Page 1

4 000 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

Lúštite krížovku

n a š e

str. 13

Ročník: I. číslo. 1/2014 Dátum vydania: 23. 1. 2014

Tvrdošín

Cezhraničná spolupráca

Gotický kostolík

Plesová sezóna

Bajčičák na olympiádu

str. 2 Prosperujúca spolupráca mesta Tvrdošín a poľskej obce Kościelisko sa zintenzívnila aj vďaka eurofondom.

str. 3 Gotický kostolík v Tvrdošíne sa dostal do väčšieho povedomia verejnosti aj vďaka zápisu do Zoznamu UNESCO.

str. 5 Podľa národopisca Juraja Zajonca z Etnografického ústavu Slovenskej akadémie vied plnil ples už v minulosti významné funkcie.

str. 16 Rodák zo Zakamenného sa predstaví v disciplínach skiatlon, 15 km klasicky, tímšprint a 50 km voľne s hromadným štartom.

Mestský úrad v Tvrdošíne. Foto: archív TS

MODERNÉ NOVINY PRE MODERNÉ MESTO Milí čitatelia!

Informácie vládnu svetom, aj tým slovenským. Televízia, rozhlas, noviny, internet - médiá všetkých druhov chrlia jednu správu za druhou. Nie je jednoduché sa v nich orientovať, vybrať si tie skutočne hodnotné. Správy v médiách majú krátky život. Sú ich tisíce, nemôžeme všetky počuť, vidieť, prečítať. Preto sa z nich musíme naučiť vyberať tie, ktoré nás obohatia, potešia. Žiaľ,

často nám médiá podsúvajú informácie bez hodnoty, nedozvieme sa nič o tom, čo sa deje v našom meste, v našom vlastnom regióne. Rozhodli sme sa preto aj vo Vašom okrese ponúknuť alternatívu ku všetkým spomínaným nosičom správ. Do rúk sa Vám dostávajú Naše Novinky Tvrdošín, prvé číslo dvojtýždenníka, ktorý je určený obyvateľom mesta. Práve v januári k devätnástim členom našej rodiny regionál-

nych periodík pribudlo ďalších devätnásť! A medzi nimi je aj Vaše okresné mesto. Každý druhý týždeň budeme prinášať správy z diania vo Vašom okolí, z kultúrnych udalostí i zo športu, predstavíme čitateľom významné osobnosti mesta a regiónu, podnikateľské aktivity. Spektrum správ a zaujímavostí prinesie rady, nápady či užitočné informácie týkajúce sa všetkých občanov. Samozrejme,

nebude chýbať niečo na pobavenie, krížovka či súťaž. Naše Novinky budú predovšetkým Vašimi novinkami, pretože Vy ste tí, pre ktorých noviny tvoríme, Vy ste tí, o kom noviny budú. Naše Novinky Tvrdošín do Vašich schránok bezplatne doručí Slovenská pošta. Príjemné čítanie želá redakcia


2

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA JE PROSPEŠNÁ PRE OBE STRANY Dohoda, ktorú podpísali mesto Tvrdošín a poľská obec Kościelisko v roku 2000, sa zintenzívnila v ostatných šiestich rokoch aj vďaka eurofondom.

tradičného ľudového umenia. Dôležitou súčasťou spolupráce sú aj športové podujatia, napríklad bežkárske preteky či súťaž konských záprahov.

Spolupráca sa začínala na báze kultúrnych a spoločenských výmen. Zintenzívnila sa vyhlásením prvých výziev Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007 – 2013.

V pláne sú rekonštrukcie

Rozvoj pohraničnej oblasti

Prvým projektom bola modernizácia kultúrnych domov na oboch stranách hranice s názvom Tatry nás spájajú, a nedelia – garancia trvalého rozvoja mesta Tvrdošín a gminy Kościelisko. Zmluvu podpísali primátor Ivan Šaško a starosta Bohdan Pitoń. Pod ich vedením sa spolupráca dostala na vysokú kvalitatívnu úroveň, o čom svedčia stretnutia samospráv, mládeže, športovcov, podni-

Zmluvu podpísali primátor Ivan Šaško a starosta Bohdan Pitoń. Foto: archív TS

kateľov a ďalších skupín obyvateľstva. Dôkazom sú najmä úspešné projekty, ktorých pozitívny vplyv na rozvoj pohraničnej oblasti na oboch stranách hranice je dnes už viditeľný, pretože priniesli konkrétne výsledky.

Zblíženie kultúr

Z eurofondov boli vybudované amfiteátre a turistické i re-

laxačné chodníky. Čo je však najdôležitejšie, boli splnené dlhodobé ciele, ktoré si partneri stanovili. Spoločným vypracovávaním a samotnou realizáciou týchto projektov došlo k zlepšeniu medziľudských vzťahov. Zlepšenie je vidieť najmä v spolupráci samospráv a školských zariadení. Výmeny detí a mládeže sa stali pravidelnými, čím sa

napĺňa dlhodobý cieľ na postupné odstraňovanie jazykovej bariéry. Zbližovanie slovenskej a poľskej kultúry sa uskutočnilo množstvom aktivít, z ktorých najvýznamnejšie sú folklórne festivaly, prehliadky dychových súborov, talentovaných detí z detských súborov, spoločenské stretnutia so zástupcami škôl a športovcami alebo výstavy

„V spoločných aktivitách budeme pokračovať aj v tomto roku,“ hovorí primátor mesta Tvrdošín Ivan Šaško. „Investovať chceme do cestovného ruchu. Čaká nás rekonštrukcia objektov slúžiacich pre cestovný ruch a rozvoj turizmu. Ide o rekonštrukcie hotelov a ciest. Zodpovedne môžem povedať, že nejde o malé projekty, na ktoré je potrebné spolufinancovanie mesta. Aj na tento prípad sme pripravení. Verím, že s finančnou rezervou, ktorú máme pripravenú a zanietením koordinačných štábov dovedieme aj tieto projekty do úspešného konca,“ dodáva na záver primátor.

PODUJATIE STOPA BEZ HRANÍC JE ZÁVISLÉ OD SNEHU Prísľub účasti prezidentov Slovenska a Poľska na lyžiarskych pretekoch Stopa bez hraníc je i v tomto roku spájaný s očakávaním, že budú pokračovať rokovania na tému konania zimných olympijských hier 2022. „Medzinárodné lyžiarske preteky Stopa bez hraníc sú jedným z dôkazov prosperujúcej cezhraničnej poľsko-slovenskej spolupráce a sú prísľubom toho, že olympijské hry by sa mohli stať realitou a mohli by prispieť k rozvoju prihraničných regiónov a zviditeľniť strednú Európu v celosvetovom meradle,“ priblížil jeden z organizátorov podujatia a primátor Tvrdošína Ivan Šaško.

Problémy so snehom

Medzi Tvrdošínom a družobnou obcou Kościelisko sa začala písať nová história lyžiarskych pretekov v roku 2009. Organizátori dali pre-

tekom názov Stopa bez hraníc. Konajú sa každoročne na trase Kościelisko Witow – Oravice. Na dvanásťkilometrovú trať sa stavia viac ako stovka nadšencov lyžovania, od tých najmladších až po tých najstarších, aby aj oni svojimi športovými výkonmi podporili túto cezhraničnú akciu, ktorá sa už dostala do povedomia turistov, lyžiarov, ale aj tých, ktorí sa radi popasujú s časom. Organizátori plánujú preteky uskutočniť koncom februára. Bude to tiež závisieť od snehových podmienok, ktoré im v súčasnosti neprajú. (ts)

Piaty ročník medzinárodných lyžiarskych pretekov Stopa bez hraníc. Ilustračné foto: TASR/Pavol Ďurčo

(ts)


číslo 1/2014

KULTÚRA

3

GOTICKÝ KOSTOLÍK SA TEŠÍ VYŠŠEJ NÁVŠTEVNOSTI Kostol Všetkých svätých, vzácny drevený gotický kostolík v hornooravskom Tvrdošíne, sa zaslúžene dostal do oveľa väčšieho povedomia širokej verejnosti. Podľa vedúcej oddelenia kultúry tamojšej radnice Anny Čelkovej za to môže zápis do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO v roku 2008. „Keďže je to jedna z mála sakrálnych stavieb tohto druhu, ktorých vlastníkom je mesto, je pre nás záväznou povinnosťou starať sa o túto významnú pamiatku,“ vysvetlila Anna Čelková s tým, že drevený kostolík podstúpil najhoršie obdobie v 80. rokoch minulého storočia, kedy hrozilo jeho nenávratné zničenie.

Potrebné opravy

V tejto súvislosti Anna Čelková pripomenula, že vedenie mestskej samosprávy sa vtedy zasadilo za záchranu drevenej stavby z prvej polovice 15. storočia. „V roku 1994 toto úsilie ocenila paneurópska organizácia Europa Nostra. Zápis do zoznamu UNESCO nám umožnil ešte viac zintenzívniť neustálu starostlivosť,“ po-

kračovala. „Za uplynulých päť rokov sa nám podarilo čiastočne zrekonštruovať šindľovú strechu či zlepšiť bezpečnostný monitorovací systém. Na základe výsledkov odborného výskumu by sa mal začať už na budúci rok realizovať projekt na odstránenie škodlivej vlhkosti a plesní z drevených sôch a stropu,“ spresnila Čelková.

Zvýšená návštevnosť

O zvýšenom záujme turistov svedčí podľa nej značný nárast návštevnosti. „Pred zápisom do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO bola mizivá, no iba počas posledného leta zavítali do nášho kostolíka už takmer dve tisícky zvedavcov. Snažíme sa v ňom organizovať čoraz viac rôznych príležitostných podujatí,“ dodala na záver Čelková. Kostolík patrí medzi najstaršie zachované architektonické pamiatky celej Oravy. Ilustračné foto: TASR/Martin Pavelek

TASR

Stavba bola zhotovená výhradne z dreva bez použitia kovových klincov. Ilustračné foto: TASR/Martin Pavelek

NOVÝ KATALÓG JE NA SVETE Oravské kultúrne stredisko zostavilo a vydalo v poradí už trinásty celoročný katalóg kultúrnych a športových podujatí. Podľa neho sa na Orave uskutočnia približne tri stovky najrôznejších príležitostných akcií miestneho, regionálneho, ale i celoštátneho významu. „Na príprave tohto katalógu sa podieľali desiatky miestnych samospráv a občianskych združení. Je tak nielen bohatou ponukou pre návštevníkov, ale aj dôkazom spolupráce rozmanitých organizácií,“ skonštatoval riaditeľ regionálneho kultúrneho strediska so sídlom v Dolnom Kubíne Miroslav Žabenský.

Pomôcka pre návštevníkov

Tradičný katalóg je podľa neho ľahko dostupnou a nesmierne

praktickou pomôckou pre všetkých potenciálnych návštevníkov Oravy. „Verím, že aj vďaka tejto iniciatíve prilákame na Oravu čo najviac domácich i zahraničných turistov. Zároveň chceme takýmto spôsobom inšpirovať organizátorov podujatí,“ vysvetlil. „Usilovali sme sa podrobne zmapovať čo najširšie spektrum plánovaných tohtoročných aktivít určite opäť veľmi pestrého kultúrno-spoločenského života na Orave. Prehľadná publikácia je k dispozícii v našich priestoroch a v elektronickej podobe na našej internetovej stránke,“ dodal Žabenský. TASR

Lákadlom pre turistov bude aj tento rok plavba na plti na rieke Orava. Ilustračné foto: TASR/Pavol Ďurčo


4

naĹĄe novinky

ROZHOVOR

0Ă?ä(=$72 .521,.$ Eva KurjakovĂĄ zo Zubrohlavy sa rozhodla zachrĂĄniĹĽ, Ä?o sa z oravskej histĂłrie eĹĄte dĂĄ. PĂ­ĹĄe ÄžudovĂŠ povesti z Bielej Oravy, zbiera a spolu s Ä?alĹĄĂ­mi nadĹĄencami sa snaŞí do Şivota uvĂĄdzaĹĽ ÄžudovĂŠ piesne predoĹĄlĂ˝ch generĂĄciĂ­. Aj do plĂĄtna, ktorĂŠ v minulosti tkali a v Ä?alekom svete ponĂşkali Hornooravci, vyĹĄĂ­va uĹž takmer zabudnutĂŠ motĂ­vy a vzory. Nielen z Oravy, ale z mnohĂ˝ch oblastĂ­ Slovenska. Aby sa na to vĹĄetko nezabudlo, ale tieĹž preto, Ĺže vĹĄetky tieto spĂ­sanĂŠ i povyĹĄĂ­vanĂŠ zbierky, ktorĂ˝ch mĂĄ Eva KurjakovĂĄ doslova plnĂş skriĹˆu, predstavujĂş skvosty, reprezentujĂşce i ceniace si um OravÄ?anov.

]Ako sa z ekonĂłmky Ä?i starostky stane spisovateÄžka? .HćVRPVDVWDODNURQLNiUNRX QDĂŁHMREFH]DĂžDODVRP]ELHUDĢ DMÄ?XGRYp]Y\N\ÂąURGLQQpLNDOHQGiUQH9ćDNDWRPXQiP]RVWDODFHOi]ELHUNDGHGLQVNĂŞFKFHORURĂžQĂŞFKLYLDQRĂžQĂŞFK]Y\NRY ]NWRUHMWHUD]ĂžHUSiPHYVSHYiFNRPV~ERUH3OiWHQQtNLYGLYDGHOQRPV~ERUH2PODGLQD 9WĂŞFKVSRPLHQNDFKÄ?XGtEROL QLHOHQ~GDMHDIDNW\SUHNURQLNXDOHDMSUHNUiVQHS~WDYRY\SRYHGDQpU{]QHXGDORVWLNWRUp YĂŁDNQDMPl]ĂžDVRYpKRKÄ?DGLVNDQHERORPRĂĽQpYĂŁHWN\RYHURYDĢVLYDUFKtYRFKDćDOĂŁtFK LQĂŁWLW~FLiFKDWDN]RVWDOLLED YPRMLFK]RĂŁLWRFK 5R]KRGODVRPVDĂĽHWRQHQHFKiPOHQWDN9HćYWĂŞFKYĂŞSRYHGLDFKRFKRWQHUR]SUiYDM~FLFKRUDYVNĂŞFKÄ?XGtMHFHOĂŞ ĂĽLYRWDNXOW~UDQDĂŁLFKSUHGNRY DQDWRVD~SOQH]DEXGQH$M QDQiV5iGLiWHOHYt]LHQiV]DYDÄ?XM~]DKUDQLĂžQĂŞPLSURJUDPDPL]DKUDQLĂžQRXNXOW~URX DP\VPHVDYQLFKDNRVLVWUDWLOL1DĂŁLSRWRPNRYLDVDRNXOW~UHRĂĽLYRWHQDĂŁLFKSUHGNRY DRQiVQHGR]YHGLDQLĂžDNVD RWRVDPLQHSRVWDUiPH$WDN Y]QLNDOLNQLĂĽN\SRYHVWtÂą3RYHVWLVSRG%DEHMKRU\  D3RYHVWLVSRG3LÄ?VND  0RPHQWiOQHSUDFXMHPQDGRNRQĂžHQt3RYHVWt]%LHOHM2UDY\ ]Povestiam, ktorĂ˝mi Eva KurjakovĂĄ rozĹĄiruje obzory najmä detskĂ˝ch Ä?itateÄžov, predchĂĄdzali viacerĂŠ knihy, naprĂ­klad monografie obce Zubrohlava, ZĂĄkamennĂŠho, RabÄ?Ă­c, ale aj o tradĂ­cii ochotnĂ­ckeho divadla. V roku 2005 vyĹĄiel jej SlovnĂ­k obce Zubrohlava a okolitĂ˝ch plĂĄtennĂ­ckych obcĂ­.

