Page 1

10 000 0 ks

DvojtýŞdennĂ­k ĹždennĂ­k do domĂĄcnostĂ­ mĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem m

RoÄ?nĂ­k: III. Ä?Ă­slo 23/2013 DĂĄtum vydania: 28. 11. 2013

VeÄžkĂ˝ KrtĂ­ĹĄ

Kurzy V zĂĄkulisĂ­ posunkovej reÄ?i mĂşzea

Pokrok VeÄ?er plnĂ˝ dobra a nĂĄdeje Cup 2013

str. 3 „KoÄžko reÄ?Ă­ vieĹĄ, toÄžkokrĂĄt si Ä?lovekom,“ povedala si lektorka Ä˝ubica Ĺ arinovĂĄ a zaÄ?ala vo VeÄžkom KrtĂ­ĹĄi organizovaĹĽ kurzy posunkovej reÄ?i.

str. 8-9 Peniaze z predaja anjelov umelkyne Gordany Turuk poputujĂş na ĂşÄ?et Ăšnie nevidiacich a slabozrakĂ˝ch Slovenska, aby pomohli najmä deĹĽom v predĹĄkolskom veku.

str. 4 V depozitåroch NovohradskÊho múzea a galÊrie je viac ako tridsażtisíc exponåtov. Pozreli sme sa na pråcu reťtauråtorov, ktorí sa starajú o ich dobrú kondíciu.

str. 10 TohtoroÄ?nĂ˝ seriĂĄl automobilovĂ˝ch pretekov Pokrok Cup 2013, ktorĂ˝ je ĹĄportovej verejnosti znĂĄmy aj ako populĂĄrny Hobby Rally Cup, uĹž mĂĄ svojho vĂ­ĹĽaza.

%$16.2%<675,&.ĂŠ.5$- 0Ă&#x2C6;129e+2ä83$1$

Hlasovanie v druhom kole volieb Ĺžupanov vyĹĄĹĄĂ­ch ĂşzemnĂ˝ch celkov potvrdilo na dovtedajĹĄĂ­ch pozĂ­ciĂĄch ĹĄtyroch predsedov. Zmena nastala v Banskobystrickom kraji, kde sa novĂ˝m Ĺžupanom stal Marian Kotleba. 2SDNRYDQpGUXKpNRORERORSR]QDĂžHQpHĂŁWHPHQĂŁtP]iXMPRPYROLĂžRYDNR WRERORQRYHPEUDNHÄ&#x2021;~ĂžDVĢGRVLDKODSHUFHQWD9]R]QDPHEROR]DStVDQĂŞFKRSUiYQHQĂŞFKYROLĂžRY]QLFKNXUQiPSULĂŁORLED ĂžRSUHGVWDYXMHSHUFHQWQ~~ĂžDVĢ

,QIRUPRYDORWRPSUHGVHGDĂ&#x2019;VWUHGQHMYROHEQHMNRPLVLHâWHIDQâNUDEiN 1DFKYRVWHVNRQĂžLO.RĂŁLFNĂŞNUDMV SHUFHQWDY%UDWLVODYVNRPD7UQDYVNRP SUHNURĂžLO]iXMHPYROLĂžRYSHUFHQW 1LWULDQVN\GRVLDKRO~ĂžDVĢSHUFHQWD1DRSDNQDMYLDFYROLĂžRY]D]QD-

PHQDO%DQVNRE\VWULFNĂŞNUDMÂąDWR SHUFHQWD1RYĂŞPSUHGVHGRP%DQVNRE\VWULFNpKRVDPRVSUiYQHKRNUDMDVD VWDO0DULiQ.RWOHED9GUXKRPNROH YROLHEĂĽXSDQDGRVWDORGYROLĂžRY SHUFHQWD KODVRY 'RWHUDMĂŁtĂŁpI NUDMD9ODGLPtU0DÄ&#x2013;NDVNRQĂžLOVR]LVNRPSHUFHQWD9%UDWLVODYVNRP NUDMLEXGHÄ&#x2021;DOĂŁLHĂŁW\ULURN\SRNUDĂžRYDĢ 3DYRO)UHĂŁRY7UQDYVNRP7LERU0LNXĂŁ Y1LWULDQVNRPNUDMLERO~VSHĂŁQĂŞ0LODQ

%HOLFD.RĂŁLFNpPXNUDMXEXGHQDÄ&#x2021;DOHM ĂŁpIRYDĢ=GHQNR7UHEXÄ?D 3UHGVHGQtĂžNDâWDWLVWLFNpKR~UDGX65 Ä?XGPLOD%HQNRYLĂžRYiSRWYUGLODKODGNp DEH]SUREOpPRYpVSUDFRYDQLHYĂŞVOHGNRY3UY~SRWYUGHQ~RNUVNRY~]iSLVQLFX GRVWDOâWDWLVWLFNĂŞ~UDGYVRERWXR K]*DODQW\SRVOHGQiSULĂŁOD]R=iKRUVNHM%\VWULFHÂąPLQ~WSRSROQRFL 7H[WDIRWR7$65


2

novinky

SPRAVODAJSTVO

ZASKOČÍ NÁS ZIMA? Mesto Veľký Krtíš je na zimu pripravené. Spoločnosť, ktorá zabezpečuje zimnú údržbu, má k dispozícii desať mechanizmov, na sklade 90 ton soli a 300 ton inertného posypového materiálu. Mesto Veľký Krtíš tak, ako po minulé roky, sa aj tento rok pripravilo na zimu. Poslanci Mestského zastupiteľstva vzali na vedomie Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií, parkovísk, verejných plôch a chodníkov na obdobie zimy 2013 – 2014. Jeho cieľom je zabezpečiť kvalitnú prípravu i výkon zimnej údržby v meste Veľký Krtíš. „Zimná údržba je súhrnom riadiacich a výkonných činností, ktorými sa zabezpečuje zjazdnosť a schodnosť komunikácií a odstraňujú sa nedostatky v zjazdnosti spôsobené poveternostnými a klimatickými podmienkami,“ povedala hovorkyňa Veľkého Krtíša Erika Grega.

Dôležitosť komunikácií

V rámci operačného plánu sú komunikácie rozdele-

né podľa poradia dôležitosti do troch poradí. V prvom poradí dôležitosti sú prístupové komunikácie k areálu nemocnice, polície, potravinárske predajne, autobusové nástupištia a križovatky, ako aj komunikácie s väčším sklonom. Druhé poradie dôležitosti tvoria prístupové komunikácie ku školám, k pošte, hlavné trasy k sídliskám. Poradie dôležitosti III. zahŕňa prístupové komunikácie k obytným blokom, rodinným domom, parkoviská a odstavné plochy. Spoločnosť vykonávajúca zimnú údržbu má k dispozícii 10 mechanizmov, na sklade 90 ton soli a 300 ton inertného posypového materiálu. V prvom polroku 2013 mesto za zimnú údržbu zaplatilo 121 210 eur. (cor)

TMA NAD BANSKOU BYSTRICOU Asi stovka ľudí prišla v nedeľu 24. novembra večer na hlavné schodisko pod Pamätník SNP v Banskej Bystrici, aby tam zapálili sviečky a vyjadrili tak svoj odmietavý postoj k volebnému výsledku v Banskobystrickom kraji. Podujatie zorganizovali niekoľkí občianski aktivisti. „Keďže voľby prebehli demokraticky, tak aj my chceme demokraticky, pokojným spôsobom, vyjadriť protest proti tomu, že bol zvolený človek, ktorý reprezentuje hodnoty, ktoré nepatria do demokracie, hodnoty, ktoré sú v rozpore so Slovenským národným povstaním, ktoré začalo práve tu, v Banskej Bystrici,“ povedal jeden z iniciátorov akcie Rado Sloboda. „Dali sme, žiaľ, človeku, ktorý presadzuje fašistické myšlienky, moc a peniaze. Z človeka, ktorý doposiaľ len štekal, sme urobili niekoho, kto môže v budúcnosti aj pohrýzť a to si na Slovensku dnes málokto uvedomu-

je,“ uviedla jedna z účastníčok protestu Ingrid Kosová. Tiché zhromaždenie pod pamätníkom bolo prvou z akcií, ktorými chcú aktivisti upozorniť na dôsledky prekvapujúceho volebného výsledku v kraji. „Chceme takto upozorniť na to, že bol zvolený človek, ktorý rozdeľuje ľudí na základe farby pleti a rozličných iných rozdielov,“ pripomenul. Okolo šesťdesiat ľudí prišlo v nedeľu večer vyjadriť nesúhlas so zvolením Mariana Kotlebu aj na bratislavské Námestie SNP, kde počas tichého zhromaždenia zapálili sviečky. TASR

Výstava fotografií je spojená s prehliadkou ručný prác nevidiacich a slabozrakých.

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ PRE NEVIDIACICH A SLABOZRAKÝCH V priestoroch Novohradského múzea a galérie (NMG) je od 15. novembra sprístupnená výstava fotografií pod názvom Cesta svetla. Jej témou je svet a vnímanie sveta nevidiacich a slabozrakých prostredníctvom fotografie. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska už po desiaty krát usporiadala fotografickú súťaž Cesta svetla. Do súťaže sa mohol zapojiť ktokoľvek, kto zobrazuje vo svojej tvorbe problematiku vnímania sveta zrakovo postihnutých ľudí. Výber fotografií desiateho ročníka sa ešte stále nachádza v Bratislave. Fotografie, ktoré sa nachádzajú v priestoroch NMG ale pochádzajú z minulého ročníka súťaže. Prečo je to tak, vysvetľuje Renáta Oláhová, členka Únie nevidiacich a slabozra-

kých Slovenska. „Keďže je výstava putovná a je o ňu záujem zo strany galérií a podobných inštitúcií, fotografie sa k nám dostanú vždy s ročným omeškaním. Myslím si ale, že to nie je žiadna škoda, pretože sú skutočne veľmi hodnotné.“ Fotografi prihlasujú do súťaže svoje diela v dvoch kategóriách čiernobiela a farebná fotografia.

Popis fotografií v braillovom písme

V súčasnosti je v NMG vystavených dvadsaťjeden snímok

od rôznych autorov. Zaujímavosťou je, že každá snímka má popis vytlačený aj v braillovom písme. „Snažili sme sa k fotografiám umiestniť popis aj v písme pre nevidiacich. Napríklad slabozrakí ľudia, ktorí sú schopní vnímať farby alebo aj celý obraz z určitej vzdialenosti, už nemusia vidieť čiernotlač v popise. Práve pre nich je určený popis v braillovom písme,“ vysvetľuje Oláhová. Súčasťou výstavy je aj prehliadka ručných prác členov Základnej organizácie ÚNSS v Lučenci, ktoré vytvorili v rámci projektu s názvom (Ne)Dopleťme to! Text a foto: (mha)

FILMOVÉ CESTIČKY PRE ŠTUDENTOV Deň študentov si pripomenuli a oslávili aj študenti a učitelia na gymnáziu vo Veľkom Krtíši. Gymnázium Augstava Horislava Škultétyho vo Veľkom Krtíši pripravilo pre svojich žiakov pestrý program v rámci Dňa študentov. Piatok 15. novembra si študenti zmerali sily vo futbalovom zápase a pre nie-

ktoré ročníky bol pripravený program Filmové cestičky. V ňom mali možnosť študenti spoznať osobnosti regiónu, kultúrne pamiatky a na záver im hodinu spestrili hrané filmy z dielne Urtica Filmu Žihľava. Všetky filmy sú dielami našich filmových amatérov, ktorí žnú úspechy a študenti mali možnosť nahliadnuť do ich tvorby. Organizátorom Filmových cestičiek je Hontiansko-ipeľské

osvetové stredisko, ktoré ich prináša na viaceré školy v našom okrese. Žiaci majú možnosť si rozšíriť prehľad o kultúrnych pamiatkach v našom okrese, medzi ktorými je aj kaštieľ v Malých Zlievciach, ktorý sa medzičasom zrútil. Autori filmu Robo Tóth a Pavol Antolov ho však zachytili ešte v celosti. (ivk)


číslo 23/2013

SPRAVODAJSTVO

3

POSUNKOVÁ REČ ZAUJÍMA AJ POČUJÚCICH Vo Veľkom Krtíši začali organizovať kurzy posunkovej reči. Záujemcovia o výučbu, ktorú vedie lektorka Ľubica Šarinová, sa stretávajú v predajni Deaf Kebab. Tú vlastní jej sluchovo postihnutý syn Pavel a personál v nej tiež nepočuje. O spoznávanie reči nepočujúcich je v meste veľký záujem. Ako prví ho prejavili zákazníci veľkokrtíšskeho Kebabu. Rýchle občerstvenie je vlastne chránená dielňa a pracujú v nej nepočujúci spolu s počujúcimi asistentmi. Zákazníci sa chceli naučiť vedieť poďakovať, alebo si sami niečo vypýtať, a preto sa často pýtali, ako to majú rukami ukázať.

Život v tichu

„Syn Pavel mi preto navrhol, aby sme zorganizovali kurzy posunkovej reči priamo v predajni kebabu,“ povedala Ľ. Šarinová, ktorá sa teda pred mesiacom stala lektorkou týchto kurzov. S posunkami sa totiž stretáva celý svoj život.

