Page 1

10 000 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

Lúštite krížovku

str. 10

a vyhrajte Ročník: III. číslo 18/2013 Dátum vydania: 19. 9. 2013

Veľký Krtíš

Tisícročný Pustý kostol

Chráňte si údaje v mobile

Zažili slávu v Karibiku

Olympijský šport

str. 3 Pozostatky vzácneho, takmer 1000 rokov starého Pustého kostola v obci Veľká Čalomija budú na budúci rok po niekoľkoročnej obnove prístupné verejnosti.

str. 4 V smartfóne môže byť uložených množstvo údajov o používateľovi. Krádežou alebo stratou mobilu sa môžu dostať do zlých rúk.

str. 6 O histórii aj najčerstvejších dojmoch z účinkovania v zahraničí hovoríme s riaditeľom folklórneho súboru Urpín, Ing. Petrom Pohančaníkom, PhD.

str. 12 Našich zápasníkov potešil nedávny verdikt medzinárodného olympijského výboru. Na Slovensku populárne zápasenie zostáva olympijským športom.

sklári obnovujú tradíciu

Sklári predviedli svoje umenie. Foto: Matej Holý

Oheň, voda, zem, vzduch. Tieto štyri základné elementy používajú majstri sklári pri svojej práci a majú ich pevne pod kontrolou. Svoju šikovnosť prišli ukázať na Bzovské sklárske dni. Kraj pod Poľanou smerom na východ bol v minulosti plný sklární. Smerom na východ, počnúc Dolnou Bzovou, Utekáčom, Zlatnom, Katarínskou Hutou a Poltárom končiac, bolo toto územie preslávené výrobkami zo skla. Posledný životaschopný závod na spracovanie skla je v Poltári. Nad jeho ďalšou existenciou však stále visí veľký otáznik.

Vymierajúce sklárske remeslo sa podujali aspoň na chvíľu priviesť k životu ľudia z občianskeho združenia Sklánik z Dolnej Bzovej. Malá obec v úzkej dolinke medzi Kriváňom a Mýtnou privítala návštevníkov tretieho ročníka Bzovských sklárskych dní. V roku 1769 sa v dedinke usadil sklársky majster Bernard Hupka.

Dohodol sa s grófom Zichym, že postaví sklársku hutu. V zmluve sa zaviazali, že gróf poskytne materiál a pozemok a majster postaví pec. O dva roky neskôr už huta fungovala. S prestávkami vyrábala do roku 1850. Potom sa výroba presunula do Katarínskej Huty.

Občianske združenie

„Snažíme sa našim rodákom ale aj divákom priblížiť prácu so sklom. Málokto dnes vie, že v Dolnej Bzovej bola jedna z prvých sklárskych

hút na okolí,“ hovorí Peter Greksa, predseda občianskeho združenia Sklánik. Svoj názov dostalo po neďalekom mieste, kde sa ťažili suroviny na tavenie skla. Vzniku združenia predchádzalo desať rokov stretnutí a rozhovorov s priateľmi a nadšencami histórie. Posledné tri roky je hlavnou aktivitou ľudí zo združenia organizovanie sklárskych dní. No ešte pred tým museli postaviť pec na tavenie skla. Pokračovanie na strane 5


novinky

spravodajstvo

VINOBRANIE 2013 Kedy: 27. septembra o 16. hodine Kde: Námestie A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši

Program pred Kultúrnym domom od 16. hodiny:

pozvánky

2

Slávnostné otvorenie Vinobrania 2013 Vyhlásenie výsledkov súťaže vín JADRANKA PRESSBURGER KLEZMER BAND POLEMIC ĽUDOVÁ HUDBA SLANČÍKOVCI

Program v parku za Kultúrnym domom od 16.30 hod.:

Tvorivé dielne pre deti organizované CVČ a ZUŠ Veľký Krtíš

Sprievodné podujatia:

Výstava a ochutnávka vín Výstava ovocia, zeleniny, záhradnej techniky Výstava Tokaj vo fotografii Jarmok tradičných ľudových remesiel V deň konania akcie bude Námestie A. H. Škultétyho uzatvorené! Vstupné pre divákov: deti od 6 do 15 r. a dôchodcovia 1 euro, dospelí 2 eurá. Držitelia Karty mesta majú vstup zdarma. V prípade nepriaznivého počasia sa hlavný program uskutoční v sále Kultúrneho domu a program v parku sa ruší. Zmena programu vyhradená! MsÚ vo Veľkom Krtíši

Výroba žiaroviek vo V. Krtíši končí, o prácu príde 45 ľudí Výrobca žiaroviek, spoločnosť Osram Nové Zámky ruší svoju pobočku vo Veľkom Krtíši. K 1. októbru má podľa informácii z tamojšieho úradu práce prísť o robotu 43 zamestnancov firmy. Zvyšní dvaja pracovníci zostanú v spoločnosti do konca kalendárneho roka. Zároveň bola spoločnosťou ponúknutá možnosť prejsť zamestnancom do kmeňového stavu v materskej spoločnosti v Nových Zámkoch. Časť z nich chce túto ponuku využiť. „Veľkokrtíšsky úrad práce vyrokoval so zamestnávateľom možnosť poskytnutia poradenských služieb zamestnancom pred ukončením pracovného pomeru priamo v sídle spoločnosti,“ uviedla riaditeľka odboru služieb zamestna-

Ilustračné foto: TASR/Katarína Plavcová

nosti úradu práce vo V. Krtíši Gabriela Urbanová. Zamestnanci oddelenia sprostredkovania a  poradenstva budú počas aktivity pomáhať zamestnancom s vypisovaním žiadostí o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, aby sa

predišlo ich čakaniu na úrade. Žiarovky sa vo Veľkom Krtíši vyrábali asi desať rokov. Firma ich produkovala v priestoroch bývalého závodu LIAZ. TASR

Kríza brzdí zber starých áut Vlani sa na Slovensku vyzbieralo 32 796 opotrebovaných vozidiel. Bolo to o 2 119 menej, ako rok predtým. Údaje za I. polrok 2013 hovoria, že na vrakoviská prišlo 18 302 kusov áut. Informoval o tom riaditeľ Recyklačného fondu Ján Líška. „Každoročný mierny medziročný pokles vyzbieraných opotrebovaných vozidiel od roku 2009 súvisí s prebiehajúcou ekonomickou krízou, ktorá sa prejavila v znížení tempa potrebnej obnovy vozového parku,“ uviedol Líška. Historicky najviac vozidiel sa pri tom vyzbieralo v roku 2009 po zavedení šrotovného, kedy to bolo 72 508 kusov. Počas desiatich rokov svojej činnosti, do konca roku 2012, spracovateľom starých vozidiel vyplatil Recyklačný fond vyše 13,74 milióna eur. Prispel tak k tomu, že na Slovensku vzniknutá sieť 38 autorizovaných prevádzok na spracovanie opotrebovaných vozidiel, aj s vybudovanými zbernými miestami, predstavuje efektívny systém komplexného zberu a spracovania starých vozidiel. „Dobudovali sa aj kapacity na zhodnocovanie jed-

notlivých vyseparovaných zložiek z automobilov, takže je reálne splniť Európskou úniou požadované zhodnotenie opotrebovaných vozidiel na 95 percent,“ konštatoval riaditeľ.

Nič nevyjde nazmar

Ako dodal, materiálové zhodnocovanie opotrebovaných vozidiel patrí na Slovensku k najlepšie vyriešeným komoditám, s  dostatočnými kapacitami z hľadiska počtu, aj územného rozloženia. Pritom vlani boli dobudované významné prevádzky na zhodnocovanie vyseparovaných častí vozidiel. V Šelpiciach pri Trnave bola spustená technológia na zhodnocovanie autoskiel. Rovnako tak sa vyriešil aj problém s technológiou zhodnocovania zmiešaných textilných odpadov zo starých vozidiel. Projekt PR Krajné v  okrese Myjava vďaka technológii

STERED zostavil komplexnú technologickú linku, spôsobilú tento hodnotný textilný materiál spracovať a zhodnotiť na výrobu nových výrobkov so širokým využitím v stavebníctve a v dopravnej infraštruktúre. V prevádzke je aj technológia na zhodnocovanie plastových odpadov zo spracovania starých vozidiel vo Zvolene – Lieskovci. „Výrobcovia a  dovozcovia automobilov sú na špičke v spoľahlivosti uhrádzania príspevkov na recykláciu do Recyklačného fondu, vďaka čomu môže fond vyplácať prostriedky mestám a obciam za vyseparované iné komodity,“ uviedol ďalej šéf Recyklačného fondu.

