Page 1

8 600 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

Lúštite krížovku

n a š e

str. 13

Ročník: I. číslo 2/2014 Dátum vydania: 27. 2. 2014

Trebišov

Starostlivosť o seniorov

Kreatívna knižnica

Centrum voľného času

Veľký boj o postup

str. 2 Samospráva venuje zvýšenú pozornosť občanom v seniorskom veku a vytvára pre nich samostatné denné centrá s  podmienkami pre aktívnu činnosť.

str. 4 Medzi TOP aktivity patrí marcový Týždeň knižníc. Zahŕňa tvorivé dielne, besedy aj výstavu. V knižnici sa naň pripravujú bohatým programom.

str. 5 Pedagogickí pracovníci, ktorých je 10, ale i samotní zamestnanci, sa starajú o 1830 detí a zabezpečujú 121 krúžkov, vrátane školských prázdnin.

str. 16 Futbalisti Slavoja Trebišov obsadili po jesennej časti šieste miesto so ziskom 24 bodov. Vytvorili si veľmi dobrú pozíciu pred jarnou časťou.

UMENIE STARÝCH MÁM A OTCOV Vo výstavných priestoroch Dvorany Múzea a kultúrneho centra južného Zemplína, kultúrneho zariadenia Košického samosprávneho kraja, otvorili koncom januára výstavu pod názvom Kreativita starých mám a otcov. Exkluzívne ručné práce seniorov z mesta i okresu Trebišov tu obdivujú mnohí návštevníci múzea. V 14 vitrínach sú nainštalované obrusy, nástenky, ale i deky a rôzne iné ozdobné predmety, ktoré sa v domácnostiach používajú i teraz. Návštevník tu uvidí rôzne pracovné techniky a konečné výsledky práce šikovných a zručných starých mám a otcov. Niektoré exponáty majú i 100 rokov, iné sú novšie i mladšie, komplikované i jednoduchšie, ale spoločne exemplárne ukazujú množstvo hodín, dní a mesiacov, ktoré staré mamy strávili nad svojou tvorivosťou, prevažne počas dlhých zimných večerov. S myšlienkou pripraviť takúto výstavu prišla riaditeľka múzea Beáta Kereštanová a ponúkla možnosti prípravy členom Okresnej rady Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trebišove. Ak uvážime, že táto okresná organizácia vznikla iba pred niečo vyše rokom a vyplnila tak medzeru v rámci Slovenska, tak účasť na tejto výstave bola iba jednou z mnohých aktivít počas minulého roka a trvá doposiaľ. Výstavné exponáty poskytli všetky základné organizácie – štyri z mesta Trebišov a tri z okolia – pričom dodnes do tejto organizácie vstúpilo do 200 členov a záujem o členstvo naďalej rastie. (hab)

Návštevník tu uvidí rôzne pracovné techniky a konečné výsledky práce šikovných a zručných starých mám a otcov. Foto: TASR


naše novinky

SPRAVODAJSTVO

PRÍPRAVA NA VOĽBY PREZIDENTA SR ZAČALA

KRÁTKE SPRÁVY

2

V Trebišove dňa 17. 2. prvýkrát zasadala Obvodná volebná komisia pre nastávajúce voľby hlavy štátu. Do komisie bolo delegovaných spolu 8 zástupcov politických strán a hnutí zastúpených v NR SR a petičných výborov, ktorých návrhy kandidáta na prezidenta SR prijal predseda NR SR Pavol Paška, oznámila nám Mgr. Iveta Porhinčáková, zapisovateľka komisie. Za predsedu komisie určil žreb Mgr. Petra Sováka, delegovaného za petičný výbor na podporu kandidatúry Pavla Hrušovského a podpredsedom sa stal Mgr. Peter Bačkovský za stranu SDKÚ. Voľby prezidenta SR sa uskutočnia v 1. kole 15. marca a druhé kolo je plánované o dva týždne neskôr, na 29. 3. tohto roku. Volebné miestnosti v 128 okrskoch v okrese Trebišov budú odomknuté od 7. hod. do 22. hod. V okresnom sídle Trebišov bude otvorených 19 okrskov. Po prvýkrát zvolal primátor mesta Trebišov Ing. Marián Kolesár zasadanie okrskových volebných komisií vo štvrtok minulý týždeň.

STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV BERIE MESTO TREBIŠOV VÁŽNE

HROMADNÁ ZRÁŽKA K zrážke šiestich áut došlo pri hromadnej havárii v Trebišove. Nehoda sa stala okolo obeda 10. februára na ulici Československej armády, keď sa zrazilo tmavé Audi A5 s bielou dodávkou zn. Fiat Scudo. Vodič (55) dodávky chcel odbočiť vľavo na Kutnohorskú ulicu, v tom čase ho však predbiehal 23-ročný šofér Audi. Po zrážke podľa polície prešlo Audi A5 na miestne parkovisko, kde narazilo do zaparkovaných štyroch vozidiel. „Obaja vodiči vozidiel boli podrobení dychovej skúške s negatívnym výsledkom. K zraneniu zúčastnených osôb nedošlo. Predbežná škoda na vozidlách bola vyčíslená vo výške 27 500 eur,“ uviedol košický krajský policajný hovorca Alexander Szabó. Príčina a miera zavinenia dopravnej nehody je v štádiu vyšetrovania. Podľa svedkov bolo šťastím, že náraz autá neodhodil na chodník ulice, kadiaľ často chodia aj deti. Veliteľ zásahu trebišovských hasičov Ján Jurko uviedol, že na mieste vykonali protipožiarne opatrenia. Z jedného vozidla vytiekol na cestu olej, preto vykonali posyp. „Zakliesnený nebol nikto,“ povedal.

VEĽKOTRAKANSKÝ FESTIVAL PÁLENKY Vo Veľkých Trakanoch v okrese Trebišov sa už po deviatykrát stretli milovníci gazdovskej pálenky. Ako starosta obce József Kopasz povedal, pravidlá sa nezmenili. V rámci sprievodného programu sa konala gastronomická prehliadka. V tomto roku súťažilo pri rieke Tisa 40 výrobcov so 75 produktmi, 85 percent destilátov ocenili medailami. Okrem domácich sa súťaže zúčastnili aj majstri z Maďarska i Ukrajiny. Podľa poroty kvalitnú slivovicu pripravili na Ukrajine, najlepšiu pálenku z jabĺk vyrobil domáci Tomáš Choma. Zlatými medailami ocenili aj pálenku z vínového výparu, ako aj pálenku z iných ovocí. Absolútnym víťazom sa stal Pavol Vaszily z Veľkých Trakan so svojou tradične kvalitnou slivovicou. Téme sa venuje regionálna tlač v článku s názvom „Veľkotrakanský festival domácej pálenky”.

Do dôchodku často odchádzajú ľudia vzdelaní a aktívni v rôznych oblastiach. Foto: TASR

Na nedávnom mestskom zastupiteľstve v Trebišove poslanci prerokovali správu o sociálnej starostlivosti. V nej sa okrem iného konštatuje, že v samotnom meste Trebišov, ktoré má vyše 22 tisíc obyvateľov, žije viac ako 3000 ľudí s vekom nad 60 rokov. A podľa štatistiky má toto číslo za posledné roky stúpajúcu úroveň. Nie je tajnosťou, že do dôchodku odchádzajú ľudia vzdelaní a aktívni v rôznych oblastiach, pričom je veľmi dôležité, aby mali naďalej možnosť sebarealizácie. Primátor mesta Ing. Marián Kolesár konštatoval, že samotná samospráva venuje zvýšenú pozornosť svojim občanom v seniorskom

veku a postupne pre nich vytvára podmienky pre aktívnu

Od januára zriadilo mesto mestský útulok pre fyzické osoby, ktoré nemajú zabezpečené bývanie. činnosť. Jedným z okruhov sú samostatné denné centrá, ktoré pravidelne využíva asi 400 občanov s trvalým pobytom na území mesta. Avšak z tohto pohľadu to nie je posledné slovo samosprávy, pretože už je rozpracovaná príprava a zriadenie ďalšieho denného centra, kde prejavilo záujem realizovať svoje plány vyše 50 senio-

rov. Veľmi aktívne sa využíva aj služba pre telesne ťažko postihnutých, tzv. signalizácia pomoci formou Elektronického strážcu seniorov, ktorá je zriadená u 10 seniorov a financovaná samosprávou. Pre občanov vyžadujúcich pravidelnú a opakovanú starostlivosť poskytuje mesto opatrovateľskú službu, vykonáva posúdenie odkázanosti na sociálne služby a zabezpečuje celodennú, resp. celoročnú pobytovú sociálnu službu v dennom stacionári, v zariadení pre seniorov, alebo v zariadení opatrovateľskej služby. Od januára t.r. zriadilo mesto mestský útulok pre fyzické osoby, ktoré nemajú zabezpečené bývanie, alebo nemôžu ho využívať, napr. po rozvode, či exekúcii na byt a pod. Pre finančne slabších obyvateľov okresného sídla poskytujú aj jednorazovú výpomoc. A napokon oddelenie sociálnych vecí mesta poskytuje aj sociálne poradenstvo, ktoré využívajú nielen ľudia v núdzi. Koncom vlaňajška tu začali v spolupráci s UPJŠ v Košiciach realizovať vzdelávací program „Učíme sa celý život“, ktorý je spolufinancovaný EÚ v rámci operačného programu Vzdelávanie pre občanov starších ako 50 rokov.

(hab), TASR Mesto poskytuje taktiež opatrovateľskú službu. Foto: TASR

(hab)


číslo 2/2014

SPRAVODAJSTVO

3

NA KONZERVATÓRIU BUDÚ MATUROVAŤ AJ Z RÓMSKEHO JAZYKA Hudbu, spev, tanec a hudobno-dramatické umenie ponúka študentom košické Konzervatórium Exnárova. Ide o šesťročné denné štúdium, v ktorom je štvrtý ročník ukončený maturitnou skúškou a šiesty absolventskou skúškou. Špecialitou tejto strednej školy je možnosť maturovať aj z rómskeho jazyka.

„Orchester a zbor školy vystupovali na rôznych významných podujatiach, napríklad pred švédskym kráľom Karlom Gustavom, holandskou kráľovnou Beatrix či anglickou kráľovnou Alžbetou II.“

„Najviac žiakov sa nám hlási na herectvo, veľký záujem je tiež o tanec, spev patrí už tradične medzi naše silné odbory. Z hudobných nástrojov je najpríťažlivejšia gitara a bicie, ale máme záujemcov aj o klasické nástroje, či už sláčikové, klávesové alebo dychové,“ povedal riaditeľ konzervatória Róbert Galovics.

