Page 1

12 100 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

Ročník: I. číslo 5/2014 Dátum vydania: 20. 3. 2014

n a š e

Snina

Kanalizácia a vodovod

Mesto Snina pre ženy

Vojenský cintorín

Majstri Slovenska

str. 2 Výstavba kanalizácie a vodovodu v okrajových častiach Sniny je ukončená. Zvýšila sa tak životná úroveň miestnych obyvateľov.

str. 3 Pri príležitosti MDŽ pozval primátor mesta všetky ženy na koncert Ilony Csákovej, aby im zablahoželal k sviatku a ocenil ich úlohu v živote.

str. 12 Aj v Snine je možné nájsť stopy vojnovej minulosti. Vojenvý cintorín z obdobia prvej svetovej vojny sa nachádza nad oblasťou Sninské rybníky.

str. 14 Majstrovstvá Slovenska kadetov vo voľnom štýle sa uskutočnili v mestskej športovej hale. Domáce prostredie využili zápasníci ZK Vihorlat Snina.

28 % 24 % Do druhého kola prezidentských volieb postupujú kandidáti Andrej Kiska a Robert Fico. Foto: TASR/Martin Baumann

O POST PREZIDENTA ZABOJUJÚ FICO A KISKA Víťazom prvého kola prezidentských volieb sa stal premiér Robert Fico (Smer-SD), ktorého v rámci celého Slovenska volilo 28 percent ľudí (531 919 hlasov). V druhom kole, ktoré sa uskutoční 29. marca, sa stretne s Andrejom Kiskom. Tomu hlas odovzdalo 24 percent voličov (455 996 hlasov). Volebná účasť bola 43,4 percenta. O priazeň voličov sa uchádzalo štrnásť kandidátov. Po Ficovi a Kiskovi obsadil tretie, nepostupové miesto podľa oficiálnych výsledkov Radoslav Procházka (21,24 percenta,

403 548 hlasov). Nasleduje Milan Kňažko (12,86 percenta, 244 401 hlasov), Gyula Bárdos (5,1 percenta, 97 035 hlasov), Pavol Hrušovský (3,33 percenta, 63 298 hlasov), Hele-

na Mezenská (2,37 percenta, 45 180 hlasov). Ani jedno percento hlasov nezískali Ján Jurišta (0,64 percenta), Ján Čarnogurský (0,64 percenta), Viliam Fischer (0,5 percenta), Jozef Behýl (0,48 percenta), Milan Melník (0,4 percenta), Jozef Šimko (0,24 percenta) a Stanislav Martinčko (0,13 percenta). Prvého kola prezidentských volieb sa v meste Snina zúčastnilo 31,78 per-

cent oprávnených voličov, pričom 43,36 percent všetkých odovzdaných hlasovacích lístkov podporilo na funkciu prezidenta súčasného premiéra Roberta Fica. Druhú naväčšiu podporu získal Radoslav Procházka s 19,90 percentami a na treťom mieste skončil Andrej Kiska s 18,16 percentami hlasov. (red)


naše novinky

SPRAVODAJSTVO

VOĽBY PREBEHLI POKOJNE

KRÁTKE SPRÁVY

2

Prezidentské voľby v obvodoch Vranov, Humenné a Michalovce nič závažné nenarušilo, mali teda pokojný priebeh. Potvrdili to zástupcovia jednotlivých obvodných volebných komisií (ObVK). „Dnešné voľby prebehli bez problémov,“ konštatoval zapisovateľ ObVK v Humennom Ján Sentál. Do humenského obvodu patrí 115 obcí a mestá Snina, Humenné a Medzilaborce. Voliči mohli odovzdať hlas svojmu favoritovi na post prezidenta do sobotnej 22. hodiny celkovo v 167 tamojších okrskoch. „Bez akýchkoľvek podnetov prebehli dnešné voľby naozaj v pokoji,“ povedal aj zapisovateľ ObVK vo Vranove nad Topľou Dominik Varga. Na území vranovského obvodu sa nachádza 66 obcí a dve mestá (Vranov nad Topľou, Hanušovce nad Topľou). Volilo sa tu celkovo v 92 volebných okrskoch. Prívlastok bezproblémové mali dnešné voľby aj na území michalovského obvodu, do ktorého patria mestá Michalovce, Sobrance a 123 obcí. Voliči rozhodovali o novej hlave štátu v 182 tamojších okrskoch. O priebehu prezidentských volieb bez akýchkoľvek rušivých momentov informoval predseda ObVK v Michalovciach Gabriel Dorič.

MUŽI UKRÝVALI SAMOPALY

Policajti Úradu hraničnej a cudzineckej polície odhalili prípad nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. Tridsaťročný Ján M. a 37-ročný Michal K. zo Sniny prevážali v osobnom vozidle ukryté dva samopaly vz. 61 "Škorpión" aj so zásobníkmi. Uviedla to hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ) Denisa Baloghová. „Policajti z mobilnej a zásahovej jednotky z riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Sobrance ich zastavili v Závadke, v Humenskom okrese. Pri odhalení skrýše v batožinovom priestore policajtom pomáhal aj špeciálne vycvičený policajný pes,“ konštatovala. O tom, že išlo o nelegálne zbrane podľa nej svedčí aj to, že mali mechanicky odstránené výrobné čísla a muži nemali potrebné povolenia. V súčasnosti už čelia obvineniu z trestného činu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. Po dokázaní viny hrozí mužom trest odňatia slobody na tri až osem rokov. Obaja sú stíhaní väzobne. Celá akcia bola realizovaná v spolupráci s Národnou jednotkou boja proti nelegálnej migrácii Úradu hraničnej a cudzineckej polície.

TRESTNÉ STÍHANIE PRE ĽUDSKÉ POZOSTATKY Trestné stíhanie pre prečin usmrtenia začala polícia v súvislosti s nájdením kostrových pozostatkov v katastri obce Uličské Krivé v okrese Snina. Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Migaľová informovala, že neúplné kostrové pozostatky objavil v lesnom poraste pri Uličskom Krivom, a to konkrétne v lokalite Rožok, náhodný okoloidúci. „Kostrové pozostatky, ako aj ďalšie na mieste nájdené veci boli riadne zaistené a budú podrobené expertíznemu skúmaniu. Polícia na prípade intenzívne pracuje, ale môžeme jednoznačne potvrdiť, že ide o starší kostrový nález,“ uzavrela krajská policajná hovorkyňa. TASR