Technologické zlepšenia

V nasledujúcom období bude finančná podpora zo sektora

Ilustračné foto: TASR/František Iván

vozidiel využívaná na technologické zlepšenia, s cieľom znižovať náklady na prvotné spracovanie starých vozidiel. Podporíme aj nástroje na lepšie rozobratie starého vozidla a jednoduché technológie na objemové zmenšenie niektorých vyseparovaných častí, rovnako tak i technológie, zabezpečujúce splnenie záväzných limitov pre rozsah opätovného použitia častí starých vozidiel a zhodnocovania

odpadov z nich. „Sektor vozidiel bude pokračovať v poskytovaní paušálnych príspevkov za spracovanie starých vozidiel a podporí prevádzkovanie zavedeného celorepublikového informačného systému ich spracovania, zachytávajúceho individuálne jednotlivé spracované vozidlá a napojeného na štátnu evidenciu motorových vozidiel,“ uzavrel Líška. TASR


číslo 18/2013

spravodajstvo

3

Vzácnu Forgáčovskú kaplnku opravia Opravu vzácnej Forgáčovskej kaplnky v obci Halič plánuje tamojšia samospráva ešte v tomto roku. Ako však povedal starosta Vladimír Rehánek, definitívne rozhodnutie padne až v septembri, keď bude jasné, koľko peňazí zostalo v obecnej pokladnici. O záchranu jedinečnej kaplnky v cintoríne v Haliči sa miestni aktivisti usilujú už niekoľko rokov. Stavbu ohrozujú stromy, ktoré ju mali pôvodne zdobiť. Podľa občianskeho aktivistu Jána Hikkera pred časom organizovali na záchranu stavby aj petíciu, kde vyzbierali takmer 900 podpisov. „Až teraz sa veci čiastočne pohli. Od samosprávy sme dostali informáciu, že tento rok sa počíta s opravou kaplnky

a padnúť má aj rozhodnutie o osude stromov. Cyprušteky ázijské mali byť totiž pôvodne ošetrované a strihané tak, aby veľmi nevyrástli. Časom sa na to zabudlo a dnes sú z nich veľké stromy. Narúšajú statiku kaplnky koreňmi a bojíme sa najmä silnejšej búrky. Ich ťažké konáre by pri páde ľahko rozlomili aj kameň, z ktorého je unikátnym spôsobom urobená celá strecha,“ vysvetlil Hikker.

Rozhodne sa tento mesiac

Starosta Haliče potvrdil, že s opravou kaplnky počítajú. „Obecné zastupiteľstvo dalo na opravu súhlas, ale ešte nie je definitívne rozhodnuté, či to stihneme tento rok. Máme už dohodu s dodávateľom prác, ktorý by mal strechu očistiť od machu a ošetriť všetky praskliny na podlahe a stenách. Počas prác by sa malo zistiť, do akej miery robia problém ozdobné stromy. Na tieto práce počítame so sumou do 7 000 eur. Stále však dostávame upozornenia zo Združenia miest a obcí, kde nám pripomínajú dôsledné šetrenie. V obci sme súrne potrebovali opraviť ešte jeden chodník, takže definitívne rozhodnutie o kaplnke padne až v septembri. Budeme mať presné čísla, koľko peňazí nám zostáva a podľa toho sa rozhodneme, či sa na opravách začne pracovať na jeseň, alebo až v budúcom roku,“ vysvetlil Rehánek. Občianski aktivisti sa zatiaľ postarali aspoň o nový náter na oplotení kaplnky. „Na viac

Tisícročný Pustý kostol sprístupnia na budúci rok Pozostatky vzácneho, takmer 1000 rokov starého Pustého kostola v obci Veľká Čalomija v okrese Veľký Krtíš, budú na budúci rok po niekoľkoročnej obnove prístupné verejnosti. Zámerom obce, ktorá je vlastníkom kostola, je zriadiť na tomto mieste múzeum v prírode.

Kostol pred začiatkom rekonštrukcie. Foto: TASR/Obecný úrad Veľká Čalomija

nám tiež chýbajú peniaze. Keďže opravu kaplnky bude financovať obec, my sa sponzorsky snažíme získať ďalšie prostriedky na obnovu ostatných pamätihodností po rodine Forgáčovcov, ktorí pôsobili v našej obci. Z cintorína v 60. rokoch minulého storočia zmizli viaceré náhrobné kamene. Dva z nich ešte tento rok prinavrátime s pôvodnými nápismi. Aktuálne už kamenári pracujú na ich replikách,“ dodal Hikker.

V Haliči sa snažia zistiť aj presnejšie údaje o tom, kedy bola kaplnka postavená a kto je jej staviteľom. Predpokladajú však, že  si jej stavbu objednal Jozef Forgáč, ktorý v nej našiel aj miesto posledného odpočinku spolu s manželkou, grófkou Šarlotou Révayovou. Spolu s nimi sú v kaplnke pochované aj ich tri dcéry.

Ako uviedol starosta Michal Nagy, na konzervácii pozostatkov Pustého kostola sa pracuje už tretí rok. Zrealizovalo sa už statické zabezpečenie stojacich murív, domurovanie západného štítu, konzervácia obvodových stien. Tento rok, už v rámci druhej etapy, sa obnovila krypta a vstup do nej a zakonzervovali sa podlahy. Na tieto práce získali z ministerstva kultúry postupne 10 000, plus 25 100 a tento rok ďalších 25 000 eur. Samotná obec prispela sumou takmer 6 000 eur. Pri prácach navyše zamestnala na plný úväzok prostredníctvom úradu práce desať nezamestnaných z obce. „Na budúci rok ostáva ešte upraviť terén okolo kostola a zrealizovať empíry, hlavný oltár a sakristiu. Upraviť chceme tiež chodník s  krížovou cestou a  osadiť informačné tabule,“ priblížil starosta.

Národná kultúrna pamiatka

TASR, foto: TASR/Ján Siman

Pustý kostol, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, začali nanovo archeologicky skúmať v rokoch 2006 a  2007. Na  jeho výskume sa podieľal dnes už zosnulý archeológ Václav Hanuliak. Na základe výskumu je možné uvažovať o jeho vzniku v období staršej fázy románskej architektúry, t. j. v  11. až 12. storočí. Archeologická lokalita V. Čalomija  – Pustý kostol má po obnove a revitalizácii predpoklady zaradiť sa k unikátnym skvostom románskej sakrálnej architektúry na Slovensku a priradiť sa k archeologickým lokalitám nadregionálneho významu, ktoré môže obohatiť kultúrne dedičstvo v stredoeurópskom priestore. TASR


novinky

Téma

Ako si chránite osobné informácie v mobile?

Anketa

4

Mobil má väčšina z nás stále pri sebe. Je nabitý telefónnymi číslami, adresami, sú v ňom uložené SMS správy a iné dôverné informácie. Prostredníctvom moderných mobilov je možné pripojiť sa na internet, poslať mail či zaplatiť faktúru cez internetbanking. V mobile sú často uložené aj citlivé dáta, ktoré by mali zostať pod dozorom. Čo však robiť, ak vám mobil ukradnú? Opýtali sme sa v uliciach mesta, ako si strážite osobné informácie uložené v mobile. Jana, 16 rokov Snažím sa dávať si na osobné informácie v mobile pozor. Mám telefón chránený heslom a nevyužívam ho napríklad na internetbanking.

Jana, 52 rokov Nijako zvlášť si ich nechránim, keďže na internet nechodím cez mobil. Skôr pracujem s internetom na pevnom počítači, tam si už dávam pozor.

Kristína, 30 rokov Neuvažovala som nad tým. Na internet cez mobil nechodievam, pretože je to pre mňa dosť drahé. Internetbanking používam väčšinou cez stolový počítač. Lucia, 23 rokov Osobné údaje si v mobile veľmi nestrážim. Možno aj preto, že mobil nevyužívam na prezeranie internetu.

Michal, 20 rokov Smartfón zatiaľ nemám, ale určite by som nechodil na internet vo wifi sieťach, ktoré nie sú zabezpečené.

Michal, 20 rokov Mám starší mobil, takže si myslím, že si údaje nemusím až tak chrániť. Ak by som mal smartfón, určite by som vyskúšal nejaký antivírus. Rasťo, 19 rokov Mobil mám chránený heslom. V minulosti som mal nainštalovaný antivírusový program, ale veľmi mi to spomaľovalo systém. Musel som ho potom odinštalovať. Text a foto: (mha)

Chráňte si údaje v mobile Moderné mobilné telefóny ponúkajú veľmi veľa možností. Hry, hudbu, prezeranie fotografií a videa. V pohode zvládajú aj surfovanie na internete či online platby. Vývojári sa predbiehajú v navrhovaní nových lákavých aplikácií. Pod nevinným rúškom mobilnej hry sa však nezriedka skrýva škodlivý softvér. Súčasné mobily, nazývané tiež smartfóny (z angl. smart  – chytrý, šikovný), dobiehajú vo výkonnosti aj bežné notebooky či staršie stolné počítače. V notebookoch a počítačoch sme zvyknutí sa chrániť pred škodlivým softvérom. Zvyčajne ide o zabezpečenie bránou Firewall a antivírusovým programom. Pri ochrane smartfónov trh s antivírovými programami ešte donedávna pokrivkával. Dnes je ich dostatok, no ako vyplýva aj z našej ankety, ľudia ich veľmi nevyužívajú. Potvrdzuje to aj Gabriel Braniša, analytik škodlivého kódu spoločnosti ESET so zameraním na Android malware. „Ochrana majiteľov mobilných zariadení pred neoprávneným prístupom k ich osobným údajom pokrýva všetky súčasné hrozby. Dôležitá je však osveta s dôrazom na prevenciu. V inom prípade sme ohrození,“ hovorí.

