Page 1

3 400 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

Lúštite krížovku

n a š e

str. 14

Ročník: I. číslo 3/2014 Dátum vydania: 5. 6. 2014

Trstená

Občania športovali

Medzinárodná konferencia

Nelegálne skládky

Hokejový klub Altis

str. 3 Posledná májová streda sa v našom meste niesla v znamení športu. Hlavným cieľom tohto dňa bolo zapojenie občanov do športových aktivít.

str. 5 Konferenciu s názvom „Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl“ zorganizovala Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave.

str. 12 Mestská polícia monitoruje miesta, kde sa vytvárajú tzv. čierne skládky. Svoje zistenia z tejto oblasti následne konzultuje s mestským úradom.

str. 16 Zakladatelia klubu by chceli svojich zverencov naučiť nielen hrať ľadový hokej, ale naučiť ich aj správať sa v kolektíve i mimo neho.

Deti si užili svoj deň. Foto: archív mesta

DEŇ DETÍ BOL PLNÝ AKCIE V tomto roku, pri príležitosti Medzinárodného dňa detí, pripravilo mesto Trstená v spolupráci s bezpečnostnými a záchrannými zložkami SR podujatie plné zábavy a poučenia. Aj napriek chladnému a daždivému počasiu sa v piatok 30. mája 2014 o deviatej hodine na námestí v Trstenej rozozvučali všetky sirény, majáky policajných,

hasičských a záchranárskych vozidiel a odštartovali podujatie. Po úvodných príhovoroch zástupcov mesta a vedenia jednotlivých zložiek pokračoval

program, v ktorom sa okrem záchranných a bezpečnostných zložiek prezentovali aj deti z Centier voľného času z Trstenej, z Tvrdošína a tanečnej skupiny Mixér. Všetci, čo prišli v piatok na námestie v Trstenej, mohli vidieť prácu colníkov, polície, hasičov, záchranárov Slovenského Červeného kríža a horskej

služby. Deti, no hlavne chlapcov, zaujala policajná výzbroj, policajná a hasičská technika, ktorú používajú tieto zložky pri výkone svojej služby. Nechýbali ani ukážky vyhľadávania drog a zadržania páchateľa, ktoré predviedli psovodi. Pokračovanie na strane 2


naše novinky

SPRAVODAJSTVO

VÝBEROVÉ KONANIA

KRÁTKE SPRÁVY

2

Mesto Trstená, zriaďovateľ Základnej školy, Základnej umeleckej školy a Centra voľného času vyhlásilo v dňoch 10. – 11. apríla 2014 výberové konania na obsadenie funkcie riaditeľa pre daný druh a typ školy a školského zariadenia. Proces prijímania bol ukončený: 2. mája 2014 – Centrum voľného času, 5. mája 2014 – Základná škola, 9. mája 2014 – Základná umelecká škola. Nasledovalo otváranie obálok za účasti zriaďovateľa a predsedu rady školy, prípadne školského zariadenia. Na výberové konanie boli pozvaní iba tí uchádzači, ktorí spĺňali požadované predpoklady a doručili všetky doklady. Rady škôl a školského zariadenia podali zriaďovateľovi, mestu Trstená, dané návrhy vo veci vymenovania do funkcie: Ing. Milenu Smitkovú za riaditeľku Základnej školy P.O.Hviezdoslava, Ing. Zdenku Abrahámovú za riaditeľku Centra voľného času a Mgr. Andreja Škuláňa za riaditeľa Základnej umeleckej školy.

KRÍZOVÝ ŠTÁB MESTA Dňa 15. mája 2014 o 20.00 hod. predseda krízového štábu v Trstenej primátor Ing. Jozef Ďubjak zvolal Krízový štáb mesta Trstená v zasadačke MsÚ Trstená. Na zasadaní za zúčastnili všetci členovia Krízového štábu. Cieľom zasadania bolo plánovanie technicko-organizačného zabezpečenia v dôsledku zvyšovania povodňovej aktivity na vodnom toku Oravica. Po pripomienkovom konaní prednosta Okresného úradu Tvrdošín, JUDr. Jozef Domiňák schválil 30. apríla 2014 Povodňový plán záchranných prác mesta Trstená. Členovia na zasadnutí navrhovali opatrenia pred povodňami a plán ich realizácie v súlade s Povodňovým plánom záchranných prác mesta Trstená. Počas noci Dobrovoľný hasičský zbor a Mestská polícia v Trstenej kontrolovali kritické úseky a kanalizačné šachty. Aktuálny povodňový plán záchranných prác mesta Trstená je uverejnený na stránke mesta www.trstena.sk.

VOĽBY V MESTE Dňa 24. mája 2014 od 07.00 hod. do 22.00 hod. sa konali voľby do Európskeho parlamentu. Obyvatelia mesta Trstená volili v šiestich okrskoch. Volili 13 europoslancov. Priemerná účasť voličov mesta Trstená na voľbách bola 15,83 %. Najviac hlasov získala v meste strana Kresťanskodemokratické hnutie s 46,21 %.

XX. KONGRES Dňa 22. mája 2014 sa uskutočnil XX. Kongres Združenia Región „Tatry“ v Červenom Kláštore. Jedným z hlavných bodov programu bola zmena názvu a Stanov Združenia Región „Tatry“, predseda Rady Združenia Región „Tatry“ Ing. Jozef Ďubjak podal Správu o činnosti Rady a riaditeľka kancelárie Združenia Región „Tatry“ informovala o Projektových aktivitách Združenia. Zdenka Šimková (Školský úrad, TÁ), Ing. Ľudmila Kostolná, Ing. Beáta Benická

Speváci bojovali o čo najlepšie umiestnenie. Foto: archív mesta

DILONGSTAR 2014 Už po ôsmykrát sa otvorila brána Základnej školy Rudolfa Dilonga pre najväčšie spevácke talenty zo Slovenska, aby predviedli hlavne svoje nadanie pre spev. Od maličkých prváčikov až po ostrieľaných spevákov v tretej kategórii s troškou trémy sa pustili všetci do boja o čo najlepšie umiestnenie. Moderátori, Martin a Peter, sprevádzali maratón piesní svojimi vstupmi, častokrát za smiechu v diváckej lóži. Porota zostavená zo staronových členov to mala, ako pribúdalo spevákov, čoraz ťažšie a ťažšie. Nečudo, že na hodnotenie sa muselo dlhšie počkať. Napätie v sále, v piatok na semifinále a v sobotu vo finále, sa dalo krájať.

Dôležité je zúčastniť sa

Nie všetci boli s hodnotením poroty spokojní, ale tak to už pri podobných akciách býva. Vyhrať nemôžu všetci, no všetci účinkujúci si zaslúžia rešpekt. Veď postaviť sa pred porotu, pred celkom neznámych ľudí, ale aj pred svojich najbližších a nesklamať seba i ich, si vyžaduje poriadne nervy. To zdôraznila vo svojom príhovore všetkým prítomným aj hlavná hviezda tohtoročnej súťaže, hosť DilongStar – Peter Cmorík. Ten vo finále súťaže odpálil svoje najväčšie hity a v krátkom čase si všetkých získal.

Vrúcne poďakovanie

Patrí sa poďakovať všetkým zúčastneným, divákom, porote, Petrovi Cmoríkovi, mestu Trstená, podpore z Fondu Hodina deťom, ktorý zriadila

a spravuje Nadácia pre deti Slovenska, vedeniu školy i všetkým učiteľom, tetám kuchárkam, detským pomocníkom z radov žiakov, zvukárom, osvetľovačom, kameramanom, fotografom.

Tešia sa na nových spevákov

Zostáva len dúfať, že o rok sa zas na tomto podujatí stretnú mladé spevácke talenty, ktoré prídu s novými piesňami potešiť všetkých milovníkov hudby. Všetci sa už tešia na DilongStar 2015. Na stránke školy môžete nájsť fotogalériu a záznam vo videogalérii 2014, kde možno nájsť okrem finalistov aj koncert Petra Cmoríka. Mgr. Martin Ragala (ZŠ R. Dilonga)

DEŇ DETÍ BOL PLNÝ AKCIE Dokončenie zo strany 1

Preverili vedomosti detí

Horská záchranná služba ukázala, ako pracuje pri záchrane životov v horách. Hasiči zase predviedli svoju techniku, ale aj ukážku záchrany raneného z havarovaného auta, ktorého vyslobodili za pomoci odstrihnutia kapoty a ukážku hasenia požiaru auta. Deti si mohli pri stanovišti Červeného kríža na figuríne vyskúšať

aktuálne správy z vášho okolia na webe: www.nasenovinky.sk o

oživovanie zraneného človeka, záchranári zo Záchrannej služby v Trstenej ich zasa poučili a predviedli im, ako sa podáva prvá pomoc. Nechýbal ani vedomostný test, ktorý pripravili pracovníci Oravského kultúrneho strediska a ten, kto ho správne vyplnil, dostal sladkú odmenu.

a súťaže. Oravské kultúrne stredisko z Dolného Kubína zároveň vyhlásilo výsledky výtvarnej súťaže „Polícia očami detí“. Súťažné práce budú vystavené v Dolnom Kubíne a v kostolnej veži Kostola sv. Martina v Trstenej, kde ich môžete vidieť do konca júna 2014.

Hry a súťaže

Pre deti boli počas podujatia pripravené aj ďalšie hry

Mgr. Marta Fukasová (Organizačné oddelenie MsÚ)


číslo 3/2014

SPRAVODAJSTVO

3

PÄTNÁSŤ MINÚT PRE SEBA A MESTO Deň 28. máj 2014 sa v Trstenej niesol v znamení športu. Posledná májová streda je už niekoľko rokov vyhradená pre Challenge Day. Tento športový deň má v meste dlhoročnú tradíciu. Jeho zmyslom je zapojiť čo najväčší počet obyvateľov do športových aktivít a prevýšiť tak účasť zapojených občanov v meste Spišská Belá, ktoré bolo aj tento rok naším súperiacim mestom. Športovalo sa na viacerých športových plochách do neskorých večerných hodín. Športový deň bol otvorený v areáli základných škôl o 8.00 hod ráno. Následne prebiehali na športových plochách viaceré turnaje, do ktorých sa zapojili žiaci zo škôl.

Zúčastnili sa seniori i tí najmenší

Challenge Day mal bohaté zastúpenie všetkých vekových kategórií. Zahanbiť sa nedali ani seniori, ktorí rozbehli turnaj v petangu. Dostupné boli aj ďalšie športoviská, ktoré ponúkali široké možnosti športovej činnosti. Popoludní boli na námestí pripravené športo-

vé atrakcie hlavne pre tých najmenších, ale na svoje si prišli aj staršie deti, mládež a všetci, ktorí radi športujú. Mohli sa zapojiť do viacerých súťaží a pohybových aktivít. Dobrú náladu okrem pekného počasia znásobovala hudba, ktorá sa šírila z reproduktorov po celom námestí a lákala ďalších športovcov.

