Page 1

10 000 0 ks

Dvojtýždenník ždenník do domácností mácností a firiem m

Ročník: III. číslo 24/2013 Dátum vydania: 12. 12. 2013

Veľký Krtíš

Výmena preukazov

Kultúra spájala deti

Sviatky pokoja

Úspech karate klubu

str. 2 Držitelia preukazov ťažko zdravotne postihnutých si musia svoje doklady vymeniť do konca roka. Aj napriek tomu, že ich platnosť je neobmedzená.

str. 2 Projekt zameraný na kultúrnu osvetu obyvateľov Veľkého Krtíša spojil deti v tvorivých dielňach. Zaujalo umenie sprístupnené kreatívnou tvorbou.

str. 4 Krásne sviatky vám nezaručia len darčeky. Okrem tovaru by sa patrilo prihodiť do košíkov aj pohodu a porozumenie.

str. 12 V toskánsku sa konali majstrovstvá sveta v karate. Cvičenci z Karate klubu Veľký Krtíš získali päť zlatých, päť strieborných a osem bronzových medailí.

SVIATKY V MESTE SA BUDÚ NIESŤ V ZNAMENÍ POKOJA Aj tento rok môžu Veľkokrtíšania, ako aj iní zvedavci, využiť ponuku na trávenie sviatočnej atmosféry priamo v meste. Betlehem pri kultúrnom dome, rovnako ako vianočnú výzdobu, môžu okoloidúci obdivovať už od začiatku decembra. Program pod názvom Čaro Vianoc sa predstaví na Námestí Augusta Horislava Škultétyho. Dňa 19. decembra od 16. hodiny sa prihovoria zástupcovia rímskokatolíckej a evanjelickej cirkvi, aby pripomenuli obdobie narodenia ia Ježiša Krista. Na slávnostnú nôtu nadviaže viaže žee mládežnícky spevácky zbor Laetitia. a.. Poo nich bude hlavná časť programu – oočačača om, kávaný príchod Deda Mráza s čertom, raaz šmolkom a Mackom Pú, ktorí už teraz majú nachystanú obrovskú kopu darčečeekov pre poslušné deti. Po nasýtení túžob ob všetkých malých zvedavcov nasleduje uje vystúpenie Abba revival Band. Pri ich piesniach si na svoju mladosť môžu zaspomínať ich rodičia. Vo výstavnej sále kultúrneho domu sa bude konať výsta-

ŠŠťastné ť a veselé Vianoce

žželá elá čitateľom redakcia periodika Novinky Dettsk ské ké Vianoce Vian Vi anoc ocee a pre kúpychtivých kúpy va Detské ip sú pri pripravené Vianočné trhy. Primátor Veľkého Krtíša Dalibor Surkoš pozýva obyvateľov na Vianočný primátorský punč, ktorý bude v tento deň podávaný od 15. hodiny. Silvester 2013

Chystáte sa na operáciu bedrového alebo kolenného kĺbu?

v našom meste bude od 22. hodiny na Námestí A. H. Škultétyho v sprievode tandemu DJ Marián a DJ Jano. Bohatý program je pripravený aj v Modrom Kameni, kde už 13. decembra začína Posolstvo Vianoc na Lipovskom námestí

NEBOJTE SA PÝTAJTE SA

a 14. decembra od 10. hodiny začínajú Vianoce na hrade, ktoré prinesú aj koledy, divadlo, folklórne tradície a kapustnicu. Text a foto: (ivk)

OrthoPilot®

Navigačný systém pre presné umiestnenie kĺbnej protézy

NVK 1774/13

www.orthopilot.cz


2

novinky

SPEKTRUM

TVORIVÉ DIELNE SPÁJAJÚ MLADÝCH ĽUDÍ

NA VÝMENU PREUKAZOV ŤZP OSTÁVA PÁR DNÍ

čatá boli z krojov nadšené a so záujmom si osvojovali charakteristické prvky tradičných druhov oblečenia.

Výšivka i práca so slovom

Praktickým skúsenostiam z tvorby tradičných krojov sa tešili hlavne dievčatá.

Spoločnosť A. H. Škultétyho zorganizovala v mesiacoch marec – november tvorivé dielne so zámerom šírenia kultúrnej osvety. Kreatívnou formou sa tak, aj medzi mladými, môže šíriť odkaz významného veľkokrtíšskeho rodáka Augusta Horislava Škultétyho.

Ilustračné foto: TASR/Svätopluk Písecký

Držitelia preukazov ťažko zdravotne postihnutých si musia svoje doklady vymeniť do konca roka. Aj napriek tomu, že ich platnosť je neobmedzená. Preukazy občana s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) a preukazy občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu (ŤZP-S), ktoré boli vydané do 31. decembra 2008, platia len do konca roka. Na výmenu mali ľudia používajúci takýto preukaz dosť času, keďže sa vymieňajú už od roku 2009. Je dôležité si preukaz včas vymeniť, pretože pokiaľ to občan nestihne, hrozí mu, že bude musieť absolvovať celý proces prideľovania statusu zdravotne postihnutého odznovu. Vrátane lekárskych posudkov. Okrem toho môžu držitelia po skončení platnosti preukazu prísť o množstvo výhod. Medzi ne patrí napríklad lacnejšie cestovanie, oslobodenie od koncesionárskych poplatkov či zľava na kultúrne podujatia. Nové preukazy obsahujú špeciálne prvky, ktoré zabraňujú falšovaniu a sú zaliate do fólie.

Výmena je bezplatná

Pri vybavovaní nového dokladu nemusíte za nič platiť.

Je potrebné si len priniesť starý preukaz ŤZP alebo ŤZP-S, občiansky preukaz a fotografiu s rozmermi tri krát štyri centimetre. Je možné si ho vybaviť na posudkovom oddelení Úradu práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) v mieste trvalého pobytu držiteľa a na počkanie. Ku koncu novembra si vymenilo preukazy približne 60 percent držiteľov, ktorí patria pod ÚPSVR v Lučenci. Pracovníci úradu zatiaľ nezaznamenali enormný nával ľudí, ten ich zrejme ešte čaká v posledných dňoch. „Určité opatrenia za účelom plynulého vybavovania klientov sme už priebežne prijali, nutnosť prijať ďalšie opatrenia, či už predĺženie stránkových hodín alebo personálne posilnenie na uvedenej agende, budeme riešiť, ak k tomu bude viesť nezvládnuteľná situácia pri výmene preukazov ŤZP na počkanie,“ uviedla Gabriela Bradová z ÚPSVR v Lučeneci. (mha)

Spoločnosť A. H. Škultétyho realizovala v mesiacoch marec – november projekt zameraný na kultúrnu osvetu obyvateľov (nielen) Veľkého Krtíša. Počas letných školských prázdnin, následne septembra a októbra, sa uskutočňovali víkendové tvorivé dielne zamerané na dievčenský vrbovský a lomiansky kroj. Deti z foklórneho súboru Krtíšanček boli rozdelené do menších skupín, aby sa im inštruktorky mohli naplno venovať. Najprv sa deti

poučili zo slov o originálnych krojoch. Zistili, ako bol konkrétny kus vypracovaný – ušitý a čo je na ňom charakteristické. Typickým znakom pre vrbovský kroj je rámcovaná sukňa z brokátu alebo kašmíru. Lomiansky kroj je viac vyšívaný a zdobený. Jeho pracovná verzia bola vyrobená z modrotlače – bola lacnejšia a odolnejšia, sviatočnú tkali z kašmíru. Deti tvorivé dielne veľmi zaujali a chceli by sa v tomto smere ďalej vzdelávať. Hlavne diev-

Tvorivé dielne ukázali deťom konkrétne kroje – ako sa šijú, aké látky sa používajú a ako sa uchovávajú a rozvíjajú tradície. Svoj talent mali možnosť odprezentovať aj šikovní spisovatelia. Súčasťou projektu bola aj beseda mladých autorov s literátmi PhDr. Ľubicou Kepštovou a Jánom Petríkom. Tvorivé dielne so spisovateľmi dali mládeži možnosť zdokonaliť sa v práci so slovom ako základným stavebným materiálom slovesnej tvorby. Umenie sprístupnené kreatívnou formou prilákalo do kultúrneho domu vo Veľkom Krtíši, aj v iných obciach okresu, množstvo poslucháčov a divákov. Vďaka podpore Vyššieho územného celku BBSK a nepopierateľnému prínosu práce množstva dobrovoľníkov sa tak môže zachovávať a šíriť odkaz nášho rodáka A. H. Škultétyho. Text a foto: (ivk)

POSOLSTVO VIANOC Posledné týždne pred Vianocami sú charakteristické nielen špeciálnou výzdobou, stupňujúcou frekvenciou vianočných reklám a pesničiek v rádiách, ale aj podujatiami s typickou sviatočnou atmosférou. Za niektorými z nich nemusíte chodiť ďaleko. Mesto Modrý Kameň organizuje 13. decembra na Lipovom námestí vianočný program Posolstvo Vianoc. Začína sa o 14. hodine a o kultúrne vyžitie sa postarajú vianočným pásmom deti z materskej, základnej a základnej umeleckej školy. Pre návštevníkov bude pripravená vianočná kapustnica, punč, lokše. Samozrejme, bude aj možnosť zakúpiť si vianoč-

Súčasťou predvianočnej atmosféry bol aj príchod Mikuláša.

né darčeky, rôzne koláče a typické oblátky.

