Page 1

4 000 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

Lúštite krížovku

n a š e

str. 12

Ročník: I. číslo 4/2014 Dátum vydania: 6. 3. 2014

Tvrdošín

Pomoc sociálne Turistická slabším destinácia

Cestári pracujú, aj keď nesneží

Radka Zrubáková

str. 2 Počas šiestich rokov fungovania Centra právnej pomoci Tvrdošín sa na jeho pracovníčky obrátilo množstvo klientov. Čoraz viac túto službu využívajú ľudia v hmotnej núdzi.

str. 4 Nezvyčajne teplá zima priniesla radosť nielen vodičom, ale aj cestárom. Tí sa však nenudia ani vtedy, keď nie je sneh. V súčasnosti sa zameriavajú na bežnú údržbu.

str. 16 V sobotu 15. februára navštívila Tvrdošín bývalá vynikajúca slovenská tenistka, v súčasnosti hlavná manažérka tenisového klubu Slovan Bratislava, Radka Zrubáková.

str. 3 Turistickú destináciu Oravice vyhľadávajú domáci i zahraniční návštevníci pre bohaté možnosti rekreácie a oddychu v prekrásnej oravskej prírode počas celého roka.

Podujatie sa konalo za prítomnosti prezidenta SR Ivana Gašparoviča.

STOPA BEZ HRANÍC ZA ÚČASTI PREZIDENTA SR Pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča sa konal 22. februára šiesty ročník významného podujatia Stopa bez hraníc. Podujatie je svojím spôsobom výnimočné, má veľký ohlas nielen u nás, ale aj v Poľsku. Na predchádzajúcich ročníkoch sa ho zúčastnili prezidenti Slovenska i Poľska, ktorí po rokovaní v minulom roku tlmočili správu z Oravíc, že sú pripravení podať kandidatúru na organizáciu Zim-

ných olympijských hier v roku 2022. Tento rok však organizátorom neprialo počasie. Stáli pred neľahkou úlohou, ako vyriešiť problém s nedostatkom snehu. Nakoniec sa rozhodli pre náhradu bežeckého lyžovania v podobe Nordic Walkingu, čo je severská chôdza s lyžiarskymi palicami. Na 14-kilometrovú trať sa postavilo okolo 150 registrovaných pretekárov zo Slovenska aj Poľska, ktorých odštartoval prezident SR Ivan Gašparovič. Najlepšie si na náročnej blatistej trati počínali naši susedia z Poľska, a to

Leszek Behounek, ktorý sa s časom 1:22:12 stal víťazom v kategórii mužov. Zo žien si najlepšie počínala jeho manželka Malgoszata Behounek s časom 1:45:13. Víťaz pretekov je vicemajstrom Poľska v Nordic Walkingu. Vo svojich 55 rokoch je tradičným účastníkom bežeckých podujatí nielen v bežeckom lyžovaní, ale aj v maratóne po celom Poľsku. Je poslancom v meste Zakopané a držiteľom niekoľkých vysokoškolských diplomov. Svojím aktívnym prístupom a životným štýlom sa snaží motivovať mnohých ľudí v pre-

konávaní nielen športových, ale aj životných prekážok. Je organizátorom rôznych športových podujatí pre všetky vekové kategórie v meste Zakopané. Ceny pre víťazov odovzdal prezident spolu s primátorom Ivanom Šaškom a zástupcom Ski Oravice Jurajom Chomom. Na záver prezident poďakoval všetkým zúčastneným a poprial im veľa športových úspechov. O dobrú náladu sa postarala ľudová hudba Skorušina. Text a foto: (ts)


2

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

NOVÉ PRIESTORY DOMOVA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB Domov sociálnych služieb (DSS) a zariadenie pre seniorov v Tvrdošíne rozšírilo svoje služby o ambulantnú formu pobytu v zariadení. V Domove sociálnych služieb patriacom do zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) prebiehajú záverečné rekonštrukčné práce na objekte v objeme 1,8 mil. eur. Popri výmene strechy, okien, zateplenia budovy a rekonštrukčných prácach v interiéri vznikli novovybudované priestory, čím vzniklo pätnásť nových izieb pre stálych prijímateľov sociálnej pomoci.

Lepšie podmienky

„Som veľmi rád, že sa prostredníctvom eurofondov a finančnej pomoci ŽSK podarilo zariadenie zrekonštruovať. Prostriedky vložené do modernizácie sa vrátia formou úspory na tepelnej energii a zlepšia sa podmienky pre klientov a zamestnancov,“ uviedol primátor mesta a poslanec ŽSK Ivan Šaško. Okrem tohto zariadenia, ktoré bolo uvedené do prevádzky v roku 1978, pripravil DSS projekty Debarierizácia obytných priestorov klientov a Odbúravanie architektonických bariér v exteriéri domova sociálnych služieb, prístup k športoviskám a oddychovým zónam.

Denná starostlivosť

Čo je však dôležité pre verejnosť, zariadenie poskytu-

je od januára sociálne služby prostredníctvom dennej ambulantnej starostlivosti. Rieši tak problém mnohých rodín, ktoré budú mať zabezpečenú starostlivosť počas dňa o člena rodiny, ktorý je odkázaný na pomoc inej osoby. Cieľovou skupinou sú muži od 18 rokov po dôchodkový vek, ktorých stupeň odkázanosti je najmenej V (päť). Poskytujeme sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia či nepriaznivého zdravotného stavu.

Moderné vybavenie

Služby ambulantnej starostlivosti môže využívať 12 osôb, pre ktoré sú vytvorené výborné podmienky. Z bývalej veľkej telocvične vznikli miestnosti pre pracovnú terapiu, veľká spoločenská miestnosť a telocvičňa s najmodernejšími cvičiacimi prvkami. Kvalifikovaný personál poskytuje služby každý pracovný deň od 7. do 17. hodiny so zabezpečením stravy (raňajky, desiata, obed, olovrant). Počas denného pobytu budú môcť využívať najmodernejšiu techniku, ktorá pomáha pri skvalitnení života klientov. Text a foto: (ts)

Zrekonštruovaný areál sociálnych služieb, v ktorom je poskytovaná ambulantná starostlivosť.

Zľava: pracovníčka prvého kontaktu Margita Carachová, riaditeľka CPP SR Nataša Nikitinová, právnička Michaela Baraniaková, vedúca kancelárie CPP Tvrdošín Marcela Molitorisová

CENTRUM POMÁHA NAJSLABŠÍM Vo februári uplynulo už 6 rokov od vzniku Centra právnej pomoci (CPP) Tvrdošín. Počas tohto obdobia sa na pracovníčky centra obrátilo obrovské množstvo klientov a každoročne využíva túto možnosť čoraz viac ľudí v hmotnej núdzi. „Tešíme sa, že sa z roka na rok na nás obracia čoraz viac klientov. Kvôli tomu sme boli aj v roku 2012 personálne posilnení o ďalšieho právnika. V minulom roku sa na našu kanceláriu obrátilo 779 klientov, či už osobne, telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty a odpovedali sme na každú jednu otázku, ktorá k nám prišla akoukoľvek formou v rámci troch oravských okresov, ktoré pod nás spadajú. Najväčší dopyt po našich službách je práve z okresu Tvrdošín, nasleduje Námestovo a Dolný Kubín, možno aj preto, že sú od nás vzdialenejšie. Pred rokom 2008 bola najbližšia kancelária až v Žiline, čo bolo nedostupné pre ľudí v materiálnej núdzi,“ uviedla Marcela Molitorisová, vedúca kancelárie CPP Tvrdošín. Práve im slúži CPP najviac, zameriava sa na pomoc sociálne slabším občanom vo vnútroštátnych,

ale aj cezhraničných sporoch, v rámci obchodného, pracovného, rodinného a občianskeho práva.

Finančná spoluúčasť

„Poskytujeme právnu pomoc najmä fyzickým osobám, ktoré spĺňajú podmienky materiálnej núdze. Pod tým pojmom si treba predstaviť príjmy žiadateľov, ktoré nepresahujú 1,6 násobok sumy životného minima, a zároveň nemajú taký majetok, predajom ktorého by si mohli zabezpečiť právne služby. Novinkou v našom zákone je tzv. finančná spoluúčasť, kde v prípade ak príjmy žiadateľa presahujú 1,4 násobok sumy životného minima, ale nepresahujú 1,6 násobok sumy životného minima, tak sa spolupodieľajú na právnej odmene vo výške 26 eur v rodinných veciach a v občianskoprávnych 40 eur jednorázovo. Ak príjmy žiadateľov sú pod hranicou 1,4 násobku sumy životného minima, majú kompletný právny servis grátis, a to až do úplného skončenia veci na súde,“ pokračuje Molitorisová.

Dostupnejšia pomoc

Právna pomoc je poskytovaná aj v konaniach pred Ústavným súdom a v správnom konaní. Okrem súdnych spo-

rov vedia poskytnúť klientom právnu pomoc aj formou mediácie a takisto sa veľmi využíva hodinová predbežná konzultácia. „Môže sa k nám prísť poradiť ktokoľvek, či už osoba v materiálnej núdzi alebo osoba, ktorá má na to, aby si zaplatila, takže sa snažíme aj takouto formou prispieť k tomu, aby právna forma bola dostupnejšia medzi obyvateľmi,“ dodáva vedúca kancelárie CPP. Od polovice novembra majú CPP na celom Slovensku spoločnú riaditeľku Natašu Nikitinovú, ktorá nám po pracovnom rokovaní v našom meste povedala: „Máme po celom Slovensku 13 kancelárií a tvrdošínska je z nich najmenšia, no pokrýva však celý región. Som veľmi hrdá na to, že ľudia v hmotnej núdzi môžu získať právnu pomoc, a to bez akýchkoľvek poplatkov. Mojou úlohou teraz bude na všetko dohliadať a riadiť kancelárie tak, aby s ich prácou boli občania spokojní. Na druhej strane sa chcem zaujímať aj o problémy našich pracovníkov, aby som im včas vedela poradiť a pomôcť dosiahnuť čo najlepšie výsledky.“ Text a foto: (ts)


číslo 4/2014

SPRAVODAJSTVO

3

ORAVICE – MIESTO PREKRÁSNEJ ORAVSKEJ PRÍRODY Turistickú destináciu Oravice – mestskú časť Tvrdošína vyhľadávajú domáci a zahraniční návštevníci pre bohaté možnosti oddychu v prekrásnej oravskej prírode počas celého roka. Možnosti sú tu rôzne, nechýbajú tu termálne bazény a vhodné prírodné podmienky. Okrem celoročného kúpania v mestských termálnych bazénoch s geotermálnou sírano-vápenato-horečnatou vodou s vysokým obsahom železa, ktorá má priaznivé účinky na choroby pohybového ústrojenstva, jej tu však aj možnosť vysokohorskej a nenáročnej turistiky. Najvyhľadávanejším je prírodný kaňon Juráňová dolina, ktorá patrí k jedným z najkrajších dolín na Slovensku. Jej ústie tvoria 1 km dlhé Tiesňavy. V minulosti sa cez kaňon zvážalo drevo po takmer 1 km dlhom drevenom moste. Ide o ľahkú nenáročnú túru, ktorú je možné absolvovať aj s malými deťmi.