Zvíťazilo naše mesto

Po vyhodnotení výsledkov v oboch zúčastnených mestách sa tento rok stáva víťazom Challenge Day mesto Trstená so 42,15 % účasťou všetkých obyvateľov v meste (do športovania sa zapojilo 3 115 obyvateľov). V Spišskej Belej súťažilo 3 031 registrovaných účastníkov, čo znamená 46,76 % účasť. Percentuálne bola síce Spišská Belá na tom máličko lepšie v pomere k celkovému počtu obyvateľov mesta, ale Trste-

Na podujatí sa stretli všetky vekové kategórie. Foto: archív mesta

nej sa predsa len podarilo vyburcovať viac ľudí k pohybovej aktivite.

Súčasťou podujatia bola tombola

Každý účastník, ktorý v tento deň splnil podmienky a zaregistroval sa na registračnom mieste, bol zaradený do loso-

vania o ceny venované sponzormi a mestom Trstená. Aj keď nás počasie trošku vystrašilo a tombolu sme vyžrebovali máličko skôr, ako bolo plánované, športový deň sa podarilo ukončiť za pekného počasia. Tým najmenším sa veľmi odísť nechcelo, ale veríme, že budúci rok

sa tento deň podarí zorganizovať opäť. Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na akcii a to hlavne organizátorom, školstvu v meste a Mládežníckemu parlamentu. Mgr. Katarína Šefčíková (Organizačné oddelenie MsÚ)

PREVERENIE SÚČINNOSTI HASIČSKÝCH ZBOROV zvolané dobrovoľné hasičské zbory Trstená, Tvrdošín, Brezovica, Štefanov nad Oravou, Zábiedovo, OSP Jablonka, OSP Chyžné, a tak požiar v priebehu hodiny dokázali spoločne, vzájomnou súčinnosťou uhasiť.

Koncom mája 2014 sa stretli na Jelešni Dobrovoľné hasičské zbory zo Slovenska aj Poľska, aby si zmerali sily pri hasení lesného požiaru. Ide leto a s tým súvisí obdobie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. Letné obdobie sa vyznačuje zvýšenou aktivitou poľnohospodárov a občanov pri zbere úrody a lesných plodov. Väčšina požiarov súvisí s neopatrnosťou a nedbalosťou ľudí, resp. podceňovaním požiarneho nebezpečenstva pri vypaľovaní trávnatých porastov, kríkov, pri zakladaní ohňov v prírode a pod.

Neobmedzené šírenie ohňa

V mnohých prípadoch lesné požiare začínajú horením pôdneho pokrytia a postupným šírením plameňa. Keď začne horieť les, väčšinou je už neskoro. Navyše požiare v le-

Podpora EÚ

Dobrovoľné hasičské zbory si zmerali sily pri hasení lesného požiaru. Foto: archív mesta

soch sa následkom vetra alebo vzdušných prúdov môžu preniesť aj na veľké vzdialenosti. Prihraničné územie Hornej Oravy je charakteristické lesmi a pri vzniku požiaru sa oheň nezastaví na štátnych hraniciach.

Simulácia zásahu

Z tohto dôvodu sa uplynulú sobotu stretli dobrovoľné hasičské zbory z obidvoch strán hranice, aby preverili svoju súčinnosť, schopnosť zorganizovať viacero dobrovoľných hasičských jednotiek pri zásahu

a likvidácii požiaru, dosažiteľnosť a dojazd na miesto zásahu. Takýto zásah si precvičili v blízkosti hranice v priestore lesného porastu v oblasti Za Jelešňou. Po spozorovaní požiaru požiarno-asistenčnou hliadkou urbáru boli do hasenia požiaru

Súťaž bola zorganizovaná v rámci projektu „Ochrana pred prírodnými katastrofami a povodňami v prihraničnej oblasti Hornej Oravy“ WTSL.01.02.00-82168/10, z ktorého sa tiež realizuje Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v meste Trstená, ale aj takéto aktivity zamerané na zvýšenie bezpečnosti v prihraničnom území. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007 – 2013. Ing. Monika Slovíková (Organizačné oddelenie MsÚ)


naše novinky

SPEKTRUM

KAM PO SKONČENÍ ŠKOLY?

UKONČENIE ŠTÚDIA

ANKETA

4

Absolventi Gymnázia Martina Hattalu v Trstenej úspešne ukončili školský rok 2013/2014.

Nachádzame sa v období, keď sa maturity na Slovensku pomaličky dostávajú do záverečnej fázy. Stredoškoláci získajú osvedčenie svojich znalostí, ktoré ich oprávňuje rozhodnúť sa, ako v živote budú pokračovať ďalej. Niektorí sa rozhodnú vstúpiť do pracovného kolotoča, niektorí sa rozhodnú odísť za skúsenosťami do zahraničia a mnohí nastúpia na vysokoškolské štúdium.

Absolventom slávnostne odovzdával maturitné vysvedčenia riaditeľ Gymnázia Martina Hattalu Mgr. Štefan Kristofčák, zástupkyňa riaditeľa PhDr. Daša Piačeková a pamätné listiny primátor mesta Trstená Ing. Jozef Ďubjak. Absolventi bilingválnej španielskej sekcie, V. D trieda, ukončila maturitnú skúšku skôr. Slávnostné odovzdávanie sa uskutočnilo dňa 23. mája 2014 vo výstavnej miestnosti Domu kultúry. Absolventi štvorročnej a osemročnej sekcie Gymnázia Martina Hattalu IV. A,

Erika Po maturite už neplánujem ďalej študovať vysokú školu, pretože ma to nebaví. Prípadne si plánujem urobiť len dva roky na hasičskej škole v Martine, a potom si budem hľadať prácu.

Iveta Po škole by som chcela začať pracovať. Pretože si chcem zarobiť nejaké peniaze, a potom prípadne ďalej študovať. Alebo, ak sa mi bude dariť v práci, tak sa budem venovať iba tomu.

Mária Plánujem ísť študovať psychológiu na Trnavskú univerzitu. Bavil by ma ten odbor. Popritom sa ale budem venovať práci, ktorú robím aj teraz. Privyrábam si v jednej kaviarni v Žiline. Budem neustále v kontakte s novými ľuďmi, čo ma teší, pretože prácu s ľuďmi milujem. Možno aj preto sa chcem uberať týmto smerom. Daniel Po strednej chcem ísť na vysokú školu ekonomického zamerania. Chcel by som študovať marketing. Plánujem ísť študovať do Ostravy s dvoma kamarátmi. Vysokoškolské vzdelanie je podľa mňa dnes veľmi potrebné.

NTS 3123/14

Text a foto: Stanislava Laufiková

aktuálne správy z vášho okolia na webe: www.nasenovinky.sk o

Študenti úspešne ukončili školský rok 2013/2014. Foto: archív mesta

IV. B a IV. C mali slávnostné odovzdávanie dňa 27. mája 2014 v Dome kultúry. Slávnostným príhovorom sa absolventom prihovoril primátor mesta Trstená a riaditeľ Gymnázia Martina Hattalu. Primátor každému osobne zablahoželal k zvládnu-

tiu maturitnej skúšky a do ďalšieho života poprial všetko najlepšie. Bývalí študenti gymnázia zanechali podpisy v Pamätnej knihe mesta Trstená. PhDr. Marcela Jankolová (Sekretariát primátora mesta)


číslo 3/2014

SPEKTRUM

5

VEDECKÁ KONFERENCIA NOC VO VEŽI Prednášková sála Univerzitnej knižnice v Bratislave sa stala 15. mája 2014 miestom konania 8. medzinárodnej konferencie „Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl“. Zorganizovala ju Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Dušana Čaploviča. Zúčastnila sa na nej aj vedúca Predmetovej komisie slovenského jazyka a literatúry Mgr. Eva Kadlubová a vedúca školskej knižnice Mgr. Eva Gočálová. „Sme radi, že naša základná škola bola súčasťou slávnostného ocenenia víťazov celoslovenského podujatia „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ k Medzinárodnému dňu školských knižníc. V konkurencii 324 základných a stredných škôl sa umiestnila na krásnom 3. mieste,“ povedala Mgr. Andrea Šprláková zo ZŠ P. O. Hviezdoslava.

Už po tretíkrát sa mesto Trstená zapojilo do 10. ročníka celoeurópskeho podujatia Noc múzeí a galérií, kedy boli múzeá a galérie po celom Slovensku a Európe sprístupnené do neskorých nočných hodín a pripravili zaujímavý program.

Súčasťou konferencie bola i prednáška. Foto: archív mesta

Na realizácii tohto podujatia sa pod vedením PaedDr. Gabriely Kapjorovej podieľali vyučujúci primárneho vzdelávania a vyučujúci SJL nižšieho stredného vzdelávania. Mgr. Eva Kadlubová na konferencii vystúpila s prednáškou na tému „Rozvoj čitateľskej gramotnosti na Základnej škole P. O. Hviezdoslava v Trstenej“. Okrem iného na nej povedala: „Naším cieľom je dosiahnuť to, aby sa častejšie samotným zdrojom informácií stávala literatúra. Dôležitý je fakt, že požadované a využíva-

né tituly kníh sa v našej školskej knižnici nachádzajú v množstvách potrebných pre prácu so všetkými žiakmi alebo minimálne pre skupinovú formu práce.“ Spomenula príklady netradičných foriem práce s knihou a fakt, že im na zvyšovaní schopnosti čítania s porozumením pomáha aj zaradenie hodín čítania s porozumením a tvorivého písania do školského vzdelávacieho programu. Mgr. Andrea Šprláková (ZŠ P. O. Hviezdoslava)

V sobotný večer 17. mája 2014 počas podujatia Noc vo veži ožila na pár hodín história mesta. Návštevníci mohli zažiť magickú atmosféru večernej prechádzky v okolí kostola spojenú s históriou a povesťami. Mohli spoznať interiér farského kostola a nahliadnuť do priestorov, ktoré nie sú bežne prístupné. Vo veži ich čakal hudobno-dramatický program, ktorý si pripravili deti zo ZŠ Hviezdoslavova. Odmenou pre návštevníkov bola čarovná panoráma nočnej Trstenej z veže kostola. Pre všetkých tých, čo majú radi dobrodružstvo, bola Noc vo veži okorenená aj o napínavú cestu z veže, keď návštevníkov nastrašili strašidlá z trstenskej veže. O tom, že nočná prehliadka veže sa stala ob-

Noc múzeí a galérií. Foto: archív mesta

ľúbeným podujatím, hovorí počet návštevníkov, ktorých každým ročníkom tohto podujatia pribúda. Mgr. Marta Fukasová (Organizačné oddelenie MsÚ)

OTVORENIE NOVÉHO IHRISKA

Centrum voľného času v spolupráci s mestom Trstená uskutočnilo dňa 30. mája 2014 Záverečnú konferenciu spojenú so slávnostným otvorením ihriska na Vyšnom Brehu v rámci projektu „Poďme spolu športom k zdraviu“, č. PL-SK/ZA/IPP/III/094. Konferencie sa zúčastnili partneri projektu – Centrum voľného času, mesto Trstená, Gmina Jablonka a Trstenský mládežnícky parlament. Konferenciu otvorila Ing. Silvia Púčiková – zástupkyňa primátora a Ing. Zdenka Abrahamová – riaditeľka Centra voľného času. O jednotlivých aktivitách projektu a ich zhodnotení informovala projektová manažérka projek-

tu, Erika Ťapajová. Účastníci konferencie si mali možnosť pozrieť fotografie z jednotli-

2SHUiWRUYêURE\äLOLQDDRNROLH $XWRPRELORYêSULHP\VHO Výhodné mzdové podmienky 'RSUDYDGRSUiFH]DEH]SHþHQi Práca v 3-zmennej prevádzke

Ing. Ivana Gallová (Oddelenie organizačné MsÚ)

NZA 3422/14

Partneri projektu si zahrali priateľský volejbalový zápas. Foto: archív mesta

vých aktivít v areáli Materskej školy. Po prezentácii projektu, jeho zhodnotení a načrtnutí ďalšej spolupráce nasledoval priateľský volejbalový zápas medzi partnermi projektu mestom Trstená, Gminou Jablonka a Trstenským mládežníckym parlamentom, kde jasným víťazom boli práve naši mládežníci. „Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013.“


6

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

VIAC ČI MENEJ EURÓPY?