Jej rodičia boli totiž nepočujúci, rovnako je aj jej manžel a jeden z dvoch synov. Ľudia prejavili o výučbu okamžite veľký záujem, čo nikto ani nečakal. Lektorka preto rozdelila účastníkov na dve skupiny po osem až desať, ktorí sa stretávajú dvakrát do týždňa. „Som veľmi šťastná, že je o posunkovú reč záujem práve vo Veľkom Krtíši, pretože tu veľa nepočujúcich nežije. Ľudia to preto nemajú veľmi kde využiť, no vyskúšať si to môžu okamžite v predajni, kde ich obslúži nepočujúci zamestnanec,“ ozrejmila Šarinová.

Bezplatné kurzy

Očakávala, že o kurz prejavia záujem hlavne študen-

ti. Je to ale úplne opačne. Navštevujú ho totiž najmä dospelí, ale aj malé deti. Nie sú to iba tí, ktorí majú v rodine nepočujúcich, ale aj bežní zákazníci. Kurzy trvajú osem týždňov, čiže spolu 16 hodín. Sú bezplatné a účastníci sa naučia základy posunkovej reči. Lektorka by chcela spolu so synmi zorganizovať takúto výučbu nielen vo Veľkom Krtíši, ale aj v iných slovenských mestách. „Malo by to byť vo Zvolene, Krupine, Detve či Prešove, všade tam totiž fungujú naše rýchle občerstvenia. Plánujeme aj ďalšie prevádzky, najbližšie sa otvorí v Poltári,“ doplnila. Podľa slov Šarinovej nepočujúci to majú stále na Slovensku veľmi ťažké a počujúci

Veľkokrtíšania prejavili o kurz záujem.

im mnoho dlhujú. „Hluchota nie je ťažká, alebo strašná. Najhoršie na nej je, že nepočujúci nemajú prístup k informáciám. Môžu si vypočuť iba 5 minút správ pre nepočujúcich, zaslúžili by si pritom 24-hodinový prísun informácií,“ domnieva sa Veľkokrtíšanka, ktorá v minulosti posunkovala správy verejnoprávnej televízie. Vyzdvihla Nadáciu Pontis, ktorá robí

projekty práve pre nepočujúcich. Podľa Šarinovej však nemôže suplovať úlohu štátu. „Možno, keby si každý z nás uvedomil, že sa to môže stať aj jemu, tak by sa inak správal. Preto ma veľmi teší, keď ľudia prejavia záujem o posunkový jazyk, ako je tomu aj teraz na tomto kurze,“ dodala s úsmevom. Text a foto: (cor)

SVETOVÝ DEŇ PREVENCIE TÝRANIA DETÍ Milióny detí na svete trpia následkami týrania, zanedbávania a sexuálneho zneužívania. Aj na Slovensku sa počet týraných či zanedbávaných detí zvyšuje. Na tieto skutočnosti, na prevenciu a pomoc týmto deťom sú zamerané viaceré aktivity na Slovensku pri príležitosti Svetového dňa prevencie týrania detí, ktorý bol 19. novembra. Podľa zahraničných výskumov sa asi každé piate dieťa v Európe stane aspoň raz obeťou sexuálneho zneužívania, pričom podľa odhadov v 70 až 85 percentách prípadov je páchateľom človek, ktorého obeť pozná. Na Slovensku podľa staršieho prieskumu realizovaného v roku 1998 občianskym združením SLONAD 24,8 percenta detí z 5230 respondentov bolo vystavených telesnému týraniu zo strany rodičov (bitie rôznymi predmetmi, kopanie do dieťaťa, porezanie, a pod.) a 12,3 percenta uviedlo aspoň jednu z foriem sexuálneho zneužívania.

Alarmujúce čísla

Z nového prieskumu, ktorý realizoval Inštitút pre výskum práce a rodiny v októbri 2013 na vzorke 1560 detí, vyplýva, že až 36 percent detí je vystavených jednej zo štyroch foriem násilia. Najčastejšou formou násilia je fyzické násilie (23,2 percenta), nasleduje emočné násilie (20,6 percenta), zanedbávanie (9,4 percenta) a sexuálne násilie (7,1 percenta.) V oblasti fyzického násilia z 23 percent detí 8.-9. ročníkov základnej školy uviedlo kopnutie nohou 19,8 percenta, popálenie cigaretou 4,5 percenta a dusenie rukami či vankúšom 3,4 percenta detí. O týchto

závažných zisteniach informovala dnes Mariana Kováčová z Centra Slniečko, neziskovej organizácie.

Prevencia pomocou informovanosti

Najúčinnejším prostriedkom na elimináciu tohto javu je prevencia, a to formou metodicky pripravených programov pre deti, v rámci ktorých sa naučia chrániť, povedať nie, ak im niekto ubližuje a hľadať pomoc, ak si samy nevedia poradiť. Takisto je dôležité informovanie dospelých, či už v oblasti zdravotníctva, školstva a v iných rezortoch, ktorí si môžu všimnúť a upozorniť, že deti sú týrané. Je veľmi dôležité, aby si každý človek všímal ľudí okolo seba, verejnosť by nemala zostať ľahostajná k deťom. O preventívnom projekte týrania detí a domáceho násilia-kampani Slovensko potre-

buje dobrých otcov novinárov informovala podpredsedníčka Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Lucia Faltinová. Partnerom kampane je Fórum donorov, ktorého je Faltinová výkonnou riaditeľkou. Zámerom tejto kampane je verejne poďakovať a spoločensky oceniť radových dobrých otcov, vyzdvihnúť ich dôležitú úlohu pre dieťa, jeho matku a spoločnosť. Chceme pripomenúť, že materiálne zabezpečenie zo strany otcov nie je všetkým a pre kvalitu života a prosperitu spoločnosti je ich poslanie oveľa komplexnejšie a významnejšie. Faltinová zdôraznila takisto dôležitosť propagovania filantropie ako životného štýlu.

lantropie, ktorý pripravilo Fórum donorov a Divadlo Malá scéna STU v Bratislave. Súčasťou tohto benefičného podujatia bolo divadelné predstavenie Spoveď II. scenáristu Jána Koreca a režiséra Štefana Korenčiho, ako aj koncert. Účinkovali amatérski herci, ako aj hudobne nadaní zahraniční diplomati na Slovensku a predstavitelia občianskej spoločnosti. Uskutočnila sa aj zbierka na podporu aktivít na pomoc týraným deťom a cez prestávku bola autogramiáda knihy Evy Bacigalovej Slzy otcov. Začiatkom decembra sa v Divadle Andreja Bagara v Nitre bude konať benefičný koncert za účasti mnohých umelcov a hudobníkov.

Viaceré aktivity

Medzi aktivity zamerané na prevenciu týrania a pomoc deťom patril Večer fi-

TASR


4

novinky

SPEKTRUM

KEÄ&#x17D; SA V MĂ&#x161;ZEU KONZERVUJE V depozitĂĄroch NovohradskĂŠho mĂşzea a galĂŠrie (NMG) je viac ako tridsaĹĽtisĂ­c exponĂĄtov. O ich dobrĂş kondĂ­ciu sa starajĂş dvaja reĹĄtaurĂĄtori a konzervĂĄtori Jaroslava HatvaniovĂĄ a Ladislav KobliÄ?ek. Pri ich prĂĄci na nich dĂ˝cha nielen histĂłria, ale aj prach, plesne a mnoĹžstvo chĂŠmie. O prĂĄci konzervĂĄtorov a reĹĄtaurĂĄtorov sa beĹžnĂ˝ nĂĄvĹĄtevnĂ­k mĂşzea veÄža nedozvie. ZvyÄ?ajne sa Äžudia prichĂĄdzajĂşci za zaujĂ­mavosĹĽami stretnĂş so sprievodcom a kurĂĄtorom. Za prezentovanou vĂ˝stavou vĹĄak stoja aj Äžudia v bielych plĂĄĹĄĹĽoch s respirĂĄtorom na tvĂĄri. Ich pracoviskom je dielĹ&#x2C6;a so ĹĄpecifickou atmosfĂŠrou. KonkrĂŠtne v Novohradskom mĂşzeu ich dielĹ&#x2C6;u nĂĄjdete v prvĂ˝ch dverĂĄch napravo po vstupe do brĂĄny mĂşzea. Po miestnostiach sĂş porozkladanĂŠ veci od vĂ˝myslu sveta. Hlavica plynovĂŠho kandelĂĄbra Ä?akĂĄ na svoju chvĂ­Äžu spolu so secesnĂ˝mi lustrami. VedÄža nich historickĂŠ panvice uloĹženĂŠ na ĹĄkatuliach s Ăşlomkami keramiky. V susednej miestnosti zas Ä?akajĂş na svoju chvĂ­Äžu rozobratĂŠ nĂĄstennĂŠ hodiny. V rohu stojĂ­ koÄ?Ă­k podobnĂ˝ tomu, Ä?o tlaÄ?il na zĂĄver filmu MusĂ­me si pomĂĄhaĹĽ Bolek PolĂ­vka.

NajradĹĄej mĂĄ kovy

Jaroslava HatvaniovĂĄ pracuje v NMG pomaly tridsaĹĽ rokov. Za ten Ä?as sa podieÄžala takmer na vĹĄetkĂ˝ch muzeĂĄlnych vĂ˝stavĂĄch. Na pracovnom stole mĂĄ porozkladanĂŠ

panvice. Nie preto, Ĺže by ĹĄla nieÄ?o piecĹĽ. PrĂĄve dokonÄ?ila ich konzervĂĄciu. â&#x20AC;&#x17E;SĂş to predmety, ktorĂŠ som naĹĄla v depozitĂĄri a bolo ich potrebnĂŠ znovu oĹĄetriĹĽ. Ä&#x152;asom zaÄ?ali znovu reagovaĹĽ so vzduchom. Musela som ich najskĂ´r dekonzervovaĹĽ od starĂ˝ch lĂĄtok, vyÄ?istiĹĽ a znovu zakonzervovaĹĽ,â&#x20AC;&#x153; predstavuje svoju prĂĄcu HatvaniovĂĄ. Z materiĂĄlov mĂĄ najradĹĄej kov a keramiku. â&#x20AC;&#x17E;Mojou Ăşlohou ako konzervĂĄtorky nie je urobiĹĽ z predmetu novĂ˝, ale upraviĹĽ ho do takej podoby, aby boli jasnĂŠ stopy pouŞívania,â&#x20AC;&#x153; vysvetÄžuje. MedenĂŠ panvice so zelenou patinou Ä?istĂ­ reĹĄtaurĂĄtorka kyselinou citrĂłnovou. SkorodovanĂŠ ĹželeznĂŠ predmety zas oĹĄetruje roztokmi na bĂĄze kyseliny fosforeÄ?nej. V minulosti sa kovovĂŠ predmety oĹĄetrovali takzvanĂ˝m Ä?iernenĂ­m. Po zahriatĂ­ sa ponorili do oleja a povrch tak zĂ­skal Ä?ierny nĂĄdych. Na zĂĄver sa predmet natrel vÄ?elĂ­m voskom, donedĂĄvna vĹĄade dostupnĂ˝m. â&#x20AC;&#x17E;Teraz sa na vytvorenie tohto efektu pouŞíva tanĂ­n. TanĂ­nom konzervujem aj kovovĂŠ predmety z archeologickĂ˝ch nĂĄlezĂ­sk,â&#x20AC;&#x153; hovorĂ­ HatvaniovĂĄ a zĂĄroveĹ&#x2C6; vysĂ˝pa na stĂ´l Ä?ierne kĂşsky

kovu. PĂ´vodne to bol obojruÄ?nĂ˝ nĂ´Ĺž. â&#x20AC;&#x17E;Na zĂĄver sa povrch kovu pokryje buÄ? ĹĄpeciĂĄlnym voskom, alebo lakom,â&#x20AC;&#x153; vysvetÄžuje HatvaniovĂĄ. Medzi jej obĞúbenĂŠ materiĂĄly patrĂ­ aj keramika. Ako reĹĄtaurĂĄtorke sa jej dostĂĄvajĂş do rĂşk aj Ăşlomky nĂĄdob od archeolĂłgov. Jej Ăşlohou je ich poskladaĹĽ a zlepiĹĽ.

Ĺ elak je drahĂ˝

Ladislav KobliÄ?ek sa zas venuje drevu a drevenĂ˝m predmetom. K prĂĄci s drevom ho viedol jeho otec, znĂĄmy vĂ˝robca ÄžudovĂ˝ch nĂĄstrojov, Tibor KobliÄ?ek. â&#x20AC;&#x17E;V minulosti Äžudia oĹĄetrovali drevenĂŠ predmety tĂ˝m, Ä?o mali beĹžne doma. Ĺ˝ivoÄ?Ă­ĹĄnym tukom, ÄžanovĂ˝m olejom alebo vÄ?elĂ­m voskom. NeskĂ´r to bol najmä ĹĄelak, pouŞívanĂ˝ na nĂĄbytok,â&#x20AC;&#x153; vysvetÄžuje reĹĄtaurĂĄtor. NĂĄbytok natieranĂ˝ ĹĄelakom si mohli dovoliĹĽ len bohatĹĄie alebo ĹĄÄžachtickĂŠ rodiny. V mĂşzeĂĄch sa s nĂ­m stretĂĄvame beĹžne. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ elakovanie je Ä?asovo veÄžmi nĂĄroÄ?nĂŠ. VytvoriĹĽ sĂşvislĂş vrstvu mĂ´Ĺže trvaĹĽ aj tri mesiace. Pri prĂĄci musĂ­ byĹĽ stĂĄla teplota okolo dvadsaĹĽpäż stupĹ&#x2C6;ov a minimum prachu,â&#x20AC;&#x153; vysvetÄžuje KobliÄ?ek. Naviac sa ĹĄelakovĂĄ politĂşra musĂ­ odbor-

Jaroslava HatvaniovĂĄ mĂĄ najradĹĄej prĂĄcu s kovom.

ne namieĹĄaĹĽ. Na to podÄža jeho slov nemĂĄ priestory ani Ä?as. Tak sa musĂ­ staroĹžitnĂ˝ nĂĄbytok posielaĹĽ do ĹĄpecializovanĂ˝ch dielnĂ­. Podobne je to aj s obrazmi. â&#x20AC;&#x17E;V kaĹždom jednom obdobĂ­ maliari pouŞívali inĂŠ farby a materiĂĄly. V naĹĄich podmienkach udrĹžiavanie naprĂ­klad obrazov nie je moĹžnĂŠ,â&#x20AC;&#x153; hovorĂ­ KobliÄ?ek.