Rozvoj Oravíc

Ďalší rozvoj Oravíc bol zabezpečený prostredníctvom eurofondov a vlastných finančných prostriedkov. A tak bola za krátky čas vybudovaná kanalizácia, centrálna čistička odpadových vôd, nový zdroj

Relaxačný chodník bol využívaný už počas tejto zimy.

vody, opravené cesty, zregulovaná rieka Oravica. V rámci Programu cezhraničnej

Turisti vyhľadávajú Oravice hlavne kvôli krásnej prírode a rekreácii. spolupráce Poľsko – Slovenská republika bol vybudovaný relaxačný chodník pozdĺž rieky Oravica v celkovej dĺžke 2,1 km, ktorý môžu využívať aj znevýhodnené skupiny

obyvateľstva s obmedzenou schopnosťou pohybu, pretože ide o nenáročný chodník s možnosťou relaxu vedľa rieky. Do mája budú pozdĺž tejto trasy umiestnené oddychové prístrešky, náučné tabule, lavičky a vysadené dreviny. Po jeho dokončení a dotvorení okolia bude toto dielo slúžiť občanom v lete na prechádzky a relax pri rieke Oravica a v zimnom období sa počíta s vytvorením podmienok pre bežecké lyžovanie.

Náučný chodník

Ďalšie možnosti ponúka náučný chodník vybudovaný cez projekt Zlepšenie informovanosti a environmentál-

neho povedomia verejnosti o územiach NATURA 2000 v CHKO Horná Orava z Operačného programu Životné prostredie. Chodník sa začal budovať v roku 2010 a v súčasnosti pre turistov slúži jeho trasa A s 22 a trasa B s 9 zastávkami. Do konca júna bude prebiehať inštalácia funkčnej a technickej vybavenosti náučného chodníka: vstupné brány, monitorovací systém pre počítanie návštevnosti, informačný terminál, 4 rozhľadne, 4 pozorovacie ďalekohľady, 43 informačných tabúľ, 10 schránok na návštevné knihy, 18 altánkov, stoly, lavice, solárne lampy, drevené mostíky na premostenie rigolov, sto-

jany na odkladanie bicyklov odpadkové koše.

Vzácna fauna a flóra

Vydanie Sprievodcu náučným chodníkom Oravice a dokumentárny film Oravice a okolie (NATURA 2000) nadviaže na neopakovateľné chvíle pohody a oddychu v chránenom prírodnom prostredí, ktoré ponúka pastvu pre oči – vzácne spoločenstvá fauny a flóry. Takže už teraz sa tešíme na sprístupnenie týchto dvoch chodníkov, z ktorých jeden sme nazvali relaxačný a druhý náučný. Turisti ich začnú využívať túto letnú turistickú sezónu. Text a foto: (ts)

POŽIAR PENZIÓNU LIKVIDOVALI TRI DESIATKY HASIČOV Tri desiatky hasičov likvidovali 16. februára požiar štvorpodlažného penziónu v Zuberci. Požiar zlikvidovali pred  14. hodinou. Pri požiari sa nikto nezranil, pred príchodom hasičov evakuovali 30 ľudí. Informovala o tom operačná dôstojníčka Krajského riaditeľstva (KR) Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline Daniela Tlachová.

Prišli aj ďalšie posily

K požiaru podľa jej slov vyslali hasičov z hasičských staníc Tvrdošín a Liptovský Mikuláš. „Vzhľadom na väčší rozsah požiaru a predpokladané náročné hasenie si veliteľ zásahu vyžiadal povolať na miesto ďalšie sily a prostriedky. Následne k požiaru vyslali hasičov z hasičskej stanice v Dolnom Kubíne, hasičov z Námestova, hasičov zo Záchrannej brigády HaZZ v Žiline a členov Dobrovoľného hasičského zboru

v Zuberci a v Habovke,“ uviedla Tlachová.

Využili aj výškovú techniku

Hasiči po príjazde na miesto udalosti zistili, že horí časť prístavby, podkrovie a strecha štvorpodlažného penziónu s pôdorysom v tvare U. „Hasenie požiaru bolo náročné, nakoľko hasiči museli za pomoci píl, sekeromotýk a trhacích hákov rozoberať konštrukcie a postupne hasiť jednotlivé

ohniská požiaru. V dôsledku silného zadymenia zasahovali v dýchacích prístrojoch. Na hasenie nasadili okrem viacerých cisternových automobilových striekačiek aj tri kusy výškovej techniky – celkovo 11 kusov techniky a tri kusy techniky Dobrovoľných hasičských zborov,“ dodala operačná dôstojníčka KR HaZZ v Žiline.

rovisko prekontrolovali termokamerou, ktorá nezaznamenala žiadne skryté ohniská. „Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania. Na miesto udalosti sa dostavila požiarno-expertízna skupina HaZZ, pretože požiar spôsobil majiteľovi penziónu značnú škodu,“ uzatvorila Tlachová.

Skryté ohniská nenašli

Po zlikvidovaní požiaru podľa nej hasiči celé požia-

TASR


4

naĹĄe novinky

SPEKTRUM

129(/$=Ăˆ.21$ 25()/(;1ĂŠ&+359.2&+

CestĂĄri sa teraz venujĂş beĹžnej ĂşdrĹžbe. IlustraÄ?nĂŠ foto: TASR/Henrich MiĹĄoviÄ?

CESTĂ RI PRACUJĂš, AJ KEÄŽ NESNEĹ˝Ă? NezvyÄ?ajne teplĂĄ zima priniesla radosĹĽ nielen vodiÄ?om, ale aj cestĂĄrom. TĂ­ sa vĹĄak nenudia ani vtedy, keÄ? nie je sneh. PracovnĂĄ Ä?innosĹĽ je prispĂ´sobenĂĄ aktuĂĄlnym klimatickĂ˝m podmienkam a zameranĂĄ na beĹžnĂş ĂşdrĹžbu. vĂ˝ch a 50 mrazovĂ˝ch dnĂ­, v minulom roku v rovnakom Ä?ase to bolo 43 snehovĂ˝ch a 68 mrazovĂ˝ch dnĂ­. Tomu je samozrejme prispĂ´sobenĂ˝ aj charakter tohtoroÄ?nej zimnej ĂşdrĹžby a mnoĹžstvo spotrebovanĂŠho materiĂĄlu. „V porovnanĂ­ s minulĂ˝m rokom sme zatiaÄž na Ăşrovni polovice nĂĄkladov. V rĂĄmci zimnej ĂşdrĹžby sme v tejto zimnej sezĂłne minuli 1,5 miliĂłna eur, a to hlavne na posypovĂŠ materiĂĄly, pohonnĂŠ hmoty, dispeÄ?erskĂş sluĹžbu a pohotovosti vodiÄ?ov,“ uviedol Ivan FĂĄbry. ÄŒo sa tĂ˝ka spotreby posypovĂŠho materiĂĄlu, zatiaÄž sa na cestĂĄch I. II. a III. triedy spotrebovalo 6 652 ton chemickĂŠho a 24 126 ton inertnĂŠho materiĂĄlu. VozidlĂĄ SprĂĄvy ciest Ĺ˝SK celkovo najazdili pri vĂ˝kone zimnej ĂşdrĹžby 399 967 km.

NTS 2045/14

Mgr. Hana DanovĂĄ hovorkyĹˆa Ĺ˝SK

NTS 2044/14

SprĂĄva ciest ZĹ K, i napriek plusovĂ˝m teplotĂĄm poÄ?as dĹˆa, vĹĄak stĂĄle funguje v reĹžime zimnej ĂşdrĹžby a je zabezpeÄ?enĂĄ 24-hodinovĂĄ dispeÄ?erskĂĄ sluĹžba. „NakoÄžko v rannĂ˝ch hodinĂĄch teploty stĂĄle klesajĂş, sĂş vykonĂĄvanĂŠ preventĂ­vne posypy, aby sa zabrĂĄnilo vzniku poÄžadovice a to najmä privodnĂ˝ch tokoch,“ informoval generĂĄlny riaditeÄž SprĂĄvy ciest Ĺ˝SK Ivan FĂĄbry. PoÄ?as dĹˆa sĂş zabezpeÄ?ovanĂŠ Ä?innosti beĹžnej ĂşdrĹžby ciest ako poÄ?as letnej ĂşdrĹžby. „Ide najmä o orezĂĄvanie a odstraĹˆovanie nĂĄletovĂ˝ch drevĂ­n a krovĂ­n, Ä?istenie vpustĂ­ a odvodĹˆovacĂ­ch zariadenĂ­ mostov a priepustov, ako aj opravu vĂ˝tlkov infraĹžiariÄ?mi a bagelami,“ doplnil Ivan FĂĄbry. O vĂ˝nimoÄ?nosti tejto zimy svedÄ?ia aj Ä?Ă­sla o poÄ?te snehovĂ˝ch dnĂ­ v Ĺ˝ilinskom kraji. ZatiaÄž Ä?o tohtoroÄ?nĂĄ zima so sebou priniesla 15 sneho-

,OXVWUDĂžQpIRWR7$65

O tom, Ĺže od januĂĄra novĂŠho roka majĂş chodci novĂş povinnosĹĽ pouŞívaĹĽ reflexnĂŠ prvky aj mimo obce, moĹžno uĹž viete. Ale mĂĄte jasno v tom, kde, kedy a za akĂ˝ch okolnostĂ­ je potrebnĂŠ nosiĹĽ reflexnĂŠ prvky? Ste si istĂ­, Ĺže vĂĄm pri veÄ?ernej prechĂĄdzke staÄ?Ă­ len silnĂŠ svetlo mobilnĂŠho telefĂłnu? Oddelenie dopravnĂŠho inĹĄpektorĂĄtu OkresnĂŠho riaditeÄžstva policajnĂŠho zboru v ÄŒadci nĂĄm odpovedalo na niekoÄžko zĂĄsadnĂ˝ch otĂĄzok, tĂ˝kajĂşcich sa novelizĂĄcie zĂĄkona.

]Je potrebnĂŠ, aby chodec mal na sebe reflexnĂ˝ prvok, alebo staÄ?Ă­, ak pouĹžije svetlo (napr. baterku alebo osvetlenie z mobilnĂŠho telefĂłnu)?