Aplikácie za každú cenu

Používatelia smartfónov často robia chybu tým, že nainštalujú množstvo aplikácií, ktoré nie vždy používajú. „Inštalovanie rôznych podivných aplikácií z rôznych zdrojov môže z nášho smartfónu ukradnúť čokoľvek,“ hovorí Braniša. Pri inštalácii každá aplikácia najskôr oznámi, k čomu jej nainštalovaním udeľujeme súhlas. Je veľmi podozrivé, ak sa obyčajná hra chce dostať ku GPS polohe, SMS správam, neobmedzenému prístupu na internet alebo telefónnemu zoznamu. „Odporúčam sťahovať apli-

Ilustračné foto: TASR/AP

kácie len od známych a vysoko hodnotených vývojárov s dobrými ohlasmi, z oficiálnych zdrojov. A samozrejme, mať nainštalovaný antivírus,“ radí analytik.

tik. Podvodná stránka alebo aplikácia je na nerozoznanie od originálu. Do falošného formulára zadáme meno a heslo a podvodníci majú prístup k nášmu účtu.

Internetbanking v mobile?

Pri strate nezúfajte

Takmer všetky komerčné banky ponúkajú služby internetbankingu, vďaka ktorým máme svoje financie vždy na dosah a pod kontrolou. Špeciálne pre smartfóny vyvinuli banky aj aplikácie na pohodlnú a rýchlu správu peňazí. Sú však bezpečné? „Sú dostatočne bezpečné, ak využívajú aspoň dvojfaktorovú autentifikáciu a kryptujú komunikáciu s bankou, čo je nevyhnutný štandard,“ vysvetľuje Gabriel Braniša. Nebezpečnou sa môže stať používanie internetbankingu vo verejných nezabezpečených wifi sieťach. „Nebezpečné je, ak sa pripájame k internetbankingu cez nedôveryhodný zdroj internetu. Ak v smartfóne nemáme antivírus, môže sa stať, že sa dostaneme k verzii mobilnej aplikácie pre internetbanking, ktorú upravili útočníci,“ upozorňuje analy-

V smartfóne môže byť uložených množstvo údajov o používateľovi. Krádežou alebo stratou mobilu sa môžu dostať do zlých rúk. „Používateľom odporúčame zapnúť si na svojom mobilnom telefóne funkciu automatického uzamknutia, ktorá po nastavenom čase uzamkne displej mobilu. Používateľ ho odomkne až po zadaní hesla. Smartfóny obsahujú možnosť kryptovania svojho obsahu. To sťaží, alebo úplne obmedzí prístup k našim údajom. Na trhu sú aplikácie, ktoré pomáhajú nájsť stratený alebo ukradnutý mobilný telefón. Napríklad aj naša spoločnosť ponúka aplikáciu, ktorá dokáže telefón nielen nájsť, ale v prípade straty z neho dokáže aj na diaľku vymazať všetky údaje,“ dodáva analytik. (mha)


číslo 18/2013

spektrum

5

sklári obnovujú tradíciu Dokončenie zo strany 1

„Nápad prišiel spontánne. Spočiatku sme len chceli sklo roztaviť pre zábavu. Postupne sme však zbierali informácie a rozhodli sme sa postaviť pec, v ktorej by sa naozaj sklo dalo taviť a spracovávať,“ hovorí Greksa. Oslovili teda konštruktérov a maj-

strov sklárov. Za dva týždne usilovnej práce sa pec stala skutočnosťou. Pec je vykurovaná bukovým drevom, ktorého je na okolí hojne. „Po prvom ročníku sklárskych dní, sme museli pec mierne prestavať. Teraz je už plne funkčná,“ teší sa predseda. Okrem práce majstrov si diváci počas druhého sep-

tembrového víkendu vychutnali aj folklór a dobrý guľáš.

Dvanásť kubíkov dreva

Od pondelka 9. septembra sa začalo do pece kúriť. Vhodnú teplotu dosiahla až o štyri dni. Cez víkend už mohli majstri veselo pracovať. „Spálili sme dvanásť kubíkov bukového dreva. Najskôr sa musí vytemperovať pernica. Je to nádoba, v ktorej sa roztavujú suroviny. Pokiaľ dosiahneme približne 1240 stupňov, môžeme vkladať črepy skla,“ vysvetľuje Dušan Garaj z Poltára. Jeho úlohou bolo dohliadať na tavenie materiálu. „Vo fabrike sa dosahuje oveľa vyššia teplota. Základom pece je dlhé ohnisko a vysoký komín. To určuje aj teplotu tavenia,“ pokračuje Garaj.

Ako na to

Pri sklárskej peci sa pohybovalo približne šesť ľudí. Prvým z nich bol „bankár,“ ktorý cez píšťalu vyfúkol zo skla tzv. banku. Tá putuje do formy, kde sa tvaruje kalich. Potom prichádza pomocník s hrudkou skla. Z neho bude stopka pohára. Jeden majster vyformuje stopku, alebo „štýlok“ a druhý vytvorí podstavec. Na

záver pomocník odnáša výrobok do chladiarne, kde sa jeho teplota postupne znižuje. Ak by sa ponechal na vzduchu, praskol by.

Majstri pri práci

„Dnes sme divákom predviedli ‘kališkovinu.’ Sú to výrobky ako poháre na stopke, džbánky a štamperlíky. V bývalej sklárni sme ich ručne kedysi robievali,“ hovorí Pavel Podmanický, ktorý pracoval v Katarínskej Hute. Dnes už je na dôchodku. Spolu s ním svoje remeslo ukázali Ladislav Hrin, Marian Gelien a Ivan Zoka. Po pohárikoch pred zrakmi divákov vytvarovali rybku, labuť, či zahnutú točenú vychádzkovú paličku. Chlapi so zjavným fortieľom pracujú s roztaveným materiálom ako s ma-

lým dieťaťom. Od vybratia z pece, cez fúkanie, formovanie, ťahanie, až po uloženie do chladiacej časti pece sú ich pohyby jemné, no stopercentné. Hádam najväčšou zaujímavosťou bola výroba známej Zlatej Zuzany. „Kedysi sa vyrábala ručne. Každý jeden pohár bol originálny, preto mala veľkú hodnotu. Preslávila Zlatno, Katarínsku Hutu a sklárne v Poltári po celom svete,“ spomína Podmanický. Doteraz zdobí vitrínu v obývačke nejednej slovenskej domácnosti. „Žiadna robota na svete nie je ako sklárska. Pracoval som štyridsať rokov v sklárni, aj tak som sa nenaučil všetko,“ dodáva majster Podmanický. Text a foto: Matej Holý

ĽUBOREČ – prepadlisko straší už päť mesiacov Na hlavnej trase medzi Lučencom a Veľkým Krtíšom sa ešte v apríli zosunula cesta. Doprava je tam obmedzená do jedného jazdného pruhu a úplný zákaz prechádzania majú okrem autobusov všetky vozidlá nad 3,5 tony. Na hlavnom ťahu medzi Lučencom a Veľkým Krtíšom sa prepadol povrch vozovky. V apríli tam bola 30-centimetrová prasklina, teraz má aj pol metra a stále sa zväčšuje. Prepadlisko je ohraničené značkami a betónovými zátarasami, no doteraz sa s ním nič nerobilo. „Mrzí nás, že to trvá tak dlho. Nezohľadňovali sa potreby ľudí. Dúfam, že stihnú opraviť cestu do zimy, inak by ju museli

uzavrieť a to by pre našich občanov znamenalo komplikácie,“ povedal starosta Ľuboreči Marcel Šupica. Deti by museli dochádzať do školy a ostatní do práce či k lekárom namiesto 17 km obchádzku až 50 km. Ako uviedla hovorkyňa Slovenskej správy ciest Zuzana Hromcová, situácia na ceste by sa mala čoskoro zmeniť. „Oprava tohto úseku sa nezačala skôr, lebo prebieha-

lo verejné obstarávanie. Teraz sa zrealizujú nevyhnutné úpravy týkajúce sa najmä dopravného značenia a so samotnými stavebnými prácami by sa malo začať o tri týždne,“ ozrejmila hovorkyňa. Dodala, že počas opravy nebude cesta úplne uzatvorená. Premávka pôjde po pravej strane, ktorá bude provizórne rozšírená a bude riadená dočasnou svetelnou signalizáciou. „Najneskorší termín ukončenia opravy je koniec novembra,“ zakončila. (cor), foto: autor


6

novinky

Rozhovor

Folklórny súbor Urpín zažil slávu v Karibiku Folklórny súbor URPÍN je pojem, ktorý pre milovníkov slovenského folklóru predstavuje vždy kvalitu a umelecký zážitok. O tom, že tieto superlatívy si právom zaslúži hovoria početné úspechy a vystúpenia v zahraničí. O histórii aj najčerstvejších dojmoch z účinkovania v zahraničí hovoríme s riaditeľom folklórneho súboru Urpín, Ing. Petrom Pohančaníkom, PhD.

