Page 1

10 000 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

Tipy

str. 5 – 8

na leto! Ročník: III. číslo. 15/2013 Dátum vydania: 8. 8. 2013

Veľký Krtíš

Výstava študentov

S právnikom Gaštanové o nebankovkách slávnosti

Strelec i herec

str. 3 Mladí umelci Ján Juhaniak a Marian Vredík majú spoločnú výstavu v lučenskej galérii Priestor na ulici J. Kármána 2 s názvom Medzi.

str. 4 Peniaze na ruku alebo úver na čokoľvek? O nástrahách úverov z nebankových subjektov hovorí právnik JUDr. Radovan Konečný.

str. 12 Branislav Gábor so streľbou začal už v detstve, strelecké úspechy dosiahol ako vojak v zálohe. Viac sa o ňom dočítate v našom rozhovore.

str. 9 Najmenšie slovenské mesto Modrý Kameň má viacero pozoruhodností. Jednou z nich je najväčšia gaštanica na Slovensku.

Amatérsky filmový festival HAH pozná víťazov

Indiánske hry.

Kúpalisko v Dolnej Strehovej aj tento rok privítalo účastníkov festivalu HAH (Hraný amatérsky humor) zo Slovenska a Čiech. Organizátormi boli Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko v spolupráci s Amatérskym filmovým klubom Urtica. V piatok podvečer (26. júla) otvorilo 23. ročník podujatia vystúpenie folklórnej skupiny Geľovianka zo Sebechlieb, ktorá predviedla tradičné piesne a tance z nášho regiónu. Následne tradičný program humornej skupiny Hotovo z Rimavskej Soboty zaujal celé publikum. Málokto sa do-

kázal zdržať smiechu pri ich interpretáciách baletu, šansónu či predvádzaní kuchárskeho umenia školskej kuchár-

ky. Známe trio premiéru svojho vystúpenia nazvalo Cez pauzu a koncipovali ho špeciálne na tento festival gagov a humoru. História filmového festivalu je od začiatku spojená s Amatérskym filmovým klubom Urtica zo Žihľavy, ktorý spolu s vtedajším Regionálnym osvetovým strediskom vo Veľkom Krtíši v roku 1990 usporiadali prvé verejné

premietanie ich tvorby. Sála kultúrneho domu v Žihľave bola plná divákov z okolia, ale aj hostí z Amafilmu Nicolaus Liptovský Mikuláš. Po úvodných slovách organizátora a odovzdaní koša plného žihľavy k 15. výročiu založenia klubu vypadla elektrina v celom okolí. Pokračovanie na strane 2


2

spravodajstvo

Amatérsky filmový festival HAH pozná víťazov

novinky

Dokončenie zo strany 1

Víťazi: zľava Štefan Raniak a Lukáš Očko – Zlatá rúra, Miro Ardon – Strieborná rúra, Bohumír Novák (v. z. Ivo Prochádzka) Bronzová rúra.

Napriek neplánovanej hodinovej prestávke však sála ostala plná a projekcia mohla začať. Po nultom ročníku na základe pozitívnych ohlasov nasledovalo organizovanie 1. ročníka Letného festivalu amatérskych filmov LFAF v roku 1991 na termálnom kúpalisku v Dolnej Strehovej. Prvé tri ročníky tvorili filmy hrané, dokumentárne a reportáže. Festivalu sa zúčastňovala čoraz širšia paleta autorov (od roku 1992 aj českí zástupcovia) a na základe diváckych ohlasov za festival začal zameriavať na filmy humorné. Od roku 1994 nesie festival názov Letný filmový festival

hraného amatérskeho humoru, v skratke HAH.

Natáčanie spoločného filmu

V piatok večer po predstavení komickej skupiny Hotovo sa autori zišli, aby prediskutovali námety na natáčanie spoločného filmu. Tentoraz prišli s námetmi Jaroslav Ondo z Prešova a domáci zástupcovia Štefan Plevo a Ivan Vredík z Urtica filmu. V sobotu doobeda (27. júla) nasledovalo spoločné natáčanie, do ktorého sa zapojili takmer všetci účastníci, ale aj rekreanti kúpaliska. Námetmi boli, samozrejme, humorné situácie a gagy. Spoločný

film budú môcť diváci vidieť v premiére na budúcoročnom HAH-u, tento rok bol v súťaži vlaňajší projekt s názvom Tonicoviny. Sobotný podvečer patril indiánskym hrám, kde si mohli účastníci zmerať sily v strieľaní na bizóna, hádzaní apačských kruhov na bizónie lebky, preťahovaní lanom či ceste opitých indiánov.

Premietanie filmov

Hlavná časť festivalu – súťažná projekcia – je vždy hlavným lákadlom a vyvrcholením podujatia. Keďže býva dobrým zvykom premietať filmy priamo v areáli kúpaliska pod holým nebom, bo-

nusom bolo aj s tým spojené večerné kúpanie. Počasie tento rok organizátorom prialo, kúpalisko si dokonca v tento deň zapísalo rekord v návštevnosti. Večer na premietanie prišlo približne 320 ľudí, plus ďalší rekreanti, ktorí uprednostnili pobyt v bazéne pred iným programom. Otvorenie festivalu je spojené s vyfajčením fajky mieru a nesie sa v duchu indiánskych tradícií, charakteristických pre tvorbu filmového klubu Urtica. V súťaži diváci mohli vidieť 20 hraných a animovaných amatérskych filmov, z toho 10 českých a 10 slovenských. Najkratší film mal necelých 30 sekúnd, najdlhší 7 minút. Každý divák odovzdal hlas trom filmom. Hlasovania sa zúčastnilo 215 divákov a čas na sčítanie hlasov vyplnilo duo Tomáš Pohorelec a Matej Urban so svojím piesňovým recitálom.

Ocenenia a ocenení

Tento rok si Bronzovú rúru so 71 hlasmi vybojoval Miro Ardon z Lukáčoviec so svojím filmom Policajná. Policajnej téme sa venoval aj držiteľ Striebornej rúry Bohumír Novák z Nového Města na Moravě (ČR) so svojím animovaným filmom Pomáhat a chránit, ktorý získal 81 hlasov. Víťazmi Zlatej rúry (cena je pomenovaná po legendárnom hercovi Urtica filmu z 90. rokov (Dežo Oláh-Rúra), ktorý dokázal rozosmiať pub-

likum svojím prirodzeným hereckým prejavom) so ziskom 112 hlasov sa stali minuloroční víťazi Štefan Raniak a Lukáš Očko z OA Kamera tímu Modrý Kameň so svojím filmom Jáááj 2. Potvrdili tak skvelú formu a neutíchajúci divácky záujem. Podľa slov autorov ich toto víťazstvo prekvapilo, pretože konkurencia bola silná.

Ďalšie ceny udelené na festivale

Cenu starostu obce Dolná Strehová získalo duo Ján Kuska a Ľuboš Trizna z Amafilmu Nicolaus, L. Mikuláš za film Fén, Cenu Urtica filmu dostal Miro Ardon za film Policajná. O Cene poroty rozhodovali profesionálni tvorcovia Peter Dimitrov, Roman Varga, Ján Adamove spolu s grafikom a výrobcom fajok Patrikom Slažanským a riaditeľkou Hontiansko-ipeľského osvetového strediska Veľký Krtíš Ivanou Leškovou. Udelili ju filmu 660 od Jaroslava Onda a Tomáša Tepeláka z Prešova. Cenou bola ručne vyrobená fajka od Patrika Slažanského. Letný filmový festival hraného amatérskeho humoru má svoj 23. ročník úspešne za sebou. Záujem zo strany divákov a autorov prezrádza, že aj budúci rok sa máme na čo tešiť. Festival vznikol s finančným príspevkom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Text a foto: (ivk)

Krtíšsky oriešok je podpora mimoškolského odborného vzdelávania tu opäť V sobotu 24. augusta o 14. hodine nás na veľkokrtíšskom amfiteátri opäť privíta moderátorka a majiteľka orieška Janka Hospodárová. Účastníci sa budú môcť zapojiť do rôznych súťaží a opäť nebudú chýbať ukážky športovej kynológie. Prihlásiť sa môžete s akýmkoľvek psíkom bez preukazu pôvodu za výstavný poplatok 5 eur. Vstup do aerálu bude možný len po predložení platného