=9Ëġ$=,/60(5$9â$. 675$7,/-('(10$1'È7

Viac či menej právomocí európskym inštitúciám, Európskej komisii, Európskemu parlamentu?

Predminulú sobotu sa uskutočnili na Slovensku voľby poslancov do Európskeho parlamentu. V novom europarlamente budú za Slovensko sedieť poslanci strán Smer-SD, KDH, SDKÚ-DS, SaS, NOVA, OĽaNO, Most-Híd a SMK. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov volieb do Európskeho parlamentu (EP), ktoré zverejnila Ústredná volebná komisia.

MICHAL HORSKÝ:

2GSRYHGLDPQDWLHWRRWi]N\VDYRYROHEQHMNDPSDQL XVLORYDOLVORYHQVNpSROLWLFNpVXEMHNW\DOHDMNDQGLGiWL QDSRVODQFRYY\KQ~Ģ2NUHP QLHNWRUêFKSVHXGRUDGLNiOQ\FK DH[WUpPQ\FKSROLWLFNêFKVtO EROLYãHWFL]DMHGQRWQ~(XUySXDM]DY\VRNpSUiYRPRFL QiURGQêFKSROLWLFNêFKRUJiQRY7iWRGYRMWYiUQRVĢVSROX VFHOêPUDGRPćDOãtFKRNROQRVWtVD]UHMPHSRGStVDOLSRG ]DKDQEXM~FXUHNRUGQHQt]NX YROHEQ~~þDVĢVORYHQVNpKRYROLþD9ROLHEVDVD]~þDVWQLOD ]PRåQêFKPLOyQDYROLþRY DQLQLHSlWLQDNYROHEQêPXUQiPSULãOROHQSHUFHQWREþDQRY$MSUHWRKĐDGDM~SROLWLFLVN{URGSRYHGHQDWRNWR ]DWRP{åH7tVÄKURãRXNRåRX³VDGRNRQFDRKiĖDM~YtĢD]VWYRPþLSRWYUGHQtPSROLWLFNHMG{YHU\KRGQRVWLYODVWQHM VWUDQ\DNDQGLGiWRY2VWDWQiYHUHMQRVĢYãDNYêVOHGN\ YROLHESULMtPDVUR]SDNPL 1D6ORYHQVNXXVSHODVWUDQD 60(56'NWRUiGRIUDNFLH VRFLDOLVWRYYHXURSDUODPHQWHGRGiãW\URFKNDQGLGiWRY ďXGRYFLSUHNYDSXM~FR]tVNDOLãHVĢPDQGiWRY±SRGYD .'+6'.Ò'6DSRMHGQRP 60.D0RVW+tG9HXUySVNRPNRQWH[WHMHWRSRWYUGHQtPPLPRULDGQHSULD]QLYêFK YêVOHGNRYYROLHESUDYLFRYpKR]RVNXSHQLD-HGREUpåH YãHWNêFKSRVODQFRYDMNHć VPLHUQHGLIHUHQFRYDQêPLSRVWRMPLGiYD(XUySVNHM~QLL iQR3R]LWtYQêPMHWLHåIDNWåH VWUDQ\SVHXGRUDGLNiORYDH[WUpPLVWRYU{]QHKRUD]HQLD]RVWDOLKOERNRSRGKUDQLFRX]YROLWHĐQRVWLDERORE\GREUpNHE\ WREROWUYDOêMDY MDK

9HXUySVNRPSDUODPHQWHEXGH6ORYHQVNR]DVWXSRYDĢWULQiVĢSRVODQFRY)RWR7$65

6PHU6']tVNDOSHUFHQWD þR]QDPHQiãW\ULPDQGiW\7R MHRMHGHQPHQHMDNRPiVWUDQD YV~þDVQRVWL.'+PiSHUFHQWDREVDGtGYDPDQGiW\1DVOHGXMH6'.Ò'6 SHUFHQWD WLHåWDN]tVNDODGYDPDQGiW\ 2ďD12VRSHUFHQWDPLKODVRY]tVNDORMHGHQPDQGiW6WUDQ\ 129$ SHUFHQWD 6D6 SHUFHQWD 60. SHUFHQWD 

D0RVW+tG SHUFHQWD ]tVNDOLYćDNDYROHEQpPXYêVOHGNXSRMHGQRPPDQGiWHÒþDVĢ ERODQLåãLDDNRYSUHGFKiG]DM~FLFKYRĐEiFKSUHGSLDWLPLURNPLDWRSHUFHQWD

Poslanci europarlamentu 7ULQiVĢPLHVWVORYHQVNêFKHXURSRVODQFRYY(XUySVNRPSDU-

ODPHQWHREVDGLD0DURãâHIþRYLþ0RQLND)ODãtNRYi%HĖRYi %RULV=DOD9ODGLPtU0DĖND YãHWFL6PHU6' $QQD=iERUVNi0LURVODY0LNROiãLN REDMD.'+ ,YDQâWHIDQHF (GXDUG.XNDQ REDMD6'.Ò'6 %UDQLVODYâNULSHN 2ďD12 -y]VHI1DJ\ 0RVW+tG 5LFKDUG6XOtN 6D6 3iO&Vi-

Výsledky volieb *UDIXND]XMHYãHWN\VWUDQ\NWRUp]tVNDOLDVSRĖWULSHUFHQWi

N\ 60. D-DQDäLWĖDQVNi 129$.'62.6 

Pokojné voľby $NR XYLHGOD ]DSLVRYDWHĐND ÒVWUHGQHM YROHEQHM NRPLVLH Ò9. (YD&KPHORYiYRĐE\ PDOLEH]SUREOpPRYêSULHEHK Ä9RĐE\SUHEHKOLSRNRMQHEH]UXãLYêFKPRPHQWRYRþRPVYHGþt REVDKDSRþHWSRGQHWRY3RþDV FHOpKRS{VREHQLDNRPLVLHSULãORSRGQHWRY]WRKRSRORYLFDVDWêNDODYHGHQLDNDPSDQH DQLHWHFKQLFNpKR]DEH]SHþHQLDYROLHE³XYLHGOD&KPHORYi âWDWLVWLFNê~UDG65WDNWLHåQH]D]QDPHQDONRPSOLNiFLHSULVþtWDQtKODVRYÄ6XPDUL]iFLDSUHEHKOD SRNRMQHYãHWNRSUHELHKDORWDN DNRVPHEROLSULSUDYHQtåLDGQH PLPRULDGQHRNROQRVWLDQLXGDORVWLVDQHY\VN\WOL³SRWYUGLOD ãpINDâWDWLVWLFNpKR~UDGXďXGPLOD%HQNRYLþRYi 7$65

OPÄŤ SME NAJHORŠÍ V EURÓPSKEJ ÚNII Na Slovensku volilo nových europoslancov historicky najmenej ľudí. Volebná účasť bola 13,05 percenta.

Najviac v Bratislave

1DMYLDFYROLþRYSULãORNYROHEQêPXUQiPYRYROHEQRPREYRGH%UDWLVODYDNGHRGRY]GDOR VYRMKODVĐXGt1DMQLå9ROHEQi~þDVĢMHSRGREQH ãLDYROHEQi~þDVĢERODYREYRGH DNRSRPLQXOpURN\QDMQLå- ýDGFDNGHYROLORREþDãLDYFHOHM(XUySVNHM~QLL6OR- QRY3RNLDĐLGHRREFHQDMYLDF YHQVNi~þDVĢMHGRNRQFDQLå- DåĐXGtYROLORY5HJHWRYãLDDNRYSUHGFKiG]DM~FLFK NHY%DUGHMRYVNRPRNUHVHQDMGYRFKKODVRYDQLDFK]URNRY PHQHMĐXGtKODVRYDOR  D9WHG\KODVRYD- YNRãLFNRP/XQtNX,; ORD]RSUiYQHQêFKYROLþRY 7$65

aktuálne správy z vášho okolia na webe: www.nasenovinky.sk ovi

9ROHEQpPLHVWQRVWLYVRERWXþDVWR]tYDOLSUi]GQRWRX)RWR7$65


Ä?Ă­slo 3/2014

SPRAVODAJSTVO

7

1$-/(3â,($1$-+25â,( CHCE POKRAÄ&#x152;OVAŤ V PRĂ CI EUROKOMISĂ RA 92/(%1e9ĂŠ6/('.< VĂ­ĹĽazovi eurovolieb, Smeru-SD, sa darilo najlepĹĄie vo volebnom obvode StarĂĄ Ä˝ubovĹ&#x2C6;a, kde ho volilo 41,46 % ÄžudĂ­. NajhorĹĄĂ­ volebnĂ˝ vĂ˝sledok mĂĄ strana v obvode DunajskĂĄ Streda (3,5 %). Informovala o tom pri prezentĂĄcii oficiĂĄlnych volebnĂ˝ch vĂ˝sledkov ĹĄĂŠfka Ĺ tatistickĂŠho Ăşradu SR Ä˝udmila BenkoviÄ?ovĂĄ. .'+GRVLDKORQDMYlÞãt~VSHFK YREYRGH1iPHVWRYRNGH]tVNDORQDMPHQHMÄ?XGt YROLORKQXWLHYREYRGH.RPiUQR 6'.Ă&#x2019;'6YROLOR QDMYLDFÄ?XGtYREYRGH6HQLFD QDMPHQHMYREYRGH'XQDMVNi6WUHGD  2Ä?D12GRVLDKOLQDMOHSĂŁtYROHEQĂŞYĂŞVOHGRNYREYRGH%DQVNi%\VWULFDNGHKQXWLHYROLOR

Ä?XGtQDMPHQHMKODVRY]tVNDORYREYRGH'XQDMVNi6WUHGD .RDOtFLD 129$.'62.6ERODQDM~VSHĂŁQHMĂŁLDYREYRGH%UDWLVODYD QDMPHQHM~VSHĂŁQi YREYRGH.RPiUQR  6D6PDODQDMYlÞãLXSRGSRUX YREYRGH%UDWLVODYDNGHMXYROLORÄ?XGtQDMVODEĂŁtYĂŞVOHGRNGRVLDKOLOLEHUiOLYREYR-

GH'XQDMVNi6WUHGD  60.]tVNDODQDMYLDFKODVRY YREYRGH.RPiUQR  QDMPHQHMYREYRGH1iPHVWRYR 0RVW+tGPDOQDMOHSãtYêVOHGRNYREYRGH'XQDMVNi6WUHGD DQDMVODEãt YREYRGH1iPHVWRYRNGHVWUDQXSRGSRULORYROLþRY 7$65 0DURãâHIþRYLþ)RWR7$65

NajpreferovanejĹĄĂ­ kandidĂĄt strany Smer-SD v eurovoÄžbĂĄch MaroĹĄ Ĺ efÄ?oviÄ? mĂĄ aj naÄ?alej zĂĄujem o post eurokomisĂĄra. V EurĂłpskej komisii (EK) sa chce venovaĹĽ ekonomicko-politickej agende.