0iPGREUp]i]HPLHYURGLQH PDQüHODNWRUêPLIDQGtDNHć YLGtüHStãHPDOHERUREtPQHMDN~LQ~ÞLQQRVĢ]DVW~SLPD SULGRPiFLFKSUiFDFK&HOêüLYRWKUiYDORFKRWQtFNHGLYDGOR DMDVRPERODSULGHĢRFKNHć EROLPDOpDMGQHVFKRGtVSLHYDĢ GRV~ERUX3OiWHQQtNDWDNYLH SRFKRSLĢPRMHDNWLYLW\

]PĂ­ĹĄete, vyĹĄĂ­vate, venujete sa aktivitĂĄm v miestnom spevĂĄckom sĂşbore... RobĂ­te si nejakĂ˝ program, kedy Ä?o robiĹĽ? 1LHUREtPWRQDĂžRPiPSUiYH QiODGX$YV~ERUHQHVSLHYDP OHERVSHYPLQHMGH-DVRPOHQ ]R]ELHUDODSOiWHQQtFNHSLHVQH DGDODLFKSDQL0DUJLWH%DQDVRYHMNWRUiREQRYLODY=XEURKODYHWUDGtFLXGLYDGOD2PODGLQD LGRĂĽLQLHND]DĂžDODWLHWRSLHVQH QDFYLĂžRYDĢ ]PreÄ?o sa sĂşbor volĂĄ PlĂĄtennĂ­k? +LVWyULLSOiWHQQtFWYDQDKRUQHM 2UDYHVDYHQXMHPYODVWQHRGVDPpKR]DĂžLDWNXPRMHMNURQLNiUVNHMĂžLQQRVWLDP{ĂĽHPSRYHGDĢ ĂĽHQiVP{ĂĽHQDSÄŽÄ–DĢRSUiYQHQRXKUGRVĢRX9HÄ?PLVLYiĂĽLP NDĂĽGĂŞN~VRĂžHNUXĂžQHWNDQpKRSOiWQDQHY\KRGtPKRDOH R]GREtPKRYĂŞĂŁLYNRX3UiYH WiWR~FWDNSOiWHQQtFWYXQDĂŁLFK SUHGNRYY\~VWLODDMGRSRPHQRYDQLDVSHYiFNHKRV~ERUX3OiWHQQtN,QĂŁSLUiFLRXERODDMSUiFDRRUDYVNĂŞFKSOiWHQQtNRFK $QGUHMD3RORQFDNWRU~QDStVDO DNRXQLYHU]LWQĂŞĂŁWXGHQWYURNX 2QWDP]D]QDPHQDODM VORYiSOiWHQQtFN\FKSLHVQt$ĂĽ YURNXY\ĂŁODMHKRSUiFD NQLĂĽQHSRGQi]YRP2UDYVNt SOiWHQQtFL1RW\NSLHVÄ–DPXĂĽ QHEROLDOHQDĂŁL]XEURKODYVNtÄ?XGLDV~YHÄ?PLĂŁLNRYQt-HGHQVL

,OXVWUDÞQpIRWR7$653DYROĆXUÞR

SDPlWDOWRGUXKĂŞWDPWRDWDN ]DĢYHUHMQRVWL9]RU\QLHOHQY\Y]QLNORSiVPRRSOiWHQQtNRFK ĂŁtYDPDOH]iXMHPFRPRYĂŞĂŁLYN\ ]NRQNUpWQ\FKREODVWt6ORYHQ]Z vĂĄĹĄho diela vidieĹĽ, Ĺže plĂĄ- VNDLFKQDYĂŞVWDYNiFKDMSUHGtennĂ­ci sĂş vaĹĄa „srdcovka“. VWDYtPDXSR]RUQtPQDRGOLĂŁÄŒo z informĂĄciĂ­ o plĂĄtennĂ­- QRVWL9]RU\YĂŞĂŁLYLHNQDMPlWLH koch vĂĄs zaujalo najviac? ]PLQXORVWLNWRUpVD]DFKRYDOL 0DQĂĽHORYDEDENDNWRUiVDQD- QDSUtNODGQDUR]SDGDM~FRPVD URGLODYURNXPLUR]SUiYD- REUXVH]tVNDYDPDM]RVWUHWQXODĂĽHQDĂŁLSOiWHQtFLLĂŁOLFH]PRUH WtVRĂĽHQDPL]LQĂŞFKREODVWt6ORDLFKORćVWURVNRWDOD&H]PRUH" YHQVNDĂ˝ORYHNVLPQRKRNUiWDĂĽ 3UHGiYDĢSOiWQR"1H]GDORVDPL YWHG\XYHGRPtY]iFQRVĢWRKWR WR$VLFH]QHMDN~ULHNXÂąEDENH QD]ELHUDQpKRERKDWVWYDQDSUtVDWRWURFKXSRPRWDOR.HćüHPL NODGYSRYHVWLDFKĂžLYĂŞĂŁLYNiFK YĂŁDNDNRNURQLNiUNHNi]DOL]DSL- NHćQDQHXSR]RUQtDOHERLFK VRYDĢWDNVRP]DSLVRYDOD9ĂŁHW- RFHQtRGERUQtNHWQRJUDI NRÂąDMWRĂĽHLĂŁOLFH]WRPRUH %RORSRWRPSUHPÄ–DREURYVNĂŞP ]ÄŒo robĂ­te momentĂĄlne? SUHNYDSHQtPNHćVRPYDOPD- 3ULHEHĂĽQH]DSLVXMHPQD]ELHUDQp QDFKX=RUDY0DWLFLVORYHQVNHM DSRRYHURYDQpYHFLGRNURQLN\ QDĂŁODĂžOiQRN'~ND]XVLORYQRV- 6SRUDGLFN\VDPLSRGDUt]tVNDĢ WLVORYHQVNHMNGHEROLXYHUHM- QRYĂŞ~GDMWDNĂĽHWiPRMDNURQLQHQpGYDOLVW\]XEURKODYVNĂŞFK NDMHWDNĂŞVWiOHQHGRNRQĂžHQĂŞURSOiWHQQtNRYÂąMHGHQ]$OH[DQ- PiQDSRVWXSQHVRPVDGRVWDOD GULHY$IULNHGUXKĂŞ]-HUX]D- RGSRĂžLDWNXREFHDĂĽGRV~ĂžDVOHPD=RVWDODVRPRKURPHQi QRVWL.URQLNDGRURNXMH 3RWYUGLOLVDEDENLQHVORYiGR- XĂĽX]DYUHWi9\SUDFRYDODVRP VORYDVDYQLFK]PLHÄ–RYDOLRFHV- FHOĂŞ]R]QDPÄ?XGtNWRUtVDRGVĢDKRYDOLGR$PHULN\D(XUyWHĂ„ĂŁtIRPÂł S\1DFKiG]DVDQDLQWHUQHWRYHM ]SkriĹˆa plnĂĄ výťiviek svedÄ?Ă­ VWUiQNHQDĂŁHMREFHZZZ]XEo tom, Ĺže aj vyĹĄĂ­vanie je vaĹĄa URKODYDHX=LVĢXMHPĂĽHVNRUR NDĂĽGĂŞPiSUtEX]QĂŞFKY$PHveÄžkĂĄ zĂĄÄžuba... 9\ĂŁtYDPRGPODGRVWLWHUD]XĂĽ ULNHĂžLSRFHOHM(XUySH7H[W\ FLHOHQHÂąYĂŞĂŁLYN\]NDĂĽGHMRE- SUHUiEDPGRQHNRQHĂžQD ODVWL6ORYHQVND$MYRYĂŞĂŁLYNH MHSRGÄ?DPÄ–DSUHNUiVQHVORYHQ- ]Vie o  vaĹĄich aktivitĂĄch VNpGHGLĂžVWYRNWRUpWUHEDXNi- okolie?

9lÞãLQRXRWRPQHYHGLD$OH MDWRUREtPSUHWRĂĽHPDWR EDYt7UHEDSRĂžtWDĢVWĂŞP ĂĽHYĂŁHWNRPiRGR]YXDMGREU~DM]O~1LHNWRWRREGLYXMH QLHNWRNULWL]XMHQLHNWRP{ĂĽH SRYHGDĢĂžRVDFKYiOL$OH ]RNUXKXÄ?XGtNWRUĂŞFKSR]QiPPiPQDWLHWRDNWLYLW\ LEDGREU~RGR]YX$VLVRP PDODãĢDVWLHQDGREUĂŞFKÄ?XGt YRVYRMRPĂĽLYRWH

]A moĹžno je to aj tak, ako sa hovorĂ­: ÄŒo Ä?lovek seje, to Ĺžne... VidieĹĽ, Ĺže  tieto vaĹĄe celoĹživotnĂŠ zĂĄÄžuby vĂĄm prinĂĄĹĄajĂş veÄžkĂŠ uspokojenie a radosĹĽ. Ale zaiste vĂĄs teĹĄia aj stretnutia s ĞuÄ?mi „rovnakej krvnej skupiny“... 8UĂžLWH6RPUDGDPHG]LÄ?XćPLÂąSRĂž~YDPLFKUR]SUiYDQLDVWUHWiYDPHVDQDU{]Q\FK YĂŞVWDYNiFKDOHLQDVSRPtQDQĂŞFKQiFYLNRFKDY\VW~SHQLDFK V~ERURY 6 QDĂŁtP V~ERURPFKRGtPHQDU{]QH SRGXMDWLD.RQFRPURNDV~ERU SUHFYLĂžRYDOYLDQRĂžQpSiVPR ]R=XEURKODY\D]MHKRVSHYXĂŁOLDĂĽ]LPRPULDYN\SRWHOH WDNpWRERORNUiVQH$MWRMH WRĂžRQDSÄŽÄ–DP{MĂĽLYRW ZZZGROQ\NXELQVN


Ä?Ă­slo 1/2014

KULTĂšRA

5

6Ă&#x2019;Ă˝$6ÄĄ283/(629(-6(=Ă?1< BĂ?VALI ARISTOKRATICKĂ&#x2030; %Ă&#x2C6;/<,328/,Ă˝1e=Ă&#x2C6;%$9< YRPREGREtDOHDMSULLQĂŞFK UR]OLĂžQĂŞFKSUtOHĂĽLWRVWLDFK pri korunovĂĄciĂĄch, zĂĄsnubĂĄch a podobne.

3OHVMHYüG\Yê]QDPQRXVSRORÞHQVNRXXGDORVĢRX,OXVWUDÞQpIRWR7$65

Ples mal uĹž v minulosti vĂ˝znamnĂŠ funkcie. Jednak Ä?loveka uvĂĄdzal do spoloÄ?nosti a jednak spoloÄ?enstvo, ktorĂŠ ho organizovalo, dĂĄvalo prostrednĂ­ctvom plesu o sebe vedieĹĽ. Bola to takĂĄ reflexia a zĂĄroveĹ&#x2C6; snaha vyjadriĹĽ sa k tomu, Ä?o sa aktuĂĄlne dialo. SĂşÄ?asĹĽou toho vĹĄetkĂŠho bola, samozrejme, etiketa, ale aj rĂ´zne ÄžudovĂŠ zvyky. Viac nĂĄm o tom porozprĂĄval nĂĄrodopisec Juraj Zajonc z EtnografickĂŠho Ăşstavu Slovenskej akadĂŠmie vied.

]AkĂ˝ je rozdiel medzi bĂĄlom a plesom? Len v pĂ´vode slov. BĂĄl je nĂĄzov vychĂĄdzajĂşci z romĂĄnskeKRVORYDEDODUHĂžR]QDPHQi WDQFRYDĢDSOHVMHRGYRGHnĂ˝ od staroslovanskĂŠho sloYDSOHVFĂžLĂĽHWDQHĂžQtN3OHV ĂžLEiOWRERODVSRORĂžHQVNi]ibava s tancom, na ktorĂş sa posielali pozvĂĄnky. Od 17. storoĂžLDVDDNRR]QDĂžHQLHWDNĂŞFKWR zĂĄbav objavuje aj slovo reGXWD9Ă˝HFKiFKVDSRXĂĽtYDO LQi]RYĂŁLEÄ&#x153;LQN\NWRUĂŞSRWRP preĹĄiel aj na Slovensko, v podobe ĹĄibrinky. Tento sa poXĂĽtYDOKODYQHQD]iSDGQRP 6ORYHQVNX1i]RYĂŁLEÄ&#x153;LQN\

]A Ä?o faĹĄiangovĂŠ zvyky, tie sa kedy zaÄ?ali dodrĹžiavaĹĽ? Zvyky spojenĂŠ s faĹĄiangami, NWRUpV~ĂĽLYpDMGQHVPDM~S{YRGQDMPlYVWUHGRYHNX)DĂŁLDQJ\V~RG7URFKNUiÄ?RYGR 3RSROFRYHM VWUHG\ NWRUi MH GQtSUHG9HÄ?NRXQRFRX-H to teda obdobie medzi dvomi YHÄ?NĂŞPLFLUNHYQĂŞPLVYLDWNDPL D]SRKÄ?DGXĂžORYHNDPLQXOĂŞFK VWRURĂžtWREROĂžDVYĂŞUD]QHM]PHQ\YHÄ?NpKRXYRÄ?QHQLDD]iEDY Ä?XGLDPDOLDMLQĂŞVS{VREVWUDYRYDQLDOHERYHGHOLĂĽHLFK ĂžDNiGÄ&#x2013;RYĂŞS{VW6ORYRNDUneval, ktorĂŠ vzniklo s karnevaORYRXWUDGtFLRXY7DOLDQVNXWR VDPRQDSRYHGiSUHWRĂĽHYRÄ?QHKRPRĂĽQRSUHORĂĽLĢDNRPDsopust, teda vzdanie sa mäsa. )DĂŁLDQJRYp]Y\N\NWRUpV~RG VWRURĂžLD]QiPHDM]~]HPLD Slovenska, v sebe spĂĄjajĂş prvN\NDUQHYDOXDSOHVRY3RNLDÄ? YVWRURĂžtVDYPHVWiFKSRXOLĂžQpNDUQHYDORYp]iEDY\XĂĽ QHNRQDOLQDMPlSUHĂžDVWp]iND]\QDGHGLQiFKLFKWUDGtFLD ĂĽLMHDMGQHV+ODYQĂŞPLIDĂŁLDQgovĂ˝mi podujatiami miest boli a sĂş bĂĄly a plesy.