Bližšie info na tel. č. 047/4831376, 4830347. Návštevníci majú vstup voľný.

očkovacieho preukazu v súlade s platnými veterinárnymi predpismi SR. Je potrebné zobrať si so sebou vôdzku, náhubok, misku na vodu a pre seba deku na sedenie. Každý vystavovateľ je povinný dodržiavať bezpečnosť a plne zodpovedá za prípadné škody na zdraví a majetku spôsobené psom. (ivk)

Študenti stredných a vysokých škôl na Slovensku budú mať už na jeseň väčšie možnosti vzdelávať sa v rámci mimoškolskej odbornej činnosti. Podporu im prinesie nový projekt Success Academy, ktorého cieľom je pripraviť 5 000 mladých ľudí na prvé zamestnanie. V projekte spojili svojej sily neziskové organizácie Junior Achievement Slovensko (JASR) a Aptech Europe, ktoré

podpísali memorandum o spolupráci. Podľa informácií generálnej riaditeľky JASR Moniky Korkošovej bude Success Academy zameraný na rozvoj pracovných, sociálnych a digitálnych kompetencií mladých ľudí tak, aby získali konkurenčnú výhodu na trhu práce, ľahšie sa zamestnali, alebo boli motivovaní začať vlastné podnikanie. „Projekt korešponduje s naším dlhodobým cieľom zvy-

šovať kompetencie mladých ľudí a monitorovať ich úspešnosť v oblasti profesného pôsobenia,“ uviedla Korkošová. Výhodu spojenia s Aptech Europe vidí Korkošová predovšetkým v skúsenostiach, ktoré má táto organizácia v oblasti vzdelávania špecialistov v segmente informačných technológií. TASR


číslo 15/2013

spravodajstvo

3

Študenti maľby vystavujú v Lučenci Mladí umelci Ján Juhaniak a Marian Vredík majú spoločnú výstavu v lučenskej galérii Priestor na ulici J. Kármána 2. Platforma súčasného umenia poskytla miesto našim veľkokrtíšskym autorom, ktorí sa rozhodli pre spoločnú výstavu, ktorej dali názov Medzi.

Autori Ján Juhaniak a Marian Vredík.

Spoločné dielo

Vernisáž, ktorá sa konala 20. júla, otvoril kurátor David Koronczi. Podľa neho názov Medzi znamená „medzi realitou, každodennou

jalovou malebnosťou, niekde medzi abstraktným a hĺbavým, niekde na pomedzí nevideného, nepoznaného, tam kdesi v hĺbke predstavivos-

ti... Tam niekde sa odohráva tento príbeh, ktorý sa môže na prvý pohľad zdať príliš štylizovaným, nič nepopisujúcim. Ale veď práve o tom to môže byť! Ján Juhaniak (navštevujúci Akadémiu umení v Banskej Bystrici, Ateliér klasických maliarskych disciplín) a Marián Vredík (navštevujúci Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, Ateliér maľby) vo svojich bakalárskych diplomových prácach malebne (a maliarsky) vykresľujú nekonečnú hru s „nepopisným“ umením, prinášajú vesmír tvarov, farieb, odtieňov šedi a nahlas nevyslovených otázok, ktoré nás prinútia (áno, správne –

prinútia) spomaliť a počkať si na vlastný, tichý zážitok, vnútorné prežitie toho, čo vidíme, cítime, vnímame. Dvaja autori, ktorých práca veľmi výrazne prekračuje hranice „ich domáceho“ média – maľby, aby u každého vytvorila výrazný autorský prístup, ktorý v ich spoločnej inštalácii navodzuje pokoj, súhru a vzájomné umocnenie ne/výpovedí.“ Abstraktné diela reflektujú vnútorné stotožnenie sa oboch autorov, ktorí spojili svoje sily a vzájomnou konfrontáciou dosahujú zaujímavú zhodu. Ich vízia sa pohráva aj s divákom, keďže počas vernisáže sa mohol

každý zapojiť do tvorby diela – priložiť kúsok dreveného fragmentu na podstavec. Tri priestorové kompozície boli na konci vernisáže počas živej hudby Jána Juhaniaka zapálené, čím bolo dielo symbolicky zavŕšené. Toto MEDZI je nejasné a lákavé, ono MEDZI je duchovné a tajomné! Výstava potrvá do 31. augusta a môžete ju vidieť každú sobotu od 10. do 14. hodiny v platforme súčasného umenia – PRIESTOR vo dvore Novohradskej knižnice v Lučenci na ulici J. Kármána 2. Text a foto: (ivk)

Študenti a učitelia môžu žiadať o pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania Vysokoškoláci, ale aj učitelia môžu od polovice júla žiadať o pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania (FNPV). Pre nadchádzajúci školský rok 2013/2014 je na pôžičky vyčlenených 6,5 milióna eur, čo je viac ako v minulom roku. Z toho 5 miliónov eur majú dostať študenti a 1,5 milióna eur učitelia. Študenti prvého a  druhého stupňa môžu z fondu získať na rok maximálne 3 000 eur, doktorandi až 6 000 eur. Maximálna pôžička pre učiteľov je 30 000 eur, táto suma sa však viaže na osobu a pedagógovia ju môžu získať len raz. Úrok je stanovený na 4,5 percenta. Minimálna lehota splatnosti u uči-

teľov je osem rokov a maximálna 15 rokov. Študenti môžu splácať minimálne päť rokov a maximálne 10 rokov. „Rada fondu navýšila prostriedky pre pôžičky. Predpokladáme výrazný nárast počtu študentov, ktorí o ne budú žiadať, jednak vďaka tomu, že budú môcť žiadať dokto-

randi a tiež aj odborní zamestnanci v školstve,“ povedal Pavol Kučmáš, ktorý je poverený riadením fondu. Študenti aj učitelia nájdu nové podmienky pre získanie pôžičiek na webe fondu. Kým niekedy o pôžičky mohli požiadať len začínajúci učitelia, dnes sa o ňu môžu uchádzať všetci pedagogickí zamestnanci základných a stredných škôl, taktiež odborní zamestnanci a doktorandi. Pôžičky do 5 000 eur fond bude poskytovať bez ručiteľa. Účel pôžičky bude nutné dokladovať až pri pôžič-

kách nad 15 000 eur, pričom za oprávnené sa bude považovať aj nákup auta, refinancovanie iných úverov a pôžičiek z komerčných bánk. Učitelia, ktorí si o pôžičku požiadajú, by sa jej mali dočkať skôr než v minulosti. Lehota jej schválenia sa skrátila z jedného roka na maximálne 60 dní, učitelia môžu, navyše, predčasne splatiť pôžičku bez poplatku. Pedagógovia musia požiadať o pôžičku najneskôr do 30. septembra 2013, študenti do 31. októbra 2013. Žiadosť o pôžičku môže podať

len žiadateľ, ktorý je už zapísaný do ročníka v akademickom roku 2013/2014. Fond na podporu vzdelávania od 1. januára 2013 zlúčil Študentský pôžičkový fond a Pôžičkový fond pre začínajúcich pedagógov. Študentská rada vysokých škôl aj Asociácia doktorandov Slovenska oceňujú, že sa novým zákonom podarilo rozšíriť okruh žiadateľov o  doktorandov, a tiež zvýšiť výšku pôžičky pre študentov. TASR


novinky

téma

Vzali by ste si pôžičku od nebankového subjektu?

Anketa

4

Vziať si pôžičku predstavuje nemalé riziko. V súčasnosti je to mnohokrát jediný spôsob ako v naliehavých prípadoch ihneď získať peniaze. Banky preverujú solventnosť svojich klientov a chudobnejším väčšinou úver zamietnu. Zostáva už len nebankovka, ktorá ochotne „pomôže“. Dali by ste sa zlákať reklamou a vzali si pôžičku od nebankového subjektu? Michaela, 17 rokov Ešte som nad tým neuvažovala. Ale v prípade potreby v budúcnosti by som si možno takúto pôžičku aj vzala. Záleží od toho, či by som to vedela splácať.

Jozef, 72 rokov Ako dôchodca nad tým ani neuvažujem. Nikdy by som to neurobil, pretože ponúkajú veľmi vysoké úroky. Je to absolútne nevýhodné.

Dagmar, 37 rokov Radšej nie. Som typ človeka, ktorý radšej počká a našetrí si. Okrem toho si myslím, že je to veľmi predražené.