7ODĂžRYiNRQIHUHQFLDQDNWRUHMĂ&#x2019;VWUHGQiYROHEQiNRPLVLDR]QiPLODYĂŞVOHGN\YROLHEGR(XUySVNHKRSDUODPHQWX)RWR7$65

Ă&#x201E;$NE\VRPDMPDOXUĂžLĢSUHIHUHQFLXFKFHOE\VRPVDYHQRYDĢ REODVWLDPDNRMHPHG]LQiURGQĂŞ REFKRGGLJLWiOQDDJHQGDHQHUJHWLFNpWpP\ÂłSULEOtĂĽLO~VSHĂŁQĂŞ NDQGLGiW6PHUX 3RGÄ?DâHIĂžRYLĂžDEXGHYHÄ?D]iOHĂĽDĢQDWRPNWRVDVWDQHSUHGVHGRP(.DDNpEXGHVDPRWQp ]ORĂĽHQLHNRPLVLH0\VOtVLĂĽH QRYpKRSUHGVHGXYWRPWRVPH-

UHQHĂžDNiMHGQRGXFKi~ORKD Ă&#x201E;.RPLVLDE\PDODQDR]DMY\YiĂĽHQĂŞPVS{VRERPUHSUH]HQWRYDĢQRYpLVWDUpĂžOHQVNpNUDMLQ\ PDOpLYHÄ?NpĂŁWiW\LKODYQpSROLWLFNpVWUDQ\Y(XUySVNRPSDUODPHQWHEXGHWRWHGDSUHSUHGVHGXGRVĢ]ORĂĽLWiPDWHPDWLNDÂł VNRQĂŁWDWRYDOâHIĂžRYLĂž 7$65

PREKRĂ&#x161;Ĺ˝KOVALI LĂ?DROV RIEĹ ILI PODOZRENIA Richard SulĂ­k (SaS), Jana Ĺ˝itĹ&#x2C6;anskĂĄ (Nova, KDS, OKS), Branislav Ĺ kripek (OÄ˝aNO), JĂłzsef Nagy (Most-HĂ­d) a Eduard Kukan (SDKĂ&#x161;DS). To sĂş novĂ­ aj staronovĂ­ europoslanci, ktorĂ˝m sa podarilo prekrúŞkovaĹĽ lĂ­drov kandidaÄ?nĂ˝ch listĂ­n svojich strĂĄn. 9NU~ĂĽNRYDQtXVSHOLDM%RULV =DODD9ODGLPtU0DÄ&#x2013;ND]R6PHUX6'3UHIHUHQĂžQpNU~ĂĽN\LP SRPRKOLSUHGEHKQ~ĢVWUDQtFNX NROHJ\Ä&#x2013;X0RQLNX6PRONRY~ 0DÄ&#x2013;NDNDQGLGRYDO]RĂŁWYUWpKR PLHVWD=DOD]SLDWHKR6PRONRYiERODWURMND0DÄ&#x2013;NXD6PRONRY~GHOtSULEOLĂĽQHKODVRY =DOXRG6PRONRYHMSULEOLĂĽQH KODVRY0HG]L0DÄ&#x2013;NRP D=DORPMHUR]GLHODVL NU~ĂĽNRYYSURVSHFK=DOX

äLWÄ&#x2013;DQVNi1DJ\D.XNDQVD SUHNU~ĂĽNRYDOL]GUXKpKRPLHVWDVYRMLFKNDQGLGDĂžQĂŞFKOLVWtQ6XOtN]WUHWLHKRâNULSHN ]RĂŁWYUWpKR -DQXäLWÄ&#x2013;DQVN~NU~ĂĽNRYDOR ĂžRMHRQHFHOĂŞFK YLDFDNROtGUDNDQGLGiWN\-R]HID.ROOiUD-y]VHID1DJ\DYROLORÄ?XGtĂžRMHRY\ĂŁH KODVRYYLDFDNR=VROWD 6LPRQD5LFKDUG6XOtNDNU~ĂĽNRYDORYROLĂžRYWHGD WDNPHURYLDFDNR-iQD 2UDYFD%UDQLVODYâNULSHN]tVNDONU~ĂĽNRYĂžtPSRUD]LO-R]HID9LVNXSLĂžDRQHFHOĂŞFK KODVRY.XNDQGRVWDO NU~ĂĽNRYĂžRMHRY\ĂŁH YLDFQHĂĽPDOOtGHUNDQGLGiWN\,YDQâWHIDQHF

7$65

Z KUPOVANIA HLASOV WiĂŁNRGDĂžRVDWĂŞNDSHÄ&#x2013;DĂĽQpKR Y\MDGUHQLD ĂžLQLOD RNROR HXU3UtSDGEROXNRQĂžHQĂŞ PiMDVQiYUKRPQDGRKRGX RYLQHDWUHVWHÂłSULEOtĂĽLOSROLFDMQĂŞYLFHSUH]LGHQW$NRGRGDO 3RGÄ?DMHKRVORYMHGHQSUtSDG XNRQĂžLODĂ&#x201E;2EĂžDQVDSRGXMDO YWURFKSUtSDGRFKSUHELHKDGRNWRUĂŞVDY\VN\WROYREFL9HÄ?- ]DEH]SHĂžLĢKODVRYFHQX SOÄ&#x2013;RYDQLHSRGDQLDDYMHGQRP NĂŞ0HGHUDRNROLHSROtFLDXĂĽ VLXUĂžLOĂŁW\ULHXUi]DKODVĂ˝LĂĽH SUtSDGHEROSRGQHWRGVW~SHQĂŞ LQpPXRUJiQX Ă&#x2C6;EHOR]QDĂžLOYROHEQĂŞGHÄ&#x2013;DNR SRNRMQĂŞĂ&#x201E;3RĂžDVYROHEQpKRGÄ&#x2013;D SROtFLDQH]D]QDPHQDODYV~YLVORVWLVYRÄ?EDPLGR(3ĂĽLDGQ\ WUHVWQĂŞĂžLQÂłXYLHGRO3ROtFLD YWHQWRGHÄ&#x2013;HYLGRYDODĂŁHVĢXGDORVWtNWRUpYĂŁDNQHPDOLSRGVWDWQĂŞYSO\YQDKODVRYDQLH V obdobĂ­ pred voÄžbami do EurĂłpskeho parlamentu (EP) polĂ­cia zaznamenala sedem podnetov, ktorĂŠ sa tĂ˝kali volieb. V piatich prĂ­padoch iĹĄlo o podozrenie z trestnĂŠho Ä?inu kupovania hlasov. PoÄ?as oficiĂĄlneho vyhlĂĄsenia volebnĂ˝ch vĂ˝sledkov to uviedol policajnĂ˝ viceprezident Ä˝ubomĂ­r Ă bel.

,OXVWUDĂžQpIRWR7$65

7$65


8

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

MINISTRI SI VYMIEŇALI 086Ë0(=02'(51,=29$ġ SKÚSENOSTI $=0(1,ġ1$â8$50È'8 Skúsenosti s aplikáciou nového českého občianskeho zákonníka, s prípravou zákona o štátnom zastupiteľstve, elektronizácia justície či skúsenosti Slovenska ohľadne elektronického monitorovania odsúdených osôb boli v Prahe témou rokovaní českej ministerky spravodlivosti Heleny Válkovej so slovenským ministrom spravodlivosti Tomášom Borecom.

Napriek tomu, že NATO vysoko hodnotí príspevok Slovenska v jeho misiách, SR musí podľa prezidenta Ivana Gašparoviča do budúcna zmeniť a zmodernizovať svoju armádu.

7pPRXUR]KRYRURYEROLDMVN~VHQRVWL6ORYHQVNDVUHNRGL¿NiFLRXSURFHVQpKRSUiYDÄ6RP UiGåHVLP{åHPHVUH]RUWQêPLNROHJDPLY]iMRPQHY\PHQLĢVN~VHQRVWL]QDãHMVWUDQ\ RGRY]GiPHVN~VHQRVWL]SURFHVXUHNRGL¿NiFLHREþLDQVNHKRV~GQHKRSRULDGNXD]þHVNHM VWUDQ\P{åHPHþHUSDĢVN~VHQRVWLQDSUtNODG]Xå~þLQQpKR QRYpKRREþLDQVNHKR]iNRQQtND³SRYHGDOPLQLVWHU%RUHF 3RGĐDQHKRMHHOHNWURQLFNiMXVWtFLDYPRGHUQHMGREHQHY\KQXWQRXSRWUHERXÄ6ORYHQVNRFKFH GRFLHOLĢDE\RNUHPSDSLHURYHM ]ELHUN\]iNRQRYERODSODWQêP ]GURMRPLQIRUPiFLtDMHOHNWUR-

Ä8NUDMLQVNiNUt]DMHGQR]QDþQH XND]XMHåHDMNHćVPHþOHQPLDOLDQFLHNGHPiPH]DEH]SHþHQ~NROHNWtYQXRFKUDQX QHP{åHPHVHGLHĢDþDNDĢåH QiPQLHNWRSRP{åH0XVtPHPDĢWDNY\EXGRYDQpVYRMHR]EURMHQpVLO\VDPR]UHMPHDNRV~þDVĢDOLDQFLHNWRUp EXG~VFKRSQp6ORYHQVNRVDPp XEUiQLĢ³]G{UD]QLOYQDãRP UR]KRYRUH 6ORYHQVNRVLGOKRGRERQHSOQt VYRM]iYl]RNDNRþOHQVNêãWiW 1$72NWRUêPiY\GiYDĢQD REUDQXGYHSHUFHQWi+'37HQWRIDNWNULWL]RYDOSRþDVQHGiYQHKRUR]KRYRUXVSUH]LGHQWRP

QLFNi]ELHUND0XVtPHDOHQDSUtNODGY\ULHãLĢDNR]DEH]SHþLĢHOHNWURQLFNpGRNXPHQW\ DE\QHGRãORNXMPH(OHNWURQLFNêV~GQ\VSLVXPRåQtåH YãHWFL~þDVWQtFLV~GQHKRNRQDQLDEXG~PDĢSUtVWXSNXVSLVXKRGtQGHQQHVHGHPGQt YWêåGQLVSLV\QHEXG~PXVLHĢ SXWRYDĢI\]LFN\]RV~GXQDV~G DFHOpNRQDQLHVDWDNXUêFKOL³ NRQãWDWRYDO%RUHF =URNRYDQLDPLQLVWURYY\SO\QXOD SRWUHEDYêPHQ\VN~VHQRVWt]SUtSUDY\YHĐNêFKSUiYQ\FKNyGH[RYDMYREODVWL]QLåRYDQLDUL]LNDRSDNRYDQLDWUHVWQHMþLQQRVWL