BĂ˝vali, ale to nebol spĂ´VRE]iEDY\Y\VRNHMĂŁÄ?DFKW\7RXĂĽEROD]iEDYDLQĂŞFK VNXStQRE\YDWHÄ?RYPHVWD(ĂŁWH Y VWRURĂžt PDOD SRGREX SRXOLĂžQpKRVSULHYRGXYPDVNiFKVWDQFRP.HÄ&#x2021;VDSR]ULHWHQDSUtNODGQDREUD]\+LHURQ\PD%RVFKDDOHERÄ&#x2021;DOĂŁtFK stredovekĂ˝ch maliarov, nĂĄjdete tam vĂ˝javy z faĹĄiangovĂ˝ch sprievodov, ktorĂŠ bĂ˝vali v mestĂĄch. Na dedinĂĄch zostali takĂŠ zvyky dodnes. V mestĂĄch tĂĄto podoba faĹĄiangovej zĂĄbavy zanikla a zĂĄbavy s tancom v uzatvorenom priestore, teda bĂĄly alebo plesy, sa poVWXSQHVWDOLV~ĂžDVĢRXVYLDWNRvania vĹĄetkĂ˝ch vrstiev mestVNpKRRE\YDWHÄ?VWYD

]VrĂĄĹĽme sa eĹĄte k pouliÄ?nĂ˝m sprievodom. Boli nieÄ?Ă­m vĂ˝nimoÄ?nĂŠ? 0DOLGRVĢYHÄ?NĂŞYĂŞ]QDPSUH VSRORĂžHQVWYRPHVWDĂžLGHGLQ\3RĂžDVVSULHYRGXVDÄ?XGLD PRKOLVSUiYDĢDNRFKFHOL]PHQRXRGHYXPRKOL]PHQLĢVYRMX LGHQWLWX0RKOLQDSUtNODGSDURGRYDĢRVRE\VWRMDFHYVSRORĂžQRVWLQDGQLPLEH]WRKR DE\EROL]DWRSRWUHVWDQt%ROR WRREGRELHNHG\Ä?XGLDPRKOL SUH]HQWRYDĢYHFLNWRUpVDLP QHSiĂžLOLYVSRORĂžQRVWL6WĂŞP V~YLVtDMY]QLNPQRKĂŞFKIDĂŁLDQJRYĂŞFKĂžLNDUQHYDORYĂŞFK masiek. Niekto sa mohol pre]OLHFĢ]DNUiÄ?DDOHERULFKWiUD DY\NULĂžDĢĂžRVDPXQHSiĂžLOR

YPDVNiFKSRXOLFLDFKQDĂžR GR]HUDODFLViUVNRNUiÄ?RYVNi SROtFLD3ODWLOLDMU{]QHSUtND]\ĂžDVWRQHStVDQpDWĂŞNDM~FH VDREOLHNDQLDĂĽLHQ]UR]OLĂžQĂŞFK VSRORĂžHQVNĂŞFKYUVWLHY

]V 19. storoÄ?Ă­ nastali urÄ?itĂŠ spoloÄ?enskĂŠ zmeny. ZaÄ?ali vznikaĹĽ rĂ´zne profesionĂĄlne i zĂĄujmovĂŠ spolky. Odrazili sa tieto skutoÄ?nosti aj na organizovanĂ­ plesov? 9\WYRULODVDVSRORĂžQRVĢNWRUi]DĂžDODÄ?XGtVWDYDĢQDMHGQX ~URYHÄ&#x2013;DWDNVDYHÄ?PLUR]ĂŁtrila aj ĹĄkĂĄla organizĂĄtorov pleVRY9Ä&#x2021;DNDVSRONRPYVW~SLOL do YHUHMQpKRVSRORĂžHQVNpKR ĂĽLYRWDLQRYpVNXSLQ\RE\YDWHÄ?RY3R]iPRĂĽQHMĂŁtFKPHãĢDQRFKDMUHPHVHOQtFLĂĽHQ\ URERWQtFLĂĽLGLDĂžRVDRGUiĂĽDORDMYQiUDVWHSRĂžWXSOHsov a bĂĄlov. V druhej polovici VWRURĂžLDEROLSOHV\SURVWULHGNRPSUH]HQWiFLHDXSHYÄ&#x2013;RYDQLDPHĂŁWLDQVWYDDSRĂžHWLFK RUJDQL]iWRURYQDUDVWDO3OHV\ EiO\D]iEDY\EROLG{OHĂĽLWĂŞPL situĂĄciami, v ktorĂ˝ch jednotliYpVNXSLQ\RE\YDWHÄ?RYPHVWD SUH]HQWRYDOLVYRMHVSRORĂžHQVNp postavenie a nĂĄzory.

]Boli plesy aj v minulosti zameranĂŠ tematicky tak, ako je to zvykom dnes? ]Bratislava sa v 16. storoÄ?Ă­ Ă˝DVWRWREROLPDĂŁNDUQpSOHV\ Y]QLNROYVWRURĂžtDR]QDĂžR- stala korunovaÄ?nĂ˝m ktorĂŠ reagovali na aktuĂĄlnu val zĂĄbavy organizovanĂŠ spol- mestom. BĂ˝vali tu uĹž vtedy situĂĄciu, ktorĂĄ bola vo svete. NRP6RNRO3UYĂŞUD]VDREMDYLO plesy? 9ĂĽG\VDXUĂžLODWHPDWLNDSOHVX v roku 1865 v sĂşvislosti so zĂĄ- Ă&#x2C6;QRSUHWRĂĽHVDVHPSUHVtGOLDERORVSRORĂžHQVN\ĂĽLDGDQpDE\ EDYRXĂžOHQRY6RNRODY3UDKH ODY\VRNiXKRUVNiĂŁÄ?DFKWDDSUL ]PoÄ?as zĂĄbav v mestĂĄch MXKRVWLDGRGUĂĽDOL'RNRQFDDM YĂŁHWNĂŞFKYĂŞ]QDPQĂŞFKSUtOHĂĽL- a  na plesoch sa urÄ?ite v BratislavskĂ˝ch novinĂĄch boli ]DĂĄ sa urÄ?iĹĽ presnĂ˝ WRVWLDFKĂžLXĂĽSULNRUXQRYiFLL museli dodrĹžiavaĹĽ aj rĂ´zne ponuky na to, kde a akĂŠ masky termĂ­n, kedy sa zaÄ?alo rĂ´znych rodinnĂ˝ch oslavĂĄch pravidlĂĄ a nariadenia. V~NGLVSR]tFLLDNWRLFKY\hovoriĹĽ o plesovej sezĂłne, YNUiÄ?RYVNHMURGLQHLYSURV- 6DPR]UHMPH ĂĽH SODWLOD KRWRYXMH3OHVRYRXVH]yQRX kedy a kde vlastne vznikla? WUHGtĂŁÄ?DFKW\NWRUiĂĽLODY%UD- a dodnes existuje plesovĂĄ eti- ĂĽLORFHOpPHVWR0DORWRDMXU3UHGRYĂŁHWNĂŞP LGH R GYRU- tislave a mala tu palĂĄce, sa ko- NHWDNWRUiXUĂžXMHDNRVDVSUi- ĂžLWĂŞHNRQRPLFNĂŞHIHNWSUHskĂŠ bĂĄly a plesy najvyĹĄĹĄej QDOLSOHV\$WRQLHOHQYĂžDVH YDĢQDSOHVHĂžLEiOH)DĂŁLDQJR- WRĂĽHVDSUHQDMDODViODQLHNWR ĂŁÄ?DFKW\ NWRUp PDM~ S{YRG IDĂŁLDQJRY3DWULOLPHG]LQHDM vĂŠ zĂĄbavy v mestĂĄch najmä od PXVHOXĂŁLĢPDVN\QLHNWR]DYVWRURĂžtYR)UDQF~]- plesy v maskĂĄch, ktorĂŠ vĹĄak VWRURĂžLDUHJXORYDOLQDULD- EH]SHĂžRYDOYĂŞ]GREXDSRGREVNX3RVWXSQHVD]SDQRYQtF- boli viazanĂŠ prĂĄve na faĹĄiangy. GHQLDNWRUp]YlÞãDSULND]RYD- ne. V novinĂĄch bol uverejnenĂ˝ OLD]DND]RYDOLDNRVDÄ?XGLD plesovĂ˝ program na celĂş pleN\FKGYRURYD]SDQVNĂŞFKVtGLHO)UDQF~]VNDUR]ĂŁtULOLGR ]Ale bĂ˝vali aj faĹĄiangovĂŠ PDM~VSUiYDĢREOLHNDĢ9URNX VRY~VH]yQX Ä&#x2021;DOĂŁtFKNUDMtQ(XUyS\1HNR- zĂĄbavy mimo ĹĄÄžachtickĂ˝ch EROY3UHĂŁSĤUVN\FKQRYLnĂĄch vydanĂ˝ zĂĄkaz chodenia TASR nali sa vĹĄak len vo faĹĄiango- palĂĄcov.


6

naše novinky

ZDRAVIE

ČO NÁM SIGNALIZUJE TELO Podľa celostnej medicíny existuje súvislosť medzi chorobami a našou psychikou. Upozornia nás na to niektoré základné signály, ktoré naznačia, prečo a ako vznikol zdravotný problém. Alternatívna medicína zasa vychádza z teórie, že všetko v živote má byť v rovnováhe a nemáme nič preháňať – ani svoje túžby, činy alebo predstavy. Ak si neosvojíme tento názor, odrazí sa to na našom zdraví. Keď už musíme riešiť zdravotný problém, mali by sme položiť otázku, v čom nám ochorenie bráni, aké máme pri ňom pocity.

Čaj je jedným z najobľúbenejších nápojov na svete.

NIE JE ČAJ AKO ČAJ Čaj je jedným z najobľúbenejších nápojov na svete. V zimnom období je vhodným doplnkom pitného režimu a náhradou za minerálne vody. Kým donedávna bol výber čajov obmedzený na čierny čaj, v súčasnosti konzumenti od čaju očakávajú viac ako len tmavú tekutinu na zahriatie. Ak napríklad odmietame vidieť, čo sa deje okolo nás, začneme mať problémy so zrakom. Ilustračné foto: TASR/MIT

Pravá alebo ľavá strana

Pri zdravotných problémoch na pravej strane tela, ktorá signalizuje mužskú energiu, máme problém s manželom, partnerom, otcom alebo s ďalšími významnými mužmi v našom živote. Trebárs aj so šéfom. Bolesti na ľavej strane zasa hovoria o konfliktoch (nedoriešených vzťahoch) so ženami – s matkou, priateľkou, sestrou, partnerkou.

Symbolika chorôb

Je jednoduchá a ľahko si ju zapamätáme. Ak napríklad odmietame vidieť, čo sa deje okolo nás, začneme mať problémy so zrakom. Pri bolestiach pravého ucha odmietame počúvať muža, nechceme počuť, čo nám hovorí, je nám to nepríjemné. Ak „neposlúcha“ to ľavé, nezaujíma nás názor ženy, odmietame ho. Kolená tiež vypovedajú o našom vnútornom rozpoložení – ak bolia a bránia nám v pohybe, uviazli sme v živote. Sami sebe bránime v pohybe dopredu, v rozvoji, neriešime

nepríjemné záležitosti, stagnujeme, uviazli sme v živote. Návšteva gastroenterologickej ambulancie znamená, že trávenie nefunguje ako by malo. Dôvodom je, že odmietame vnútorne prijať a spracovať to, čo nám život prináša. Párové orgány, napríklad obličky, vypovedajú o našich vzťahových problémoch. Bolesti chrbta signalizujú, že sme si na plecia nabrali príliš veľa, často zbytočnosti a nevládzeme to uniesť. Ak sa nesnažíme byť tým, kým chceme a zdá sa nám, že nám zo života ide prasknúť hlava, prenasledujú nás migrény. Onkologické ochorenie je dôsledkom vážneho emocionálneho zranenia v detstve alebo v dospelosti. Krvácanie naznačuje stratu radosti zo života. Ak sa človek cíti ohrozený, je v neustálom strese a neistote, doplatí na to zvýšeným cholesterolom. Preto má s ním v súčasnosti problém toľko ľudí. (mm)

Kto si uvaril prvý hrnček?

Dejiny čaju sa začali písať pred viac ako štyri a pol tisíc rokmi. Z čínskej mytológie sa dozvedáme, ako istý vzdelaný vládca sedel pod stromom, kým jeho sluha varil vodu. Vtom mu do nej padol lístok, no namiesto toho, aby vývar vylial, sa vládca rozhodol, že ho ochutná. Tým stromom bol divý čajovník. Vďaka tejto náhode môžeme dnes vychutnávať rôzne druhy čaju.

„Čaj nie je o trendoch, ale o zdraví a prevencii“. lený čaj je úžasný nápoj niekoľko storočí a jeho účinky sú známe. Východná, v tomto smere vyspelejšia kultúra, to pochopila hneď. Žiaľ, naša spoločnosť sa prebúdza až teraz,“ myslí si Radim Vilhan, prevádzkovateľ čajovne v Lučenci.

Čajom proti chorobám

Tento nápoj, či už horúci, alebo chladený, je nielen výborný na osvieženie, ale zároveň dodáva telu mnoho potrebných živín ako vápnik, zinok, kyselina listová či vitamíny B1, B2 a B6. Pri jeho pití zohráva istú úlohu aj pohodlie, ktoré v tom čase prežívame. Je dôležité si pri čaji oddýchnuť. Takéto pozastavenie pri šálke horúceho nápoja vám pomôže zahnať každodenný zhon a stres, a rovnako tým pomôžete svojmu telu. „Čaj nie je o trendoch, ale o zdraví a prevencii. Ze-

Rôznorodosť pre každého

Trendom v súčasnosti sú ovocné čaje a zelený čaj s príchuťou. Považuje aj predajca čajov zelený čaj s príchuťou za vhodný? „V našich sypaných čajoch je základ vždy rovnaký, napríklad v zelenom čaji je to väčšinou Ceylon Sencha, avšak nie všetci ľudia majú radi trpkú chuť zeleného čaju. Preto existujú rôzne variácie zelených čajov s prímesou ovocia a bylín. Nehovoríme však o chemickej aróme, ale o reálnej

bylinke a reálnom ovocí, ktoré je tam aj vidieť, že sa tam nachádza. Tým dostane čistý zelený čaj nový nádych, novú chuť a je konzumovateľnejší pre širšiu skupinu milovníkov čajov,“ vysvetľuje Vilhan. Zároveň dodáva, že za skutočný čaj považuje len sypaný čaj, kde je možné rozlíšiť jeho zloženie. Od „sáčkového“ čaju sa dištancuje.