S ihlou na Ä?ervĂ­ky

DrevenĂŠ muzeĂĄlne predmety trĂĄpia najmä drevokaznĂ˝ hmyz a huby. â&#x20AC;&#x17E;V lepĹĄie vybavenĂ˝ch reĹĄtaurĂĄtorskĂ˝ch dielĹ&#x2C6;ach majĂş na oĹĄetrovanie dreva komory, kde sa predmety ponĂĄrajĂş buÄ? do roztokov, alebo do plynov. Ja to robĂ­m ruÄ?ne,â&#x20AC;&#x153; vysvetÄžuje reĹĄtaurĂĄtor. RuÄ?ne v tomto prĂ­pade znamenĂĄ, Ĺže pomocou ihly a striekaÄ?ky nanĂĄĹĄa moridlo do chodbiÄ?iek po ĹĄkodcovi. OperĂĄcia nie

je vĹždy ĂşspeĹĄnĂĄ. Nemusia zahynúż vĹĄetky Ä?ervotoÄ?e a celĂĄ procedĂşra sa musĂ­ zopakovaĹĽ. Ä&#x17D;alĹĄĂ­m problĂŠmom drevenĂ˝ch exponĂĄtov je, Ĺže Ä?asom drevo strĂĄca svoju hustotu a pevnosĹĽ. â&#x20AC;&#x17E;Prejavuje sa to drobenĂ­m. NajÄ?astejĹĄie je to vidieĹĽ na nohĂĄch stolov a stoliÄ?iek. CelĂ˝ predmet sa preto musĂ­ natrieĹĽ ĹĄpeciĂĄlnou lĂĄtkou, ktorĂĄ do dreva vsiakne a po vyschnutĂ­ spevnĂ­,â&#x20AC;&#x153; opisuje proces KobliÄ?ek. Na stole mu prĂĄve odpoÄ?Ă­va niekoÄžko pondusovĂ˝ch nĂĄstennĂ˝ch hodĂ­n, ktorĂŠ eĹĄte musĂ­ zbaviĹĽ ĹĄkodcov. Obaja reĹĄtaurĂĄtori v spoluprĂĄci s inĂ˝mi odbornĂ˝mi pracovnĂ­kmi uĹž teraz zaÄ?Ă­najĂş pracovaĹĽ na vĂ˝stave svetiel a svietidiel. Jej otvorenie je naplĂĄnovanĂŠ na februĂĄr budĂşceho roku. Text a foto: Matej HolĂ˝

PROBLĂ&#x2030;MY S VLASMI

Ladislav KobliÄ?ek. UÄ?arovalo mu drevo.

PrednedĂĄvnom sme priniesli rozhovor VYHGHQtPWHMWRÂżUP\RSUREOHPDWLNH Y\SDGiYDQLDYODVRYDRYĂŞURENRFK6$/217(;785(6NWRUpWiWRÂżUPD YHÄ?PL~VSHĂŁQHXYLHGODQDWX]HPVNĂŞWUK 'R]YHGHOLVPHVDRSUtSUDYNRFKNWRUp Y\YLQXOLSRGÄ?DQDMQRYĂŁHMWHFKQROyJLH ĂŁSLĂžNRYtRGERUQtFL]86$.RPSOHWQi YODVRYiN~UDVDVNODGi]WHUDSHXWLFNpKR YODVRYpKRĂŁDPSyQD]DÂźDNRQGLFLR-

QpUD]DÂź3RGÄ?DREURYVNpKRRKODVX VSRNRMQĂŞFK]iND]QtNRYVDNRQHĂžQH RVYHGĂžLOSUHSDUiWNWRUĂŞVNXWRĂžQH]DVWDYtSDGDQLHYODVRYDREQRYtLFKQRYĂŞ UDVW=iURYHÄ&#x2013;QiV]iVWXSFRYLDÂżUP\ XEH]SHĂžLOLĂĽHWLHWRSUtSUDYN\MHPRĂĽQp ]tVNDĢQLHOHQYPLHVWHÂżUP\DOHYHÄ?PL UĂŞFKORY\EDYXM~StVRPQpDMWHOHIRQLFNp REMHGQiYN\DWR]DVODQtPWRYDUXQD GRELHUNX

NVK 468/13

KvĂ´li mnohĂ˝m otĂĄzkam Ä?itateÄžov znovu zverejĹ&#x2C6;ujeme adresu firmy KVATROFIN s.r.o., ktorĂĄ sa ĂşspeĹĄne zaoberĂĄ predajom vlasovej kĂşry SALON TEXTURES. Je to KVATROFIN s.r.o., Ĺ karniclovskĂĄ 1, 909 01 Skalica, tel.: 034/664 74 35. www.vlasovakura.sk


číslo 23/2013

SPRAVODAJSTVO

5

35(0,e5),&29%,(/20'20( Predsedu vlády SR Roberta Fica prijal 21. novembra vo Washingtone americký prezident Barack Obama a viceprezident Joe Biden. Stretnutie v Bielom dome trvalo hodinu. Obama a Fico konštatovali, že partnerstvo USA so Slovenskom je založené na spoločných demokratických hodnotách a princípoch. Premiér pripomenul rozhodujúcu úlohu Spojených štátov v procese demokratických zmien v strednej Európe, ktoré sa začali pred vyše 20 rokmi. 'LVNXVLDV%LGHQRPVDWêNDOD RSHUiFLH,6$)Y$IJDQLVWDQH YUiWDQHDQJDåRYDQLDVD6ORYHQVNDYNUDMLQHDMSRURNX NHG\PiRGWLDĐRGtVĢ YlþãLQDPHG]LQiURGQêFKYRMHQVNêFKMHGQRWLHN

Naše dobré meno $NRSRVWUHWQXWt]G{UD]QLO )LFR~þDVĢ65YWHMWRYRMHQVNHMPLVLLUREtNUDMLQHGREUp PHQRÄ6PHSULSUDYHQtSRPiKDĢYWUpQLQJXDIJDQVNêP R]EURMHQêPVLOiPDVYRMXSUt-

YSURFHVHOLNYLGiFLHFKHPLFNêFK]EUDQt6êULHSULþRP SUHPLpU SRWYUGLO SULSUDYHQRVĢ6ORYHQVNDSRP{FĢ SULWRPWRSURFHVH )LFR]G{UD]QLOYê]QDPUHJLRQiOQHMNRRUGLQiFLHPHG]LNUDMLQDPL9\ãHKUDGVNHMãWYRUN\ NWRUHMSUtQRVYUiPFL(XUySVNHM~QLHQHXVWiOHUDVWLH 6YLFHSUH]LGHQWRPVD]KRGOLWLHåQDSRWUHEHY\WYiUDQLD QRYêFKSUDFRYQêFKSUtOHåLWRVWtDSRGSRU\HNRQRPLFNpKRUDVWXQDRERFKEUHKRFK $WODQWLNXSURVWUHGQtFWYRP SULSUDYRYDQHMREFKRGQHMGRKRG\PHG]L(ÒD6SRMHQêPLãWiWPL Ä=DXMtPDOLFKVWDYVORYHQVNHM HNRQRPLN\6~YãDNSUHVYHGþHQtåHWUHEDYLDFLQYHVWRYDĢ DNRLEDãNUWLĢ7iWRSROLWLND MHUR]GLHOQDY86$D(ÒþR WUHEDUHãSHNWRYDĢ³SR]QDPHQDO)LFR 9 UR]KRYRUH QHRELãOL DQL ãNDQGiOVRGSRþ~YDQtPDPHULFNHM1iURGQHMEH]SHþQRVWQHMDJHQW~U\ 16$ $NRGRGDOVORYHQVNêSUHPLpUWiWR 3RþDVVWUHWQXWLDY2YiOQHMSUDFRYQL WpPDVDRWYRULODSUHGRYãHWWRPQRVĢEXGHPHNRRUGLQR- QLVWDQHSUtWRPQp³DYL]RYDO NêPYRY]ĢDKXY]iMRPQHMG{YDĢVRYãHWNêPLRVWDWQêPL +RYRULORVDDMRSRNURNX YHU\PHG]L86$D(ÒÄ1DNUDMLQDPLNWRUpV~Y$IJD- NWRUêVDSRGDULORGRVLDKQXĢ YUKOLVPHDE\VDHOLPLQRYDOL

G{VOHGN\WRKWRãNDQGiOXDE\ VDþRQDMVN{UXVNXWRþQLOVXPPLWQD~URYQL6SRMHQêFKãWiWRYD~QLHDQDãLHOVDPRGHO DNRY\ULHãLĢRWi]NXY]iMRPQpKRRGSRþ~YDQLDVD³R]UHMPLOVWêPåHGHWDLOQHQHSUHEHUDOL NWRUi NUDMLQD EROD SUHGPHWRP RGSRþ~YDQLD DNWRUiQLH

Ponúkli sme skúsenosti 6ORYHQVNR E\ RNUHP WRKWRVXPPLWXSULYtWDORDMþR QDMUêFKOHMãLH SRGStVDQLH REFKRGQHMGRKRG\)LFRMX SRYDåXMH ]D QHXYHULWHĐQH YêKRGQ~SUHREHVWUDQ\DOH SUHGRYãHWNêPSUH6ORYHQVNR6SROXVSUHPLpURPVD VWUHWQXWLD]~þDVWQLOLDMPLQLVWHUYQ~WUD5REHUW.DOLĖiNDPLQLVWHU]DKUDQLþQêFK YHFt0LURVODY/DMþiNÄ3RQ~NOLVPHREURYVNpVN~VHQRVWL QiãKRGLSORPDWLFNpKR]ERUX ]SURVWUHGLD]iSDGQpKR%DONiQXD9êFKRGQpKRSDUWQHUVWYD6RPYHĐPLUiGåHSR]RUQHSRþ~YDOLQi]RU\NWRUp SUH]HQWRYDO0LURVODY/DMþiN³GRGDOSUHPLpU

7H[WDIRWR7$65

PRVÁ OFICIÁLNA NÁVŠTEVA ZO SINGAPURU Prezident Singapurskej republiky Tony Tan Keng Yama spolu s manželkou Mary Tan pricestoval v dňoch 14. až 18. novembra na oficiálnu návštevu Slovenska. Išlo o vôbec historicky prvú návštevu SR, ale aj o prvú návštevu reprezentantov tejto krajiny v Európskej únii. 3RVNRQþHQtURNRYDQtSUH]LGHQW,YDQ*DãSDURYLþNRQãWDWRYDOEH]SUREOpPRYpY]ĢDK\ PHG]LRERPDNUDMLQDPLÄ7Hãt PDåHQiYãWHYDMH~VSHãQêP QDGYLD]DQtPQDPRMXQiYãWHYX6LQJDSXUXYURNX NHG\VPHWLHåKRYRULOLRPRåQRVWLDFKVSROXSUiFHYREODVWL HNRQRPLN\DREFKRGXDNWRUi VDDMUR]YLQXOD³SRYHGDOSUH]LGHQW65

QRVWLY\WYiUDQDMSULD]QLYHMãLHSRGPLHQN\SUHSRGQLNDQLH QDVYHWH³GRGDO,YDQ*DãSDURYLþ3RGĐDMHKRVORYMH6ORYHQVNRSRGREQHDNR6LQJDSXU NUDMLQRXVRVWUDWHJLFNRXSRORKRXÄ6PHQDNULåRYDWNHFLHVW VGREUêPQDSRMHQtPQDWUK\ ]iSDGQHMDYêFKRGQHM(XUyS\³ SRNUDþRYDO9\MDGULOWLHåSUHVYHGþHQLHåH]POXYDRYRĐQRPREFKRGHPHG]L(ÒD6LQJDSXURPXPRåQtHãWHEOLåãLX Dve malé krajiny RERMVWUDQQHYêKRGQ~KRVSR6LQJDSXUFKDUDNWHUL]RYDODNR GiUVNXVSROXSUiFXPHG]LQDLQãSLUDWtYQXPDO~NUDMLQXNWR- ãLPL NUDMLQDPL 6ORYHQVNê UiP{åHPDĢ]QDþQêPHG]LQi- SUH]LGHQWXYLHGROåHMHGQRX URGQêSROLWLFNêDMHNRQRPLF- ]SULRUtW6ORYHQVNDMHWUDQVNêYSO\YQDGLDQLHYRVYHWH IRUPiFLDQiãKRKRVSRGiUVWYD Ä6LQJDSXUMHVYHWRYêPLRG- VPHURPN]QDORVWQHMHNRQRPLERUQêPLNUXKPLKRGQRWHQê NHVY\ããRXSULGDQRXKRGQRDNRNUDMLQDNWRUiYV~þDV- WRXDÄ6LQJDSXUSDWUtPHG]L

