rastúca diferenciácia platov podľa vzdelania a zmeny v redistributívnej politike štátu. Nerovnosti v SR sú tak vyššie ako v Českej republike, ale zostávajú nižšie ako v Poľsku či v Maďarsku. Ukázala to národná štúdia o nerovnostiach Stredoeurópskeho inštitútu pre výskum práce (CELSI). Príčinou nárastu nerovností na Slovensku bol podľa inštitútu najmä nárast príjmov u vybraných skupín obyvateľstva, zatiaľ čo iným skupinám príjmy rástli pomalšie. „Najviac rástli príjmy vysokoškolsky vzdelaným ľuďom a vzdelanie sa stalo najdôležitejším determinantom miezd. Nárast nezamestnanosti uvrhol veľa ľudí do pásma ohrozenia chudobou najmä kvôli strate zamestnania,“ priblížil výskumný riaditeľ CELSI Martin Kahanec. Ako ďalej výskum ukázal, politika štátu má na nerovnosti medzi ľuďmi výrazný vplyv. Inštitút tvrdí, že dlhodobá redistributívna politika štátu v podobe podpory nezamestnanosti, dávok v hmotnej nú-

Ilustračné foto: TASR/František Iván

Prvý takzvaný Dia šlabikár uviedli 26. augusta do života detskí diabetici spolu so svojimi rodičmi a priateľmi. Krst novej knihy následne vyvrcholil hudobným koncertom skupiny Smola a hrušky.

Ilustračné foto: TASR/František Iván

dzi a ďalších inštrumentov je jednou z hlavných príčin pomerne nízkej miery príjmovej nerovnosti na Slovensku. Na druhej strane, zavedenie rovnej dane malo neutrálny dosah na skupiny s nízkym príjmom, avšak pozitívne ovplyvnilo čisté príjmy vysokopríjmových skupín.

Najviac ohrození ľudia

Dôležitú úlohu zohráva štát napríklad v prípade starobných dôchodkov. „Nebyť dôchodkov, medzigeneračné príjmové nerovnosti by boli neudržateľné,“ vysvetľuje Kahanec. Podobne ako u dôchodcov, aj v iných skupinách tvoria príjmy od štátu podstatnú časť mesačných rozpočtov, ide najmä o nezamestnaných alebo rodiny s malými deťmi. „Ďalším dô-

vodom nižšej miery príjmovej nerovnosti je aj to, že pomerne veľká časť pracujúcich poberá nízke mzdy, čo znižuje ich rozptyl,“ dodáva Kahanec. Ohrození chudobou sú tak na  Slovensku najčastejšie nízkovzdelaní ľudia. „Jeden z našich predchádzajúcich výskumov ukázal, že nízkovzdelaní majú až o 19,5 % nižšiu pravdepodobnosť nájsť si prácu ako stredoškolsky vzdelaní ľudia,“ doplnil Kahanec. Oproti vysokoškolsky vzdelaným ľuďom ich šance klesajú o ďalších 10,3 % v prípade mužov a 14,5 % v prípade žien. S chudobou sa taktiež najčastejšie spája zhoršený zdravotný stav, nezamestnanosť alebo kriminalita. TASR

„Podnetom pre vznik knihy bola snaha, aby žiadne dieťa s diabetom I. typu nestálo bokom od diania pre nevedomosť a nepripravenosť okolia na jeho ochorenie. Ambíciou autorov je podať ucelené a kompletné informácie o tejto problematike samotným diabetikom, ich rodinným príslušníkom, ale i všetkým, ktorí s detským diabetikom prichádzajú do kontaktu, to znamená učiteľom, trénerom či animátorom voľného času,“ informoval spoluautor knihy Peter Herceg z občianskeho Združenia rodičov a priateľov diabetických detí (ZRaPDD) so sídlom v Spišskej Novej Vsi. Ako ďalej uviedol, publikácia, ktorá vychádza v počia-

točnom náklade 300 kusov, poskytuje základné informácie o ochorení, stravovaní, o právach a povinnostiach diabetikov, ale aj aktuálnu legislatívu, informácie, ako zvládnuť pobyt na dovolenke, školu, školské prostredie, ako športovať a mnoho iných užitočných rád poskytnutých členmi spišskonovoveského ZRaPDD. Publikácia sa začala bezplatne distribuovať záujemcom od 26. augusta, na stiahnutie bude v elektronickej podobe na stránkach www.martinus.sk. Spolu s Dia šlabikárom je pre záujemcov k dispozícii zároveň CD prezentácia určená predovšetkým rodinám s diabetikmi, rodičom novozistených detských diabetikov či pedagogickým pracovníkom. Vznik prvého Dia šlabikára podporila z fondu Hodina deťom Nadácia pre deti Slovenska. TASR

Grantový program BUS Celkovo 3 000 detí, mladých ľudí i dospelých pracujúcich s deťmi v 100 komunitách vo všetkých regiónoch Slovenska sa dotkol projekt série školení pod názvom BUS – Budovanie porozumenia a zručností, ktorého cieľom bolo edukovať deti, učiteľov a komunitných pracovníkov. Školenia organizovala Nadácia pre deti Slovenska. Grantový program BUS vznikol v roku 2008 a zameral sa na podporu i realizáciu aktivít pre deti a mladých ľudí z bežných i ekonomicky znevýhodnených komunít. Len počas piateho ročníka projektu sa školení zúčastnilo 117 komunitných pracovníkov, ktorí získané zručnosti následne využili v práci s deťmi i mladými ľuďmi vo svojej komunite. Samotné tréningy sa sústredili na  budovanie sociálnych zručností potrebných na správnu komunikáciu s deťmi pri výučbe, riešenie konfliktov a rešpektovanie osobnosti dieťaťa. Praktické