SRWUHEQpSUYN\NHćüHĂžORYHND R]QDĂžHQpKR UHIOH[QĂŞP SiVLNRP YLGt YRGLĂž QDY]GLDOHQRVĢSULEOLĂĽQHP 9DPLXYiG]DQpVYHWOiXUĂžLWHQLH V~GRVWDWRĂžQHYLGLWHÄ?Qp]WDNHM Y]GLDOHQRVWLDNRUHĂ€H[QĂŞSUYRN SiVLNUHVSYHVWDRGHY WHGDV~QHY\KRYXM~FH

alebo iba za znĂ­Ĺženej viditeÄžnosti?

9]P\VOH†RGVStVP] ]iNĂž=]Y]QHQt neskorĹĄĂ­ch zĂĄkonov a noviel VD]QtĂĽHQRXYLGLWHÄ?QRVĢRXUR]XPLH9LGLWHÄ?QRVĢSULNWRUHM VD~ĂžDVWQtFLFHVWQHMSUHPiYN\GRVWDWRĂžQH]UHWHÄ?QHQDY]iMRPQHYLGLDDQLNHćQHYL]ÄŒo sa rozumie GLDSUHGPHW\QDFHVWHQDMPl RG V~PUDNX GR VYLWDQLD krajnicou? 9]P\VOH†RGVStVPL ]DKPO\VQHĂĽHQLDGDüćDÂł ]iNĂž=]Y]QH- 3RYLQQRVĢ QRVHQLD UHnĂ­ neskorĹĄĂ­ch zĂĄkonov a no- Ă€H[QĂŞFK SUYNRY SODWt OHQ YLHO VD NUDMQLFRX UR]XPLH ]D ]QtĂĽHQHM YLGLWHÄ?QRVWL Ă˝DVĢFHVW\RGNUDMDYR]RYN\ WHGD YR Y\ĂŁĂŁLH XYHGHQĂŞFK prĂ­padoch. SRNUDMFHVW\Âł

]MusĂ­ byĹĽ chodec zvĂ˝raznenĂ˝, aj keÄ? ide po chodnĂ­ku?

]AkĂĄ pokuta hrozĂ­ chodcom, ktorĂ­ nebudĂş reĹĄpektovaĹĽ tĂşto 9SUtSDGHĂĽHFKRGHFSRXĂĽtYD povinnosĹĽ a budĂş FKRGQtNSODWLDSUHÄ–KRXVWD- prichytenĂ­ polĂ­ciou?

novenia o chodcovi na chodQtNXUHĂ€H[QĂŞSUYRNMHSRWUHEQpSRXĂĽLĢOHQSULFK{G]L 1RYHOL]iFLD]iNĂž SRRNUDMLFHVW\PLPRREFH Z. z. v znenĂ­ neskorĹĄĂ­ch zĂĄko- DRGDMYREFLWDP nov a noviel uvĂĄdza: NGHQLHV~Y\EXGRYDQpFKRGĂ„=D]QtĂĽHQHMYLGLWHÄ?QRVWLPLPR QtN\1DMPlYGHGLQiFKNGH REFHPXVtPDĢFKRGHFLG~- QLHV~FKRGQtN\VLÄ?XGLDPXFLSRNUDMQLFLDOHERSRRNUD- VLD ]REUDĢ UHĂ€H[Q~ YHVWX MLYR]RYN\QDVHEHYLGLWHÄ?QH EH]SHĂžQRVWQĂŞRGHYDOHERSiXPLHVWQHQpUHĂ€H[QpSUYN\DOH- VLNQDUXNiYDMYWHG\DNS{MERREOHĂžHQĂŞUHĂ€H[QĂŞEH]SHĂž- GX ]D ]QtĂĽHQHM YLGLWHÄ?QRVWL GRREFKRGXDOHERQDQiYĂŁWHYX QRVWQĂŞRGHYÂł =iNRQRGDUFD PDO QD P\V- k susedovi. OLUHĂ€H[QRVĢ]WRKRY\SOĂŞYDĂĽHEDWHUNDDQLVYHWORPR- ]PlatĂ­ tĂĄto povinnosĹĽ ELOQpKRWHOHIyQXQHY\ĂĽDUXMH za kaĹždĂŠho poÄ?asia,

=D SULHVW XSRN SURWL EH]SHĂžQRVWL D SO\QXORVWL Y FHVWQHM SUHPiYNH SRGÄ?D†RGVStVPO]iNRQDĂž=ERSULHVWXSNRFKSRUXĂŁHQtPXVWDQRYHQLD R FKRGFRFK Y ]P\VOH †RGV]iNĂž =]RFHVWQHMSUHPiYNHY]QHnĂ­ neskorĹĄĂ­ch zĂĄkonov a noYLHOMHPRĂĽQpXORĂĽLĢSRNXWX Y EORNRYRP NRQDQt QD PLHVWHDĂĽGRYĂŞĂŁN\HXU DYVSUiYQRPNRQDQtGRYĂŞĂŁN\ DĂĽHXU 6WDQLVODYD/DXÂżNRYi


číslo 4/2014

INFO

POZRITE SA OKOLO SEBA! Naše Novinky sú regionálne noviny určené pre vás, a preto vám ponúkame možnosť podieľať sa na ich tvorbe. Prinášame dve nové rubriky, ktoré budete tvoriť vy, naši čitatelia. Ako si ďalej môžete prečítať, chceme sprostredkovať čitateľom dianie v ich najbližšom okolí prostredníctvom fotografie. Výstižnej, jasne poukazujúcej na nedostatky, ale aj fotografie milej, zaznamenajúcej aj vaše drobné radosti. Za každý príspevok do niektorej z našich nových rubrík vám vopred ďakujeme a veríme, že predovšetkým vašou zásluhou budú úspešné!

KTO MI DAL VODIČÁK?

AJ TAKTO SI TU ŽIJEME!

NEVYTÁČAJTE SA!

Denne chodíte po svojom meste, po sídlisku, po svojej ulici a vidíte rozkopané cesty, špinavé chodníky, polámané lavičky, rozbité sklá... Kde-tu sa ukáže nový záhon, prekvapivo pekná autobusová zastávka, vynovené schodisko, vymaľovaný podchod... Vaše mesto, vaše problémy, vaše radosti. Podeľte sa s nimi so všetkými čitateľmi Našich Noviniek! Odfotografujte, čo vás hnevá, čo špatí vaše okolie alebo naopak, čo vás potešilo či milo prekvapilo. Napíšte krátky popis k obrázku a pošlite k nám do redakcie na adresu: ajtaktosituzijeme@14news.eu. Budete možno inšpiráciou pre množstvo ďalších čitateľov!

Určite ste niečo z tohto zažili aj na vlastnej koži. Parkovanie limuzíny na mieste pre invalidov, veľký džíp priamo na prechode, mesiace odstavený polovrak zaberajúci parkovacie miesto pred panelákom, agresivitu či aroganciu niektorých šoférov na cestách i chodníkoch. Nabudúce odfotografujte (priestupok, auto), pripojte krátky popis (mesto, ulicu, dátum a vaše meno – to neuverejníme) a pošlite k nám do redakcie na adresu: ktomidalvodicak@14news.eu.

NBA 2034/14

VYTOČÍME ICH MY!

5


6

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

P. FREŠO OSTRO KRITIZUJE KDH Opozičná SDKÚ-DS ostro odmieta spoločný postup KDH a vládneho SmeruSD pred prezidentskými voľbami. Líder SDKÚ-DS Pavol Frešo to vyhlásil s tým, že krok kresťanských demokratov vníma ako chybný.

MICHAL HORSKÝ

VOĽBA PREZIDENTA Hoci prezidentská kampaň začala už v lete, skutočná, zákonom povolená volebná kampaň začala až posledný februárový deň. Očakáva sa, že v najbližších dvoch týždňoch všetci štrnásti prezidentskí kandidáti vystúpia pred verejnosťou, ktorá zaostrí svoju pozornosť na ich ponuku, prezentáciu programov, ich prezidentské vízie. Treba veriť, že presvedčia voličov, aby k volebným urnám prišli v podstatne vyššom počte, ako tomu bolo v predošlých prezidentských voľbách. Ak si položíme otázku, ktorý druh médií môže zohrať najdôležitejšiu úlohu vo vrcholiacej kampani, politickí analytici, politológovia a novinári sa zhodujú v tom, že to budú televízne diskusie. Tam by sa malo ukázať, ktorý kandidát má patričné skúsenosti, prax a vedomosti, aby obstál pri politickej reprezentácii našej republiky. Nepripravení kandidáti, amatéri, ktorí sa prezentujú pred verejnosťou len na vlne antipolitiky a apatie voči stranám, v diskusiách iba ťažko obstoja a mali by ich predstihnúť tí, ktorí majú vedomosti i skúsenosti z vrcholovej politiky. Preto predpokladám, že v posledných dňoch pred prvým kolom volieb zvýraznia svoje postavenie predovšetkým predseda vlády Robert Fico, predseda poslaneckého klubu KDH Pavol Hrušovský a bývalý podpredseda vlády Milan Kňažko. Na občanovi zostáva tá najťažšia úloha. Dobre si vybrať...

„Každý volič pravice chápe, že je normálne, keď stredopravé strany postupujú spoločne. Pre SDKÚ-DS je spolupráca stredopravých strán prioritou ako alternatíva voči vládnym socialistom,“ konštatoval. Frešo ako alternatívu vnímal aj Ľudovú platformu. „Ale prípad predvolebných koalícií KDH

Pavol Frešo.

so Smerom-SD v Nitrianskom a Banskobystrickom kraji a Mosta-Híd so Smerom-SD v Košickom kraji, ako aj najnovšia predvoleb-

ná spolupráca v prezidentských voľbách KDH a Smeru-SD výrazne narúša túto predstavu o spoločnej alternatíve,“ podotkol.

Vládny Smer-SD a opozičné KDH sa dohodli na zmenách Ústavy SR. Pôjde o novinky v justícii a ochrana manželstva sa dostane do najvyššieho zákona štátu. „Návrh je výsledkom širokého politického dialógu, na ktorom sa podieľali najmä Robert Fico (Smer-SD) a Ján Figeľ (KDH). Návrh predkladáme spoločne. Prejde do druhého čítania a bol by som rád, keby sme potom do tohto odborného dialógu vtiahli aj širšie politické spektrum, najmä štandardné strany,“ povedal predseda NR SR Pavol Paška (Smer-SD). Text a foto: TASR

CESTOVANIE ZA KULTÚROU Ministerstvo kultúry SR aj tento rok podporuje cesty detí do 15 rokov za návštevou slovenských múzeí a galérií. Od 18. marca do 12. apríla môžu žiaci základných škôl a 1. až 4. ročníkov osemročných gymnázií využiť ponuku Železničnej spoločnosti Slovensko na zvýhodnenú prepravu vlakom za rôznymi výstavami či stálymi expozíciami. V rámci projektu Vlakom do múzeí a galérií budú mať v tomto ter-

míne vždy v utorok, stredu, štvrtok a sobotu zvýhodnené cestovné, za ktoré zaplatia pár centov. „Projekt motivuje školy opakovane navštevovať múzeá a galérie, čo svedčí o narastajúcom záujme aj o takúto formu vzdelávania,“ poznamenalo MK. Minimálny počet detí v skupine je 10 a jeden

dospelý vedúci. Žiak zaplatí 30 centov za každých začatých 50 kilometrov. Spoločný spiatočný cestovný lístok platí len v deň návštevy múzea či galérie. Využiť na prepravu môžu všetky vlaky ZSSK, a to expres, rýchlik, RegionalExpres, zrýchlený a osobný vlak vo vozňoch 2. triedy. Text a foto: TASR/Štefan Puškáš

Výstava venovaná hradu Krásna Hôrka na Bratislavskom hrade.