VÝSTAVBA VODOVODU A KANALIZÁCIE JE UKONČENÁ Slovensko malo voči Európskej únii záväzok odkanalizovať všetky obce nad dvetisíc obyvateľov do roku 2015. Na tento účel mohli obce získať prostriedky aj z eurofondov. Túto možnosť využilo aj mesto Snina, ktoré získalo nenávratný fi nančný príspevok z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Životné prostredie. Snina sa do tohto programu zapojila projektom Výstavba vodovodu a kanalizácie v okrajových častiach mesta Snina. Jeho cieľom bolo dobudovanie vodohospodárskej infraštruktúry a zabezpečenie odkanalizovania okrajových častí mesta, čo prispeje k zvýšeniu životnej úrovne miestnych obyvateľov. Zároveň tiež zvýšenie počtu obyvateľov žijúcich v domoch pripojených na verejný vodovod, odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov Slovenskej republiky voči Európskej únii. Stavebné práce sa začali realizovať začiatkom apríla 2012. V rámci predmetnej stavby bolo zrealizované: Odkanalizovanie časti ul. Jesenského, odkanalizovanie časti ul. Daľkovskej, odkanalizovanie časti ul. SNP, t.j. okrajových častí IBV, kde verejná kanalizácia absentovala, odkanalizovanie ul. Stakčínska a ul. Podrybnícka – priemyselná zóna, vodovod ul. Stakčínska a ul. Podrybnícka – priemyselná zóna.

Zosuv pôdy

Vzhľadom na členitosť terénu boli na ul. Jesenského, ul. Daľkovskej a ul. SNP zároveň vybudované aj tri prečerpávacie stanice. Taktiež boli zrealizované k jednotlivým rodinným domom kanalizačné prípojky. V priebehu realizácie stavby bola v úseku navrhovanej vetvy „F“ gravitačnej kanalizácie

Výstavba vodovodu a kanalizácie v okrajových častiach mesta Snina.

VÝSLEDNÉ KAPACITY ZÍSKANÉ VÝSTAVBOU: Celková dĺžka vybudovanej gravitačnej kanalizácie – 7 004,50 m, Celková dĺžka vybudovaného výtlačného potrubia – 338,1 m, Celková dĺžka vybudovaných kanalizačných prípojok – 2 498,53 m, Celková dĺžka vybudovaného vodovod – 1 829,23 m. na ul. Jesenského zaznamenaná svahová deformácia (zosuv). Z dôvodu zabezpečenia stability kanalizačnej vetvy „F“ bolo nutné zrealizovať aj doplňujúce stavebné práce – statické zabezpečenie stavby a dotknutého územia stabilizáciou zosuvu. Ide o nepredvídateľnú udalosť, ktorá vznikla v priebehu výstavby v trase gravitačnej kanalizácie vetvy „F“ na ul. Jesenského.

Kolaudácia

V súčasnosti je stavba ukončená. Zároveň prebieha na špeciálnom stavebnom úrade – Okresnom úrade Snina, odbor životného prostredia, kolaudačné konanie. Keďže ide o líniovú stavbu, konanie je časovo náročné. Po nadobudnutí právoplatnosti kolaudač-

ného rozhodnutia a odovzdaní stavby prevádzkovateľovi, ktorým je Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice, bude možné napojenie jednotlivých domov a prevádzok. Kanalizačná prípojka je podľa stavebného zákona drobnou stavbou a pred jej samotnou realizáciou je potrebné podať ohlásenie drobnej stavby na stavebnom úrade – meste Snina. O termíne a možnosti napojenia rodinných domov a prevádzok na verejnú kanalizáciu bude mesto informovať na webovej stránke mesta a taktiež oznamom do schránok obyvateľov jednotlivých ulíc. Text a foto: Eva Mihaliková, MsÚ


číslo 5/2014

SPRAVODAJSTVO

3

ILONA CSÁKOVÁ ZASPIEVALA ŽENÁM Medzinárodný deň žien pre niekoho socialistický prežitok, no pre všetky ženy deň, keď im vzdajú úctu deti, manželia či kolegovia. Je to sviatok, keď majú muži možnosť ukázať ženám, že im na nich naozaj záleží. Príležitosť zablahoželať sninským ženám k ich sviatku využil aj primátor mesta Štefan Milovčík, ktorý ich pozval v nedeľu 9. marca do kinosály Domu kultúry v Snine na vystúpenie českej speváčky Ilony Csákovej. Na úvod sa primátor prihovoril všetkým ženám. Vo svojom krátkom slávnostnom príhovore vyzdvihol úlohu ženy v rodinnom, pracovnom i spoločenskom živote a zaželal všetkým veľa zdravia, šťastia i osobných úspechov.

Zaspievala i pobavila

Koncert sa konal v príjemnej atmosfére, ktorú dotvárali slávnostne vyzdobená scéna

a osvetlenie. Úvod hudobného vystúpenia patril piesni „Chlapi takoví nejsou“. Po nej si ženy vypočuli známe hity i menej známe piesne. Speváčka potešila oslávenkyne krásnym hlasom i profesionálnym podaním. Nešetrila ani humorom a milými príhodami. Dokonca spomínala aj na príhodu, ktorá sa jej stala v Snine pred vyše dvadsiatimi rokmi, keď tu vystupovala so skupinou Laura a její tygři. Spevácky výkon Ilony Csákovej ocenili diváčky potleskom, ktorý sa stupňoval s tempom a melódiou piesní. Záver vystúpenia patril známej piesni z muzikálu Kleopatra „Teď královnou jsem já“, ktorá si vyslúžila od žien standing ovation.

Oslávenkyne

Vystúpenie Ilony Csákovej organizačne zabezpečili Mestské kultúrne a osvetové stredisko v Snine a Zbor pre občianske záležitosti pri MsÚ pod vedením Ľubi-

Vystúpenie českej speváčky Ilony Csákovej. Foto: Jozef Sopko

ce Lattovej, ktorá sprevádzala celým programom. Zúčastnili sa na ňom aj jubilantky, ktoré v tomto roku oslavujú

päťdesiate a šesťdesiate narodeniny. Tie si z rúk pána primátora, okrem hudobného darčeka, prevzali voňavý

karafiát a podpísali sa do Pamätnej knihy mesta. Eva Mihaliková, MsÚ

Špičková technológia v jednom integrovanom celku Operácie malých kĺbov sa nemusíte báť Unikátny artroskopický prístroj InnerVue™ umožňuje vykonávať všetky zákroky ambulantne, bez nutnosti hospitalizácie. Lekár pomocou InnerVue™ presne stanoví správnu diagnózu a súčasne môže odstrániť pôvod vašich ťažkostí.

Viac na www.jointart.sk

Diagnostický systém InnerVue™ ponúka technologicky unikátne riešenie, ktoré v sebe spája funkcionalitu konvenčnej artroskopickej veže a zároveň mobilitu v rozmerovo priaznivom prevedení.