Karolína, 20 rokov Určite nie. Som mladá a nerada by som sa takýmto spôsobom zaväzovala k niečomu, čo by som mohla neskôr ľutovať.

Eva, 51 rokov V minulosti som si už takúto pôžičku vzala. Bola som v ťažkej situácii a žiadna banka mi nechcela požičať. No bolo to na úžernícky úrok.

Erika, 37 rokov V žiadnom prípade. Pri splátkach sú veľmi vysoké úroky. A tieto firmy sú veľmi nekorektné. Nechcela by som sa dostať do problémov.

Text a foto: Matej Holý

Právnik o nebankovkách: Všetko zaplatí klient Peniaze na ruku alebo úver na čokoľvek. To sú slogany, ktorými lákajú nebankové subjekty. Akú má možnosť človek vo finančnej núdzi, ktorému banka nepožičia? Väčšinou nevýhodný úver z nebankovky. O nástrahách úverov z týchto spoločností hovorí právnik JUDr. Radovan Konečný.

]Aký je základný rozdiel medzi bankou a nebankovým subjektom?

Základným rozdielom je to, že banka podlieha pomerne prísnemu dohľadu Národnej banky Slovenska, ktorá je zo zákona povinná vykonávať dohľad nad finančným trhom. Pomerne výrazný dosah do bankového sektora má aj Európska centrálna banka, ktorá má vplyv na určovanie úrokových sadzieb. Naproti tomu stoja nebankové subjekty, ktoré poskytujú úvery za veľmi nevýhodných podmienok. Sú to obchodné spoločnosti, ktoré majú voľnú živnosť na „poskytovanie úverov z vlastných zdrojov“. Nebankové subjekty nepodliehajú žiadnemu zvýšenému dohľadu nad ich činnosťou, práve naopak, voči svojim klientom ako spotrebiteľom sa často správajú tak, ako by pre nich neplatili žiadne limity, ani etické, ani právne.

]Ktorá kategória ľudí väčšinou žiada o pôžičku v nebankovom subjekte?

Typickými klientami nebankových subjektov sú ekonomicky a sociálne najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva ako sú dôchodcovia, nezamestnaní a iné nízko príjmové skupiny. Týmto ľuďom bežná banka úver neposkytne. V snahe získať nejaké finančné prostriedky sú ľahkou korisťou pre obchodných zástupcov nebankových subjektov poskytujúcich ľahko a rýchlo dostupné úvery. Ľudia si v danej chvíli neuvedomujú, že uzatvorením úverovej zmluvy, si svoju situáciu nezlepšia, naopak, dramaticky zhoršia. Cieľom každej ne-

bankovej spoločnosti je dosahovať zisk. Bohužiaľ, za každú cenu a nie pomôcť ľuďom v ich nepriaznivej finančnej situácii.

]Ktoré najčastejšie chyby robia klienti pri uzatváraní zmlúv s nebankovkami?

Nebojím sa povedať, že najväčšou chybou, ktorú ľudia robia je už len to, že vôbec uzatvoria úverovú zmluvu s  nebankovým subjektom. Ďalšie chyby, ktorých je celý rad jednoznačne vyplývajú z nízkeho právneho vedomia a nedostatočnej finančnej gramotnosti ľudí žiadajúcich o úvery. Obchodný zástupca nebankovej spoločnosti je spravidla vyškolený na to, aby dostal svojho klienta tam, kde ho potrebuje mať. Vytvorí všetky podmienky, aby zavádzajúcimi informáciami „dotlačil“ klienta k podpisu zmluvy. Úverové zmluvy sú vyhotovené na predtlačených formulároch a  klient nemá žiadnu šancu individuálne si vyjednať prijateľné zmluvné podmienky. Človek je postavený do pozície, v ktorej môže len zmluvu podpísať alebo odmietnuť. Zmluvné podmienky sú postavené tak, že jednoznačne zavádzajú nerovnovážne postavenie medzi zmluvné strany.

]Môže sa človek proti tomu brániť?

Ako rýchla sebaobrana klienta by úplne stačilo, keby zmluvu nepodpísal hneď na mieste. Je lepšie vyžiadať si zmluvu domov na preštudovanie a poradiť sa s právnikom, prípadne s iným človekom, ktorý sa v problematike orientuje.

]Aké nevýhody plynú z takejto pôžičky pre klienta?

Hlavnou nevýhodou je, že nebankové úvery sú veľmi drahé. Úroky z poskytnutia úveru ako aj iné poplatky sú niekoľkonásobne vyššie ako v banke. Taktiež zabezpečenie záväzku vyplývajúceho z takejto zmluvy je neprimerané. Zmluva spravidla obsahuje rôzne kombinácie zmluvných pokút, sankcií a kombinácie právnych zabezpečovacích inštitútov, ako je napríklad vyplnenie blankozmenky, rozhodcovskej zmluvy, zmluvy o zabezpečovacom prevode práv, dohody o zrážkach zo mzdy a iné. Môžu viesť k nezákonným exekučným konaniam a klient môže prísť aj o strechu nad hlavou. Zabezpečovacie inštitúty sú v zmluvách často tak vzájomne previazané, že aj odborník má problém na prvý pohľad pochopiť ich význam a dopad na klienta v prípade neschopnosti splácať nebankový úver. Bežný klient si nemá šancu pri podpise takejto zmluvy uvedomiť právne dôsledky.

]Dalo by sa povedať, že nebankovky klientov zavádzajú?

Áno. Zavádzajú ich pred aj po uzavretí zmluvy. Aj reklamné kampane so sloganmi „peniaze za jednu sms“ alebo „nakupujete za občiansky preukaz“ v klientoch navodzujú falošné zdanie, že peniaze nepotrebujú, prípadne, že úver nie je riziko. Opak je pravdou. V konečnom dôsledku všetko zaplatí klient. (mha), foto: autor


číslo 15/2013

tipy na leto

5

Tip na výlet: pre milovníkov prírody

Dropie – na Žitnom ostrove Územie Žitného ostrova, najväčšieho riečneho ostrova Európy, zo severu ohraničené Malým Dunajom a z juhu Starým korytom, je krajina úzko spojená s vodou, ktorá ju od pradávna formuje, dáva jej charakteristický vzhľad, ľuďom obživu, ale i útrapy. Územie je rovinaté, využívané predovšetkým na poľnohospodárske účely. Našťastie sa až do súčasnosti zachovali na niektorých miestach fragmenty prirodzených lužných lesov, mŕtvych ramien, mokradí či pasienkových spoločenstiev. Miestom, kde sa zachovali prekrásne prírodné scenérie, kvetnaté lúky, mŕtve ramená Dudváhu či tajomní strážcovia Žitného ostrova – hlavové vŕby – je aj Stredisko environmentálnej výchovy – DROPIE. Voda, pokoj a prekrásna príroda vyhovujú nielen pestrému zastúpeniu vtáctva, bezstavovcov či drobných cicavcov, ale aj množstvu návštevníkov, ktorí sa do Dropie radi vracajú. Prístup do ekocentra Dropie, ktoré je súčasťou Chráneného vtáčieho územia Ostrovné lúky, je možný zo severu od mestečka Kolárovo alebo z juhu od obce Zemianska Olča. Tento areál bol pôvodne stacionárom na záchranu Dropa fúzatého – typického vtáka širokých stepí, voľnej nespútanej krajiny nížin. Bol tu ozajstným kráľom. Intenzifikáciou poľnohospodárstva a necitlivými zásahmi do jeho prirodzených stanovíšť, nedostatkom potravy a pokoja, tento jedinečný živočíšny druh nenávratne vymizol. Práve potreba informovať širokú verejnosť, predovšetkým deti už od útleho veku, o dôsledkoch ľudských aktivít, možno ekonomicky prospešných pre človeka, no s negatív-

nym dopadom na okolitú krajinu, faunu, flóru – bola hlavnou myšlienkou vybudovania environmentálneho vzdelávacieho strediska Dropie. Obdobie leta, letných prázdnin, času oddychu od stresu, hluku miest, je ako stvorené na návštevu, krátke či dlhé pobudnutie s rodinou, priateľmi v lone prírody Žitného ostrova. Pre návštevníkov sú v Dropie pripravené jednoduché, no útulné 4-posteľové izby s celkovou kapacitou 40 postelí, s kuchynkou, spoločenskou miestnosťou. Samozrejmosťou je Wi-Fi pripojenie. Pre rodiny alebo menšie skupiny je k dispozícii starý gazdovský dom s 10 lôžkami. Dom ako jeden z mála v okolí prežil ničivú povodeň v roku 1965, ktorá nená-