Róbert Golovicz

Uplatnenie absolventov

Po absolventskej skúške dostáva študent absolventský diplom s právom používať neakademický titul „diplomovaný umelec“-Dis.art. Stáva sa kvalifi kovaným pedagógom pre základné umelecké školy (ZUŠ), centrá voľného času, môže sa uplatniť ako kultúrny osvetový pracovník alebo ako aktívny umelec. Veľa absolventov odchádza študovať ďalej na vysoké školy, a to

Konzervatórium od svojich počiatkov prijímalo na štúdium mnohých talentovaných rómskych žiakov. Foto: TASR

nielen umeleckého smeru, ako je bratislavská VŠMU, Akadémia umení v Banskej Bystrici či JAMU v Brne. Mnohí nájdu uplatnenie ako pedagógovia na ZUŠ po celom Slovensku, ďalší sa realizujú ako umelci v rôznych divadlách, orchestroch či súboroch. „Hoci sme taká profilová škola, vlastne ne-

vytvárame nezamestnaných, lebo v podstate všetci si nájdu uplatnenie,“ konštatoval riaditeľ. Konzervatórium od svojich počiatkov v 90. rokoch 20. storočia prijímalo na štúdium mnohých talentovaných rómskych žiakov, a stalo sa prvou školou na Slovensku, kde sa maturovalo z rómske-

ho jazyka. „Nás teší, že aj veľa nerómskych žiakov sa prihlási na rómsky jazyk a aj dobrovoľne maturujú z tohto predmetu, čo si myslím, je dobrá vizitka,“ uviedol Galovics. Pýchou školy je, že Silvia Galyášová získala v rámci celej EÚ ako prvá učiteľka rómskeho jazyka prestížnu cenu Európsky učiteľ jazy-

kov. V škole pôsobí ľudový, komorný, jazzový a muzikálový orchester a dievčenský zbor Tempo. „Orchestre a zbor školy vystupovali na rôznych významných podujatiach, napríklad pred švédskym kráľom Karlom Gustavom, holandskou kráľovnou Beatrix či anglickou kráľovnou Alžbetou II.,“ priblížil Galovics. Škola sa môže pochváliť aj ďalšími úspechmi svojich študentov na rôznych umeleckých súťažiach a prehliadkach doma i v zahraničí. TASR

BENEFIČNÉ PLESY PODPORIA AJ PROJEKTY PRE TREBIŠOVSKÉ DETI venuje nitriansky Rotary klub v prospech Asociácie náhradných rodín, zvyšok pôjde po dohode klubu so spoluorganizátormi na ďalšie projekty. Súčasťou rotariánskeho plesu v Nitre bola dobročinná dražba, vďaka ktorej sa podarilo zhromaždiť ďalšie peniaze. Dražili sa predmety, ktoré vyrobili rodičia z Asociácie náhradných rodín i obrazy, ktoré namaľovali deti z domova sociálnych služieb v Klasove.

Prostredníctvom benefičných plesov sa slovenským Rotary klubom podarilo v tohtoročnej plesovej sezóne vyzbierať zatiaľ viac ako štyri a pol tisíca eur. Slovenskí Rotariáni z Trebišova, Nitry a Piešťan ich použijú na projekty pre deti. Rotary klub Trebišov výťažkom viac ako 1500 eur z tohtoročného plesu podporí projekt Zemplínske rozprávky. Cieľom projektu je zostavenie zbierky rozprávok, povestí, historiek a skutočných príbehov z regiónu dolného Zemplína a zároveň podporiť a prezentovať literárnu tvorbu talentovaných žiakov základných škôl.

Členovia Rotary klubu v Piešťanoch získali vďaka plesu, ktorý zorganizovali, takmer 1000 eur. Tie použijú na nákup mobilného detského dopravného ihriska pre mesto Piešťany. Rotary klub v Nitre môže na dobročinné účely vďaka svojmu benefičnému plesu prispieť sumou, ktorá prevyšuje 2000 eur. Väčšinu z týchto peňazí

Ilustračné foto: TASR

TASR


naše novinky

SPEKTRUM

AKO SA BAVÍ TREBIŠOV? V práve vrcholiacom fašiangovom období sme sa našich občanov pýtali, ako vnímajú sezónu zábav a plesov. Zaujímalo nás, či si radi vyrazia na ples, alebo na tanečnú zábavu, alebo sa chodia zabávať po celý rok.

ANKETA

4

MNOŽSTVO NÁPADOV A INICIATÍVY V NAŠEJ KNIŽNICI

Radoslav, 34, Vojčice Viem, že k fašiangom patria plesy aj zábavy. Ja sa však chodievam zabávať počas celého roka keď mám príležitosť, nie len v tomto období. Určite je však dobré, že sa takéto podujatia organizujú a všetky vekové kategórie sa majú kde zabávať.

Lenka, 31, Trebišov Fašiangy vnímam ako každé iné obdobie v roku, s manželom na plesy nechodievame. Ak je možnosť, navštívime spoločne nejaký podnik, kde sa dá dobre zabaviť aj mimo tohto obdobia. Skôr si vďaka nim uvedomujem, že sme čoraz bližšie veľkonočným sviatkom a jari.

Tomáš, 26, Trebišov Mám rád plesy a ak je s kým, s radosťou sa zúčastním aj viacerých. Samozrejme, je dôležité, aby sa stretla dobrá partia. Taktiež sme do určitej miery obmedzení finančnými prostriedkami. Som typ človeka, ktorý vyhľadáva tanečné zábavy a snažím sa užívať si život naplno.

Martina, 27, Trebišov Obdobie fašiangov je veselé a v tom čase je všade z bilboardov vidieť ponuky plesov. Keďže mi je tanec, obzvlášť ten ľudový, srdcu blízky, dlho neváham. Nechodievam na plesy pravidelne, no pár som ich už v živote absolvovala. Naposledy pred dvoma týždňami. Zabavím sa, stretnem sa s priateľmi na tanečnom parkete a aj trochu vyventilujem.

Monika, 28, Zemplín Plesovú sezónu som nikdy výraznejšie nevnímala, jej začiatok som si vždy uvedomila vďaka priamym prenosom z Plesu v opere v televízii. Na plesy nechodievam, nepreferujem tento druh zábavy. A z časti to bude aj preto, že ma odrádzajú vstupné poplatky. Zaobstarať si šaty, topánky, dať si spraviť účes a mejkap a ešte zaplatiť vstupné, to sa už šplhá k peknej sumičke. Text a foto: (nym)

Medzi kultúrne inštitúcie s bohatou aktivitou v Trebišove patrí určite Zemplínska knižnica. Už dávno tu neplatí, že jej služby spočívajú len v požičaní kníh. Bilancia činnosti knižnice s vyše 4000 evidovanými čitateľmi odzrkadľuje v roku 2013 spoluprácu na projektoch s podporou Úradu vlády SR, Ministerstva školstva SR, ale aj množstvo vlastných nápadov a iniciatívy. V našej knižnici ste minulý rok mohli debatovať so svetobežníkmi, zažiť Noc s Andersenom či Noc v knižnici. Na tento rok je pripravené takisto množstvo zaujímavých projektov. „Jedným z cieľov kultúrnej činnosti našej knižnice aj v roku 2014 je zviditeľnenie jej služieb a informačných zdrojov. Ako verejná inštitúcia naďalej budeme pomáhať občanom regiónu a budeme miestom stretávania sa rôznych komunít,“ plánuje Riaditeľka Zempínskej knižnice Mgr. Vargová. Naďalej sa budú uchádzať aj o dotácie z projektov MK SR a ÚV SR. O správnom nasmerovaní činnosti v novom roku svedčí aj bohatý program, ktorý sme mali možnosť vyskúšať tento mesiac. Valentín-

ske zápisné zadarmo, tvorivé dielne zamerané na výrobu srdiečok, beseda so spisovateľom Jánom Babaríkom a výstava odhaľujúca škol-

„Ľudia nie sú úplne zvyknutí chodievať do knižnice na besedy.“ Janka Vargová ské časy slovenských hercov a spevákov. Účasť na podujatiach vnímajú v knižnici pozitívne. Mgr. Janka Vargová hodnotí vzťah ľudí ku knižnici: „Ľudia nie sú úplne zvyknutí chodievať do knižnice na besedy s cestovateľmi, tvorivé dielne a podobné podujatia, no za posledný rok sme zaznamenali nárast sympatizantov našej činnosti, prichádza stále dosť ľudí.“

Máme sa na čo tešiť

Začiatkom roka prebehla v knižnici pravidelná reví-

zia publikácií, okrem aktivít pre verejnosť sa dôraz kladie v prvom rade na inventár knižnice a jeho rozširovanie, prehľadnosť a funkčnosť systému. Medzi TOP aktivity roku 2014 patrí najbližšie marcový Týždeň slovenských knižníc. Minulý rok sa na ňom zúčastnilo množstvo žiakov, študentov, ale aj čitateľov ostatných vekových kategórií. Zahŕňal tvorivé dielne, besedy, informačnú výchovu aj výstavu. V knižnici sa naň opäť pripravujú bohatým programom. Tak, ako v minulých rokoch, knižnica plánuje aj vlastnú publikačnú činnosť a aktivity smeruje aj k Európskemu roku zosúladenia pracovného a rodinného života. Knižnica je miestom, kde sa vytvárajú prvé čitateľské návyky s ktorými súvisí rozvoj vzdelávania a prístupu k informáciám a patrí medzi miesta, kde možno aktívne a užitočne tráviť voľný čas. Počas roka si určite nenechajte ujsť tiež Noc s Andersenom, Noc literatúry či podujatie Čítajme si 2014. Text a foto: (m.r.)


číslo 2/2014

PUBLICISTIKA

5

CVIČENIU SA DARÍ JARNÉ PRÁZDNINY AJ V CENTRE VOĽNÉHO ČASU Mnohí z nás si zaumienili zapracovať na svojom tele cvičením a zdravším životným štýlom. Aj v Trebišove existujú možnosti pracovať „na fyzičke“. Zatiaľ čo muži sa radi stretnú pri skupinových športoch, ženy sa zaujímajú skôr o fitnes, zumbu, aerobik...

Ako nám povedal riaditeľ Centrum voľného času (CVČ) v Trebišove je výchovno-vzdelávacie zariadenie pre deti a mládež s celoročnou prevádzkou. Pedagogickí pracovníci, ktorých je 10, ale i samotní zamestnanci, sa starajú o 1830 detí a zabezpečujú 121 krúžkov, vrátane školských prázdnin.