DOTÁCIE PRE MENŠINY SDKÚDS MÁ NA Organizácie, ktoré v tomto roku realizujú projekty na podporu a rozvoj kultúry a jazyka národnostných menšín, dostanú finančné prostriedky z programu Kultúra národnostných menšín 2014 oveľa skôr ako doposiaľ. Informuje o tom Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny. „Zatiaľ čo v uplynulých rokoch boli organizáciám poskytnuté dotácie až koncom leta, tento rok sa podarilo proces zjednodušiť a urýchliť tak, že prvé zmluvy o poskytnutí dotácie by mohli byť podpísané začiatkom marca,“ informuje úrad splnomocnenca. Uzávierka pred-

EUROKANDIDÁTKE 12 NOMINANTOV Členovia SDKÚ-DS určia 8. marca v primárnych voľbách poradie 12 kandidátov na europoslancov. Dovedna 12 mien na 12 voľných miest navrhlo vo štvrtok (27. 2.) večer stranícke Prezídium aj krajské organizácie.

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László A. Nagy.

kladania žiadostí o dotácie bola 31. januára 2014, komisie hodnotiace jednotlivé projekty začali zasadať 20. februára 2014. Predpokladaný termín ukončenia hodnotenia je 21. marec 2014. Text a foto: TASR

Prezídium nominovalo súčasného poslanca Európskeho parlamentu Eduarda Kukana, exposlankyňu NR SR Katarínu Cibulkovú, dekana Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského (EBF UK) Ľubomíra Batku a riaditeľa odboru komunikácie Bratislavského samosprávneho kraja Petra Húsku. Za regionálne zväzy kandidujú Milan Roman (Tr-

navský regionálny zväz), Ján Grešo (Nitriansky), Alexander Slafkovský (Žilinský), Zita Pleštinská (Prešovský), Marek Vargovčák a Jarmila Tkáčová (Košický), Adela Maxonová (Trenčiansky) a Katarína Čižmárová za Banskobystrický regionálny zväz. TASR


číslo 4/2014

SPRAVODAJSTVO

7

PREMIÉR POTVRDIL, ŽE SITUÁCIA NA SLOVENSKU JE POKOJNÁ Robert Fico na nedeľňajšej tlačovke uviedol, že naša krajina má momentálne dostatok plynu aj ropy a na slovensko-ukrajinskej hranici nezaznamenali žiadne väčšie problémy ani zvýšený pohyb osôb. „Komunikujeme so všetkými zložkami na území SR, ale aj v zahraničí, pretože sme krajina, ktorá susedí s Ukrajinou a chceme vedieť, čo nám hrozí, čo nám nehrozí a chceme nejakou troškou prispieť k upokojeniu situácie v susednej krajine,“ povedal Robert Fico.

Energetické záujmy

Slovensko zatiaľ neeviduje ani zvýšený počet žiadostí o pridelenie víza či občianstva. „Podstatne dôležitejšie sú pre nás energetické záujmy SR, teda v oblasti plynu, ropy, čierneho uhlia, železnej rudy. Pokiaľ ide o plyn, tak SPP zatiaľ neevidoval žiadne ťažkosti v dodávkach zem-

ného plynu na naše územie. V zásobníkoch, ktoré máme k dispozícii, je 1,77 miliardy metrov kubických plynu, čo nám garantuje jeho dostatok na najbližších päť mesiacov. Len samotné SPP disponuje takmer 800 miliónmi metrov kubických, čo nám postačuje na štyri mesiace, v prípade, že by došlo k úplnému odstaveniu dodávok plynu, čo zatiaľ nebolo avizované, ale to máme zabezpečené,“ ubezpečil Fico s tým, že to isté platí aj o rope. Jediné, čo by mohlo Slovensko trochu ohroziť, je podľa neho zastavenie dodávok uhlia a železnej rudy na naše územie. Aj toto však vláda SR cez spravodajské služby monitoruje.

Predseda vlády Robert Fico a minister vnútra Robert Kaliňák.

Príchody emigrantov

Slovensko je pripravené prijať emigrantov. „V tej prvej vlne sme schopní prijať tisíc

utečencov v rámci našich kapacít bez väčších problémov. Vždy im treba poskytnúť ubytovanie, stravu a zdra-

votné ošetrenie,“ doplnil minister vnútra Robert Kaliňák. Text a foto: TASR

Špičková technológia v jednom integrovanom celku Operácie malých kĺbov sa nemusíte báť Unikátny artroskopický prístroj InnerVue™ umožňuje vykonávať všetky zákroky ambulantne, bez nutnosti hospitalizácie. Lekár pomocou InnerVue™ presne stanoví správnu diagnózu a súčasne môže odstrániť pôvod vašich ťažkostí.

Viac na www.jointart.sk

Diagnostický systém InnerVue™ ponúka technologicky unikátne riešenie, ktoré v sebe spája funkcionalitu konvenčnej artroskopickej veže a zároveň mobilitu v rozmerovo priaznivom prevedení.

NBA 2032/14

Diagnostický systém InnerVue™ má schopnosť zaznamenávať statické obrázky, video vo vysokom rozlíšení ako aj audio stopy.

Diagnostický systém InnerVue™ spája niekoľko základných chirurgických funkcií v jednom jednoduchom prenosnom zariadení. Integrovaný 6.4 "LCD monitor poskytuje kryštálovo čistý obraz vo vysokom rozlíšení. Viac možností výstupu umožňuje na prístroj pripojiť väčší externý monitor, tlačiareň, poprípade iné zariadenia.

Kontakt: JointArt, s. r. o. Plavisko 107, Ružomberok 034 01, tel.: +421 44 434 26 22


8

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

ANKETA S KANDIDÁTMI NA FUNKCIU V minulom čísle Našich Noviniek sme predstavili kandidátov, ktorí sa uchádzajú o funkciu prezidenta Slovenskej republiky. K tomu, aby ste sa 15. marca v prvom kole volieb rozhodli správne, môže pomôcť aj naša anketa. Odpovedalo nám desať kandidátov, ostatní na našu viacnásobnú výzvu nereagovali.

ANKETOVÉ OTÁZKY 1. PREČO SI MYSLÍTE, ŽE STE PRÁVE VY VHODNÝM KANDIDÁTOM NA PREZIDENTA?

2. SÚ PODĽA VÁS PREZIDENTSKÉ PRÁVOMOCI DOSTATOČNÉ?

JOZEF BEHÝL

občiansky kandidát

1. Nemyslím si to, ale zatiaľ z tých, ktorí kandidujú, ma nikto nepresvedčil, že by bol vhodnejší. Pretože tí, ktorí sa pasujú do pozície, že sú pripravení a jediní relevantní, mali takmer 24 rokov možnosť, aby preukázali svoje schopnosti riadiť tento štát a pomôcť občanom žiť normálny ľudský život bez strachu a obavy zo zajtrajška. Doteraz sa tak nestalo napriek obrovskej nezmyselnej privatizácii vysokého štátneho dlhu, strachu občanov zo zajtrajšieho dňa, strachu o prácu a pod.

3. ČO VNÍMATE AKO NAJVÄČŠÍ PROBLÉM SLOVENSKA A AKO CHCETE PRISPIEŤ K JEHO RIEŠENIU?

GYULA BÁRDOS

občiansky kandidát

2. Nemyslím si, že by boli dostatočné. Prezidentské právomoci treba rozšíriť v prvej fáze o možnosť predkladať zákony v prospech občanov a trvať na zmenách a legislatívnych úpravách platných zákonov, ktoré nie sú v prospech občanov alebo nie je možné na základe ich znenia riešiť problémy skutočného života slovenských občanov a podnikateľov.

3. Najväčším problémom Slovenska z môjho pohľadu je apatia občanov a nedôvera, že sa čokoľvek dá zmeniť.

1. Som jediný, pre ktorého je samozrejmé, že niektorí ľudia na Slovensku hovoria inou rečou než väčšinový národ. Čiže mám vo výbave to, čo nemajú všetci ostatní kandidáti: som otvorený, tolerantný a chápavý voči všetkým občanom.

2. Áno, sú dostatočné. Ale dodávam, že sa majú využívať v prospech všetkých občanov a nie v prospech niektorých skupín, respektíve politických strán.

3. Nezamestnanosť a korupciu. Kvôli riešeniu týchto problémov treba zmeniť legislatívu, vytvoriť lepšie podnikateľské prostredie. Okrem zahraničných investorov by mali mať lepšie podmienky k uplatneniu sa domáci podnikatelia. V súvislosti s korupciou, respektíve s bojom proti korupcii, je treba zmeniť postoj ľudí k tomuto spoločenskému neduhu. Vyžaduje si to systémové zmeny aj v legislatíve. Korupčné škandály treba dôkladne vyšetriť, vinníkov brať na zodpovednosť a patrične potrestať.

STANISLAV MARTINČKO

JÁN ČARNOGURSKÝ

občiansky kandidát

1. Mám najväčšie politické skúsenosti spomedzi prezidentských kandidátov a najlepší predvolebný program, ktorého presadzovanie by pomohlo riešiť najpálčivejšie problémy Slovenska. Za mojej vlády (1991 – 1992) mali jedinýkrát slovenskí učitelia vyššie platy ako českí a jedinýkrát skončil rezort zdravotníctva bez dlhov. Tiež sa zvýšil počet JRD a poľnohospodárstvo dostávalo najvyššie dotácie. Moja vláda bola medzinárodne akceptovaná.

2. Áno, s jednou výnimkou. Prezident by mal mať právo predkladať do parlamentu návrhy zákonov, napríklad takých, ktoré zlepšia sociálnu situáciu občanov.

3. Najväčším problémom Slovenska je zlá sociálna situácia veľkej časti občanov a vysoká nezamestnanosť. K riešeniu týchto problémov chcem prispieť presadzovaním jednotlivých bodov môjho programu, napríklad zvýšením počtu nájomných bytov, obmedzením exekúcií či zvýšením minimálnej mzdy. Tiež chcem zvýšiť medzinárodný kredit Slovenska.