3UH]LGHQW6ORYHQVND,YDQ*DãSDURYLþ)RWR7$65

DMãpIDOLDQFLH$QGHUV)RJK5DV PXVVHQ*DãSDURYLþY\VYHWOLO5DVPXVVHQRYLåH6ORYHQVNRPXVHOR]DSUHGFKiG]DM~FH REGRELHGRY\EDYLĢVYRMHSROLFDMQpD]iFKUDQiUVNH]ORåN\ Ä0LQLVWHUVWYRYQ~WUDMH]WRKWRSRKĐDGXXVSRNRMHQpDWHUD] VDP{åHPHV~VWUHGLĢQDREUDQX³GHNODURYDOSUH]LGHQWSRGĐDNWRUpKRWR5DVPXVVHQSULMDOVSRFKRSHQtP

1DMY\ããt~VWDYQêþLQLWHĐFHONRP QHV~KODVtVWYUGHQtPåH6ORYHQVNRREUDQX]DQHGEDORVN{U VDQDWRSR]HUiWDNåHPRKOR YWHMWRREODVWLXURELĢYLDF3ULSRPHQXOåHY]KĐDGRPQDHNRQRPLFN~NUt]XVD65VSUiYDOD UDFLRQiOQHWDNDE\~SOQHQH]QtåLODVRFLiOQHSRVWDYHQLHVYRMLFKREþDQRY 7$65 NUiWHQp

7$65

KANDIDÁTI NA POST ŠÉFA OSN

0LQLVWHUVSUDYRGOLYRVWL7RPiã%RUHF)RWR7$65

TERMÍN VOLIEB BUDE ZNÁMY NAJSKÔR V JÚNI Predseda Národnej rady SR Pavol Paška (Smer-SD) vyhlási termín jesenných komunálnych volieb až po júnových doplňovacích voľbách, ktoré sa uskutočnia v 16 obciach. Potvrdil to Paškov hovorca Pavol Chovanec s tým, že šéf parlamentu tak urobí pravdepodobne v júli.

-iQ.XELã YĐDYR D0LURVODY/DMþiN

Medzi vážnymi uchádzačmi o post nového generálneho tajomníka OSN sú aj dvaja slovenskí diplomati, minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák a niekdajší šéf rezortu Ján Kubiš. Informoval o tom britský týždenník Economist.

0DQGiWV~þDVQpKRãpIDVYHWRYHMRUJDQL]iFLH-XKRNyUHMþDQD3DQ.LPXQDY\SUãt YURNX3RGĐDQRYtQ(FR=iNRQKRYRUtåHYRĐE\GRREHF- PiHãWHMHGQXSRGPLHQNXDWR QRPLVWYlþãLQDSR]RURYDWHQêFKþLPHVWVNêFK]DVWXSLWHĐ- åHWHUPtQYROLHEPXVtY\KOiVLĢ ĐRYRþDNiYDåH3DQ.LPXVWLHYDYRĐE\VWDURVWRYDSUL- GRGQtSUHGLFKNRQDQtPþR QRYQiVWXSFDY]tGH]QLHNWRUHM PiWRURYVDNRQDM~YSRVOHGQêFK MHQDMQHVN{UYSRORYLFLDXJXVWD ]SRVWNRPXQLVWLFNêFKNUDMtQ ãWUQiVWLFKGĖRFKLFKYROHEQpKR 3ROLWLFNpVWUDQ\P{åXQiVOHG- 2NUHP.XELãDD/DMþiNDVD REGRELD7RVDVNRQþtQR- QHSUHGNODGDĢNDQGLGDþQpOLVWL- PHG]LSRWHQFLiOQ\PLNDQGLYHPEUDQDMQHVNRUãtPRåQêWHU- Q\DYãDNQDMQHVN{UGRWHUPtQX GiWPLQDQRYpKRJHQHUiOQHKR PtQQRYêFKYROLHEMHWHGDVRER- GQtSUHGYRĐEDPL WDMRPQtNDVSRPtQDM~DMEêYDWDQRYHPEUD'R~YDK\ OêVORYLQVNêSUH]LGHQW'DQLSULSDGiDMQRYHPEHU3DãND 7$65 OR7UNDãpIND81(6&2

aktuálne správy z vášho okolia na webe: www.nasenovinky.sk ovi

EXOKDUVNiSROLWLþND,ULQD%RNRYRYi-iQ.XELãV~þDVQê RVRELWQêSUHGVWDYLWHĐJHQHUiOQHKRWDMRPQtND261SUH $IJDQLVWDQDãpI$VLVWHQþQHMPLVLH6SRMHQêFKQiURGRY Y$IJDQLVWDQH 81$0$ SUL]QDOåHSUtSDGQ~NDQGLGDW~UXQDIXQNFLXãpID261]YDåXMHÄ5R]PêãĐDPRWDNHMWR PRåQRVWLDNE\VDPLSRGDULOR]DLVWLĢVLSRGSRUXYOiG\ UiGE\VRPDE\VDRPQHXYDåRYDOR DNRRNDQGLGiWRYL QD

WHQWRSRVW³FLWRYDO(FRQRPLVW ~U\YRN].XELãRYKRHPDLOX âpIVORYHQVNHMGLSORPDFLH0LURVODY/DMþiNSRGĐDEULWVNêFK QRYtQVYRM]iXMHPRW~WRSUHVWtåQXSR]tFLXQHSRWYUGLODOH DQLQHSRSUHO*HQHUiOQHKRWDMRPQtNDVYHWRYHMRUJDQL]iFLH Y\PHQ~YDQDSlĢURNRY9DOQp]KURPDåGHQLH261'HMH VDWDNSRSUHGFKiG]DM~FRPRGSRU~þDQt%H]SHþQRVWQHMUDG\ 261WDNåHSlĢVWiO\FKþOHQRY UDG\PiYWHMWRRWi]NHSUDNWLFN\SUiYRYHWD9V~ODGHVQHStVDQêPLSUDYLGODPLJHQHUiOQ\ WDMRPQtNQHSRFKiG]D]RåLDGQHM]WêFKWRSLDWLFKPRFQRVWt 'RGUåLDYDVDWLHåWUDGtFLDURWiFLHSRVWXPHG]LMHGQRWOLYêPL NRQWLQHQWPL3RVOHGQtãW\ULD JHQHUiOQLWDMRPQtFLSRFKiG]DOL]3HUX(J\SWD*KDQ\ D-XåQHM.yUH\3R]RURYDWHOLD SUHGSRNODGDM~åHWHQWRUD]E\ SRVWãpID261PRKRORSlĢREVDGLĢXFKiG]Dþ](XUyS\DWR ]iVWXSFDQLHNWRUHM]SRVWNRPXQLVWLFNêFKNUDMtQXYLHGRO WêåGHQQtN(FRQRPLVW

7$65


číslo 3/2014

9

SPRAVODAJSTVO

2%&($0(67ÈÒ63(â1( 1$3/1,/,0(025$1'80 Mestá a obce vykázali za rok 2013 prebytok hospodárenia v sume 121,8 milióna eur, čo pri zohľadnení určitého výpadku plánovaných príjmov z dane z príjmov fyzických osôb znamená úspešné naplnenie cieľov Memoranda o spolupráci medzi vládou a Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS).

5REHUW)LFR)RWR7$65

9~YRGHVQHPX=026WR Y\KOiVLOSUHPLpU5REHUW)LFR 6PHU6' VWêPåHGREUpYêVOHGN\NRQVROLGiFLHYQDMEOLåãRPþDVHXPRåQLDYOiGHSULSUDYLĢSUHREþDQRYEDOtþHN SR]LWtYQ\FKRSDWUHQtÄ$NWtYQ\PVS{VRERPVWHVD]~þDVWQLOL QDGREUêFKYêVOHGNRFKNWRUp 6ORYHQVNiUHSXEOLNDGRVLDKOD³NRQãWDWRYDO5REHUW)LFR VWêPåHNRQãWUXNWtYQ\GLDOyJPHG]LYOiGRXD=026VL PLPRULDGQHYiåL3ULSRPHQXO åH6ORYHQVNRGRVLDKOR]DURN ]QtåHQLHGH¿FLWXãWiWQHKRUR]SRþWXQDSHUFHQWD +'3DERORY\UDGHQp]SURFHG~U\QDGPHUQpKRGH¿FLWX $NWXiOQHVLSUHWRQD¿QDQþQêFKWUKRFKSRåLþLDYD]DKLVWRULFN\QDMQLåãLH~URN\ Ä+RVSRGiUVN\UDVWYURNX PiSUHGVWDYRYDĢSHUFHQWD DQDEXG~FLURNE\WRPDOE\Ģ ãWYUWêQDMYlþãtUDVWY(Ò³SR-

YHGDOSUHPLpU7LHWRþtVODVD SRGĐDQHKRSRGDUtGRVLDKQXĢ OHQYSUtSDGHåH(ÒQHSULVW~SLNQDMSUtVQHMãLHPXYDULDQWX VDQNFLtYRþL5XVNXNWRUpE\ VORYHQVN~HNRQRPLNXYêUD]QHSRãNRGLOL

Nezamestnanosť sa znižuje =DYHĐNêSUREOpPSRYDåXMH SUHGVHGDYOiG\QH]DPHVWQDQRVĢ NWRU~VDYãDNSRGĐDMHKRVORY GDUtSRPDO\]QLåRYDĢÄ'QHV MHQDMQLåãLDPLHUDQH]DPHVWQDQRVWLRGMDQXiUD³SR]QDPHQDO5REHUW)LFR =G{UD]QLO åH NRQVROLGDþQê ~VSHFKQHPiSULQLHVĢSR]LWtYD OHQPHG]LQiURGQêP¿QDQþQêP WUKRPDOHDMPHVWiPDREFLDP DNRDMREþDQRPSUHNWRUêFK YWRPWR]P\VOHYOiGDSULSUDYXMHSR]LWtYQ\EDOtþHNRSDWUHQt Ä1HERODWRPRMDYOiGDNWRUi ]QtåLODSRGLHOPLHVWDREFtQDGD-

QLDFKI\]LFNêFKRV{E³SRYHGDO SUHPLpUVWêPåHMHKRNDELQHW XåWHQWRSRGLHOþLDVWRþQH]YêãLOÄ6PHSULSUDYHQtSULMDĢUR]KRGQXWLDNWRUp]DEH]SHþLDDE\ NMDQXiUXERO]QRYX SHUFHQWD³GRGDO3RGĐDSUHGVHGXYOiG\MHSULSUDYHQiDMQRYHOD]iNRQDRPLHVWQ\FKGDQLDFK

Proti korupcii 3UHPLpUY\]YDOVWDURVWRYDSULPiWRURYDE\QHPOþDOLDNVD VWUHWQ~VSUtSDGPLSRGR]UHQt]QHHWLFNpKRNRQDQLDDOHER NOLHQWHOL]PXDNRUXSFLH'RGDO åHYWDNRPWRSUtSDGHVDP{åX REUiWLĢDMQDMHKR~UDGÄ$NVD QLHNWR]YiVVWUHWQHVDNWLYLWRX NWRU~EXGHSRYDåRYDĢ]DQHHWLFN~QHPRUiOQXQHEXćWHWLFKR 3RNLDĐQH]DþQHPHVSROXSUDFRYDĢVWiOHWREXGHOHQQD~URYQL FKêURYDNOHELHW³GRGDO 7$65