činy realizované komunitnými pracovníkmi spolu s deťmi boli následne zamerané na aktuálne témy zo sveta finančného vzdelávania – život na dlh, rodinný rozpočet, úspory na vysokú školy, kam odkladať peniaze, ako si ustrážiť výdavky či ako vybudovať vlastné podnikanie. Nadácia pre deti Slovenska je presvedčená, že i prostredníctvom realizácie a podpory projektov tohto typu obohacuje vzdelávanie detí metódou vysokoefektívneho učenia a lepšie ich tak pripravuje na praktický život. TASR


6

novinky

téma

PovinnÚ školskÚ dochádzkU zaviedli v ROKU 1777 Povinná školská dochádzka na území Slovenska bola zavedená v roku 1777. Panovníčka Mária Terézia vydala 22. augusta 1777 osobitnú študijnú osnovu s názvom Ratio educationis, ktorou sa na území Uhorska zaviedla povinná školská dochádzka pre deti vo veku od šesť do 12 rokov.

Ako zvládnuť na základnej Opäť je tu september, brány škôl sa otvorili dokorán. Pre najmladších žiakov – prváčikov je príchod do „veľkej“ školy úplne novým zážitkom. Aj pre stredoškoláka – prváka o pár rokov staršieho, je to výrazná zmena, ktorá môže byť pre mnohých stresujúca. Ako zvládnuť prvý ročník, na čo sa pripraviť od prvých chvíľ, či už z pohľadu žiakov, ale aj rodičov, o tom sme sa zhovárali s odborníkmi z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) v Banskej Bystrici.

Prvákom začínajú povinnosti

Ilustračné foto: TASR/Radovan Stoklasa

O všeobecnej čiže povinnej školskej dochádzke sa začalo v Európe aj na území Slovenska uvažovať na začiatku novoveku. Prvým hlásateľom povinnej školskej dochádzky bol Jan Amos Komenský. Jeho myšlienka sa na území Rakúskej monarchie začala realizovať až v 2. polovici 18. storočia, za vlády cisárovnej Márie Terézie. Školská reforma prišla na rad ako jedna z posledných reforiem, pomocou ktorých osvietená panovníčka menila feudálnu ríšu na moderný centralizovaný štát. V roku 1774 uzrel svetlo sveta Všeobecný školský poriadok, ktorého hlavným autorom bol Ignác Felbiger a ktorý platil pre západnú časť monarchie. Všeobecný školský poriadok rozlišoval tri druhy verejných škôl: triviálne, hlavné a normálne. O ich zriaďovanie sa starali obce a školskí patróni z radov šľachty. Deti z chudobných rodín boli oslobodené od platenia školného. Jednotriedne triviálne školy boli pri sídlach farských kostolov. Deti v nich jeden učiteľ učil čítať, písať, počítať a náboženstvo. V mestách pribúdala výučba znalostí potrebných pre remeslo. Reforma školstva vo východnej časti ríše – v Uhorsku – prišla na rad v roku 1777. Panovníčka ju nariadila osobitnou študijnou osnovou Ratio educationis podobnou Všeobecnému školskému poriadku. Nový patent v duchu osvietenstva po-

žadoval vybudovanie hustej siete verejných škôl. Štát tak deklaroval záujem, aby všetci jeho obyvatelia dostali aspoň základné vzdelanie. Táto skutočnosť mu zároveň dávala šancu ideovo pôsobiť na poddaných. Tí mali byť vychovávaní v duchu záujmov panovníckeho domu. Najdôležitejším krokom celej reformy bolo zavedenie povinnej šesťročnej školskej dochádzky pre deti od šesť do 12 rokov. Možnosť chodiť do školy dostali po prvý raz aj dievčatá, ktoré dovtedy nemali takmer žiadnu možnosť oficiálneho vzdelávania. Tresty za nedodržiavanie dochádzky zaviedol v roku 1781 syn Márie Terézie Jozef II. Podľa tereziánskych školských reforiem sa mala povinná školská dochádzka zaviesť v mestách aj na vidieku, ale pri reakčnej školskej politike v prvej polovici 19. storočia sa realizovala veľmi pomaly. Uhorský parlament prijal príslušný zákon až v roku 1868. Sociálny a národnostný útlak spôsobil, že na slovenských dedinách sa až do roku 1918 praktizovala veľmi často namiesto šesťročnej iba troj- až štvorročná školská dochádzka v zimných mesiacoch. Starí ľudia spomínali, že v ich rodinách sa do školy chodilo dve, tri alebo aj štyri zimy, lebo počas ostatných mesiacov deti pomáhali na gazdovstve. TASR

„Vstupom dieťaťa do základnej školy nastáva celkom nová situácia. Kým v materskej škole sa mohlo hrať, rozhodovať o svojich záľubách a využití voľného času, s nástupom do školy ho čakajú najmä povinnosti. Preto je od začiatku veľmi dôležité zvykať prváka na pravidelnosť. Mal by sa do školy pripravovať vždy v tú istú hodinu, aby si osvojil presne stanovený čas na plnenie svojich úloh. Rodičia by sa nemali príliš angažovať do jeho príprav na vyučovanie, pokiaľ si to dieťa nevyžiada. Je to však individuálne, niektorí prváci sú samostatnejší od začiatku a rodič to má len podporovať, niektoré deti sú neisté, úzkostné, tam rodič musí dohliadať na prípravu viac, prípadne len tak nenápadne kontrolovať,“ hovorí psychologička PhDr. Daniela Schranzová, vedúca oddelenia poradenstva v osobnostnom a vzdelávacom vývine pre materské a základné školy.