ROBERT FICO

Kandidujúci za: SMER-SD

Kandidujúci za: KOS

1. Či som najvhodnejším kandidátom vyhodnotia vo1. Som nezávislý od všetkých negatívnych vplyvov, ktoré sprevádzajú politikov na Slovensku. Nikdy som nebol členom viacerých strán, už vôbec nie KSČ.

liči. Ja som však presvedčený, že naša krajina práve v dnešnom neistom čase potrebuje na poste hlavy štátu istého politického lídra krajiny. Ten by mal vďaka dostatočným politickým aj štátnickým skúsenostiam, prirodzenej autorite, znalosti domácich pomerov, dobrým vzťahom so sociálnymi partnermi a zmyslom pre sociálny dialóg v prvom rade vytvárať všetky predpoklady na to, aby bol v krajine pokoj a stabilita.

2. Právomoci sú dostatočné, len doterajšími prezidentmi neboli využívané na dostatočnej úrovni.

2. Tak, ako sú definované v ústave, sú dostatočné a záleží len na prístupe prezidenta, či má dostatok politických schopností a skúseností a vie ich aktívne využiť.

3. Sú to korupcia, súdy, rómsky problém a chudoba. Všetky tieto problémy sú spojené s korupciou, ktorá nedovoľuje schopným vykonávať funkcie. Zo schopnosti týchto ľudí bude ťažiť celé Slovensko, ktoré sa takto pomaly zbaví aj tých najväčších problémov.

3. Niekedy až žasnem nad neznalosťou kompetencií prezidenta, najmä zo strany politicky neskúsených kandidátov, ktorí hovoria, ako budú riešiť nezamestnanosť, školstvo, zdravotníctvo, čo je úplne nereálne. Fakt je, že prezident môže byť nápomocný pri riešení najväčších problémov krajiny len vtedy, keď bude ako svoju hlavnú úlohu vnímať potrebu vytvárania atmosféry dialógu a spolupráce.


číslo 4/2014

SPRAVODAJSTVO

PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY MILAN KŇAŽKO

MILAN MELNÍK

občiansky kandidát

občiansky kandidát

1. Nie je dobré, aby všet-

1. Kandidáti nominovaní politickou stranou musia po svojom zvolení zaplatiť politickým stranám a ich sponzorom za podporu poskytnutú vo volebnej kampani. Nič také skutočný občiansky kandidát robiť nemusí – ten môže vykonávať prezidentskú funkciu v prospech všetkých občanov.

ky rozhodujúce funkcie v štáte obsadila jedna strana. To naozaj hrozí. Súčasný výkon moci a  jeho kontroly začína mať znaky totalitného režimu. Je nebezpečné, ak sa chce moc kontrolovať sama. Vytvára sa tu akýsi ústredný výbor personálne prepojený s jednou osobou. Táto reťaz ústredného výboru dusí slobodu a demokraciu v našej krajine. Kandidujem, pretože ma tento vývoj znepokojuje.

2. Kompetencie prezidenta sú dostatočné. Za omnoho dôležitejšie považujem to, aby kompetencie, dané ústavou SR, prezident dôsledne uplatňoval. Do teraz to tak, žiaľ, nebolo. Prezident by mal byť aktívny, ale nemal by zasahovať do pôsobnosti iných ústavných orgánov. V prvom rade by prezident však mal začať pracovať.

3. Zoznam je dlhý. Riešenie konkrétnych problémov má však v pôsobnosti najmä vláda a parlament. Prezident musí na dobrých veciach s vládou spolupracovať, no musí byť však dôsledným oponentom, pokiaľ navrhované riešenia nie sú v prospech krajiny. Prezident má ďalej výraznú možnosť pomenovať problémy, upozorňovať na porušovanie práv ľudí a musím byť ich silným hlasom. Taký prezident chcem byť. Určite ma bude počuť.

2. Ak nechceme, aby prezident bol len akýmsi luxusom, tak mu treba zveriť aj nové kompetencie a z nich vyplývajúce právomoci. Myslím si, že prezident by mal mať zákonodarnú iniciatívu a tiež, že treba posilniť jeho právo veta.

3. Najväčším problémom Slovenska je chudoba, ktorú spôsobili politici. Navrátenie sebestačnosti je jedinou cestou, ako sa nestať otrokmi vo vlastnej krajine. To nemožno vyriešiť nekonečnými hádkami v parlamente, keď vládni poslanci vždy negujú aj tie najlepšie návrhy opozície a keď sa z opozičných poslancov stanú vládni, robia presne to isté, čo ich oponenti.

RADOSLAV PROCHÁZKA

občiansky kandidát

1. Preto, že mám presnú predstavu o tom, ako by sa prezidentský úrad dal premeniť na priestor pre aktívnu službu ľuďom a zároveň mám dosť skúseností a energie na to, aby som tú aktívnu službu aj naozaj vedel ľuďom dať. Potrebujeme prezidenta so schopnosťou sa ľudí zastať a byť im nablízku. Prezidenta, ktorý chráni rodinu, chráni zákon, chráni vlasť. A ktorý vie, ako na to.

2. Sú, len doterajší prezidenti ich dostatočne nevyužívali. Prezident má chrániť zá-

PAVOL HRUŠOVSKÝ

kladné hodnoty spoločnosti a má chrániť ľudí v ich nárokoch voči štátu. A, samozrejme, má dôstojne a aktívne reprezentovať svoju vlasť v zahraničí. Na to mu súčasné právomoci stačia.

Kandidujúci za: KDH, SDKÚ-DS, MOST-HÍD

3. To, čo Slovensko dnes naozaj potrebuje, je riešiť nezamestnanosť ako takú a oso-

1. Som konzervatívny po-

bitne nezamestnanosť mladých ľudí. Štatistika nezamestnanosti, to nie sú len čísla. Za všetkými tými číslami sú konkrétni ľudia, ich osudy, rodiny, ich dôstojnosť.

litik, zastávam hodnoty, za ktorými si stojím. Som presvedčený, že Slovensko potrebuje skúseného prezidenta a nie experiment, keď jeden ovláda všetko, alebo prezidenta bez skúseností. Som politik, ktorý sa vždy ozve, keď sa pácha krivda. Bol som pri dôležitých rozhodnutiach, akými boli vstup do Nato a EÚ. Bol som pri reštarte slovenského hospodárstva. Získal som medzinárodné kontakty, o čom svedčí aj podpora mojej kandidatúry od významných zahraničných lídrov ako nemecká kancelárka Merkelová alebo rakúsky vicekancelár Spindelegger.

1. Kandidujem s cieľom stať sa prezidentom všetkých občanov, nie pravých alebo ľavých, ale všetkých občanov, ktorí považujú Slovensko za svoju vlasť. Prezident nespravuje krajinu, na to tu je vláda. Prezident má predovšetkým strážiť základné hodnoty ako je ľudskosť, čestnosť, spravodlivosť a ochrana slabších.

2. Áno, len sa nedostatočne využívajú, alebo až zne-

2. Doteraz právomoci prezidenta podľa môjho úsudku neboli dostatočne a účin-

užívajú. Prezident musí využívať autoritu a rešpekt, a tak vplývať na rozhodnutia v prospech občanov.

ne využívané. Ak sa ukáže, že ich lepšie využitie a využitie spoločenského vplyvu prezidenta neprinesie zásadný a výrazný posun pre naplnenie občianskych záujmov, bude treba kompetencie posilniť.

HELENA MEZENSKÁ

občiansky kandidát

3. Nezamestnanosť, nevymožiteľnosť práva a polarizácia spoločnosti. Chcem ľudí spájať, nie rozdeľovať. Rovnako tak chcem pôsobiť ako prezident a spájať názory politických strán, aby nebojovali, ale hľadali riešenia pre ľudí. Pri vymožiteľnosti práva treba deharabinizovať justíciu.

3. Slovensko predovšetkým potrebuje mravnosť, viac uvedomenia, osvietenia, pochopenia a lásky. Potrebuje sa zbaviť snáh o okrádanie spoločného štátneho majetku. Zaviedla sa tu nesprávna politická kultúra, keď politici zbohatli na úkor občanov. Dvojstranu pripravil: Branislav Bucák. Foto: TASR

9


10

INFO

naše novinky


Ä?Ă­slo 4/2014

ZDRAVIE

11

32'9Êä,9$1,(-(352%/e0 /(152=92-29ĂŠ&+.5$-Ă‹1 PodvýŞiva (alebo malnutrĂ­cia) je nedostatok lĂĄtok potrebnĂ˝ch pre sprĂĄvne fungovanie celĂŠho organizmu. PriÄ?om ich nedostatok nemusĂ­ byĹĽ viditeÄžnĂ˝ na prvĂ˝ pohÄžad, nie kaĹždĂ˝ podvýŞivenĂ˝ Ä?lovek musĂ­ byĹĽ naprĂ­klad nezdravo chudĂ˝). O to ĹĽaŞťie je podvýŞivu u pacienta alebo vaĹĄich blĂ­zkych odhaliĹĽ. PodvýŞiva je zĂĄvaĹžnĂ˝ zdravotnĂ­cky problĂŠm, ktorĂ˝ sa netĂ˝ka len rozvojovĂ˝ch krajĂ­n. Naopak, aĹž tretina pacientov vo vyspelĂ˝ch eurĂłpskych ĹĄtĂĄtoch trpĂ­ rĂ´znou formou podvýŞivy.

ZDENÄšK ZADĂ K „SprĂĄvne zvolenĂĄ výŞiva, vrĂĄtane výŞivy umelej, mĂ´Ĺže zabrĂĄniĹĽ zbytoÄ?nĂ˝m a predÄ?asnĂ˝m Ăşmrtiam,“ tvrdĂ­ profesor ZdenÄ›k ZadĂĄk z Kliniky gerontologickej a metabolickej Fakultnej nemocnice Hradec KrĂĄlovĂŠ, ktorĂ˝ patrĂ­ medzi zakladateÄžov odboru klinickej výŞivy v susednom ÄŒesku.

Kedy je teda vhodnÊ alebo nutnÊ nasadiż umelú výŞivu?

AkĂŠ je jeho zloĹženie?