NTV 1970/14

CVČ Jozef Mačuga, na každý mesiac chystajú bohaté akcie a aktivity. Kalendár je zaplnený aj vo februári. Doposiaľ už počas tohto mesiaca sa uskutočnili okresné kolá olympiád v biológii, dejepise i geografii. Medzi mládežou sú veľmi populárne športové i branno-bezpečnostné súťaže. Doteraz sa uskutočnilo 4. kolo streleckej ligy a halový turnaj vo futbale mladších žiakov, ale aj ďalšie zaujímavé a obľúbené zápolenia. Okrem

Obľúbenou „disciplínou“ sú vychádzky na koňoch do blízkeho okolia. Foto: TASR

toho na detašovanom pracovisku CVČ sa mladí môžu učiť práci so zvieratkami a prírodou, pričom veľmi obľúbenou „disciplínou“ sú vychádzky na koňoch do blízkeho okolia. Do konca tohto mesiaca čaká mladých okresné kolo v basketbale žiakov a žiačok základných škôl a okresné kolo medzinárodného projektu Eu-

rópa v škole. Vedenie centra voľného času ráta s prevádzkou aj počas jarných prázdnin, ktoré budú od 3. do 7. marca. Zamestnaným rodičom preto ponúka možnosť celodenného umiestnenia detí vo svojom zariadení a pripravuje pre nich pestrý a zábavný program. (hab)

Pozitívom je tiež to, že v Trebišove funguje viacero športových klubov a inštruktorov. Každý má iné tempo a aj ten istý typ cvičenia precvičuje každý trochu inak. Trebišovčania majú na výber vyskúšať si, ktorý inštruktor, či skupina im sedí viac. Každý je na tom fyzicky odlišne. Niekto zvláda lepšie kardio tréning, iní radšej spevňujú. Okrem cvičenia vznikajú aj kamarátske vzťahy, tí najhúževnatejší cestujú na športové podujatia a súťaže.

Odhodlajte sa k prvému kroku, ďalej to už pôjde ľahšie

Inštruktorka aerobiku, zumby a jumpingu, Lenka Dohaňošová z Trebišova hovorí, že bez cvičenia dnes už nedokáže žiť. Ako sa však k prvému kroku má odhodlať laik? Mnohé ženy sa obávajú, či budú stíhať tempo

s ostatnými, skúsenými cvičiacimi. V prvom rade je potrebné vybrať si druh cvičenia, ku ktorému najviac inklinujete. Skúsená inštruktorka radí: „Netreba sa báť. Vezmite so sebou kamarátku a užite si jednu dve hodinky len pre seba.“ Cvičiteľka s bohatými skúsenosťami, ktorá má na svojom konte československý titul Kráľovná fitnes 2013, pripomína, že drastické diéty nie sú na chudnutie to správne. S cvičením treba upraviť aj stravu, jesť menšie dávky a častejšie. „Sami zistíte, čo vaše telo kedy potrebuje. Platí, že nesmiete byť prejedení, ale ani hladní. Dôležité je nájsť zdravý stred a doplniť to vhodným cvičením“, radí úradujúca prvá dáma československého jumpingu. (m.r.)


6

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

KDH OSLÁVILO 24. NARODENINY Tak, ako s hnutím KDH vznikala alternatíva voči mečiarizmu, s kresťanskými demokratmi sa bude vytvárať alternatíva aj voči súčasnému stavu, ktorý nie je dobrý. Vo svojom príhovore počas osláv 24. narodenín KDH to vyhlásil líder hnutia Ján Figeľ.

MICHAL HORSKÝ

EUROVOĽBY Nie je jednoduché vybrať si v eurovoľbách, ktorý kandidát háji záujmy obyvateľov Slovenska . Iba dostatočná účasť vo voľbách zaručí, že do parlamentu sa dostanú osobnosti a tie politické zoskupenia, ktoré sú kompatibilné s európskou parlamentnou politikou. Nižšia účasť by dávala šancu všetkým krikľúňom či antisystémovým politickým stranám, aby ich krik bolo počuť aj v kreslách európskeho parlamentu. Preto treba oceniť osobnosti, ktoré prijímajú funkcie lídrov do eurovolieb. Za mimoriadne šťastné možno považovať rozhodnutia strán vyberať na kandidátky aj osobnosti mimo vlastnej strany. Takým lídrom je napríklad podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič, ktorý bol nominovaný Smerom-SD. Je to nielen nezávislý kandidát, ale aj mimoriadne vážená osobnosť v štruktúrach európskej politiky. KDH nominovalo za líderku Annu Záborskú, ktorá sa do europarlamentu musela v minulosti prekrúžkovať. Na ich kandidátke je aj bývalý podpredseda vlády Ivan Šimko, aj keď na úplnom chvoste. Strana SDKÚ-DS riešila otázku lídra kandidátky v primárkach. Odpoveďou sú mená Ivana Štefanca a Eduarda Kukana. Uvidíme, či sa lídrom strany Most-Híd skutočne stane Zsolt Simon. Je dôležité, aby si občan hľadal svojich zástupcov v niektorom z podobných politických zoskupení a  nie v stranách, ktoré destabilizujú našu politickú scénu, ich stranícke lode sa potápajú a oni hľadajú záchranu – v Európe.

„KDH odmietalo a bude odmietať populizmus i extrémizmus. Toto nie sú odpovede, ale slepé cesty, do ktorých niektoré krajiny vstupujú a nevedia cestu späť,“ upozornil. Figeľ tvrdí, že KDH bolo vždy kooperatívne a nikdy sa neizolovalo a neoddeľovalo od tých, ktorí zmýšľajú podobne. Figeľ spolustraníkov pochvá-

lil, že KDH je jediným politickým subjektom, ktorý je v parlamente nepretržite 24 rokov. „To hovorí na jednej strane o vernosti a vytrvalosti a na druhej strane o istej nestabilite a trieštení, ktoré Slovensko, ale aj iné krajiny sprevádza,“ povedal. „Spájať tých, ktorí zmýšľajú a konajú v zhode, je nároč-

Ján Figeľ

né, ale rozhodujúce. Spolupracovali sme aj s ľavicou, keď bolo treba poraziť autokraciu a zneužívanie moci. Spolupracovali sme a aj budeme so stredopravými stranami v boji proti populizmu, zne-

užívaniu moci a korupcii. Aj naďalej budeme spolupracovať s tými, ktorí chcú budovať moderné a transparentné Slovensko,“ avizoval. Text a foto: TASR

LÍDROM KANDIDÁTKY MAROŠ ŠEFČOVIČ Súčasný podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič bude lídrom kandidátky Smeru-SD pre májové voľby do Európskeho parlamentu. „Maroš Šefčovič bude číslo jeden na našej kandidátke do Európskeho parlamentu, súčasne zostáva naším kandidátom pri zostavovaní novej Európskej komisie,“ povedal Robert Fico. „Chceme, aby podobne, ako je to v zostavovaní vlád v európskych

Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič

krajinách, politici najskôr prešli súbojom cez parlament, a potom po získaní takejto legitimity v Európskom par-

lamente, sa usilovali o pozície v exekutíve, v tomto prípade v Európskej komisii,“ vysvetlil.

HRANICA SR S UKRAJINOU JE POKOJNÁ

Burianovou, ako aj s miestnymi predstaviteľmi a aktivistami, ktorí bez násilia našli dohodu na upokojení situácie v tamojšom regióne.

Voliči, ktorí chcú rozhodnúť o novom prezidentovi, by si mali dostatočne skoro pred hlasovaním skontrolovať občiansky preukaz či cestovný pas. Ak totiž nemajú platný preukaz totožnosti, môžu mať problém odvoliť. Totožnosť bez preukazu možno dokázať aj svedectvom dvoch osôb. Ak to volič ale nestihne urobiť do skončenia hlasovania, svoj hlas neodovzdá.

Text a foto: TASR

TASR

Robert Kaliňák pri kontrole na hraničnom priechode Vyšné Nemecké.

re vývoja na Ukrajine vrátane prílevu utečencov. K dispozícii sú na to určené zariadenia v Humennom a Sečovciach. V Užhorode sa šéf rezortu vnútra stretol so slovenskou generálnou konzulkou Jankou

Text a foto: TASR

MÁTE PLATNÉ OSOBNÉ DOKLADY?

Situácia na slovenskoukrajinskej hranici je pokojná, Ministerstvo vnútra SR nezaznamenalo žiaden incident v súvislosti s nepokojmi na Ukrajine. „Z nášho pohľadu je na hraniciach pokoj, žiadny bezpečnostný incident sme nezaznamenali. Premávka na hranici je plynulá, veľmi mierna. V samotnom Užhorode beží štandardný život,“ povedal minister vnútra Robert Kaliňák pre novinárov na hraničnom priechode Vyšné Nemecké. Slovensko je podľa neho pripravené aj na krízové scená-

Podľa Šefčoviča by mali kandidáti v eurovoľbách vopred predstaviť konkrétne témy, ktorým sa chcú venovať. Sám uviedol, že by sa chcel uchádzať o členstvo vo výbore Európskeho parlamentu pre zamestnanosť a sociálne veci. „V tomto výbore chcem presadzovať zjednodušenie pravidiel pre to, aby sme z Európskeho sociálneho fondu mohli čerpať viac peňazí na podporu tvorby pracovných miest pre mladých ľudí,“ načrtol.


číslo 2/2014

SPRAVODAJSTVO

7

JE NEDEMOKRATICKÉ ODMIETAŤ PRÁVO NA DEMOKRATICKÉ VÝSLEDKY INÝCH Demokracia na Slovensku je v európskom a celosvetovom meradle vnímaná ako demokracia na veľmi vysokej úrovni. „Ale aj to je demokracia, ak výsledok referenda nie je platný pre nízku účasť, či ak sa na voľbách do europarlamentu zúčastní len 15 percent voličov,“ povedal na nedeľňajšej tlačovej konferencii (23.2.) v Košiciach prezidentský kandidát, predseda vlády SR Robert Fico.

Jednoznačný víťaz volieb

Dodal, že považuje za nebezpečnú tendenciu, ak niekto pod zámienkou akejsi ochrany demokracie odmieta právo na demokratické výsledky iných. „Smer-SD je obviňovaný z koncentrácie moci, že všetko ovláda, že to nie je demokratické,“ doplnil

s tým, že je potrebné si uvedomiť, že Smer-SD vyhral demokratické parlamentné voľby v roku 2012. „Vždy bola tradícia, že takýto jednoznačný víťaz volieb bude mať predsedu vlády aj predsedu parlamentu,“ podčiarkol Fico. Pripomenul tiež, že ponúkol opozícii účasť vo vládnej koalícii, pričom by Smer-SD obetoval aj funkciu šéfa parlamentu.

Koncentráciu moci odmietajú

Odmietol aj obvinenia z toho, že by bola stranícky ovládaná súdna moc, či existoval nejaký spôsob kontroly nad prezidentom. „Preto vyhlasujem, že je demokratické a legálne, ak sa Smer-SD so svojím kandidátom uchádza o post hlavy štátu, v tom nie je žiadna koncentrácia moci,“ zdôraznil Fico. Uviedol tiež, že je prirodzené, ak

Robert Fico

sa víťaz prezidentských volieb ujme svojej funkcie a vzdá sa straníckej príslušnosti. „Prezident musí byť nadstranícky, nestranný a nezávislý. Je to ústavný predpoklad výkonu

jeho funkcie,“ povedal. Zároveň vyzval ďalších prezidentských kandidátov, aby si naštudovali kompetencie prezidenta SR a nesľubovali voličom to, čo splniť nemôžu. „Prezident

nemá právomoci na znižovanie daní, vytváranie pracovných miest či zvyšovanie platov,“ doplnil. Text a foto: TASR

KRITIKA TÍM NA PREDSEDNÍCTVO VEĽVYSLANCA MR V EÚ JE VYTVORENÝ Predseda Maďarskej socialistickej strany a kandidát na post premiéra Attila Mesterházy ostro kritizoval veľvyslanca Maďarska na Slovensku Csabu Balogha za jeho štvrtkovú schôdzku s predsedom BBSK Marianom Kotlebom.