V JASNEJ OLYMPIÁDA NEBUDE ČASŤ TRESTU BY SI Poľské mesto Krakov oznámilo odstúpenie od kandidatúry na usporiadanie zimných olympijských hier v roku 2022. Informáciu potvrdila pre portál gazeta.pl hovorkyňa magistrátu Monika Chylaszeková. 0HVWRVWLDKORSURMHNWNUiWNR SRWRPþREROL]QiPHR¿FLiOQHYêVOHGN\UHIHUHQGD 9ĖRPVDRE\YDWHOLD.UDNRYD Y\VORYLOLMDVQHSURWLNDQGLGDW~UHSRĐVNpKRPHVWDQDXVSRULDGDQLH=2+6NDQGLGDW~URXQHV~KODVLOLY\ãHGYH WUHWLQ\]~þDVWQHQêFKYROLþRY SUHVQHSHUFHQWD9ROHEQi~þDVĢQDUHIHUHQGHNWRUp SUHELHKDORV~þDVQHVYRĐEDPLGR(XUySVNHKRSDUODPHQWXGRVLDKODSHUFHQWD.HćåH~þDVĢERODFH] 9-DVQHMVDPDOLNRQDĢV~ĢDåHYDOSVNRPO\åRYDQt)RWR7$65 SHUFHQWYêVOHGN\UHIHUHQGD V~SODWQpD]iYl]QpSUHRU- ,%5L6+RPR+RPLQLFHQWHU ([HNXWtYD0HG]LQiURGQpKR JiQ\PHVWDLQIRUPRYDOVHU- YNWRURPVNDQGLGDW~URXQHV~- RO\PSLMVNpKRYêERUX 029 YHUJD]HWDSO KODVLORSHUFHQWRSêWDQêFK UR]KRGQH– M~ODY/DX.UDNRYNDQGLGRYDOQD]LPQ~ VDQQHNWRUpPHVWiSRVW~SLD V hre už len štyria RO\PSLiGXYURNXVSROX GR]iYHUHþQHMIi]\YêEHUX kandidáti VR=DNRSDQêPDVORYHQVNêP 'HMLVNRRO\PSLiG\SULGHOLD 1HV~KODVQpVWDQRYLVNRRE\- VWUHGLVNRP-DVQiNGHVDPDOL M~OD QD ]DVDGQXWt YDWHĐRYSRĐVNpKRPHVWDVD XVNXWRþQLĢV~ĢDåHYDOSVNRP 029Y.XDOD/XPSXU GDORSUHGSRNODGDĢXåQD]i- O\åRYDQt3RMHKRRGVW~SHNODGHDSUtORYpKRWHOHIRQLF- Qt]RVWiYDM~YKUHXåLED$ONpKR SULHVNXPX DJHQW~U\ PDW\3HNLQJďYRYD2VOR 7$65

MOHLI ODPYKAŤ DOMA Odsúdení na maximálne tri roky v najmiernejšom väzení, by si mohli časť trestu odsedieť doma, teda v domácom väzení. V novele Trestného zákona a Trestného poriadku to navrhuje Ministerstvo spravodlivosti SR. Ä2GV~GHQpKR NWRUê Y\NRQiYD WUHVW RGĖDWLD VORERG\ Y~VWDYHQDYêNRQWUHVWXVPL QLPiOQ\PVWXSĖRPVWUiåHQLD P{åHV~GSUHUDGLĢGRYêNRQX WUHVWXGRPiFHKRYl]HQLDQD GREX]Y\ãNXXORåHQpKRWUHVWXRGĖDWLDVORERG\NWRUêQHSUHVDKXMHMHGHQURN³XYiG]D VDYQRYHOH]iNRQD3ULWRPSODWtåHRGV~GHQêPRKROE\ĢSRWUHVWDQêRGĖDWtPVORERG\PD[LPiOQHWULURN\

VWUiåHQLDĆDOãtFKPX åRYDåLHQQDYêNRQWUHVWX GRYl]HQLDVQDMPLHUQHMãtPUHåLPRPHãWHQHQDVW~SLOR

Podpísali zmluvu

0LQLVWHUVWYRVSUDYRGOLYRVWLQDNRQFLDSUtODSRGStVDOR]POXYXQDGRGiYNXV\VWpPXNWRUêPiVIXQNþQLĢDM XNODGDQLHWUHVWRYGRPiFHKR Yl]HQLD,GHR]DULDGHQLHQD HOHNWURQLFNpPRQLWRURYDQLH RV{ERNUHPLQpKREXGHVO~åLĢ Počty odsúdených QDNRQWUROXWRKRþLRGV~GHQê a obvinených QDGRPiFHYl]HQLHGRGUåLD1D]DþLDWNXPiMDERORYVOR- YDXUþHQpSUDYLGOi6\VWpP YHQVNêFK Yl]QLFLDFK YLDF GRNWRUpKREXGHPRåQp]DSRDNR  RGV~GHQêFK MLĢRV{EE\PDOIXQJRDREYLQHQêFKD]WRKRWDNPHU YDĢRGMDQXiUD PXåRYDåLHQVL RGS\NiYDOLWUHVW\Y]DULDGHQLDFKVPLQLPiOQ\PVWXSĖRP 7$65


10

INFO

naše novinky


Ä?Ă­slo 3/2014

ROZHOVOR

11

TOMĂ Ĺ HUDEC:Ä&#x2020;$.8-(0(=$ .$ä'ĂŠ+/$6,'(0(Ä&#x2020;$/(- DĂĄ sa povedaĹĽ, Ĺže TomĂĄĹĄ Hudec z Banskej Bystrice patrĂ­ medzi ĹĄĹĽastnĂ˝ch ÄžudĂ­. Postupne sa mu splnili vĹĄetky jeho sny â&#x20AC;&#x201C; stal sa ĂşspeĹĄnĂ˝m lyĹžiarom, pilotom lietadla, trĂŠnerom. PoÄ?as aktivĂ­t vo vrcholovom ĹĄporte pĂ´sobil aj v podnikateÄžskej sfĂŠre, otvoril si vlastnĂş kaviareĹ&#x2C6; a v sĂşÄ?asnosti vedie neĹĄtĂĄtne zdravotnĂ­cke zariadenie v Banskej Bystrici. Na sklonku minulĂŠho roka zaloĹžil spolu s priateÄžmi politickĂş stranu TIP s jasnĂ˝m cieÄžom, skoncovaĹĽ s apatiou a zaÄ?aĹĽ vlastnĂ˝mi silami budovaĹĽ modernĂŠ a ťżastnejĹĄie Slovensko. Po prvĂ˝ch voÄžbĂĄch, ktorĂ˝ch sa strana TIP zĂşÄ?astnila, sme sa s jej predsedom porozprĂĄvali.

]Ako hodnotĂ­te prvĂŠ voÄžby strany TIP?

ovplyvnilo våť volebný výsledok?

6YĂŞVOHGNRPVPHVSRNRMQt DSRYDĂĽXMHPHKR]D~VSHFK 7ĂŞPWRVDFKFHPHSRÄ&#x2021;DNRYDĢ YĂŁHWNĂŞPREĂžDQRPNWRUtQiP GDOLVYRMKODVDG{YHUX6WUDQD7,3PDODXVWDQRYXM~FL VQHPMDQXiUDQDĂŁHSUHIHUHQFLHEROLYWRPĂžDVHQXORYp=DQHFHOĂŞFKSlĢPHVLDFRY VDQiPSRGDULORYRYRÄ?EiFK GR(XUySVNHKRSDUODPHQWX ]tVNDĢĂžRSRYDĂĽXMHP]DQHVPLHUQ\~VSHFK -HWRSUHQiVYHÄ?NpSRY]EXGHQLHGRÄ&#x2021;DOĂŁHMSUiFHDG{ND] SRWUHEQHM JHQHUDĂžQHM YĂŞPHQ\QDVORYHQVNHMSROL WLFNHMVFpQH

6PHPODGiVWUDQDDQDSROLWLFNHMVFpQHVPHOHQRGQRYHPEUDNHÄ&#x2021;ERODVWUDQD RÂżFLiOQH]DUHJLVWURYDQi0pGLiQHMDYLOLRQiV]iXMHPDM QDSULHNSR]YDQLDPNWRUpRG QiVGRVWiYDOLQDWODĂžRYpEHVHG\3RGFHÄ&#x2013;RYDOLQiVSUHWRG~IDPĂĽHSRHXURSDUODPHQWQĂŞFK YRÄ?EiFKDYĂŞVOHGNXNWRUĂŞVPH GRVLDKOLQiPEXGH]LFKVWUDQ\SRVN\WQXWĂŞYlÞãtSULHVWRU -HPLÄ?~WRĂĽHPpGLiSRGÄ?DKOLQHIpURYHMNDPSDQLQDĂŁLFK QHSUDMQtNRY

]Oproti zavedenĂ˝m tradiÄ?nĂ˝m stranĂĄm sa TIP prĂ­liĹĄ v mĂŠdiĂĄch neobjavovala. Ä&#x152;omu to pripisujete a ako to

]Kritici vĂĄm vyÄ?Ă­tali skrytĂŠ spojenectvo so stranou SMER-SD a rozbĂ­janie pravice. Ako to v skutoÄ?nosti je?

7RPiĂŁ+XGHFSUHGVHGDVWUDQ\7,3

VWUDQDÂłQHVN{UĂĽHVPHWUyMVN\ N{Ä&#x2013;60(5XQDVDGHQĂŞQDUR]ELWLHSUDYLFHYSRVOHGQHMGREH VPHPODGi6'Ä?ĂžLĂžRY{EHFQLHMHSUDYGD2ĂžOHQVWYR YVWUDQHP{ĂĽXSRĂĽLDGDĢYĂŁHWFL REĂžDQLDEH]DNWtYQHMSROLWLFNHMPLQXORVWL7RKWRSUDYLGOD VDEXGHPHDMQDÄ&#x2021;DOHMGUĂĽDĢ DGRGUĂĽLDYDĢKR

1HIpURYiNDPSDÄ&#x2013;RVWDWQĂŞFK ]Ako strana ste VWUiQPDODY\YRODĢQD]DĂžLDW- boli prvou medzi NXGRMHPĂĽHVPHĂ&#x201E;5DGLĂžRYHM â&#x20AC;&#x17E;nepostupujĂşcimiâ&#x20AC;&#x153;.