7HQWRYĂŞURERNMHY\VRNRNDORULFNĂŞDPiY\VRN~Y\ĂĽL8PHOiYĂŞĂĽLYDMHYKRGQiSUH YRYDFLXKRGQRWX2EVDKXMH SDFLHQWRYXNWRUĂŞFKQLHMH Y\YiĂĽHQĂŞSRGLHOELHONRYtQ PRĂĽQpXGUĂĽDĢEHĂĽQRXFHV- YćDNDNRPELQiFLLNDVHLQX WRXGRVWDWRĂžQĂŞSUtMHPVWUD- DVyMH0&7ROHMRYDU\ELHY\DKUR]tWDNUL]LNRSRGYĂŞ- KRWXNXDNR]GURMRYRPHJD ĂĽLY\2GSRU~ĂžDVDGOKRGRER SRO\QHQDVĂŞWHQĂŞFKPDVWQĂŞFK KRVSLWDOL]RYDQĂŞPSDFLHQ- N\VHOtQ]iURYHÄ–QHREVDKXMH WRPVDNRXNRÄ?YHNGLDJQy- ODNWy]XSXULQ\DOHEROHSRN ]RXDNPDM~]QtĂĽHQ~FKXĢ GRMHGOD9ĂŞVORYQHYKRGQp Ako dlho by sa MHW~WRYĂŞĂĽLYXQDVDGLĢRQ- mala (umelĂĄ výŞiva) NRORJLFN\FKRUĂŞPSDFLHQ- pouŞívaĹĽ? WRPXNWRUĂŞFKVDYG{VOHGNX 3RNLDÄ?QiSRMHVO~ĂĽLDDNRGRSOQHFKXWHQVWYD]FKHPRWHUD- QRNVWUDY\VWDĂžLDIÄ?DĂŁWLĂžN\ SLHP{ĂĽXUR]YLQ~Ģ]iSDO\ GHQQH$NPDM~~SOQHQDKUDDLQIHNFLH5RYQDNRMHG{- GLĢEHĂĽQ~VWUDYXRGSRU~ĂžDPH OHĂĽLWiDMSULGRPiFHMOLHĂžEH ÂąIÄ?DĂŁWLĂžLHNGHQQH 8PHOiYĂŞĂĽLYDMHYKRGQiSUH YĂŁHWN\YHNRYpNDWHJyULHUL- Pre koho je umelĂĄ ]LNRSRGYĂŞĂĽLY\VDQHWĂŞND výŞiva vhodnĂĄ? OHQVWDUĂŁtFKÄ?XGt9RYĂŁHW- 9RYĂŁHREHFQRVWLP{ĂĽHPHSRNĂŞFKWĂŞFKWRSUtSDGRFKRG- YHGDĢĂĽHXPHOiYĂŞĂĽLYDPi SRU~ĂžDPHYĂŞURERN1XWUL- VYRMYĂŞ]QDPDMYWDNĂŞFKSUtSDFRPSÂŽ'ULQN3OXV GRFKNHćE\VDWRQDSUYĂŞSR-

KÄ?DGQH]GDOR'RFKiG]DQDSU NWRPXĂĽHVDVHQLRUGRVWDQH GRQHPRFQLFHVR]ORPHQLQRX NUĂžNDYSULHEHKXKRVSLWDOL]iFLHQLHMHGRVWDWRĂžQHY\ĂĽLYRYDQĂŞGRVWDQH]iSDOSÄ?~FSRWRPPXWDN]YDQH]O\KiVUGFH DMHKRVWDYXĂĽQLHMHVFKRSQĂŞVD ]OHSĂŁLĢ3DFLHQWDQLMHKRRNROLH VLDOHQHXYHGRPXM~ĂĽH]DWHQWRVWDYYSRGVWDWHP{ĂĽHKODG RizikovĂŠ skupiny pacientov: sR]QtĂĽHQRXVFKRSQRVĢRXYVWUHEiYDQLDĂĽLYtQ VY\VRNĂŞPLHQHUJHWLFNĂŞPLSRĂĽLDGDYNDPLQDSUSRSiOHQLQ\ VR]ORPHQLQDPL VSRGYĂŞĂĽLYRX VSRUXFKDPLWUiYHQLDFKRUREDPLWUiYLDFHKRWUDNWX YUHNRQYDOHVFHQFLL VQHFKXWHQVWYRP ĂžLDQRUH[LRX

Komu sa, naopak, neodporĂşÄ?a?

Pacientom, ktorí trpia: ~SOQRXQHIXQNÞQRVĢRXWUiYLDFHKRWUDNWX PHWDEROLFNêPLVWDYPLNWRUpY\üDGXM~ ]YOiãWQXVNODGEXüLYtQ

AkĂŠ typy výŞivy sĂş v ponuke? %%UDXQSRQ~NDSRUWIyOLR ĂŁSHFLiOQ\FKQXWULĂžQĂŞFKQiSRMRY W]YVLSSLQJX DMĂŁSHFLiOQHM VRQGRYHM YĂŞĂĽLY\ W]YWXEELQJX 9SRQXNH V~]DXMtPDYpODKRGQpSUtFKXWHNWRUpYĂŞERUQH]QiĂŁDM~SDFLHQWL 3RGÄ?D LQGLNiFLt MH PRĂĽQp Y\EUDĢVLEXćĂŁWDQGDUGQ~ YĂŞĂĽLYXDOHERQLHNWRUĂŞ]R ĂŁSHFLDOL]RYDQĂŞFKSUtSUDYNRYQDSUtNODGY\VRNRHQHUJHWLFN~ĂŞVYOiNQLQRXSUH GLDEHWLFNĂŞFKSDFLHQWRYSUH SDFLHQWRYVSRUXFKRXLPX-

QLW\SUHNULWLFN\FKRUĂŞFK SUH SDFLHQWRY V SRUXFKRX IXQNFLHSHĂžHQHSUHSDFLHQWRYVSRUXFKRXYVWUHEiYDQLD ĂĽLYtQDSRG

NutricompŽ Drink Plus âSHFLiOQDYêüLYDQDSLWLHERKDWiQDHQHUJLX9ãHWN\QiSRMH1XWULFRPSŽREVDKXM~ Y\YiüHQêSRGLHOELHONRYtQ WXNRYVDFKDULGRYDćDOãtFK üLYtQDPDM~Y\VRN~Y\üLYRYDFLXKRGQRWX.GLVSR]tFLL V~YãW\URFKU{]Q\FKSUtFKXWLDFK YDQLONDÞRNROiGDMDKRGDEDQiQ Viac informåcií nåjdete na www.zelenahviezda.sk a www.lepsipece.cz Kúpiż ho môŞete v reżazci zdravotníckych predajní Zelenå hviezda za cenu od

1,70 eur.


naše novinky

KRÍŽOVKA .UtåRYNXGRGDODUHGDNFLDþDVRSLVX5(/$;

12

ACH, TÁ GRAMATIKA! Mnohých z nás trápil pravopis ešte v školských laviciach, ale časom problémov neubúda, naopak sa často ešte stupňujú. V písaní ypsilónov majú mnohí z nás medzery aj dnes. Pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka, ktorým je 21. február, vyhláseného na 30. výročnej konferencii UNESCO v roku 1999, si nezaškodí pripomenúť niekoľko pravopisných pravidiel. Predložky s/so, z/zo Ak sa nevieme rozhodnúť, pomôže nám jednoduchá pomôcka: s/so sa píše v prípade, že sa pýtame s kým, s čím: Prišiel som s niekým; Boli sme tam s odborníkmi; Stretol som sa s niekým. z/zo použijeme v prípade, že rozprávame o zložení nejakého predmetu: Pohár je vyrobený zo skla. Druhým prípadom je snaha informovať o ceste: Prišiel som z obchodu; Liek mám z lekárne. Nieje – nie je Ide zo zásady vždy o dve slová, a preto ich treba písať vždy oddelene. Vykanie Sloveso musí byť vždy v druhej osobe množného čísla, teda správne: Podali by ste mi tú prihlášku, pani úradníčka? Cením si, že ste ma ešte vyšetrili, pán doktor. Nesprávne: Podala by ste mi tú prihlášku, pani úradníčka? Cením si, že ste ma vyšetril, pán doktor. Vzhľadom na/k Správna je väzba s predložkou "vzhľadom na": vzhľadom na danú situáciu; vzhľadom na dôvody, ... Nesprávne je používať spojenie "vzhľadom k": vzhľadom k situácii; vzhľadom k dôvodom. Napadlo mi/ma Ak vám zišiel na um nápad, tak použite spojenie "napadlo mi": Napadlo mi urobiť to takto; Napadlo mi naštiepať drevo. "Napadlo ma": sa používa v prípade, že vás napadla zver alebo napriateľ: Napadol ma pes. Peter Hatrák


číslo 4/2014

TÉMA

13

O POLITICKEJ KULTÚRE V našom parlamente sa často spomína pojem politická kultúra. Aj keď ho používajú v zásade všetci, ktorí sú či už v parlamente alebo v jeho okolí, problém je v tom, čo tento pojem vo svojej podstate znamená. Oxfordský slovník svetovej politiky ho definuje ako „myšlienky i normy činnosti politického systému a zahrňuje subjektívne postoje a presvedčenie, ktoré ovládajú politické konanie a poskytuje štruktúru a poriadok politickému procesu“. Pravdu povediac toto vysvetlenie ľuďom nie je príliš zrozumiteľné a preto sa na to pozrime „normálnymi“ očami. Po ostatných voľbách v roku 2012 sa v súvislosti s politickou kultúrou často hovorí, že klesla na takú nízku úroveň ako doteraz nikdy. Opoziční poslanci i mnohí novinári to dávajú do súvislosti s dominantným postavením strany SMER-SD. Je to skutočne tak? Veľa sa hovorí o vzťahu menšiny a väčšiny nielen v parlamentne. Neustále sa zdôrazňuje, že základom demokracie je rešpektovanie práv menšiny na vyjadrenie názoru. U nás sa to prejavuje často až v extrémnych situáciách, akoby demokratické bolo iba to, čo navrhne a odsúhlasí ten, kto voľby prehral. A naopak, ten kto získal unikátnu väčšinu poslancov a stále má najväčšiu podporu medzi občanmi, mal by len asistovať a poslúchať názory neúspešných politikov. Pripomeňme si však podstatu parlamentnej demokracie, na princípoch ktorej je založený náš politický systém. Občania v slobodných voľbách odovzdajú hlas politickým stranám a tí, ktorí získajú väčšinu v 150-člennom zákonodarnom zbore, vytvoria vládu. Majú štyri roky na to, aby realizovali svoj volebný program, ktorý oslovil voličov. Po uplynutí volebného obdobia majú všetky politické subjekty opäť možnosť uchádzať sa o priazeň voličov. Stalo sa niečo iné v marci 2012? Boli to neslobodné voľby? Nevyhrala

strana, ktorá svoj mandát získala na základe skutočnej súťaže politických strán? Ak teda hovoríme o politickej kultúre, treba jednoznačne povedať, že ide o pojem viacvrstvový. Ako sa prejavuje, ako ju vnímame, sa nedá odvodiť len na základe jedného jednoduchého faktoru. Iste, v mnohom na jej pozitívne vnímanie vplýva skutočnosť, či opozícia má dostatočný priestor na pre-

Spolupráca neznamená, že si budeme vo všetkom pritakávať, ale že dokážeme o vecných problémoch diskutovať. javovanie svojich názorov, ale nesmieme zabúdať, že svoje neodňateľné práva, ba priam povinnosti voči celej spoločnosti, má aj väčšina. Ona prebrala na seba záväzok riadiť tento