vratne zmenila charakteristický obraz okolitej krajiny. Areál je vhodný aj na rodinné pikniky s využitím grilu a ohniska. Chvíle voľna spríjemní člnkovanie na jazierku, výlet do okolia na bicykloch, ktoré sa tu dajú prenajať, deti môžu kŕmiť domáce zvieratá. V  rámci areálu je vybudovaný náučný chodník, kde po vzájomnej dohode lektor prevedie záujemcov a odborným výkladom ich oboznámi so zákonitosťami ekosystémov, druhovým zložením jednotlivých spoločenstiev, dôležitosti ochrany prírody. Pre najmenších sú pripravené zábavné hry a interaktívne spôsoby podania výkladu. Pri dlhšom pobyte môžete navštíviť atraktívnu technickú

pamiatku – Kolárovský lodný mlyn, pozrieť si sútok Malého Dunaja a Váhu, ísť sa okúpať do niektorého z početných termálnych kúpalísk v blízkom okolí. (Termalpark Veľký Meder, Termálne kúpalisko Topoľníky, Thermalpark Dunajská Streda, Rekreačný komplex Vadaš Thermal, Štúrovo, Termálne kúpalisko v Komárne či Patinciach) Za zmienku určite stojí svojrázna obec Martovce s bohatou a zachovalou ľudovou kultúrou. Leží vo vzdialenosti 12 km severne od Komárna, pri sútoku rieky Žitavy a Nitry. Obyvateľstvo Martoviec bolo po dlhé stáročia izolované od svojho okolia, lebo cesta odtiaľto neviedla do iných obcí. Za dedinkou bolo len niekoľko samôt s domami a nekonečný rovinný chotár. Labužníci môžu absolvovať degustáciu lokálnych vín z malých vinárstiev, ochutnávku domácich kravských a kozích syrov s rôznymi príchuťami a stupňami zrelos-

ti... Mnoho ľudí sa zaujíma aj o tradičné remeslá, ktoré boli typické pre túto oblasť. Rezbári, košikári ..,ľudia, čo plstia vlnu alebo sa venujú liečivým bylinkám vám radi predvedú svoje umenie v Dropie alebo vás zasvätia do jeho tajov v rámci tematických víkendových workshopov pre prihlásených účastníkov. Prehliadky a exkurzie tu realizujú počas celého roka, no hlavnou sezónou je obdobie od začiatku apríla do konca októbra. Často sem zavítajú školáci v rámci výletov, ale tak isto tu možno zorganizovať svadbu pod holým nebom, rodinné stretnutia, firemné akcie, oslavy...

Viac informácií záujemcom o výlet alebo pobyt poskytne Ing. Ladislav Bíro, mail: ladislav.biro@sazp.sk, tel. 0905314427. Text a foto: (lan)


6

novinky

tipy na leto

Tip na výlet: pre milovníkov histórie a pamiatok

Kremnica – mesto baníkov a minciarov Na potulkách Slovenskom by ste nemali vynechať Kremnicu, ktorá leží v srdci Európy (geografický stred je vzdialený len 3 km), uprostred Kremnických vrchov, v nadmorskej výške 550 – 640 m. Kremnica je mestskou pamiatkovou rezerváciou. V meste baníkov a minciarov na vás história dýcha zo všetkých ulíc, domov a kostolov. Kremnicu chráni na Slovensku jedinečný dvojitý obranný systém, vďaka ktorému nebola nikdy dobytá. Dominantnou Štefánikovho námestia je monumentálny Stĺp sv. Trojice (vysoký 22 m), postavený v rokoch 1765 – 1772, na pamiatku morovej epidémie.

Mestský hrad

Najvýznamnejšou pamiatkou mesta je Mestský hrad, ktorý vznikal počas 13. až 15. storočia a od roku 1970 je to národná kultúrna pamiatka. Svojím architektonickým riešením predstavuje ojedinelú pamiatku stredovekého osídlenia a fortifikácie. Komplex stavieb je chránený dvojitým opevnením. Dominantnou hradného areálu je neskorogotický kostol sv. Kataríny – patrónky mesta. Kostol má vynikajúcu akustiku pre organové koncerty, ktoré sa počas letnej sezóny konajú každú nedeľu o 18. hodine. Zážitkom je výstup na vyhliadkovú vežu, ak zdoláte 127 točitých kamenných schodov, naskytne sa vám nezabudnuteľný pohľad z výšky na panorámu mesta a okolitú prírodu. V hradnom areáli sa nachádza šesť expozícií v priestoroch štyroch objektov: neskororománsky Karner, Malá veža, Severná veža a Radnica.

Karner je najstaršou stavbou Mestského hradu z 13. storočia, v suteréne má sprístupnenú kostnicu a v hornej časti kaplnku s gotickými nástennými maľbami. Expozícia Kremnické zvony a zvonolejári je umiestnená na troch poschodiach v Malej veži.

Mincovňa

Po asi dvojhodinovej prehliadke Mestského hradu sa môžete vybrať na jedinečnú návštevu mincovne. Uhorský kráľ Karol Róbert z Anjou, zakladateľ mesta Kremnica, povýšil 17. novembra 1328 osadu Cremnychbana na slobodné kráľovské banské a založil tu mincovňu. Mincovňa je svetovým unikátom, pretože je najstarším nepretržite pracujúcim podnikom (685 rokov) svojho druhu na svete. Najviac ju preslávila razba dukátov, ktoré boli pre svoju konštantnú kvalitu, krásu a rozšírenie uznávanou mincou v Euró-

Mestský hrad

pe viac ako 500 rokov. Počas panovania Márie Terézie dosiahla razba mincí v kremnickej mincovni najväčší objem v monarchii. V súčasnosti sa tu razia aj eurové mince. Prehliadka je rozdelená na dve časti – stará a nová raziareň a prehliadka súčasnej razby mincí. V roku 2006 pripravila mincovňa v priestoroch starej raziarne mincí expozíciu mincovej techniky. Do voľných priestorov raziarne tak pribudli stroje charakterizujúce jednotlivé etapy technologického postupu výroby mincí. Jeden

z historicky najzaujímavejších priestorov mincovne – stará raziareň sa tak stala súčasťou prehliadkovej turistickej trasy kremnickej mincovne.

Líce a rub peňazí

Špecializovaná numizmaticko-historická expozícia je jedinou svojho druhu na Slovensku. Nachádza sa v priestoroch pôvodne gotického meštianskeho domu na historickom námestí Kremnice. Návštevníkovi predstavuje vzácne mince a medaily z najstaršej prevádzkovanej mincovne v Európe – vývoj platobných prostriedkov na Slovensku od najstarších čias až po  súčasné mince a bankovky, ako aj komplexné dejiny medailérstva, často prostredníctvom unikátnych exponátov.

Banské múzeum – Štôlňa Andrej

Panoráma mesta z veže.

Ak chcete absolvovať dobrodružnú prechádzku časom, vyberte sa do Banského múzea, do štôlne Andrej, ktorú nazývajú aj „križovatka storočiami“. Počas 60 minút sa oboznámite s históriou dobývania zlato-striebornej rudy, z ktorej sa v 14. a 15. storočí vyrobila podstatná časť zlata v Európe. Štôlňou prejdete v prilbách s „čelovkami“ a ručnou lampou približne 60 m pod povrchom. Banské múzeum dopĺňa náučný chodník „Po stopách baníc-

kej činnosti v Kremnici“, nachádzajúci sa neďaleko štôlne.

Termálne kúpalisko

Skvelým osviežením v letných dňoch po prehliadke pamiatok mesta je návšteva termálneho kúpaliska Katarína, kde si môžete zaplávať vo vode, ktorá je prírodná mineralizovaná a má blahodarne účinky v oblasti pohybového a nervového ústrojenstva a vraj ju už pred 100 rokmi využívali baníci pre jej účinky.