Obľúbené druhy

Ešte pred päťdesiatimi rokmi bol na vrchole slávy čierny „ruský“ čaj, dnes ľudia žiadajú od čaju aj iné vlastnosti ako chuť. „Čo zákazníci najviac žiadajú je relatívne. Záleží na ročnom období a na probléme, aký chce zákazník riešiť. Pred letom sa najviac predáva čaj PuErh, ktorý má najvýraznejšie účinky pri odbúravaní tukov, znižovaní cholesterolu a detoxikácii organizmu. Celoročne sú to však ovocné čaje, zelené čaje a Rooibos. Do popredia sa už tlačí Lapacho a Vilcacora pre ich skutočne skvostné účinky na organizmus. Ľudia sa prebúdzajú a začínajú chápať, že chodiť po lekárňach a jesť pilulku za pilulkou nie je vždy najsprávnejšie riešenie,“ dodáva Vilhan. (mha), ilustračné foto: TASR/Henrich Mišovič


číslo 1/2014

SPRAVODAJSTVO

7

ZUBÁRI ŽIADAJÚ PRÍSNEJŠIE PREVERENIE KOLEGOV Z UKRAJINY

DOPRAVNÁ AKCIA POLÍCIA VYUŽÍVA OBJEKTÍVNU ZODPOVEDNOSŤ Pri celoslovenskej dopravnej akcii, ktorá prebieha v týchto dňoch, policajti využívajú takzvanú objektívnu zodpovednosť. V praxi to znamená, že ak vodič prekročí maximálnu povolenú rýchlosť a zachytí to polícia, pokutu zašle poštou na adresu majiteľa vozidla. Objektívna zodpovednosť bola do legislatívy zavedená ešte v júli 2012, policajti však doposiaľ nemajú systém, ktorý by fungoval automaticky, keď zaznamená priestupok. „Po zadokumentovaní priestupku policajti overia identitu majiteľa alebo držiteľa vozidla v policajných evidenciách, manuálne vyhotovia platobný rozkaz aj s fotodokumentáciou o spáchaní priestupku a odošlú priestup-

covi,“ uviedla hovorkyňa policajného prezídia Denisa Baloghová. Policajti používajú to, čo majú. „Využívame technické prostriedky, ktoré máme k dispozícii, čiže radary v autách, videokamery i prenosné radary. Zameriavame sa najmä na nebezpečné a rizikové úseky s hustou premávkou, kde nie je možné z hľadiska bezpečnosti zastavovať vodičov porušujúcich zákon,“ povedala hovorkyňa.

Celoslovenskú akciu vyhlásilo Prezídium Policajného zboru od 14. januára až do odvolania. „Hovorcovia jednotlivých krajských riaditeľstiev o nej verejnosť informujú deň vopred,“ uviedla Baloghová. V jednotlivých krajoch totiž prebiehajú kontroly podľa vlastnej bezpečnostnej analýzy. Cieľom kontrol je znížiť počet dopravných nehôd s následkami na zdraví a životoch. Prezídium očakáva prvé výsledky celoslovenskej akcie v priebehu budúceho týždňa. Text a foto: TASR

Slovenskí zubári žiadajú, aby štát prísnejšie preveroval ich kolegov z Ukrajiny a ďalších krajín mimo EÚ, ktorí chcú pôsobiť na Slovensku. Podľa Slovenskej komory zubných lekárov (SKZL) v SR momentálne pôsobí 33 zubárov z Ukrajiny, v susednom Česku je ich 112. Členka prezídia komory Neda Markovská hovorí, že žiadostí od ukrajinských lekárov začalo pribúdať na Slovensku práve po tom, ako preverovanie vzdelania a schopností sprísnili Česi. „Chceme vedieť, či dokážu správne a bezpečne ošetriť pacienta, či vedia legislatívu a jazyk. Nikto ich odtiaľto nevyháňa, ale chceme to vedieť,“ povedala na tlačovej konferencii. Momentálne podľa nej doklady uchádzača z krajín mimo EÚ posudzujú úradníci na ministerstve školstva. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) s návrhom sprísniť uznávanie vzdelania u lekárov prichádzajúcich z krajín mimo EÚ nesúhlasí. Tvrdí, že ide o zákonný postup uznávania kvalifi kácií

v kompetencii ministerstva školstva. Podľa hovorkyne ministerstva zdravotníctva Martiny Lidinskej sa dá tlak zo strany zubárov vnímať aj ako obava zo straty doterajších pacientov – zákazníkov. MZ podľa nej nezaznamenalo žiadne podnety od občanov, v ktorých by sa sťažovali na nedostatočnú kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti zo strany ukrajinských zubných lekárov. Naopak, na ministerstvo prišlo niekoľko e-mailov od pacientov, ktorí práve prístup zahraničných lekárov vyzdvihovali a s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou boli spokojní. TASR

REKONŠTRUKCIA ŠTÁTNEJ OPERY V BANSKEJ BYSTRICI Ministerstvo kultúry plánuje dokončiť rekonštrukciu Štátnej opery v Banskej Bystrici. Ako potvrdil šéf rezortu kultúry Marek Maďarič, práce sa možno začnú na budúci rok.

Momentálne má ministerstvo zdroje na vypracovanie aktualizovanej projektovej dokumentácie, pričom hľadá jej zhotoviteľa. Jej predpokladaná hodnota je 432 995

Štátna opera v Banskej Bystrici čaká na rekonštrukciu. Foto: Michaela Ivaničová

eur. Ako Maďarič pripomenul, v minulosti sa zrenovovala časť Štátnej opery, ktorá bola v havarijnom stave. Na komplexné práce neboli zdroje. „Preto sa na druhú časť musí projekt inovovať, a potom, ak budú aj finančné prostriedky, spustiť obstarávanie samotnej rekonštrukcie,“ priblížil. Štátna opera na základe vyhláseného verejného obstarávania v roku 2003 uzatvorila zmluvu na vypracovanie komplexnej projektovej dokumentácie na jej dostavbu. Tá pochádza z roku 2005. Z dôvodu nedostatku peňazí sa prestavba nezačala. Čiastočné stavebné úpravy v rokoch 2008 až 2010 iba odstránili existujúci havarijný stav. „Z dôvodu, že časť objektov

Minister kultúry Marek Maďarič.

sa znovu dostáva do havarijného stavu, je urýchlene potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu na komplexnú rekonštrukciu, ktorá bude potrebná pre výber dodávateľa stavebných prác,“ upozorňuje ministerstvo. Nové časti projektovej dokumentácie budú zamerané

na zvyšné priestory v areáli historickej budovy tejto národnej kultúrnej pamiatky a objektov v areáli skladov a výrobných dielní na Jegorovovej ulici, ktoré neboli súčasťou pôvodnej dokumentácie z roku 2005. Text a foto: TASR


8

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

NOVOROČNÉ STRETNUTIE S DIPLOMATMI MICHAL HORSKÝ:

KAMPAŇ Od momentu zoficiálnenia 15 kandidátov na prezidenta sa reálne rozbieha volebná kampaň. Hneď v jej počiatkoch ponúkam občanovi tri momenty na zamyslenie. Prvým je rozdelenie kandidátov na zhruba dve polovice. Prvá celkom zreteľne predstavuje kandidátov, ktorí majú snahu skutočne sa stať hlavou štátu. Tá druhá polovica úplne beznádejne demonštruje, že o funkcii prezidenta, o jeho ústavnom postavení, nemá najmenšie tušenie. Sú to osobnosti, ktoré sa rozhodli kandidovať z rôznych dôvodov. Nemyslím si, že sami veria, že postúpia do druhého kola alebo dokonca, že zvládnu funkciu prezidenta. Ďalší zaujímavý moment je tak trochu úsmevný. V zásade celá skupina prezidentských kandidátov nebojuje o to, aby predstavila občanom vlastný program, ale o to, kto z nich sa stane rivalom Roberta Fica v druhom kole. Bude to stačiť? Občan zvažuje kto a ako prezentuje svoju budúcu úlohu prezidenta a nie, kto sa stane antificovským vyzývateľom. Tretí moment súvisí s tzv. antipolitikou. Ústrednými témami kampane niektorých prezidentských kandidátov sa stáva podivná prezentácia toho, že budúcim prezidentom by mali byť práve preto, že s vrcholovou politikou nemajú žiadne skúsenosti. Hľadať a voliť niekoho s takouto sebaponukou na vážnu funkciu prvého občana štátu je vážnym omylom takto uvažujúcich kandidátov. A myslím, že občania to patrične „ocenia“.

Proeurópskosť Slovenska vyzdvihol vo svojom príhovore prezident Ivan Gašparovič počas novoročného stretnutia (15. 1.) s predstaviteľmi diplomatického zboru akreditovanými v SR. Ako však podotkol, treba sa viac venovať problémom občanov, zrozumiteľnejšie a presvedčivejšie im vysvetľovať európske rozhodnutia. „Iba tak nedáme priestor posilňovaniu populistických a extrémistických zoskupení, ktorých vplyv sa vo viacerých krajinách nebezpečne šíri. Aj my na Slovensku si uvedomujeme tieto riziká a nesmieme ich podceňovať už v prvých náznakoch,“ zdôraznil prezident. Slovensko podľa neho nastupuje do náročného volebného roka, počas ktorého si občania zvolia novú hlavu štátu, europoslancov, ako aj primátorov, starostov a mestských poslancov. V tejto súvislosti vyslovil želanie, aby sa v centre kampaní objavovali

Ivan Gašparovič a apoštolský nuncius Svätej stolice v SR Mario Giordana.

témy hospodárskeho a sociálneho rastu, zápasu s nezamestnanosťou či duchovnej obnovy spoločnosti. „Nie zástupné témy, ktoré vnášajú do myslí ľudí zmätok, nenávisť, depresiu a prehlbovanie polarizácie spoločnosti,“ podčiarkol Gašparovič.

Apoštolský nuncius Svätej stolice v SR Mario Giordana sa v mene pozvaných hostí poďakoval prezidentovi a ministrovi zahraničných vecí Miroslavovi Lajčákovi za ich aktívnu spoluprácu a za ich neustálu pomoc pri výkone diplomatickej

misie veľvyslancov. „Robili ste ju ľahšou,“ poznamenal. Rovnako vyzdvihol otvorený dialóg a úctu, ktorú najvyšší ústavný činiteľ SR preukazoval voči ich práci počas oboch funkčných období. Text a foto: TASR

TASR: STARONOVÝ GENERÁLNY RIADITEĽ

Sebastian Kurz a Miroslav Lajčák.

EURÓPA MLADNE Na pozvanie podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka pricestoval vo štvrtok 16. januára 2014 na oficiálnu návštevu Slovenska nový rakúsky spol-

kový minister pre európske a medzinárodné záležitosti Sebastian Kurz. Hlavným cieľom návštevy bolo potvrdenie dynamicky sa rozvíjajúceho partnerstva a vzťahy medzi oboma krajinami. Práve Bratislava bola jednou

z prvých zahraničných ciest najmladšieho európskeho ministra (27 r.), ktorý sa stal šéfom rakúskej diplomacie len v decembri. Text a foto: TASR

Správna rada TASR v polovici januára do funkcie generálneho riaditeľa opätovne zvolila terajšieho šéfa agentúry Jaroslava Rezníka. Súčasnému riaditeľovi končí mandát 29. apríla. Správna rada preto 2. decembra 2013 rozbehla výberové konanie, do ktorého sa ako jediný kandidát prihlásil J. Rezník. TASR


číslo 1/2014

SPRAVODAJSTVO

9

TRADÍCIA TROCH SVÄTOPLUKOVÝCH PRÚTOV Tradícia troch Svätoplukových prútov, ktorú nám v detstve vštepovali do hláv, by mala byť receptom pre spoločný postup prezidenta, predsedu NR SR aj predsedu vlády. Vo svojom príhovore na začiatku stretnutia s osobnosťami politického, spoločenského, vedeckého a športového života to vyhlásil predseda vlády SR a kandidát na prezidenta Robert Fico. „Všetci si uvedomujeme, že najmä stabilita bude základným predpokladom riešenia výziev, ktorým je SR vystavená,“ deklaroval. Podľa Fica prezident musí byť vlastenecký, presadzovať národnoštátne záujmy Slovenska a reprezentovať ho v zahraničí. „V prípade môjho zvolenia ponúknem

parlamentu aj vláde spoluprácu v zahranično-politickej oblasti a pôjdem tak ďaleko, ako to len bude možné na základe vzájomnej dohody,“ avizoval. Fico zároveň vyjadril presvedčenie, že prezident musí zvládnuť svoje poslanie okamžite a nemôže sa učiť počas výkonu mandátu. „Dôležitá je znalosť slovenského politického prostredia, korektné vzťahy so sociálnymi partnermi a osobné kontakty s mnohými zahraničnými predstaviteľmi. Som pripravený ponúknuť všetko politické umenie a medzinárodné

Robert Fico, Ladislav Petráš a Róbert Vittek.

zázemie, ktoré som vytváral počas viac ako 20-ročnej kariéry politika a právnika,“ dodal. Medzi osobnosťami, ktoré prijali pozvanie, boli minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD), minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD), minister kultúry Marek Maďarič (Smer-SD), generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Železiarne Podbrezová, a. s., Vladimír Soták, prezident KOZ SR Jozef Kollár, rektor Ekonomickej univerzity Bratislava Rudolf Sivák, predseda ZMOS-u a primátor Nitry Jozef Dvonč, prezident

Slovenskej rektorskej konferencie Libor Vozár, predseda SAV Jaromír Pastorek aj historik, prozaik a publicista Pavel Dvořák. Pozvaní boli aj spisovateľ Peter Jaroš, režišér Juraj Jakubisko, maliar Ivan Pavle, prednosta Neurochirurgickej kliniky FNsP na Kramároch Juraj Šteňo, hokejový tréner František Hossa, futbalový reprezentant Róbert Vittek, bývalý slovenský futbalista a tréner Ladislav Petráš, predseda Slovenského paralympijského výboru Ján Riapoš a predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku Ján Lipiansky.