štát, usilovať sa o čo najlepší komfort pre svojich občanov. Svoje zámery môže presadiť iba tak, že v parlamente schváli svoje návrhy zákonov a výkonná moc sa ich bude snažiť potom aj prakticky aplikovať. Treba sa preto spýtať opozičných predstaviteľov, ktorí vyťahujú rôzne „rýchle a okamžité“ riešenia, prečo ich nepresadzovali v predchádzajúcom období, keď mali väčšinu vo svojich

rukách. Právo navrhovať iné postupy či kritizovať vládne návrhy samozrejme majú, ale aj väčšina má už spomínanú povinnosť presadzovať svoje postupy. Bičovanie atmosféry v parlamente, neustála škandalizácia kohokoľvek a čohokoľvek z tábora strany SMER-SD je zlou cestou. Ako ukazujú aj prieskumy verejnej mienky, takáto politika nemá ani pod-

poru u občanov. Predstavitelia opozičných subjektov si musia uvedomiť, že politici na oboch stranách sú odkázaní na spoluprácu pri riešení problémov. Spolupráca neznamená, že si budeme vo všetkom pritakávať, ale že dokážeme o vecných problémoch diskutovať na odbornej úrovni a budeme si svojho politického protivníka vážiť. Politická kultúra, jej pozitívna hodnota, je práve o takto nastavených vzťahoch. Ale na to treba dvoch. Pritom podaná rukavica bola veľkorysá – SMER-SD napriek väčšinovej prevahe ponúkol opozícii adekvátne postavenie. Škoda, že jej neschopnosť dohodnúť sa napríklad na spoločnom kandidátovi na post predsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR sa vyvrbuje voči tomu, kto im ponuku dal. Ak teda budeme v médiách počas politických diskusií opäť počúvať zo strany opozičných politikov náreky nad tým, aká je nízka politická kultúra u nás, nezabudnime, že možno najväčší podiel na tom majú práve tí, ktorí o tom neustále hovoria... Renáta Zmajkovičová, podpredsedníčka NR SR


naĹĄe novinky

INZERCIA

PIZZERIA NOVA Medvedzie dom sluĹžieb OtvĂĄracie hodiny Po-Ĺ t: oIPEt Pia-So: oIPEtNe: 10.30 – 21.30 hod. ObjednĂĄvky na rozvoz max. do 30 min. PRED ZĂ VEREÄŒNOU

* PARTY AKCIE na PIZZU*

PRI OBJEDNĂ VKE 5x PIZZA = 1ks PIZZA GRATIS PRI OBJEDNĂ VKE 4x PIZZA = 1x VĂ?NO 0,70 l GRATIS PRI OBJEDNĂ VKE ALKO, NEALKO NAD 20 â‚Ź = 1ks PIZZA GRATIS platĂ­ aj pri konzumĂĄcii u nĂĄs v pizzĂŠrii

*PIZZA*

PIZZA SO ZĂ KLADOM PARADAJKOVĂ DRŤ 1. MARGARITA – syr, bazalka (1,7) 2. SONIA – syr, ĹĄunka (1,7) 3. PROSCIOTO – syr, ĹĄunka, ĹĄampiĹˆĂłny (1,7) 4. HAWAI – syr, ĹĄunka, ananĂĄs (1,7) 5. QUATRO – syr, niva, hermelĂ­n, balkĂĄnsky syr, ädenĂ˝ syr (1,7) 6. DANIELO – syr, kuracie mäso, syr niva, vajce, kukurica, ĹĄapiĹˆĂłny (1,3,7) 7. VITTORIA – syr, slanina, hermelĂ­n, ĹĄapiĹˆĂłny (1,7) 8. SPECK ITALIA – syr, slanina, niva, cesnak, olivy (1,7) 9. SPINACI – syr, ĹĄpenĂĄt, niva, parmezĂĄn, cesnak (1,7) 10. MILĂ NO – syr, salĂĄma, olivy, vajce, feferĂłny (1,3,7) 11. SERENĂ TA – syr, salĂĄma, ĹĄampiĹˆĂłny, niva, kukurica, hrĂĄĹĄok (1,7) 12. NAPOLETANA – syr, klobĂĄsa, olivy, niva, ĂşdenĂ˝ syr, feferĂłny 13. STUDŇA – syr, salĂĄma, ĹĄunka, slanina, klobĂĄsa, olivy, hermelĂ­n, cesnak (1,7) 14. LUKY – syr, ĹĄunka, niva, salĂĄma, kukurica, kuracie mäso, kĂĄpia, cesnak (1,7) 15. ALESI – syr, cibuÄža, anglickĂĄ slanina, olivy, niva, hermelĂ­n, cesnak (1,7) 16. FUNGHI – syr, kuracie mäso, hrĂĄĹĄok, ĹĄampiĹˆĂłny, brokolica (1,7) 17. CARCIORO – syr, ĹĄunka, artiÄ?oky, paradajky, Ä?ierne olivy, oregĂĄno (1,7) 18. SICILIANA – syr, sardely, cibuÄža, kapary (1,4,7) 19. AL TONNO – syr, mozzarella, tuniak, olivy, cibuÄža (1,4,7) 20. MARINARA – syr, tuniak, paradajky, artiÄ?oky, cesnak (1,4,7) 21. VEGETARIANA – syr, olivy, paradjky, ĹĄampiĹˆĂłny, brokolica (1,7) 22. MEXIKANA – syr, kuracie mäso, fazuÄža, cesnak, kukurica, feferĂłny, jalapeno papriÄ?ka (extra pĂĄlivĂĄ) (1,7) 23. QUATRO STAGIONY – syr, ĹĄunka, ĹĄampiĹˆĂłny, sardely, artiÄ?oky (1,7) 24. ELPASO – syr, fazuÄža, feferĂłny, kyslĂĄ smotana, ĹĄunka, slanina (1,7) 25. BOLONEZE – bolonskĂĄ zmes, syr, ĹĄunka, paradajky, feferĂłny (1,7) 26. DI CAPPO – syr, prosciutto crudo, niva, ĹĄampiĹˆĂłny, cesnak, feferĂłny (1,7) 27. VULCANO – slanina, klobĂĄsa, kukurica, Ä?erst. Paprika, cesnak, cibuÄža, feferĂłny, jalapeno papriÄ?ky (extra pĂĄlivĂĄ) (1,7) PIZZA SO SMOTANOVĂ?M ZĂ KLADOM* 28. EL MIŇO – smot.zĂĄklad, syr eidam, niva, parmezĂĄn, ĂşdenĂ˝ syr, balkĂĄnsky syr, enciĂĄn, ĹĄunka, kukurica (1,7) 29. IVANKA – smot.zĂĄklad, syr, klobĂĄsa, slanina, salĂĄma, cesnak, Ä?ervenĂĄ cibuÄža (1,7) 30. PREKLADANĂ PIZZA EL MAŤO – smotanovĂ˝ zĂĄklad, syr, ĹĄunka, klobĂĄsa, hermelĂ­n, cesnak (1,7) Krabice na pizzu a termo obal v cene

* MINÚTKY – ROZVOZ*

1. VYPRĂ Ĺ˝ANĂ? SYR R – hranolky, tatarskĂĄ omĂĄÄ?ka (1,3,7) 2. VYPRĂ Ĺ˝ANÉ MARINOVANÉ KURACIE KRĂ?DLA 6 ks XL barbecue omĂĄÄ?ka, baranie rohy, chlieb (keÄ?up alebo dressing) (1,6,7) 3. VYPRĂ Ĺ˝ANÉ MARINOVANÉ KURACIE STEHIENKA barbecue omĂĄÄ?ka, baranie rohy, chlieb (keÄ?up alebo dressing) (1,6) 4. VYPRĂ Ĺ˝ANĂ? KURACĂ? REZEŇ – hranolky/opekanĂŠ zemiaky, tatarskĂĄ omĂĄÄ?ka (1,3,7) 5. GRILOVANĂ? KURACĂ? STEAK – hranolky/opekanĂŠ zemiaky (omĂĄÄ?ka barbecue alebo syrovĂĄ)(3,6,7) 6. GRILOVANĂ DOMĂ CA KLOBĂ SA – horÄ?ica, keÄ?up, baranie rohy, chlieb 2x (kaĹždĂ˝ch 10 g naviac 0,35 â‚Ź) (1,7,10) 7. ZAPEKANĂ BAGETA – maslo, ĹĄunka/syr, zelenina (1,7) (doplnkovĂŠ ingrediencie podÄža ponuky prĂ­loh) pri rozvoze odber min. 2 ks 8. MATEJOVA SUPER PONUKA – grilovanĂŠ bravÄ?ovĂŠ karĂŠ zapeÄ?enĂŠ so syrom a cesnakovou majonĂŠzou, volskĂŠ oko so slaninkou + hranolky (1,3,7) 9. PIZZOVÉ TYÄŒINKY – s dressingom podÄža vĂ˝beru (cesnak, barbecue, chilli) 230 g 2,30 â‚Ź pri rozvoze odber min. 2 ks 10. PIZZA CESNAKOVĂ? CHLEBĂ?K

* CESTOVINY*

1. Ĺ PAGETY BOLOGNESE – ĹĄpagety, cesnak, parmezĂĄn, mäsovĂŠ ragĂş, paradajkovĂĄ omĂĄÄ?ka (1,3,7) 2. TAGLIATELLE QUATRO FORMAGGI – cestoviny, smotana, mozzarella, parmezĂĄn, eidam (1,3,7) 3. TAGLIATELLE SPECIAL – cestoviny, smotana, angl.slanina, kuracie mäso, ĹĄampiĹˆĂłny, cesnak, syr (1,3,7) 4. TAGLIATELLE CACKO * JEMNÉ PIKANTNÉ – cestoviny, paradajkovĂĄ omĂĄÄ?ka, slanina, olivy, cesnak, cibula, chilli (1,3)

*Ĺ ALĂ TY*

1. CAESAR R – listy ĹĄalĂĄtu, kuracie mäso, parmezĂĄnovĂ˝ dressing, opeÄ?enĂ˝ toast (1,3,7) 2. GRÉCKY Ĺ ALĂ T – mieĹĄanĂĄ zelenina, olivy, balkĂĄnsky syr, cibuÄža, olivovĂ˝ olej, bazalka, opeÄ?enĂ˝ toast (1) 3. TUNIAKOVĂ? Ĺ ALĂ T – mieĹĄanĂĄ zelenina, varenĂŠ vajĂ­Ä?ko, cibuÄža, olivy, tuniak, olivovĂ˝ olej (1,3,4) 4. TOSCANA – mieĹĄanĂĄ zelenina, kukurica, ĹĄunka, syr eidam, parmezĂĄnovĂ˝ dressing, opeÄ?enĂ˝ toast (1,3,7)

410 g 470 g 520 g 530 g 500 g 620 g 550 g 510 g 520 g 550 g 600 g 560 g 650 g 670 g 520 g 600 g 620 g 510 g 510 g 540 g 540 g 590 g 540 g 580 g 640 g 550 g 590 g