Kremnické gagy

Kremnicu preslávil aj európsky festival Kremnické gagy – jedinečná medzinárodná prehliadka humoru, nezávislej satiry a zábavnej recesie, ktorej začiatky sa začali písať v roku 1981. Festival je skvelou príležitosťou uzdraviť si dušu a oddýchnuť, ak máte zmysel pre humor. Tohto roku festival potrvá až štyri dni a pestrý program opäť ponúka kvalitnú zábavu pre celú rodinu. Maratón rozličných humoristických produkcií a sprievodných akcií začne vo štvrtok 29. augusta o 14. hodine a končí v nedeľu 1. septembra o 17. slávnostným vyhlásením laureátov Zlatého gunára a Trafenej husi. Všetky podrobnosti o festivale a program nájdete na www.gagy.sk. Text a foto: (vap)


číslo 15/2013

tipy na leto

7

Pustý hrad nad Zvolenom Jedným z najvyhľadávanejších miest v okolí Zvolena sú pozostatky Pustého hradu, týčiaceho sa na rovnomennom kopci (571 m n. m.) nad sútokom Hrona a Slatiny na juhozápadnom okraji mesta. V roku 1963 bol vyhlásený za chránenú kultúrnu pamiatku, neskôr za národnú kultúrnu pamiatku. Je vhodným cieľom poldennej i celodennej vychádzky pre rodiny s deťmi i pre menej zdatnejších turistov. Autom sa dá dostať k parkovisku pri blízkom zimnom štadióne i na parkovacie miesta na úpätí masívu Pustého hradu. Odtiaľ vedie k objektu turistický náučný chodník i účelové cestné komunikácie Lesného podniku mesta Zvolen. Po všetkých sa dá vystúpiť v priebehu maximálne jednej hodiny k hradnému areálu.

Poloha a význam

Areál Pustého hradu sa skladá z Dolného a Horného hradu. Medzi nimi sa nachádza tzv. spojovacia časť, ktorú v časti pri Dolnom hrade tvorí 206 metrov dlhý múr. V minulosti bol hrad známy pod  názvom Starý Zvolen (Vetero Zolium, Altsohl), od 19. storočia sa uvádza pod názvom Pustý hrad. V 12. storočí sa stal administratívnym centrom kráľovského komitátu, ktorý pokrýval územie približne celého dnešného stredného Slovenska.

Výstavba a zánik hradu

Výstavba hradu sa začala pravdepodobne za vlády uhorského kráľa Bela III. (1172 – 1196) na mieste pravekého osídlenia z mladšej doby. Hradný komplex budovali počas 12. – 14. storočia. Tvorili ho dva stavebné celky – tzv. Horný a Dolný hrad. Podľa najnovších meraní má Horný hrad rozlohu približne 3,5 ha, Dolný hrad 0,65 ha. Celková rozloha hradného komplexu je teda asi 4,15 ha. Starý Zvolen teda patril medzi najrozľahlejšie hrady v Európe. Najstaršou čiastočne zachovanou časťou Horného hradu je románska obytná veža na najvyššom mieste hradného areálu (v 13. storočí mala údajne až 8 poschodí!). Najväčšie stavebné úpravy sú zaznamenané z čias šľachtického rodu Balašovcov v rokoch 1290 – 1341. Stavebnú činnosť na hrade ukončila výstavba gotického zámku priamo v meste Zvolen, ktorý dal postaviť kráľ Ľudovít I. v rokoch 1360 – 1382. V prvej po-

Vyhliadka z Pustého hradu do údolia Hrona s mestom Zvolen.

lovici 15. storočia hrad Starý Zvolen ešte slúžil ako sídlo vojska Jána Jiskru z Brandýsa. Zánik hradu datujeme do roku 1452, kedy ho dobyl Ján Huňady, hradné objekty zničil požiar a na mieste ostali len ruiny. Koncom 16. storočia bola na mieste Horného hradu ešte postavená strážna veža – vartovka, v ktorej sídlila posádka valónskych žoldnierov. Ani tá sa však nezachovala.

Archeologické výskumy

Prvé archeologické vykopávky na Pustom hrade sa uskutočnili už koncom 19. storočia

a pokračovali v druhej polovici 20. storočia. Rozsiahly systematický archeologický výskum sa rozbehol v roku 1992 pod vedením archeológa Václava Hanuliaka. Archeológovia zrekonštruovali južnú vstupnú bránu s pristavanou vežou, obytnú vežu komitátneho hradu, Pertoldovu vežu, stavby tzv. Dončovho hradu s veľkou murovanou cisternou na vodu. Objavili tisícky drobných nálezov z doby kamennej i bronzovej a najmä zo stredoveku – zvyškov keramiky, zbraní, šperkov, mincí.

V roku 2009, po smrti Václava Hanuliaka, sa archeologický výskum pod vedením jeho nasledovníka Jána Beljaka, presunul z Horného na Dolný hrad. Archeológovia tam odkryli vežu (donžon), ktorá je s rozmermi takmer 20 x 20 metrov unikátna v celej strednej Európe. Pozornosť púta aj hlavná vstupná brána Dolného hradu, nálezy keramiky z neskorej doby kamennej a doby bronzovej či militáriá a keramika zo stredoveku.

veľký rozsah má za cieľ uspokojiť náročnejších návštevníkov, vyhľadávajúcich čo možno najviac informácií o histórii hradu. Fotografická dokumentácia hradu za obdobie posledných troch desaťročí, reprodukcie dobových rytín, drevorytov, kresieb a malieb, kreslená dokumentácia archeologických nálezov a stavebných prvkov a detailov, fotografie trojroz-

merných exponátov získaných archeologickým výskumom hradu alebo pochádzajúcich z historických zbierok LM plasticky sprítomňujú dobu, ľudí a život likavského hradu v priebehu štyroch storočí jeho existencie. Od júna do konca septembra je hrad otvorený od 9. do 17. hodiny.

Text a foto: (nym)

zrúcaniny Hradu likava Dominantou dolného Liptova je hrad Likava, ktorý vlani navštívilo 12 380 ľudí. Bolo to o niečo viac ako v roku 2011. Hrad prevádzkuje Liptovské múzeum (LM) v Ružomberku. Kráľovský strážny hrad Likava vybudoval pred rokom 1341 zvolenský župan Donč. Od konca 14. storočia ho do užívania dostávali liptovskí župani, bol v držbe viacerých významných rodov, najmä Hunyadyovcov,

Illésházyovcov a Thökölyovcov. Práve poslední menovaní hrad v druhej polovici 17. storočia prebudovali na prepychovú súkromnú rezidenciu. V rokoch 1431 – 1434 bol významnou husitskou pevnos-

ťou, v 14. – 17. storočí prekonal niekoľko obliehaní. Po dobytí hradu cisárskym vojskom v decembri 1670 sa stal majetkom uhorskej kráľovskej komory. V roku 1707 ho knieža František II. Rákoczi prikázal zbúrať. Počas svojej existencie bol sídlom rovnomenného hradného panstva, ktoré spravovalo mestečká a dediny dolného a veľkej časti stredného Liptova. Architektúra hradu je cenným svedectvom obdobia neskorej gotiky a renesancie, palácový komplex sa radí medzi najvyššie stavby svojho druhu na Slovensku. Vo veži hradu Likava je inštalovaná expozícia hradu a hradného panstva. Pozostáva z panelov s bohatým ilustračným materiálom a sprievodným textom, ktorého relatívne

Text a foto: (šu)


8

novinky

tipy na leto

Ako robiť lepšie fotografie?

Vedieť vidieť Urobiť fotografiu moderným digitálnym fotoaparátom nie je žiadny problém. Technika už rozmýšľa za vás, ale obsah a kompozícia snímky je stále v rukách fotografa. Fotograficky sa pozerať a rozmýšľať, to sa môžete naučiť. Stačí si osvojiť niekoľko základných pravidiel. Nejde totiž o to, na čo sa pozeráš, ale čo vidíš.