Vyzbrojte sa trpezlivosťou

Vstup do školy je často stresujúci nielen pre dieťa, ale aj pre rodičov. Keďže rodič je pre dieťa prvou autoritou, veľmi dôležité je ako to vníma a prežíva. „Keď má z toho paniku rodič, tak aj dieťa. Ak rodič svojmu dieťaťu verí a nepochybuje o jeho schopnostiach, dieťa to vycíti a z toho odvíja svoje sebavedomie,“ upozorňuje psychologička a dodáva, „rodič musí veľmi dobre rozumieť svojmu dieťaťu a mal by vedieť, čo môže do neho očakávať. Prehnané zvýšené nároky zo strany rodičov, resp. porovnávanie so súrodencami alebo spolužiakmi môže byť pre dieťa stresujúce. Treba myslieť na to, že každé dieťa je iné a rodič by ho mal prijať také

Ilustračné foto: archív redakcie

aké je. Niektoré je možno manuálne zručné alebo umelecky nadané, ale nebude tak intelektuálne vyspelé.“ Rodičia prváčikov by sa podľa odborníčky mali vyzbrojiť v prvom rade trpezlivosťou, mali by svoje dieťa podporovať a chváliť, nie byť veľmi kritickí. Ako dieťa v škole začne, aký kontakt si so školou vytvorí, to ho bude sprevádzať možno celé študijné obdobie. Treba tiež odhadnúť a zvážiť, koľko času je potrebné venovať sa príprave do školy. Domáca úloha je na to, aby sa dieťa precvičilo. Ak rodič chce, aby tvrdo pracovalo na svojom vývine, môže docieliť často iba to, že bude školu nenávidieť a možno si pokazí aj vzťahy s dieťaťom.

Predchádzajte problémom

Dr. Schranzová upozorňuje, že mnohým problémom, s ktorými sa stretávajú u žiakov prvých ročníkov, sa dá predísť včasnou návštevou poradenského zariadenia. „Posúdenie školskej spôsobilosti je kľúčové už pred štartom do 1. ročníka.

Na základe psychologického vyšetrenia sa snažíme rodičov objektívne informovať aké to dieťa je, pretože oni často nemajú od svojich detí potrebný odstup. Mnohé problémy sa dajú riešiť vopred, preto ak majú rodičia nejaké pochybnosti v súvislosti s nástupom do školy, mali by vyhľadať pomoc odborníkov. S problémami k nám prichádzajú už aj po nástupe do školy, v prvom ročníku, najčastejšie sú to ťažkosti s osvojovaním si písania a čítania. Väčšinou stačí rodiča usmerniť, dať mu návod ako s dieťaťom pracovať.“ S návštevou odborníkov by ste teda nemali váhať, aby ste v prvej triede nemuseli niečo doháňať.

Výber strednej školy je dôležitý

Prechod na strednú školu je veľakrát stresujúci aj pre stredoškolákov. Ako to vidí psychológ Mgr. Anton Kalina? „V živote študenta sú rôzne etapy, ktoré sú špecifické práve tým, že dochádza k mnohým zmenám v prežívaní, správaní a tiež v prijímaní informá-


číslo 17/2013

téma

7

prvý rok či strednej škole? cií a v spracovaní zážitkov. Je to zlom, na ktorý sa treba pripraviť. Veľmi dôležitý je už výber strednej školy. Často sa stretávame i s tým, že si žiaci 8 . a 9. ročníka vyberajú školy, ktoré sú pre nich príliš náročné. Veľký vplyv na profesijný a kariérny vývin detí majú rodičia, treba však brať do úvahy najmä záujmy dieťaťa a jeho predpoklady. V našom Centre ponúkame program, ktorý sa zaoberá diagnostikou profesionálnej orientácie žiakov, zisťujeme, aké sú motivačné, intelektové a osobnostné predpoklady pre výber alebo voľbu ďalšieho štúdia. Snažíme sa im pomôcť vybrať si študijný odbor, na ktorý sa hodia, ktorý ich bude baviť a bude spĺňať ich nároky aj pokiaľ ide o nejaké špecifické schopnosti a zameranie. Robíme to vždy začiatkom školského roka, v septembri – októbri a výsledky vyšetrenia sa konzultujú so žiakmi a ich rodičmi. Ide o bezplatné psychologické vyšetrenie, kde pomocou psychologických testov zistíme, aké má dieťa schopnosti a či sa viac hodí na odbory mate-

matické, technické alebo je to talent na jazyky, prípadne má umelecké sklony.“ Ak to teda zhrnieme, na výber strednej školy by mal deviatak myslieť už teraz, nie až o pár mesiacov, keď vyplní prihlášku. Dôležité je tiež, aby sa rodičia s deťmi rozprávali o tejto téme, sledovali, čo ho baví, ako je motivovaný, čo sa rád učí. Práve toto však rodičia často zanedbávajú.