3,00 â‚Ź 3,70 â‚Ź 3,99 â‚Ź 4,20 â‚Ź 4,45 â‚Ź 5,05 â‚Ź 4,45 â‚Ź 4,45 â‚Ź 4,45 â‚Ź 4,45 â‚Ź 4,85 â‚Ź 4,85 â‚Ź 5,15 â‚Ź 5,50 â‚Ź 4,95 â‚Ź 4,85 â‚Ź 4,85 â‚Ź 4,75 â‚Ź 4,30 â‚Ź 4,75 â‚Ź 4,45 â‚Ź 4,85 â‚Ź 4,85 â‚Ź 4,85 â‚Ź 4,85 â‚Ź 5,95 â‚Ź 4,85 â‚Ź

670 g 670 g 580 g

6,45 â‚Ź 6,45 â‚Ź 4,95 â‚Ź

120 g 450 g 200 g 200 g 150 g 120 g 220 g

4,75 â‚Ź 4,85 â‚Ź 4,85 â‚Ź 4,45 â‚Ź 4,75 â‚Ź 3,85 â‚Ź 2,95 â‚Ź

400 g

4,90 â‚Ź

150 g

1,75 â‚Ź

550 g 500 g 550 g 550 g

4,45 â‚Ź 4,55 â‚Ź 4,75 â‚Ź 4,75 â‚Ź

400 g 400 g 400 g 450 g

3,95 â‚Ź 3,45 â‚Ź 3,95 â‚Ź 3,95 â‚Ź

ROZVOZ A OBAL ZADARMO

ORANGE 0908 559 661 t O2 0948 378 652 t T-MOBILE 0910 901 499

NTS 2043/14

14


číslo 4/2014

ŠPORT

15

O KARATE V TRSTENEJ JE VEĽKÝ ZÁUJEM Karate v minulosti pôvodne slúžilo na rozvoj vytrvalosti a fyzickej sily nevyhnutnej na to, aby žiaci mohli znášať kázeň, ktorá bola súčasťou ich náboženstva. Začal sa vyučovať budhizmus sprevádzaný rozvojom shaolinskej metódy boja. Časom sa stali shaolinskí mnísi preslávenými bojovníkmi a ich metóda sa označovala ako Shorinji Kempo. Budhizmus sa začal šíriť po celej Číne spolu s bojovým umením až dorazil na ostrov Okinava, kde sa spojil s vtedajším umením nazývaným Te alebo Tode. Tak začalo vznikať to,

čomu dnes hovoríme Karate. Význam slova môžeme voľne preložiť ako prázdne ruky bojovníka, ktoré nedržia žiadnu zbraň.

Počiatky v Trstennej

História bojového umenia karate sa v Trstenej začala písať koncom roku 1981. Zakladateľ klubu Miroslav Gatial sa rozhodol v tom čase svoje poznatky šíriť ďalej. Oravský ľud vtedy poznal karate nanajvýš z televíznej obrazovky, napriek tomu sa našlo veľa nadšencov, ktorí sa rozhodli toto umenie vyskúšať. Na prvom tréningu sa zišlo vyše šesťdesiat priaznivcov. Postupne sa však počet znižoval pre veľkú fyzickú i psyKarate pôvodne slúžilo na rozvoj vytrvalosti a fyzickej sily. Ilustračné foto: TASR/Michal Svítok

chickú záťaž, ale vždy zase prišli noví odvážlivci. Z obyčajného krúžku vznikol oddiel TJ Slovan Trstená, ktorý sa časom začlenil do slovenských štruktúr karate.

Zažili i ťažké časy

Od roku 1985 sa oddiel pravidelne zúčastňoval súťaží na okresnej a krajskej úrovni. Vďaka novým trénerom, ktorí pribudli do klubu, sa začala rozvíjať aj práca s deťmi a mládežou. Onedlho sa dostavil prvý úspech v podobe druhého mies-

ta Adriany Vessovej na majstrovstvách Slovenska v kategórii Kata. Zmeny v štruktúre spoločnosti otriasli aj samotným klubom a v tom čase mu hrozil zánik. Nakoniec však ťažkú situáciu zvládol zásluhou novej generácie pod vedením Milana Šalku a Jozefa Štefanidesa, ktorý je v súčasnosti predsedom a trénerom klubu.

Vítaný je každý

Karate Klub Trstená sa pýši nemalou zbierkou ocenení, v ktorých nechýbajú tituly majstra

Slovenska a dokonca ani Svetový pohár, ktorý vybojovala karatistka Simona Kormošová v Maďarsku. Bronzovú medailu z majstrovstiev sveta priniesol domov Martin Vorčák. Šesť členov klubu je dokonca v reprezentačnom výbere Slovenska. O karate v Trstenej je veľký záujem a dochádzajú sem aj deti z ďalekých dedín. Tréningy sa konajú dvakrát do týždňa a vítaný je každý, kto má chuť spraviť niečo pre seba. Text a foto: Monika Janovičová

PRIHLÁS SA A POMÔŽ NÁM S KAMPAŇOU HĽADÁME ĽUDÍ DO VOLEBNÝCH KOMISIÍ K VOĽBÁM NA EUROPOSLANCA, KTORÉ SA USKUTOČNIA 24. MÁJA 2014, KDE PREDSTAVÍME 13 KANDIDÁTOV.

DELEGÁT VO VOLEBNEJ KOMISII Informácie, ktoré od vás potrebujeme:

meno a priezvisko

V prípade záujmu zastupovať stranu TIP vo volebných komisiách, kontaktujte nás:

adresa

www.strana-tip.sk/okrskar

dátum narodenia telefón

NTS 2035/14

e-mail

Delegátom vo volebnej komisii sa stanete zložením sľubu tomu, kto zvolá zasadnutie volebnej komisie. Do volebnej komisie sa môžete hlásiť do 23. 2. 2014.

tel.: 0908 057 597


16

naše novinky

ŠPORT

RADKA ZRUBÁKOVÁ V TVRDOŠÍNE ODOVZDALA CENNÉ RADY V sobotu 15. februára si odskočila z Bratislavy na tenisový tréning do tvrdošínskej tenisovej haly bývalá vynikajúca slovenská tenistka, v súčasnosti hlavná manažérka tenisového klubu Slovan Bratislava a toho času už uznávaná tenisová trénerka, pani Radka Zrubáková. Pod taktovkou úspešnej športovkyňe absolvovali jej dcéra Anika, Karolína a Barbora Šaškové zaujímavý, a najmä pre dievčatá nášho tenisového klubu i motivačný, tréning.

Svoje praktické a teoretické skúsenosti sústredila do knihy, ktorá môže pomôcť mnohým rodičom pri uvedomení si úlohy pri výchove úspešného tenistu.

Deti a šport Odovzdáva skúsenosti

Radka Zrubáková s dcérou Anikou a Karolínka a Barborka Šaškové.

V rozhovore odovzdala bývalá 22. hráčka svetového rebríčka WTA, majsterka sveta do 12 rokov a viacnásobná majsterka Európy v mládežníckych kategóriách cenné rady a svoje skúsenosti nielen z pozície trénerky, ale aj tenisového rodiča.

Radka Zrubáková radí, kedy začať s vrcholovým športom a uvádza spôsoby vtiahnutia detí do športového prostredia pri rešpektovaní ich biologických zvláštností. Dôraz kladie na zachovávanie postupného rastu výkonnosti a rozvíjaniu súťaživosti. Vysvetľuje možnosti tréningo-

vej záťaže a význam telesnej a kondičnej prípravy pre špeciálnu kondičnú prípravu, tréningy a turnaje.

Pomôcť musia aj rodičia

Za dôležité považuje, aby súhra rodičov, tenisového trénera a rozvíjanie telesnej prípravy boli v rovnováhe s regeneráciou a školskými povinnosťami. Z pohľadu bývalej hráčky a terajšej trénerky vysvetľuje, ako sa vyrovnať s prehrami dieťaťa, ako ho viesť k víťazstvám. Takisto ale radí, ako pomôcť dieťaťu vyrovnať sa s prehrami bez toho, aby pritom prežívalo traumu ono alebo rodič. Apeluje, aby rodičia boli deťom za každých okolností nápomocní. Text a foto: (ts)

FLORBALISTI SKONČILI BRONZOVÍ V predposlednom kole juniorskej extraligy, ktorá sa uskutočnila v Bratislave, sa Nižná stretla s družstvom zo Záhorskej Bystrice a vysokoškolským klubom Hurikán Bratislava. Prvý zápas odštartoval v ranných hodinách. Spočiatku bol súboj medzi Nižnou a Bratislavou vyrovnaný, v druhej časti zápasu sa však presadili nižňanskí florbalisti a dotiahli skóre na 10:7. Najviac gólov skončilo v súperovej bráne vďaka Denisovi Kakačkovi. Nezaostávali za ním ani jeho spoluhráči Šimon a Samuel Zemančíkovci.

Šťastie prialo súperovi

Stretnutie pokračovalo poobede druhým zápasom o dôležité druhé miesto. Záhorská Bystrica vôbec nebola ľahkým súperom. Úvod otvorili gólom florbalisti z Nižnej, v zapätí však súper stav vyrovnal. Druhá tretina sa niesla v réžii Záhor-

skej Bystrice, ktorá otočila stav vo svoj prospech na 5:2. Nižňania to nevzdávali a v priebehu dvoch minút sa im podarilo skóre vyrovnať. Do konca zápasu vládla napätá atmosféra, nakoniec prialo šťastie súperovi, ktorý vyhral 9:8.

Posledné kolo

O dva týždne neskôr čakalo juniorských florbalistov posledné kolo extraligy. Mestská športová hala v Tvrdošíne otvorila svoje brány hosťom z Bratislavy, Partizánskeho, Banskej Bystrice a Trebišova. Domáci si zmerali sily s družstvom Harvard z Partizánskeho, ktorý bol v tabuľke na šiestej priečke. V úvode zápasu sa darilo domácim, no do konca

Tím florbalistov z Nižnej. Foto: Jaroslav Suchánek

prvej tretiny súper zvýšil svoj výkon a vyrovnal stav na 2:2. Následne hra upadla a častejšie sme mohli vidieť len nepresné prihrávky. Na začiatku poslednej tretiny inkasovali hostia

dva rýchle góly, čo ich po oddychovom čase prinútilo k vyššej aktivite a opäť vyrovnali skóre. Záverečných desať minút zápasu patrilo tímu z Nižnej a podarilo sa mu zdolať súpera

8:5. Na domácej pôde odohrali nižňanskí florbalisti svoj záverečný zápas úspešne a domov si odniesli bronzové medaily. Monika Janovičová

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností a firiem v meste  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Konventná 9, 811 03 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Inzercia: obchod@14news.eu  Registračné číslo MK SR: EV 4462/11

Naše Novinky Tvrdošín, náklad 4 000 ks Copyright: 14 news, spol., s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

info@14news.eu

Nts 04 2014 web  
Nts 04 2014 web  
Advertisement