]V minulom roku oslávil Urpín už 55. výročie svojho založenia. Prezraďte nám niečo z jeho histórie.

Súbor bol založený v roku 1957 pod názvom Krajský súbor piesní a tancov pri Krajskom dome osvety v meste Banská Bystrica. Právom sa teda zaraďuje medzi najstaršie súbory na Slovensku. K jeho vzniku viedla snaha skupiny nadšencov o založenie reprezentačného krajského folklórneho telesa, ktoré by stvárňovalo folklórne bohatstvo vtedajšieho Banskobystrického kraja, najmä regiónu Horehronie a Podpoľanie. K jeho zakladateľom a prvým členom patril predovšetkým Ján Husárik, ktorý bol jeho sólistom a choreografom, umelecky a organizačne viedol súbor takmer 50 rokov. Prvé verejné vystúpenia v roku 1958 a desiatky ďalších po celom Slovensku boli natoľko úspešné, že bol súbor

ako jeden z prvých poverený reprezentáciou na Medzinárodnom folklórnom festivale v Nice, vo Francúzsku. Pri príprave na zájazd dostal aj dnešné meno URPÍN – podľa vrchu nad Banskou Bystricou. V jeho histórii sa v ňom vystriedalo viacero generácií tanečníkov, hudobníkov a spevákov, z ktorých mnohí zostali verní folklóru až dodnes.

]Viete vyčísliť počet vystúpení a krajín za tie roky?

Počas 55 rokov svojej činnosti uskutočnil súbor 2 600 vystúpení a navštívil 46 krajín Európy, Ameriky, Afriky a Ázie. Absolvoval 84 zahraničných zájazdov, počas ktorých vystupoval viac ako 400-krát. Medzi najkrajšie zahraničné festivaly súboru patria zájazdy v Južnej Kórei, Izraeli, Kanade, Egypte, USA, Azorských ostrovoch, aj tohtoročný zájazd v Karibiku.

]Kto tvorí a čo robí folklórny súbor Urpín v súčasnosti?

V súčasnosti súbor združuje približne 50 prevažne mladých ľudí, ktorých spája láska a vzťah k folklóru. Pôsobia v 3 zložkách – tanečnej, hudobnej a speváckej –, každá má svojho vedúceho, dokáže fungovať aj samostatne, ale počas vystúpení pôsobia ako jeden synergický celok. Hlavným zameraním programovej skladby súboru sú predovšetkým oblasti Horehronia a Podpoľania, ale program je doplnený aj o tance z iných oblastí Slovenska – Zemplín, Šariš, Goral a iné. Tvorcovia nášho súčasného programu sú viacerí choreografi: Stanislav Marišler, Martin Urban, Tatiana Urbanová, Tatiana Salajová a Michal Majer, ako aj hudobní upravovatelia, predovšetkým Alžbeta Lukáčová a Zuzana Slančíková. Pri tvorbe choreografií, ako aj celého programu sa opierame o zachované pôvodné materiály, zvukové a obrazové záznamy, ktoré prostredníctvom členov tanečnej, hudobnej a speváckej zložky a za pomoci choreografov a hudobných upravovateľov prezentujeme širokej laickej aj odbornej verejnosti.

Od roku 2010 sme ako súbor okrem tradičných vystúpení začali organizovať aj „Folklórne hry“. Je to jedinečný teambuilding v tradičnom ľudovom prevedení, prostredníctvom aktivít ako stavanie koliby, obliekanie krojov, pílenie dreva, Jánošíkov most, kosenie a hrabanie, plieskanie bičom, mútenie masla a mnohé iné. Okrem uvedených disciplín ponúkame aj večernú zábavu vo folklórnom štýle, v  rámci ktorej ponúkame folklórne vystúpenia, ľudovú hudbu, súťaž s klobúkmi, školy ľudového tanca, zbojnícke prepady.

]Čo znamená rok v živote folklórneho súboru?

Rok v živote folklórneho súboru je veľmi pestrý. Striedajú sa pravidelné nácviky s vystúpeniami, festivalmi a zahraničnými zájazdami. Jednotlivé zložky absolvujú počas jedného roka takmer 100 tréningov pod vedením vedúcich a pred každým vystúpením sa organizuje spoločný tréning s cieľom čo najlepšej súhry a prípravy vystúpenia. Počas jedného roka súbor absolvuje takmer päťdesiat vystúpení rôzneho charakteru, či už sú to

vystúpenia malých foriem na rôznych komerčných akciách alebo spoločenských podujatiach až po celovečerné programy. Každoročnou aktivitou súboru je aj výber a prijímanie nových členov, ktoré organizujeme spravidla v mesiaci september. Okrem klasických tréningov organizujeme sústredenia súboru, ktoré sú venované príprave nových choreografií. Ročne pripravíme dve až tri, plus samostatné hudobné a spevácke čísla. Každých päť rokov súbor oslavuje svoje výročie, na ktoré okrem verejnosti pozývame aj všetkých bývalých členov a prezentujeme im našu novú tvorbu.

]Len pred nedávnom ste sa vrátili zo zaujímavej zahraničnej cesty.

Sme veľmi radi, že sa nám tento rok podarilo pripraviť, zorganizovať a úspešne absolvovať zahraničný zájazd v Karibiku na ostrove Guadeloupe, kde sme reprezentovali Slovensko a slovenský folklór. Pozvanie sme získali na  základe našich predchádzajúcich kontaktov z Francúzska, kde sa pravidelne zúčastňujeme medzinárodných festivalov


číslo 18/2013

a keďže ostrov Guadeloupe patrí Francúzsku, získali sme aj takéto lukratívne pozvanie, ktoré by bolo ťažké odmietnuť.

]Ako by ste charakterizovali krajinu, ich ľudovú kultúru či mentalitu ľudí, medzi ktorých ste zavítali?

Rozdiel, predovšetkým v klíme, človek cíti hneď po vystúpení z lietadla, kedy ho ovanie vysoká teplota, ktorá je však zvládnuteľná vďaka vysokej vlhkosti vzduchu. Počasie je však veľmi premenlivé, keďže naň vplývajú rôzne morské a vzdušné prúdy – zažili sme búrky, počas ktorých to vyzeralo ako keby nepršalo, len sa lialo z oblakov, tie však po chvíli vystriedala opäť jasná obloha. Domáci ostrovania sú prevažne černošského pôvodu, takže sme boli medzi nimi veľmi ľahko rozpoznateľní. Organizátori festivalu ako aj všetci diváci, s ktorými sme prichádzali do kontaktu boli veľmi milí a priateľskí a niekedy až prehnane starostliví s obavou, aby sa nám v ich krajine nič nestalo. More je pre nich samozrejmosťou, asi ako keď sa my ideme prejsť do lesa, preto niekedy nevedeli pochopiť našu túžbu byť pri mori väčšinu nášho voľného času a tráviť ho „chytaním bronzu“, keďže oni nemajú potrebu opaľovať sa. Ľudová kultúra a  domáci folklór je charakteristický ich predchádzajúcim ťažkým spôsobom života, kde sa väčšina domáceho obyvateľstva živila spracovávaním poľnohospodárskych plodín,

Rozhovor

prevažne cukrovej trstiny, z ktorej sa priamo na ostrove vyrábal rum v rôznych jeho podobách, a ten bol exportovaný do Európy. V tancoch a piesňach je cítiť aj africké vplyvy, keďže pôvodné obyvateľstvo pochádza práve z Afriky.

]Čo v praxi znamená vycestovať s folklórnym súborom na zahraničný festival alebo vystúpenia? Je to odmena?

Jednoznačne je to pre členov súboru odmena za celoročnú činnosť. Samozrejme, s organizovaním, prípravou a vybavovaním takéhoto zájazdu je spojené množstvo hodín náročnej práce, ale odmena v podobe zájazdu a dlhoročných spomienok vždy stojí za to. Naša vďaka patrí predovšetkým Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky, ktoré nás finančne podporilo zo svojho grantového systému – programu Pro Slovakia. Najnáročnejšou etapou zájazdu bol presun súboru do dejiska festivalu na ostrove Guadeloupe, keďže znamenal transport tridsiatich členov súboru, krojov, hudobných nástrojov, pričom hmotnosť batožiny predstavovala takmer jednu tonu. Všetko dobre dopadlo a šťastne sme sa všetci vrátili, plní dojmov a zážitkov.

]V zahraničí je slovenský folklór mimoriadne priaznivo prijímaný pre svoju neskutočnú dynamiku, pestrosť nielen oblečenia, ale

7

aj chytľavé melódie a samozrejme úžasné výkony tanečníkov.