Nároky sa zvyšujú

Príchod na strednú školu vytvára v živote mladého človeka úplne novú situáciu, psy-

chológ ju prirovnáva k zmene zamestnania u dospelých. „Dochádza k výrazným zmenám, napríklad nový spôsob dochádzania do školy, iní učitelia, noví kamaráti, vzťahy sa vyvíjajú nanovo. Výhoda je v tom, že títo žiaci sú už trošku zrelší a väčšinou sa vedia prispôsobiť. Treba si uvedomiť, že aj štýl učenia sa líši od základnej školy, kde sa učitelia snažia viac žiaka naučiť na hodine, na strednej škole sa kladie dôraz už aj na samoštúdium, na čo mnohí nie sú zvyknutí. Kým si stre-

doškolák nájde vlastný štýl učenia, môže to trvať dlhšie a je dôležité, aby nepodliehal stresu a panike.“ Čo by teda psychológ poradil stredoškolákom – prvákom, aby zvýšené nároky zvládli v pohode? „Jednotné pravidlá neexistujú, ale dôležitá je príprava, už vopred si treba pozrieť, čo škola bude od neho očakávať. Ako som už spomínal, je to niečo podobné ako v novom zamestnaní. Aj tam sa človek musí pripraviť na to, čo sa bude od neho vyžadovať.“

Dôležitá je komunikácia

Ilustračné foto: TASR/Oliver Ondráš

U stredoškolákov je dôležité aj včlenenie sa do kolektívu a adaptácia, pretože v novom prostredí sa vzťahy vytvárajú nanovo. „Veľa záleží od osobnostných dispozícií žiaka, od jeho schopnosti nadväzovať sociálne vzťahy, byť otvorený novým kamarátskym vzťahom, komunikovať. Do akej miery sa vie včleniť do kolektívu, to závisí od jeho charakteru a temperamentu. Sú deti, ktoré ťažko nadväzujú vzťahy a často sú potom aj terčom nejakého výsmechu. Vedieť komunikovať je veľmi dôležité. Chybou je, že výchova sa u nás zameriava skôr na vedomosti ako na nadväzovanie sociálnych kontaktov a bežných praktických zručností. Tu je dôležitá úloha najmä triednych učiteľov, ktorí by mali identifikovať žiakov a zistiť,

ktorí potrebujú v tomto smere nejakú pomoc.“ Na strednej škole sa často stáva, že jednotkári sa zhoršia. „Nemusí to byť pravidlo, súvisí to s už spomínanými zvýšenými nárokmi na štúdium a adaptáciou, so zabehnutím v novom systéme. Niekedy to rodičov prekvapí a ich nesprávny prístup k dosahovaným výsledkom môže zvýšiť frustráciu dieťaťa. Rodičia by preto mali mať reálne nároky a vedieť odhadnúť svoje deti. Keďže predmety sú veľmi špecifické, na mnohé neboli žiaci v ZŠ zvyknutí, môže to byť ťažšie. Stredoškolák už musí vedieť pospájať súvislosti. Netreba však podliehať stresu, všetko chce svoj čas a postupne si dozaista stredoškolák nový štýl vzdelávania osvojí,“ hovorí A. Kalina. Na otázku, či by mali rodičia stredoškoláka kontrolovať odpovedá? „Určite by mali byť všímaví a komunikovať so svojím dieťaťom o tom ako zvláda svoje nové úlohy. Dôležité je priebežne kontrolovať študijné výsledky, všímať si, čo dieťa skutočne robí v čase, keď sa učí. Pokiaľ dôjde náhle k zmene výkonnosti, rodič sa musí zaujímať, čo sa deje. Mal by to prežívať aktívne, ale nie úzkostlivo. Dôležité je pravidelne sa informovať o svojom dieťati v škole a spolupracovať s učiteľom.“ (vap)


8

novinky

poradňa

Triky ako naučiť deti na zdravé jedlá Deti majú často prehnanú záľubu v sladkostiach a fast food občerstvení, následkom však býva odmietanie výživovo hodnotnej domácej stravy. Hoci detský organizmus pri dostatku pohybu dokáže spáliť aj kalorickejšie jedlá a sladkosti, vyvážená strava je nevyhnutná pre jeho rast a zdravý vývoj. Pokiaľ deti odmietajú zdravé jedlo, možno si pomôcť viacerými trikmi.

Ilustračné foto: archív redakcie

Očné prehliadky odhalia viaceré ochorenia Väčšina očných diagnóz nemá v počiatočnom štádiu žiadne príznaky. Očná preventívna prehliadka, ktorú hradia zdravotné poisťovne, však vie odhaliť sivý a zelený zákal, keratokonus-degeneratívne ochorenie rohovky či nádory mozgu, leukémiu alebo začínajúcu cukrovku.

NZA 1315/13

„Ľudia si väčšinou myslia, že jediným ochorením oka je nutnosť nosenia okuliarov. Oko však postihuje množstvo iných ochorení, ktoré v počiatočnej fáze nesprevádzajú žiadne príznaky-začervenanie, bolesť, zhoršovanie videnia. Pacient si ich nemá šancu všimnúť, zbadá ich až v pokročilejšom štádiu, kedy je už liečba zložitá,“ uviedol primár Očnej kliniky NeoVízia v Bratislave Radovan Piovarči. Poukázal na to, že keratokonus sa môže vyvíjať nepozorovane veľmi dlhý čas. Jeho charakteristickým príznakom je nepravidelné stenčovanie hrúbky a vyklenutie rohovky. Neskôr sa môže prejaviť astigmatizmom, ktorý nie je možné korigovať žiadnymi okuliarmi. „Keď hrúbka rohovky presiahne určitú hranicu, môže nastať opuch, poško-