3UH]LGHQW6LQJDSXUVNHMUHSXEOLN\7RQ\7DQDSUH]LGHQW65,YDQ*DãSDURYLþ Sy]XM~IRWRJUDIRPSRþDVVWUHWQXWLDY%UDWLVODYH)RWR7$659ODGLPtU%HQNR

6ORYHQVNHMUHSXEOLN\DRFHQLO NYDOLWXY]iMRPQêFKY]ĢDKRY RERFKNUDMtQÄ6ORYHQVNRDM Dohoda odstraňuje 6LQJDSXUV~]iVWDQFDPLYRĐprekážky QpKRREFKRGXDMSUHWRFKFHP 6LQJDSXUVNêSUH]LGHQW7RQ\ SRćDNRYDĢ]DSRGSRUX6OR7DQ.HQJ<DPQiP]DEOD- YHQVNHMUHSXEOLN\SULSRGSLVH KRåHODONYêURþLXY]QLNX GRKRG\PHG]L(ÒD6LQJDSXVYHWRYêFKOtGURYYRYêVNXPHQLHNWRUêFKWHFKQROyJLt³

URPRYRĐQRPREFKRGH³7iWR GRKRGDRGVWUDĖXMHPQRKpSUHNiåN\SULY]iMRPQRPREFKRGRYDQtRERFKNUDMtQ 7RQ\7DQ.HQJ<DP]G{UD]QLOåHMHKRNUDMLQDE\UDGDSRGSRULODDMY]iMRPQpVSR]QiYDQLHVDREþDQRYDGRGDOåHYLGt SRWHQFLiODMYSUHKĎEHQtVSROXSUiFHYREODVWLFHVWRYQpKRUXFKX2VRELWQHRFHQLOQDGYLD]DQLHSRGQLNDWHĐVNêFKNRQWDNWRY PHG]LVORYHQVNêPLDVLQJDSXUVNêPL¿UPDPLDSULHVWRU QDVSROXSUiFXYREODVWLYHG\ DYêVNXPXÄ6ORYHQVNRP{åH Y\XåtYDĢ6LQJDSXUDNRYVWXSQ~ EUiQXGRMXKRYêFKRGQHMÈ]LH DWDNWLHåVLQJDSXUVNtSRGQLNDWHOLDP{åXY\XåLĢ6ORYHQVNRDNRYVWXSQêSULHVWRUQDHXUySVNHWUK\6ORYHQVNRMHYHĐPL NRQNXUHQFLHVFKRSQRXHNRQRPLNRXDSUHWRW~WRSUtOHåLWRVĢ UDGLY\XåLMHPH³GRGDODVLQJDSXUVNiKODYDãWiWX ZZZSUH]LGHQWVN


6

novinky

SPRAVODAJSTVO

KOTLEBOVO PREKVAPUJÚCE VÍŤAZSTVO Novým predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) sa stal Marian Kotleba (ĽSNS). V druhom kole krajských volieb dostal od voličov 55,53 percenta (71 397 hlasov). Doterajší šéf kraja Vladimír Maňka (Smer-SD, KDH, SMK, SMS, ĽS, HZD, Strana zelených) skončil so ziskom 44,46 percenta (57 164 hlasov). 2 SHUVRQiOQ\FK RWi]NDFK QD ~UDGH %DQVNRE\VWULFNpKRVDPRVSUiYQHKRNUDMD %%6.  ]DWLDĐ MHKR QRYR]YROHQêSUHGVHGD]DďXGRY~VWUDQX1DãH6ORYHQVNR ď616 0DULDQ.RWOHEDKRYRULĢRGPLHWD1DWODþRYHM EHVHGHVDSRćDNRYDOYROLþRP]DSUHMDYHQ~G{YHUX Ä7iWRG{YHUDMHSUHPĖDREURYVNêP]iYl]NRPDVRPRGKRGODQêVSUDYLĢYãHWNRSUHWR DE\PRKOLYROLþLDMSRãW\URFK URNRFKSRYHGDĢåHYROLĢPD ERORVSUiYQ\PUR]KRGQXWtP³ SRYHGDO.RWOHED 1RYR]YROHQêSUHGVHGD%%6. VDQHREiYDåHVQtP]DVWXSLWHĐVWYRQHEXGHVSROXSUDFRYDĢÄ0\VOtPVLåHSRVODQFL GREUpQiSDG\SRGSRULD$N VDUR]KRGQ~PDERMNRWRYDĢ VDPLVDEXG~]RGSRYHGDĢ VYRMLPYROLþRP]DWDNpWRUR]KRGQXWLH³GRGDOOtGHUď616

Zlepšenie sociálnej situácie =DKODYQpSULRULW\VYRMKR S{VREHQLDY~UDGHSRYDåXMH0DULDQ.RWOHED]OHSãHQLHVRFLiOQHMDEH]SHþQRVWQHMVLWXiFLHDMYRGĐDKOHMãtFK UHJLyQRFKÄ8UþLWHY\FHVWXMHPDMGRPLNURUHJLyQRY QRWHQWRWêåGHĖWRSUDYGHSRGREQHHãWHQHEXGH³GRSOQLOQRYR]YROHQêSUHGVHGD%%6. 'RWHUDMãLHSROLWLFNpSRVWRMH QLHV~SRGĐDOtGUDď616SUHNiåNRXNWRUiE\SRãNRG]RYDOD]iXMP\UHJLyQX

Zahraniční investori

$NRSUREOpPYQtPDLQIRUPRYDQLHPpGLtRMHKRRVREHDMHSULSUDYHQêEUiQLĢ VD SUiYQRX FHVWRX Ä3UtSDGQêFK]DKUDQLþQêFKLQYHVWRURYRVREDSUHGVHGXVDPRVSUiYQHKRNUDMDXUþLWH QHEXGH]DXMtPDĢ3UHQLFKV~ Odmieta spoluprácu G{OHåLWtVWDURVWRYLDDSULPi6SROXSUiFX VR V~þDVQêPL WRULVNWRUêPLURNXM~=DSDUODPHQWQêPL SROLWLFNê- XMtPDLFKSUiYQDDVRFLiOQD PLVWUDQDPLď616RGPLH- VLWXiFLD0{åHPWRSRYHGDĢ WD Ä1HYLGtP G{YRG DE\ SUHWRåHViPVRPVHPGRVRPRGYOiG\åLDGDOSHQLD- WLDKROPLQLPiOQHWURFKLQ]H6XPDNWRU~%%6.GR- YHVWRURY³GRSOQLOþOHQSUHGVWiYDQDVYRMFKRGMHGRVWD- VHGQtFWYDď6160LURVODY WRþQiQDWRDE\VPH]DWLHWR %HOLþND SHQLD]HQLHþRGRNi]DOL³SRYHGDO.RWOHED EE 7$65

ROBERT FICO: =$9Ëġ$=6792 0$5,$1$.27/(%80Ðä8 6'.Ò'66$6$0e',È Kampaň v týždňoch pred voľbami 3UHPLpUREYLQLODMPpGLi NWRUpSRGĐDMHKRVORYXURELOLYSUHGFKiG]DM~FLFKGYRFK WêåGĖRFK0DULDQRYL.RWOHERYLREURYVN~NDPSDĖ6WUDQDDDQLVDPRWQê9ODGLPtU 0DĖNDQHQHV~QDYêVOHGNX Y%%6.åLDGQX]RGSRYHGQRVĢ0DĖNDPiQDćDOHMMHKR SRGSRUXÄ1HYLGtPåLDGQ\G{YRGQDMHKRULHãHQLH YUiPFLVWUDQ\6PHU6'³ SRYHGDO)LFR1DRWi]NX DNi EXGH VSROXSUiFD SRVODQFRY6PHUXY]DVWXSLWHĐVWYH%%6.V0DULDQRP .RWOHERP)LFRRGSRYHGDO Ä3RVODQFLVDEXG~VSUiYDĢ ãWDQGDUGQHRGPLHWQXYãHWN\YHFLNWRUpVPHUXM~NH[5)LFRÄ6PHU6'YRĐE\FHONRYRY\KUDO³)RWR7$65 WUpPL]PX³R]QiPLO)LFR ĆDOHM]G{UD]QLOåHYNDå9êþLWN\VPHURYDODMRVREQH GRPSUtSDGHUHãSHNWXMHYêPod víťazstvo Mariana Kotlebu sa výrazne NSUHGVHGRYL6'.Ò'63DY- VOHGRNYROLHEÄ5HãSHNWXpodpísal postoj ORYL)UHãRYLÄ9\KRYiUDĢVD MHPHY{ĐXYROLþRYNWRUtVD pravice a hlasy jej QDWRåHMHWRYLQDYãHWNêFK UR]KRGOLSUHSiQD.RWOHEX³ voličov, ktorí hlasovali VWUiQMHVPLHãQHNHćMHKR za neho preto, aby VWUDQDQHSRGSRULOD9ODGLPtUD Víťazstvo SMER-u vyhral nad Smerom. 0DĖNX³SRYHGDO)LFRÄ$N +RFLVWUDQD6PHU6'YRYRĐV reakcii na zverejnené QLHNWRQHGRNi]DOSRGSRULĢ EiFKåXSDQD%DQVNRE\VWULFvýsledky druhého kola SiQD0DĖNXQHVLHSULDPX NpKRNUDMDQHXVSHOD)LFR]Rvolieb do VÚC to ]RGSRYHGQRVĢ³]G{UD]QLO SDNRYDOåH6PHU6'YRĐE\ uviedol premiér 3RGĐDMHKRVORYSRGVWDWQi FHONRYRY\KUDOÄ0iPHãHVĢ a predseda strany þDVĢKODVRYSUH.RWOHEXEROL åXSDQRY]{VPLFKDRSRSmer-SD Robert Fico. KODV\SUDYLFRYêFKYROLþRY VODQFRYY]DVWXSLWHĐVWYiFKNUDNWRUt WDN KODVRYDOL QDMPl MRYYLDFDNRYSUHGFKiG]DM~9êVOHGRNY%DQVNRE\VWULF- SURWL6PHUXÄ%ROLWRVOR- FRPREGREt³VNRQãWDWRYDO NRP VDPRVSUiYQRP NUDML YiSUDYLFHNWRUiVLSRYHGD- %UDWLVODYDMHSRGĐDQHKRRVRSULStVDOQDMPlWRPXåH6'- ODåH$QFLNULVW6DWDQ+LW- ELWQi]iOHåLWRVĢÄ7XVDYãHWFL .Ò'6D6D6QHSRGSRULOL OHU0XVVROLQLNWRNRĐYHNMH VSRMLOLSURWL6PHUX³SRYHGDO NDQGLGiWD6PHUX9ODGLPt- OHSãtDNR6PHUWDNWRWRMH³ ]G{UD]QLO)LFR UD0DĖNX EE 7$65

IVAN GAŠPAROVIČ: VAROVANIE, KTORÉ PRIŠLO VČAS SUHGVWDYXM~]ORPYVORYHQVNHMSROLWLNH.êPWRWLåGRWHUD]IUXVWURYDQêYROLþSROLWLNXLJQRURYDODQHãLHOYROLĢ WHUD]VDSRGĐDSROLWROyJD]PHQLOQDW]YSURWHVWQpKRYROLþD „Je to výzva, aby politici pre- PL]PXDSRSXOL]PX³XYLHGRO Ä2GYROHEQpKRYtNHQGXQDVWDVWDOLE\ĢQHYãtPDYtDĐDKRVWDMQt *DãSDURYLþ ODLQiVLWXiFLDNWRUiEXGHPDĢ NYHFLDPNWRUpGOKRGRERWUiSLD ćDOãLHYHĐNpSUHVDK\)UXVWURREþDQRY6NODPDQtYROLþLV~WDN Protestný volič YDQêYROLþNYRĐEiPSULãLHO Q~WHQtKĐDGDĢSRPRFYRVREiFK 3RGREQêQi]RUPDM~DMYLDFH- DYROLO.RWOHEX³Y\KOiVLO0DUDVWUDQiFKEH]SURJUDPXNWRUp UtSROLWROyJLRYLD3DYRO0DU- FKHYVNê9tĢD]GUXKpKRNROD ]tVNDYDM~KODV\ãtUHQtPH[WUp- FKHYVNWYUGtåHWLHWRYRĐE\ YROLHEY%DQVNRE\VWULFNRP Aj prezident SR Ivan Gašparovič bole prekvapený z výsledku 2. kola volieb predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja. Vníma ho ako varovanie, ktoré prišlo včas. Reakciu prezidenta na víťazstvo Mariana Kotlebu poskytol Gašparovičov hovorca Marek Trubač.