Stretnutia sa zúčastnili aj zakladateľ umeleckého súboru Lúčnica Štefan Nosáľ, prednostka anatomického ústavu a študijná prodekanka Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Eliška Kubíková, prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Igor Nemeček, prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik a vedec a lekár Ján Štencl. Pre pracovnú zaneprázdnenosť sa nedostavila len moderátorka a riaditeľka Slovenského inštitútu vo Viedni Alena Heribanová. Text a foto: TASR

PREDSEDOM NOVEJ STRANY TIP SA STAL TOMÁŠ HUDEC Nová politická strana TIP - Tvoríme inú politiku si 18. januára na ustanovujúcom sneme v Banskej Bystrici zvolila vedúcich predstaviteľov a rozhodla o svojom ďalšom smerovaní. Účastníci snemu schválili stredopravé liberálne programové smerovanie strany a vyjadrili sa k voľbám, ktoré sa budú tento rok konať na Slovensku. Stovka zakladajúcich členov strany na sneme volila predsedu, troch podpredsedov, členov Republikovej rady, členov poradného a rozhodcovského orgánu. Predsedom strany sa stal Tomáš Hudec (35), za podpredsedov boli zvolení Ivana Augustinská (26), Martin Schwantzer (36) a Jana Vološinová (41). „Sme mladí ľudia, náš vekový priemer je do 40 rokov a hlavne nikoho z nás neťaží žiadna aktívna predchádzajúca dlho-

dobá politická minulosť. Dá sa povedať, že sme generácia, ktorá práve dorastá, ktorá tu bude naďalej žiť a mala by sa angažovať a mať záujem o veci verejné,“ uviedol novozvolený predseda strany Tomáš Hudec. Účastníci snemu schválili aj základné programové tézy strany. Ich súčasťou je aj návrh na zriadenie inštitútu registrovaných partnerstiev po vzore mnohých štátov Európskej únie a vo svete. Strana tento bod vníma ako

Sprava predseda strany Tomáš Hudec a podpredsedovia Jana Vološinová, Ivana Augustinská a Martin Schwantzer. Foto: TASR/Dušan Hein

odstránenie diskriminácie ľudí s inou ako heterosexuálnou orientáciou. Pred marcovými prezidentskými voľbami strana nepodporí žiadneho z aktuálnych kandi-

dátov. Túto voľbu však nechajú na slobodnom rozhodnutí každého člena a sympatizanta strany. Pre voľby do Európskeho parlamentu sa strana TIP rozhodla

otvoriť svoju kandidátku všetkým mladým a mlado zmýšľajúcim ľuďom. „Rozhodli sme sa postaviť kandidátku inak ako štandardné strany. Chceme zorganizovať online ‚primárky‘, nazvali sme ich eurokasting, na ktorý sa môže prihlásiť každý, kto súhlasí s hodnotami a programovým smerovaním strany. Kandidátka bude pozostávať z 13 členov, ktorí získajú najviac hlasov,“ povedala podpredsedníčka strany Ivana Augustinská. Strana sa zúčastní na komunálnych voľbách. Jej prioritou je však účasť na voľbách do Národnej rady SR v roku 2016. TASR, (mi)


10

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ MUSÍTE PODAŤ DO KONCA JANUÁRA PRINÁŠAME VÁM PREHĽAD POVINNOSTÍ A ZMIEN V DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ, PLATNÝCH OD 1. JANUÁRA 2014 Do dane z nehnuteľností spadá daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. Vyrubí ju mesto alebo obec, kde sa predmetná nehnuteľnosť nachádza. Povinnosť podať priznanie má ten, kto v roku 2013 nadobudol nehnuteľnosť – kúpil, vydražil, zdedil, či dostaval stavbu. Týka sa teda fyzických a právnických osôb, ktorým nehnuteľnosť pribudla alebo oproti vlaňajšku nastala zmena. Priznať daň z nehnuteľností je potrebné do 31. januára 2014.

Mail nepostačí

Platenie dane z nehnuteľností sa týka aj tých, ktorí nehnuteľnosť vlastnia dlhšie ako od vlani. Podať priznanie môžete niekoľkými spôsobmi – odnesiete osobne na príslušný úrad, pošlete poštou alebo e-mailom. Ak použijete mail, nezabudnite, že priznanie do určeného termínu treba poslať aj poštou. V opačnom prípade bude neplatné a vás neminie pokuta. Na zreteli treba mať aj to, že vo väčších mestách sa nehnuteľnosti rozdeľujú podľa pásiem

a sadzby pre daný rok väčšinou uverejňuje mesto či obec na svojej internetovej stránke.

Upravené sadzby

Novinkou je, že oproti vlaňajšku sa sadzba dane z nehnuteľností zvýšila v priemere o 0,48% v 79 okresných mestách Slovenska a mestských častiach Bratislavy. Sadzby daní z nehnuteľností na rok 2014 upravilo len 15 miest, z ktorých 13 miest sadzby zvýšilo a dve mestá sadzby znížili. Väčšími sadzbami sa môžu „pochváliť“ naprí-

Novinkou je, že oproti vlaňajšku sa sadzba dane z nehnuteľností zvýšila v priemere o 0,48%. klad Stropkov, Malacky, Zvolen i Liptovský Mikuláš. Naopak, miernejšie daňové zaťaženie majú občania v Novom Meste nad Váhom a Senci. Vyplýva to z analýzy Podnikateľskej aliancie Slovenska.

Jednoduchší postup

Ďalšou novinkou v podaní priznania k dani z nehnuteľností patrí zavedenie spoločného tlačiva pre štyri miestne dane, čo výrazne zjednoduší podávanie priznania. Na jednom tlačive

teda môžete priznať daň za byt či dom, ale aj stavbu a pozemok. A čo je podstatné, daň nemusíte pracne vypočítavať sami. Urobí to za vás príslušný úrad. Povinnosťou daňovníka je len správne vyplniť tlačivo a doručiť ho na úrad. Nezabudnite na podstatné prílohy, ako sú napríklad list vlastníctva či kúpna zmluva, ktoré sú pre výpočet dane rozhodujúce. Daň zaplatíte, až keď vám správca pošle rozhodnutie o vyrubenej dani. Urobiť tak musí do 15. mája. Od doručenia rozhodnutia potom máte 15 dní na zaplatenie dane z bytu, domu, stavby, pozemku a za psa. Rovnaký počet dní máte aj na odvolanie. Ak vám vyrubili vyššiu daň, informujte sa, či môžete požiadať o splátkový kalendár. (yz), foto: TASR

Kto musí platiť daň z nehnuteľností fyzická osoba (občan, podnikateľ) alebo právnická osoba, ktorá vlastní, spravuje, má v prenájme alebo užíva nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností.

Ako si vypočítať daň Daň vypočíta správca dane, teda mestský či obecný úrad. Ak si ju ale chcete vypočítať sami, ide o súčin výmery podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru a sadzby dane pre danú kategóriu. Pamätajte, že do podlahovej plochy bytu sa nezapočíta balkón alebo lodžia. Naopak, pivnica sa do podlahovej plochy bytu započítava. Ak ste vlastníkom viacpodlažného domu, za každé podlažie zaplatíte príplatok.


číslo 1/2014

ZDRAVIE

11

%20%$ 35( ='5$9,( V zimnom období nás pred ochoreniami môže zachrániť aj kyslá kapusta. Od nepamäti bola považovaná za všeliek a v surovom stave obsahuje dvakrát viac vitamínu C než citrón.

Viete však aj to, že je prevenciou pred Alzheimerovou chorobou, chráni pľúca i pečeň?

KRþUHYDDOHDMåDO~GRþQpYUHG\DKHPRURLG\=PLHUĖXMH]iSDO\GH]LQ¿NXMHDãĢDYD]MHM OLVWRYRGYiG]DãNRGOLYpOiWN\ DMFH]NRåX3RGĐDVWDUêFK5L$WRQLHMHYãHWNR3ULD]QLYR PDQRYYUDMWOPtDMSUt]QDN\ S{VREtLQDWUiYLDFLWUDNWDOLHþL RSLWRVWL=EDYXMHRUJDQL]PXV FKRURE\GYDQiVWRUQtNDKUXEp- WR[tQRYDGHWR[LNXMH3ULD]QLYRXVSUiYRXMHåHVSRPDĐXMH VWDUQXWLHDSRGSRUXMHFKXGQXWLH$NVDFK\VWiWHSRYLDQRþQêFKVYLDWNRFKVFKXGQ~Ģ QHPXVtWHVDÄGRSRYDĢ³U{]Q\PLXPHOêPLSUtSUDYNDPL 6WDþtVLGDĢNDåGêGHĖWURFKX N\VOHMNDSXVW\5RYQDNRSRPiKDSULSRFLWHSOQRVWLSiOHQt]iK\DJUJDQt 0DOLE\VWHMXMHVĢSUDYLGHOQHDVXURY~$NMXYãDNXSUDYtWHWHSHOQHDMWDNPiSULD]QLYp~þLQN\QDYDãH]GUDYLH 9ćDNDYLWDPtQRP&(% D.SRGSRUXMHREUDQ\VFKRSQRVĢDLPXQLWX2NUHPWRKR

MH QDMOHSãLH SUtURGQp SURELRWLNXPSUHWRåHREVDKXMH ODNWREDFLO\þtPSULURG]HQH SUHþLVWtVWHQ\åDO~GNDDGRVORYDQDQRYRQDãWDUWXMHQDãX PLNURÀyUX 'OKRURþQpYHGHFNpYêVNXP\ SRWYUGLOLåHN\VOiNDSXVWD SR]LWtYQHERMXMHDMSURWLUDNRYLQRWYRUQêPEXQNiPþL VDPRWQêPQiGRURYêPRFKRUHQLDP3RGSRUXMHDMQiãPR]RJQHUY\WYRUEXþHUYHQêFK NUYLQLHNUDVWEXQLHNIXQNFLXVYDORYERMXMHSURWLLQIHNFLiPDYtUXVRPPiSURWL]iSDORYpDDQWLELRWLFNp~þLQN\

]QLåXMHY\VRNêNUYQêWODN DKODGLQXFXNUXYNUYL -HGQêPVORYRP±PDOê]i]UDN 6WDþtDNGHQQH]MHWHDå JUDPRY~SRUFLXN\VOHM NDSXVW\DOHERMHMþHUVWYHMãĢDY\DSRNU\MHWHVLWDNSRWUHEQp PQRåVWYRYãHWNêFKELRDNWtYQ\FKOiWRN$ELHODþLþHUYHQi" -HWRMHGQRLFK~þLQN\V~URYQDNpOHQYþHUYHQHMNDSXVWH MHQDY\ãHSLJPHQWDQWKRN\DQ NWRUêFKUiQLPR]JRYpEXQN\

PLP LOXVWUDþQpIRWR 7$65âWHIDQ3XãNiã

VYLIEČTE SA BEZ CHÉMIE Ak začnete kýchať, kašľať, alebo vás škriabe v hrdle, nemusíte hneď utekať do lekárne. Vírusy či baktérie možno poraziť aj bez chémie – pomôžu babské recepty. Neveríte? Tu je zopár tipov: 3DPlWDMWHåHSULSUHFKODGQXWtVDWUHED]DKULDĢSUHGRYãHWNêP]YQ~WUD$NR"3RP{åH þDM]ćXPELHUDOHNiUVNHKR DOHER]i]YRUXDNRKRVREĐXERXYROiPHDGRĖNDUDPHO ĆXPELHUVS{VREXMHW]YYD]RGLODWDþQêHIHNWYRUJDQL]PH þR]QDPHQiåHVDQiPSUHNUYLDUXN\LQRK\7HSORVDQiP UR]OHMHSRFHORPWHOHDPLQLPDOL]XMHVDPQRåHQLHYtUXVRYDEDNWpULt1H]DEXGQLWH YãDNåHćXPELHUWUHEDYD-

ULĢQDPLHUQRPRKQLDVSRĖ PLQ~WQHVWDþtKROHQ]DOLDĢKRU~FRXYRGRX.HćKR RVODGtWHNDUDPHORPFXNRU QHEXGHRUJDQL]PXVSUHN\VĐRYDĢSUHWRåHVDVSUiYDDNR ]iVDGLWi]ORåND$NVDYiP åLDGDFLWUyQGDMWHVLKR$OH OHQWDNSUHFKXĢSUHWRåHS{VREtVĢDKXM~FR 3ULãOLVWHX]LPHQtDSRWUHEXMHWHVDUêFKOR]RKULDĢ"$N QHPiWHKRU~þNXSULSUDYWHVL KRU~FLN~SHĐVRVRĐRX6UGFH E\YãDNSRQRUHQpYRYRGH QHPDORE\Ģ.HćVDN~SDĢ QHFKFHWHGDMWHVLGRKRU~FHM YRG\VRVRĐRXDOHERãYpGVN\PLNYDSNDPLQRK\1DãWYUĢKRGLQXDSUtMHPQpWHSORYiV ]RKUHMH 6RĐYiPSRP{åHĐDKãLH]GRODĢQiGFKXDQHPXVtWHVLDKDĢ

KQHćSRQRVQêFKNYDSNiFK 6WDþtDNVLVODQRXYRGRXEXGHWHSUHSODFKRYDĢQRV1DEHUWHVLMXGRGODQHDYGêFKGRVWDOD QLWHWDNDE\VDYiPGRVWDOD LGR~VW +OLHQ\ XYRĐQt VXFKp p WHSRYDQLH OR DOH DM QDSDURYDQLH QDGKDUPDQþHNRP $þRQDERĐDYpKUGOR"3RP{3RP{åHWYDURK'DMWH]QHKRQLHQLHNRĐNRO\åtFGRSDSLHURYHM YHM XWLHUN\UR]ORåWHKRWDN N DE\VWHY\WYRULOLREGĎå-QLNDVLSlĢNUiWSlWQiVĢ Ģ FHQWLPHWURY=DEDĐWH KRSULORåWHQDKUGOR QDMOHSãLHQDQRFDREYLDåWHãiORPþLãDWNRX $NVDYiPGRWYDURKX QHFKFHQDPRþWHYUHF-NRYNXGRVWXGHQHMYRG\ \ SRULDGQHY\åPêNDMWHGDMWH GDMWH

QDKUGORDURYQDNRSUHYLDå- RENODG$MWDNVDPXKRYRUt WHãDWNRXDOHERãiORP$NYiV DWUHEDKRYLDFNUiWRSDNRYDĢ VWXGHQiYRGDVWUDVLHQHUH]LJQXMWH+UGORVDQDMSUYRFKODGt PLP ,OXVWUDþQpIRWR7$65$3 DOHSRWRPVDSUHKUHMHSUHWRåH VDUR]ãtULDFLHY\DEROHVĢ]DVDUR]ãtULDFLHY\D EROHVĢ]DþQHSRVWXSQHXVWXSRYDĢ0RåQRWHQWRVS{VRESR]QiWHDNR QRWHQWRVS{VRESR]QiWHDNR 3ULHVVQLW]RY

Dôverujte tvarohu, oplatí sa to.


12

naše novinky

TÉMA

)$â,$1*<$.2,&+ 1( 32=1È7( Možno ste vedeli, že pojem „fašiangy“ neoznačuje len samotnú slávnosť, keď ľudia v pestrofarebných maskách od výmyslu sveta prechádzajú mestom, spievajú fašiangové piesne, zabávajú sa a napokon pochovajú basu, ale je to aj pomenovanie obdobia medzi Troma kráľmi a Popolcovou stredou.