Možno to taktiež dôverne poznáte. Napriek krásnym vetám, ktoré čítate v študijnom pláne svojho dieťaťa, realita je taká, že jeho hendikep v škole takmer nikoho nezaujíma. Dyslektik, dysgrafik, či majiteľ inej podobnej poruchy? Pre mnohých hlupák, ktorý pomaly číta a ešte pomalšie chápe. Je to ako začarovaný kruh. Vaše dieťa sa doma učí dlhé hodiny, avšak výsledky v škole tomu rozhodne nezodpovedajú. Akoby vôbec nechápalo čo číta

denie a rozmazanie videnia, v niektorých prípadoch až jej pretrhnutie. Koncovým riešením je transplantácia rohovky od iného darcu. Darcov však nie je dosť a imunitný systém pacienta nemusí cudziu rohovku prijať,“ vysvetlil Piovarči. Očné preventívne prehliadky však dokážu diagnostikovať aj iné skryté ochorenia, ktoré sa ako prvé prejavia na oku. „Komplexné očné vyšetrenie neraz odhalí nádory mozgu, vnútroočné nádory, niektoré druhy leukémie, infekčné ochorenia typu boreliózia či toxoplazmóza alebo pásový opar. Tiež autoimunitné ochorenia, ktoré postihujú ako prvé oko, neskôr obličky, srdce, kožu, pohlavné orgány. V niektorých prípadoch vyšetrenia odhalia aj vírus HIV,“ zhrnul Piovarči. TASR

a niežeby ešte aj dokázalo text niekomu prerozprávať. Nakoniec Vám nezostane nič iné, než denne naštudovať niekoľko predmetov a znovu ich dieťaťu vysvetliť. Zázrak? Asi áno... „Už po pár hodinách sa zmenil Mirkov prístup k celej slovenčine. Chválil si, ako mu to lektorka v Basicu vedela vysvetliť. Oveľa viac si verí a dokonca začal uvažovať aj o í-čkach, čo nás doma veľmi potešilo. Všimla som si, že Mirko začína mať aj vzťah ku knižkám. Sám si dokonca požičal knihu z knižnice. V škole si zmenu

Deti si ľahko vytvoria vzťah k veciam, na ktorých výrobe sa podieľali. Platí to aj pre jedlo. „Ak deti zásadne odmietajú všetko zelené, vlastná zeleninová alebo bylinková záhradka je ideálny spôsob, ako si môžu obľúbiť uhorky, bazalku, pažítku alebo petržlen,“ uviedla lekárka Katarína Babinská zo Združenia pre zdravie a výživu. Väčšina byliniek, ako aj nenáročná zelenina sa pritom dajú pestovať aj v bytoch. Vhodné je tiež zapojiť deti do prípravy jedla aj za cenu, že varenie a následné upratovanie bude trvať o niečo dlhšie. Rovnako môže pomôcť zaujímavejšie servírovanie jedla. „Na chlieb s rastlinnou nátierkou porozkladajte šunku, syr a zeleninu tak, aby výsledok pripomínal obrázok. Podobne môžete naaran-

Fantázii sa medze nekladú. Vytvorte vášmu drobcovi niečo podobné a určite sa do toho s chuťou pustí.

žovať aj zeleninovú prílohu k obedu. Deti vám s tvorivými nápadmi určite rady po-

Vyskúšajte napríklad aj takúto tvár z ovocia.

všimla aj pani učiteľka. Z diktátov už dostávame 2, čo je obrovský úspech.“ Mamina M.L Šanca pre každého Desiatky popísaných stránok vyjadreniami rodičov ukazujú, že aj tieto deti majú šancu sa zaradiť medzi úspešných študentov a zaistiť si tak uplatnenie v živote. Problém je však v tom, ako sa učiť.

môžu,“ radí Babinská. Stravovacie návyky sa formujú od raného veku, preto je dobré deti naučiť brať stravovanie ako samostatnú činnosť. Odporúča sa jedávať spolu s nimi vždy za stolom a nesnažiť sa ich pritom rozptýliť inými aktivitami, hrami, ani sledovaním televízie. Pri nákupoch s deťmi je tiež problém vyhnúť sa najmä sladkostiam pri pokladniciach. „Najmä vo väčších predajniach sú však aj pokladnice, pri ktorých sa sladkosti nenachádzajú. Ak nakupujete s dieťaťom, využívajte práve tie,“ uzavrela Babinská. TASR, foto: archív redakcie


Ä?Ă­slo 17/2013

OtĂĄzka 6. pĂĄdu

DomĂĄcke ZakaÄžujeĹĄ meno Olympie

KĂ´rovec s klepetami

ManĹželov otec

Logotyp verzia na ĹĄĂ­rku DĂ´verne oslovovala

ChrobĂĄk

ÄŒmudĂ­

Opica

Kde

– ŠÊf mi prikåzal, ... Duťevný otras

ImunitnĂ˝ test

Tým smerom

Satan

SĂşlad (kniĹž.)

Dozeral na zviera- PlúŞil tå na paťi

UsaÄ?

SuĹžuj

Chytia

Vylúťtenie krĂ­Ĺžovky posielajte na koreĹĄpondenÄ?nom lĂ­stku s nalepenĂ˝m kupĂłnom do 27. 9. 2013 na adresu: 14 news, s. r. o., Tallerova 10, 811 01 Bratislava – StarĂŠ mesto

VÄ?aÄ?Ă­

PoukĂĄĹžky venovalo KnĂ­hkupectvo martinus.sk

AkĹže Dom. meno MĂĄrie

NĂĄĹĄ prvĂ˝ prezident

PobĂĄdal, sĂşril

ŽenskÊ meno

KrĂĄÄ?ala Ĺ itĂ­m vsadil

Indium

Výherca z Noviniek 15/2013:

MinimĂĄlna veÄžkosĹĽ logotypu Plachetnica

Trma-vrma

KĹ•mime sa

KrĂĄjaj

NoÄ?nĂ˝ motýĞ

Pomoc (hovor.)

ZmetĂĄk

Stena

ZĂĄkusky

Mgr. Miroslav Mihålik, Žilina

Prikazuje

PokĂşpiĹĽ

kupĂłn

Rozrýval

Cvikla ChumĂĄÄ? vÄ?iel

MaÄžujĂşci umelec

Ochabnutie organizmu

TenkĂĄ doĹĄtiÄ?ka

25mm

Neroztåpaj Pociżuje túŞbu

Dobre (slang.)