Svetlo v obraze

Aj keď fotografujeme digitálnymi prístrojmi, stále platí: „fotografia je kresba svetlom“. Keď si budete všímať účinky svetla vo fotografovanej scéne, dosiahnete oveľa pôsobivejšie snímky. Počas dňa sa svetlo mení. Keď je slnko vysoko, tiene sú krátke, svetlo ostré a ani architektúra, ani krajina nemajú taký plastický obraz, ako pri „nízkom“ svetle, ktoré je ráno a podvečer. Okrem uhla dopadajúcich lúčov sa mení aj farebná teplota svetla. Treba preto dbať na správne vyváženie bie-

lej. Najlepšie svetelné podmienky pre fotografovanie krajiny sú preto na začiatku a na konci dňa. Krajina je vtedy osvetlená teplým, mäkkým svetlom v nízkom uhle. Ani portréty ľudí fotografované na ostrom slnku nevyzerajú dobre, lebo tiene na tvári sú tvrdé. Dni so zatiahnutou oblohou majú jemne rozptýlené, difúzne svetlo. Vtedy môžete dobre nafotografovať v exteriéri nielen kvetinky a detaily porastov, ale aj portréty ľudí. Dbajte však na to, aby svetla bolo toľko, že sa vám nezapne prídavný blesk.

V krajine treba zdôrazniť farebné kompozície a škaredú oblohu na snímke „vynechať“. Poéziu majú aj obrázky so stromami, alebo stavbami vynárajúcimi sa z hmly.

Ako komponovať fotografie

Vždy sa snažte o jednoduché a čisté kompozície, v duchu hesla menej je vždy viac. Zaujímavý motív fotografujte z viacerých strán, skúste ho zachytiť z rôznych uhlov a za rôznych svetelných podmienok. Potom sa snažte vyhodnotiť a vybrať najlepšie zábery. Ak si neviete rady, poraďte sa so skúsenými fotografmi. Najčastejšou chybou amatérskych fotografov je zlé vyplnenie plochy fotografie. Pri fotografovaní sa sústredia na objekt a neuvedomujú si, z akej vzdialenosti fotografujú, aký je objekt ich záujmu na ploche políčka malý. Pomoc je jednoduchá, choďte bližšie! Fotografia nemusí byť vždy len obdĺžnik na šírku. Štvorcový formát je pri určitých námetoch oveľa účinnejší. Keď je v  kompozícii veľa „prázdneho“, nič nehovoriaceho priestoru, môžete záber na šírku orezať tak, že vznikne fotografia na výšku. Lepšie je ale už pri fotografovaní otočiť fotoaparát a komponovať záber na výšku. Dovolenkári často z veľkej vzdialenosti fotografujú rodinu a priateľov pri rôznych kul-

túrnych pamiatkach. Chcú mať na snímke všetko (architektúru aj rodinu), ale výsledkom sú miniatúrne postavičky na záberoch. Namiesto jedného zlého záberu urobte radšej dva dobré. Odfotografujte si objekt, ktorý vás zaujal, najlepšie ako sa dá. Fotografiu ľudí urobte tak, aby dominovali v popredí, s panorámou krajiny alebo architektúrou v pozadí.

Zlatý rez a pravidlo tretín

Rozdelením obdĺžnika dvomi priamkami po výške aj po šírke na tretiny, dostanete mriežku deviatich rovnako veľkých políčok. Je známa ako pravidlo tretín a používa sa na určenie optimálneho umiestnenia objektu aj vo fotografii. Dávajte pozor na to, aby vaša snímka nebola plochami rozdelená na dve polovice napríklad líniou horizontu. Ak je zaujímavá obloha, venujte jej dve tretiny obrazu, ak je najviac „informácií“ v krajine, ponecháte jej dve tretiny a obloha bude len na jednej tretine záberu.

Dominantný prvok

Keď je na fotografii príliš veľa vecí, ľudí, farieb, „divák“ nevie, čo autor chcel povedať, čo je najdôležitejšie. Oko sa potrebuje „oprieť“ o objekt, ktorý je dôležitejší, ako ostatné na snímke. Hlavný objekt (motív) určuje fotograf. Potom sa musí rozhodnúť, kde ho umiestni. Vtedy vy-

užije pravidlo tretín. Má byť hlavný predmet v ľavej alebo pravej tretine? Väčšinou lepšie vnímame, ak je objekt v pravej tretine, ale v niektorých prípadoch je to práve naopak. Umiestnenie objektu v strede záberu pôsobí staticky, ale neraz je akceptované, ak autor takýmto riešením dosiahol požadovaný účinok obrázku. Pekné kompozície vytvoríte, ak objekty umiestnite po uhlopriečke, ale s rešpektovaním pravidla tretín. Hlavný motív môžete aj „zarámovať“ prostredím, napríklad hrad alebo inú stavbu odfotografujete pomedzi konáre stromov tak, aby vytvárali len „rám“ obrazu.

Uhol pohľadu

Celkom inú dimenziu nadobudne záber, ak sa zohnete úplne k zemi a fotografujete zo žabej perspektívy. Väčšina amatérov fotografuje len po stojačky. V meste aj v krajine treba využiť každú vyvýšeninu, lebo pomôže vašim fotografiám získať zaujímavejší uhol pohľadu. Ak sa rozhodnete venovať fotografovaniu intenzívne, v kníhkupectvách nájdete odbornú literatúru, z ktorej sa dozviete oveľa viac. A nezabudnite: nezáleží na fotoaparáte, ale na  tom, kto v správnej chvíli stláča spúšť.

(msa), ilustračné foto: TASR


číslo 15/2013

spektrum

9

Gaštanové slávnosti môžu o pár rokov skončiť Najmenšie slovenské mesto Modrý Kameň má viacero pozoruhodností. Jednou z nich je najväčšia gaštanica na Slovensku. Na svahoch nad mestom rastie aktuálne asi 2 500 stromov gaštana jedlého. Ich majitelia však už niekoľko desaťročí bojujú s rakovinotvornou hubou Cryphonectria parasitica, ktorá tieto stromy doslova decimuje. Podľa odborníkov choroba už napadla 70 percent stromov, pričom gaštany, staršie ako 40 rokov, ktorých je v lokalite väčšina, už nemajú šancu

na uzdravenie a všetky postupne odumrú. Stromy odumierajú aj napriek niekoľkoročnému úsiliu niekoľkých ekológov a miestnych zanietencov, ktorí sa snažia zachrániť túto výnimočnú drevinu s chutným plodom. Na ich záchranu vypracovali aj projekt pre eurofondy a vybrané stromy štepili liečivými virulentnými kmeňmi. Keďže ale nemohli ošetriť všetky stromy naraz, nákaza sa šíri ďalej. Početnosť gaštana jedlého bola na prelome tisícročí podnetom aj pre vznik ojedinelého podujatia – Gaštanových slávností. Konali sa

vždy na modrokamenskom námestí, pred tromi rokmi ich ale preniesli do areálu tamojšieho hradu. Budúcnosť Gaštanových slávností v Modrom Kameni je však pre úbytok stromov veľmi neistá. „Festival bude možno stále viac závislý od úrody gaštanov,“ povedal primátor Aladár Bariak. Kým v najlepších rokoch pred prepuknutím choroby sa v modrokamenskom regióne urodilo asi 80 000 kilogramov gaštana, posledné roky je to už len 10 000 až 20 000 kilogramov. TASR

Najväčšia gaštanica na Slovensku, ktorá rastie na svahoch nad mestom Modrý Kameň. Foto: TASR/Jozef Poliak

Obnova hradných múrov Až do konca roku 2013 bude pracovať na obnove parkánového múru na hrade v Modrom Kameni 19 nezamestnaných.