Príde aj Mikuláš

Slovenské národné múzeum, Múzeum bábkarských kultúr a hračiek pripravuje kultúrny program Vianoce na hrade na 14. decembra. Na nádvorie príde Mikuláš, čert i an-

jel, určite poteší divadelné predstavenie, pásmo kolied a pripomienka folklórnych tradícií. Aj na hrade bude možné ochutnať kapustnicu, punč a iné vianočné špeciality. Program sa začína o 10. hodine. (cr)


Ä?Ă­slo 24/2013

SPEKTRUM

3

ZVONÄŒEK ZVONĂ? DVADSAŤ ROKOV DievÄ?enskĂĄ folklĂłrna spevĂĄcka skupina ZvonÄ?ek zo ZĂĄkladnej ĹĄkoly na VajanskĂŠho ulici v LuÄ?enci oslĂĄvila tohto roku okrĂşhle jubileum. Oslavy vyvrcholili bohatĂ˝m folklĂłrnym programom v Divadle B. S. Timravy. V slĂĄvnostnĂ˝ veÄ?er okrem dobrej zĂĄbavy nechĂ˝bali ani ocenenia. TradĂ­cia spevĂĄckej skupiny v ZĹ  na VajanskĂŠho ulici je starĹĄia ako dve desaĹĽroÄ?ia. Pod nĂĄzvom ZvonÄ?ek ĹžiaÄ?ky ĹĄkoly vystupujĂş od roku 1993. Odvtedy spestrujĂş nielen ĹĄkolskĂŠ podujatia. Svojimi vystĂşpeniami poteĹĄili aj divĂĄkov v zahraniÄ?Ă­. ZakladateÄžkou ZvonÄ?eka je terajĹĄia riaditeÄžka ZĹ  VajanskĂŠho Ä˝udmila LacovĂĄ, ktorĂĄ si na zaÄ?iatky zaspomĂ­nala takto: „EĹĄte v roku 1985 som sa zaÄ?ala venovaĹĽ zborovĂŠmu spevu a vĂ˝chove spevĂĄckych talentov. Postupom Ä?asu som

deti viedla k Äžudovej piesni, ku ktorej mĂĄm sama blĂ­zko. Postupne sa nĂĄm podarilo zohnaĹĽ pre dievÄ?atĂĄ aj kroje. V roku 1993 priĹĄiel prvĂ˝ Ăşspech — druhĂŠ miesto na okresnej súżaĹži. To nĂĄs veÄžmi povzbudilo. Odvtedy sa pĂ­ĹĄe histĂłria spevĂĄckej skupiny.“ FolklĂłrna spevĂĄcka skupina mĂĄ za sebou mnoĹžstvo vystĂşpenĂ­ vo svojom regiĂłne a v rĂĄmci projektu Comenius navĹĄtĂ­vili aj MaÄ?arsko a PoÄžsko. Dnes skupina spieva pod umeleckĂ˝m vedenĂ­m Mgr. Zuzany Golja-

FSS ZvonÄ?ek vedie Mgr. Zuzana GoljanovĂĄ (v pozadĂ­).

novej. PoÄ?as dvadsiatich rokov sa v ZvonÄ?eku vystriedalo mnoĹžstvo Ĺžiakov. NiektorĂ­ z nich majĂş k folklĂłru blĂ­zko dodnes a nechĂ˝bali ani medzi gratulantmi poÄ?as benefiÄ?nĂŠho koncertu. Okrem Ăşspechu na vystĂşpeniach majĂş folkloristky na svojom konte aj dve audio nahrĂĄvky piesnĂ­ s Äžudovou hudbou ÄŽatelinka

a Äžudovou hudbou BarnabĂĄĹĄa SzabĂła. PrĂĄve ÄŽatelinka priĹĄla ZvonÄ?eku zahraĹĽ do spevu a tanca poÄ?as oslavy vĂ˝roÄ?ia. ÄŽalĹĄĂ­mi hosĹĽami boli spevĂĄci a taneÄ?nĂ­ci z FS JĂĄnoĹĄĂ­k. PoÄ?as gala veÄ?era boli ocenenĂŠ aj Jaroslava HronÄ?ekovĂĄ a KatarĂ­na FridrichovĂĄ, bĂ˝valĂĄ vedĂşca sĂşboru. Za dlhoroÄ?nĂş prĂĄcu pre

V LuÄ?enci sa konal 15. roÄ?nĂ­k Burzy informĂĄciĂ­. MladĂ­ Äžudia si tak mohli jednoduchĹĄie vybraĹĽ strednĂş ĹĄkolu Ä?i svoje budĂşce povolanie. Na burze sa prezentovalo 22 ĹĄkĂ´l z rĂ´znych okresov. VoÄžba povolania je veÄžmi dĂ´leĹžitĂĄ a nĂĄroÄ?nĂĄ Ăşloha. Povolanie, ktorĂŠ si Ĺžiak po ukonÄ?enĂ­ zĂĄkladnej ĹĄkoly vyberie, v budĂşcnosti ovplyvnĂ­ jeho ĹživotnĂ˝ ĹĄtĂ˝l a bude maĹĽ vplyv aj na jeho ĹživotnĂş ĂşroveĹˆ. VybraĹĽ si strednĂş ĹĄkolu Ä?i povolanie nie je pre mla-

dĂ˝ch ÄžudĂ­ ÄžahkĂŠ. Pri vĂ˝bere ĹĄkoly, ĹĄtudijnĂŠho Ä?i uÄ?ebnĂŠho odboru sĂş Ĺžiaci ovplyvĹˆovanĂ­ mnoĹžstvom faktorov. Aby mali Ĺžiaci a ich rodiÄ?ia dostatok informĂĄciĂ­ o moĹžnostiach ĹĄtĂşdia, zorganizoval Ăšrad prĂĄce, sociĂĄlnych vecĂ­ a rodiny LuÄ?enec v spo-

(cor), foto: archĂ­v ĂšPSVaR LuÄ?enec

NVK 467/13

KvĂ´li mnohĂ˝m otĂĄzkam Ä?itateÄžov znovu zverejĹˆujeme adresu firmy KVATROFIN s.r.o., ktorĂĄ sa ĂşspeĹĄne zaoberĂĄ predajom vlasovej kĂşry SALON TEXTURES. Je to KVATROFIN s.r.o., Ĺ karniclovskĂĄ 1, 909 01 Skalica, tel.: 034/664 74 35. www.vlasovakura.sk

NVK 527/13

Burza informĂĄciĂ­: RiaditeÄž ĂšPSVaR v LuÄ?enci Martin Ĺ ebian potvrdil, Ĺže Burzu informĂĄciĂ­ budĂş organizovaĹĽ aj budĂşci rok.

Text a foto: (mha)

PROBLÉMY S VLASMI

BURZA INFORMĂ CIĂ? luprĂĄci s Centrom pedagogicko – psychologickĂŠho poradenstva a prevencie LuÄ?enec 20. novembra v priestoroch KongresovĂŠho centra Reduta v LuÄ?enci 15. roÄ?nĂ­k Burzy informĂĄciĂ­. Jej cieÄžom bolo poskytnutie informĂĄciĂ­ o trhu prĂĄce, miere nezamestnanosti v regiĂłne, predovĹĄetkĂ˝m o miere nezamestnanosti absolventov strednĂ˝ch ĹĄkĂ´l. ZĂĄujemcovia sa taktieĹž dozvedeli o moĹžnostiach ĹĄtĂşdia na strednĂ˝ch ĹĄkolĂĄch. Na burze informĂĄciĂ­ sa prezentovalo 22 strednĂ˝ch ĹĄkĂ´l z okresov LuÄ?enec, PoltĂĄr, Zvolen, BanskĂĄ Bystrica, BanskĂĄ Ĺ tiavnica, Kremnica a Bratislava a navĹĄtĂ­vilo ju 542 Ĺžiakov 9. roÄ?nĂ­ka zo 16 zĂĄkladnĂ˝ch ĹĄkĂ´l z okresu LuÄ?enec a PoltĂĄr. „NĂĄĹĄ Ăşrad plĂĄnuje realizovaĹĽ burzu informĂĄciĂ­ aj v Ä?alĹĄĂ­ch rokoch, pretoĹže takĂĄto aktivita napomĂĄha Ĺžiakom zĂĄkladnĂ˝ch ĹĄkĂ´l pri voÄžbe povolania a zĂ­skavanĂ­ informĂĄciĂ­ o jednotlivĂ˝ch ĹĄkolĂĄch, ĹĄtudijnĂ˝ch a uÄ?ebnĂ˝ch odboroch,“ povedal riaditeÄž ĂšPSVaR v LuÄ?enci Martin Ĺ ebian.

ZvonÄ?ek si z rĂşk riaditeÄžky ZĹ VajanskĂŠho Ä˝udmily Lacovej prebrali medailu JĂĄna Amosa KomenskĂŠho. VýżaĹžok zo vstupnĂŠho na benefiÄ?nĂ˝ koncert bude venovanĂ˝ na podporu detskĂŠho domova v LuÄ?enci a detskĂŠho krĂ­zovĂŠho centra.