NUDML0DULDQ.RWOHEDSRGĐD QHKRQHSULãLHOVQRYêPSURJUDPRPDNXUiW]PLHUQLOUpWRULNXD]PHQLOLPLGåÄ1HSULãLHOVR]iVDGQêPSROLWLFNêP PDUNHWLQJRPNWRUêPE\VD GDOY\VYHWOLĢMHKRQHXYHULWHĐQê~VSHFK9%DQVNHM%\VWULFLGDOKODVSURWHVWQêYROLþ³ SRGþLDUNROSROLWROyJ]DJHQW~U\3ULHVNXP\ EE 7$65

3UH]LGHQW65,*DãSDURYLþ)RWR7$65


Ä?Ă­slo 23/2013

SPRAVODAJSTVO

7

â7<5,52.< 1(%5$/3/$7 DoterajĹĄĂ­ predseda BanskobystrickĂŠho kraja VladimĂ­r MaĹ&#x2C6;ka sa v druhom kole volieb na Şupana stretol s Marianom Kotlebom. VĂ˝sledok bol neoÄ?akĂĄvanĂ˝ pre celĂŠ Slovensko. VladimĂ­r MaĹ&#x2C6;ka nĂĄm na druhĂ˝ deĹ&#x2C6; po voÄžbĂĄch poskytol rozhovor.

]Opakovane ste kandidovali na funkciu predsedu BanskobystrickĂŠho samosprĂĄvneho kraja. V prĂ­pade druhĂŠho kola sa vĹĄeobecne oÄ?akĂĄval vĂĄĹĄ sĂşboj s ĽudovĂ­tom KanĂ­kom, ten vĹĄak prekvapujĂşco skonÄ?il aŞ tretĂ­ za Marianom Kotlebom. Pripúťżali ste takĂ˝to vĂ˝voj? 3ULHVNXP\SUHGSUYĂŞPNRORP KRYRULOLĂĽH0DULDQ.RWOHED EXGHPDĢRNRORGHYlĢSHUFHQWÄ?XGRYtW.DQtNRNROR SHUFHQW0XVHOVRPVDEUiQLĢ DJUHVtYQHMNDPSDQLÄ?XGRYtWD .DQtND7HQWRV~ERMDOHVDPR]UHMPHDMÄ&#x2021;DOĂŁLHIDNWRU\ VS{VRELOLĂĽH0DULDQ.RWOHED VNRQĂžLOGUXKĂŞ

]PovaĹžovali ste svoj nĂĄskok pred Kotlebom z prvĂŠho kola za dostatoÄ?nĂ˝ prejav podpory voliÄ?ov pre vaĹĄe znovuzvolenie? Ä&#x2020;DNXMHPYĂŁHWNĂŞPNWRUtPL GDOLVYRMKODV9QDĂŁRPNUDML NDQGLGRYDORDĂĽMHGHQiVĢNDQGLGiWRY3UHWR]LVNSHUFHQWDYSUYRPNROHDQiVNRN SHUFHQWDOHERWLVtFKODVRYSUHGGUXKĂŞP0DULDQRP .RWOHERPSRYDĂĽRYDOLRGERUQtFLDMSROLWLFNpVWUDQ\]DGRVWDWRĂžQĂŞ$NNWRPXSULGiPH YĂŞERUQpYĂŞVOHGN\ĂŁWYRUURĂžQHM GULQ\FHOpKRWtPXNHÄ&#x2021;VDQiP SRGDULOR]DFKUiQLĢNUDMP\VOHOLVPHĂĽHĂžRXĂĽYLDFP{ĂĽH Ä?XGtSUHVYHGĂžLĢ"

QH]DĂžQHWHVRSUDYRXQLHNWRUp MHGHQYR=YROHQH PRĂĽQR VSDGQ~$NQHXUREtWHQLHĂžR VRĂŁNRODPLRURNXĂĽQHSUHĂĽLM~9GRPRYRFKVRFLiOQ\FKVOXĂĽLHEFKĂŞEDM~PLOLyQ\HXUDE\ Ä?XGLDYQLFKPRKOLQRUPiOQH ĂĽLĢ1HPRFQLFDYR=YROHQHY\WYiUDYHÄ?NpVWUDW\D]GUDYRWQi VWDURVWOLYRVĢMHRKUR]HQi.UDM MHWDNĂŞ]DGOĂĽHQĂŞĂĽHDNVLSRĂĽLĂžLDWHSRUXĂŁtWH]iNRQ.HÄ&#x2021;WR YĂŁHWNRYLGtWHYH]PHWHYODVWQpSHQLD]HN~SLWH]QLFKSRORKRYDWHÄ?QpSRVWHOHVRĂŁSHFLiOQ\PLPDWUDFPLQHEHULHWH ĂŁW\ULURN\SODW]DĂĽXSXSODWtWHEHQ]tQDXWRDÄ&#x2021;DOĂŁLHQiNODG\1DV~GRFKRWYiUDWHXĂĽUD] SUHKUDWpV~GQHVSRU\2KUR]tWH VHEDDVYRMLFKEOt]N\FKDE\VWH ĂžRQDMYLDF]DFKUiQLOL%HULHWH WRDNRVYRMXURGLQXNWRUHMWUHEDSRP{FĢ]DNDĂĽG~FHQX3RYHGDOLE\VWHĂĽHH[LVWXMHHĂŁWH QLHĂžRVLOQHMĂŁLH"Ă˝XGXMVDVYHWH H[LVWXMH6WDĂžtDNSUtGHQLHNWR SUHVYHGĂžLYĂŞDVÄ?~ELĂĽHY\ULHĂŁL SUREOpP\NWRUpWUiSLDVWUHGQ~ DYĂŞFKRGQ~(XUySXURNRY 3ULWRPVDPRVSUiYQ\NUDMWDN~WRDJHQGXDQLQHPiY]RGSRYHGQRVWL7HQĂžRWRVÄ?~ELO WRXURELOOHQSUHWROHERÄ?XGtWR GOKpURN\WUiSLDLPSRQXMHLP ĂĽHQLHNWRWHQWRSUREOpPDVSRÄ&#x2013; SRPHQXMH

KRGRXWHGDE\PDOPDĢGRMHP ĂĽHVDFKFHXFKiG]DĢRSUDYLFRYpKODV\WDNSURVtPQHFK SUtGHQHFKSRYLHĂžRMHRFKRWQĂŞSUHWRXURELĢ-DE\VRP VDKRQDSUtNODGRSĂŞWDOĂĽHĂžL WHGDVLORXPRFRXPXVtVHGLHĢ QDGYRFKVWROLĂžNiFKĂžLPXVt E\ĢHXURSRVODQHFD]iURYHÄ&#x2013; ĂžLPXVtE\ĢÂł B. ZĂ VODSKĂ?: Ă&#x201E;%\VWHKR SRGSRULOLSRWDNRPWRGLDOyJX ]Smer-SD zĂ­skal v tĂ˝chto voÄžbĂĄch o jeden QHMDNRP"Âł R. SULĂ?K:Ă&#x201E;1LHÂł post Ĺžupana viac ako

v minulom obdobĂ­. StaronovĂ­ Ĺžupani povaĹžujĂş za vĂ˝hodu kontinuitu prĂĄce krajskĂ˝ch samosprĂĄv, kde, navyĹĄe, zĂ­skali väÄ?ĹĄiu oporu v nĂĄraste poslancov za Smer. V Banskej Bystrici sa o takejto kontinuite zrejme nedĂĄ uvaĹžovaĹĽ. AkĂ˝ predpokladĂĄte vĂ˝voj v kraji na Ä?ele s predsedom, ktorĂ˝ je, 7DNpWR VWUDQ\ H[LVWXM~ DM ako sa hovorĂ­, stranou YLQĂŞFKNUDMLQiFK(XUyS\äLY- jednĂŠho Ä?loveka Q~S{GX]tVNDYDM~KODYQHYĂžD- bez akĂŠhokoÄžvek VRFKNUt]\NHÄ&#x2021;VDSUHKOEXMHUL- poslanca ]LNRFKXGRE\ v zastupiteÄžskĂ˝ch zboroch vĹĄetkĂ˝ch stupĹ&#x2C6;ov, Ä?iĹže bez politickĂŠho krytia? ]Dokonca aj predseda SDKĂ&#x161; Pavol FreĹĄo, -HKRSURJUDPVUR]YRMRPDQL V~ORKDPLNUDMDQHPiQLĂžVSRvĂ­ĹĽaz ĹžupnĂ˝ch volieb v Bratislave, oznaÄ?il ORĂžQp0iPYiĂĽQHREDY\RRVXG Kotlebov Ăşspech za takĂş QiĂŁKRNUDMD1HWXĂŁtPDNRGRNi]PremiĂŠr Robert Fico vĂĄĹžnu vĂ˝zvu do boja proti ĂĽH]DEH]EHĂžLĢÂżQDQFLHQDMHKR FKRG2ĂžDNiYDPĂĽHXĂĽRNUiWobvinil pravicu, Ĺže radĹĄej extrĂŠmizmu, akĂş sme tu N\ĂžDVSUtGXSUYpYĂŞKRYRUN\ riskovala vĂ­ĹĽazstvo eĹĄte nemali. ZdĂ´raznil, extrĂŠmistu, neĹž aby Ĺže ťtandardnĂŠ strany ]UvedomujĂş si voliÄ?i verejne prezentovala v RakĂşsku, Nemecku, vĹĄeobecne Ăşlohu podporu kandidĂĄtovi FrancĂşzsku a v inĂ˝ch Smeru. Na druhej strane vyspelĂ˝ch krajinĂĄch a vĂĄĹžnosĹĽ vyĹĄĹĄĂ­ch ĂşzemnĂ˝ch celkov? NĂ­zka predseda SaS Richard sa uĹž vedia zhodnúż SulĂ­k vyhlĂĄsil, Ĺže vy naprieÄ? celĂ˝m spektrom volebnĂĄ ĂşÄ?asĹĽ potvrdzuje sĂĄm ste si boli prĂ­liĹĄ istĂ˝ a extrĂŠmistov eliminovaĹĽ. skĂ´r ich ÄžahostajnosĹĽ. Nie je to dĂ´vod na seriĂłzne vĂ­ĹĽazstvom a opozĂ­ciu Potrebovali sme Kotlebu, ste osobne o podporu aby to doĹĄlo aj nĂĄm? Ăşvahy o reorganizĂĄcii 1HVWDĂžtNHÄ&#x2021;SUHGVHGD6'.Ă&#x2019; ĂşzemnosprĂĄvneho vĂ´bec nepoĹžiadali. Kto urobil väÄ?ĹĄiu chybu? QLHĂžRSRYLHDDNRRGSRYHÄ&#x2021; Ä?lenenia republiky? 3iQ6XOtNSRYHGDOQRYHP- MHKRNUDMVNiRUJDQL]iFLDKR- Ku ktorĂŠmu z moĹžnĂ˝ch EUDY5iGLX([SUHV YRUtDNRQiRSDĂžQH0DOQDWR variantov by ste R. SULĂ?K:Ă&#x201E;1RWDNWRP\ GRVĢĂžDVXDE\SUHPHQLOVYR- sa priklonili? ]SĂĄm ste po prvom kole na margo vĂ˝sledku Mariana Kotlebu konĹĄtatovali, Ĺža podobnĂŠ strany ako jeho Ä˝SNS zĂ­skavajĂş v EurĂłpe hlasy hlavne tam, kde obÄ?ania majĂş pocit, Ĺže ich problĂŠmy nikto nerieĹĄi. NevrhĂĄ to zlĂŠ svetlo na celĂş slovenskĂş politickĂş scĂŠnu?

]Ste poslancom EurĂłpskeho parlamentu a je o vĂĄs znĂĄme, Ĺže ste v tĂ˝chto ĹĄtruktĂşrach vĂ˝razne prispeli k úspore miliĂłnov eur zniĹžovanĂ­m nĂĄkladov na byrokraciu. Ako prenĂĄĹĄate svoje skĂşsenosti z Bruselu na domĂĄcu pĂ´du? 9WĂŞFKWRGÄ&#x2013;RFKVFKYDÄ?XMHPHY%UXVHOLQRYpSUDYLGOi SUH ĂžHUSDQLH HXUySVN\FK IRQGRY QD Ä&#x2021;DOĂŁtFK VHGHP URNRY0RMHSUDNWLFNpVN~VHQRVWLSUHQiĂŁDPGRWYRUE\ DRYSO\YÄ&#x2013;RYDQLDWĂŞFKWRSUDYLGLHODE\EROLSUH6ORYHQVNRĂžRQDMYĂŞKRGQHMĂŁLH

]Mohli by ste zhrnúż pocity, s ktorĂ˝mi opúťżate post banskobystrickĂŠho Ĺžupana? KtorĂŠ vĂ˝sledky krajskej samosprĂĄvy povaĹžujete za svoje najväÄ?ĹĄie Ăşspechy?