NVK 361/13

Realizátorom je miestne občianske združenie Hradčan. Na projekt získalo 18 000 eur z programu Obnovme si svoj dom Ministerstva kultúry SR. Na projekte Záchrana kultúrneho dedičstva s pomocou nezamestnaných spolupracuje aj s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny. Renovácia múru obopínajúceho hrad zo severnej strany, ktorý začal pred časom opadávať, sa začalo 1. júla. Parkánový múr je súčasťou torzálnej architektúry hradu Modrý Kameň, ktorá bola v 19. storočí upravená na záhradu. V prvej etape záchranných prác sa odstraňujú nepôvodné navážky zeminy, ktorá postupne vy-

tvárala neželaný tlak na murivá zrúcaniny, čo spôsobovalo ich deštrukciu. Po odvodnení terénu budú narušené murivá obnovované pôvodnými stavebnými technikami, bez použitia cementu. Súbežne sa vykonáva aj záchranný archeologický výskum, ktorý postupne odkrýva architektúru poslednej renesančnej prestavby starobylého hradu, ako aj rôzne iné zaujímavé archeologické nálezy. Po ukončení záchranných prác na hradnej zrúcanine, bude možno sprístupnená aj táto zaujímavá, doteraz neprístupná časť hradu Modrý Kameň. TASR

Nezamestnaní pracujú na obnove parkánového múru na hrade. Foto: TASR/Jozef Poliak


novinky

kríŞovka/súżaŞ

lúťtite a vyhrajte verzia s modelovaným symbolom PoukåŞku

10 â‚Ź

v hodnote

VĂĄĹženĂ­ Ä?itatelia, pre vĹĄetkĂ˝ch, ktorĂ­ radi lúťtia krĂ­Ĺžovky a Ä?Ă­tajĂş knihy sme pripravili novinku. Z koreĹĄpondenÄ?nĂ˝ch lĂ­stkov, pohÄžadnĂ­c, alebo listov so sprĂĄvnym znenĂ­m tajniÄ?ky budeme ĹžrebovaĹĽ vĂ˝hercu, ktorĂ˝ dostane poukĂĄĹžku v hodnote 10 eur na nĂĄkup knihy podÄža vlastnĂŠho vĂ˝beru z ponuky knĂ­hkupectva Martinus. PoteĹĄiĹĽ darÄ?ekom v podobe peknej knihy tak mĂ´Ĺžete nielen seba, ale aj svojich blĂ­zkych.

Logotyp s textom

  

  

Výherca z Noviniek

   13/2013: JĂĄn Kokavec, VeÄžkĂ˝ KrtĂ­ĹĄ



       

FarebnosĹĽ logotypu

   

CMYK – 3/93/84/12 Pantone – 180 C RGB – 195/0/0

20mm

kupĂłn

   

  

  

PoukĂĄĹžky venovalo KnĂ­hkupectvo martinus.sk

VKÂ 15/2013

  

  

  

  

MinimĂĄlna veÄžkosĹĽ logotypu je takĂĄ veÄžkosĹĽ logotypu, pri ktorej je moĹžnĂŠ logotyp bez problĂŠmov reprodukovaĹĽ. Ak je k logotypu priradenĂ˝ text (slogan, internetovĂŠ knĂ­hkupectvo), veÄžkosĹĽ jeho pĂ­sma by nemala byĹĽ menĹĄia ako 5 bodov.

a 2 a

a 2

  

Vylúťtenie krĂ­Ĺžovky posielajte na koreĹĄpondenÄ?nom lĂ­stku s nalepenĂ˝m kupĂłnom do 23. 8. 2013 na adresu: 14 news, s. r. o., Tallerova 10, 811 01 Bratislava – StarĂŠ mesto

krĂ­Ĺžovka

OchrannĂĄ zĂłna logotypu

KrĂ­Ĺžovku dodala redakcia Ä?asopisu RELAX.

10

OchrannĂĄ zĂłna logotypu je priestor okolo logotypu, do ktorĂŠho nesmie zasahovaĹĽ Ĺžiadny inĂ˝ grafickĂ˝ prvok alebo text, ktorĂ˝ nie je definovanĂ˝ manuĂĄlom. Jeho Ăşlohou je zabezpeÄ?iĹĽ vizuĂĄlnu suverenitu logotypu.

CMYK – 0/0/0/45 Pantone – CoolGray RGB – 137/137/139

DoplnkovĂ˝ text k logotypu sa umiestĹˆuje pod logotyp a mus sadzanĂ˝ fontom Ad Pro. Uveden ky sĂş orientaÄ?nĂŠ, ako aj umiestne tu. Medzi pĂ­smom v logotype a ĹĽou pĂ­sma v texte musĂ­ byĹĽ dos rozdiel, text by nemal konkuro kosĹĽou samotnĂŠmu logotypu, pĂ´sobiĹĽ ako doplnkovĂĄ informĂĄ


číslo 15/2013

šport

O pohár obce Ratka súťažilo osem družstiev Každoročný futbalový turnaj o pohár obce Ratka sa uskutočnil 20. júna 2013 na ihrisku v Hornej Bábe. Sily si zmerali hráči z ôsmich družstiev: Horná Bába, Ratka, Trebeľovce starí páni, Lipovany, Kalinovo, Veľká Ves, Ekoltech, Láza. Turnaj sa konal celý deň a  tímy boli rozdelené do  dvoch kategórií. Víťazi skupín sa stretli v dueli

o prvé a druhé miesto. Druhé tímy v poradí v základných skupinách si zmerali sily o tretie a štvrté miesto. Ví-

ťazom turnaja sa stalo mužstvo Trebeľovce starí páni, druhé miesto získal tím Veľkej Vsi a tretí skončili chlapci z Lipovian. Pre hráčov a divákov bolo nachystané slnečné počasie, guľáš, kapustnica, babguľáš, pivo, kofola, paintball a iné aktivity. To všetko prinieslo účastníkom

veľa pôžitkov a príjemné popoludnie. Večer po skončení športových aktivít vzplanula pri ihrisku symbolická 3-metrová vatra. Starosta obce Ratka, Ing. Milan Spodniak, hostí na začiatku turnaja privítal a na záver ukončil úspešný priebeh podujatia udelením cien všetkým zúčastneným tímom. Poďakovanie za krásne popoludnie

11

patrí všetkým organizátorom podujatia hlavne domácim občanom, sponzorom (Ekoltech, Dušan Matúška, Jozef Marko, Obec Ratka), ako aj všetkým, ktorí prispeli či už finančne alebo hmotne darmi a tým sa podieľali na realizácii futbalového turnaja. (mha), foto: archív OÚ v Ratke

Hornohradský cyklomaratón v Cinobani V sobotu 3. augusta v obci Cinobaňa usporiadali v poradí siedmy cyklomaratón z medzinárodnej série maratónov Slovak XCM Tour. Do boja s terénom, časom a horúčavou sa pustilo vyše tristo skúsenejších aj menej zdatných cyklistov. Medzinárodnú sériu maratónov organizujú na území troch štátov: Slovenska, Česka a Rakúska. Súčasťou seriálu sú aj preteky v Rakúsku, pod názvom Salzkammergut MTB Trophy. „Je to najväčší európsky maratón. Každý rok sa organizuje v polovici júla. Zúčastňuje sa tu okolo päťtisíc pretekárov,“ hovorí Richard Gross, riaditeľ Slovak XCM Tour. Organizátori z cykloklubov Novohradu a Hornohradu pripravili pre účastníkov niekoľko variant tratí. Mohli sa tak zapojiť profesionálni

aj hobby cyklisti. Štandardná dĺžka trate pre cyklomaratón sa pohybuje v rozmedzí od šesťdesiat do stodvadsať kilometrov. V Cinobani pri vymeriavaní trate zvolili zlatú strednú cestu. „Pre účastníkov sme pripravili dlhú maratónsku trať v dĺžke osemdesiat kilometrov. Polmaratón, ako už vyplýva z názvu, je o polovicu kratší, čiže štyridsať kilometrový,“ hovorí Gross. Tristodvadsať účastníkov maratónu bojovalo s traťou, ktorej prevýšenie predstavovalo vyše 2 800 metrov. Polmaratónci zdolá-

vali prevýšenie 1 200 metrov. „Snažili sme sa pripraviť trať čo najlepšie. Väčšina trasy je postavená na poľných cestách a chodníkoch, ale nájdu sa aj úseky v tieni,“ pokračuje Gross. Usporiadatelia nezabudli ani na rodičov s deťmi, ktorí majú radi cyklistiku. „Pre nich sme pripravili kratšiu, osemnásť kilometrovú trať. Pre najmladších cyklistov od šesť do štrnásť rokov sme označili trať priamo na námestí,“ vysvetľuje riaditeľ. Deviaty ročník Hornohradského cyklomaratónu odštartoval v Cinobani, no predchádzajúce ročníky sa konali inde. „Toto podujatie organizujeme v rámci mikroregiónu Hornohrad. Predchádzajúci ročník sa uskutočnil v Málinci, kde je veľmi

dobrá infraštruktúra. Podobne je to aj tu v Cinobani,“ hovorí Igor Ďuriška, hlavný usporiadateľ Hornohradského cyklomaratónu. Nasledujúce preteky zo série sa uskutočnia vo Svi-

te. Bude to Horal MTB maratón, ktorý je najväčší trojfázový cyklomaratón na Slovensku. Text a foto: (mha)

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností   Vydavateľ: 14 news, s. r. o.   Sídlo spoločnosti: Tallerova 10, 811 01 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika   IČO: 46 903 411   Šéfredaktorka: Marta Svítková   Zástupca šéfredaktorky: Branislav Bucák   Obchodný riaditeľ: Jozef Čičmanec   Vedúci vydania: Janka Kršiaková   Výrobný riaditeľ: Matúš Čačik   Vzor e-mailu na členov vedenia spoločnosti: meno.priezvisko@14news.eu   NOVINKY Veľký Krtíš, spravodajský dvojtýždenník   Náklad: 10 000 ks   Distribúcia: zdarma do domácností a firiem, garant distribúcie Slovenská pošta, a. s.   Registračné číslo MK SR: EV 4469/11   Adresa redakcie: Robotnícka ul. 102/6, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, e-mail: novinky.vk@14news.eu   Vedúci inzertného oddelenia: Gabriela Moravčíková, t. č.: 0917 77 50 12   Vzor e-mailu na členov redakcie: meno.priezvisko@14news.eu Copyright: 14 news, spol. s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.