Je to povzbudzujĂşce alebo, naopak, frustrujĂşce? $NRVRPXĂĽSRYHGDOYĂŞVOHGRNYHXURSDUODPHQWQĂŞFKYRÄ?EiFKSRYDĂĽXMHPH]D~VSHFK SUHIHUHQFLHKRYRULD]DYĂŁHWNR 6PHHĂŁWHOHQQD]DĂžLDWNXDGRVLDKQXWĂŞYĂŞVOHGRNQiVPRWLYXMHNÄ&#x2021;DOĂŁHMSUiFLXUĂžLWHQiV WRSRY]EXGLORtVĢÄ&#x2021;DOHM

]AkĂş skĂşsenosĹĽ ste zĂ­skali zo svojej premiĂŠrovej ĂşÄ?asti v tĂ˝chto voÄžbĂĄch? 3UHGRVLDKQXWLHGREUpKRYĂŞV OHGNXMHSRWUHEQiRVREQiNRPXQLNiFLDVREĂžDQPLSUiFDYUHJLyQRFKMHGLQHWDN VDGiSUHORPLĢDSDWLDQH]iXMHPD]tVNDĢG{YHUDREĂžDQRY2EĂžDQLDYQtPDM~ĂĽHVD V~ĂžDVQiSROLWLNDY]GLDOLODRG REĂžDQRYSROLWLFLVDREMDYXM~ PHG]LREĂžDQPLOHQNHÄ&#x2021;SUtGXYRÄ?E\3UHWREXGHPHDNWtYQHS{VRELĢYUHJLyQRFK DNRPXQLNRYDĢVREĂžDQPL DMQDÄ&#x2021;DOHM

7RPiĂŁ+XGHFâ&#x20AC;&#x201C;SUHGVHGDVWUDQ\7,3D-DQD9RORĂŁLQRYiSUYiSRGSUHGVHGQtĂžNDVWUDQ\7,3SULYRÄ?EHGR(3

]PokraÄ?ujete v snahe o zmenu v politike na Slovensku Ä?alej, alebo sa vaĹĄa snaha skonÄ?ila eurovoÄžbami?

1DĂŁRX KODYQRX VQDKRX MH GRVLDKQXWLHJHQHUDĂžQHMYĂŞPHQ\YVORYHQVNHMSROLWLNH DXVSLHĢYRYRÄ?EiFKGR15 65YURNX6PHHĂŁWHOHQ QD]DĂžLDWNXDFHVWD]DGRVLDKQXWtPQiĂŁKRFLHÄ?DEXGH QiURĂžQi7HQWRURNQDMHVHÄ&#x2013; QiVĂžDNDM~NRPXQiOQHYRÄ?E\GRPLHVWQ\FKREHFQĂŞFK DPHVWVNĂŞFK]DVWXSLWHÄ?VWLHY NWRUĂŞFKVD]~ĂžDVWQtPH3RYDĂĽXMHPHLFK]DYHÄ?PLG{OHĂĽLWp9\]ĂŞYDPHNDĂĽGpKRNWR FKFH]PHQLĢGRWHUDMĂŁtYĂŞNRQSROLWLN\QDOHSĂŁtQHFK VDQiPR]YHQDQDĂŁHMVWUiQNH ZZZVWUDQDWLSVNQHFKVD ]DSRMtGR]PHQ\QD6ORYHQVNX3RWUHEXMHPHĂŁLNRYQĂŞFK Ä?XGt]DSULPiWRURYVWDURVWRY SRVODQFRYPHVWVNĂŞFKLPLHVWQ\FK]DVWXSLWHÄ?VWLHY

]AkĂŠ sĂş vaĹĄe osobnĂŠ plĂĄny pre najbliŞťie obdobie? 9RÄ?E\GR(XUySVNHKRSDUODPHQWXEROLSUHQiVQiURĂžQp3RWUHEXMHPVLKODYQHRGGĂŞFKQXĢĂ˝DVEXGHPWUiYLĢ VGHĢPLS{MGHPHVSROXQD SiUGQtQDFKDOXSXQDĂžHUSDĢHQHUJLXGRÄ&#x2021;DOĂŁHMSUiFH MDK


12

naše novinky

TÉMA

NELEGÁLNE SKLÁDKY NA ÚZEMÍ MESTA Na základe úloh z operatívnych porád primátora mesta, Ms polícia pravidelne monitoruje miesta, kde sa vytvárajú tzv. čierne skládky a vykoná zákonné opatrenia v zmysle Zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch na likvidáciu nepovolených čiernych skládok, ktoré sa nachádzajú sa na území nášho mesta. Svoje zistenia z tejto oblasti mestská polícia konzultuje a postupuje oddeleniu výstavby a životného prostredia mestského úradu s vyhotovenou fotodokumentáciou. Mesto vyzve vlastníkov pozemkov a žiada ich postupovať v zmysle § 18, ods. 6, Zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol umiestnený odpad v rozpore s týmto zákonom, je povinný oznámiť bezodkladne nájdenie opusteného odpadu. V období od 1.2.2014 do 30.4.2014 boli v katastri mesta zistené skládky v lokalitách: Za Brodom, v novovybudovanej časti sídliska Ďurdinová a pod Hálečkovou.

Nelegálne skládky

Skládku odpadu za Brodom, na ktorej sa nachádzalo väčšie množstvo komunálneho odpadu, mestská polícia podrobne preskúmala a zistila pôvodcu odpadu. Pôvodca musel ihneď skládku odstrániť na vlastné náklady a za vytvorenie skládky bol riešený v blokovom ko-

Nelegálne skládky. Foto: archív mesta

naní. Dňa 21.2.2014 bola v novovybudovanej časti sídliska Ďurdinová nahlásená novovzniknutá čierna skládka, na ktorej sa nachádzali plasty, sedačky z motorových vozidiel, ktorú tam vytvoril neznámi páchateľ. Majiteľ autovraku v garáži očistí autovrak od odpadu, ktorý vrakoviská áut nevykupujú. Nastáva dilema, čo s odpadom, ktorý z autovraku vybral.

Čo s odpadom?

Tí rozumne uvažujúci navštívia Trstenské Technické Služby na ulici J. Hertela, ktoré sa o takýto odpad dokážu postarať, prípadne občania tovar zlikvidujú iným zákonným

spôsobom. Tí, čo majú čisté dvory, ale nedozrelo v nich ekologické cítenie, zmysel pre poriadok, pôjdu autom niekoľko zbytočných kilometrov

Mesto vychádza v ústrety občanom pri zbere odpadu. za mesto či už do prírody, alebo ako v tomto prípade vedľa zastavanej zóny. Pri rodinných domoch vedľa cesty odpad vyhodia a s pocitom, ako rýchlo a nepozorovane sa zbavili odpadu, sa spokojní vracajú domov.

Mnohým chýba cit pre zodpovednosť

To, že porušujú iné ustanovenia zákona, rozoberať mestská polícia nebude. Chce apelovať na svedomie, cit k prírode, dávanie príkladu vlastným deťom. Takto by mala vyzerať príroda a upravené mestské plochy? Keď vidíme iný odpad, napr. okolo ciest, na parkoviskách a podobne, nadávame a krútime hlavami. Keď sa jedná o čistotu našich dvorov, tiež sme radi, keď sú čisté a upravené. No odpad z našich dvorov bez rozmýšľania vyhodíme k najbližším kríkom, vedľa cesty alebo na opustenom mieste, aby nás niekto nevidel.

Priestupky aj počas noci

Ľudia sa zbavujú odpadu aj takýmto spôsobom. Foto: archív mesta

aktuálne správy z vášho okolia na webe: www.nasenovinky.sk o

Rozostavaný objekt Pod Hálečkovou je miesto, kde sa občania často zbavujú svojho odpadu. Určite si uvedomujú, že sa dopúšťajú priestupku a v niektorých prípadoch aj trestného činu. Škodia všetkým, ničia enviroment, kazia vstupné brány do prírody, ale hlavne majú doma vyčistené. Niektorí sa stále snažia pod závojom noci zbaviť odpadu v tmavých zákutiach. Keby si uvedomili, že sa to dá jednoduchšie, bez stresu a znečisťovania prírody aj sami pred sebou by sa za-

hanbili a zistili by, že v konečnom účtovaní prerobili.

Mesto pomáha

Mesto Trstená je v prípadoch zberu a likvidácie hlavne nadrozmerného odpadu tak ústretové, že si to ľudia ani neuvedomujú. Každú poslednú sobotu v mesiaci sa vykonáva zber nadrozmerného odpadu do kontajnerov určených na separovaný zber. Nič jednoduchšie. Uložte ku konci mesiaca takýto odpad na spomínané miesta. Drobný stavebný odpad? Opäť nič náročné a nákladné. Nebehajte po prírode, nevyhľadávajte zákutia. Jeden meter kubický drobného stavebného odpadu na občana mesto raz ročne bezplatne zlikviduje.

Žiadosť mestskej polície

Žiadame našich občanov, aby boli šetrní k životnému prostrediu. Upozorňujte nás na nešetrné zaobchádzanie s prírodou a oznámte nám prípadných podozrivých znečisťovateľov. Telefonický kontakt na Ms políciu 0902/915 699, 0902/171776, e-mailom sp@trstena.sk alebo štátna polícia č. 158. Určite sa nám spoločne podarí problém čo najviac eliminovať. Karol Furdek (náčelník Mestskej polície v Trstenej)


číslo 3/2014

SPRAVODAJSTVO

13

ARCHEOLOGICKÝ VÝSKUM V MESTE V dňoch od 5. do 16. mája 2014 sa realizoval odborný archeologický výskum v katastri mesta so zameraním na praveké neskoropaleolitické kultúry, ktoré dokladajú existenciu prvých stôp človeka a jeho sídel ešte pred prvými písomnými zmienkami o tomto území. Prebiehajúci výskum pravekých kultúr na katastrálnom území mesta sa uskutočnil v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV v Nitre a s Krajským pamiatkovým úradom v Žiline. Realizáciu tohto projektu podporil Mestský úrad v Trstenej poskytnutím dvoch pracovníkov a čiastočným materiálno-technickým zabezpečením. Archeologický výskum pod vedením Mgr. Adriána Nemerguta, PhD. sa realizoval v lokalitách Trstená-Murgáše, Trstená-časť Ústie nad Priehradou-Pálenica a Bobrov-Miškovky. Cieľom podpory tohto archeologického výskumu je aj rozšíriť poznanie o minulosti tohto regiónu a dokumentovať kultúrno-spoločenské zázemie Trstenej pre potenciálny rozvoj turistického ruchu na tomto území.

Kolekcie kamenných artefaktov

V roku 1983 boli pracovníkmi Oravského múzea a Archeologického ústavu SAV, v katastroch obcí Bobrov, Ústie nad Priehradou a Trstená, objavené viaceré paleolitické lokality. Situované boli na vyšších terasách Oravice a Čiernej Oravy, ktoré sa nachádzajú nad Oravskou vodnou nádržou. Po vypustení vody z nádrže v roku 1990 bol na obnažených brehoch Čiernej Oravy vykonaný J. Bártom podrobný povrchový prieskum, vďaka ktorému boli získané početné kolekcie kamenných artefaktov. Po napustení Oravskej priehrady v roku 1991 bol ďalší prieskum zameraný na sledovanie ostrožinových terasových pláží, erodovaných vlnobitím hladiny vodnej nádrže. Celkovo bolo

NTS 3425/14

Nálezy z archeologických výskumov. Foto: archív mesta

Odborný archeologický výskum v katastri mesta sa zameral na praveké kultúry. Foto: archív mesta

zistených 14 lokalít. Početné súbory štiepanej kamennej industrie pochádzajú aj zo zberov p. Eugena Šišku. Počas spoločného prieskumu, na prelome rokov 2013/2014, sa podarilo verifikovať viacero polôh s nálezmi kamenných artefaktov, ktoré boli následne geodeticky zamerané pomocou GPS. Na jar roku 2014 na štyroch lokalitách, v katastri dnešnej Trstenej a v Bobrove, sa zrealizoval archeologický výskum, ktorého cieľom bolo overenie stratigrafickej polohy kultúrnych vrstiev.

vom splachu a vlnobitia vody z nádrže. Získaná kamenná industria bola vyrobená prevažne zo surovín pochádzajúcich z okolia dnešného Krakova, menej z miestneho rádiolaritu. Výnimočne sa našli aj ná-

Úspešnosť výskumov

lezy z obsidiánu s primárnymi zdrojmi na východnom Slovensku a priľahlej časti Maďarska.