Publikum, ale aj organizátori boli prekvapení predovšetkým pestrosťou nášho folklóru, ktorý je typický tým, že každý región má svoj osobitý kroj a takmer odlišný štýl tanca, čo je spôsobené geografickou členitosťou nášho územia. Domácich divákov veľmi prekvapovalo, keď sme sa počas jedného vystúpenia viackrát prezliekli a vystriedali niekoľko krojov. Dynamika našich tancov ich dokázala strhnúť aj k niekoľkominútovému potlesku a pravidelne sme boli zaraďovaní až na záver večerných programov, ako „zlatý klinec programu“.

]Slovenský folklór, predovšetkým hudba a tanec by mohli byť výborným vývozným artiklom, čo vy na to?

Určite, môžem len súhlasiť, na všetkých zahraničných zájazdoch a medzinárodných festivaloch patríme k tým krajinám, ktoré po pár dňoch účinkovania priťahujú k javiskám a pódiám najviac divákov. A ako pri všetkom platí, že to čo si zahraničie na Slovensku najviac cení, je doma nedocenené, domáca podpora folklórnych súborov, či už zo strany súkromného alebo verejného sektora je minimálna a postavenie súborov sa oproti tomu v minulosti nedá porovnávať. Naše najväčšie hodnoty, ktoré predstavuje naša kultúra, minulosť, folklór sa dostávajú na okraj potrieb spoločnosti a prežívajú len vďaka nad-

šencom a zanietencom, ktorí sú členmi aj nášho súboru.

]Je určite nesmierne krásne zažívať odmenu za hodiny driny v podobe aplauzu publika. Čo vás najviac dojalo alebo zaskočilo počas vystúpení súboru ?

Podobne ako pre herca v divadle, tak aj pre tanečníkov, spevákov a hudobníkov folklórneho súboru je najkrajšou odmenou úprimný potlesk diváka. O  to viac je cennejší, keď je sprevádzaný aj postavením divákov, tzv. standing ovation, kedy sme „nútení“ k  opakovaniu záverečných čísel nášho programu. V zahraničí, ale aj na niektorých domácich vystúpeniach a festivaloch je potlesk neutíchajúci aj potom, ako odídeme z javiska, na ktoré sa potom opätovne vraciame. Vtedy na tanečníkoch vidím, že aj napriek únave z vystúpenia im ten potlesk akoby „dobil baterky“ a sú schopní tancovať s rovnakou energiou ako na začiatku vystúpenia. Z takých nie každodenných zážitkov si spomínam na netradičné vystúpenie na talianskej Sicílii, kde sme naše vystúpenie začínali až pred treťou po polnoci, čo je na naše pomery už nemysliteľný čas na vystupovanie, ale pre domácich to bolo akosi prirodzené. Aj napriek takému neskorému, alebo už skôr skorému rannému času, vydržali pozerať na naše vystúpenie a odmenili nás silným potleskom.

]Ktorá krajina a ktorá hudba vás i členov súboru najviac očarila, samozrejme, okrem slovenskej?

Pre mňa a určite aj pre členov súboru je stále silným

zážitkom, keď vystupujeme v jednom programe so súbormi z celého sveta. Zaujímavé sú pre nás, samozrejme, tie exotickejšie krajiny, s ktorými sa stretávame len zriedka, spomeniem súbor z Kúkových ostrovov, s ktorým sme sa stretli na festivale v Anglicku a s jeho členmi aj po niekoľkých rokoch udržujeme kontakt. Verím, že raz ich pôjdeme pozrieť na ich festival. Radi sledujeme aj vynikajúce, niekedy až nadľudské výkony tanečníkov z Ázie. Vždy ma až zamrazí, keď vidím gruzínskych tanečníkov, ktorí z výskoku a v otáčaní dopadajú na zem rovno na kolená a popri tom sa obhadzujú nožmi, ale aj temperamentný latinskoamerický folklór z Brazílie, Argentíny alebo Mexika. A keď sa všetky tieto krajiny, spoločne s naším folklórom stretnú na jednom javisku, naozaj je na čo sa pozerať.

]Čo pripravil súbor Urpín pre svojich priaznivcov v tomto roku a čo ho čaká v najbližších mesiacoch?

Rok 2013 je pre nás mimoriadne náročný, ale o to viac aj úspešný, pretože sme od začiatku roka absolvovali už takmer 30 vystúpení, ktoré vyvrcholili práve spomínaným zájazdom na karibskom ostrove Guadeloupe. Okrem toho sme vystupovali na najväčších folklórnych festivaloch na Slovensku – na Myjave, vo Východnej a Detve. Verím, že po náročnom lete si stihneme aj trochu oddýchnuť a postupne začneme pripravovať program a choreografie na budúcoročnú sezónu. Marta Svítková, foto: archív súboru


8

novinky

Poradňa

Hygienik radí:

Ako sa postarať o školákov Nástup detí do školy znamená pre rodičov opäť roztočený kolotoč každodenných povinností. Aby školský rok ubiehal bez zbytočných problémov a školáci zvládali svoje povinnosti v dobrom zdraví, pripravili sme niekoľko rád a odporúčaní odborníkov.

Desiata

Výživová hodnota desiatej závisí od jej zloženia. U detí preferujeme také zloženie desiatej, aby bola pestrá, výživovo hodnotná a zdravá. Kvalitná desiata by mala pozostávať z celozrnného pečiva, nátierky, alebo syra, porcie zeleniny a ovocia a hodnotného nesladeného nápoja. To všetko predstavuje zložky potravy, ktoré dodajú organizmu optimálne množstvo výživných látok (bielkoviny, tuky, cukry), ale aj vitamínov a minerálnych látok. Z minerálnych látok je pre vyvíjajúci sa organizmus najvýznamnejší vápnik, ktorého zdrojom je najmä mlieko, mliečne výrobky, syry a jogurty, preto v rámci pestrosti stravy by mali rodičia zaradiť na desiatu aj mlieko a mliečne výrobky. Z mliečnych výrobkov sú veľmi hodnotné probiotické a acidofilné výrobky. Pri príprave desiat majú aj cukry svoje nezastupiteľné miesto, nakoľko pre detský vek je charakteristická potreba tzv. rýchlych kalórií, preto nie je potrebné ich úplne zakazovať. Denná porcia by nemala byť väčšia ako 50 g a uprednostniť treba sladké pečivo, príp. sušienky, sušené ovocie a cereálne sladké tyčinky pred tučnými múčnikmi a cukrovinkami.

najzdravšie sú bylinkové čaje, pitná voda, príp. riedené ovocné šťavy. Nevhodné sú sladké limonády a sýtené sladené nápoje, ktoré obsahujú priveľa jednoduchých cukrov a zbytočne zvyšujú príjem energie, čo vedie ku vzniku nadhmotnosti a obezity.

Správna obuv

Detská noha je extrémne citlivá na škodlivé vonkajšie vplyvy. V dôsledku nesprávneho výberu obuvi môže dôjsť k irreverzibilnému (nevratnému) poškodeniu kostry chodidla, jeho deformitám a následne zafixovaniu chybného držania tela (skolióza) so všetkými zdravotnými a sociálnymi dôsledkami. Je nevyhnutné vyberať obuv vyrobenú z prírodných materiálov, ako napr. prírodné usne a textil. Sú mäkké, priedušné, absorbujú zvýšenú fyziologickú vlhkosť detskej nohy a zároveň sa vďaka svojmu zloženiu vhodne prispôsobia anatomickému tvaru chodidla. Tieto materiály vyho-

Prváci na Základnej škole Hodžova v Trenčíne. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

vujú náročným hygienickým požiadavkám aj z hľadiska nežiaduceho kožného dráždenia. Za nevhodné materiály považujeme rôzne plasty, poroméry a koženky. Nakoľko sú tvrdé, ťažko sa prispôsobujú tvaru chodidla a sú nepriedušné. Pre malú schopnosť odvádzať vlhkosť z povrchu kože môžu byť príčinou nepríjemných plesňových ochorení. Vo všeobecnosti platí zásada-čím ľahšie, tým lepšie. V najmenších vekových skupinách detí je vhodné preferovať nízku členkovú obuv, šnurovaciu alebo uzatvárateľnú textilným pásikom, resp. na zips, z čo najľahších materiálov. Strih by mal zodpovedať tvaru chodidla tak, aby dieťa pri chôdzi neobmedzoval. Podpätky by mali byť u  detskej obuvi čo najnižšie, s veľkou plochou pre  udržanie stability. Zásadne sa neodporúčajú topánky s vysokými štíhlymi podpätkami.

Pre pobyt v interiéri (škola, škôlka a pod.) je vhodná ľahká vzdušná obuv, u menších detí zabezpečená proti vyzutiu remienkom resp. šnúrkami (prezúvky). Na aktívny odpočinok je určená športová obuv, ktorá svojou konštrukciou zodpovedá požiadavkám príslušného druhu športu. Deti majú často tendenciu zamieňať si športovú obuv s prezúvkami, čo je z hygienického hľadiska nevhodné (športová obuv je nepriedušnejšia a tvrdšia). Vychádzková celoročná alebo zimná obuv je vyrobená tak, aby vyhovovala noseniu po vonku, na bežnú pešiu chôdzu. Vyznačuje sa mohutnejšou a trvanlivejšou konštrukciou s pevnou podošvou. Rekreačná obuv by sa mala používať najmä pri rekreačno-vychádzkových príležitostiach, na dlhšie vzdialenosti i v menej upravenom prírodnom prostredí tak, aby chodidlo malo stále správnu polohu. Je charakterizovaná pevnou konštrukciou zvršku a robustnou podošvou (protišmykový dezén).