ZvieracĂ­ brloh

Stavba ponad rieku

TkĂĄÄ?sky stroj

GaråŞ Žen. meno (22. 12.)

EpidĂŠmia

Choroba kÄşbov

10 x 10 Ĺ liapni Logotyp Martinus

3

NZA 1361/13

20mm

text (slogan, internetovĂŠ knĂ­hkupe nĂŠra za 16 ₏. PodÄža obrovskĂŠho ohlasu  spokojnĂ˝ch zĂĄkaznĂ­kov sa koneÄ?ne  tvo), veÄžkosĹĽ jeho pĂ­sma by nema osvedÄ?il preparĂĄt, ktorý skutoÄ?ne zabyĹĽ menĹĄiastaví padanie vlasov a obnoví ich nový  ako 5 bodov.

NZA 905/13

RobiĹĽ operĂĄciu

za 17/2013

KvĂ´li mnohĂ˝m otĂĄzkam Ä?itateÄžov znovu zverejĹˆujeme je takĂĄ veÄžkosĹĽ logotypu, pri ktorej adresu firmy KVATROFIN s.r.o., ktorĂĄ sa ĂşspeĹĄne moĹžnĂŠ logotyp bez problĂŠmov repr zaoberĂĄ predajom vlasovej kĂşry SALON TEXTURES. Je to KVATROFINdukovaĹĽ. s.r.o., Ĺ karniclovskĂĄ 1, 909 Ak je k 01logotypu priraden Skalica, tel.: 034/664 74 35. www.vlasovakura.sk

ObyvateÄž Ă?rska

NĂĄpoveÄ?: ILIT, OM.

OsobnĂŠ zĂĄmeno

krĂ­Ĺžovka

  

PROBLÉMY S VLASMI Minimålna veĞkosż logotypu

Strana RĂłmskej Ăşnie

OdieranĂĄ

 

SpojovacĂ­ uzol

Polovica

Pevne chyĹĽ

1000 kilogramov

10 â‚Ź

v hodnote

RybiÄ?ka

JedlĂŠ huby

BolestnĂ˝ vzdych

1

lúťtite a vyhrajte PoukåŞku

Logotyp verzia na výťku

RemĂ­za v ĹĄachu

Ă?lovitĂ˝ nerast

Rieka pri Omsku

MlieÄ?ny vĂ˝robok

9



2

KrĂ­Ĺžovku dodala redakcia Ä?asopisu RELAX.

Chladili

NZA 1360/13

-PEZ-

súżaŞ/kríŞovka

PrednedĂĄvnom sme priniesli rozhovor s vedenĂ­m tejto firmy o problematike  vypadĂĄvania vlasov a o vĂ˝robkoch SALON TEXTURES, ktorÊ tĂĄto firma  veÄžmi úspeĹĄne uviedla na tuzemský trh.  Dozvedeli sme sa o prĂ­pravkoch, ktorÊ  vyvinuli podÄža najnovĹĄej technolĂłgie  ĹĄpiÄ?koví odbornĂ­ci z USA. Kompletnå  vlasovå kĂşra sa skladå z terapeutickĂŠho  vlasovĂŠho ťampĂłna za 23 ₏ a kondicio-

rast. ZĂĄroveĹˆÂ nĂĄs zĂĄstupcovia firmy  ubezpeÄ?ili, Şe tieto prĂ­pravky je moĹžnÊ  zĂ­skaż nielen v mieste firmy, ale veÄžmi  rĂ˝chlo vybavujú pĂ­somnÊ aj telefonickÊ  objednĂĄvky, a to zaslanĂ­m tovaru na  dobierku.


10

novinky

Šport

Extraliga v kompletnom, licencie dostali aj Martin, Trenčín a Poprad Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja (VV SZĽH) na svojom minulotýždňovom zasadnutí v osobitnom konaní schválil vydanie súťažných licencií aj pre MHC Martin, Duklu Trenčín a HK Poprad. Tieto kluby pre nesplnenie si licenčných podmienok do 22. augusta, dostali odklad do 1. septembra, dokedy mali uhradiť záväzky voči svojim hráčom a trénerom. Po tom, čo k pôvodnému termínu si svoje záväzky splnili a licenciu dostali HC Košice, HK 36 Skalica, ŠHK 37 Piešťany, HC 05 Banská Bystrica, HK Nitra, HKM Zvolen a MsHK Žilina, tak nový ročník extraligy odštartuje v kompletnom 10-člennom zložení. „Som rád, že aj nový ročník odštartujeme v kompletnom zložení,“ vyjadril sa riaditeľ Pro-Hokeja Vladimír Paštinský. „Spomínané tri kluby neboli schopné do 22. augusta splniť stanovené podmienky na vydanie súťažnej licencie, preto dostali odklad do 1. septembra. Už pred týmto termínom sa ich podarilo splniť Martinu aj Trenčínu, najdlhšie sme čakali na Poprad. Lehota vypršala presne o polnoci z nedele na pon-

delok. S Popradom sme si museli vysvetliť určité nejasnosti, ktoré sa však podarilo odstrániť, a tak sme popri Martinu a Trenčínu navrhli na vydanie súťažnej licencie aj Poprad. Výkonnému výboru sme dali návrh na ich vydanie a konečný verdikt už mal v rukách len on.“

Odporúčacie stanovisko

Najdlhšie visel otáznik nad Popradom, no napokon vďaka sponzorskej 200-tisícovej pomoci sa klub spod Tatier udržal medzi elitou. „Komisia pre prevod súťažných licencií SZĽH sa zaoberala podkladmi riadiaceho orgánu Tipsport extraligy spoločnosti Pro Hokej, a. s., vo veci vydania súťažnej licencie pre súťažný ročník 2013/2014 pre extraligové kluby MHC Martin, a. s., HK Poprad, s. r. o., a HK Dukla Trenčín, a. s. Komisia konštatovala, že uvedené kluby