9SUtSDGH~VSHFKXYRYRÄ?EiFKVRPFKFHOYWRPWRQRYRPREGREtGRNRQĂžLĢĂžRVRP ]DĂžDO3RWRPRGRY]GDĢĂŁWDIHWXLQĂŞP5RYQDNRDNRNHÄ&#x2021; VRPEROSULPiWRURP.UDM ]Je pre vĂĄs neĂşspech VPHVWDELOL]RYDOLD]DĂžDOLKR UR]YtMDĢ-HWRHĂŁWHNUHKNp vo voÄžbĂĄch sklamanĂ­m? YtĢD]VWYRNWRUpVPHVFHUĹž ste osobne analyzovali jeho prĂ­Ä?iny? OĂŞPWtPRPGRVLDKOL'UĂĽtP YĂŁHWNĂŞPRE\YDWHÄ?RPSDOFH 3UHGVWDYWHVLĂĽHVDVWDQHWHĂĽXSDQRP6SUHNYDSHQtP]LVWt%XGHPVDVQDĂĽLĢ]RYĂŁHWNĂŞFK WHĂĽHNUDMMHSUHGNUDFKRP VtO]%UXVHOXSRPiKDĢĂ˝LVD ]DGOĂĽHQĂŞDĂĽSRXĂŁL9RGLĂžLĂŁDWRSUHMDYtDMYQDĂŁRPNUDML OHM~]GLHUQDFHVWiFKGRNWRYĂŁDN]iOHĂĽtDMQDVFKRSQRVWL UĂŞFK QLNWR QHLQYHVWRYDO  QHSRGSRUXMHPH 0DULiQD MHVORYiQDVNXWN\DVYRMLFK 9OiGD DQDO\]XMH WHQWR VWDY QRYpKRYHGHQLDNUDMD DYLDFURNRY1DLFKRSUDYX .RWOHEXWRE\VRPFKFHOMDV- ĂžOHQRYSUHVYHGĂžLORWRPĂžR 9QDMEOLĂĽĂŁtFKPHVLDFRFKRĂžDWUHEDRNDPĂĽLWHPLOLyQRY QHSRYHGDĢ3iQ0DÄ&#x2013;NDQDĂŁX MHLQGHY(XUySHKODYQRX]i- NiYDPRGERUQ~GLVNXVLXQDW~WR HXU&KiWUDM~PRVW\DDNQDMDU SRGSRUXQHSRWUHEXMH.HÄ&#x2021;Qi- VDGRXGHPRNUDFLH WpPX %HQMDPtQâNUHNRIRWR7$65


8

novinky

TÉMA

Šek na 35-tisíc eur odovzdala Gordana Turuk (druhá sprava) spolu s ministerkou zdravotníctva Zuzanou Zvolenskou podpredsedovi Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Josefovi Zbranekovi.

VÝTVARNÍČKA GORDANA TURUK OVLÁDA UMENIE ROBIŤ DOBRO Daždivá bratislavská tma, upchaté ulice, hlavy v dáždnikoch. Okná hotela Double Tree na Trnavskej ceste maľujú na mokrý asfalt matné obrazce. Náhodný chodec však netuší, že dnes sa nasťahovalo umenie aj do spoločenských priestorov hotela. Umenie, vyžarujúce zo sklených plastík anjelov. Ale predovšetkým umenie výtvarníčky Gordany Turuk a jej hostí ukázať na 5. Večere dobra pravú tvár filantropie, pojmu zloženého z gréckych slov philein, milovať, a anthropos, človek. Už piaty raz zaletia anjeli z autorkinho lamačského ateliéru k novým majiteľom a získané prostriedky poputujú k ďalšej skupine detí na skvalitnenie ich života.

Tentoraz obohatia účet Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorá ich použije na nákup prístroja Plusoptix na včasnú diagnostiku zrakových porúch detí v materských školách. Nad vlaňajším Večerom dobra, keď obdarovaným bola Asociácia organizácií sluchovo postihnutých v SR, mala záštitu podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej republiky Renáta Zmajkovičová. Teraz sa tejto čestnej úlohy ujala ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská.

S Luckou a Stankou

Gordana Turuk vyštudovala textilné výtvarníctvo v Záhrebe, neskôr súkromne aj maľbu a módne návrhárstvo. Už pätnásť rokov sa však venuje práci so sklom. Učarovala jej technika líhaného skla, fusing, pri ktorej sa tabuľové sklo pri zahriatí reliéfne tvaruje a farbí pigmentami a listrami. Významné miesto v jej portfóliu zaujímajú práve anje-

li, ktorí sú symbolom aj materiálnou základňou jej Večerov dobra. Pre ľudí z podnikateľských aj politických kruhov má ich kúpa viacnásobné čaro. Popri zaslúženom dobrom pocite z filantropie získajú skvelé dielo známej umelkyne, lenže aj s tvorivým vkladom samotných detí zo skupiny, pre ktorú je výnos z Večera určený, ba aj samotných zúčastnených osobností. Na tvorbe anjelov z podujatia v Double Tree by Hilton sa priamo v ateliéri Gordany Turuk v bratislavskom Lamači podieľali dievčatá so zrakovým postihnutím Lucka a Stanka spolu so svojimi vidiacimi kamarátkami, umelkyňa diela vo finále napokon vyzdobila farbami z drahých kovov.

vrhárky Jitky Mikulovej-Klett, ktorej originálne modely sú známe na celom svete. Po dynamickej šou, nabitej eleganciou a šarmom, už prítomní s napätím čakali na vyčíslenie zisku z priameho predaja an-

jelov, ale aj zo skrytej dražby jedného z vystavených diel, ktorá mala pridať čerešničku na tortu celej akcie. Napokon v prítomnosti ministerky zdravotníctva Zuzany Zvolenskej a podpredsedu Únie nevidia-

Fluidum večera

Večer dobra akoby preniesol svoje fluidum aj na atmosféru celého podujatia v Double Tree. Prjemným osviežením bola aj módna prehliadka ná-

Gordana Turuk s partnermi projektu zo spoločnosti MEDICAL GROUP SK Erikou Bilou a Danielom Chovanom.


číslo 23/2013

cich a slabozrakých Slovenska Josefa Zbraneka vystúpila na pódium Gordana Turuk s maketou šeku, na ktorom bola jej rukou napísaná cifra 35 500 eur! Sálou sa rozľahol vďačný potlesk a ja som očami hľadal človeka, ktorý by mohol byť tým tajomným anonymným víťazom skrytej aukcie. Zvlášť jeden muž v mladšom strednom veku sa usmieval mimoriadne spokojne, ale hneď sa zasa stiahol do ulity. Vysvitlo, že je to úspešný slovenský manažér Michal Bubán, ktorý po štúdiách ekonómie vo Viedni so svojou dokonalou nemčinou, angličtinou, španielčinou a ruštinou, nehovoriac už od odborných predpokladoch, dosiahol významné posty v zahraničných firmách. V tomto čase zo svojej pracovne na 22. poschodí moskovského mrakodrapu zabezpečuje dokončenie a spustenie obrovského obchodného centra, na ktorom pracuje tritisíc ľudí. V kruhu jeho spoločníkov pri stole sedel aj Tomáš Hudec, bývalý vynikajúci slovenský lyžiar a dnes odborník v tejto oblasti športu a rekreácie doma aj v európskych meradlách. Bolo to príjemné zistenie, že ľudia, ktorých život obdaril intelektom a zdravím, prišli podporiť deti so zrakovým hendikepom a uľahčiť im vstup do života.

Druhý domov v Lamači

Umelecké diela Gordany Turuk z pretaveného tabuľového skla a dotvorené farbami, sú vyhľadávané medzi znalcami a slúžia aj ako vzácna odmena pri rozličných slávnostných príležitostiach. Vý-

Michal Bubán a Gordana Turuk

TÉMA

Michal Bubán (tretí zľava) v spoločnosti svojich priateľov. Zľava: Peter Packaň, Tomáš Hudec, Mikuláš Marcinko a Miloš Bubán.

tvarníčka tvorí svoje diela v ateliéri v mestskej časti Lamač. Ako sama hovorí, cíti tu závan domoviny svojich predkov, pretože v tomto regióne sa pred stáročiami usadili utečenci z Chorvátska.

Očarená Malými Karpatmi

Gordanu Turuk na Lamači okrem toho očarila aj prekrásna príroda, svahy Malých Karpát, prekypujúce po väčšinu roka sýtou zeleňou alebo farbami jesene. Zalesnené vŕšky jej pripomínajú okolie Záhrebu. Jej ateliér sa nachádza priamo pod horami a v lamačských lesoch nachádza duševný pokoj, ale aj inšpiráciu. Príjemne jej padnú aj

stretnutia s obyvateľmi Lamača, ktorých hodnotí ako veľmi príjemných susedov so srdcom na dlani. Textilný dizajn a módne návrhárstvo, ktoré pôvodne vyštudovala, vymenila za sklo pre jeho tvárnosť a veľké možnosti využitia farieb i rozmerov diela. Fascinuje ju, ako sklo pod jej rukami ožíva a dostáva dušu. Umelkyňa sa zapája aj do činnosti občianskeho združenia Lamačania, víta ich aktivity, kultúrne podujatia, či programy pre deti a rada k nim prispieva svpojou tvorivosťou a energiou. Nezanedbáva však ani občianske združenie Arte Bene, ktorého je dušou a riadi jeho činnosť v duchu motta Konať dobro prostredníctvom

umenia. Ďalším priestorom pre uplatnenie jej nevídanej vitality a kreativity je aj Maják nádeje, s ktorým niektoré činnosti koordinuje.

Päť dielov dobra

Projekt Gordany Turuk Večer dobra má za sebou už päť pokračovaní. Tak ako po minulé roky, aj vo štvrtok 21. novembra našla umelkyňa pochopenie pre svoje zámery u viacerých osobností a subjektov. Generálnym partnerom večera bol Novartis Slovakia, pobočka švajčiarskej farmaceutickej spoločnosti Novartis AG. Novartis AG je jednou z najväčších a najuznávanejších farmaceutických spoločností na svete.

Program odštartovali deti z tanečnej skupiny Jumbo Chicks.

9

Sídlo má v Bazileji vo Švajčiarsku. Hlavným partnerom bol hotel Double Tree by Hilton, kde sa piaty Večer dobra konal. Projekt zastrešovala ministerka zdravotníctva SR Zuzana Zvolenská a organizátormi boli spoločnosti Euboia Glass a Únia nevidiach a slabozrakých Slovenska. Ducha prítomných povzniesol popri hlavnom, filantropickom motíve večera, aj vysoko hodnotný sprievodný program. Moderátori Andrea Pálffy Belányiová a Roman Juraško uviedli najprv prehliadku špeciálnej kolekcie návrhárky Jitky Klett, ktorá zaujala neuveriteľnou symbiózou s umeleckým sklom Gordany Turuk, maľovaným zlatom a platinou. Oživením bolo dynamické vystúpenie detskej tanečnej skupiny Jumbo Chicke. Silný umelecký zážitok v prítomných zanechalo klavírne a spevácke majstrovstvo Natalie Dongovej.

Slnko v očiach

Deti, ku ktorým suma za predaj anjelov poputuje, v tom čase, samozrejme, dávno spali. Ani najmenej netušili, že sa im, respektíve ich rodičom práve splnil dôležitý sen. Občianske združenie Arte Bene, ktoré na šírenie dobra prostredníctvom umenia založila Gordana Turuk, umelkyňa s koreňmi v slnečnej Dalmácii, sa aj im práve postaralo o jasnejší svit v očiach. Text a foto: Benjamín Škrek


10

novinky

Ĺ PORT

POÄ˝SKO A SLOVENSKO SA UCHĂ DZAJĂ&#x161; O ZOH 2022 PoÄžsko sa bude spolu so Slovenskom oficiĂĄlne uchĂĄdzaĹĽ o usporiadanie zimnĂ˝ch olympijskĂ˝ch i paralympijskĂ˝ch hier v roku 2022 s centrom v Krakove. ZĂĄstupcovia oboch krajĂ­n podpĂ­sali vo VarĹĄave dokumenty potrebnĂŠ k podaniu prihlĂĄĹĄky. Za slovenskĂş stranu sa oficiĂĄlneho aktu zĂşÄ?astnil prezident SlovenskĂŠho olympijskĂŠho vĂ˝boru (SOV) FrantiĹĄek ChmelĂĄr, za poÄžskĂş jeho nĂĄprotivok Andrzej KraĹĄnicki i ministerka ĹĄportu a turizmu Joanna MuchovĂĄ. PoÄžsko-slovenskĂ˝ projekt poÄ?Ă­ta s tĂ˝m, Ĺže na Slovensku sa budĂş konaĹĽ súżaĹže v alpskom lyĹžovanĂ­ s centrom v Jasnej. HokejovĂ˝ turnaj privĂ­tajĂş Katovice, OsvienÄ?im i Kra-

kov. V centre ZOH Krakove bude aj otvĂĄracĂ­ a zĂĄvereÄ?nĂ˝ ceremoniĂĄl i vĹĄetky korÄ?uliarske disciplĂ­ny, pre ktorĂŠ mĂĄ vo ĹĄtvrti Czyzyny vyrĂĄsĹĽ najväÄ?ĹĄia krytĂĄ hala v PoÄžsku. V Zakopanom sa uskutoÄ?nia súżaĹže v severskom lyĹžovanĂ­, biatlone a snoubordingu. V MyĹĄlenicach, na ceste medzi Krakovom a ZakopanĂ˝m, mĂĄ vyrĂĄsĹĽ sĂĄnkarskĂĄ a bobovĂĄ drĂĄha s predpokladanĂ˝mi vĂ˝-

davkami 24 aĹž 48 miliĂłnov eur. â&#x20AC;&#x17E;NebudĂş to iba hry krakovskĂŠ,â&#x20AC;&#x153; zdĂ´raznil starosta Krakova Jacek Majchrowski. â&#x20AC;&#x17E;BudĂş to hry, ktorĂŠ sa uskutoÄ?nia v MalopoÄžsku a na Slovensku. Kedysi sa o organizĂĄciu ZOH snaĹžili ZakopanĂŠ i Poprad. Nepodarilo sa a tak sme teraz sily spojili.â&#x20AC;&#x153;

Konkurenti

O usporiadanie ZOH 2022 uŞ oficiålne prejavili zåujem aj Peking, ukrajinský Ľvov, kazaťskÊ Almaty, nórske Oslo a ťvÊdsky Štokholm.