Vši – ako sa ich čo najúčinnejšie zbaviť?

Pitný režim

Neoddeliteľnou súčasťou desiatej je aj správny nápoj. Pitný režim je veľmi dôležitý, nakoľko nedostatok tekutín v tomto veku sa môže prejaviť bolesťami hlavy, únavou, a ťažkosťami s ľadvinami. Potrebné je piť dostatočné množstvo tekutín, z ktorých

Platí zásada: vyberajte obuv podľa účelu jej používania

Mladí umelci ponúkali svoje výrobky na Urban Markete v rámci Dňa architektúry a dizajnu 1. júna 2013 v Bratislave.FOTO TASR - Martin Baumann

Časté umývanie vlasov síce čiastočne bráni rozmnožovaniu parazitov vo vlasoch, ale toto opatrenie nemožno považovať za dostatočné. Samotné umytie vši z vlasov neodstráni. Je potrebné ošetriť vlasy prípravkom proti všiam dostupným na trhu (v súčasnos-

ti je na trhu šampón, dezinsekčný spray, vlasový gél, kondicionér). Túto kúru je nutné vykonať u všetkých členov kolektívu v rovnakom čase. Ak sa kúra neaplikuje u všetkých a v rovnakom čase, môže dochádzať k ďalšiemu prenosu. Zároveň je nutné vyvariť, resp. vyprať pri vysokých teplotách osobnú a posteľnú bielizeň, dôkladne ju vysušiť a vyžehliť. Čiapky, šatky, šály a iný odev, ktorý nie je možné vyvariť je nutné vyprať min. v 2 cykloch pri doporučených teplotách, dôkladne vysušiť, vystaviť účinkom slnečného žiarenia, príp. postriekať prípravkom na lezúci hmyz. Matrace, žinenky používané v škole je tiež potrebné postriekať prípravkom na lezúci hmyz, dôkladne vyvetrať, vystaviť účinkom slnečného žiarenia a min. 3-4 dni nepoužívať. Predmety prichádzajúce do priameho styku s vlasmi (hrebene, kefky) je potrebné ošetriť prípravkom na lezúci hmyz, prípadne namočiť do roztoku s obsahom chlóru. Zásadné je zabezpečenie vysokej úrovne osobnej hygieny. Každý člen kolektívu musí používať vlastné predmety osobnej hygieny (uterák, hrebeň) a zabrániť ich vzájomnému požičiavaniu. To isté platí aj v prípade čiapok, šatiek, prípadne iných pokrývok hlavy. prof. MUDr. Ivan Rovný, PHD., MPH, hlavný hygienik SR - zastupujúci


číslo 18/2013

Poradňa

9

V jedálňach sa stravuje viac študentov Kým v roku 2000 chodilo v základných školách na obedy vyše 50 percent školákov, v súčasnosti sa v jedálňach stravuje takmer 70 percent žiakov. Na stredných školách v tomto období došlo k nárastu o viac ako 20 percent.

Deti majú zlé stravovacie návyky Viac ako tretina slovenských detí vo veku 7 až 10 rokov pravidelne neraňajkuje a nemá dostatočný denný príjem ovocia a zeleniny. Deti zároveň konzumujú v jedle veľa soli a málo sa hýbu. Zlé stravovacie návyky, nesprávna skladba stravy a málo pohybu má za následok zvýšenie počtu detí s civilizačnými ochoreniami. Problémy s nadmernou hmotnosťou má takmer 10 percent detí vo veku 7 až 10 rokov. Na vidieku je viac obéznych detí ako v meste. Vyplýva to z analýzy stravovacích zvyklostí slovenských detí mladšieho školského veku. Monitoring realizoval a výsledky spracoval Úrad verejného zdravotníctva SR a podieľali sa na ňom aj členovia Združenia pre zdravie a výživu. Zistil aj to, že iba o niečo viac ako polovica z vyšetrených detí denne konzumuje mlieko. Zeleninu a ovocie jedia deti málo, zároveň sa aj málo hýbu. Monitoring ukázal, že na vidieku je viac obéznych detí ako v meste. Môže za to aj tradičná kuchyňa s vyšším zastúpením menej vhodných živočíšnych tukov.

Zdravé raňajky sú dôležité

Tvorcov analýzy znepokojuje aj fakt, že 37,5 percenta detí neraňajkuje pravidelne. „Je zistené, že deti, ktoré pravidelne jedávajú raňaj-

ky, majú vyváženejší príjem živín v porovnaní s deťmi, ktoré raňajky vynechávajú. U detí, ktoré pravidelne raňajkujú, je aj nižšia pravdepodobnosť vzniku obezity,“ upozornila Katarína Babinská zo Združenia pre zdravie a výživu. Z  monitoringu ďalej vyplýva, že zloženie raňajok a desiatej je zamerané na nie najsprávnejšie kombinácie pečiva, šunky, salámy, sladkostí a sladkého pečiva. Vhodnou desiatou pre dieťa školského veku je napríklad chlieb či pečivo, natreté kvalitným rastlinným margarínom, ktorý obsahuje esenciálne mastné kyseliny omega 3 a omega 6. Vhodným doplnkom je plátok šunky alebo syra a nemala by chýbať zelenina. Namiesto sladkosti by mali rodičia baliť deťom na desiatu či olovrant ovocie.

Málo pohybu a veľa soli

Výrazne negatívne zistenie monitoringu je, že ob-

sah kuchynskej soli v prijímanej strave u detí je viac ako 3,5-násobne prekročený oproti súčasných odporúčaniam. Nedobré je aj zistenie, že sa deti menej hýbu a významne podľa monitoringu narastá čas trávený pred televíziou alebo počítačovou obrazovkou. „Podľa odporúčaní by sa dieťa školského veku malo každý deň aspoň hodinu venovať stredne intenzívnej až intenzívnej pohybovej aktivite,“ uviedla Babinská. Výsledky tiež poukazujú na fakt, že takmer polovica detí neolovrantuje, takže medzi obedom a večerou nastáva dlhá prestávka bez pokrmu, čo spôsobuje väčší hlad a riziko večerného prejedania sa. Za pozitívne zistenie monitoringu možno považovať vysoké percento detí (97 percent), ktoré konzumujú pravidelne denne obed, mnohé však vynechávajú polievku. „Ak dieťa nezje polievku, oberá sa o plnohodnotný pokrm, z obeda odchádza nedostatočne nasýtené a hlad často zaháňa sladkosťami alebo výživovo menej hodnotnými potravinami,“ vysvetlila Babinská. TASR

NVK 530/13

Foto: TASR/Štefan Puškáš

„Z našich štatistík je možné konštatovať, že v materských školách sa stravuje 99,5 percenta detí. V prípade školských jedální v základných školách ide o 67 percent žiakov a na stredných školách je to na úrovni 37 percent,“ uviedol hovorca ministra školstva Michal Kaliňák. Silvia Tokárová z ministerstva považuje nárast stravníkov za výsledok opatrení, ktoré rezort prijal. „A to napríklad v oblasti aktualizácií materiálno-spotrebných noriem, kde do jedálnička boli zaradené jedlá medzinárodných kuchýň. Pripra-

vujeme ďalšie opatrenia, ako napríklad jedlá na výber pre stredoškolákov,“ povedala Tokárová. Rezort podľa Kaliňáka momentálne rieši aj otázku školských bufetov, ktorých sortiment často nie je v súlade s výživovými trendami pre deti. V priebehu augusta ministerstvo organizovalo v regiónoch stretnutia so zamestnancami školských jedální, ktorí boli informovaní a usmernení k verejným obstarávaniam a  novým receptúram. TASR, foto: TASR/Michal Svítok


kríŞovka/súżaŞ

lúťtite a vyhrajte PoukåŞku

10 â‚Ź

Logotyp s textom

Vylúťtenie krĂ­Ĺžovky posielajte na koreĹĄpondenÄ?nom lĂ­stku s nalepenĂ˝m kupĂłnom do 3. 10. 2013 na adresu: 14 news, s. r. o., Tallerova 10, 811 01 Bratislava – StarĂŠ mesto

  

  

Výherca z Noviniek

   16/2013:

Valeria TrojÄ?ĂĄkovĂĄ, VeÄžkĂ˝ KrtĂ­ĹĄ

 NVK 1373/13

kupĂłn

PROBLÉMY S VLASMI

nĂŠra za 16 ₏. PodÄža obrovskĂŠho ohlasu  spokojnĂ˝ch zĂĄkaznĂ­kov sa koneÄ?ne  osvedÄ?il preparĂĄt, ktorý skutoÄ?ne zastaví padanie vlasov a obnoví ich nový  rast. ZĂĄroveĹˆÂ nĂĄs zĂĄstupcovia firmy  ubezpeÄ?ili, Şe tieto prĂ­pravky je moĹžnÊ  zĂ­skaż nielen v mieste firmy, ale veÄžmi  rĂ˝chlo vybavujú pĂ­somnÊ aj telefonickÊ  objednĂĄvky, a to zaslanĂ­m tovaru na  dobierku.