NBA 2198/14

Diagnostický systém InnerVue™ má schopnosť zaznamenávať statické obrázky, video vo vysokom rozlíšení ako aj audio stopy.

Diagnostický systém InnerVue™ spája niekoľko základných chirurgických funkcií v jednom jednoduchom prenosnom zariadení. Integrovaný 6.4 "LCD monitor poskytuje kryštálovo čistý obraz vo vysokom rozlíšení. Viac možností výstupu umožňuje na prístroj pripojiť väčší externý monitor, tlačiareň, poprípade iné zariadenia.

Kontakt: JointArt, s. r. o. Plavisko 107, Ružomberok 034 01, tel.: +421 44 434 26 22


4

naše novinky

SPEKTRUM

POŽIAR NA HRANICI Zásah viacerých posádok ukrajinských a slovenských hasičov si vyžiadali požiare, ktoré sa rozšírili v stredu (12.3.) večer v blízkosti našej východnej hranice. Zuzana Farkasová z komunikačného oddelenia Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) informovala, že na území Ukrajiny susediacom s katastrom obce Ubľa (okres Snina) vznikli v stredu podvečer konkrétne tri ložiská požiaru, a to v prírodnom prostredí. „Ukrajinským hasičom sa podarilo zlikvidovať dva požiare trávy s rozlohou 400 a 160 štvorcových metrov, tretí požiar sa rozšíril do korún stromov,“ vysvetlila s tým, že z dôvodu jeho možného rozšírenia na územie Slovenska boli v stredu večer v pohotovosti aj hasiči zo Sobraniec, Veľkých Ka-

pušian, Michaloviec, Humenného a Sniny. „Vietor sa našťastie otočil, takže ani posledný požiar sa na naše územie nerozšíril,“ informovala dnes ráno Tatiana Amrichová z operačného strediska Krajského riaditeľstva HaZZ v Prešove. Dodala, že aj tento požiar sa podarilo dostať pod kontrolu ukrajinským hasičom. Posádky príslušníkov HaZZ z Humenného a Sniny monitorovali situáciu na východnej hranici približne do 22.00 h a následne sa vrátili na základne. TASR

NOVÉ PRÍPADY MUMPSU

NBA 2196/14

O Snine neexistuje množstvo publikácii, ktoré by dokázali podať objektívny pohľad na mesto a život v ňom. Za asi prvý úspešný pokus o komplexné vykreslenie súčasného stavu mesta, ako aj jeho histórie, môžeme považovať knihu s názvom Snina, ktorá bola vydaná v roku 1999. O 11 rokov neskôr, v roku 2010 bola vydaná druhá kniha o meste, ktorá určite za zmienku stojí. Jej názov znie Snina – Premeny v čase. V prevažnej miere, ide v tejto knihe o porovnanie súčasnej Sniny, ako ju poznáme, s fotografiami z minulosti. Poslednou knihou spadajúcej do série úspešných pokusov je najnovšia publikácia, ktorá nesie opäť prostý názov – Snina.

Bohatý obsah

V Prešovskom kraji pribudlo osem nových prípadov ochorenia parotitída známeho skôr ako mumps. Najviac nových ochorení zaznamenal Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Prešove v desiatom kalendárnom týždni v okrese Snina. Ako sa uvádza v správe RÚVZ Prešov, dva nové prípady pribudli v okrese Humenné, štyri v okrese Snina a po jednom v okresoch Medzilaborce a Stará Ľubovňa. Najviac chorých na mumps je od začatia epidémie v okrese Humenné, aktuálne je ich 107. V Humenskom okrese sa objavili aj v Slovenskej Volovej, Hažíne nad Cirochou, Rovnom, Humennom, Jasenove, Kamenici nad Cirochou, Jabloni, Zbudskom Dlhom a najviac, 91 prípadov, v rómskej osade Podskalka. V prípade chrípkovej epidé-

PUBLIKÁCIA O MESTE SNINA

mie zaznamenal RÚVZ Prešov oproti minulému týždňu zníženie chorobnosti, čo je zrejme výsledkom aktuálnych jarných prázdnin na východe Slovenska. Z celkového počtu akútnych respiračných ochorení bolo hlásených 492 chrípke podobných chorôb, v predchádzajúcom týždni ich bolo 739, čo znamená, že došlo k poklesu chorobnosti v porovnaní s predchádzajúcim deviatym kalendárnym týždňom.

Kniha je tvorená príspevkami od početného autorského kolektívu. Jej obsah je tvorený logickými celkami, ktoré oboznamujú čitateľa o prírodných pomeroch mesta, informujú o jeho blízkom okolí z pohľadu archeológie, popisujú nárečie a približujú náboženské pomery a výtvarné umenie tejto časti východného Slovenska. Jej zosta-

TASR

Najnovšia publikácia o meste Snina.

Vydaná bola v spolupráci s Domom Matice Slovenskej v Snine.

vovateľmi sú Ing. Miroslav Buraľ, Ing. Jozef Makariv a Dr. Martin Molnár. Podstatnú časť tejto jedinečnej publikácie tvoria príspevky, ktoré mapujú kultúrno-spoločenský vývoj mesta od dôb prvej písomnej zmienky o meste z roku 1711, v období pred Prvou svetovou vojnou, v čase Prvej československej republiky v rokoch 1918-1939 ako aj Slovenského štátu (obdobie v rokoch 1939-1955). Tak isto opisujú dobu, ktorá nastala po Druhej svetovej vojne až po rok 1989. Táto najobsiahlejšia časť knihy je zakončená kalendárom udalostí z ro-

kov 1989 až 2013. Publikácia bola vydaná v spolupráci s Domom Matice Slovenskej v Snine v roku 2013.

Aj v knižnici

Najnovšiu knihu o Snine si čitatelia majú možnosť prezrieť v mestskej knižnici sídliacej v kaštieli. Kniha bola vydaná v nízkom náklade, preto aj z tohto dôvodu nie je určená k bežnému zapožičaniu, ale iba k nahliadnutiu. Vzácna kniha určite stojí Sninčanom za pozornosť, ak sa chcú dozvedieť viac o svojom meste. Text a foto: Ján Bocan


Ä?Ă­slo 5/2014

SPEKTRUM

TESTOVANIE Ĺ˝IAKOV 9. ROÄŒNĂ?KA ZĹ V stredu 12. marca 2014 sa uskutoÄ?nilo CeloslovenskĂŠ testovanie Ĺžiakov 9. roÄ?nĂ­ka ZĹ  s vyuÄ?ovacĂ­m jazykom slovenskĂ˝m, maÄ?arskĂ˝m a ukrajinskĂ˝m, vrĂĄtane Ĺžiakov so zdravotnĂ˝m znevĂ˝hodnenĂ­m (okrem Ĺžiakov s mentĂĄlnym postihnutĂ­m) pod nĂĄzvom Testovanie 9–2014. Na testovanĂ­ sa zĂşÄ?astnilo aj 181 Ĺžiakov zĂĄkladnĂ˝ch ĹĄkĂ´l v zriaÄ?ovateÄžskej pĂ´sobnosti mesta v 16 vytvorenĂ˝ch skupinĂĄch.