9ĂŠ79$5 9$51Ă&#x160;Ä&#x2020;.< 1 Ä&#x2020;.<

76&

$/(;$1' /(;$ ;$1' $ 5< +8 5< 8'(& '( (&2 &29(-

$1,1.< ,1 2%5$=2 $=29

5 52Ä&#x2020;1(-

â3(&, &,Ă&#x2C6;/1 /1( 1$0$ÄĽ2 $0$ÄĽ ÄĽ 9$ 9$1ĂŠ ĂŠ 9 5Ă&#x2C6;0 Ă&#x2C6;0 Ă&#x2C6;0&, Ă&#x2C6;0& .2/(.& /(.&,( ,(

6<0%2/,=8-Ă&#x2019;& Ă&#x2019;&,& &+ ä,9271 9271 1Ă&#x2019; 3Ă&#x2019; 3Ă&#x2019;Ä˝ Ä˝ 6 7287 287 872 ',$*1Ă&#x17D; *1Ă&#x17D;=28 =28

Od 14:00 do 16:20 9Ă&#x2C6;6 Ä&#x2020;$.Ă&#x2C6; 80(/( (/(&.2+8'2%1ĂŠ 352*5$0 3/1ĂŠ =Ă&#x2C6;ä =Ă&#x2C6;ä,7.29 0$ÄĽ29$1,( 9 1$ 79 79Ă&#x2C6;5 6 9ĂŠ7 9 79$51Ă&#x160;Ä&#x2020;.28 $/(; /(;$1'528 +8'(&2 2928 7925,,9e ',(/1( 6 5,28 %(1.296.28 9 ,17(5$.7Ă&#x160; 7Ă&#x160;9 Ă&#x160;91( %Ă&#x2C6;%.29e 9 ',9$'/ 9$'/2 %$%(1$ $ 02ä12 35 35Ă&#x160;'( $- 0,.8/Ă&#x2C6;â 6 '$5Ä&#x2020;(.0, $ . 7208 $- 0$/e 0 35(.9$3(1,( 9

O 16:20 .21&(57 6 1,.2/$ $-20 1,.,7,120 $ ÄĽ8%2â2 8 0 â5Ă&#x2C6;0(.20 021,.28 8 0$6$529,Ä&#x2020;2928 9  .$52/20 0$/ĂŠ0 '(76.ĂŠ0 63(9Ă&#x2C6;&.<0 9 =%252 20 35(66%85* 6,1*( 1*(5 * 6 $ 72 9â(7.2 9 6 02'(5Ă&#x2C6;725.28 8 ÄĽ8% 8%,&28 -$1Ă&#x160;.2928 9 

A ociĂĄcia As a tube erĂł Ăłzn znej ej sklerĂłzy

&,(ÄĽ

ASTUS o.z.

9<%$9(1,( $ 635 35(9Ă&#x2C6;'=.29$1,(  ',$*1267,&.2   7(5$3(87,&.(.(v spoluprĂĄci ci 0,(671267, 1$ 6/29(1 16.8 6 35( 3$&,(1729 29 6 76& 32' 9('(1Ă&#x160;0 /,(Ä&#x2020;(%1(- 3('$*2*,Ä&#x2020;.< 3$(''5 S KL L INIK IN IKOU DETSK KEJ (9< 85%$1(.29(- 35( '(7 (76.ĂŠ&+ , '263(/ĂŠ /ĂŠ&+ 3$&,(172962 =5,('.$928 &+ 3$ +25 252%28 78%(5Ă&#x17D;=1$ 5Ă&#x17D; $ NEUR U OLĂ&#x201C;G Ă&#x201C;GIE DFN NsP 6./ /(5Ă&#x17D;=$ $ 35,'58ä(1ĂŠ0, ',$*1 $*1Ă&#x17D;=$0, Ä&#x2020;$6Ä˝ = =2 = =$.Ă&#x2019;3 (1ĂŠ&+ 320Ă?&2. %8'( ( 9(129$1Ă&#x2C6; 1$ $

./,1,.8 '(76.(- 1(85 852/Ă&#x17D;*,( ')163 .5$0Ă&#x2C6;5( 32' 9('( '(1Ă&#x160;0 '2& 08'5 3$9/$ /$ 6ĂŠ.258 &6&

ZĂ VEREÄ&#x152;NĂ&#x2030; DEJSTVO POKROK CUPU TretĂ­ roÄ?nĂ­k populĂĄrnych motoristickĂ˝ch pretekov, ktorĂ˝ tento rok prebiehal ako Pokrok Cup 2013, je ĂşspeĹĄne za nami. Z dosiahnutia pĂłdiovĂ˝ch prieÄ?ok v celkovom poradĂ­ sa teĹĄilo trio-vĂ­ĹĽaĹž Ivan Longauer, druhĂ˝ Andrej KovĂĄÄ? a tretĂ­ Miroslav KriĹĄtof.

(bb), TASR

95&+2/32'8-$7,$ '5$ä%$80(/(&.e+2',(/$ 6

Trojica najrĂ˝chlejĹĄĂ­ch v zloĹženĂ­ Andrej KovĂĄÄ? (Ford Puma), Ivan Longauer (Peugeot 309) a Miroslav KriĹĄtof (Peugeot 306). Foto: (cor)

n KramĂĄ na ĂĄro roch 9iV VU 9iV V GHÄ&#x2021;QHSR]ĂŞ ĂŞYD YDM~ M  QDEHQ HQHÂż HÂżÄ&#x2021;QpSRGXMDWL WLH H

9,$12Ä&#x2020;1Ă&#x2C6;+9,(='$ 69,(7,35(9â(7.ĂŠ&+ K DY KE D ? 6.12.2 .201 0 3 Od 14.0 .0 00hod do 18 8.0 .00hod KDE? =, KD = &+<+ +2 2 3$ $/Ă&#x2C6;& 9HQW~UVN VND D XO Y%UDW DWWLVODYH 3R RGX GXMDWL M W H H VDXVN VNXW XWRÄ&#x2021;Qt   SRG]iĂŁĂŁWL WLWR W XSRVODQN\ N\ \QH Q 1565 -DQ D \ ä,7Ä­$1 16. 6.((-

TohtoroÄ?nĂ˝ seriĂĄl automobilovĂ˝ch pretekov Pokrok Cup 2013, ktorĂ˝ je ĹĄportovej verejnosti znĂĄmy aj ako populĂĄrny Hobby Rally Cup, uĹž mĂĄ svojho vĂ­ĹĽaza. V prvĂş novembrovĂş nedeÄžu bol veÄžkozlieveckĂ˝ Rally Park dejiskom jeho zĂĄvereÄ?nĂŠho Ă´smeho kola. To bolo zĂĄroveĹ&#x2C6; súżaĹžou o PohĂĄr starostu VeÄžkĂ˝ch Zlievec Ivana Krahulca. PretekĂĄri zvĂĄdzali napĂ­navĂŠ sĂşboje s traĹĽou i Ä?asom a snaĹžili sa vyjazdiĹĽ si Ä?o najviac vzĂĄcnych bodov do koneÄ?nĂŠho poradia. â&#x20AC;&#x17E;PoÄ?asie nĂĄm veÄžmi neprialo a vypadalo to tak, Ĺže sa bude jazdiĹĽ v daĹždi. No ani to takmer ĹĄtyridsiatich jazdcov neodradilo postaviĹĽ sa na ĹĄtart a zabojovaĹĽ o seriĂĄlovĂŠ body. OrganizĂĄtori upravili program tak, aby sa podujatie dalo v nepriaznivom poÄ?asĂ­ zvlĂĄdnuĹĽ jednoduchĹĄie. Jazdili sa tri kolĂĄ na jednej trati. Do vĂ˝sledkov sa pretekĂĄrom zapoÄ?Ă­tal len najrĂ˝chlejĹĄĂ­ Ä?as,â&#x20AC;&#x153; informoval Edmund KovĂĄÄ? z HRC

VeÄžkĂŠ Zlievce. Pred ĹĄtartom zĂĄvereÄ?nĂŠho kola si súżaĹžiaci spoloÄ?nou jazdou uctili pamiatku svojho kamarĂĄta a pretekĂĄra MiĹĽa Petrova zo SuchĂŠho Brezova. V prvom kole a tieĹž na zaÄ?iatku druhĂŠho sa pretekĂĄri predviedli eĹĄte na suchej trati. Potom sa vĹĄak spustil dĂĄĹžÄ?, takĹže o koneÄ?nĂ˝ch vĂ˝sledkoch rozhodli najmä jazdy v prvom kole. V Ĺ&#x2C6;om bol najrĂ˝chlejĹĄĂ­ trojlĂ­stok v zloĹženĂ­ Andrej KovĂĄÄ? (Ford Puma), Ivan Longauer (Peugeot 309) a Miroslav KriĹĄtof (Peugeot 306). â&#x20AC;&#x17E;MokrĂĄ traĹĽ a dĂĄĹžÄ? okorenili podujatie pre jazdcov a tieĹž pre oko divĂĄka. VĂ­ĹĽazov jednotlivĂ˝ch kategĂłriĂ­ slĂĄvnostne ocenil starosta VeÄžkĂ˝ch Zlievec Ivan Krahulec,â&#x20AC;&#x153; podotkol E. KovĂĄÄ? a dodal, Ĺže uĹž sa pripravuje 4. roÄ?nĂ­k spomĂ­nanej motoristickej akcie. Avizuje zaujĂ­mavĂŠ Ăşpravy, takĹže pretekĂĄri aj fanúťikovia sa majĂş na Ä?o teĹĄiĹĽ. (cor)

VĂ?ŤAZI KATEGĂ&#x201C;RIĂ? 8. KOLA KategĂłria A1: 1. Erik KiĹĄkovĂĄÄ? (1:52,38) A2: 1. Andrej KovĂĄÄ? (1:44,37) A3: 1. Jaroslav Filkus (1:46,35) A4: 1. Ivan Longauer (1:45,20) A5: 1. Miroslav KriĹĄtof (1:45,62) Ĺ˝eny: 1. VladimĂ­ra MilovĂĄ (1:55,20) Ĺ koda: 1. JĂşlius JuhĂĄsz (1:56,68) Lada: 1. Peter Ä&#x17D;urkoviÄ? (1:46,51).

CELKOVĂ&#x2030; PORADIE 1. Ivan Longauer (Peugeot 309) â&#x20AC;&#x201C; 51 b, 2. Andrej KovĂĄÄ? (Ford Puma) â&#x20AC;&#x201C; 44 b, 3. Miroslav KriĹĄtof (Peugeot 306) â&#x20AC;&#x201C; 43 b, 4. Rudolf Vayzer (Peugeot) â&#x20AC;&#x201C; 30 b, 5. Milan MacĂ­k (Suzuki Swift) â&#x20AC;&#x201C; 29 b, 6. JĂĄn BoĹžik (Ford Fiesta) â&#x20AC;&#x201C; 23 b, 7. Gabriel Nagy (Lexus) â&#x20AC;&#x201C; 22 b, 8. Jaroslav Filkus (Peugeot 205) â&#x20AC;&#x201C; 22 b. 9. Michal Hudec (Peugeot 205) â&#x20AC;&#x201C; 21 b, 10. Denis BodoĹ&#x2C6; (BMW 3) â&#x20AC;&#x201C; 20 b


Ä?Ă­slo 23/2013

INZERCIA

y11

1Ă&#x2039;=.$&(1$9Ă&#x2C6;635,329,11(-32,67.( $87$0Ă?ä(9<-6ÄĄ9(Ä?0,'5$+2 Aj keÄ? sa z povinnĂŠho zmluvnĂŠho poistenia auta (PZP) platĂ­ ĹĄkoda na cudzom aute, ktorĂŠ ste poĹĄkodili pri nehode, podceniĹĽ jej vĂ˝ber sa vĂ´bec neoplatĂ­. DĂ´vod? Ak si vyberiete zle, mĂ´Ĺžete naprĂ­klad zostaĹĽ s nepojazdnĂ˝m autom stĂĄĹĽ bezradne a bez pomoci na ceste (pretoĹže nemĂĄte asistenÄ?nĂŠ sluĹžby alebo tieto nepokrĂ˝vajĂş prĂĄve vaĹĄu aktuĂĄlnu situĂĄciu). V tom horĹĄom prĂ­pade sa mĂ´Ĺže staĹĽ, Ĺže budete musieĹĽ majiteÄžovi auta, ktorĂŠ ste pri nehode poĹĄkodili, doplĂĄcaĹĽ stovky Ä?i tisĂ­ce eur (pretoĹže mu vaĹĄa poistka nepokryje vĹĄetky nĂĄklady na opravu). Cena je pri poistenĂ­ auta sĂ­ce dĂ´leĹžitĂ˝m, ale urÄ?ite nie jedinĂ˝m kritĂŠriom.