Slovensko už má vytvorený základný tím, ktorý bude zapojený do výkonu predsedníctva v Európskej únii v druhej polovici roku 2016.

Predseda MSZP Attila Mesterházy

Podľa agentúry MTI Mesterházy povedal, že je neprijateľné, aby sa maďarský veľvyslanec stretol a rokoval s „politikom, ktorý je otvorene proti Maďarom, Rómom a je zástancom fašistických myšlienok“. Predseda MSZP vo vyhlásení uviedol, že maďarský minister zahraničných vecí János Martonyi by mal dať jasnú odpoveď, či Balogh vopred konzultoval tento krok s rezortom diplomacie a či šéf diplomacie o schôdzke vedel. Mal by tiež povedať, aké dôsledky bude mať stretnutie, ktoré uráža po-

city a záujmy Maďarov žijúcich na Slovensku. Maďarské ministerstvo zahraničných vecí v reakcii uviedlo, že veľvyslanec v SR rokuje so všetkými predsedami samosprávnych krajov, preto sa stretol aj s Kotlebom. S predsedom BBSK hovoril Balogh o problémoch susediacich regiónov Maďarska a Slovenska, o možnostiach vzájomnej cezhraničnej spolupráce, aj o otázkach integrácie Rómov do spoločnosti. Text a foto: TASR

Budú do neho zainteresované ministerstvá, Národná rada SR, Úrad priemyselného vlastníctva, Generálna prokuratúra SR, Úrad na ochranu osobných údajov, ako aj iné úrady. „Tento tím pozostáva z približne 700 ľudí s tým, že máme presne definované mená tých, ktorí budú predsedami jednotlivých pracovných skupín v Rade Európskej únie aj ich zástupcov,“ ozrejmil štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Peter Javorčík. Príde tiež k prvej vlne dočasného personálneho posilnenia všetkých rezortov, ako aj Stáleho zastúpenia SR v Bruseli, ktoré bude centrálnym výkonným bodom predsedníctva.

Peter Javorčík

V lete chce ministerstvo zahraničných vecí predložiť na rokovanie vlády komplexný materiál s vyčíslenými nákladmi spojenými s predsedníctvom. Napríklad tento rok sú na tento účel vyčlenené tri milióny eur, z ktorých sa bude financovať personálne posilňovanie Stáleho zastúpenia a jednotlivých ministerstiev. Slovensko bude využívať na niektoré aktivity aj fondy Európskej únie.

Vzdelávací program zamestnancov zapojených do predsedníctva bude z veľkej časti financovaný z Európskeho sociálneho fondu. „Aj ďalšie aktivity sa budú dať zaplatiť zo štrukturálnych fondov, čím odľahčíme náš národný rozpočet, ktorý bude musieť prispieť na predsednícke náklady,“ pripomenul Javorčík. Text a foto: TASR


8

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

Brány prezidentského paláca sa otvoria pre jedného zo štrnástich kandidátov. Foto: TASR

KTO OVLÁDNE PALÁC? O PREZIDENTSKÝ POST ZABOJUJE DOSIAĽ NAJVIAC KANDIDÁTOV V HISTÓRII SLOVENSKA Predseda Národnej rady SR Pavol Paška (Smer-SD) potvrdil kandidatúru všetkým uchádzačom o Prezidentský palác, ktorí odovzdali petičné hárky v stanovenom termíne. Oficiálnych kandidátov bolo pôvodne 15, čo je najviac v histórii Slovenska. Koncom januára sa vzdal kandidatúry Peter Osuský. O post hlavy štátu majú záujem najmä muži, v zostávajúcej štrnástke je len jedna žena. Oficiálnymi kandidátmi sú premiér Robert Fico (Smer-SD), podnikateľ a filantrop Andrej Kiska, expredseda KDH Ján Čarnogurský, šéf

klubu KDH Pavol Hrušovský (KDH, Most-Híd, SDKÚ-DS), Jozef Behýl, expolitik Milan Kňažko, nezaradený poslanec NR SR Radoslav Procházka, nominant SMK Gyula Bárdos, Milan Melník, kardiológ Viliam Fischer, Stanislav Martinčko, kandidát KSS Ján Jurišta, primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko a poslankyňa NR SR Helena Mezenská z OĽaNO.

Rekordný počet

Súčasný počet kandidátov ešte Slovensko nemalo. V roku 1999 ich bolo desať, o päť rokov neskôr (2004) 12 a naposledy v roku 2009 bojovalo o hrad sedem kandidátov. V niektorých prí-

padoch sa počet uchádzačov ešte na poslednú chvíľu menil. Kandidáti totiž majú právo vzdať sa pred voľbou kandidatúry.

Dvojkolová voľba

Voľba prezidenta SR je priama a dvojkolová. Hlavu štátu si takto budeme voliť štvrtýkrát v histórii samostatného Slovenska. Prvého prezidenta SR Michala Kováča zvolila Národná rada SR. Priamo si volíme najvyššieho ústavného činiteľa od roku 1999, kedy sa ním stal Rudolf Schuster. O päť rokov neskôr (2004) ho v paláci vystriedal Ivan Gašparovič, ktorý post obhájil aj v roku 2009. Tretíkrát už podľa zákona kan-

didovať nemôže. Tento rok si tak zvolíme úplne nového prezidenta.

Nadpolovičná väčšina

Prvé kolo sa na Slovensku uskutoční v sobotu 15. marca. Pokiaľ v ňom ani jeden kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, v sobotu 29. marca sa uskutoční druhé kolo. V ňom sa stretnú dvaja najúspešnejší kandidáti z prvého kola. Zvolený kandidát sa ujíma funkcie prezidenta SR zložením sľubu. Skladať ho bude 15. júna, kedy sa skončí funkčné obdobie súčasnej hlave štátu Ivanovi Gašparovičovi. Dvojstranu pripravil: (bb), TASR

DOTERAJŠÍ PR E Z I D E NTI SLOVENSKA Post prezidenta Slovenska zastávali od roku 1993 traja muži. Najdlhšie je hlavou štátu Ivan Gašparovič. Michal Kováč (HZDS) od 2. 3. 1993 do 2. 3. 1998 Rudolf Šuster (SOP) od 15. 6. 1999 do 15. 6. 2004 Ivan Gašparovič (HZD) od 15. 6. 2004


číslo 2/2014

SPRAVODAJSTVO

Kandidáti na funkciu prezidenta Slovenskej republiky

Gyula BÁRDOS

Jozef BEHÝL

 vek 55 r.,  vek 57 r.,  pedagóg, bývalý posla-  občiansky aktivista,venec Národnej rady Slonuje sa najmä tretiemu venskej republiky, pôsosektoru, v rokoch 2000 bí vo vedení SMK, až 2003 bol členom stra žije v Senci, ny Smer-SD,  kandiduje za SMK-MKP.  žije v Bratislave,  občiansky kandidát.

Ján ČARNOGURSKÝ

Robert FICO

Viliam FISCHER

 vek 70 r.,  advokát, bývalý predseda vlády a minister spravodlivosti, bývalý dlhoročný predseda KDH,  žije v Bratislave,  občiansky kandidát.

 vek 49 r.,  predseda vlády Slovenskej republiky, v roku 1999 založil stranu Smer-SD, ktorej dodnes šéfuje,  žije v Bratislave,  kandiduje za SMER-SD.

 vek 75 r.,  lekár – kardiochirurg, ktorý urobil na Slovensku prvú transplantáciu srdca,  žije v Bratislave,  občiansky kandidát.

Andrej KISKA

Milan KŇAŽKO

 vek 50 r.,  manažér, zakladateľ spoločností Tatracredit, Triangel a Quatro v roku 1996 a spoluzakladateľ nadácie Dobrý Anjel,  žije v Poprade,  občiansky kandidát.

 vek 68 r.,  herec, bývalý minister kultúry aj zahraničných vecí, spoluzakladal VPN, HZDS, Demokratickú úniu a SDKÚ,  žije v Bratislave,  občiansky kandidát.

Radoslav PROCHÁZKA

Jozef ŠIMKO

VOĽBY PREZIDENTA

Pavol HRUŠOVSKÝ

Ján JURIŠTA

 vek 61 r.,  poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za KDH, v rokoch 2002 až 2006 bol predsedom parlamentu,  žije v Nitre,  kandiduje za KDH, SDKÚ-DS, MOST-HÍD.

 vek 69 r.,  vysokoškolský pedagóg, poradca predsedu KSS, na prelome tisícročí pôsobil ako veľvyslanec v Argentíne,  žije v Bratislave,  kandiduje za KSS.

Stanislav MARTINČKO

Milan MELNÍK

Helena MEZENSKÁ

 vek 61 r.,  generálny riaditeľ spoločnosti, predseda strany Koalície občanov Slovenska,  žije v Košiciach,  kandiduje za KOS.

 vek 75 r.,  vysokoškolský pedagóg – vedec, pôsobí na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave,  žije v Bratislave,  občiansky kandidát.

 vek 40 r.,  vek 41 r.,  poslankyňa Národnej  poslanec Národnej rady rady Slovenskej repubSlovenskej republiky, vlaliky za stranu OĽaNO, ni vo februári vystúpil  žije v Poprade, z KDH,  občianska kandidátka.  žije v Bratislave,  občiansky kandidát.

15. marec 2014

 vek 63 r.,  primátor mesta Rimavská Sobota,  žije v Rimavskej Sobote,  kandiduje za SMS.

9


10

naše novinky

PROFIL

TOMÁŠ HUDEC: DOMA JE DOMA Bývalý vynikajúci slovenský lyžiar, lyžiarsky tréner a dnes aj predseda novej politickej strany. Rodák z Banskej Bystrice Tomáš Hudec porozprával o svojich skúsenostiach a odporúčaniach pre výber lyžiarskeho strediska, ale aj o svojich politických ambíciách.

Aké boli vaše športové začiatky? Som rodák z Banskej Bystrice. Rodičia ma, rovnako ako sestru, od mala viedli k lyžovaniu. Aktívne lyžujem od troch rokov, prepracoval som sa až na pretekársku úroveň. So svojimi najlepšími priateľmi, s ktorými som od detstva lyžoval, sme patrili k špičke. Neskôr som sa dostal do juniorskej národnej reprezentácie, v roku 1996 som sa stal majstrom Slovenska v slalome. O rok nato som však skončil s aktívnou činnosťou.