Viacero predmetov

CeloslovenskĂŠ testovanie Ĺžiakov 9. roÄ?nĂ­ka realizoval NĂĄrodnĂ˝ Ăşstav certifikovanĂ˝ch meranĂ­ vzdelĂĄvania (NĂšCEM). V tomto ĹĄkolskom roku boli Ĺžiaci testovanĂ­ z predmetov matematika, slovenskĂ˝ jazyk a literatĂşra, maÄ?arskĂ˝ jazyk a literatĂşra, ukrajinskĂ˝ jazyk a literatĂşra, slovenskĂ˝ jazyk a slovenskĂĄ literatĂşra. Testovalo sa uÄ?ivo, ktorĂŠ obsahovou strĂĄnkou a ĂşrovĹˆou nĂĄroÄ?nosti zodpovedalo uÄ?ivu Ĺžiakov druhĂŠho stupĹˆa.

Spätnå väzba

CieÄžom testovania bolo zĂ­skaĹĽ obraz o vzdelĂĄvacĂ­ch vĂ˝sledkoch Ĺžiakov pri vĂ˝stupe z druhĂŠho stupĹˆa ZĹ a monitorovaĹĽ ĂşroveĹˆ ich pripravenosti na Ä?alĹĄie ĹĄtĂşdium a zĂĄroveĹˆ porovnaĹĽ vĂ˝kony jednotlivĂ˝ch Ĺžiakov a ĹĄkĂ´l. Poskytnúż ĹĄkolĂĄm, decĂ­znej sfĂŠre a ĹĄirokej odbornej verejnosti spätnĂş väzbu o Ăşrovni vedomostĂ­ a zruÄ?nostĂ­ Ĺžiakov v testovanĂ˝ch predmetoch, ktorĂĄ napomĂ´Ĺže pri skvalitĹˆovanĂ­ vyuÄ?ovania. Ĺ˝iaci z PreĹĄovskĂŠho kraja, ktorĂ­ sa z objektĂ­vnych dĂ´vodov nemohli zĂşÄ?astniĹĽ riadneho termĂ­nu, sa zĂşÄ?astnia nĂĄhradnĂŠho testovania, ktorĂŠ sa bude konaĹĽ 25. marca 2014 (utorok) v ZĂĄklad-

nej ĹĄkole, KĂşpeÄžnĂĄ 2, PreĹĄov.

Výsledky v apríli

CeloslovenskĂŠ certifikaÄ?nĂŠ testovanie Ĺžiakov 9. roÄ?nĂ­ka zĂĄkladnĂ˝ch ĹĄkĂ´l v zriaÄ?ovateÄžskej pĂ´sobnosti mesta Snina prebehlo podÄža Ä?asovĂŠho harmonogramu a bez organizaÄ?nĂ˝ch problĂŠmov. Riaditelia zĂĄkladnĂ˝ch ĹĄkĂ´l a ĹĄkolskĂ­ koordinĂĄtori postupovali podÄža pokynov vypracovanĂ˝ch NĂšCEM. Na objektĂ­vny priebeh testovania v kaĹždej triede dohliadali uÄ?itelia z inĂ˝ch zĂĄkladnĂ˝ch a strednĂ˝ch ĹĄkĂ´l, ktorĂ­ boli poverenĂ­ vykonĂĄvaĹĽ externĂ˝ dozor. Budeme Ä?akaĹĽ na vĂ˝sledky Testovania 9 – 2014, ktorĂŠ zĂ­skajĂş zĂĄkladnĂŠ ĹĄkoly v elektronickej podobe zaÄ?iatkom aprĂ­la 2014 a vĂ˝sledkovĂŠ listy testovanĂ˝ch Ĺžiakov dostanĂş ZĹ v polovici aprĂ­la 2014. Jaroslava MikovĂĄ

5

SPOLUPRĂ CA ZBERATEÄ˝OV ObÄ?ianske zdruĹženie EurĂłpska zberateÄžskĂĄ spoloÄ?nosĹĽ so sĂ­dlom v Snine existuje od roku 2013. Vzniklo za ĂşÄ?elom zdruĹžovania zberateÄžov vĹĄetkĂ˝ch zberateÄžskĂ˝ch oborov. ZdruĹženie mĂĄ v plĂĄne organizovaĹĽ rĂ´zne zberateÄžskĂŠ akcie ako prednĂĄĹĄky, vĂ˝stavky a burzy zberateÄžskĂŠho materiĂĄlu. Od roku 2008 pĂ´sobĂ­ v Humennom samostatnĂĄ poboÄ?ka Slovenskej numizmatickej spoloÄ?nosti, ktorĂĄ mĂĄ na svojom konte uĹž nemĂĄlo Ăşspechov. Ako prĂ­klad by sa dalo spomenúż vydanie sady euromincĂ­ spolu s vlastnĂ˝m ĹžetĂłnom, ktorĂş vydali v roku 2013.

prĂ­pravy na zĂĄklade dĂ´kladnej analĂ˝zy situĂĄcie a danĂ˝ch moĹžnostĂ­ v konkrĂŠtnom Ä?ase ako aj ĂşÄ?innejĹĄej formy propagĂĄcie jednotlivĂ˝ch podujatĂ­, Ä?o mĂĄ maĹĽ za nĂĄsledok ĹĄĂ­renie zberateÄžskĂ˝ch ideĂ­, zĂ­skanĂ˝ch poznatkov a dobrĂŠho mena oboch spoloÄ?nostĂ­ medzi ĹĄirokĂş verejnosĹĽ.