NVK 473/13

KvĂ´li mnohĂ˝m otĂĄzkam Ä?itateÄžov znovu zverejĹˆujeme adresu firmy KVATROFIN s.r.o., ktorĂĄ sa ĂşspeĹĄne zaoberĂĄ predajom vlasovej kĂşry SALON TEXTURES. Je to KVATROFIN s.r.o., Ĺ karniclovskĂĄ 1, 909 01 Skalica, tel.: 034/664 74 35. www.vlasovakura.sk

       

FarebnosĹĽ logotypu

   

CMYK – 3/93/84/12 Pantone – 180 C RGB – 195/0/0

20mm

PrednedĂĄvnom sme priniesli rozhovor s vedenĂ­m tejto firmy o problematike  vypadĂĄvania vlasov a o vĂ˝robkoch SALON TEXTURES, ktorÊ tĂĄto firma  veÄžmi úspeĹĄne uviedla na tuzemský trh.  Dozvedeli sme sa o prĂ­pravkoch, ktorÊ  vyvinuli podÄža najnovĹĄej technolĂłgie  ĹĄpiÄ?koví odbornĂ­ci z USA. Kompletnå  vlasovå kĂşra sa skladå z terapeutickĂŠho  vlasovĂŠho ťampĂłna za 23 ₏ a kondicio-

   

  

  

PoukĂĄĹžky venovalo KnĂ­hkupectvo martinus.sk

VKÂ 18/2013

  

  

  

  

MinimĂĄlna veÄžkosĹĽ logotypu je takĂĄ veÄžkosĹĽ logotypu, pri ktorej je moĹžnĂŠ logotyp bez problĂŠmov reprodukovaĹĽ. Ak je k logotypu priradenĂ˝ text (slogan, internetovĂŠ knĂ­hkupectvo), veÄžkosĹĽ jeho pĂ­sma by nemala byĹĽ menĹĄia ako 5 bodov.

novinky

  

v hodnote

krĂ­Ĺžovka

2

KrĂ­Ĺžovku dodala redakcia Ä?asopisu RELAX.

10

a 2 a

OchrannĂĄ zĂłna logotypu je priestor okolo logotypu, do ktorĂŠho nesmie zasahovaĹĽ Ĺžiadny inĂ˝ grafickĂ˝ prvok alebo text, ktorĂ˝ nie je definovanĂ˝ manuĂĄlom. Jeho Ăşlohou je zabezpeÄ?iĹĽ vizuĂĄlnu suverenitu logotypu.

CMYK – 0/0/0/45 Pantone – CoolGray RGB – 137/137/139

DoplnkovĂ˝ text k logotypu sa umiestĹˆuje pod logotyp a mus sadzanĂ˝ fontom Ad Pro. Uveden ky sĂş orientaÄ?nĂŠ, ako aj umiestne tu. Medzi pĂ­smom v logotype a ĹĽou pĂ­sma v texte musĂ­ byĹĽ dos rozdiel, text by nemal konkuro kosĹĽou samotnĂŠmu logotypu, pĂ´sobiĹĽ ako doplnkovĂĄ informĂĄ


číslo 18/2013

Šport

11

Tipsport extraliga kompletná, jedenástym tímom Orange 20 V kompletnom desaťčlennom zložení odštartoval oficiálne v nedeľu 15. septembra nový ročník hokejovej extraligy. Na základe udelených licencií sa v ňom napokon predstaví aj trojica MHC Mountfield Martin, Dukla Trenčín a HK Poprad, ktorá na vyrovnanie svojich podlžností z predchádzajúceho ročníka dostala odklad do 1. septembra a najmä v prípade Popradu k tomu prišlo v poslednej chvíli. Jedenástym účastníkom je už po siedmy raz slovenská reprezentačná dvadsiatka, tradične štartujúca pod názvom HK Orange 20. Práve ona si dva úvodné zápasy predohrala, už v utorok o 18. hodine vo svojom domovskom stánku v Ružinove privítala v rámci 1. kola Duklu Trenčín a vo štvrtkovom 2. predohrávanom kole na jej ľad zavíta ŠHK 37 Piešťany.

Aj v televízii

Už od prvého kola sa má extraligový hokej objavovať aj na  obrazovkách RTVS. „So súčasným vedením sme dospeli k dohode, ktorá bude na prospech slovenského hokeja. Zmluva zabezpečí prenosy jednotlivých zápasov hneď od  úvodného kola,“ prezradil na tlačovej konferencii pred štartom nového ročníka riaditeľ Pro-Hokeja Vladimír Paštinský. Riaditeľ RTVS Václav Mika túto informáciu potvrdil. „Zmluva bude na tri roky, minimálne jedno kolo budeme prinášať prenosy vždy v nedeľu, samozrejme, že play-off celé,“ konštatoval Václav Mika s tým, že na extralige bude partici-

povať aj verejnoprávny rozhlas. „Televízne“ stretnutia sa budú začínať o 16.30 hod.

Aj počas olympiády

Prezident KR SZĽH Peter Ország potvrdil pripravenosť rozhodcov na nový ročník. Medzi hlavných sa vrátili Jozef Kubuš, Tomáš Bundil, Peter Stano a bývalý vynikajúci čiarový Milan Novák. „Myslím si, že kvalita v kluboch je. Prišlo do nich opäť veľa mladých hráčov, ktorí majú perspektívu a šancu dostať sa na vyššiu kvalitatívnu úroveň. Tí mladí, ktorí vstúpili do extraligy v uplynulom ročníku sú už skúsenejší a myslím si, že toto všetko by mohlo pomôcť aj zvýšeniu kvality extraligy, ako aj zvýšeniu diváckeho záujmu,“ naznačil Vladimír Paštinský, čo očakáva od nového ročníka súťaže. Zároveň znova potvrdil, že extraliga sa nepreruší ani počas ZOH v Soči, hrať sa nebude len v tých dňoch, kedy bude mať svoj zápas slovenská reprezentácia. „A v prípade, že by sa jej darilo a postupovala ďalej, tak to budeme operatívne riešiť,“ povedal šéf Pro-Hokeja. V prípade,

Ozdobou extraligy by mali byť aj v ďalšej sezóne derby súboje Zvolenčanov s Banskobystričanmi. Foto: TASR/Dušan Hein

že sa z niektorého klubu dostane do olympijskej nominácie jeho hráč, kluby sa zaviazali, že odohrajú zápasy aj bez neho.

Obhajca chce finále

V úlohe obhajcu sa predstaví v novom ročníku HKM Zvolen. Medzi jeho prvým titulom a druhým však ubehlo 12 rokov. Toľko by teraz na tretí ale vo Zvolene čakať nechceli. „Možné je všetko, nik si netrúfne povedať, že sa to nestane. Dnes je situácia naozaj ťažká, môže sa stať čokoľvek, či so sponzormi, reklamnými partnermi, ale aj v kádri. Aj keď tento je identický s tým vlaňajším, no môžu prísť zranenia, choroby a naozaj sa môže stať všetko. Ale urobíme maximum pre to, aby sme divákovi vo Zvolene ponúkli znova minimálne to finále,“ povedal generálny manažér HKM Zvolen Milan Čanky.

Hokejové mesto

Klubom, ktorý mal v lete asi najväčšie starosti s udelením extraligovej licencie bol HK Poprad. Teraz ju získal až na poslednú chvíľu, no manažér HK Poprad Peter Frühauf si myslí, že problémy by mužstvo mať nemalo. „Dôležité bolo, že podlžnosti, ktoré mal klub voči hráčom a iným subjektom, sa

podarilo uhradiť. Ako to však bude ďalej, bude veľa záležať od marketingu, ako sa mu podarí zohnať ďalších partnerov na spoluprácu,“ povedal P. Frühauf. „Samozrejme, že svoje má čo povedať aj postoj mesta, lebo či chceme alebo nie, hokej je jeden z najdrahších športov. A navyše Poprad zostal jediným mestom, kde sa hrá iba jeden vrcholový šport, a tým je hokej, keďže skončili basketbalistky. Pre dobré meno Popradu a jeho obyvateľov by sa hokej v Poprade mal hrať, je to šport, ktorý tu má tradíciu a mesto samotné ako také je hokejové.“

Skúsení hráči

Do extraligy aj v tomto roku s jednotlivými tímami vstúpia ďalší mladí hokejisti, ale kluby zaznamenali aj opačný trend, že sa vrátili skúsení hráči. V Poprade sa tak tešia z návratu Arne Krotáka, Adama Lapšanského, Samuela Mlynaroviča, do Košíc prišli Ladislav Nagy, Jiří Bicek, Peter Bartoš, Martin Štrbák. V Banskej Bystrici si dosť sľubujú od štvorice zámorských legionárov, brankára Zane Kalembu, obrancov Erica Wayne Melanda, Christophera Stephena Saracina a útočníka Patrika Richarda Whiteho.