Ä&#x152;o si treba pri vĂ˝bere PZP vĹĄĂ­maĹĽ

QDMEOLĂĽĂŁLHKRVHUYLVX8QLRQSRLVĢRYÄ&#x2013;DYiPURYQDNR]RUJDQL]XMHSRPRFSULVWUDWHNÄ?~ĂžRY ĂžLLFK]DEXFKQXWtYDXWHDWLHĂĽ YSUtSDGHNHÄ&#x2021;SRWUHEXMHWHGRSOQLĢSDOLYRDOHERVWHRP\ORP QDWDQNRYDOLEHQ]tQQDPLHVWR QDIW\'RNRQFDYSUtSDGHNUiGHĂĽHDXWDY]DKUDQLĂžtYiPXKUDGtSUHQRFRYDQLHYKRWHOLD]DSODWtQiYUDWQD6ORYHQVNR7R V~VOXĂĽE\NWRUpEHĂĽQHEĂŞYDM~ V~ĂžDVĢRXGUDKĂŁLHKRKDYDULMQpKRSRLVWHQLDDYĂŁDNY8QLRQSRLVĢRYQLLFKGRVWDQHWHYSRYLQQHMSRLVWNH

NVK 1680/13

$VLVWHQĂžQpVOXĂĽE\V~YU{]Q\FK SRLVĢRYQLDFKYĂŞUD]QHRGOLĂŁQpâWDQGDUGQHVDWĂŞNDM~OHQ VLWXiFLtNHÄ&#x2021;VS{VREtWHQHKRGX9WHG\MHG{OHĂĽLWpDE\SRLVWHQLHNU\ORRSUDYXYiĂŁKRDXWD QDPLHVWH DNLGHRGUREQRVĢ NWRUiYiPEUiQLYMD]GH UHVSHNWtYHRGWLDKQXWLHGRVHUYLVX 3UREOpPYlÞãLQRXQDVWDQHSUL SRUXFKHNWRUpNU\MHOHQPiOR SRLVĢRYQt9ĂŞQLPNRXMH8QLRQ SRLVĢRYÄ&#x2013;DNWRUiYiPDMYSUtSDGHDNHMNRÄ?YHNporuchy vĂĄĹĄho autaGHIHNWXDOHERY\ELWHM EDWHUN\SRĂŁOHD]DSODWtRSUDYi- Union poisĹĽovĹ&#x2C6;a UDDOHER]DULDGLRGWLDKQXWLHGR mĂĄ jeden z najvyĹĄĹĄĂ­ch

rozsahov poistnĂŠho krytia 'UXKRXG{OHĂĽLWRXYHFRXSUL YĂŞEHUHSRYLQQpKRSRLVWHQLD MHlikvidĂĄcia poistnej udalostiDÂżQDQĂžQpOLPLW\QD~KUDGX VS{VREHQĂŞFKĂŁN{GQHKRGRX 98QLRQSRLVĢRYQLPiWHPRĂĽQRVĢQDKOiVLĢOLNYLGiFLXWHOHIRQLFN\DY\EHUiWHVL]GYRFK ~URYQtOLPLWRY7HQY\ĂŁĂŁt 3=3([FHOOHQWE\PDOL]YiĂĽLĢ YĂŁHWFLNWRUtFHVWXM~DMQDGOKĂŁLHY]GLDOHQRVWLQD6ORYHQVNX DOHERY]DKUDQLĂžt$MNHÄ&#x2021;VD OLPLWPLOHXU]GiE\ĢY\VRNĂŞDNVS{VREtWHUHĢD]RY~QHKRGXQDGLDÄ?QLFLP{ĂĽHWHSUL QHGRVWDWRĂžQHMSRLVWQHMRFKUDQH

VSOiFDĢVS{VREHQpĂŁNRG\FHOĂŞ ĂĽLYRW3UHWRMHYĂŞKRGQp]YROLĢ UDGĂŁHMY\ĂŁĂŁLXRFKUDQXDSUiYH 8QLRQSRLVĢRYÄ&#x2013;DPiMHGHQ z najvyĹĄĹĄĂ­ch rozsahov poistnĂŠho krytia.

SRLVĢRYÄ&#x2013;DSRVN\WXMHQĂŞ YVWXSQĂŞERQXV]DEH]ĂŁNRGRYRVĢNWRUĂŞVDYÄ&#x2021;DOĂŁtFKURNRFKQHPHQt7RMHUR]GLHO YRĂžLRVWDWQĂŞPSRLVĢRYQLDP NGHVDYVWXSQĂŞERQXVYlÞãLQRXSRURNXVWUiFDDSRAko nĂĄjsĹĽ najlepĹĄiu LVĢRYÄ&#x2013;DYiPSRQ~NQHFHQcenu pre seba QtNRY~ ĂžLĂĽHY\ĂŁĂŁLX FHQX $N FKFHWH ]tVNDĢ YĂŞKRGQ~ =Ä?DYXQDSRLVWQRPP{ĂĽX]tVFHQXWUHEDVLYĂŁtPDĢQD]iNODGH NDĢDMH[LVWXM~FLNOLHQWLNWRUt DNĂŞFKNULWpULtSRLVĢRYÄ&#x2013;DQDVWD- Y8QLRQSRLVĢRYQLXĂĽQHMDNp YXMHFHQX3=38QLRQSRLVĢRY- SRLVWHQLHPDM~DWLHĂĽNOLHQWL Ä&#x2013;DDNRSUYiSRLVĢRYÄ&#x2013;DRNUHP 8QLRQ]GUDYRWQHMSRLVĢRYQH YĂŞNRQXYR]LGODDYHNXYRGLĂžD ]RKÄ?DGÄ&#x2013;XMHSULYĂŞSRĂžWHFHQ\ Ako si uzatvoriĹĽ PZP? DMKPRWQRVĢYR]LGODDokres PoboÄ?ka alebo registrĂĄcie$NPiWHÄ?DKĂŁLH internet? DXWRVQLĂĽĂŁtPYĂŞNRQRPPRWR- V Union poisĹĽovni sa UDSODWtWHPHQHMSUHWRĂĽHYDĂŁH mĂ´Ĺžete prĂ­sĹĽ poradiĹĽ do 40 DXWRSULQHKRGHORJLFN\VS{VR- kontaktnĂ˝ch miest v rĂĄmci EtPHQĂŁLXĂŁNRGXÄ&#x2020;DOĂŁRXYĂŞKR- Slovenska, zatelefonovaĹĽ GRXY8QLRQSRLVĢRYQLMHRNUHV na zvĂ˝hodnenĂş ZĂĄkaznĂ­cku UHJLVWUiFLHDXWiUHJLVWURYDQp linku 0850 111 211 alebo PLPRNUDMVNĂŞFKPLHVWPDM~ poistiĹĽ sa cez www.union.sk MDVQ~FHQRY~YĂŞKRGX1DYĂŞ- jednoducho a rĂ˝chlo VOHGQ~FHQXVDPR]UHMPHYSOĂŞ- z pohodlia vĂĄĹĄho domova. YDM~DM]Ä?DY\DYĂŞKRG\8QLRQ


12

novinky

ŠPORT

O ÚČASŤ NA MAJSTROVSTVÁCH SVETA PRIŠIEL PRE ZRANENIE Peter Unzeitig má 22 rokov, býva vo Veľkom Krtíši a je majstrom Slovenska v Hobby triede. Tento rok bol v kategórii Mx2 na štvrtej pozícii, kým neprišlo zranenie. Viac sa dočítate v rozhovore s úspešným pretekárom.

Ako ste sa dostali k jazdeniu na motorke a motocrossu? Prvý impulz bol zo strany môjho otca, ktorý predtým jazdil motocross. Prestal s tým, keď som sa narodil, ale z rozprávania ľudí ma to zaujalo a aj jeho pretrvávajúca vášeň k motorkám na mňa pôsobili motivačne. Postavil mi prvú motorku, ktorá bola takou zmesou pioniera a crossky. Na nej som skúšal svoje schopnosti a hľadal limity.

Kedy ste sa odhodlali na svoje prvý preteky? Najskôr sme jazdili len tak na lúke, mal som približne deväť alebo desať rokov. Keď mi to išlo lepšie, rozhodli sme sa kúpiť prvú pretekársku motorku. Bola to Kawasaki, 85 ccm a moja prvá jazda skončila pádom. Prevrátilo ma do kopca, pretože ten rozdiel medzi pionierom a „ostrým krossom“ bol obrovský. Nasledovali prvé preteky. Pociťoval som nervozitu, keďže tam stálo 40 jazdcov na štarte. Zo začiatku som končil len ako posledný alebo predposledný. Postupne som sa zlepšoval až do roku 2003, keď sme boli spolu s rodičmi na autokrose.

Čo sa tam stalo, že ste prestali jazdiť? Stáli sme v hľadisku a jedno zo súťažných áut vyletelo z trate rovno do nás. Všetci traja sme boli zranení, mamina mala ťažkú zlomeninu. Spamätávali sme sa z toho dosť dlhú dobu. Dokonca mi tri roky ostal po-

sunutý pud sebazáchovy, kedy som sa inštinktívne bránil akémukoľvek prudšiemu pohybu. K pretekaniu som sa vrátil až po piatich rokoch v roku 2008. Keď som začal trénovať, nešťastne sa mi zošmykla motorka a zlomil som si rameno. To znamenalo ďalšie tri mesiace prestávky. Od sezóny 2009 som začal jazdiť Hobby triedu, kde som skončil tretí, nasledujúci rok som sa stal majstrom Slovenska v tejto triede.

Je motocross zaujímavý pre sponzorov? Je možné venovať sa výlučne tomuto športu ako profesionál? Na Slovensku je to so sponzormi veľmi ťažké. Ale na základe toho, že som bol majster Slovenska a zaslal som potrebné podklady, sa ma ujala jedna firma z Českej republiky. Sú to výrobcovia pneumatík, takže sme celú motorku prerobili do ich farieb. Za sponzorstvo som veľmi vďačný a dosť nám to pomáha. Napriek tomu sú tie príjmy postačujúce akurát tak na prípravu pretekov a samotnú súťaž. Takže nie je možné z toho vyžiť a popri pretekaní si musím zháňať prácu, keďže som živnostník. Okrem toho som začal študovať vysokú školu externe, takže niekedy som už vo štvrtok pripravil a naložil motorku, išiel do školy a zo školy rovno cestoval na preteky, ktoré boli v nedeľu. Keby som sa dostal do zahraničného tímu, k čomu som nedávno smeroval, tak by to bolo niečo úplne iné.

Nedávno ste dostali pozvánku do reprezentácie na majstrovstvá sveta. Prečo ste sa nemohli zúčastniť? Na majstrovstvách Slovenska som figuroval na štvrtom mieste a Slovenská motokrosová asociácia si vybrala piatich jazdcov, ktorým ponúkla možnosť reprezenovať našu krajinu na majstrovstvách sveta. Prišla mi pozvánka s tým, že mi uhradia štartovné približne 500 eur a tiež pomôžu s účasťou. Začali sme sa teda pripravovať na štart, kúpili sme silnejšiu motorku, keďže to bola podmienka štartu. Týždeň pred majstrovstvami sveta som na nej trénoval, boli sme spokojní. Nasledovalo už len nastavovanie tlmičov, keďže je to veľmi dôležité. Bolo

tam blato a na trati som skákal dvojskok. Bol by som ho doskočil, avšak na odraze mi prešmyklo koleso. Pri dopade mi narazilo zadné koleso do svahu a motorka ma prekopla. Tým pádom ma vyhodilo zo stupačiek a narazil som si hrudník. Mal som zranenie, v ten deň som išiel do nemocnice a nasledovala operácia. Mal som liter a pol krvi v bruchu, vybrali mi slezinu. Po týždni ma prepustili z nemocnice a už pomaly skúšam posilňovať, bol som sa previezť na bicykli. Takže hoci som to mal dobre rozbehnuté, pozvánku na majstrovstvá sveta a tiež možnosť pretekať v Nemecku, teraz nasleduje pauza. Kvôli zraneniu som ani nedokončil sezónu a klesol zo štvrtého miesta na šieste. Návrat je veľmi abstraktnou otázkou, keďže

mnohí vravia, že po odstránení sleziny sa cítia malátnejší a majú menej síl. Funkciu sleziny totiž nahrádzajú ostatné orgány v tele. Momentálne nepociťujem žiadny pokles energie, ale pri záťaži sa to môže ukázať. Avšak mnohí jazdci sa vracajú na motorky aj po veľmi vážnych zraneniach. Poznám prípady, kedy odišli kolená, mali potrhané šľachy, umelé kĺby a napriek tomu to tých jazdcov neodradilo. Je pravda, že čo sa týka motckrosu, je tam veľa vážnych zranení, ale ja za seba môžem povedať, že na bicykli som mal viac zranení ako na motorke. Pretože na tom bicykli sú tie pády priamo na lakte, kolená. (ivk), foto: Marek Bača

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Tallerova 10, 811 01 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Šéfredaktorka: Marta Svítková  Zástupca šéfredaktorky: Branislav Bucák  Vedúca vydania: Janka Kršiaková  Výrobný riaditeľ: Matúš Čačik  Vzor e-mailu na členov vedenia spoločnosti: meno.priezvisko@14news.eu  NOVINKY Veľký Krtíš, spravodajský dvojtýždenník  Náklad: 10 000 ks  Distribúcia: zdarma do domácností a firiem, garant distribúcie Slovenská pošta, a. s.  Registračné číslo MK SR: EV 4469/11  Obchodný manažér: Jozef Čičmanec, t. č.: 0917 77 50 09  Vzor e-mailu na členov redakcie: meno.priezvisko@14news.eu  E-mail: novinky.vk@14news.eu Copyright: 14 news, spol. s r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

Nvk 23 2013 web  
Nvk 23 2013 web  
Advertisement