PrednedĂĄvnom sme priniesli rozhovor VYHGHQtPWHMWRÂżUP\RSUREOHPDWLNH Y\SDGiYDQLDYODVRYDRYĂŞURENRFK6$/217(;785(6NWRUpWiWRÂżUPD YHÄ?PL~VSHĂŁQHXYLHGODQDWX]HPVNĂŞWUK 'R]YHGHOLVPHVDRSUtSUDYNRFKNWRUp Y\YLQXOLSRGÄ?DQDMQRYĂŁHMWHFKQROyJLH ĂŁSLĂžNRYtRGERUQtFL]86$.RPSOHWQi YODVRYiN~UDVDVNODGi]WHUDSHXWLFNpKR YODVRYpKRĂŁDPSyQD]DÂźDNRQGLFLR-

QpUD]DÂź3RGÄ?DREURYVNpKRRKODVX VSRNRMQĂŞFK]iND]QtNRYVDNRQHĂžQH RVYHGĂžLOSUHSDUiWNWRUĂŞVNXWRĂžQH]DVWDYtSDGDQLHYODVRYDREQRYtLFKQRYĂŞ UDVW=iURYHÄ–QiV]iVWXSFRYLDÂżUP\ XEH]SHĂžLOLĂĽHWLHWRSUtSUDYN\MHPRĂĽQp ]tVNDĢQLHOHQYPLHVWHÂżUP\DOHYHÄ?PL UĂŞFKORY\EDYXM~StVRPQpDMWHOHIRQLFNp REMHGQiYN\DWR]DVODQtPWRYDUXQD GRELHUNX


novinky

SPEKTRUM

KUPUJETE DARČEKY NA POSLEDNÚ CHVÍĽU?

ANKETA

4

V uliciach nášho mesta sme oslovili našich spoluobčanov s otázkou týkajúcou sa prebiehajúcich predvianočných nákupov. Pýtali sme sa ich, či si nechávajú nákup na poslednú chvíľu a tiež na to, koľko asi minú na darčeky. Jozef, 63, Nenince Na nákupy chodíme spolu s manželkou pravidelne pred Vianocami, pretože vtedy zvykne byť najlepší výber, ale nemíňame na darčeky mnoho. Každý člen rodiny má svoj vlastný vkus a preferuje iné veci, výber preto nie je zložitý. Pavol, 39, Závada Nákupy plánujem už od konca leta a darčeky nakupujem priebežne. Môžem tak kúpiť aj drahšiu vec, a pred Vianocami napriek tomu nemíňam veľa peňazí. Vianoce prežívame ako sviatok pokoja.

POKOJNÉ SVIATKY NEZABEZPEČIA LEN DARČEKY Vianoce sú najkrajšími sviatkami v roku, na ktoré sa teší väčšina z nás. Predvianočné nákupy gradujú. Okrem tovaru by sa patrilo prihodiť do košíkov aj pohodu a porozumenie. Keď sa po roku stretne rodina pokope, nemusí to byť vždy idylka.

Darčeky za každú cenu

Milan, 40, V. Krtíš Nakupovanie mám rád. Ale hlavne v čase pred Vianocami sa peniaze míňajú rýchlejšie. Dávam prednosť lacnejším veciam, radšej ich kúpim viac. Niekedy si požičiam peniaze, tak môžem na darčeky minúť viac. Juraj, 65, Veľké Zlievce Rodinný rozpočet sa nezvýši, takže nerobíme žiadne mimoriadne nákupy. Darčeky nakupujeme priebežne, nielen pred Vianocami. Počas predvianočných nákupov minieme maximálne 100 eur. Karol, 60, V. Krtíš Vždy nakupujem s predstihom. Vianoce mám rád, pretože sa stretneme v kruhu rodiny. Tento rok mnoho peňazí nezvýšilo, takže nákupy vianočných darčekov sumárne neprevýšili 100 eur.

Keď sa začnú spomínať Vianoce, najviac sa rozžiaria detské oči. Ich čaro dokáže okúzliť práve našich najmenších. Mnoho rodičov sa práve na Štedrý večer snaží naplniť túžby a sny svojich ratolestí. Nie vždy je najdôležitejšie to, akú vec dostaneme, radosť a potešenie spôsobuje aj samotné obdarovanie. „Je prirodzené, že počas Vianoc každý z nás očakáva pod stromčekom nejaký darček. Najdôležitejším kritériom ale nie je množstvo darčekov a ich cena, ale láska a pozornosť v očiach tých, ktorí nám darčeky dávajú. A vlastnoručne urobené darčeky, aj keď nie sú také dokonalé ako tie z obchodov, potešia najviac. Kresbičky od detí majú tak väčšiu cenu ako veci kúpené len aby dar bol,“ myslí si psychologička Zita Kochaníková.

Pravý význam sviatkov Laco, 35, V. Krtíš Ťažko povedať, či nakupujem s predstihom, alebo nie. Ako kedy. Snažím sa hlavne, aby boli ľudia šťastní, na cene darčeka nezáleží. Míňam teda tak akurát, ani nie málo, ale zase ani veľa. Alexander, 35, V. Krtíš Vybavil som si úver, aby sme mali štedrejšie Vianoce. Nakupujem rád, tento rok miniem na darčeky štvorcifernú sumu, čo nepovažujem za míňanie. Sviatky sú len raz v roku, takže sa snažím obdarovaného čo najviac prekvapiť. Foto a text: (ivk)

Aj v rodinách, kde je finančná situácia pomerne zlá, sa snažia jej členovia aspoň na Vianoce obdarovať svojich blízkych drahšími darčekmi, ktoré si počas roka nemôžu dovoliť. V posledných rokoch sa však konzumný spôsob života usadil v našich domácnostiach a občas máme pocit, že nás Vianoce viac zaťažujú, ako nám prinášajú radosť. Nekonečné nákupy, sviatočné pesničky v hypermarketoch už v septembri, rôzne výzdoby. To všetko nás vťahuje do kolotoča nákupov. Nakoniec máme všetko, a napriek tomu ten pravý sviatočný pocit neprichádza.

„Najcennejšie dary Vianoc nie sú o materiálnych daroch, nedajú sa kúpiť v sieti hypermarketov,“ myslí si psychologička Zita Kochaníková. Foto: TASR /Henrich Mišovič

„Vianoce a ich duchovný rozmer nepatrí len veriacim a nepatrí len do kostolov. Týka sa každého z nás. Vytvára sa až hmatateľný a nenahraditeľný pocit spolupatričnosti k svojim blízkym. V symbolike jednoduchosti maštale, ako miesta narodenia dieťaťa Ježiša, je jasný príklad toho, že najcennejšie dary Vianoc nie sú o materiálnych daroch, nedajú sa kúpiť v sieti hypermarketov,“ pokračuje psychologička.

Keď Vianoce bolia

Rok čo rok zo všadiaľ počúvame o sviatkoch pokoja, radosti a mieru. Paradoxne v niektorých rodinách je vianočný čas aj zdrojom rodinných konfliktov. Rodina je rozhádaná a pri štedrovečernom stole vládne napäté ticho, v tom horšom prípade sú deti svedkom nepekných scén, aj napriek slávnostnosti chvíle. „Vianoce sa často stávajú pre veľa žien utrpením.

Varia, pečú, upratujú, snažia sa všetko zvládnuť za cenu únavy, preťaženia a depresie. Potom sa z rodín vytráca duchovno ako aj rodinná pohoda. A pre deti v týchto rodinách sa Vianoce stávajú peklom plným strachu z konfliktu rodičov či celej rodiny. Práve takéto spomienky v detskej duši potom blokujú v dospelosti emócie radosti v nás a hovoríme, že tieto sviatky nemáme radi alebo len čakáme, kedy už skončia,“ hovorí o tvrdej realite odborníčka. Skúsme počas týchto štyroch adventných týždňov hľadať a vytvárať pravé čaro vianočných sviatkov. „Vianoce sú rodinné sviatky. Ich duchovným posolstvom je radosť v očiach blízkych, nielen pre darčeky. Nič nemá vyššiu hodnotu v živote ako láska, ktorú dostávame a dávame,“ dodáva na záver Kochaníková. (mha)