Čomu ste sa venovali po skončení športového gymnázia? Vyštudoval som ekonomiku – riadenie leteckej dopravy. Rád lietam, urobil som si aj výcvik súkromného pilota. Po vysokej škole som sa v rámci náhradnej civilnej služby vrátil na športové gymnázium ako asistent trénera a neskôr ako tréner alpského lyžovania. Zo šikovných detí z ce-

lého Slovenska som zostavil 12-členné družstvo a viedol ho, až kým nezmaturovali. Popritom som stále pôsobil v treťom sektore, v lyžiarskych kluboch a asociáciách – ako člen i v predsedníctvach. Posledné dva roky sa venujem vlastným aktivitám mimo športu. Predtým som trávil takmer 60 % času v zahraničí v súvislosti s prípravou športovcov v alpskom lyžovaní.

Ako hodnotíte podmienky na lyžovanie na Slovensku v súčasnosti? Čo sa týka lyžiarskych stredísk, Slovensko prešlo obrovský kus cesty. Jasná má potenciál byť európskym lyžiarskym strediskom. Za posledné dva až tri roky tu nastal obrovský progres, aj čo sa týka množstva preinvestovaných finančných prostriedkov. O rok, dva to naozaj bude lyžiarske stredisko európskej úrovne so všetkým, čo k tomu patrí. Netreba ale

Letecký výcvik počas štúdia na vysokej škole.

zabudnúť ani na lyžiarske stredisko Vrátna.

V čom je to tu iné než v zahraničí? Najväčší rozdiel vidím v tom, že v zahraničí neexistuje slovíčko problém. Obdivujem prístup v Škandinávii. Tam vždy hľadajú riešenia. V Rakúsku zas nie je problém urobiť cestu do výšky 3 200 m. n. m., aby sa mohli vybudovať rekreačné strediská od reštaurácií po vrcholové stanice lanoviek. Lietajú tam vrtuľníky, vnímate čulý ruch ako na stavbe, ale nevidíte neporiadok a zbytočné zásahy do prírody.

Myslíte si, že aj u nás je možné dosiahnuť takúto úroveň?

S deťmi v Dolomitoch, Taliansko 2013.

Myslím si, že áno. Záleží hlavne na ľuďoch, ktorí na tom pracujú. U nás pokrivkáva najmä disciplína, čo sa týka poriadku. Napríklad s Rakúskom sa to stále nedá porovnávať. Niekedy mi až prekážala tá sterilná čistota a strohosť. Ale tam vidíte pokrok – oni neustále pracujú, zlepšujú, posúvajú strediská ďalej, do úplne nových dimenzií. Jasná má však obrovský potenciál – čo sa týka kvality lanových dráh, systému, pripravené je komplet zasnežovanie – sever aj juh. Som veľmi rád, že konečne vzniklo prepojenie medzi severom a juhom

Chopku. Jasná má v Európe už dlho svoje postavenie. Bola hostiteľom Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní, vrcholných súťaží. Majstrovstvá sveta juniorov v alpských disciplínach sa tu konali už v roku 1985.

Na čo sa u nás môžu fanúšikovia lyžovania tešiť tento rok? Určite na majstrovstvá sveta juniorov v alpských disciplínach, ktoré sa opäť uskutočnia v Jasnej na prelome februára a marca. Je to vrcholná súťaž v alpskom lyžovaní. Určite sa nebudeme musieť hanbiť za to, ako zorganizujeme tieto preteky a vrelo odporúčam všetkým, nech sa idú pozrieť a podporiť podujatie.

Zaujímajú sa Slováci dostatočne o lyžovanie a chodia ako diváci na takéto podujatia? To je u nás tiež jeden z problémov. Keď sa konajú v zahraničí takéto podujatia, daný región tým vždy žije. Aj v malých dedinkách v Rakúsku je to tradícia a celá obec sa stretne, urobia pohostenie pre účastníkov, ľudia prídu povzbudzovať na preteky. Prostredníctvom toho si budujú aj vzťah k športu. Uvedomujú si, že v prvom rade to robia pre seba. Preto by som naozaj rád vyzval Slovákov, nech sa idú pozrieť – bude to

veľmi pekná súťaž, na ktorej sa môžu osobne stretnúť možno s budúcimi olympijskými víťazmi a majstrami sveta.

Koho tu návštevníci budú môcť uvidieť? Pretekať by mala aj naša v súčasnosti najúspešnejšia lyžiarka Petra Vlhová, ktorú som aj ja rok trénoval. Z veľkých lyžiarskych nádejí by sa mal zúčastniť aj Andreas Žampa, brat slávnejšieho Adama, ktorému sa veľmi darí. Ďalej treba spomenúť Mateja Faláta a Martina Bendíka. Vzhľadom na naše podmienky a na ekonomickú situáciu, v akej sa Slovensko nachádza a koľko finančných prostriedkov plynie do športu, je to veľké sebazaprenie rodičov. Týchto pretekárov treba určite prísť podporiť. Zo svetových mien by mohla prísť americká alpská lyžiarka Michaela Shiffrin, ktorá je stále v juniorskej kategórii. Bude tu určite pekná účasť a dobre zorganizované preteky, na Slovensku v tom máme tradíciu a vieme to robiť.

Precestovali ste svet. Kde sa vám najviac páčilo? Mám veľmi rád Slovinsko, strávil som tam veľmi veľa času. V rámci Európy sú nám Slovinci mentalitou dosť podobní. Je to veľmi hrdý národ. Všetci tam športujú, investujú peniaze do voľného


číslo 2/2014

času a do športu. Svoj voľný čas trávia vonku. Životná úroveň je tu veľmi podobná našej – ľudia takisto „dvakrát obrátia“ každé euro, kým ho investujú, ale sú zvyknutí viac utrácať za služby. Cenovo je pre nás Slovinsko prijateľné, čo sa týka ubytovania i služieb. Ceny skipassov sú už v celej Európe rovnaké. Poskytované služby však stoja za to. Počas všetkých ročných období je tu veľké množstvo možností, ktoré sú turistom ponúkané. Sympatické je tiež to, že si myslia, že sú „alpská“ krajina, hoci z Álp majú len jeden kopec. Práve odtiaľ mám však veľa priateľov.

Kam by ste odporučili cestovať za lyžovačkou? V Európe jednoznačne Taliansko a stredisko Alta Badia, Corvara – na jednom mieste je tam veľa možností – dá sa lyžovať v pásme

PROFIL

lesa, mimo lesa, dokonca aj na ľadovci, to všetko v rámci jednej oblasti. A ak má na to človek finančné prostriedky a chce zažiť niečo úplne iné, odporúčam Whistler vo Vancouveri. Príjemným prekvapením pre mňa boli škandinávske krajiny Nórsko, Fínsko a Švédsko. Najviac času som strávil v lyžiarskom stredisku Tärnaby, ktoré leží v strednej časti Švédska. Táto oblasť je charakteristická veľkým počtom jazier. Ľudia sú mimoriadne srdeční a nikdy som sa nestretol s prístupom „nedá sa“. Je to nádherná krajina, lyžiarske strediská sú na špičkovej úrovni, všetko je zabezpečené – od služieb až po úpravu zjazdoviek, vysoký štandard, rovnako ako ubytovanie. V Nórsku som sa stretol asi s najvyššou úrovňou služieb. A vo Švajčiarsku sa mi páči oblasť Crans-Montana, ktorá je zmesou vplyvov Francúzska a Nemecka.

Veľa ste toho videli, zažili a vyskúšali. Nemali ste nutkanie niekde v zahraničí zostať, pretože je to tam lepšie? Veľa času počas vysokoškolského štúdia som strávil v Anglicku, kde som aj pracoval a vytvoril som si zázemie. Je to však osamelý život, chýbala mi rodina. Aj keď to na Slovensku nie je dokonalé, je to naše. Navyše sa v zahraničí človek stále cíti akosi mimo realitu. Doma je doma. Strávil som v zahraničí mnohokrát polovicu roka, ale vždy som sa vrátil, Slovensko mi už chýbalo.

V Banskej Bystrici sa zúčastňujete tzv. zelených hliadok  – čistenia a upratovania verejných priestorov od odpadu. Ako občan Banskej Bystrice chodievam aj s priateľmi pomáhať. Nedávno sme

Tréning reprezentácie v Passo dello Stelvio, Taliansko.

boli upratovať Radvanský kaštieľ. Vzhľadom na to, že bolo pred župnými voľbami, myslel som si, že sa tam prídu ukázať aj kandidáti, keďže všetci rozprávajú o kultúre, rekonštrukcii historických pamiatok... A Radvanský kaštieľ historickou pamiatkou rozhodne je. Prišlo pár nadšencov, z kandi-

dátov však nikto. Miest v mojom regióne, ktoré si zaslúžia pozornosť a vrátenie úcty, je ešte veľa. Bohužiaľ, dnes sú priority štátu niekde inde, a tak aspoň takouto dobrovoľnou činnosťou môžeme prispieť k zlepšeniu ich vzhľadu. Ja so sebou brávam aj moje deti. Formuje ich to, vytvoria si vzťah k okoliu.

mladí ľudia, ako je to u vás. Vaše veľké plus je, že nemáte politickú minulosť. Nebudú chýbajúce skúsenosti zas mínusom?

„Slovensko potrebuje zmenu, tak sme si povedali, keď nie my,

Nepovažujem to za mínus, každý z nás je úspešný a sme odborníkmi v oblastiach, v ktorých pôsobíme. Nebránime sa spolupráci s kýmkoľvek, kto sa stotožní s našimi základnými hodnotami, slušnosťou, toleranciou, kto má záujem o veci verejné a o budúcnosť Slovenska.

Tomáš Hudec, predseda novej politickej strany TIP (Tvoríme inú politiku).

V januári tohto roku ste sa stali predsedom novozaloženej politickej strany TIP (Tvoríme inú politiku). Ako strana máte ambíciu zabojovať o europarlamentné, komunálne voľby a netajíte sa ani snahou o získanie kresiel vo voľbách do Národnej rady SR v roku 2016.

Čo chcete ponúknuť svojim budúcim voličom, aký program má pritiahnuť nových členov? Našou hlavnou snahou je generačná výmena súčasnej amortizovanej politickej scény. Chceme priniesť do našej politiky odbornosť, čistotu, transparentnosť, slušnosť. Slovensko potrebuje nové tváre, tváre bez dlhoročnej aktívnej politickej minulosti. Myslíme si že,

máme veľa šikovných ľudí a odborníkov, ktorým nevyhovuje súčasný stav. Preto aj momentálne cestujeme po Slovensku, navštevujeme mestá a obce, snažíme sa prelomiť apatiu, negatívny postoj ľudí k politike a prebudiť ich záujem o veci verejné. Presný plán našej cesty po Slovensku je na stránke www.strana-tip.sk/roadshow. Budeme radi, ak nám ľudia povedia o svojich problémoch, víziách, ale i ná-

11

vrhoch na zlepšenie. V našom volebnom programe sa budeme venovať školstvu, zdravotníctvu, regionálnemu rozvoju, súdnictvu, kultúre, životnému prostrediu, poľnohospodárstvu, zahraničnej politike a sociálnym veciam a rodine. Na týchto témach intenzívne pracujú naše odborné tímy.