Hokejová extraliga bude mať napokon rovnaké zloženie ako v minulej sezóne. Foto: TASR

na základe podkladov riadiaceho orgánu súťaže Pro Hokej, a. s., dodatočne splnili všetky podmienky pre udelenie súťažnej extraligovej licencie. Na  základe toho vydala komisia Výkonnému výboru SZĽH odporúčacie stanovisko pre udelenie súťažnej extraligovej licencie pre  sezónu 2013/2014 pre kluby MHC Martin, a. s., HK Poprad, s. r. o., a HK

Dukla Trenčín, a. s.,“ vyjadril sa pre oficiálnu stránku SZĽH predseda Komisie pre prevod súťažných licencií SZĽH Vladimír Palečka.

Padla definitíva

Súťažné extraligové licencie pre spomínané tri kluby na sezónu 2013/2014 minulý pondelok definitívne potvrdil Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja.

Účastníkom Tipsport extraligy v sezóne 2013/2014 bude opäť aj reprezentačné družstvo SR do 20 rokov, ktoré bude v najvyššej súťaži hrať pod hlavičkou HK Orange 20 a svoje domáce stretnutia (podobne ako vlani) odohrá na Zimnom štadióne Vladimíra Dzurillu v bratislavskom Ružinove. TASR, (bb)

V Trnave odštartoval projekt SR 18 aj s dvomi Žilinčanmi Na zimnom štadióne v Trnave oficiálne odštartoval projekt centralizovanej prípravy slovenskej hokejovej reprezentácie do 18 rokov. Zo žilinského klubu boli nominovaní Jakub Emil Mendrej a Stanislav Škorvánek. Projekt SR 18 schválil Výkonný výbor SZĽH na svojom poslednom zasadnutí 22. augusta vo Vysokých Tatrách. Družstvo SR 18 bude riadnym účastníkom druhej najvyššej súťaže na Slovensku – I. hokejovej ligy a svoj domovský stánok bude mať v Trnave. Mladí reprezentanti odohrajú všetkých 44 kôl základnej časti súťaže, bez možnosti postupu do play-off. Po skončení základnej časti sa vrátia do svojich materských klubov, kde pred záverečnou prípravou na MS 18

ešte odohrajú zápasy play-off juniorskej extraligy.

Potrebný krok

Tréner SR 18 Anton Bartánus tento projekt víta: „Dobre poznáme podmienky, aké majú viacerí talentovaní hráči v kluboch, s akými restami neraz prichádzajú na reprezentačné akcie. Na druhej strane neustále cítime zvyšujúci sa tlak konkurencie na medzinárodnom ľade. Z týchto aspektov dáva projekt našej práci s mladými adeptmi širší rozmer. Ukazuje sa nielen

ako veľmi užitočný, ale aj logický vzhľadom na kontinuitu prechodu hráčov do reprezentačnej ‚dvadsiatky‘, pripravovaných v projekte HK Orange 20, ktorý má za sebou úspešných šesť rokov. Dôkazom sú výkony, výsledky a účasť v topkategórii MS, ale predovšetkým desiatky hráčov pôsobiacich či už v extralige, prvej lige, nehovoriac o štartoch v zahraničných kluboch, vrátane zámoria. Suma-sumarum ide o potrebný krok a dobrú investíciu pre budúcnosť slovenského hokeja.“

Pozitívne stránky

Šéf realizačného tímu „osemnástky“ vidí aj ďalšie pozitívne stránky. „Je skvelé mať

pohromade adeptov reprezentácie, denno-denne s nimi pracovať a nie stretávať sa s nimi na krátkych výcvikových táboroch spojených s jednotlivými akciami v zahraničí. Významný je aj moment veku hráčov. Prichádzajú totiž ešte s menej fixovanými niektorými nesprávnymi návykmi, na ktorých odstránení môžeme ešte účinne popracovať. Chlapcov čaká náročnejšie konkurenčné prostredie, v ktorom sa môžu neustále vzájomne porovnávať, zvyšovať svoje hokejové zručnosti, kvalitu herných činností jednotlivca a predovšetkým osvojovať si systém hry reprezentácie, zdokonaľovať sa, aby boli jeho spoľahlivou súčasťou. Pred-

pokladám, že projekt bude príťažlivý pre talenty, navyše by mohol byť ‚brzdou‘ na predčasné odchody mladých hráčov do zahraničia za more, bez toho, aby stihli doma hokejovo dozrieť. Treba dodať, že nám ide o celkový osobnostný rast týchto mladých hokejistov, o čom svedčia aj pedagogické rozmery projektu,“ povedal Bartánus, ktorý v úvodnej fáze považuje za najdôležitejšiu adaptáciu na celkové tréningové zaťaženie a najmä prípravu na konfrontáciu s prvoligovými seniormi. „V tomto smere ide o skok z prízemia dve poschodia vyššie,“ dodal. TASR, (bb)