12

novinky

šport

Gábor športovým strelcom I westernovým hercom Branislav Gábor sa narodil v roku 1958 vo Veľkom Krtíši. Maturoval na gymnáziu, z vysokej školy odišiel po prvom semestri, neskôr si urobil dopravnú nadstavbu vo Zvolene. So streľbou začal už v detstve, strelecké úspechy dosiahol ako vojak v zálohe (vo viacboji družstiev získal 1. miesto na majstrovstvách Slovenska v roku 2000, v rokoch 2001 a 2002 a 2004 sa stal aj majstrom Slovenska v streľbe z revolvera v trojboji KVZ, v roku 2003 získal bronz). Ako herec účinkuje v amatérskom filmovom klube Urtica, kde nakrúca westerny. Vlastní malú zbierku historických zbraní, žije vo Veľkom Krtíši. Viac sa o ňom dočítate v našom rozhovore.

]Ste známy reprezentant v športovej streľbe z perkusných a aj poľovníckych zbraní. Ako ste sa dostali k tejto disciplíne?

Už ako malý chlapec som obdivoval westernových hrdinov. Kovboji, ktorí krútili na jednom prste kolt a následne trafili cieľ s milimetrovou presnosťou vo mne vzbudzovali rešpekt a chcel som sa im aspoň priblížiť. Dnes už viem, že to bol len výmysel filmového priemyslu, že strieľať tak je nereálne, ale tá túžba byť raz kovbojom ma hnala dopredu dlhú dobu. Nikto ma k tomu v začiatkoch neviedol ani neusmerňoval. Jednoducho to muselo byť v krvi.

]Aké sú vaše najväčšie úspechy?

Športovú streľbu nerobím pre dosahovanie nejakých piedestálov. Je to skôr koníček a príjemné stretnutie

toli a tretie miesto v pištoli vojakov v zálohe. Okresné preteky v poľovníckom štvorboji v malokalibrovke v tomto roku pre mňa znamenali tretie miesto, čo je tiež veľmi dobré umiestnenie. V týchto pretekoch strieľam za Poľovnícke združenie Príbelce. Inak vystupujem za Športovostrelecký klub LIAZ Veľký Krtíš. Jedine v perkusných zbraniach strieľa každý za seba.

]Je to veľmi široký záber kategórií. Máte nejakú preferovanú disciplínu?

Nakoľko som vyrastal v dobe westernov, Winnetoua, Old Shatterhanda a podobných hrdinov divokého západu, odmalička inklinujem k perkusným zbraniam. Ale dnes už nie je atmosféra na súťažiach perkusných zbraní taká ako bývala pred časom. Súťaže sa stávajú viac komerčnými, málokto si môže dovoliť súťažiť

Branislav Gábor

]Vaša záľuba k zbraniam sa prenáša aj do civilného života. Ľudia vás môžu stretnúť bežne s klobúkom na hlave a s ostrohami na čižmách. Kam siaha váš záujem o zbrane?

So zbraňami nielen rád súťažím, ale ich aj zbieram. Je to podobné ako filatelistika. Len o dosť drahšie. Je to však len koníček, také plnenie detského sna. Napríkladnikdy by som nepredpokladal, že si raz vôbec budem môcť dovoliť vlastniť skutočné zbrane. Za všetky spomeniem SA revolver. Nie je to síce originál, len talianska replika, ale je naozaj poctivá.

]Priemerný človek sa pušiek, samopalov, pištolí bojí, netúži ich vlastniť ani mať s nimi čokoľvek spoločné, lebo ich vníma ako vražednú zbraň. Čo je na nich také fascinujúce?

s ľuďmi. Napriek tomu dobré umiestnenie vždy poteší. Medzi úspechy, ktoré si najviac cením, patrí druhé miesto na  majstrovstvách Slovenska v perkusnej piš-

s drahým revolverom, alebo puškou. Okrem toho zápasím s nedostatkom času. Asociácia westernovej streľby sa presťahovala ďalej od nás a to mi nehrá do karát.

Áno, v podstate každá strelná zbraň je vnímaná ako vražedná vec, ale je to tak trochu mýtus. Je to vec ako každá iná, človek ju vymyslel preto, aby mu uľahčovala život. Treba si uvedomiť zásadnú pravdu – zbraň nezabíja, zabíja človek. Keď neexistovali strelné zbrane, ľudia sa hlušili čím sa len dalo, aj rukami. Potom zistili, že ak

majú v rukách kus papeka, už majú tie ruky akoby predĺžené. Postupne tak vznikali nové zbrane, až sa dospelo k tým moderným. Ak by sme chceli byť striktní v zmysle vášho výkladu, zbraňou je takpovediac všetko, čo znásobí silu ruky, aj obyčajné auto. Ľudstvo ho pritom neprestane používať len preto, že dokáže niekomu vziať život. Rovnako nôž – nedá sa bez neho žiť, lebo sa ním dá krájať potrava, ale dokáže aj zabiť. Zabíja však nie auto, nie nôž, nie puška, vrahom môže byť len človek. Strelné zbrane teda osobne vnímam ako predmety, ktoré v istých veciach uľahčujú život ľudí, sú výtvorom úžasného ľudského myslenia. Poznáte to – ak Boh dá, aj motyka vystrelí. A motykou sa dá tiež zabiť, keď už sme pri tom. (smiech)

]Ste známy aj ako herec vo westernoch v amatérskom filmovom klube Urtica zo Žihľavy. Ako ste sa dostali k filmu?

S Ivanom Vredíkom, zakladateľom filmového klubu sa poznám od gymnázia. Sedeli sme spolu v lavici, vystrájali všelijaké výtržnosti a spájala nás láska k westernom. Spolu sme preberali všetky westerny, ktoré sa hrali vtedy v kinách. Akosi prirodze-

ne nás to naviedlo k spolupráci. Keď začal Ivan točiť filmy, hneď prvým bol western Kaňon samé zlato. Hral som tam zlatokopa. Mysleli sme to vtedy veľmi vážne, ale odozva divákov bola iná. Začali sa na našich filmoch smiať, a tak sme prešli na paródie na westerny, čo nám ostalo doteraz. Vo filmoch Urtica filmu som zahral približne tridsať postáv. Vystupujem pod pseudonymom Pelón López.

]Je nejaká postava, ktorú máte najradšej, alebo taká, ktorú by ste ešte rád zahral?

Nemám preferovanú postavu, ale páči sa mi hrať hrdinov, ktorí vystrieľajú minimálne 10 protivníkov. Vo filme je všetko dovolené. Zastrieľal som si aj zo samopalu vo viacerých filmoch. Naposledy v novom filme Lofo-fóra, ktorý bude mať premiériu budúci rok som hral kovboja, ktorý sa zjavil Indiánom v postave Mikuláša. Ivan vždy vymyslí niečo nové a snažíme sa ponúknuť divákom čo najviac zábavy. Aj na tohtoročnom amatérskom filmovom festivale HAH sme toho zažili mnoho. Dúfam, že sa nám ešte podarí nakrútiť niekoľko kvalitných filmov. Text a foto: (ivk)

Nvk 15 2013 web  
Nvk 15 2013 web  
Advertisement