QHVPHOLSUDFRYDĢPRKOLVD OHQ]DEiYDĢDWDQFRYDĢ5LDGHQLHREFHSUHEUDOLÄIDãLDQJRYQtFL³VSRORþHQVNêSRULDGRNEROULWXiOQH]UXãHQê DĐXGLDVD]DEiYDOLQDSDURGL]RYDQêFKR¿FLiOQ\FK REUDGRFKSRYRODQLDFKþL ĐXćRFK1DFKYtĐXWDNY]QLNROÄVYHWQDRSDN³NGHPXåL EROLåHQDPLåHQ\PXåPL FKXGREQtERKDWêPLDOHER PODGtVWDUêPL7LHWRSULQFtS\IDãLDQJRYVDQDPQRKêFKPLHVWDFK]DFKRYiYDM~GRWHUD] 2EGRELHIDãLDQJRYMHYNDåGHMNUDMLQHFKDUDNWHULVWLFNp LQêPV~ERURPWUDGtFLt]Y\NRYD]iEDY\QLHNWRUpYãDN SUHNUDþXM~KUDQLFHFKiSDQLD1DSUtNODGMHGQêP]WUDGLþQêFK]Y\NRYSRþDVUXVNHM PDVOHQLFHMHSlVWQê]iSDV PXåRY7HQNRQþtDåSUHOLDWtPNUYLNWRUiSRNURSt ]HP0XåVNiNUYVDVWiYD REHĢRXåHQVNpPXERåVWYX 0DWNH=HPLDE\WiQDRSOiWNXPDODVLOXURGLĢ~URGX

)DãLDQJRYpPDVN\,OXVWUDþQpIRWR7$655DGRYDQ6WRNODVD

Jedlo, pitie

1LHNWRUtPRåQRYHGLDDMWR åHWHQWRWHUPtQVPHSUHEUDOL ]QHPHFNpKR)DVFKDQJ þRS{YRGQH]QDPHQDORYêþDSDQiSRMSUHGS{VWRP DMNHćYVXVHGQêFKVORYDQVNêFKNUDMLQiFK SUHYOiGDM~R]QDþHQLDDNRPDVRSXVW ýHVNiUHSXEOLND PLĊVRSXVW 3RĐVNR þLPDVQLFMD 8NUDMLQD DOHERPDVOHQLFD 5XVNR 0QRKpYãDNRIDãLDQJRFKXUþLWHQHYLHWH7DNDNRVDStãH YP~GU\FKNQLKiFKWRWRREGRELHVDY\]QDþRYDOR DVWiOH Y\]QDþXMH YHVHORVĢRXKRMQêPMHGHQtPDOHDMXYRĐQHQêPLPUDYPL]YêãHQRXDNWLYLWRXGLHYþDWVFLHĐRPY\GDĢ VDDQDGPHUQêPSLWtPDONRKROXďXGRYpSRYHU\WRWLåKRYRULDåHNWRVDQDIDãLDQJ\SRULDGQHQHQDMHEXGHKODGRYDĢ FHOêURN

Pohanské korene

3UHOtQDOLVDWXNXOW\VOQND~URG\SORGQRVWLDOHDMPĚWY\FK SUHGNRY6WêPV~YLVtDMNDUQHYDONWRUêYãDNVNRVWêPDPL QHPi]HW\PRORJLFNpKRKĐDGLVNDQLþVSRORþQp,GHSUDYGHSRGREQHRVSRMHQLHVORYFDUQH YDOHþRYODWLQþLQH]QDPHQi UR]O~þNDVPlVRPDOHERFDUQLYDOþRE\VDGDORSUHORåLĢ DNRQDGREXGQXWLHVLO\]PlVD 0DVN\ NWRUp VD Y\XåtYDOL DQDPQRKêFKPLHVWDFK6ORYHQVNDVWiOHY\XåtYDM~V~ PHGYHćWXURĖNR]DN{Ė 0DVNDNWRUiVDMHGQRGXFKR QD]êYDOD6ODPD]Qi]RUĖRYDODKRMQRVĢ~URG\QDMPlRELOLD7XURĖSRFKiG]DRGVORYD WXUþLåHEêN6\PEROL]RYDO PXåVN~SORGQRVĢDVLOXäHQVNêSURWLSyOVURYQDNRXIXQNFLRXDNRWXURĖMHNR]DýDVWR LGHRGUHYHQ~KODYXVRWYiUDFRXSDSXĐRX$QDSRNRQGREUH]QiPDPDVNDNRĖDNWRUi V\PEROL]XMHãĢDVWLH$NYãDN RVRE\SRGPDVNRXQHEROLGRVWDWRþQH]RKUDWpQHGDORVD YLFKSUtSDGHKRYRULĢRYHĐNRPãĢDVWt

.HE\VPHQDKOLDGOLGRGiYQHM PLQXORVWLDSiWUDOLSRSUDSRþLDWNRFKIDãLDQJRYGRVWDOLE\ VPHVDDåGRþLDV5tPVNHMUtãH 3UiYHYWRPWRREGREt]DþDOL ĐXGLDVOiYLĢVYLDWN\QDSRþHVĢ XPLHUDM~FHKRD]PĚWY\FKYVWi- Zvyky vtedy a teraz YDM~FHKRERåVWYD~URG\YLQR- .UHVĢDQVN~WYiUIDãLDQJ\QDGREUDQLDD]iEDY\±'LRQê]D EXGOLDåSRVWXSQRXFKULVWLDQL]i-

FLRXQD~]HPtEêYDOHM5tPVNHM UtãHNHćVD]SRKDQVNêFKVYLDWNRYXFWLHYDQLDERKD'LRQê]D VWDORQDEHUDQLHVtOSUHGSUtFKRGRP9HĐNpKRS{VWXSRþDVNWRUpKRMHWUDGLþQHQHåLDGXFHMHVĢPlVRY\EHUDQp MHGOiD]DEiYDĢVD1DMPl YVORYDQVNêFKNXOW~UDFKVD ]DFKRYDOL SUHGNUHVĢDQVNp REUDG\VFLHĐRPRGSUHYDGLĢ ]LPX]DEH]SHþLĢVLKRMQRVĢ DSORGQRVĢYQRYRPURNX

,OXVWUDþQpIRWR7$655DGRYDQ6WRNODVD

3R]LWtYQ\PDVSHNWRPGiYQ\FKIDãLDQJRYERORQDSUtNODGGRþDVQp]UXãHQLHVSRORþHQVNHM KLHUDUFKL]iFLH NHćVDRWURFL]DEiYDOLVSROXVRVORERGQêPL%XMDUp KRGRYDQLHDÄEOi]QLYpGQL³ NWRUpR]QDþXM~Y\YUFKROHQLH IDãLDQJRYHM]iEDY\SUHWUYDOLDåGRWHUD]=iEDYDYPHVWiFKVDOtãLODRGWHMQDGHGLQiFKNGHYOiGORQLHNRĐNR WUDGLþQêFKSULQFtSRYĐXGLD

1DREFK{G]NDFKVDIDãLDQJRYQtNRP SRQ~NDOL KODYQH PlVRYp YêUREN\ D VDPR]UHMPHDONRKRO2NUHP WRKRVLYãDNPRKOLY\VO~åLĢ NROiþHYDMtþNDDOHERãLãN\ IiQN\ SDPS~FK\ NWRUp YPLQXORVWLSOQLOLIXQNFLX W]Y REUDGRYpKR SHþLYD RNU~KO\WYDUV\PEROL]RYDO VSRMLWRVĢVERåVWYRP6OQND 

3DXOtQD3UDãLORYi


KRĂ?Ĺ˝OVKA KRĂ?Ĺ˝OVKĂ RSKY Ä&#x152;ASOPIS

NĂĄĹĄ opernĂ˝ spevĂĄk

Rybie vajĂ­Ä?ko

Bod, po anglicky

Vlialo sa

Spojka

PlytkĂĄ nĂĄdoba

DomĂĄcke meno Petra

PRE POUÄ&#x152;ENIE A ZĂ BAVU

DĂŠmonicky zvodnĂĄ Ĺžena

Pipette (skr.)

HorĂ­ bez plameĹ&#x2C6;a

Akým spôsobom

Nie je

3 AutonĂłmna oblasĹĽ

Ženy

- A Ĺže vraj sa doktorom nedĂĄvajĂş Ăşplatky...

Pracie prostriedk ObuvnĂ­cky Liehovina klinÄ?ek z ryĹže VĂĄnok (bĂĄsn.)

V dĹžude DĂĄmsky porĂĄĹžka klobĂşk na plnĂ˝ bez okraja bod

HorĂşÄ?ava

4

ZahuÄ?Ă­, zadunĂ­ Opojil alkoholom

VĂĄĹžnejĹĄie poranenie, trauma

Slovko Ăşcty v Ă zii

HimalĂĄj. medvedĂ­k

OznaÄ?enie vozidiel diaÄžkovej dopravy

RuskĂĄ rieka

Bil, ĹĄibal (expr.)

Arbiter (hist.) UnavĂ­m

Opätok, po Ä?esky ŤaĹžkĂ˝, namĂĄhavĂ˝ nĂĄvrat

LiehovĂ˝ nĂĄpoj

Poodmetaj TamtĂ­

Druh a radca Mohameda

EtĂĄn, po Ä?esky

ZenovĂ˝ budhizmus Post scriptum

KujnĂ˝ nerast

Jazdenie

Zakrývali

DivĂ˝ osol

Zmluva Budova

OdoĹĄlem

1

CestovnĂ˝ doklad Nezvalil na zem

SnĂ­va

PapagĂĄj

ArabskĂŠ muĹžskĂŠ meno

Alebo (poet.) Ä˝udovĂŠ zhromaĹždenie v st. GrĂŠcku BÄžaÄ?alo (nĂĄr.)

Kypri pluhom!

Dom. meno KornĂŠlie

Ťahanie

LovkyĹ&#x2C6;a ustrĂ­c

Borovica, sosna SeverskĂ˝ kopytnĂ­k

VýbeŞok, predhorie

ObchodnĂ˝ dom

RuskĂ˝ sĂşhlas

PridĂĄva

!

499 v RĂ­me

BiblickĂ˝ vrch

Mesto na LapaĹĽ, PovaŞí po Ä?esky

NĂĄpoveÄ?: AGORA, ANABĂ ZA, ANAS, KAP, OBERMAN, POINT, TEKS.

Arab News Agency

13

PRANOSTIKY PODÄ˝A ASTRONĂ&#x201C;MA Je pravdivĂĄ TrojkrĂĄÄžovĂĄ pranostika zo slovenskĂ˝ch ÄžudovĂ˝ch pranostĂ­k z hÄžadiska astronĂłmie, ktorĂĄ hovorĂ­ o dĺŞke dĹ&#x2C6;a? 1D%RĂĽLHQDURGHQLHREOĂŁLH SUHYDOHQLH1D1RYĂŞURNRNXUDFtNURNQD7ULNUiOHRNURN GiOHQD+URPQLFHRKRGLQXYtFH 1DRWi]NXRGSRYHGDODVWURQyP0JU-R]HI.ULĂŁWRIRYLĂž ULDGLWHÄ?+YH]GiUQHDSODQHWiULD05âWHIiQLND+ORKRYHFĂ&#x201E;7LHWRSUDQRVWLN\V~ SUDYGLYpDY\FKiG]DM~]SR]RURYDQtLRE\ĂžDMQĂŞFKÄ?XGt .DĂĽGRURĂžQHGHFHPEUDQD-

StarogermĂĄni

Zvieracia papuÄža

Abvolt

- AkĂŠ Ăşplatky?...

2

.UtĂĽRYNXGRGDODUHGDNFLDĂžDVRSLVX5(/$;

Ä?Ă­slo 1/2014

VWiYD]LPQĂŞVOQRYUDW SUH]DXMtPDYRVĢWHQWRURNWR EXGHGHFHPEUDDOHLED PLQ~W\SRSROQRFL D]DĂžtQDVD]Y\ĂŁRYDĢYĂŞĂŁNDVOQND QDREORKHĂžtPVDSUHGOĂĽXMHMHKRVYLWDWĂŞPVD]DĂžtQD SUHGOĂĽRYDĢGHQQpVYHWOR$E\ WRERORYĂŁHWNĂŞP]UR]XPLWHÄ?QpWLHWRSUDQRVWLN\VDRSLHUDOLRFLUNHYQpVYLDWN\3UYp WULQHKRYRULDNRQNUpWQ\~GDM DOH]DVWURQRPLFNpKRKÄ?DGLVNDVDRG%RĂĽLHKRQDURGHQLD GR7URFKNUiÄ?RYGHÄ&#x2013;SUHGÄ&#x17D;ĂĽL RPLQ~WQD+URPQLFHMHWR Y\MDGUHQpĂžDVRYĂŞP~GDMRPÂł )UDQWLĂŁHN,YiQ

JANUĂ ROVĂ&#x2030; PRANOSTIKY

 Na Troch krĂĄÄžov mnoho hviezd â&#x20AC;&#x201C; mnoho zemiakov. Na poÄ?iatku roka, keÄ? sĂş mokrĂŠ Ä?asy, od hnevu si vinĂĄr bude ĹĄklbaĹĽ vlasy. Beda tomu roku, v ktorom v januĂĄri trĂĄva rastie. V januĂĄri mrĂĄz â&#x20AC;&#x201C; teĹĄĂ­ nĂĄs, v januĂĄri voda â&#x20AC;&#x201C; to je veÄ?nĂĄ ĹĄkoda. JanuĂĄr dobrĂ˝ je, keÄ? chotĂĄr biely je. V januĂĄri sneh a blato, vo februĂĄri mnoho mrazov zato. KeÄ? vÄ?ely v januĂĄri vyletujĂş, to nedobrĂ˝ rok ohlasujĂş. ,OXVWUDĂžQpIRWR7$650LFKDO6YtWRN


14

naše novinky

ŠPORT

OLYMPIÁDA NA SLOVENSKU: 9<5,(â,ġ 75(%$2&+5$1835Ë52'<$'235$98 O mesiac sa v ruskom Soči začínajú zimné olympijské hry. Najlepších športovcov sveta v roku 2018 privíta zasa juhokórejský Pchjongčchang a dejiskom olympiády o štyri roky neskôr môže byť teoreticky aj Slovensko. To v prípade, ak uspeje kandidatúra poľského Krakova so slovenskou spoluúčasťou. Obe krajiny mali olympijVNpDPEtFLHXåYURNX NHćNDQGLGRYDOLGYDVDPRVWDWQpSURMHNW\6ORYHQVNê VRVWUHGLVNRP3RSUDG±7DWU\DSRĐVNêVR=DNRSDQêP $QLMHGHQ]QLFKVDYãDNQHGRVWDOþRLOHQGR¿QiORYpKR KODVRYDQLD=DWêPWRQH~VSHFKRPVWiOLVODEiLQIUDãWUXNW~UDY\VRNpLQYHVWLþQpQiNODG\DVLOQiNRQNXUHQFLD+U\ EROLQDNRQLHFSULGHOHQpWDOLDQVNHPX7XUtQX 7HQWRUD]VDVSRORþQpPXSURMHNWXGiYDM~YlþãLHãDQFH 3RĐVNiVWUDQDY\XåLODSRPRF 6ORYHQVNDSUHWRåHQLHNWRUp O\åLDUVNHGLVFLSOtQ\QHGRNiåH]JHRJUD¿FNêFKG{YRGRY ]RUJDQL]RYDĢQDVYRMHMVWUDQH7DWLHU3ROLDFLWRWLåQHPDM~WDNpSRGPLHQN\DE\ PRKOLY\EXGRYDĢ]MD]GRYN\VSRWUHEQRXGĎåNRXDSUHGRYãHWNêPVPHWURYêP YêãNRYêPUR]GLHORPPHG]L ãWDUWRPDFLHĐRP