Zmluva o spolupråci

M. R. Ĺ tefĂĄnik

DĹˆa 11. marca doĹĄlo medzi zberateÄžmi a numizmatikmi k podpĂ­saniu zmluvy o vzĂĄjomnej spoluprĂĄci. Dohoda spoÄ?Ă­va vo vzĂĄjomnej informovanosti a podpore pri organizovanĂ­ rĂ´znych zberateÄžskĂ˝ch aktivĂ­t a podujatĂ­. VĂ˝sledkom tejto spoluprĂĄce by malo byĹĽ skvalitnenie

Pravdepodobne prvou zberateÄžskou akciou, ktorĂĄ bude prezentovaĹĽ tĂşto spoluprĂĄcu, by malo mĂĄ byĹĽ TematickĂŠ popoludnie venovanĂŠ 95. vĂ˝roÄ?iu tragickej smrti Milana Rastislava Ĺ tefĂĄnika plĂĄnovanĂŠ na mesiac mĂĄj. JĂĄn Bocan

MLADĂ? Ä˝UDIA BERĂš EURĂ“PSKU ĂšNIU VĂ Ĺ˝NE NovĂĄ politickĂĄ strana TIP (TvorĂ­me inĂş politiku) otvorila svoju volebnĂş kandidĂĄtku do europarlamentu pre kaĹždĂŠho. Strana predstavila 13 kandidĂĄtov, ktorĂ­ zĂ­skali najviac hlasov od obÄ?anov a stĂĄvajĂş sa tak oficiĂĄlnymi kandidĂĄtmi strany TIP do volieb EurĂłpskeho parlamentu, ktorĂŠ sa uskutoÄ?nia 24. 5. 2014. Do Eurokastingu sa prihlĂĄsilo viac ako 200 kandidĂĄtov. VäÄ?ĹĄina z nich mĂĄ menej ako 30 rokov. Ă„6PHSUHVYHGĂžHQtĂĽHQD6ORYHQVNXV~PODGtÄ?XGLDNWRrĂ­ majĂş kvalitnĂŠ vzdelanie, vynikajĂşce jazykovĂŠ schopnosti a hlavne majĂş skvelĂŠ P\ĂŁOLHQN\(XURNDVWLQJXNi]DOĂĽHQDĂŁHXYDĂĽRYDQLHEROR sprĂĄvne. Medzi zĂĄujemcami R~ĂžDVĢYRYRÄ?EiFKGR(XUySVNHKRSDUODPHQWXMHYHÄ?D PODGĂŞFKÄ?XGtNWRUĂŞP]iOHĂĽtQD6ORYHQVNXD]iURYHÄ– FKF~DE\ERORV~ĂžDVĢRXPRGHUQHM(XUyS\$MQDSULHN WRPXĂĽHPODGĂŞFKÄ?XGtOiND naberanie skĂşsenostĂ­ v zaKUDQLĂžtFKF~E\ĢQD6ORYHQVNRKUGtFKF~VDYUiWLĢDWX ćDOHMĂĽLĢDSUDFRYDĢÂłSRYHdal TomĂĄĹĄ Hudec, predseda VWUDQ\7,3Ă„9HUtPĂĽHPODGt6ORYiFLPDM~SRGVWDWQĂŞ

KODVNWRUĂŞPiUR]KRGRYDĢ RćDOĂŁRPVPHURYDQt(XUySVNHM~QLHDWHGDDM6ORYHQVND 1HPiPĂĽLDGQHSRFK\EQRVti o ich uplatnenĂ­ v ĹĄtruktĂşUDFK(XUySVNHKRSDUODPHQWXÂłGRGDO (XURNDVWLQJEROPDUFD uzavretĂ˝ a do hlasovania VD]DSRMLORYLDFDNRWLVtF nĂĄvĹĄtevnĂ­kov strĂĄnky. TrinĂĄsti zĂĄujemcovia o kreslo Y(XUySVNRPSDUODPHQWH ktorĂ­ zĂ­skali v online primĂĄrkach strany najviac hlasov, sĂş RÂżFLiOQ\PLNDQGLGiWPLVWUDQ\7,3YRYRÄ?EiFKGR(XUySskeho parlamentu. 1. Michal BubĂĄn, 33 rokov, SURMHNWRYĂŞ PDQDĂĽpU %UDWLVODYD KODVRY

1DMYLDFKODVRY]tVNDOURĂžQĂŞPDQDĂĽpU0LFKDO%XEiQ6WDOVDWDNOtGURP VWUDQ\7,3YRYRÄ?EiFKGR(XUySVNHKRSDUODPHQWX

2. Ivana AugustinskĂĄ, URNRYOHNWRUND .RĂŁLFH KODVRY

3. Aneta Budi, 33 rokov, SURMHNWRYiPDQDĂĽpUND KoĹĄice-okolie KODVRY

4. Juraj TileschURNRY

 SURMHNWRYĂŞPDQDĂĽpU 7UHQĂžtQ KODVRY

5. NatĂĄlia CintulovĂĄ, URNRYDNWLYLVWND =HOHQHĂž KODVRY

6. Mgr. Oliver DomarackĂ˝, URNRYVSHYiN %UDWLVODYD KODVRY

7. Adriana HornĂ­kovĂĄ, URNRYY\VRNRĂŁNROVNi XĂžLWHÄ?ND%UDWLVODYD KODVRY

8. JĂĄn HurbanURNRY PDQDĂĽpU6HQLFD KODVRY

9. DuĹĄan BarlĂ­kURNRY administratĂ­va, od konca januĂĄra nezamestnanĂ˝, 'XQDMVNi6WUHGD KODVRY

10. Gezim Gashi,URNRY administratĂ­vny pracov QtN/XĂžHQHF KODVRY

'UDKRVODY7NiĂž, URNRYDUWLVW'LYLDN\ QDG1LWULFRX KODVRY

12. Dana Ĺ trassovĂĄ, URNRYĂŁWXGHQWND8QL verzity KomenskĂŠho v Bratislave, LiptovskĂ˝ 0LNXOiĂŁ KODVRY

13. TomĂĄĹĄ Pinka,URNRY ĹĄtudent, KoĹĄice KODVRY

%OLĂĽĂŁLHLQIRUPiFLHR(XURFDVWLQJX www.strana-tip.sk/eurovolby


6

naše novinky

ZDRAVIE

=È8-(0235(9(1&,82%/,ý,(. 1$6/29(16.85é&+/267Ò3$ PLýDVWRVDWLHåVWiYDåHLNHć VDSULEHåQHMNRQWUROH]DFK\WLDQHMDNpQH]URYQDORVWLVREOLþNDPLĐXGLDQDRGSRU~þDQp SRGUREQHMãLHQHIURORJLFNpY\ãHWUHQLHXåQHSUtGX6YRMHSRþLDWRþQpSUREOpP\MHGQRGXFKR QHULHãLDOHERQHSRFLĢXM~åLDGQHĢDåNRVWL.OHNiURYLVDYUDFDM~DåYWHG\NHćLFKREOLþN\ XåVNXWRþQHRFKRUHM~D]QtåLVD LFKIXQNFLD-HPQRKRSDFLHQWRYNWRUtE\QDGLDOê]XQLNG\ QHPXVHOLGRFKiG]DĢNHE\VD RVYRMHREOLþN\]DXMtPDOLVN{U DSRGVW~SLOLOLHþEX³GRGiYD 08'U0RQLND$OD[LQRYi