číslo 17/2013

šport

11

Senica stále neporaziteľná, neporadila si s ňou ani Žilina V poslednom kole Corgoň ligy pred reprezentačnou prestávkou privítala dosiaľ neporazená Senica Žilinu. Kvalitný celok hostí chcel konečne pripraviť lídrovi súťaže prvú porážku v sezóne, no zostalo len pri snahe. Senica vyhrala 2:1. Predohrávku 8. kola Gorgoň ligy začali lepšie domáci. Už v 5. minúte prihral Hiago novicovi v senickom drese Tsoumouvi, ten loptu priťukol Piroskovi a Senica išla do vedenia. Spod úvodného tlaku domácich sa Žilinčania dokázali vymaniť a pohrozili Pichom v 13. minúte, jeho ľavačka ale letela tesne vedľa Šullovej brány. O tri minúty neskôr sa pred bránou ocitol po centri Picha hosťujúci Bello, ale jeho zakončenie vyriešil bez problémov Šulla. V 21. minúte sa po rohovom kope Pirosku zavesil do vzduchu Tsoumou a len vďaka bloku od obran-

cu neskončila lopta v sieti. V 31. minúte sa už Žilinčania dočkali. Loptu zbytočne stratil pred vlastným pokutovým územím Zeman, čo využil nechytateľnou delovkou k pravej žrdi Škvarka a vyrovnal na 1:1. Domáci však dokázali vedenie opäť strhnúť na svoju stranu. Gólu predchádzala žilinská príležitosť, keď sa po hodine hry rútil do šance strelec prvého žilinského gólu Škvarka, Šulla ale včas vybehol a dokonale zmenšil strelecký uhol. Sieť sa o v 65. minúte vlnila na opačnej strane, keď sa nádherným streleckým pokusom prezentoval

Ilustračné foto: TASR/Pavol Ďurčo

Jirásek. V 69. minúte videl za faul na prenikajúceho Hiaga červenú kartu hosťujúci kapitán Piaček. Tento moment poznačil hru, hostia si už nedokázali vytvoriť výraznejšiu šancu, tak Senici podľahli 1:2.

Povedali po zápase:

Adrián Guľa, tréner Žiliny: „Mali sme pomalý vstup do stretnutia, čo súper využil. Neskôr sme zrýchlili, spresnili hru. Boli sme lep-

ším tímom a dokázali sme aj vyrovnať. Zápas sa lámal na konci prvého a na začiatku druhého polčasu. Strelili sme gól, ktorý však rozhodca neuznal. Súper naopak po štandardke dal vedúci gól. Takéto stretnutia rozhodujú detaily, domáci ich zvládli lepšie, a preto vyhrali." Eduard Pagáč, tréner Senice: „Som rád za víťazstvo. Chýba nám množstvo hráčov, futbal je však kolektívna hra. Do zápasu sme vý-

borne vstúpili, keď sme išli zásluhou Pirosku do vedenia. Potom sme začali kaziť ľahké lopty, dostali sme sa pod tlak, ktorý vyústil v súperov gól. Druhý polčas súper ukázal, že má kvalitu, moji hráči však ukázali srdce a odhodlanie ísť za víťazstvom. Som nesmierne rád, že takýto ťažký a dôležitý duel sme dotiahli do víťazného konca.“ TASR, (bb)

Sagan víťazom aj 5. etapy okolo Alberty Slovenský reprezentant Peter Sagan zvíťazil v záverečnej 5. etape cyklistických pretekov Okolo Alberty. Jazdec tímu Cannodale Pro Cycling preťal cieľovú pásku 129,4 km dlhej etapy v čase 2:42:20 min a po triumfoch v prológu a prvej etape si na týchto pretekoch pripísal tretie víťazstvo. Navyše

vyhral aj bodovaciu súťaž pre najrýchlejšieho šprintéra. Celkovým víťazom päťepatových pretekov sa stal Austrálčan Rohan Dennis (Garmin-Sharp) s 18-sekundovým náskokom pred Američanom Brentom Bookwalterom, tretí skončil Talian Damiano Caruso, tímový kolega Petra Sagana. Ten skončil v celkovej klasifikácii na 27. mieste so stratou 16:25

minút. „Po štyroch okruhoch som si myslel, že by som mal byť vpredu, lebo sa išlo veľmi rýchlo. Keď sme prešli poslednú ľavú zákrutu, boli sme na čele dvaja, ale dostal som sa bez brzdenia dopredu a potom som zostal vpredu už len ja sám,“ citoval portál cyclingnews.com Petra Sagana.

Konečné poradie:

1. Rohan Dennis (Austr./Garmin-Sharp) 17:48:40, 2. Brent Bookwalter (USA/BMC Racing Team) + 18, 3. Damiano Caruso (Tal./ Cannondale Pro Cycling) + 30, 4. Patrick Gretsch (Nem./Team Argos-Shimano) + 31, 5. Robert Gesink (Hol./Belkin Pro Cycling Team) + 41, 6. Robert Sweeting (USA/5-hour Energy p/b Kenda) + 54, (...) 27. Peter SAGAN (SR/Cannondale Pro Cycling) + 16:25 min

Bodovacia súťaž:

1. Peter SAGAN 40 b., 2. Rohan Dennis 25, 3. Luka Mezgec 24

TASR

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností   Vydavateľ: 14 news, s. r. o.   Sídlo spoločnosti: Tallerova 10, 811 01 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika   IČO: 46 903 411   Šéfredaktorka: Marta Svítková   Zástupca šéfredaktorky: Branislav Bucák   Výrobný riaditeľ: Matúš Čačik   Vzor e-mailu na členov vedenia spoločnosti: meno.priezvisko@14news.eu   NOVINKY Žilina, spravodajský dvojtýždenník   Náklad: 45 000 ks   Distribúcia: zdarma do domácností   Registračné číslo MK SR: EV 4465/11   E-mail: novinky.za@14news.eu   Inzertné oddelenie: Alena Špirková, t. č.: 0917 77 50 06   Vedúci vydania: Janka Kršiaková   Vzor e-mailu na členov redakcie: meno.priezvisko@14news.eu Copyright: 14 news, spol. s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.


inzercia

novinky

NZA 1187/13

12

Nza 17 2013 web  
Nza 17 2013 web  
Advertisement