číslo 24/2013

PORADŇA

5

S BOLESŤAMI KĹBOV SA DÁ BOJOVAŤ Naše kĺby sú dennodenne vystavované veľkej záťaži. Kolená nesú celú našu telesnú hmotnosť a spolu s bedrami patria medzi najviac namáhané kĺby v našom tele. Opotrebovanie kolenného kĺbu, takzvaná artróza, je najčastejším ochorením. Artróza môže byť dôsledkom opotrebovania kĺbovej chrupavky vekom, ktoré vedie k bolestiam a obmedzeniu pohybu. Ide o ochorenie, ktoré vzniká následkom úrazu, alebo sa vyvíja opotrebovaním či systémovým ochorením (reumatizmus, dna a podobne). Navyše sa netýka iba populácie nad 65 rokov, ale aj mladých ľudí a športovcov. Vo veku 70 rokov artróza postihuje až 90 percent ľudí. Príčiny opotrebovania môžu byť vrodené alebo ich pacienti získajú v priebehu života. Konkrétne ide o deformácie nôh (nohy do O alebo nohy do X), staré zranenia alebo zápaly v kolennom kĺbe. V prípade, že je artróza už v pokročilom štádiu, trpíte silnými bolesťami aj v noci a konzervatívna liečba nie je dostatočne účinná. Vtedy prichádza do úvahy implantácia umelého kĺbu, tzv. endoprotézy. Kĺbová náhrada zastupuje zničené časti kĺbu a je vnímaná podobne ako zdravý ľudský kĺb. Pre kvalitu života pacienta a životnosť umelého kĺbu je kľúčová presnosť operácie. Operácia, ktorá je riadená počítačom, patrí k najmodernejším operačným technikám. Zvyšuje presnosť operácie kolennej náhrady približne z 80-tich až na 95 percent, čím narastá aj životnosť a funkčnosť umelého kĺbu. Každý človek je iný. A to ešte vo väčšej miere platí o jeho kolenách! Počítačom riadená operácia počíta s každou veľkosťou a tvarom tela pacienta a umožňuje chirurgovi použiť niečo ako mini GPS systém. Počítač mapuje polohu kostí, ktoré tvoria kolenný kĺb každého pacienta, pomocou senzorov. Tie sú umiestnené na oboch stranách kolena a na obrazovke počítača

poskytujú detailný obraz vytvorený v reálnom čase. Dané informácie chirurgovi pomáhajú naviesť implantát presne na svoje miesto. Navigačné systémy ako je Orthopilot však operáciu nevykonávajú! Nenahradzujú kvalifikáciu a skúsenosť vášho operatéra, ale sú neoceniteľným nástrojom, ktorý zlepšuje výsledky operácií celkovej náhrady kolena. O tom, čo sa dá s nepríjemným ochorením ako je artróza robiť a aké ma moderná medicína riešenia pre pacientov, hovorí jeden z popredných špecialistov v odbore ortopédie Profesor Tomáš Trč z Fakultnej nemocnice Motol v Prahe.

Ako vlastne človek zistí, že jeho zdravotné problémy súvisia s artrózou kĺbov?

Verte mi, že to zistí relatívne ľahko. Kĺby začnú po námahe bolieť alebo sa začnú meniť (napr. opúchať) – to je signálom, že niečo nie je v poriadku. Človek by vtedy mal vyhľadať odbornú pomoc, najlepšie ortopéda alebo reumatológa. Tí potom na základe klinického vyšetrenia a röntgenového snímku zistia závažnosť zmien, ktoré sa udiali na kĺbe a zaradia poškodenie kĺbu do jedného zo štyroch stupňov.

Ako prebieha samotné vyšetrenie? Čo všetko zahŕňa a ako dlho trvá?

Prehliadka sa nijako nelíši od bežných klinických vyšetrení. Zisťuje sa, ako kĺb vyzerá, aká je jeho pohyblivosť, ako sa správa pri záťaži a na ktorých miestach je pre pacienta bolestivý. Potom ortopéd vykoná rádiologické vyšetrenie,

a ak potrebuje pre stanovenie diagnózy detailnejšie informácie, urobí naviac CT, ultrazvukové vyšetrenie alebo magnetickú rezonanciu. Artróza kĺbov sa totiž netýka iba kostí, ale aj mäkkých tkanív v ich okolí. Na všetky otázky, samozrejme, röntgenový snímok lekárovi neodpovie.

Keď budeme hovoriť konkrétne o endoprotézach kolien, prípadne o bedrových kĺboch, ako dlho umelé kĺby v tele vydržia a aký vplyv na ich životnosť majú schopnosti operatéra?

Na to je veľmi ťažké odpovedať, pretože každý prípad je iný. Dalo by sa povedať, že tak ako s nimi pacienti zaobchádzajú, tak dlho im vydržia. Endoprotéza vydrží priemerne desať rokov a viac. Kolenné endoprotézy vydržia zvyčajne o niečo dlhšie než bedrové, ale je to naozaj individuálne. Výnimkou nie sú ani pacienti, ktorí majú endoprotézu dlhšie ako dvadsať rokov a stále im veľmi dobre slúži. Druhá časť otázky je zásadná. Najdôležitejšie je, ako je endoprotéza umiestnená a ako je pacientovi voperovaná. Závisí od toho životnosť náhrady. Pokiaľ je endoprotéza zle umiestnená, je úplne jedno, či je to vysoko kvalitný, alebo priemerný implantát. Samozrejme, že implantát môže zlyhať. Je to mechanická vec a môže sa zlomiť alebo môže dôjsť k inému mechanickému zlyhaniu. Je to však niečo, čo sa dá riešiť a stáva sa to skôr výnimočne.

Podľa čoho sa vlastne posudzuje kvalita implantátu?

Implantát sa posudzuje podľa toho, z akého materiálu je vy-

robený, aký má dizajn, nakoľko presné je inštrumentárium využívané pri operácii a hlavne podľa toho, aký úspešný je vo vlastnom používaní, teda ako dlho funguje v ľudskom tele bez problémov. Drahý implantát neznamená automaticky kvalitnejší, ale celkom logicky sa to od neho očakáva. Existujú napríklad implantáty, ktoré sú veľmi jednoduché a nie príliš sofistikované a napriek tomu, ak sú v rukách skúseného operatéra, vydržia pacientovi veľa rokov. Na druhej strane, existujú veľmi drahé implantáty zo špeciálnych zliatin, ktoré sú predurčené k tomu, aby vydržali pacientovi desiatky rokov. Ak ich však implantuje niekto neskúsený, môže sa stať, že vydržia len pár rokov a pacient musí ísť na reoperáciu. Máme však k dispozícii registre, v ktorých sú evidované implantáty od rôznych výrobcov v mnohých krajinách a môžeme tak sledovať, nakoľko je určitý implantát spoľahlivý, či sa pri ňom vyskytujú komplikácie a ak áno, tak akého typu a podobne.

Môžete nám priblížiť, do akej miery sa ľuďom zmení život po úspešnej operácii (kolena, bedrového kĺbu, ramena)?

Majú títo ľudia nejaké obmedzenie, alebo môžu fungovať rovnako, ako keď boli zdraví? Život sa im zmení významne. Pacienti, ktorí sa rozhodnú podstúpiť úplnú endoprotézu alebo im to niekto odporučí, totiž mávajú veľké bolesti a obmedzený spoločenský život. Zle spia, trpia duševnými problémami a väčšinou majú celý rad sekundárnych zdravotných komplikácií, ktoré s problémom súvisia. Po správne vykonanej náhrade by nemali trpieť žiadnymi bolesťami a mali by žiť prakticky rovnaký život, aký žili pred tým, než sa u nich artróza kĺbov prejavila. Aj tak by mali na seba dávať väčší pozor a nepreháňať to so záťažou. Je to slobodné rozhodnutie každého pacienta. Buď bude opatrný a kĺb mu vydrží dlhšie, alebo bude žiť aktívne, čím bude dochádzať k väčšiemu opotrebeniu implantátu a na reoperáciu pôjde o pár rokov skôr. Je to len a len jeho slobodné rozhodnutie. Pokiaľ teda trpíte bolesťami kolien alebo bedier, nenechajte sa nimi obmedzovať a zbytočne neodkladajte návštevu lekára. Správna liečba, nech už vedie k operácii alebo nie, vám môže zmeniť život.

TIP REDAKCIE Viac informácií nájdete v brožúre pacienta, ktorá je volne prístupná na stránke: www.orthopilot.cz

(tmv)


6

novinky

TÉMA

VIANOČNÁ HVIEZDA SVIETI PRE VŠETKÝCH, CHORÝCH I ZDRAVÝCH Deti s diagnózou tuberózna skleróza sa na Mikuláša tešia rovnako ako tie zdravé. So zatajeným dychom čakajú, kedy sa za zvuku zvončekov objaví mýtický deduško s bielou bradou a rozdelí im darčeky. Prekvapené, že existuje, v očiach už majú kopu otázok. Či prišiel zo severného pólu na saniach ťahaných sobmi a či naozaj stihne precestovať celý svet a obdarovať všetky deti. Magická atmosféra zavládla 6. decembra počas mikulášskeho benefičného popoludnia pre deti s tuberóznou sklerózou a inými zriedkavými diagnózami v bratislavskom Zichyho paláci. Program pre deti zabezpečili Alexandra Hudecová s Riou Benkovskou. Foto: OZ ASTUS/Andrej Melicher

Cieľom podujatia v réžii Asociácie tuberóznej sklerózy (ASTUS) s podporou Kliniky detskej neurológie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave (DFNsP), Slovenskej asociácie zriedkavých chorôb (SZACH) a ďalších partnerov bolo upozorniť na situáciu pacientov s touto zriedkavou diagnózou a vyzbierať prostriedky na vybavenie a sprevádzkovanie prvej diagnosticko-terapeutickej miestnosti pre pacientov s tuberóznou sklerózou (TSC) a sprievodnými ochoreniami.