Len máloktorý orgán dokáže prekvapiť tak ako obličky. Zlyhanie obličiek si ročne vyžiada takmer 3 milióny ľudských životov. Druhý marcový štvrtok už tradične patrí Svetovému dňu obličiek. Vo štvrtok 13. 3. 2014 si ľudia v dialyzačných centrách B. Braun Avitum na celom Slovensku mohli zdarma a bez objednania dať urobiť test. 7RKWRURþQRXWpPRX6YHWRYpKRGĖDREOLþLHN 6'2 EROR LFKFKURQLFNp]O\KDQLHďXGLD VWêPWRW\SRP]O\KDQLDWRWLå WYRULDDåYãHWNêFKGLDO\]RYDQêFKSDFLHQWRY0HG]L OHNiUPLVDPXKRYRUtÄWLFKp QHEH]SHþHQVWYR³±SULFKiG]D WRWLåEH]YDURYDQLD1HVWLKOL VWHWRKWRURþQpSUHYHQWtYQHY\ãHWUHQLD"1HYDGtREMHGQDMWHVD NVYRMPXSUDNWLFNpPXOHNiURYL DYUiPFLFHONRYHMSUHKOLDGN\ VLQHFKDMWHY\ãHWULĢDMREOLþN\

Telom pretečie až 150 litrov vody

Každý šiesty nemal výsledky v poriadku 3RþHWREOLþNRYêFKRFKRUHQtQD6ORYHQVNXWDNLVWRDNR QD FHORP VYHWH PHG]LURþQH VW~SD R  .DåGêFK URNRYVDLFKSRþHW]GYRMQiVREt/LHþEXQDKUiG]DM~FXIXQNFLXREOLþLHNSRGVWXSXMH NDåGRURþQH SR FHORP VYHWH SRGĐD ~GDMRY :+2 PLOLyQD SDFLHQWRY $YãDNGREUiVSUiYDMHåHHãWH UêFKOHMãtPWHPSRPUDVWLHQD 6ORYHQVNX L ]iXMHP R SUHYHQFLX9URNXQDYãWtYLORSRþDV6'2GLDO\]DþQp D QHIURORJLFNp DPEXODQFLH % %UDXQ $YLWXP Y 65 ĐXGt]NWRUêFKEROR RGRVODQêFKQDćDOãLHY\ãHWUHQLD9PLQXORPURNXVD]iXMHP ]GYRMQiVRELO$MWRKWRURNX SULãORQDSUHYHQWtYQHWHVW\YLDF QHåWLVtFĐXGtDQDSRGUREQp Y\ãHWUHQLHERORRGRVODQêFK ]QLFKWHGDNDåGêãLHVW\ QHPDOYêVOHGN\YSRULDGNX Ä+RFLXQLHNWRUêFKLãORLED REDQiOQHSUREOpP\Y\åDGXM~FHOHQNUiWNHOLHþHQLHXQHPDOpKRSHUFHQWD]QLFKEROL QDWRĐNR]iYDåQpåHVDQHY\KQXWQHPXVHOR]DþDĢVRNDP-

$PEDViGRURP6YHWRYpKRGĖDREOLþLHNQD6ORYHQVNXMHKHUHF0DUWLQ0ĖDKRQþiN$MRQSRGVW~SLOSUHYHQWtYQHY\ãHWUHQLH QDGLDO\]DþQRPVWUHGLVNX%%UDXQ$YLWXPY%UDWLVODYH

åLWRXDG{VOHGQRXOLHþERX6DPRWQpSUHYHQWtYQHY\ãHWUHQLH VDUREtQD]iNODGHPHUDQLDDQWURSRPRWRULFNêFKSDUDPHWURY KPRWQRVĢYêãND%0, ]LVWHQLDUL]LNRYêFKIDNWRURY FXNURYNDY\VRNêNUYQêWODN REH]LWDIDMþHQLH DJHQHWLFNHM GLVSR]tFLHRGEHURPPDOpKR PQRåVWYDNUYL]SUVWDDPDOpKRPQRåVWYDþHUVWYpKRPRþX 9ćDNDPRGHUQêPWHFKQROyJLiPVDYêVOHGRNGR]YLHWHSUDNWLFN\LKQHć³SRYHGDOYHG~FL OHNiUGLDO\]DþQpKRVWUHGLVND%%UDXQ$YLWXP%UDWLVODYD08'UďXERPtU3RODãþtQ 1DMYLDFĐXGtSULãORGRDPEXODQFLHY%UDWLVODYH

VSRVWXSQRXVWUDWRXIXQNFLH REOLþLHN&KURQLFNi]QtåHQi IXQNFLDREOLþLHNþDVWRRNUHP ćDOãtFKRFKRUHQtV~YLVtWLHå VYHNRPSDFLHQWRY6SRORþQH VRVWDUQXWtPRUJDQL]PXWRWLå NOHViLþLQQRVĢREOLþLHND]QLåRYDQLHLFKIXQNFLHMHSUHWRSULURG]HQêVWDY3UHYDKX SUREOpPRYVREOLþNDPLXVHQLRURYSRWYUG]XMHDMãWDWLVWLND 9URNXSULEXGORQD6ORYHQVNXQRYêFKGLDO\]RYDQêFKSDFLHQWRY=WRKRSRþWXPDORY\ãHURNRY 6WDURVWOLYRVĢRGLDO\]RYDQêFK VHQLRURYSUHWRY\åDGXMHLQGLYLGXiOQ\SUtVWXSDYåG\WUHEDSR]RUQRVĢ]DPHUDĢQDSULPiUQ\VS~ãĢDþĢDåNRVWtÄ9HN Chronické zlyhávanie YãDNYRWi]NHGLDOê]\QHKUi ~ORKX1DGLDOê]XQiPþDVWR obličiek ÒVWUHGQRXWpPRXWRKWRURþQt- GRFKiG]DM~LY\ãHURþQt NDERORFKURQLFNp]O\KiYDQLH SDFLHQWL'QHãQiPHGLFtQD REOLþLHNXVHQLRURYWHGDGOKR- QDR]DMGRNiåHQLHOHQSUHGĎåLĢ GRERVDY\YtMDM~FDFKRURED åLYRWDOHSRP{FĢĐXćRPDE\

PRKOLE\ĢGRSRVOHGQHMFKYtOHDNWtYQLDXåtYDĢVLåLYRW³ KRYRUt08'U0RQLND$OD[LQRYiYHG~FDQHIURORJLþND GLDO\]DþQêFKFHQWLHU%%UDXQ $YLWXPQD6ORYHQVNX