Je dosť neobvyklé, aby politickú stranu zakladali vekovo takí

Nielen vo vedení strany TIP, ale aj v členskej základni sa objavilo, na naše politické pomery, pomerne veľa žien. Je to „ťah“ na voličky alebo konečne moderne koncipovaná štruktúra strany bez akýchkoľvek predsudkov? Myslíme si, že politika nie je pánsky klub. Ženy boli historicky vždy nielen inšpiráciou, ale aj významnými osobnosťami vo všetkých oblastiach života spoločnosti a patria aj do politiky. Jednu tretinu z našich členov tvoria ženy.

Spôsob, ako organizujete zostavenie kandidátky do Európskeho

tak kto? Keď nie teraz, tak kedy?“ Tomáš Hudec, predseda strany TIP parlamentu v Bruseli, je pomerne neobvyklý. Prečo ste sa rozhodli využiť internet? Chceme tvoriť inú politiku. Preto sme otvorili našu kandidátku do európskeho parlamentu pre všetkých, ktorí spĺňajú základné podmienky a stotožnia sa s našimi hodnotami a programom. Do 10. 3. 2014 prebiehajú online primárky prihlásených kandidátov. Prví trinásti kandidáti, ktorí získajú najviac hlasov, sa dostanú na kandidátku strany TIP do europarlamentných volieb 24. 5. 2014. Prihlásiť sa je možné na našej stránke www.strana-tip.sk. . (mi)


12

naše novinky

ZDRAVIE

ä,7(='5$92-('=7(5$: Vitariánstvo, raw food, hnutie VXURYHMþLåLYHMVWUDY\WRYãHWNRV~R]QDþHQLDMHGQHMDWHMLVWHM¿OR]R¿HNWRUiKOiVDQiYUDW k jednoduchosti a prirodzenosWLDWRQLHOHQþRVDVWUDYRYDFtFKQiY\NRYWêNDDOHLåLYRWDDNRFHONX

Zabezpečte si dlhý a kvalitný život 3RGĐDSUtYUåHQFRYWRKWRåLYRWQpKRãWêOXVLNRQ]XPiFLRX YKRGQêFKSRWUDYtQNRQNUpWQH VXURYpKRDVXãHQpKRRYRFLD]HOHQLQ\VHPLHQDRUHFKRYP{åH-

7HSHOQi~SUDYD QLþtHQ]êP\ DYLWDPtQ\

9LWDULiQVWYRYiPP{åH]DUXþLĢGOKêDNYDOLWQêåLYRW,OXVWUDþQpIRWR7$65/êGLD9RMWDããiNRYi

Ak ste ešte nikdy nepočuli spojenie raw food, potom vedzte, že ide o životný štýl založený na konzumácii surovej, tepelne neupravovanej stravy rastlinného pôvodu. Hoci to pre mnohých z vás nemusí znieť dvakrát najlákavejšie, vitariánstvom si môžete vyliečiť viaceré zdravotné problémy!

PH]DEH]SHþLĢGOKêDNYDOLWQê åLYRWSOQêI\]LFNHMDGXãHYQHM VLO\3UHþRDOHNRQ]XPRYDĢSRWUDYLQ\LEDYVXURYRPVWDYH" $NiNRĐYHNWHSHOQi~SUDYDSRWUDYtQWHGDDMRE\þDMQpGXVHQLH QLþtG{OHåLWpHQ]êP\DYLWDPtQ\YQLFKREVLDKQXWpþtPWRWR MHGORVWUiFDYãHWNXVYRMXQXWULþQ~KRGQRWX-HGOiNWRUpGQHV

NRQ]XPXMHPHV~QLHOHQWHSHOQHXSUDYRYDQpDOHDMÄY\OHSãRYDQp³V\QWHWLFNêPLHPXOJiWRUPLNRQ]HUYDQWDPLIDUELYDPL DLQêPLSUtGDYQêPLOiWNDPL

Jedno jablko denne nestačí 0LOXMHPH Y\SUiåDQp MHGOi þDVWRQHYKRGQHNRPELQRYDQpDNRQ]XPRYDQpYRYHĐNêFK PQRåVWYiFK7DNêWRVS{VREåLYRWD]DĢDåXMHQiãRUJDQL]PXV D]GOKRGREpKRKĐDGLVNDVS{VREXMH]GUDYRWQpĢDåNRVWLDRFKRUHQLD9UDYtWHVLåHY\XUþLWH NRQ]XPXMHWHRYRFLDDM]HOHQLQ\GRVWDWRN"-HGQRMDEONR EDQiQþLSDUDGDMND]DGHĖDQL ]ćDOHNDQHVWDþLD$E\QDãHWHOR GRVWDORSRWUHEQpPLQHUiO\YLWDPtQ\DWLHåSULMDORGRVWDWRN YRG\PXVtGHQQiGiYNDVXURYpKRRYRFLDD]HOHQLQ\SUHGVWDYRYDĢPLQLPiOQHYãHWNp KRVNRQ]XPRYDQpKRMHGODäH VDWDNWRQHGiåLĢ"6SêWDMWHVD %LOOD&OLQWRQDþRKRSRQHSRGDUHQRPãWYRULWRPE\SDVVH]DFKUiQLORSUHGSUHGþDVQRXDEROHVWQRXVPUĢRX EP

PIVNÉ BRUCHO AKO SYMBOL MUŽNOSTI? UŽ DÁVNO NIE! Možno aj vy ste nedávno pristihli svojho manžela či priateľa pred zrkadlom, ako neveriacky pozerá na svoje vytŕčajúce brucho. Pravdepodobne sa netváril ani trochu šťastne. A to chlapom vraj nezáleží na vzhľade. Je pravda, že niektorí považujú pivné brucho za akýsi symbol mužnosti, ale stále je väčšina tých, ktorým brušný tuk prekáža. 7XNYREODVWLEUXFKDYãDNQLH MHOHQHVWHWLFNRX]iOHåLWRVĢRX6SiMDVDDMVYêVN\WRP QHEH]SHþQpKRYQ~WRUQpKR W]YYLVFHUiOQHKRWXNXNWRUê MHXORåHQêYRNROtåLYRWQHG{OHåLWêFKRUJiQRYDP{åHVS{VRELĢYiåQH]GUDYRWQpSUREOpP\ FXNURYNDY\VRNêNUYQê WODNVUGFRYRFLHYQHRFKRUHQLDDSRG 

Bez športu to nepôjde 2GSRYHćQDRWi]NXDNRVD UêFKORD~þLQQH]EDYLĢSLYQpKREUXFKDKĐDGDM~XåGOKp URN\ ¿WQHVV WUpQHUL OHNiUL LYHGFL7~WRGLOHPXVDSRN~ãDOLY\ULHãLĢDMRGERUQtFL ]'XNH8QLYHUVLW\0HGLFDO &HQWHU=YêVOHGNRYY\SOêYDåHQDMHIHNWtYQHMãtPD]i-

URYHĖQDM~þLQQHMãtPVS{VRERPDNRVD]EDYLĢSLYQpKR SXSNXDVSROXVQtPDMQHEH]SHþQpKRYLVFHUiOQHKRWXNXMH NDUGLRWUpQLQJ7RYãDNQLHMH YãHWNR=RãW~GLHY\SO\QXOR åHDHUyEQ\WUpQLQJ]QLåXMH YêVN\WDMUL]LNRYêFKIDNWRURY SUHVUGFRYpFKRURE\PĚWYLFX DFXNURYNX$NpNDUGLRDNRĐNR"Ä=R]DþLDWNXRGSRU~þDP DNêNRĐYHNSUDYLGHOQêSRK\E SRGĐDYODVWQpKRYêEHUXPLQLPiOQHDåNUiWWêåGHQQH3ULY\VRNHMKPRWQRVWLMH YKRGQpELF\NORYDQLHSUHWRåHQH]DĢDåXMHNĎE\DOH~þLQQpV~DMSOiYDQLHEHKQRUGLF ZDONLQJ0{åHWRE\ĢYãDNDM WHQLVIXWEDOEDVNHWEDOWXULVtika,“ hovorí zo skúseností SURIHVLRQiOQ\RVREQêWUpQHU

Pozor na to, čo jete! 3ULFKXGQXWtMHYHĐPLG{OHåLWp ]PHQLĢ]DXåtYDQpVWUDYRYDFLH QiY\N\$NRQDWR"Ä+RYRUt VDåHSLYiULPDM~YHĐNpEUXFKRSUHWROHERSLM~YHĐDSLYD 7RYãDNQLHMHFHONRPSUDYGD 0LORYQtFLSLYDPDM~]Y\þDMQH SLYQpEUXFKR]WRKRþRNSLYX MHGLD=Y\þDMQHLGHRFKXWQp DOHYHĐPLNDORULFNpMHGOiDNR NOREiVN\ãNYDUN\Y\SUiåDQp FKXĢRYN\SUDFOtN\SLNDQWQp QiWLHUN\DSRGREQH³KRYRUt RVREQêWUpQHU$þRREĐ~EHQp SLYNR"0XVtWHPXGDĢQDXUþLWê þDV]ERKRP"9HUXåHQLH7DNp QHDONRKROLFNpSLYiGLVSRQXM~ SRGREQêP]ORåHQtPDNRLRQWRYpQiSRMH$DMNHćVLREþDV GRSUDMHWHMHGQXFKODGHQ~ÄGHVLQNX³DNR]GURMHQHUJLHQD-

6DPRWQpSLYRQLHMHSUtþLQRXSLYQpKRSXSNX,OXVWUDþQpIRWR7$65$3

SUtNODGSRþDVQiURþQHMW~U\ WRKRVDVFKXGQ~ĢMHGQRGXFKR XUþLWHYiPQHXãNRGt QHGi-HWXYãDNHãWHQLHNRĐNR G{OHåLWHMãtFKYHFt0RWLYiFLD Vyhrá ten, kto sa 3HYQiY{ĐD6QDKDSRVXQ~Ģ nevzdá VDQLHNGHćDOHM$KODYQHVD =GUDYêMHGiOQ\OtVWRNSUDYL- QHY]GiYDĢ GHOQêSRK\EGRVWDWRþQêRGG\FKSR]LWtYQHP\VOHQLH%H] 0LURVODYD0LNRYi


Mestský lesík

KRÍŽOVKA Členský štát USA

Zaujíma polohu na kolenách

Popevok

Otago Daily Times

Skupenstvo vody

Ženské meno (27. 3.)

Rekreačné zariadenie

Lipový porast

Nadelenia

2

Len

Obyvatelia Ruska

Poklepal

Vyzdobuj

4

Domácke meno Emanuely Hovorí hlúposti

Domácke meno Márie

Ženské meno (30. 1.)

Tropické plody

Letargia Živočích (kniž.)