Bohatý program pre malých aj veľkých

Za dobrovoľné vstupné si každý návštevník okrem dobrého pocitu odniesol aj keramickú hviezdičku, symbol vianočného posolstva akcie. Z dobrovoľného vstupného sa podarilo vyzbierať 300 eur, ktoré však na realizáciu projektu 1. terapeutickej miestnosti pre pacientov s TSC nestačia. Deti si počas tvorivých dielní s Riou Benkovskou mohli vyskúšať prácu s papierom a nožničkami či maľovanie na tvár s výtvarníčkou Alexandrou Hudecovou. Tá do dražby okrem grafík a ďalších diel poskytla aj unikátnu kolekciu piatich obrazov, podmaľbu ktorých pripravila so 6-ročnou Ninou s TSC.

Ninka si podľa nej maľovanie užívala, fascinovali ju napríklad zvuky, ktoré pri nanášaní farby vydáva maliarske plátno. Projekt pokračuje a diela stále čakajú na nového majiteľa či majiteľov, ktorí kúpou obrazov podporia pacientov s TSC. Mikuláš pri rozdeľovaní darčekov výstižnými poznámkami pobavil aj rodičov. Vďaka interaktívnej rozprávke v podaní bábkového divadielka Babena sa deti spolu s psíčkom a mačičkou naučili, že pred Vianocami treba upratať, ako sa varí kapustnica a pečú medovníky a ako zabaliť darčeky a ozdobiť stromček. Prekvapením bola krásna poschodová torta, ktorú OZ ASTUS dostalo k 1. výročiu založenia. „Ako zástupca ‚nositeľov zlých správ‘, ktorí musia rodičom povedať, že ich dieťa trpí nevyliečiteľnou chorobou, som rád, že sa do kontaktu s deťmi dostanem aj mimo nemocničných priestorov,“ uviedol prednosta Kliniky detskej neurológie DFNsP, doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc. Podľa zakladateľky Barbory Zajačkovej je hlavným cieľom Asociácie tuberóznej sklerózy spájať rodičov detí s TSC, stretávať sa s odborníkmi a poskytovať si navzájom psychickú podporu či vymieňať si skúse-

nosti. „Organizácie združujúce pacientov so zriedkavým ochorením by mali mať každoročnú benefíciu rovnako, ako ostatné diagnózy. Po roku fungovania je to pre nás veľká výzva,“ uviedla organizátorka, ktorú k založeniu OZ ASTUS viedlo práve diagnostikovanie TSC u jej dcéry, dnes 6-ročnej Ninky. Liečebná pedagogička PaeDr. Eva Urbaneková bude viesť prvú diagnosticko-terapeutickú miestnosť pre pacientov s TSC a sprievodnými ochoreniami na Slovensku, ktorá bude slúžiť na socializáciu a zvýšenie kvality života detí i dospelých. Okrem realizácie terapeutických programov ako tvorivé dielne, arteterapia, muzikotera-

pia či animoterapia by zariadenie malo fungovať ako styčný bod medzi primárnou lekárskou starostlivosťou a odborníkmi z oblasti sociálnej starostlivosti či školstva. Náklady na kvalitné vybavenie a prevádzkovanie miestnosti v centrále OZ ASTUS na Súbežnej ul. v Bratislave sa pohybujú v desiatkach tisíc eur a práve sem poputujú prostriedky, získané benefíciou.

z najvýraznejších slovenských saxofonistov, skladateľ Nikolaj Nikitin spolu s Gabrielom Jonášom odľahčili atmosféru jazzovými verziami niekoľkých známych vianočných skladieb. Svojím hlasom deti aj dospelých pohladila Monika Masarovičová z formácie Soulmates. Na záver zazneli vianočné skladby speváka, skladateľa a gitaristu Karola Malého. Všetci umelci vystúpili bez nároku na honorár.

Hudba lieči

Príjemné popoludnie svojimi vystúpeniami obohatili a vianočne rozochveli známi operní speváci Lenka Máčíková a Ondrej Šeling s klavírnym sprievodom úžasného jazzového hudobníka Gabriela Jonáša. Jeden

Maľovanie na tvár sa deťom veľmi páčilo. Foto: OZ ASTUS/Andrej Melicher

Nezvyčajná diagnóza

V starostlivosti Kliniky detskej neurológie DFNsP na Kramároch je podľa doc. Sýkoru v súčasnosti 33 pacientov s TSC do 18 rokov. Na ochorenie zatiaľ neexistuje komplexná liečba, jednotlivé prejavy a symptómy sa však dajú veľmi dobre manažovať. V dôsledku zriedkavosti ochorenia je prístup k špecifickým liekom v zdravotných poisťovniach možný len pre výnimky. Preto existuje tendencia k združovaniu pacientov a ich rodín do celoeurópskych asociácií. Nádej spočíva v objavení lieku, ktorý by dokázal zamedziť rozvoju ochorenia bez výrazných vedľajších účinkov na organizmus pacienta. (mi)


číslo 24/2013

INZERCIA

Špičková technológia v jednom integrovanom celku Operácie malých kĺbov sa nemusíte báť Unikátny artroskopický prístroj InnerVue™ umožňuje vykonávať všetky zákroky ambulantne, bez nutnosti hospitalizácie. Lekár pomocou InnerVue™ presne stanoví správnu diagnózu a súčasne môže odstrániť pôvod vašich ťažkostí. Viac na www.jointart.sk

Diagnostický systém InnerVue™ ponúka technologicky unikátne riešenie, ktoré v sebe spája funkcionalitu konvenčnej artroskopickej veže a zároveň mobilitu v rozmerovo priaznivom prevedení. Diagnostický systém InnerVue™ má schopnosť zaznamenávať statické obrázky, video vo vysokom rozlíšení ako aj audio stopy. Diagnostický systém InnerVue™ spája niekoľko základných chirurgických funkcií v  jednom jednoduchom prenosnom zariadení. Integrovaný 6.4 "LCD monitor poskytuje kryštálovo čistý obraz vo vysokom rozlíšení. Viac možností výstupu umožňuje na prístroj pripojiť väčší externý monitor, tlačiareň, poprípade iné zariadenia.

NZV 1771/13

Kontakt: JointArt, s. r. o. Plavisko 107, Ružomberok 034 01 tel.: +421 44 434 26 22

7


8

novinky

SPRAVODAJSTVO

ZAVÁDZA SA MINIMUM ŽIAKOV V TRIEDE Maturite z cudzieho jazyka sa už študenti nebudú môcť vyhnúť tak, že si spravia jazykový certifikát či štátnicu v jazykovej škole. Napriek kritike opozície či jazykových škôl sa certifikáty namiesto maturity od marca 2014 rušia. Zmenu prináša novela školského zákona z dielne ministerstva školstva, ktorú 4. decembra 81 hlasmi schválili poslanci NR SR. Novela zavádza aj minimálne počty žiakov v triedach a zvyšuje ich maximálne počty na druhom stupni a na strednej škole. Rezort sa rozhodol uznávanie certifikátov zrušiť, „nakoľko ich poskytujú rôzne inštitúcie, ktorých úroveň nie je možné kontrolovať zo strany štátu, rovnako nie je možné kontrolovať a preverovať úroveň priebehu a administrácie skúšky.“ Jazykové školy zas tvrdia, že ide o medzinárodné certifikáty, ktoré majú u zamestnávateľov vyššiu váhu než slovenská maturita. Aj keď sa v marci 2014 ruší možnosť uznávania certifikátov, niekto-

Posunuli opatrenie

Ilustračné foto: TASR/Martin Baumann

rí študenti s platnými certifikátmi sa budú môcť maturite z cudzieho jazyka vyhnúť. Pôjde o tých, ktorí si svoje certifikáty stihnú dať uznať do konca februára 2014.

Počty žiakov v triedach

Po protestoch verejnosti ministerstvo zmiernilo pôvodne plánované zvýšenie počtu žiakov v triedach. V novele navrhovalo, aby v triedach prvého stupňa mohlo byť maximálne 28 žiakov. Napokon sa po-

čet žiakov v triedach prvého až štvrtého ročníka nemení, strop pre prvý ročník je 22 žiakov, pre druhý až štvrtý ročník základných škôl 25. Od januára 2014 sa však zvyšujú maximálne počty žiakov na druhom stupni, a to z 28 na 29 a v strednej škole z 30 na 31. V triede, v ktorej sú žiaci dvoch ročníkov prvého stupňa základnej školy, môže byť maximálne 24 žiakov. Novinkou sú minimálne počty. V triedach prvého ročníka bude musieť

byť aspoň 11 žiakov, v triedach druhého až štvrtého ročníka 13 a na druhom stupni 15 žiakov. V stredných školách bude musieť byť v triede aspoň 17 študentov. Minimálne limity v triedach sa majú zavádzať od septembra 2015. Zriaďovateľ základnej školy môže v osobitných dôvodoch určiť aj nižší počet žiakov v triede, než stanovuje zákon. Urobiťtak môže napríklad v prípade, keď je znížená dostupnosť žiakov do školy.

Schválením pozmeňujúceho návrhu Ľubomíra Petráka zo Smeru-SD poslanci na dva roky odložili opatrenie, na základe ktorého môže ísť na osemročné gymnáziá len päť percent piatakov. Opatrenie by spôsobilo problémy najmä v Bratislavskom kraji, kde je veľa osemročných gymnázií. Po prepočte na počet piatakov by sa v tomto školskom roku mohlo prihlásiť na každé osemročné gymnázium v Bratislavskom kraji len sedem či osem žiakov. Podľa riaditeľov by to bolo finančne neudržateľné. Obmedzenie pre prijímanie na gymnáziá zaviedol ešte exminister školstva Ján Mikolaj, bývalý minister Eugen Jurzyca však posunul jeho účinnosť.