Najlepšia prevencia 6SUiYQDIXQNFLDREOLþLHNMHSUH ]GUDYLHþORYHNDQHSRVWUiGDWHĐQi1DMOHSãRXSUHYHQFLRXV~ SUHWRSUDYLGHOQpSUHYHQWtYQH SUHKOLDGN\NWRUpYãHWN\SUtSDGQp]DþtQDM~FHĢDåNRVWLEH]SHþQHRGKDOLD$DNRXND]XM~ DMYêVOHGN\YêVNXPXVSRORþQRVWL%%UDXQNWRUêVDNRQDO SRþDVPLQXORURþQpKR6YHWRYpKRGĖDREOLþLHN6ORYiFLSUHYHQFLLG{YHUXM~9RVWDWQêFK SLDWLFKURNRFKWRWLåSUHYHQWtYQXSUHKOLDGNXDEVROYRYDORRSêWDQêFK6ORYiNRY ÄďXGLDWRPXþRLFKQHEROt ]Y\NQ~YHQRYDĢOHQPDO~SR]RUQRVĢ$WDNMHWRDMVREOLþND-

3DFLHQWLVFKURQLFNêP]O\KiYDQtPREOLþLHNVDVWUHWiYDM~ VLFKPLQLPiOQRXþLGRNRQFDQXORYRXIXQNFLRXDSUHWRV~]iYLVOtRGGLDOê]\NWRUi þLQQRVĢSRVWLKQXWpKRRUJiQX QDKUDGt3RþDVGLDOê]\VDWHOR SDFLHQWDGRVWiYDGRNRQWDNWXVREURYVNêPPQRåVWYRP YRG\1DMHGQRRãHWUHQLHVD VSRWUHEXMHDVLDåOLWURYãSHFLiOQHMW]YXOWUDþLVWHM YRG\NWRUiMHYćDNDRVPy]H]EDYHQiYãHWNêFKQHþLVW{WFKOyUXLyQRYPLQHUiORY DPLNURRUJDQL]PRYNWRUpVD LQDNYSUtURGQHMYRGHY\VN\WXM~7R]QDPHQiåH]DMHGHQ URNGLDOê]\SDFLHQWVSRWUHEXMH WDNPHUFHO~NDPLyQRY~FLVWHUQXYRG\ Ä+RYRUtVDåHYRGDMHåLYRW $YSUtSDGHXOWUDþLVWHMYRG\ DGLDOê]\WRSODWtGYRMQiVREQHďXGLDVFKURQLFNêP]O\KiYDQtPREOLþLHNV~RGGLDOê]\åLYRWQH]iYLVOt.YDOLWD YRG\MHYê]QDPQêPIDNWRURP RYSO\YĖXM~FLPNYDOLWXKHPRGLDOê]\SUHWRV~SUHĖXVWDQRYHQp]iNRQQpNYDOLWDWtYQHOLPLW\DYHĐPLSUtVQHDREãtUQH RGSRU~þDQLD9ćDNDXOWUDþLVWHM YRGHVD]QLåXMHV\VWpPRYi]iSDORYiRGSRYHćSRþDVGLDOê]\ D]OHSãXMHVDLRGSRYHćQDOLHN\NWRUpVWLPXOXM~NUYRWYRUEX3DFLHQWLVDFtWLD]GUDYRWQHOHSãLH³Y\VYHWĐXMH08'U ďXERPtU3RODãþtQYHG~FLOHNiUGLDO\]DþQpKRVWUHGLVND% %UDXQ$YLWXP%UDWLVODYDNWRUpGLVSRQXMHSUtVWURMRPQDSUtSUDYXXOWUDþLVWHMYRG\


Ä?Ă­slo 5/2014

SPRAVODAJSTVO

7

.DQGLGiWNWRUĂŞ]tVNDOQDMY\ĂŁĂŁtSRĂžHWKODVRYYREYRGH

„ Gyula Bardos „ Robert Fico

Pavol HruĹĄovskĂ˝

Helena MezenskĂĄ

JĂĄn JuriĹĄta

-iQýDUQRJXUVNê

Viliam Fischer

Jozef Behýl

Milan MelnĂ­k

Jozef Ĺ imko

6WDQLVODY0DUWLQĂžNR

21,24 % 12,86 %

Gyula BĂĄrdos

24 %

0LODQ.Ä–DĂĽNR

28 %

Triumf v ťiestich krajoch

Radoslav ProchĂĄzka

(46,02 percenta), Stropkov (44,03 percenta) a Vranov Robert Fico v prvom kole QDG7RSÄ?RX SHUFHQprezidentskĂ˝ch volieb cel- ta). Najmenej hlasov zĂ­skovo vyhral v ĹĄiestich kra- kal premiĂŠr vo volebnĂ˝ch joch. NajlepĹĄie si viedol vo REYRGRFK 'XQDMVNi 6WUHvolebnĂ˝ch obvodoch Svid- GD SHUFHQWD .RPiUQtN SHUFHQWD Ă˝DGFD no (9,78 percenta), Senec SHUFHQWD 7RSRÄ?ĂžDQ\ (15,18 percenta), Bratisla-

Andrej Kiska

VĂ˝sledky prvĂŠho kola prezidentskĂ˝ch volieb posunuli do finĂĄlovĂŠho sĂşboja Roberta Fica a Andreja Kisku. DruhĂŠ kolo volieb sa uskutoÄ?nĂ­ v sobotu 29. marca. V prvom kole bol medzi vĂ­ĹĽaznĂ˝m Ficom a druhĂ˝m Kiskom ĹĄtvorpercentnĂ˝ rozdiel, vĹĄetko je teda otvorenĂŠ.

Robert Fico

%2-235(=,'(176.ĂŠ3$/Ăˆ&=9('Ă’ 52%(57),&2$$1'5(-.,6.$

5,1 %

3,33 %

2,37 %

0,64 %

0,64 %

0,5 %

0,48 %

0,4 %

0,24 %

0,13 %

Výsledky prvÊho kola prezidentských volieb v percentåch

YD SHUFHQWD DâDÄ?D Vyhral v dvoch krajoch (18,82 percenta). Andrej Kiska vyhral v prvom kole volieb v dvoch krajoch. Ä?XGLDKRQDMYLDFYROLOLYREvodoch Poprad (39,53 percenWD .HĂĽPDURN SHUFHQta), Senec (30,14 percenta), Senica (29,80 percenta) a Malacky (28,99 percenta). Najmenej ho volili v obvodoch 9UDQRYQDG7RSÄ?RX percenta), SvidnĂ­k (15,83 perFHQWD Ă˝DGFD SHUFHQWD %iQRYFHQDG%HEUDYRX SHUFHQWD D+XPHQQp (18,16 percenta).