Aspekt ochrany prírody 1DMYlþãLHVORYHQVNpO\åLDUVNHVWUHGLVNRXåYV~þDVQRVWLVSĎĖDãWDQGDUG\HXUySVNHM ~URYQH3UHSRWUHE\RO\PSLiG\V~YãDNSRWUHEQpHãWHPQRKp~SUDY\V~YLVLDFHQDMPl V~SUDYRXWUDWt]OHSãHQtPGRSUDYQpKRVSRMHQLDDGREXGRYDQtP]iFK\WQêFKSDUNRYtVN -DVQiPiãSHFL¿FNpSRVWDYHQLH DM Y WRP åH O\åLDUVNHVWUHGLVNRMHY\EXGRYDQp QD ~]HPt QiURGQpKR SDUNX1DMHGQRPPLHVWHVDWDN VWUHWiYDM~GYDDVSHNW\VUR]GLHOQ\PLFLHĐPL/\åLDUVNH VWUHGLVNRPiSUHGRYãHWNêP NRPHUþQp~þHO\MHĢDåLVNRP SUHFHVWRYQêUXFKDMHVQtP VSRMHQiY\VRNiNRQFHQWUiFLDQiYãWHYQtNRYþLGRSUDY\ &LHĐRPQiURGQpKRSDUNXMH QDRSDNHNRORJLFNiVWDELOLWD ~]HPQiDGUXKRYiRFKUDQD SUtURG\SULþRPĐXGVNê]iVDK E\PDOE\ĢPLQLPiOQ\9V~þDVQRVWLVD]GiåHQiURGQê

SDUNPXVtXVWXSRYDĢSUHG]iXMPDPLVWDYLWHĐRYDEL]QLVX 9'HPlQRYVNHMGROLQHWRWLåGRFKiG]DNQHXVWiOHQpPXUR]StQDQLXVWDYHEQêFK SDUFLHO3UHV~ĢDåHYDOSVNRP O\åRYDQtEXGHWUHEDQDSUtNODG XSUDYLĢ]MD]GRYN\GRSRWUHEQêFKSDUDPHWURYDY\EXGRYDĢ ]i]HPLHSUHãSRUWRYFRYUHDOL]DþQpWtP\GLYiNRYþLQRYLQiURY2FKUDQiULDM]iVWXSFRYLD]RGYHWYLDFHVWRYQpKR UXFKXVD]KRGXM~YWRPåHMH QHY\KQXWpXSUDYLĢV~þDVQp SRGPLHQN\RFKUDQ\SUtURG\3UHIHUXM~V\VWpPPHQãLHKR~]HPLDQDNWRURPE\ YãDNSODWLOLSUtVQHSUDYLGOi %ROE\WDNVWDQRYHQêSULHVWRU NGHE\VDPRKOLUR]YtMDĢDNWLYLW\O\åLDUVNHKRVWUHGLVND DERORE\Y\PHG]HQpDM~]HPLHVYêOXþQHHNRORJLFNêPL FLHĐPL.RPSHWHQWQtVLWRWLå XYHGRPXM~åHQD6ORYHQVNX VDP{åXO\åLDUVNHV~ĢDåHVYHWRYHM~URYQHNRQDĢLEDYVWUHGLVNiFKNWRUpVDPRPHQWiOQH QDFKiG]DM~YRFKUDQQRPSiVPHQiURGQêFKSDUNRY,QGH QDWRQLHV~YKRGQpWRSRJUD¿FNpSRGPLHQN\

Aspekt dopravnej infraštruktúry 1DMYiåQHMãtPSUREOpPRP NWRUêEXGHWUHEDSUHSUtSDGQp RUJDQL]RYDQLHRO\PSLMVNêFK KLHUY\ULHãLĢMHLQIUDãWUXNW~UD1HMGHSULWRPLEDRVDPRWQpSUHSRMHQLH/LSWRYDVRÄVYHWRP³þLXåSURVWUHGQtFWYRP OHWHFNpKRVSRMHQLD]3RSUDGX DOHERFHVWQpKRFH]GLDĐQLFH DUêFKORVWQpFHVW\'{OHåLWp EXGHSUHEXGRYDQLHFHVWQpKRĢDKXPHG]L/LSWRYVNêP 0LNXOiãRPD-DVQRX9SUtSDGHRO\PSLiG\WUHEDSRþtWDĢ VQiYãWHYQRVĢRXQLHNRĐNRGHVLDWRNWLVtFGLYiNRYDSUDFRYQtNRYNWRUtWYRULD]i]HPLH V~ĢDåt&HVWDGUXKHMWULHG\ GR-DVQHMXåDMYV~þDVQRVWLQLHMHSRVWDþXM~FDSUHY\VRNêREMHPGRSUDY\2NUHP VNYDOLWQHQLDVDPRWQpKRSUH-

/\åLDUVNHVWUHGLVNR-DVQiP{åHE\ĢGHMLVNRPRO\PSLMVNêFKKLHU)RWR7$65

SRMHQLDEXGHSRWUHEQpY\EXGRYDQLHGRVWDWRþQpKRSRþWX SDUNRYtVN3UHG]DþLDWNRP ]LPQHMVH]yQ\ERODGRVWDYDQiVHGDþNRYiODQRYNDQD/~þNDFK-HMY\EXGRYDQLHPi SULVSLHĢSUiYHNRGĐDKþHQLX GRSUDY\NHćåHSUtVWXSNODQRYNHMHPRåQêXå]R]iFK\WQpKRSDUNRYLVND9\UiVĢE\ YãDNPXVHOLDMćDOãLHSORFK\ DE\QHGRFKiG]DORNGRSUDYQêP]iSFKDP3UHãSRUWRYFRYEêYDWRWLåMHGQRX]SULRUtWUêFKO\DNRPIRUWQêSUHVXQ PHG]LãSRUWRYLVNRPDRO\PSLMVNRXGHGLQRX3OiQXMHVD åH Y\UDVWLH Y DUHiOL $NDGpPLHR]EURMHQêFKVtO65 NWRUiVDQDFKiG]DSULYVWXSHGRGROLQ\

Vysoké Tatry neuspeli 3RĐVNiVWUDQDSRQ~NOD6ORYHQVNXDMRUJDQL]iFLXKRNHMRYpKRWXUQDMD=G{YRGQLOD WRVLOQHMãRXWUDGtFLRXDSUHGSRNODGDQêPY\VRNêP]iXMPRP]RVWUDQ\VORYHQVNêFK IDQ~ãLNRY6SRPtQDORVDY\EXGRYDQLHQRYêFK]LPQêFK ãWDGLyQRYY3RSUDGHD/LSWRYVNRP0LNXOiãL.RPSHWHQWQt SOiQRYDOLXSODWQLĢYêQLPNX ]2O\PSLMVNHMFKDUW\WDNDNR YSUtSDGHDOSVNpKRO\åRYDQLH 1iYUKYãDNQD0HG]LQiURGQRPRO\PSLMVNRPYêERUHQHSUHãLHONHćåH3RĐVNXSUtURGQpSRGPLHQN\QHEUiQLDDE\ RUJDQL]RYDOKRNHMRYêWXU-

QDMQD]LPQêFKãWDGLyQRFK 8SXVWLORVDDMRGRUJDQL]RYDQLDDNUREDWLFNêFKO\åLDUVN\FK GLVFLSOtQ YR 9\VRNêFK7DWUiFK1DãLVXVHGLD E\WDNRNUHPDOSVNpKRO\åRYDQLDKRVWLOL]Y\ãQêFK ãSRUWRYêFKRGYHWYtY.UDNRYHKRNHMNUDVRNRUþXĐRYDQLHUêFKORNRUþXĐRYDQLH ãRUWWUHNViQNRYDQLHERE\ VNHOHWRQFXUOLQJY=DNRSDQRPEHåHFNpO\åRYDQLHELDWORQVNRN\QDO\åLDFKVHYHUVN~NRPELQiFLXDNUREDWLFNp O\åRYDQLHDVQRZERDUGLQJ

Aké by boli náklady? 6SRORþQiNDQGLGDW~UDVWDYLDQDP\ãOLHQNDFKVSiMDQLD NUDMtQDSUHNUDþRYDQLDKUDQtFNWRUpV~YODVWQpDMVDPRWQpPXRO\PSLMVNpPXKQXWLX 1DY\ãHVORYHQVNiNDQGLGDW~UDNWRUiE\SUHGSRNODGDODVDPRVWDWQpRUJDQL]RYDQLH =2+E\PDODLEDPLQLPiOQH ãDQFHQD~VSHFK9SUtSDGH SRGSRU\SRĐVNpKR.UDNRYD V~YêUD]QHQLåãLHDMFHONRYpLQYHVWtFLHDQLHMHSRWUHEQiYêVWDYEDQLHNWRUêFKãSRUWRYtVNNWRUpE\SRVNRQþHQt RO\PSLiG\OHQĢDåNRQDãOL VYRMHY\XåLWLH&HONRYpQiNODG\QD=2+VDRGKDGXM~QDPLOLDUG\HXUSULþRPYlþãLQDLQYHVWtFLtþDNi SRĐVN~VWUDQX6ORYHQVNRE\ VDSRGĐDSUHGEHåQêFKRGKDGRYPDORQDSUtSDGQRPNRQD-

QtKLHUSRGLHĐDĢMHGQRXSlWLQRXQiNODGRYýDVĢ]QLFKE\ KUDGLO0HG]LQiURGQêRO\PSLMVNêYêERU

Súperi Krakova &HONRYRMHYKUHRRO\PSLiGXãHVĢNDQGLGiWRY2NUHP .UDNRYDHãWH2VOR 1yUVNR âWRNKROP âYpGVNR ďYRY 8NUDMLQD $OPDW\ .D]DFKVWDQ 3HNLQJ ýtQD 9lþãLHãDQFHVDGiYDM~HXUySVN\PPHVWiPNHćåH]LPQp RO\PSLMVNp KU\ Y URNRFK DVDNRQDM~YÈ]LL D029SUHIHUXMHSUDYLGHOQp VWULHGDQLHNRQWLQHQWRY6LOQp V~QDMPlNDQGLGDW~U\]1yUVNDDâYpGVNDYLFKSUtSDGH YãDN]DVSODWtåHREHNUDMLQ\XåYPLQXORVWL+U\RUJDQL]RYDOL 1yUVNR=2+ DâYpGVNR2+ .UDNRYVRVORYHQVNRXVSROX~þDVĢRXPiUHiOQXãDQFXSUHERMRYDĢVDPLQLPiOQHGR¿QiORYpKRKODVRYDQLD9êEHU GHMLVND=2+MHWRWLåUR]GHOHQêGRGYRFKHWiS9~YRGQHM Ii]HY\EHULHãSHFLiOQDVNXSLQDRNUXKSRVWXSXM~FLFK SUDYGHSRGREQHWURFK NWRUtVD ]~þDVWQLD¿QiORYpKRKODVRYDQLD'H¿QLWtYQHUR]KRGQXWLHSDGQHQD]DVDGQXWt029 YPDODM]LMVNRP.XDOD/XPSXUM~OD

MN 


číslo 1/2014

ŠPORT

15

TOMÁŠ RUSINA CHCE HRAŤ KHL ZA SLOVAN Tomáš Rusina je rodákom z Oravy. Na nedávnych hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov reprezentoval Slovensko vo Švédsku. Slovensko splnilo cieľ a nakoniec obsadilo 8. miesto.

Aké boli vaše hokejové začiatky? S hokejom som začínal v rodnom Dolnom Kubíne a priviedol ma k nemu môj otec. Kedže v Dolnom Kubíne sa hrala prvá liga, hral som tam iba po 8. triedu. Chcel som hrať dorasteneckú extraligu, tak som prestúpil do Martina. Kto vám najviac pomohol v začiatkoch? V Dolnom Kubíne to bol tréner Miroslav Dráb a v Martine zase tréner Husár. Ako sa vám darilo v  mládežníckych kategóriách? Začínal som v útoku, kde sa mi darilo strieľať góly. No potom som sa presunul do obrany. Tréneri na mne videli, že hrám zodpovedne. Najväčším úspechom bolo štvrté miesto s dorastom Martina v roku 2008. Slovensko som reprezentoval vo všetkých mládežníckych kategóriách.

s viacerými favoritmi vyrovnané partie.

Na ktorý zápas najradšej spomínate? Bol to zápas v Nitre, ktorá bola veľkým favoritom. Podarilo sa mi skórovať, a nakoniec sme zápas vyhrali po nájazdoch. Bolo to veľmi cenné víťazstvo, veď Nitra dovtedy doma neokúsila trpkosť prehry. Keďže sa vám darilo v extralige, veľa sa od vás očakávalo na majstrovstvách sveta. Ako ich hodnotíte s odstupom času? S odstupom času som trochu sklamaný, ale základný

Radosť po góle do bránky Nemecka. Foto: TASR/AP

cieľ sme splnili. Po víťazstve nad Nemeckom sme dokázali odohrať vyrovnané zápasy proti USA a Kanade. Mrzieť nás môže prehra s Čechmi, s ktorými sme v príprave bez problémov vyhrali.

Sústredili ste sa najmä na prvý zápas proti Nemecku... Vedeli sme, že to bude veľmi dôležitý zápas a ak ho vy-

Neprekvapilo vás, že ste Nemecko zdolali jednoznačne 9:2? Pred zápasom sa očakával vyrovnaný boj. Myslel som, že to bude tesné. Na tento zápas sme sa však veľmi dobre pripravili a Nemcov sme do ničoho nepustili. Je dobré, že sme proti nim hrali na začiatku šampionátu. Neskôr by to mohlo byť iné. Doplatili na to Česi, ktorí s Nemcami prekvapujúco prehrali. Zápasy s Českom sú vždy príťažlivé. Kde ste hľadali príčiny prehry? Chceli sme v tomto zápase uspieť. Čechom sa však vydaril úvod, dali nám rýchly gól a potom nás k ničomu nepustili.

Čo hovoríte na projekt HK Orange 20? Tento projekt veľmi pomáha mladým hráčom v ich raste. Zlepšujú sa nielen po fyzickej stránke, ale aj hernej. Mali sme možnosť naučiť sa viaceré herné systémy. Väčšina hráčov sa potom dobre etabluje v extraligových tímoch. Táto sezóna sa vám vydarila. Nazbierali ste až 19 bodov, čo je najviac v histórii... Na začiatku nás možno mužstvá podcenili, no postupne zistili, že máme svoju kvalitu. Dokázali sme odohrať

hráme, mali by sme postúpiť do play-off.