Viac času

Poslanec Smeru-SD Juraj Blanár presadil, aby mali vyššie územné celky viac času na určenie, koľko tried prvých ročníkov budú môcť otvoriť stredné školy v nasledujúcom školskom roku. V súčasnosti tak musia urobiť do konca septembra, po novom do konca októbra. TASR

VŠEOBECNÍ LEKÁRI DOSTANÚ VIAC KOMPETENCIÍ Všeobecní lekári majú od začiatku budúceho roka dostať viac kompetencií. Po novom budú môcť vykonávať aj menšie interné vyšetrenia. Podrobnosti zatiaľ ministerstvo zdravotníctva predstaviť nechce, odborné spoločnosti a verejnosť plánuje informovať na budúci týždeň. „Rozšírené kompetencie pre všeobecných lekárov je bod, ktorým sa ministerstvo snaží vyrovnať aj okolitým krajinám, pretože je pravda, že veľmi malé percento výkonov, menej ako štyri percentá, sa vykonávajú vo všeobecných ambulanciách, pričom v zahraničí sa väčšia časť diagnostiky robí práve tu,“ povedala hovorkyňa ministerstva Zuzana Čižmáriková. Všeobecní lekári majú preto

dostať aj u nás v systéme väčší význam. Nové kompetencie, medzi ktoré zatiaľ nemajú patriť v tejto súvislosti spomínané drobné chirurgické výkony, majú zároveň priniesť do ambulancií všeobecných lekárov aj viac peňazí. „Rozšírenie kompetencií nadväzuje na už spustený rezidentský program,“ priblížila Čižmáriková s tým, že ten sa snaží vychovať nových lekárov. Šéf Asociácie súkromných

lekárov SR Ladislav Pásztor považuje rozšírenie kompetencií za nutnosť z pohľadu spoločnosti. Poukázal na to, že pacientov so srdcovocievnymi ochoreniami a cukrovkou bude pribúdať a časom by sa o nich nemal kto postarať, preto si myslí, že ľahšie prípady by v budúcnosti mohli riešiť práve všeobecní lekári. Poukázal tiež na to, že bez rozšírenia kompetencií neprídu do ambulancií noví mladí lekári.

Ilustračné foto: TASR

S posilnením postavenia všeobecných lekárov počíta aj návrh dlhodobého strategického rámca z dielne ministerstva zdravotníctva. Systém sa má o nových lekárov zároveň dopĺ-

ňať prostredníctvom rezidentského programu. Priemerný vek všeobecných lekárov sa totiž neustále zvyšuje. TASR


číslo 24/2013

SPRAVODAJSTVO

9

PREZIDENT O MANDELOVI: ODIŠIEL GÁNDHÍ AFRIKY Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič prijal úmrtie Nelsona Mandelu so zármutkom. „Odišiel Gándhí Afriky,“ povedal prezident. Informoval o tom prezidentov hovorca Marek Trubač. Náš najvyšší predstaviteľ poslal sústrastný list prezidentovi Juhoafrickej republiky Jacobovi Zumovi k úmrtiu bývalého prezidenta Juhoafrickej republiky Nelsona Rolihlahla Mandelu. Spomína v ňom Nelsona Rolihlahla Mandelu ako rešpektovanú osobnosť a prirodzeného vodcu s mimoriadnou osobnou odvahou, ktorý neľutoval žiadne obete na ceste odporu proti nedemokratickým praktikám vo svojej krajine. Prezident ďalej v liste zdôrazňuje, že si vždy bude ceniť jeho mimoriadny vklad pri presadzovaní politiky národného uzmierenia v Juhoafrickej republike a pri zabezpečení stability a prosperity

pre ľud svojej krajiny. „Poznali sme ho tiež ako zástancu spolupráce a priateľských vzťahov medzi Slovenskou republikou a Juhoafrickou republikou. Vaša Excelencia, prijmite, prosím, moju hlbokú sústrasť nad úmrtím Nelsona Rolihlahla Mandelu. Všetci sa skláňame v úcte nad jeho pamiatkou,“ píše v kondolencii Ivan Gašparovič.

Dlhé roky vo väzení

Informáciu o úmrtí bývalého prezidenta JAR prijal s ľútosťou aj šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák, ktorý to považuje za stratu nielen pre samotnú krajinu, ale pre celý demokraticky zmýšľajúci svet. „Nelsona Mandelu som si vážil ako uznávanú osobnosť, ako človeka, ktorý si v živote nielen veľa vytrpel, ale ešte viac dokázal. Bol vodcom svojho národa v pravom slova zmysle v boji za slobodu a v záujme porazenia apartheidu bol ochotný trpieť vo väzení 27 rokov,“ vyhlásil Lajčák.

Zdravotné problémy

Laureát Nobelovej ceny za mier, bojovník proti apartheidu a bývalý juhoafrický prezident Mandela bol dlho vážne chorý, posledné dva roky bol opakovane hospitalizovaný. V júni tohto roku ho urgentne prijali do nemocnice s respiračnými problémami v dôsledku pľúcnej infekcie. Po takmer troch mesiacoch sa vrátil do svojho domova v Johannesburgu. Jeho stav však bol naďalej vážny. Zomrel 5. decembra vo svojom domove v Johannesburgu vo veku 95 rokov. Bude mať štátny pohreb. Získal viaceré medzinárodné ocenenia (Nehrúova cena za medzinárodné porozumenie, Cena Andreja Sacharova a Cena za mier, Rad sv. Jána od britskej kráľovnej Alžbety II., prezidentská medaila slobody od Georga W. Busha) a v roku 1993 spolu s bývalým prezidentom JAR Frederikom de Klerkom Nobelovu cenu za mier. TASR

Laureát Nobelovej ceny za mier, bojovník proti apartheidu a bývalý juhoafrický prezident Nelson Mandela. Foto: TASR/AP

FICO: ČÍNU NEMÔŽEME V ŽIADNOM PRÍPADE OBCHÁDZAŤ núknuť tak obrovskej krajine relevantné projekty na spoluprácu. Peking zriadil sekretariát pre kooperáciu so 16 krajinami SVE. Sekretariát sa nachádza na ministerstve zahraničných vecí Číny ako čínska inštitúcia.

Čínu, v ktorej sú obrovské obchodné príležitosti, nemožno v žiadnom prípade obchádzať. Vyhlásil to v Bukurešti po skončení summitu premiérov krajín strednej a východnej Európy (SVE) a Číny šéf slovenskej exekutívy Robert Fico. „Toto stretnutie potvrdzuje obrovský význam Číny ako obchodného partnera. Kto ju bude obchádzať, robí veľkú chybu,“ upozornil Robert Fico s tým, že Slovensko je v Bukurešti zastúpené aj zhruba tridsiatimi podnikateľskými spoločnosťami. Podľa Fica má Peking záujem o dovoz kvalitných výrobkov, najmä v oblasti potravín a technológií. Účastníci bukureštského summitu sa dohodli na každoročnom stretávaní sa predstaviteľov 16 štátov SVE s čínskou stranou. Minulý rok bolo toto stretnutie vo Varšave.

Profit pre všetkých

Zľava slovenský premiér Robert Fico, predseda čínskej vlády Li Kche-čchiang a rumunský premiér Victor Ponta počas stretnutia na summite v Bukurešti. Foto: TASR/Agerpres

Zameranie sa na inovácie

„Dnes sme v mene SR privítali na rokovaní predovšetkým prijatie pravidiel, ktorými sa bude táto spolupráca riadiť,“ uviedol Fico. Organizovať sa budú rôzne sympóziá či fóra pre stretá-

vanie sa podnikateľov. Slovensko chce napríklad v roku 2015 pripraviť špeciálne podujatie zamerané na inovácie. Premiér pripomenul, že byť individuálnym partnerom Číny je často nemožné, pretože štáty SVE samostatne nie sú schopné po-

Podľa Fica by na tomto základe mali všetci profitovať zo spoločných informácií a špeciálnych pôžičiek pre tento región, o ktorých v hodnote 10 miliárd dolárov rozhodol Peking minulý rok vo Varšave. „Jediný problém, ktorý vzniká, je ten, že čínska strana vyžaduje pri týchto úveroch štátne garancie, preto sú skôr vhodnejšie pre súkromný sektor. Snažíme sa ich presvedčiť, aby zmiernili tieto podmienky poskytovania,“ avizoval Fico. Ďalšou fázou je zriadenie investičného fondu v Luxemburgu na úrovni 500 miliónov dolárov. Slo-

vensko nebude do neho priamo vstupovať, ale ponúkneme spoluprácu prostredníctvom špeciálneho investičného holdingu, ktorý sa v SR vytvorí z peňazí Európskej únie. Zdroje z fondu aj úveru sa môžu využiť na rôzne projekty v oblasti infraštruktúry.