Počas výskumu sa na dvoch lokalitách podarilo zachytiť vrstvu, z ktorej pochádzajú nálezy kamenných artefaktov. Na zvyšných dvoch lokalitách boli nájdené nálezy iba na povrchu súčasných brehov Oravskej priehrady, kde boli sekundárne transportované pod vply-

Praveké neskoropaleolitické kultúry dokladajú existenciu prvých stôp človeka.

chronologicky citlivých artefaktov problematické. Vedúci archeologického výskumu predpokladá, že nálezy možno datovať cca do 9 – 8 000 rokov pred Kristom. Vyskytujú sa tu najmä krátke škrabadlá, drobné rydlá a dvojpodstavové jadrá, ktoré sa dajú rámcovo datovať do neskorého paleolitu. Súbory zo zberov p. Eugena Šišku doposiaľ neboli spracované, avšak predbežne z nich vynikajú dva artefakty z Bobrova. Ide o čepeľ, resp. hrot s oblúkovite otupeným bokom typu Federmesser a hrot so stopkou, ktorá je čiastočne ulomená. Podobné nálezy pochádzajú z neďalekej poľskej lokality Lipnica Wielka 2 s osídlením ahrensburgskej kultúry.

Absencia citlivých artefaktov

Datovanie, resp. bližšie kultúrne zaradenie kolekcií kamenných industrií z Oravskej priehrady, je vzhľadom na absenciu

Mgr. Adrián Nemergut, PhD. (Archeologický ústav SAV Nitra) PhDr. Marek Ďurčo, PhD. (Organizačné oddelenie MsÚ)

ST, ČT – slovenské, l české titulky, SD, ČD – slovenský, český dabing, OV – originálna verzia, MP – mládeži prístupné, é 2D, 3D, 35 – formát, * - klubová zľava 1€


14

naše novinky

KRÍŽOVKA

AKO OBOHATIŤ SVOJ ŠATNÍK?

1

2

Odfotografujte, čo vás hnevá, čo špatí vaše okolie, alebo naopak, čo vás potešilo či milo prekvapilo. Napíšte krátky popis k obrázku a pošlite k nám do redakcie na adresu: ajtaktosituzijeme@14news.eu

4

Text a foto: (šev)

RISKUJÚ POKUTU Parkovanie limuzíny na mieste pre invalidov, veľký džíp priamo na priechode, mesiace odstavený polovrak zaberajúci parkovacie miesto pred panelákom. Nabudúce odfotografujte (priestupok, auto), napíšte krátky popis k obrázku a pošlite k nám do redakcie na adresu: ktomidalvodicak@14news.eu

Niektorí vodiči radšej riskujú pokutu a zaparkujú auto na zelenej ploche. Často si neuvedomujú, že môžu trávnik úplne zničiť. Text a foto: (and)

aktuálne správy z vášho okolia na webe: www.nasenovinky.sk o

3

Nápoveď: ATA, NEA, NEM, OSAKA, TANA.

Nákup oblečenia mnohým z nás odčerpá nemálo peňazí z mesačného rozpočtu. Niektorí vynachádzavejší občania však prišli na spôsob, ako ušetriť. Svoj šatník si „obohatia“ výberom oblečenia z kontajnerov na šatstvo.


číslo 3/2014

ŠPORT

HARČARIK BOL ŠTVRTÝ Cyklista Marek Harčarik sa v prvej polovici mája zúčastnil na ultramaratóne v Slovinsku. S dosiahnutým časom 47 hodín a 27 minút sa umiestnil na 4. mieste, čo je zatiaľ najlepší výsledok, aký sa doposiaľ podarilo slovenskému pretekárovi na takomto podujatí získať.

NSR 3427/14

Medzinárodné cyklopreteky DOS-RAS Extreme, ktoré sa konali v Slovinsku počas predĺženého víkendu v dňoch 8. – 11.5, patria medzi jeden z najťažších ultramaratónov v Európe. Trasa, ktorá vedie popri slovinskej hranici je dlhá 1 205 km a k jej extrémnej obtiažnosti prispieva aj celkové prevýšenie, ktoré je zhruba 14 500 m. Závod sa pritom jazdí za plnej premávky a limit na dokončenie preteku je tri dni (72 hodín). Tento ultramaratón je zároveň kvalifikácia na najťažší ultramaratón na svete v USA pod názvom Race Across America (RAAM – 4 800 km NON-STOP). V Marekovej kategórii súťažilo 34 pretekárov, z tohto

Harčiarikovo ocenenie. Foto: archív mesta

počtu sa podarilo dokončiť preteky z rôznych dôvodov (nehody, zdravotné ťažkosti) len 22 borcom. „Skúsenosť z podobného preteku je veľmi dôležitá najmä pre môj sprievodný tím,“ vraví Marek, ktorý absolvoval podujatie aj vlani. Vtedy ako nováčik skončil na 9. mieste, aj kvôli nedostatku skúseností sprievodného tímu. „Tento rok som sa od

začiatku preteku necítil dobre, bojoval som sám so sebou a dokonca som zvažoval odstúpenie z preteku. Po dobrej masáži som sa opätovne naštartoval a šlo to omnoho lepšie,“ prezrádza detaily samotného preteku Marek. „Vďaka patrí najmä úžasnému tímu, bez ktorého by som to nezvládol,“ dodal. Marek Harčarik

15


16

naše novinky

ŠPORT

Tréningový proces prebieha 11 mesiacov v roku. Foto: archív klubu

ZHODNOTENIE ČINNOSTI HOKEJOVÉHO ALTISU Hokejový klub Altis Orava bol založený v roku 2011 s hlavným cieľom, vytvoriť pre deti z regiónu Oravy rovnaké možnosti venovať sa ľadovému hokeju, ako je to v prípade detí z väčších miest. Boli by sme radi, keby sa deti venovali tomuto športu cieľavedome a s možnosťou profesionálneho rastu. Chceli by sme našich zverencov naučiť nielen hrať ľadový hokej, ale naučiť ich aj správať sa v kolektíve a mimo neho, vyplniť im zmysluplne voľný čas a dať šancu hrať sa všetkým talentovaným deťom formou bezplatného zapožičania kompletnej hokejovej výstroje. Už v prvom roku našej činnosti sme sa zapojili do najvyššej žiackej súťaže ŠHT 7. a 9. ročníka riadenej SZĽH, čo bola pre nás nesmierne náročná výzva a to nielen po športovej stránke. Takisto aj naši „piataci“ absolvovali svoju prvú sezónu v krajskej súťaži riadenej

SsZĽH. Podobne ako u 7. HT a 9. HT všetky náklady na cesty a stravu boli hradené z rozpočtu HK Altis Orava. Vzhľadom na to, že klub nedostával finančnú podporu od žiadnych štátnych ani iných organizácií, ako ani žiadne dotácie, rozpočet bol veľmi obmedzený. Rovnako podpora zo strany SZĽH na činnosť klubu HK Altis Orava bola nulová.

Financovanie klubu

V súčasnosti sa na financovaní nášho klubu podieľajú: rodičia a ich pravidelné členské príspevky, lokálni sponzori a sponzori z iných regiónov Slovenska, okresné mestá a obce Oravy. V našich snahách je presviedčať ľudí z miestnych samospráv o podpore mládežníckeho hokeja na Orave. Máme skúsenosti väčšinou s pozitívnou reakciou na náš projekt, o čom svedčí aj priama dotácia z obcí Rabčice, Liesek, ako aj z okresného mesta Tvrdošín. Koncom apríla

sa páni F. Fedák a J. Jaško zúčastnili rokovania športovej komisie pri MsZ v Trstenej, kde si aj za účasti pána primátora Ďubjaka vysvetlili podmienky financovania nášho klubu v ďalšom období. Športová ko-

Všetky vekové kategórie majú pravidelné tréningy. misia vzala na vedomie našu žiadosť o podporu mládežníckeho hokeja v HK Altis a je na poslancoch MsZ v Trstenej, či podporia naše hokejové nádeje. V práve skončenom ročníku 2013/14 dosiahli naši nádejní hokejisti pozoruhodné výsledky vo všetkých vekových kategóriách. Kým v predchádzajúcej sezóne sme dosiahli iba jedno víťazstvo, v minulom ročníku sa tešili z viacerých úspechov aj SŽ, MŽ a naši „piata-

ci“ si takisto pripísali niekoľko víťazstiev. Dokonca „deviataci“ skončili v celkovej tabuľke pred Dolným Kubínom, čo je určite výsledkom kvalitnej práce našich trénerov vedených Jánom Jaškom, trénerom 7. a 9. HT Jozefom Čepanom (obaja tréneri sú držiteľmi najvyšších trénerských licencií) a asistentami M. Pekarčíkom a P. Graňákom. V nasledujúcej sezóne sme posilnili náš trénerský tím o ďalšieho kvalitného trénera, Mgr. Michala Juríka, ktorý má takisto najvyššiu trénerskú licenciu. Tréningový proces v našom klube prebieha 11 mesiacov v roku na základe najnovších tréningových trendov. Všetky vekové kategórie majú

pravidelný tréning 3 až 5-krát týždenne pod dohľadom vyššie uvedených trénerov. Takisto aj tréningová činnosť, materiálne a technické zabezpečenie celého chodu stojí náš klub nemalé finančné prostriedky. V nasledujúcej sezóne prihlásil HK Altis Orava do pravidelnej súťaže aj naše najmenšie nádeje z hokejovej prípravky, konkrétne ročníky narodenia 2006 a 2007. Títo chlapci budú hrávať súťaž riadenú SsZĽH. Na záver chcem poďakovať všetkým tým, ktorí nás podporujú a veria, že naša idea dať šancu hrať ľadový hokej talentovaným deťom na Orave je správna. HK Altis Orava

Športová činnosť v našom klube je zameraná predovšetkým na výchovu mládeže: Hokejová prípravka – rok nar. 2009, 2008, 2007, 2006 5. HT /hokejová trieda/ - rok nar. 2005, 2004, 2003 MŽ /mladší žiaci/ - rok nar. 2002, 2001 SŽ /starší žiaci/ - rok nar. 2000, 1999

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností a firiem v meste  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Konventná 9, 811 03 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Inzercia: obchod@14news.eu  Registračné číslo MK SR: EV 4462/11

Naše Novinky Trstená, náklad 3 400 ks Copyright: 14 news, spol. s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

aktuálne správy z vášho okolia na webe: www.nasenovinky.sk o

info@14news.eu

Nts1 03 2014 web  
Nts1 03 2014 web  
Advertisement