Tomáš Rusina v drese Martina. Foto: TASR/Milan Kapusta

Úroveň šampionátu bola vysoká, a to nielen po hernej stránke, ale aj organizačnej.

Po návrate domov ste naskočili do  extraligového kolotoča. Zo Slovana ste išli na hosťovanie do Martina... Som rád, že môžem hrať za Martin. Teraz je mojím prvoradým cieľom pomôcť Martinu k ceste do play-off. Ako vidíte šance Martina na postup do play-off? V posledných kolách sme narazili na ťažších súperov a zápasy sme prehrali. V nasledujúcom období na nás čakajú prijateľní súperi. Verím, že začneme zbierať body a na konci sa budeme tešiť z postupu do play-off.

Vo štvrťfinále ste narazili na Švédsko. Domáci Švédi boli jednoznačne lepší a zaslúžene vyhrali.

Ako vás prijali v Martine? Väčšinu chalanov poznám, takže to bolo v poriadku. V obrannej dvojici hrám s Tomášom Tupým a zatiaľ sa nám darí. Verím, že sezóna bude úspešná.

Neprekvapilo vás, že sa nestali majstrami sveta? Švédi vo fi nálovom zápase proti Fínom boli favoriti. Každého zaskočilo, že sa im to nakoniec nepodarilo.

Kam by ste to chceli dotiahnuť vo svojej kariére? Som hráčom Slovana, ktorý hrá v KHL. Bol by som veľmi šťastný, keby som sa prepracoval do základnej zostavy Slovana.

Ako hodnotíte úroveň šampionátu?

(jv)


16

naĹĄe novinky

Ĺ PORT

+.1Ă&#x2C6;0(672926, 8'5ä8-(9('(1,( OravskĂĄ hokejovĂĄ súżaĹž pokraÄ?uje v novom roku druhou Ä?asĹĽou 29. roÄ?nĂ­ka. VĂ­ĹĽaz prvej Ä?asti HK NĂĄmestovo si vedenie udrĹžuje aj po druhom zĂĄpase druhej Ä?asti. =RĂŁWUQiVWLFKRGRKUDWĂŞFK]iSDVRYYDNWXiOQRPURĂžQtNX KRNHMLVWL1iPHVWRYDNUiW Y\KUDOLUD]UHPL]RYDOLDURYQDNRUD]SRFtWLOLWUSNRVĢSUHKU\'RWHUDMĂŁLHVNyUH DERGRYYWDEXÄ?NHLPY\QLHVORSUYpPLHVWR

SRVWUHWQXWtQDVWUHOHFNRP~ĂžWH QXOD3UYĂŞ]iSDVGUXKHMĂžDVWL PHG]LVHERXRGRKUDOLPXĂĽVWYi ]1iPHVWRYDD2UDYVNHM3ROKRU\QDÄ?DGRYHMSORFKHY$OWLVH2UDYVNRSROKRUĂžDQLDDQL SRGHVLDWLFKPLQ~WDFKQDÄ?DG QHQDVW~SLOLDWDNVL+.1iPHVWRYRSULStVDORNRQWXPDĂžQ~ KontumaÄ?nĂŠ vĂ˝hry YĂŞKUX3RGREQĂŞVFHQiUVD 3UYĂŞPKUDFtPGÄ&#x2013;RPYQR- ]RSDNRYDODMY]iSDVHRWĂŞĂĽGHÄ&#x2013; YRPURNXEROMDQXiU1DÄ?D- QHVN{UNGHPDOL1iPHVWRYĂžDGRYĂŞFK SORFKiFK Y $OWLVH QLDQDĂŁWDGLyQHY2UDYVNHM/HVD'ROQRP.XEtQHVDRGRKUD- QHMQDVW~SLĢSURWLGRPiFLP ORĂŁHVĢ]iSDVRY=GYDQiVWLFK 9ĂŞKHUFRPYQHRGRKUDWRP]iPXĂĽVWLHYDĂĽĂŁW\URPVYLHWLOD SDVHVDVWDORRSlĢ1iPHVWRYR

+RVĢXM~FLWtPQHSULSUDYLOÄ?DGRY~SORFKXDWDNKRNHMLVWL QDVWUHWQXWLHQHQDVW~SLOL =iSDV\2UDYVNHMKRNHMRYHM OLJ\VDKUDM~NDĂĽGĂŞYtNHQG 6~ĢDĂĽtPHG]LVHERXWtPRY DSUHWRYNDĂĽGRPNROHMHGHQ QHKUi0XĂĽVWYR+.1iPHVWRYRVDGRERMRY]DSRMtSRWĂŞĂĽGÄ&#x2013;RYHMSUHVWiYNHDĂĽMDQXiUD9'ROQRP.XEtQHQDVW~SL SURWLGRPiFLPNWRUĂŞPDNWXiOQHSDWUtGUXKiSULHĂžNDWDEXÄ?N\

0LFKDO.ROĂžiN

ORAVSKĂ JASENICA JASNĂ?M LĂ?DROM SKUPINY ZĂĄpasy desiateho roÄ?nĂ­ka Oravskej hokejovej ligy InternacionĂĄlov v sezĂłne 2013/2014 sa hrajĂş od uĹž 17. novembra. Turnaj je vĹĄak rozdelenĂ˝ do dvoch Ä?astĂ­ a pokraÄ?oval aj na jar.

WDEXÄ?N\+.2UDYVNi-DVHQLFD+.2UDYVNi-DVHQLFDÂżJXUXMHQDSUYRPPLHVWH VERGPL'UXK~SULHĂžNX REVDGLOLVGHYLDWLPLERGPL 3UYiĂžDVĢWXUQDMDVDVNRQĂžLOD VNHM/HVQHMVDPDORMD 6WDUFL'ROQĂŞ.XEtQ+UiĂžRP GHFHPEUD3RGYRM- QXiUDRGRKUDĢVWUHWQXWLHPH- +.3ULPiWRUL1iPHVWRYRSDWUt WĂŞĂĽGÄ&#x2013;RYHMSUHVWiYNHVDKUiĂžL G]L+.3ULPiWRUL1iPHVWRYR VRVLHGPLPLERGPLPLH VWUHWOLMDQXiUDDE\RGRKUD- DGRPiFLPYĂŞEHURP7-2UDY- VWRDQDĂŁLHVWRPVDXPLHVWQLO OLWUL]iSDV\NRODĂžtPRG- VNi/HVQi=iSDVVDQHRGRKUDO WtP+.'\QDPLW1iPHVWRĂŁWDUWRYDOLGUXK~ĂžDVĢWXUQDMD SUHWRĂĽHQDĂŁWDGLyQHQHERODSUL- YRVRĂŁWYRUERGRYĂŞP]LVNRP 1iPHVWRYRDNRMHGLQpPHVWR SUDYHQiÄ?DGRYiSORFKD PiPHG]LVLHGPLPLV~ĢDĂĽLD- 9WUHĢRP]iSDVHNRODSRUDFLPLDĂĽGYDWtP\+.3ULPi- ]LOL6WDUFL'ROQĂŞ.XEtQOtGUD 0LFKDO.ROĂžiN WRUL1iPHVWRYRD+.'\QDPLW1iPHVWRYR VĂ?SLEDKY 8. KOLA: 9SUYRPWRKWRURĂžQRPKUDFRP HK Dynamit NĂĄmestovo - HK TvrdoĹĄĂ­n 6:4 (2:3, 4:1) TJ OravskĂĄ LesnĂĄ - HK Primatori NĂĄmestovo odloĹženĂŠ NROHVDWtP\]1iPHVWRYDSRHK OravskĂĄ Jasenica - Starci DolnĂ˝ KubĂ­n 0:5 (0:4, 0:1) VWDYLOLSURWL7YUGRĂŁtQXD2UDYVNHM/HVQHM+.'\QDPLW1iPHVWRYRMDQXiUDSRUD]LO TabuÄžka: 1. HK OravskĂĄ Jasenica 7 5 1 1 26:16 11 QDÄ?DGHY$OWLVHV~SHURY]7YU7 4 1 2 29:25 9 GRĂŁtQD$MNHÄ&#x2021;GRPiFLSUY~ 2. Starci DolnĂ˝ KubĂ­n 6 4 0 2 20:15 8 SRORYLFX]iSDVXSUHKUDOL 3. HK TrstenĂĄ 4. HK Primatori NĂĄmestovo 6 3 1 2 31:25 7 YGUXKHMMHGQR]QDĂžQHVWUHOHF7 2 0 5 20:26 4 N\GRPLQRYDOLNHÄ&#x2021;NGYRP 5. HK TvrdoĹĄĂ­n 7 2 0 5 22:36 4 JyORP SULGDOL Ä&#x2021;DOĂŁLH ĂŁW\UL 6. HK Dynamit NĂĄmestovo 6 1 1 4 20:25 3 ĂžtP XSUDYLOL NRQHĂžQĂŞ VWDY 7. TJ OravskĂĄ LesnĂĄ QD1DĂŁWDGLyQHY2UDY-

0DUWLQ%DMĂžLĂžiN)RWR7$650DUWLQ%DXPDQQ

BAJÄ&#x152;IÄ&#x152;Ă K NA PIATU OLYMPIĂ DU Kvarteto Alena ProchĂĄzkovĂĄ, Martin BajÄ?iÄ?ĂĄk, Peter MlynĂĄr a Daniela KotschovĂĄ plus nĂĄhradnĂ­k Andrej SegeÄ? figurujĂş v nominĂĄcii beĹžcov na lyĹžiach na ZOH v SoÄ?i. &HONRYĂŞSRĂžHWVORYHQVNĂŞFK EHĂĽFRYQDO\ĂĽLDFKY6RĂžL]iYLVtDMRGSULGHOHQĂŞFKRO\PSLMVNĂŞFKNYyWSUHMHGQRWOLYp NUDMLQ\QD]iNODGHERGRYpKRUHEUtĂžND0HG]LQiURGQHM O\ĂĽLDUVNHMIHGHUiFLH ),6 Ă&#x201E;0RPHQWiOQHQiPSDWULDĂŁW\ULPLHVWDDOHGHÂżQLWtYQDX]iYLHUNDMHDĂĽMDQXiUD0{ĂĽH VDVWDĢĂĽHQiPNYyWDNOHVQHQDWULĂžLQDRSDNVW~SQH QDSlĢPLHVWÂłY\VYHWOLOĂŁSRUWRYĂŞULDGLWHÄ?EHĂĽHFNpKR~VHNX6/$0LFKDO0DOiNĂ&#x201E;1iV P{ĂĽHWHĂŁLĢĂĽHVDXĂĽSRSLDW\NUiWSRGSLDWLPLNUXKPL SUHGVWDYtVN~VHQĂŞURĂžQĂŞ%DMĂžLĂžiNURGiN]R=DNDPHQQpKRDWRYGLVFLSOtQDFK VNLDWORQNPNODVLFN\WtPĂŁSULQWDNPYRÄ?QHVKURPDGQĂŞPĂŁWDUWRPÂłLQIRUPXMH0DOiN 'RĂŁWDUWX=2+VDVORYHQVNt UHSUH]HQWDQWL Y EHKX QDO\ĂĽLDFKEXG~SULSUDYRYDĢYRY\VRNRKRUVNĂŞFKSRGPLHQNDFK0XĂĽVNiĂžDVĢQiURGQpKRWtPXV.RWVFKRYRX RGFHVWRYDOL GR UDN~VNHKR VWUHGLVND2EHUWLOOLDFK3UR-

FKi]NRYiVNRXĂžRP-iQRP 9DOXĂŁNRP]YROLOL/LYLJQR Y7DOLDQVNXĂ&#x201E;9HUtPĂĽHYĂŁHWFLQRPLQRYDQtSRGDM~Y6RĂžL YĂŞNRQ\QD~URYQLVYRMLFK PRĂĽQRVWtDXNiĂĽXĂžRPDM~ QDWUpQRYDQp1DMYlÞãLHQiGHMHYNODGiPHVDPR]UHMPH GR$OHQN\3URFKi]NRYHMYMHM KODYQHMGLVFLSOtQHĂŁSULQWH NGHE\SRVWXSGRVHPLÂżQiOHDXPLHVWQHQLHYQDMOHSĂŁHM GYDQiVWNHEROLYHÄ?NĂŞP~VSHFKRP0DUWLQ%DMĂžLĂžiNE\ PDOXNi]DĢVYRMXVLOXQDSlĢGHVLDWNHDPRĂĽQRLYVNLDWORQHÂłGRGDO0DOiN 6DPRWQĂŞ%DMĂžLĂžiNYĂŞUD]QHMĂŁLHVYRMHFLHOHQHĂŁSHFLÂżNRYDO QRDNRVDQHFKDOSRĂžXĢUiG E\GRVLDKROQDVYRMHMSRVOHGQHMRO\PSLiGHĂžRQDMOHSĂŁtYĂŞVOHGRN3UiYHMHKRYĂŞVOHGRN Y6RĂžLYHÄ?DQD]QDĂžtYRWi]NH ĂžLEXGHSRNUDĂžRYDĢYĂŁSRUWRYHMNDULpUH5RGiN]R=DNDPHQQpKRPiQD=2+PD[LPXP{VPHPLHVWRQD06 ĂŁWYUWp

7$65 EE

SpravodajskĂ˝ dvojtýŞdennĂ­k distribuovanĂ˝ zdarma do domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem v meste ď&#x201A;Ąď&#x20AC; VydavateÄž: 14 news, s. r. o. ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  SĂ­dlo spoloÄ?nosti: KonventnĂĄ 9, 811 03 Bratislava â&#x20AC;&#x201C; StarĂŠ mesto, SlovenskĂĄ republika ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  IÄ&#x152;O: 46 903 411 ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  Inzercia: obchod@14news.eu ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  RegistraÄ?nĂŠ Ä?Ă­slo MK SR: EV 4462/11

NaĹĄe Novinky TvrdoĹĄĂ­n, nĂĄklad 4 000 ks Copyright: 14 news, spol. s. r. o. VĹĄetky prĂĄva, vrĂĄtane autorskĂ˝ch, sĂş vyhradenĂŠ a vykonĂĄva ich vydavateÄž. RozmnoĹžovanie Ä?astĂ­ alebo celku textov, fotograďŹ Ă­, grafov akĂ˝mkoÄžvek spĂ´sobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez pĂ­somnĂŠho sĂşhlasu vydavateÄža, je zakĂĄzanĂŠ. VydavateÄž nie je zodpovednĂ˝ za obsah a pravdivosĹĽ uverejnenĂ˝ch inzerĂĄtov a za prĂ­padne spĂ´sobenĂŠ ĹĄkody.

info@14news.eu

Nts 01 2014 web  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you