Prioritou je biznis

Na otázku, či niektorí z lídrov otvoril na summite aj otázku porušovania ľudských práv v tejto ázijskej krajine, Fico reagoval, že nech ide o kohokoľvek na svete, akéhokoľvek silného premiéra či prezidenta, vždy v Pekingu prejde po červenom koberci a hľadá biznis. „Čína je priestor, kde sú obchodné príležitosti. Nemajme ideologické okuliare, kto má ideologické okuliare, tak prehráva,“ upozornil. TASR


VÝHODY E-KNÍH! Doba, keď boli elektronické knihy vnímané ako nezvyčajná forma čítania pre technologických nadšencov, je už nenávratne za nami. Na Slovensku sa tešia čoraz väčšiemu záujmu čitateľov a v ponuke najväčšieho internetového kníhkupectva Martinus.sk ich počet z pár desiatok titulov stúpol na tisíce e-kníh, ktoré je možné okamžite stiahnuť a čítať.

 e-kniha je digitálna forma knihy, na čítanie ktorej je možné využiť prakticky akékoľvek zariadenie od čítačky, cez počítač až po tablet či smartfón,  e-knihy sú lacnejšie, spravidla minimálne o  30 % v  porovnaní s  tlačenou verziou,  v e-knihe je možné zväčšovať či zmenšovať písmo pre maximálny komfort pri čítaní,  e-knihu je možné zakúpiť, stiahnuť a začať čítať okamžite,  v jednej čitačke alebo tablete môžete mať stovky či tisíce e-kníh stále so sebou,  špecializované čítačky e-kníh sú vybavené displejom podobným papieru s „elektronickým atramentom“, vďaka čomu šetria zrak aj batériu, ktorá na jedno nabitie vydrží až niekoľko týždňov.

Ktoré e-knihy zaujali najviac?

Do ponuky e-kníh prispieva čoraz väčší počet vydavateľov. Dominujú e-knihy v slovenskom a českom jazyku, ale raketovo stúpa aj podiel zahraničných autorov. Obľube sa teší najmä beletria, no fanúšik odbornej literatúry si taktiež príde na svoje.

Darček z 21. storočia

E-kniha je priam ideálny darček. Nikdy sa nevypredá, k dispozícii je okamžite, takže už naozaj neprekáža, že ste darček

nestihli kúpiť vopred. Kníhkupectvo Martinus.sk preto v decembri 2013 spustilo službu darovania e-kníh, ktorá zjednoduší nakupovanie darčekov, hoci aj na poslednú chvíľu. Navyše, Martinus.sk v spolupráci s vydavateľmi prináša rôzne akcie na obľúbené e-knihy za skvelé ceny, či už ide o tradičnú zľavu na „E-knihu týždňa“, alebo populárne tematické výbery.

Dozrel čas na e-knihu

Mnohí čitatelia si stále kupujú papierové knihy kvôli ich vôni či vystaveniu v polici, zároveň však už objavili aj výhody e-kníh. Ak si teda kladiete otázku, kedy je ten správny čas na e-knihu, odpoveď vám môžu poskytnúť už tieto Vianoce.

REBRÍČEK TOP 10 E-KNÍH V ROKU 2013 PODĽA POČTU PREDANÝCH KUSOV NA MARTINUS.SK Zlatokopka – Lucia Sasková Kráska a netvor – Dominik Dán 666 anjelov – Pavel Hirax Baričák Cudzie spálne – Katarína Gillerová Smrť džokejky – Felix Francis Nevera ako dôvod – Vita Jamborová Nehanebné neviniatko – Dominik Dán Netopýr – Jo Nesbo Odpúšťam a milujem – Renata Beňačková Švábi – Jo Nesbo

Postrčila

Veľa šťastia a pohody, nech pominú sa nezhody,...

Obsekaj

Preber sa k životu

Akože

Sedacia poloha

Úder v boxe

Domácke meno Elemíra

Konzervuje dymom

Usadenina Otravné látky

2

Tiež

Písomná skúška

Modla, vzor

Batoh

Letný mesiac

Temnota

Veslársky oddiel

Kúpaním očistí

Et alteri

Mrazený krém Nám patriaci

10 x 10

Rival, súper Označenie lietadiel Nového Zélandu

Takto

Trendom sú podsvietené čítačky

Svetu špecializovaných čítačiek, ktoré predstavujú ten najlepší spôsob čítania e-kníh, vládnu podsvietené čítačky. Jednou z nevýhod papierových kníh je potreba lampy pri večernom čítaní. To už pri najnovších čítačkách neplatí – napríklad aj špičkový PocketBook 623 Touch Lux obsahuje možnosť zapnúť nastaviteľné podsvietenie displeja, vďaka čomu je aj čítanie v šere či po tme hračkou. Čítačky e-kníh, hoci ide o modernú technológiu, sú cenovo dostupné. Najlacnejšie modely stoja rádovo niekoľko desiatok eur. Najlepšie modely majú zvyčajne cenovku už trojcifernú, no ich cena je, povedzme, v porovnaní so špičkovými tabletmi či telefónmi oveľa nižšia.

1

Cestovný doklad

Kto ladí hudobné nástroje

Mužské meno (5.12.)

Pohne

Trik kúzelníka

Naša rieka

Krmivo pre vtáky

Electus (skr.)

Osamotená Rečník (kniž.)

3

Aleže

Uhradený účet za kurča Koniec letu

Žrď na voze

Sloní zub Prehra v šachu

Husitská zbraň Rímskych 101

Bene valete

Bojový plyn

Šúchalo Vytýčený smer

Načo Štikútal

Helemov syn

Hliník Určený poplatok

Naparuj

Črepina

Prikazuj

Leukocyt (skr.)

Rieka pri Omsku

Divadelný záves

Krájam

Vykurovacie teleso

Znoj

Obruba obrazu

Oblep

Vo, po česky

Titán

Acetón, po česky

Samica leva

Hodnota

Ohodnotil

Vážení čitatelia, pre všetkých, ktorí radi lúštia krížovky a čítajú knihy, me pripravili novinku. Z korešpondenčných lístkov, pohľadníc alebo listov so správnym znením tajničky budeme žrebovať výhercu, ktorý dostane poukážku v hodnote 10 € na nákup knihy podľa vlastného výberu z ponuky kníhkupectva Martinus. Potešiť darčekom v podobe peknej knihy tak môžete nielen seba, ale aj svojich blízkych.

LÚŠTITE A VYHRAJTE POUKÁŽKU

10 €

POUKÁŽKY VENOVALO KNÍHKUPECTVO MARTINUS.SK

V HODNOTE

Vylúštenie krížovky posielajte na korešpondenčnom lístku s nalepeným kupónom do 30. 12. 2013 na adresu: 14 news, s. r. o., Tallerova 10, 811 01 Bratislava-Staré Mesto

kupón

Aké sú hlavné výhody a charakteristiky e-kníh?

Dozerajú na zvieratá na paši

Krížovku dodala redakcia časopisu RELAX.

novinky

SÚŤAŽ / KRÍŽOVKA

krížovka

VK 24/2013

Výherca z Noviniek 21/2013:

10

Bianka Štiavnická, Veľký Krtíš


číslo 24/2013

INZERCIA

11

NÍZKA CENA VÁS PRI POVINNEJ POISTKE AUTA MÔŽE VYJSŤ VEĽMI DRAHO Aj keď sa z povinného zmluvného poistenia auta (PZP) platí škoda na cudzom aute, ktoré ste poškodili pri nehode, podceniť jej výber sa vôbec neoplatí. Dôvod? Ak si vyberiete zle, môžete napríklad zostať s nepojazdným autom stáť bezradne a bez pomoci na ceste (pretože nemáte asistenčné služby alebo tieto nepokrývajú práve vašu aktuálnu situáciu). V tom horšom prípade sa môže stať, že budete musieť majiteľovi auta, ktoré ste pri nehode poškodili, doplácať stovky či tisíce eur (pretože mu vaša poistka nepokryje všetky náklady na opravu). Cena je pri poistení auta síce dôležitým, ale určite nie jediným kritériom.

Čo si treba pri výbere PZP všímať

NVK 1679/13

Asistenčné služby sú v rôznych poisťovniach výrazne odlišné. Štandardne sa týkajú len situácií, keď spôsobíte nehodu. Vtedy je dôležité, aby poistenie krylo opravu vášho auta na mieste (ak ide o drobnosť, ktorá vám bráni v jazde), respektíve odtiahnutie do servisu. Problém väčšinou nastane pri poruche, ktoré kryje len málo poisťovní. Výnimkou je Union poisťovňa, ktorá vám aj v prípade akejkoľvek poruchy vášho auta, defektu alebo vybitej baterky pošle a zaplatí opravára alebo zariadi odtiahnutie do

najbližšieho servisu. Union poisťovňa vám rovnako zorganizuje pomoc pri strate kľúčov či ich zabuchnutí v aute a tiež v prípade, keď potrebujete doplniť palivo alebo ste omylom natankovali benzín namiesto nafty. Dokonca v prípade krádeže auta v zahraničí vám uhradí prenocovanie v hoteli a zaplatí návrat na Slovensko. To sú služby, ktoré bežne bývajú súčasťou drahšieho, havarijného poistenia, avšak v Union poisťovni ich dostanete v povinnej poistke.