Tropická rastlina

Dom. meno Oľgy

Tooling Slovakia Automotive

Metrická stopa

Súhlas Primontuj

Nová scéna

3

.UtåRYNXGRGDODUHGDNFLDþDVRSLVX5(/$;

číslo 2/2014

5

Označovali dátumom Starý, po anglicky

Ananás, po česky

Osobné zámeno

Orientálne korenie

Revolver Peňažné sústavy štátov

Bodavý hmyz

Národný podnik

1

Cudzie muž. meno

Zátoka

Máš vedomosti

Vysievaj

Patriaca Zorovi

Znížený tón e

Divoko

Savana, pampa

Vracali potravu

Postávaj Overuj testom

Roztápala

Osobné zámeno Rastlinný výhonok

Získalo lovom

 Pokiaľ však inklinujete k spoločným lyžovačkám, na plánovanie dovolenky by ste sa mali sústrediť skôr. Svojho zamestnávateľa však poznáte najlepšie.

Patriaci Irene

Napodobenina Podopri

Tkanina z jutových vláken

Bývalý názov Sv. Antona Irídium Zatajuj

Vodca kozákov

Poraní ohňom

– Ahoj Žofka, dnes v noci bol u mňa zlodej! Že vraj hľadá peniaze. ...

Starogermán

Náboženská hlava Šiitov Kráča Otec, apo

Ná Nápoveď: ď ATIKA, ATIKA IAN, IAN OHIO OHIO.

Radón

Prázdniny akéhokoľvek charakteru deti síce potešia, pre rodičov však znamenajú problém navyše v podobe vymýšľania programu. Niektoré z nasledujúcich námetov vám možno ušetria čas alebo prinesú inšpiráciu, ktorá poteší práve vaše ratolesti.

 Návšteva starých rodičov je pekným kompromisom medzi uspokojením túžob vidieť svoje vnúčatá na dlhší čas ako len počas nedeľnej návštevy a starosťami, ako ich počas pracovnej doby zabaviť.

Jestvujeme

Znoj

KAM S DEŤMI POČAS VOĽNÝCH DNÍ?

 Miestne základné školy či centrá voľného času často ponúkajú rôzne denné aktivity. Pozrite si ich webové stránky či sa informujte priamo u nich. Ponuka denných táborov nie je záležitosťou len letných prázdnin.

Nadstavba nad rímsou

Čpavok

 Ak má vaše dieťa problém s nejakým predmetom v škole, sedem voľných dní poskytuje ideálnu možnosť na doštudovanie aj formou súkromných hodín. Či tým svojho potomka potešíte, je už iná kapitola.  Opýtajte sa ho, ako by samo túžilo stráviť prázdniny. Možno sa môže pridať k akk tivitám kamarátov.

TVOJA PRÍLEŽITOSŤ NA PRÁCU NBA 1965/14

13


14

naše novinky

ŠPORT

HORÚCIM KANDIDÁTOM NA FUTBALISTU ROKA JE ŠKRTEL Výsledky 21. ročníka tradičnej ankety Slovenského futbalového zväzu (SFZ) a denníka Pravda o najlepšieho futbalistu Slovenskej republiky za rok 2013 vyhlásia 3. marca v Trnave. Očakáva sa aj účasť väčšiny ocenených legionárov, pretože Ceny Jána Popluhára a Petra Dubovského si prevezmú víťazi ankety dva dni pred prvým tohtoročným medzištátnym stretnutím slovenskej reprezentácie v Izraeli. Medzi desiatimi kandidátmi na víťaza v ankete figurujú výlučne legionári, najlepší z corgoňligistov. Viktor Pečovský z MŠK Žilina obsadil 11. miesto. Kandidátmi na ocenenie sú v abecednom poradí Marián Čišovský, Ján Ďurica, Marek Hamšík, Tomáš Hubočan, Matúš Kozáčik, Juraj Kucka, Peter Pekarík, Miroslav Stoch, Martin Škrtel a Vladimír Weiss. Úplná dominancia legionárov v desiatke sa zrodila v ankete už piatykrát, naposledy za rok 2010, v ktorom Slovensko slávne dosiahlo až na osemfinále MS v JAR.

Horúcim kandidátom je Škrtel

Minulý rok obhájil trofej J. Popluhára, slovenského futbalistu storočia, reprezentačný kapitán Škrtel z anglického FC Liverpool. Dvadsaťdeväťročný futbalista sa tešil po rokoch 2007, 2008 a 2011 už z rekordného štvrtého triumfu, keď prekonal dovtedajšieho rekordéra Dušana Tittela. Aj teraz je horúcim favoritom vďaka svojim výkonom v Premier League, hoci v minulom roku mal aj zdravotné problémy a istý čas vypadol zo základnej zostavy 5-násobného európskeho šampióna. Zrejme jeho najväčším súperom opäť bude Hamšík z SSC Neapol, ktorý je už dvojnásobným víťazom ankety (2009 a 2010). Naposledy ich vo výsledkoch ankety deli-

Horúcim favoritom je Martin Škrtel. Foto: TASR/AP

lo 16 bodov, čo bol len historicky druhý najnižší rozdiel medzi prvým a druhým miestom. Rekordom sú tri body opäť v prospech Škrtela na úkor Hamšíka za rok 2011. V najsledovanejšej kategórii je v elitnej desiatke prvýkrát Čišovský, obranca českej Viktorie Plzeň. Po ročnej absencii sa do desiatky vrátil obranca

Za rok 2013 sa bude vyhlasovať spolu 9 kategórií. Spolu hlasovalo 35 odborníkov, okrem médií aj reprezentační a kluboví tréneri. Lokomotivu Moskva Ján Ďurica, celkovo však už je medzi najlepšími desiatimi piatykrát. V desiatke je jediný brankár Matúš Kozáčik z Plzne. Oproti roku 2012 sú v desiatke štyri nové mená – Peter Pekarík,

Matúš Kozáčik, a práve Ďurica s Čišovským. Vypadli Marek Sapara, Michal Breznaník, Marek Bakoš a Pečovský. Škrtel vyrovnal rekord Miroslava Karhana, keďže je v desiatke už deviatykrát za sebou. Karhan však drží viacero ďalších rekordov, pretože v desiatke bol spolu 13-krát a bodoval v ankete až 18-krát.

Pribudli futsalisti

Za rok 2013 sa bude vyhlasovať spolu 9 kategórií, pribudli futsalisti. Spolu hlasovalo 35 odborníkov, okrem médií aj reprezentační a kluboví tréneri, ako aj zástupcovia SFZ. Sú aj takí, ktorí trafili všetkých desať mien. Zaujímavé je, že tento ročník sa na konečnej desiatke zhodli ako tréneri, tak aj médiá. Cenu Petra Dubovského pre najlepšieho futbalistu Slovenska do 21 rokov obhájil v minulej sezóne Róbert Mak z 1. FC Norimberg, ten už ale pre vekové obmedzenie nemá šancu zopakovať triumf. Vo fi-

nálovej trojke sú Ondrej Duda z MFK Košice, Norbert Gyömbér z Catanie Calcio a Branislav Niňaj zo Slovana Bratislava. V ďalších kategóriách sú rovnako už známe finálne nominácie. Najlepším trénerom sa stane jeden z tria Ladislav Hudec (Spartak Myjava), Ján Kozák (reprezentácia SR) a Ladislav Pecko (SR 17). Víťaz na tróne nahradí Adriána Guľu, momentálne kouča MŠK Žilina. Kandidátkami na honor najlepšej futbalistky Slovenska sú Dominika Škorvánková (Slovan Bratislava/SV Neulengbach), Monika Matysová (ASV Spratzen), Eva Kolenová (Altenmark) a Nikola Rybanská (FC Union Nové Zámky), titul obhajuje Škorvánková. Najlepším hráčom Corgoň ligy 2013 bude jeden z tria Viktor Pečovský (MŠK Žilina), Tomáš Ďubek (MFK Ružomberok) alebo Róbert Vittek (Slovan Bratislava), pred rokom cenu získal Pečovský. Kandidátmi na titul najlepší rozhodca SR 2012

sú Jozef Pavlík, Richard Trutz, Ivan Kružliak a Peter Kráľovič. Najlepší asistent rozhodcu bude jeden z tria Martin Balko, Roman Slyško a Tomáš Somoláni. Futsalistom SR sa stane jeden z kandidátov-Peter Haľko, Peter Kozár a Gabriel Rick, všetci sú hráči majstrovského Slov-Matic FOFO Bratislava. V trnavskom Dome kultúry je tradične pripravený bohatý sprievodný program. „Vychádzame z úspešného konceptu programu minulého roka. Moderovať ho budú osvedčený Marcel Merčiak, ktorému bude tentoraz robiť partnera Marcel Forgáč. Naživo ho odvysiela RTVS. Ceny v hlavných kategóriách odovzdajú tradične otec Petra Dubovského Viliam a Ján Popluhár mladší. Pripomenieme si aj jubilantov z futbalového hnutia,“ informoval generálny sekretár SFZ Jozef Kliment. (jv, TASR)


číslo 2/2014

ŠPORT

15

9ģ-7(.$6é.25$ 9<69(7ď29$/,.$8=8â$7$1 Kauza Miroslav Šatan traumatizuje slovenskú verejnosť. A to nielen hokejovú. Nebolo väčšieho nominačného bremena pred olympijským turnajom. Príbeh odpísanej ikony slovenského hokeja však natvrdo rezonuje oveľa viac a je otázne, či doznie po štvrtkových vyjadreniach šéfov reprezentácie. 9NDåGRPSUtSDGHVDYãDNSRN~VLOLVLWXiFLXDNRVLVXPiUQH Y\VYHWOLĢDWUpQHU9ODGLPtU 9ĤMWHNQD]DþLDWNXGHEDW\QD VWUHWQXWtVPpGLDPLY%RĐãRM DUpQH]G{UD]QLOÄ0\PXVtPH tVĢGRRWYRUHQHMUHþLDQHP{åHPHWRQHFKDĢQDVHEH“-HMDVQp åHYWDNHMWRVLWXiFLLVDĢDåNR URGtÄV~URGê“VXPiU1DMPl YRENROHVHQtGYRFKćDOãtFKVXSHUWpPWHGDNDX]\9LãĖRYVNê D~YDKREXG~FQRVWLWRKWRUHDOL]DþQpKRWtPX

Nehovoria spolu 14 mesiacov 7UpQHU]DþDO$PHULNRXÄ6WUHWOLVPHVDWDPDMV0LURPâDWDQRPYWHG\HãWHQHKUDODQHPDO DQLY\KOLDGQXWêNOXE%DYLOL VPHVDDMRWHUPtQHQRPLQiFLH WiQDNRQLHFPDODX]iYLHUNX MDQXiUD0HG]LWêPRGRKUDO

Čakali na telefonát

GHYlĢ]iSDVRYMDVRPLFKYãHWN\YLGHO.WRPXWRGiWXPX QHPDOIRUPXQDRO\PSLMVN~ QRPLQiFLX1RPLQRYDOLVPH KUiþRYDNDSLWiQDYRGFX NDEtQ\=GHQD&KiUX3RWRP ]DþDOKUDĢ0LUROHSãLH]DþDOGiYDĢJyO\DþDNDOLVPH GRNRQFDQDVLWXiFLXV0D-