Bodovanie zápasov

Základná časť už 21. ročníka Tipsport extraligy potrvá do 4. marca 2014, kedy je na programe záverečné 54. kolo. Po skončení základnej časti sa začne Slovnaft play-off, do ktorého postúpi prvých osem mužstiev. Finále vyvrcholí od 9. apríla maximálne do 21. apríla 2014. Pre mužstvo, ktoré skončí po základnej časti na 9. mieste, sa sezóna skončí, na posledný 10. tím bude čakať baráž s víťazom I. hokejovej ligy. Hracími dňami budú utorok, piatok a nedeľa. TASR, (bb)

Doterajší majstri:

1993/1994 – Dukla Trenčín 1994/1995 – HC Košice 1995/1996 – HC Košice 1996/1997 – Dukla Trenčín 1997/1998 – Slovan Bratislava 1998/1999 – HC VSŽ Košice 1999/2000 – Slovan Bratislava 2000/2001 – HKM Zvolen 2001/2002 – Slovan Bratislava 2002/2003 – Slovan Bratislava 2003/2004 – Dukla Trenčín 2004/2005 – Slovan Bratislava 2005/2006 – MsHK Žilina 2006/2007 – Slovan Bratislava 2007/2008 – Slovan Bratislava 2008/2009 – HC Košice 2009/2010 – HC Košice 2010/2011 – HC Košice 2011/2012 – Slovan Bratislava 2012/2013 – HKM Zvolen


12

novinky

šport

Zápasenie zostalo olympijským športom Našich zápasníkov potešil nedávny verdikt medzinárodného olympijského výboru. Na Slovensku populárne zápasenie, ktoré má solídnu mládežnícku základňu, zostáva olympijským športom. Naše nádeje tak môžu nadviazať na skvelé výsledky Jozefa Lohyňu či ďalších výborných zápasníkov, ktorí sa odkázali výraznejšie presadiť na medzinárodnej scéne. Zápasenie pribudne ako posledný 28. šport do programu olympijských hier 2020 v Tokiu. Rozhodli o tom členovia Medzinárodného olympijského výboru počas hlasovania v argentínskej metropole Buenos Aires. Na zúženom zozname troch športov boli okrem zápasenia ešte squash a softbal/bejzbal. Zápasenie získalo 49 hlasov, softbal/bejzbal 24 a squash 22. Zápasenie 12. februára po zasadnutí exekutívy MOV vypadlo zo zoznamu olympijských športov, čo vyvolalo

búrku nevôle najmä v krajinách patriacich medzi zápasnícke veľmoci na čele s Ruskom a USA. V máji zápaseniu svitla šanca, že zostane v programe aj po OH 2016 v Riu de Janeiro. Exekutíva MOV v Petrohrade ho totiž spolu so squashom a softbalom/bejzbalom zaradila medzi trojicu kandidátov, z ktorých vyberie 28. šport pre OH 2020. Ešte pred hlasovaním členovia MOV rozhodli, že v programe OH 2020 v Tokiu bude 25 tzv. jadrových športov, ako navrhovala exekutíva. Golf a sedmičkové ragby me-

Zápasnícke hnutie vyhralo svoj boj o olympijskú miestenku. Foto: TASR/AP

dzi nich nezaradili, bolo však isté, že v oboch sa bude bojovať o olympijské medaily v Tokiu i v Riu.

Najdôležitejší deň

„Dnes je najdôležitejší deň v 3000-ročnej histórii nášho športu, ktorý v poslednom období prešiel viacerými reformami. Zotrvanie v olympijskom programe je nevyhnutné pre naše prežitie. Zobrali sme si k srdcu kritiku MOV a FILA je dnes modernou a efektívnou súčasťou olympijskej rodiny,“ citovala slová Nenada Laloviča, prezidenta Medzinárodnej zápasníckej federácie (FILA), agentúra dpa. Po oznámení výsledkov hlasovania Lalovič žiaril spokojnosťou: „Týmto hlasovaním ste ukázali, že kroky, ktoré sme podnikli na zlepše-

nie nášho športu, boli správne. Chcem vás všetkých ubezpečiť, že proces modernizácie sa nekončí. Budeme robiť všetko pre to, aby sme pre olympijské hnutie boli tým najlepším partnerom.“ FILA momentálne združuje 177 národných zväzov. „Zápaseniu sa podľa odhadov venuje na celom svete viac ako 30 miliónov ľudí. Na OH 2012 v Londýne získalo na žinenkách medaily 29 rôznych krajín, i to svedčí o popularite nášho športu,“ zdôraznil člen americkej delegácie Jim Scherr. Zápasenie bolo už súčasťou antických hier, v novodobej olympijskej histórii chýbalo v programe iba v roku 1900.

níckeho zväzu František Lengyel neskrýval radosť z rozhodnutia MOV. „Je to veľmi pozitívna správa. Očakávali sme, že to takto dopadne. Určite zavážila veľká tradícia zápasenia, ktoré bolo už súčasťou antických olympijských hier i dobrá diplomacia. Dokopy sa dali aj USA s Iránom, len aby zápasenie nevypadlo z olympijského programu. Pre náš zväz je to významné rozhodnutie v tom, že štát sa k olympijským športom nestavia macošsky. Verím, že v najbližších rokoch zápasenie na Slovensku získa na popularite. Snom každého mladého zápasníka je raz štartovať na olympiáde,“ povedal Lengyel.

Pozitívna správa

Prezident Slovenského zápas-

(bb), TASR

V oboch súbojoch rozhodol jediný gól Stretnutie 6. kola IV. ligy Juh malo pre Veľký Krtíš trpkú príchuť. Napriek podpriemernému výkonu oboch mužstiev sa z výhry napokon tešil jeho súper – Divín. V 7. kole sa baníci dočkali konečne výhry, keď porazili Štiavnické Bane.

Veľký Krtíš – Divín 0:1 (0:1)

Baník: Kaczorek – Greguš, Marek Horváth, Martin Horváth, Németh – Fulop, Šár, Horovic, Špaldoň – Kukolík, Sabó (Balík, Miškei, Horn)

Už v 3. minúte mohol prvú zmenu na svetelnej tabuli zariadiť domáci Martin Horváth, ale strela z jeho kopačky smerovala iba do brvna hosťujúcej brány. O dve minúty na to sa po zlej rozohrávke domácej obrany lopty zmocnil hosťujíci Štengl a peknou strelou pod

brvno otvoril skóre stretnutia. V 15. minúte zahrávali domáci priamy kop Horovicom, no nemieril presne. Tesne pred koncom prvého polčasu sa domáca obrana opäť dopustila chyby, ktorú súper mohol zúžitkovať na zvýšenie svojho gólového náskoku. Gólman baníkov Kaczorek však bol na mieste. Po prestávke spálil domáci Špaldoň tutovku, keď postupoval sám na bránu Divína. „Až do konca stretnutia domáci dobýjali bránu hostí v

snahe uhrať aspoň bod, no ich nápor bol jalový,“ dodal Tibor Krnáč, vedúci mužstva Baníka Veľký Krtíš.

Veľký Krtíš – Štiavnické Bane 1:0 (1:0) Gól: Šiket

Po neúspechu a prehre s Divínom sa fanúšikovia Baníka dočkali v 7. kole IV. ligy Juh konečne výhry. Krtíšania porazili Štiavnické Bane.

Po centri z pravej strany od Martina Horvátha dal jediný a víťazný gól zápasu Šiket. (cor)

Poradie:

1. Zvolen 17, 2. Fiľakovo 14, 3. Podbrezová B 13, 4. Vinica 13, 5. Divín 12, 6. Štiavnické Bane 11, 7. Málinec 11, 8. Poltár 10, 9. Kováčová 10, 10. Žarnovica 10, 11. Detva 9, 12. Revúca 6, 13. Veľký Krtíš 6, 14. Hnúšťa 4

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností   Vydavateľ: 14 news, s. r. o.   Sídlo spoločnosti: Tallerova 10, 811 01 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika   IČO: 46 903 411   Šéfredaktorka: Marta Svítková   Zástupca šéfredaktorky: Branislav Bucák   Vedúci vydania: Janka Kršiaková   Výrobný riaditeľ: Matúš Čačik   Vzor e-mailu na členov vedenia spoločnosti: meno.priezvisko@14news.eu   NOVINKY Veľký Krtíš, spravodajský dvojtýždenník   Náklad: 10 000 ks   Distribúcia: zdarma do domácností a firiem, garant distribúcie Slovenská pošta, a. s.   Registračné číslo MK SR: EV 4469/11   Obchodný manažér: Jozef Čičmanec, t. č.: 0917 77 50 09   Vzor e-mailu na členov redakcie: meno.priezvisko@14news.eu   E-mail: novinky.vk@14news.eu Copyright: 14 news, spol. s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

Nvk 18 2013 web  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you