Union poisťovňa má jeden z najvyšších

rozsahov poistného krytia

Druhou dôležitou vecou pri výbere povinného poistenia je likvidácia poistnej udalosti a finančné limity na úhradu spôsobených škôd nehodou. V Union poisťovni máte možnosť nahlásiť likvidáciu telefonicky a vyberáte si z dvoch úrovní limitov. Ten vyšší PZP Excellent - by mali zvážiť všetci, ktorí cestujú aj na dlhšie vzdialenosti na Slovensku alebo v zahraničí. Aj keď sa limit 5 mil. eur zdá byť vysoký, ak spôsobíte reťazovú nehodu na diaľnici, môžete pri nedostatočnej poistnej ochrane

splácať spôsobené škody celý život. Preto je výhodné zvoliť radšej vyššiu ochranu a práve Union poisťovňa má jeden z najvyšších rozsahov poistného krytia.

Ako nájsť najlepšiu cenu pre seba

Ak chcete získať výhodnú cenu, treba si všímať na základe akých kritérií poisťovňa nastavuje cenu PZP. Union poisťovňa ako prvá poisťovňa okrem výkonu vozidla a veku vodiča zohľadňuje pri výpočte ceny aj hmotnosť vozidla a okres registrácie. Ak máte ľahšie auto s nižším výkonom motora, platíte menej, pretože vaše auto pri nehode logicky spôsobí menšiu škodu. Ďalšou výhodou v Union poisťovni je okres registrácie: autá, registrované mimo krajských miest majú jasnú cenovú výhodu. Na výslednú cenu samozrejme vplývajú aj zľavy a výhody. Union

poisťovňa poskytuje 50%-ný vstupný bonus za bezškodovosť, ktorý sa v ďalších rokoch nemení. To je rozdiel voči ostatným poisťovniam, kde sa vstupný bonus väčšinou po roku stráca a poisťovňa vám ponúkne cenníkovú (čiže vyššiu) cenu. Zľavu na poistnom môžu získať aj existujúci klienti, ktorí v Union poisťovni už nejaké poistenie majú a tiež klienti Union zdravotnej poisťovne.

Ako si uzatvoriť PZP? Pobočka alebo internet? V Union poisťovni sa môžete prísť poradiť do 40 kontaktných miest v rámci Slovenska, zatelefonovať na zvýhodnenú Zákaznícku linku 0850 111 211 alebo poistiť sa cez www.union.sk jednoducho a rýchlo z pohodlia vášho domova.


12

novinky

ŠPORT

ZÍSKALI PÄŤ ZLATÝCH MEDAILÍ NA MS Vo výprave Slovenskej federácie karate a bojových umení (SFKaBU) na Majstrovstvách sveta v karate a kobudo organizácie World Traditional Karate Association (WTKA) boli aj cvičenci z Karate klubu Veľký Krtíš. Celkovo získali päť zlatých, päť strieborných a osem bronzových medailí.

V talianskom mestečku Marina di Carrara v toskánskom

kraji sa konali majstrovstvá sveta v karate a kobudo organizácie WTKA. Súťaž sa konala v modernom športovom komplexe. Do výpravy Slovenskej federácie karate a bojových umení za veľkokrtíšsky klub nominovali Adama a Igora Rusnákovcov, Zuzanu Hečkovú a Teréziu Kričkovú. Nominácia pretekárov predchádzala plánovanej tréningovej príprave na regionálnych súťažiach a seminároch pod odborným vedením hlavného reprezentačného trénera SFKaBU Ladislava Klementisa. Cvičenci reprezento-

vali v súťažných disciplínach kata jednotlivci, kata družstvá a v zápase kumite družstvá. Reprezentanti Veľkého Krtíša sa popasovali s účastníkmi z viac ako 70 krajín, a získali päť zlatých, päť strieborných a osem bronzových medailí. „Výsledky našich pretekárov boli v silnej konkurencii veľmi dobré. V kategóriách jednotlivcov a družstiev nastúpili celkom v dvadsiatich deviatich kategóriách. Niektorým sa darilo viac, iným menej, ale pre ich ďalšiu budúcnosť v karate nie sú dôležité medaile a súťažné víťazstvá, ale uvedomovanie si odkazu a tradícií zakladateľov i trénerov karate v našom meste,“ dodáva jeden z trénerov klubu. Svoje pocity zo súťaže opisuje aj členka výpra-

Cvičenci si z Talianska priniesli päť zlatých, päť strieborných a osem bronzových medailí. Foto: archív klubu

vy Slovenskej federácie karate a bojových umení za veľkokrtíšsky klub Zuzana Hečková: „S majstrovstvami sveta som celkom spokojná. Pre školské povinnosti nebolo veľa času na tréning, preto som sa pripravovala aj v Banskej Bystrici, kde som mala individuálne tréningy. Nebola to moja prvá súťaž, ale pred každým cvičením mám trému. Z majstrovstiev sveta som si domov priniesla

niekoľko umiestení, s ktorými som spokojná, aj keď stále je čo vylepšovať.“ Pre záujemcov organizátori pripravili semináre a zápasy aj v iných bojových štýloch ako kickbox, K1, full kontakt, muay thai, mixed martial arts, tai chi, taekwondo, ju jitsu, light kombat, kempo, nunchaku, tradičná a bezpečnostná sebaobrana. Martina Púpavová

SLOVÁCI DO SOČI S ČIČMIANSKYM VZOROM NA OBLEČENÍ Slovenský olympijský výbor (SOV) nedávno predstavil oficiálne oblečenie slovenskej výpravy na XXII. zimnej olympiáde v Soči. Dominovať bude čičmiansky vzor, hlavným motívom sa stalo srdce, ktoré má symbolizovať spojenie pre jeden tím. Na identifikáciu slovenského olympijského tímu bude v Soči slúžiť vzor, ktorého symbolom je teplý sveter. SOV tak opäť vsadil na rovnakú kartu ako počas minuloročnej olympiády v Londýne. „Chceme pokračovať v ľudovej tradícii a v motíve nášho kultúrneho dedičstva. Čičmiansky vzor je

tvarovateľný a rôznorodý motív na grafické stvárnenie a použitie,“ uviedol prezident SOV František Chmelár. Čičmiansky vzor bude na svetroch doplnený o motív srdca. Ten má symbolizovať jeden tím. „Srdce, ktoré sa objavuje na olympijskom oblečení, je prepojené tak, aby predstavovalo jeden tím. Chceme tým ukázať, že šport znamená pre Slovákov hrdosť a česť. Srdce nás spája, sme jeden tím,“ dodal predseda predstavenstva Slovenskej olympijskej marketingovej, a. s. Daniel Liška. V spomínanom oblečení sa slovenská výprava predstaví aj pri odovzdávaní slávnostného sľubu prezidentovi SR Ivanovi Gašparovičovi 30. januára 2014.

Rozdielne počasie

Výber oblečenia bol podmienený aj poveternostnými podmienkami, ktoré sa dajú v Soči očakávať. „Štáb v Soči mal veľmi zložitú úlohu vybrať vhodný typ oblečenia vzhľadom na teplotné rozdiely, ktoré tam panujú. Pri mori bude zrejme 14 až 20 stupňov a v horách sa to bude pohybovať od 0 do -10. Škála je skutočne široká a oblečenie by tak malo byť zodpovedajúce pre lyžiarov, bežkárov, či sánkarov, ale aj na teplé počasie. Celá výprava bude mať jednotné oblečenie s tým, že jednotlivé časti bude možné kombinovať,“ povedala Janka Gantnerová, vedúca slovenskej výpravy v Soči.

Oblečenie slovenskej výpravy na XXII. zimných olympijských hrách v Soči. Foto: TASR/Michal Svítok

Na každú príležitosť

Slovenská výprava v Soči bude mať k dispozícii oblečenie na každú príležitosť. Špeciálna súprava je pripravená zvlášť pre mužov a ženy na otvárací ceremoniál, v prípade medailového úspechu budú slovenskí reprezentanti opäť inak odetí. K vrchnej bielej bunde a čiernym softshellovým otepľovačkám

bude rozdiel v čelenke, ktorú budú mať na hlave ženy. Na mužskej hlave sa v prípade medailového úspechu objaví baretka. K tradičnej kombinéze vo farbách štátnej zástavy u lyžiarov pribudne aj netradičná čierno-žltá kombinácia, v ktorej budú bojovať slovenskí biatlonisti. TASR

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Tallerova 10, 811 01 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Šéfredaktorka: Marta Svítková  Zástupca šéfredaktorky: Branislav Bucák  Vedúca vydania: Janka Kršiaková  Výrobný riaditeľ: Matúš Čačik  Vzor e-mailu na členov vedenia spoločnosti: meno.priezvisko@14news.eu  NOVINKY Veľký Krtíš, spravodajský dvojtýždenník  Náklad: 10 000 ks  Distribúcia: zdarma do domácností a firiem, garant distribúcie Slovenská pošta, a. s.  Registračné číslo MK SR: EV 4462/11  Obchodný manažér: Jozef Čičmanec, t. č. : 0917 77 50 09  Vzor e-mailu na členov redakcie: meno.priezvisko@14news.eu  E-mail: novinky.vk@14news.eu Copyright: 14 news, spol. s r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

Nvk 24 2013 web  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you