Ä6WXSĖRYDO VDQDQiVWODN DMDViPFtWLP åHWUStFHOê VORYHQVNêKRNHM³ 9ODGLPtU9ĤMWHN ULiQRP*iERUtNRP$YWHG\VPHVDGRVWDOLDMGRVLWXiFLHåHGYDMDĐXGLDGYDMDOtGUL DYHOLNiQLVORYHQVNpKRKRNHMDQHKRYRULDVSROXPHVLDFRY3UHKRGLOLVLOHQMHGQXVPVNXDQH~VSHãQH3RþXOVRP åHWRE\VDGDORY6RþLY\ULHãLĢ]DPLQ~W$OHþRNHE\ QLH"0RKORVDVWDĢåHE\VD QHGRKRGOLDWRE\ERORSUHNROHNWtY]Op“9ĤMWHN]G{UD]QLO åHFHOêþDVYWtPHGEDOLQDWR DE\EROGREUêNROHNWtYSDUWLD DGLVFLSOtQD8V~GLOLåHPHQãLH]OREXGHS{YRGQiQRPLQiFLDÄ6WXSĖRYDOVDQDQiV WODNDMDViPFtWLPåHWUSt FHOêVORYHQVNêKRNHMNHćVD

9ODGLPtU9ĤMWHN)RWR7$650LFKDO6YtWRN

QHYHGLDGRKRGQ~ĢGYHMHKR RVREQRVWL'RWHUD]VLNDåGê KRYRUtVYRMXSUDYGX“*HQHUiOQ\PDQDåpUUHSUH]HQWiFLH 2WWR6êNRUDSULSRPHQXO]iVDGQêYêFKRGLVNRYêERGFHOHMNDX]\NWRUiQHVN{UQDEUDODDMLQpSRGVWDWQpUR]PHU\ Ä0LURYLVPHXåSRþDVQDãHM QRYHPEURYHMQiYãWHY\]iPRULDKRYRULOLåHFHVWDQD=2+ YHGLHDMFH]Y\MDVQHQLHVLVLWXiFLHPHG]LQtPD=GHQRP 6DPR]UHMPHSULSUHGSRNODGHåH0LURVNRUR]DþQHKUDĢ

DGRVWDQHVDGR]RGSRYHGDM~FHMIRUP\“6êNRUDÄUR]PHQLOQDGUREQp“DMNĐ~þRY~VPVNXDOHYMHKRSRGDQt LãORRGYHÄ0LURSUHG]iSDVRP%RVWRQXY1HZ<RUNX NRQWDNWRYDO=GHQDNGHPX QDSROXGQLHQDStVDOåHE\VL VQtPUiGGDOVWUHWQXWLHQDGHVDĢPLQ~W=GHQRPXRGSRYHGDOåHSUHG]iSDVRPQLHDSR]YDOKRVURGLQRXQDYtNHQG GR%RVWRQXNGHE\VLWRPRKOL Y\MDVQLĢ2GYWHG\XåQHSUHEHKODåLDGQDNRPXQLNiFLD“

7UpQHUNRQãWDWRYDOåHVLQHYHGHOSUHGVWDYLĢâDWDQDDNR QiKUDGQtNDNWRUêE\þDNDO QDWRåHKRQRPLQXM~GRGDWRþQH1HVN{UYãDNSULSXVWLO PRåQRVĢ]DUDGLĢKRGRNiGUD QDPLHVWR]UDQHQpKR0DULiQD *iERUtNDÄýDNDOLVPHQDWHOHIRQiWåHMHGHQ]QLFK]DYROiDSRYLH±GRKRGOLVPHVD .HE\VPHPDOLV~KODVRERFK åHVDGRKRGOLDXURELDYãHWNRSUHSRKRGXYNDEtQHP\VOtPVLåHYWRPþDVHXåQHEROG{YRGQDWRDE\QHãLHO“ 6êNRUDVLWLHåSRY]G\FKRO SULVSRPLHQNHDNêPDOWtP OtGURYY&KiURYLDâDWDQRYL SOXV0LFKDORYL+DQG]XãRYL  SUHGGYRPDURNPLSULVHQ]DþQRP]LVNXVWULHEUDQD06 Ä$=GHQRV0LURPWREROL D]GDQDMYlþãtNDPDUiWLDNt NHG\PRKOLE\Ģ5RELĢPHGLiWRURYPHG]LQLPLVDDOHQHGDOR6~WRGYDMDLQWHOLJHQWQt ĐXGLDNWRUtVLWRPXVLDVDPL Y\GLVNXWRYDĢ/HQåHMHGHQ FKFHRVSUDYHGOQHQLH]DIDXO DGUXKêVDYåLDGQRPSUtSDGHQHRVSUDYHGOQtOHERWR SRGĐDQHKRIDXOQHERO0XVLDVD]PLHULĢVDPLãNRGtWR QiãPXKRNHMX“

PRIHLÁS SA A POMÔŽ NÁM S KAMPAŇOU HĽADÁME ĽUDÍ DO VOLEBNÝCH KOMISIÍ K VOĽBÁM NA EUROPOSLANCA, KTORÉ SA USKUTOČNIA 24. MÁJA 2014, KDE PREDSTAVÍME 13 KANDIDÁTOV.

DELEGÁT VO VOLEBNEJ KOMISII Informácie, ktoré od vás potrebujeme:

meno a priezvisko

V prípade záujmu zastupovať stranu TIP vo volebných komisiách, kontaktujte nás:

adresa

www.strana-tip.sk/okrskar

dátum narodenia telefón

NTV 1952/14

e-mail

Delegátom vo volebnej komisii sa stanete zložením sľubu tomu, kto zvolá zasadnutie volebnej komisie.

tel.: 0908 057 597

7$65


16

naše novinky

ŠPORT

ERIK TAKÁČ: NA JAR BUDE VEĽKÝ BOJ O POSTUP Futbalisti Slavoja Trebišov obsadili po jesennej časti šieste miesto so ziskom 24 bodov. Vytvorili si veľmi dobrú pozíciu pred jarnou časťou, v ktorej sa definitívne rozhodne o postupujúcich do druhej ligy. Medzi najskúsenejších hráčov Slavoja patrí Erik Takáč.

Po jeseni ste skončili na šiestom mieste. Prevládala s týmto umiestnením spokojnosť? Získali sme 24 bodov, čo je určite dobré číslo. V klube zavládla spokojnosť, jar však bude veľmi ťažká.

Čo očakávate od jarnej časti? Veľký boj. Keďže do novovytvorenej druhej ligy bude postupovať šesť tímov, každý zápas bude veľmi ťažký. Nám sa v minulej sezóne jar nevydarila, takže teraz by som bol rád, keby sa situácia nezopakovala.

Ako prebehla zimná príprava? Príprava prebehla podľa plánu. V zápasoch sme na začiatku prehrávali, nevedeli sme sa prispôsobiť umelej tráve. V poslednom zápase proti Veľkým Kapušanom, ktorý sa hral na prírodnej tráve, to už bolo o inom. Boli sme v plnej sile, čo sa prejavilo na konečnom výsledku.

Na jeseň ste nemali strelca, podarilo sa ho teraz nájsť? Do mužstva sa vrátil Ján Kotľár, ktorý v jesennej časti pôsobil vo Veľkých Revištiach. Je to kanonier a verím, že sa mu na jar bude strelecky dariť. Dúfam, že sa k nemu pridajú aj ďalší hráči. V mužstve zostal aj Glushkov, ktorý bol na skúške v Michalovciach.

Vašimi najväčšími súpermi v boji o postup budú pravdepodobne Poprad a Humenné... V Humennom hráme hneď v prvom kole. Bolo by dobré tento zápas neprehrať. Poprad má veľmi dobré mužstvo. Vyskočiť môžu aj ďalší.

Na jar bude veľmi dôležité nestrácať body v domácom prostredí. Bude Trebišov doma silný? Doma sa určite budeme snažiť získať čo najviac bodov. Na jeseň sa nám darilo. Bolo by dobré na túto bilanciu nadviazať.

Erik Takáč (vľavo) patrí medzi opory Trebišova. Foto: TASR/František Iván

Podarí sa Trebišovu na svoju stranu získať aj podporu divákov? Na jeseň sme nemali veľké návštevy. Verím, že keď sa budeme pohybovať v hornej časti tabuľky, zvýši sa aj záujem divákov. Jarná časť bude urči-

te veľmi zaujímavá až do svojho posledného kola.

Z útočníka z vás v Trebišove urobili stopéra. Dali ste dokonca tri góly. Trúfate si na jar svoju streleckú bilanciu vylepšiť?

Tri góly som dal najmä zo štandardných situácií. Verím, že aj na jar sa do niekoľkých dostanem a prispejem nejakými gólmi k dobrým výsledkom. (jv)

VEĽKÝM KAPUŠANOM NADELILI POLTUCET Futbalisti trebišovského Slavoja odohrali v poradí šiesty prípravný zápas pred ostrým štartom jarnej časti sezóny 2013/2014. Súperom žlto-modrých bol celok Veľkých Kapušian. Dejiskom stretnutia bola trávnatá plocha v blízkom Veľkom Ruskove, odkiaľ si hostia z Kapušian odniesli poltucet. Slavoj zvíťazil vysoko 6:0. Slavoj: E. Sudimák ml. – Shekel, Takáč, Mižík, E. Lukáč – Drobňák, Dragula, Capko, Kotľár – R. Černák, Glushkov. Do hry

zasiahli: Sopata, Levický, Bandoľa, Sopko. Góly: R. Černák 2, Glushkov 2, Kotľár, Levický. Tréner Slavoja Vladimír Rusnák ml.

Prehľad prípravných zápasov: Michalovce – Trebišov 5:0 Cigánd – Trebišov 3:2 (Olah, Drobňák) Prešov B – Trebišov 4:0 Trebišov – V. Revištia 1:0 (Olah 11m) Michalovce st. dorast – Trebišov 4:1 (R. Černák) Trebišov – Veľké Kapušany 6:0 (Glushkov 2, R. Černák 2, Kotľár, Levický) sa o zápase vyjadril: „Súper bol zdatný, aj keď výsledok tomu nenasvedčuje. Po-

dali sme však dobrý výkon a z chuti sme si zahrali. Vytvorili sme si dostatok šancí,

ktoré sme premieňali. S priebehom hry som spokojný." Slavoj sa pred ostrým štartom do jarnej časti predstaví ešte v zápase s druholigovým Prešovom a to v sobotu 1.3., či sa však zápas odohrá na štadióne Slavoja je nateraz otázne. (hol)

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností a firiem v meste  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Konventná 9, 811 03 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Inzercia: obchod@14news.eu  Registračné číslo MK SR: EV 4462/11

Naše Novinky Trebišov, náklad 8 600 ks Copyright: 14 news, spol. s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

info@14news.eu

Ntv 01 2014 web  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you