„ Andrej Kiska „0LODQ.ĖDüNR

„ Radoslav Prochåzka † VojenskÊ obvody

ĂĽHSUHGGUXKĂŞPNRORPQHEXG~PHQLĢVYRMXWDNWLNX 3RGÄ?D)LFDE\EXG~FLPSUH]LGHQWRPPDOE\ĢVN~VHQĂŞ SROLWLNNWRUĂŞSUHVQHYLHĂžR KRYRUtDĂ„QHVWULHÄ?DÂłOHQWDN SRGÄ?DWRKRDNpPXGHQQtNXGiYDUR]KRYRU\DURYQDNRNWRUĂŞYLHRĂžRPMHVYHW D Pi GREUp NRQWDNW\ VR ]DKUDQLĂžtP .LVND]G{UD]QLOĂĽHPitVĢ RĂžORYHNDNWRUĂŞPiUHiOQH VN~VHQRVWL]REODVWLHNRQRPLN\VRFLiOQHKRĂžL]GUDYRWQpKRV\VWpPXDNWRUĂŞRULHĂŁHQLDFKYPLQXORVWLQLHOHQ NebudĂş meniĹĽ taktiku UR]SUiYDODOHDMVNXWRĂžQH 2EDMDNDQGLGiWLSRWYUGLOL QLHĂžRGRNi]DO]UHDOL]RYDĢ

PROFILY PREZIDENTSKĂ?CH KANDIDĂ TOV Robert Fico

Narodil sa 15. septembra 1964 v ToSRÄ?ĂžDQRFK9URNXY\ĂŁWXGRYDO SUiYRQD3UiYQLFNHMIDNXOWH8QLYHU]LW\.RPHQVNpKR 8. Y%UDWLVODYH $EVROYRYDOSRVWJUDGXiOQHĂŁW~GLXP Âą QDĂ’VWDYHĂŁWiWXDSUiva Slovenskej akadĂŠmie vied (SAV) YREODVWL7UHVWQpSUiYRD]tVNDOWLWXO NDQGLGiWDYLHG &6F 9URNX ho habilitovali na docenta.

Andrej Kiska 3UDFRYDOQD3UiYQLFNRPLQĂŁWLW~WH0Lnisterstva spravodlivosti SR. V rokoch 1994 – 2000 pĂ´sobil ako agent SUH]DVWXSRYDQLH65YNRQDQtSUHG (XUySVN\PV~GRPSUHÄ?XGVNpSUiYDD(XUySVNRXNRPLVLRXSUHÄ?XGVNpSUiYD 3RURNX]DĂžDOS{VRELĢY6WUDQH GHPRNUDWLFNHMÄ?DYLFH 6'Ä? YURNRFK 1996 – 1999 bol jej podpredsedom. 'Ä–DRNWyEUDSUHGVWDYLOQRYĂŞ SROLWLFNĂŞVXEMHNWVQi]YRP6PHU1D XVWDQRYXM~FRPVQHPHGHFHPEUD Y6WXSDYHERO]YROHQĂŞ]DMHKR SUHGVHGX 9URNX]DVDGRO5REHUW)LFR do poslaneckĂ˝ch lavĂ­c slovenskĂŠho SDUODPHQWX3RSUHGĂžDVQĂŞFKSDUODPHQWQĂŞFKYRÄ?EiFKYM~QLKR SUH]LGHQWY\PHQRYDO]DSUHGVHGX YOiG\657ĂŞPMHDMYV~ĂžDVQRVWL SRWRPDNRYSUHGĂžDVQĂŞFKSDUODPHQWQĂŞFKYRÄ?EiFKPDUFD 6PHU6']YtĢD]LOVR]LVNRPSHU centa hlasov.

FKXĢRXSRGQLNDĢ=DORĂĽLOVYRMXSUY~ VSRORĂžQRVĢNWRUiVD]DREHUDODGRYR]RPYHÄ?NRREFKRGRPDPDORREFKRdom so ĹĄperkami a priĹĄiel o vĹĄetky VYRMH~VSRU\ 2GURNXSRVWXSQHVSROX]DNODGDOVSOiWNRYpVSRORĂžQRVWL7DWUDFUHGLW7ULDQJHODQHVN{UDM4XDWURNWRUpYLHGRODVSUDYRYDOVSROXVEUDWRP 9URNXN~SLODWLHWRVSRORĂžQRVWL9Ă’%EDQNDD]O~ĂžLODLFKSRG Qi]RY&RQVXPHU)LQDQFH+ROGLQJ NGH$QGUHM.LVNDS{VRELOGRURNX DNRĂžOHQSUHGVWDYHQVWYDWHMWR VSRORĂžQRVWL 1DURGLOVDIHEUXiUDY3RS 1H]LVNRY~RUJDQL]iFLX'REUĂŞ$QUDGH9\ĂŁWXGRYDO(OHNWURWHFKQLFN~ MHO]DORĂĽLO$QGUHM.LVNDYURNX IDNXOWX6ORYHQVNHMY\VRNHMĂŁNRO\ VSULDWHÄ?RP3{VRELOYQHMDNRSUHGWHFKQLFNHM 69â7GQHV678 Y%UD- VHGDVSUiYQHMUDG\GRPiMD WLVODYH3RXNRQĂžHQtĂŁW~GLDSUDFRYDO NHćVDIXQNFLHY]GDO9URNX DNRSURMHNWDQWYVSRORĂžQRVWL1DIWR- ]DORĂĽLORUJDQL]iFLX'REUĂŞ$QMHODM SURMHNWY3RSUDGH9URNXRGL- YĂ˝HVNHMUHSXEOLNH ĂŁLHOVN~ĂŁDĢãĢDVWLHGR86$VSOiQRP QDWUYDORVDWDPXVDGLĢ3RURNXDSRO VDYĂŁDNYUiWLOQD6ORYHQVNRVYHÄ?NRX 6WUDQXSULSUDYLO EE 7$65


8

naĹĄe novinky

SPRAVODAJSTVO

359e.2/235(=,'(176.ĂŠ&+ Je po prvom kole prezidentskĂ˝ch volieb. ZnĂĄmi sĂş vĂ­ĹĽazi (zatiaÄž dvaja), znĂĄmi sĂş porazenĂ­. VerĂ­me, Ĺže kampaĹˆ pred druhĂ˝m kolom bude nekonfliktnĂĄ, kandidĂĄti ponĂşknu len pozitĂ­vne momenty a pomĂ´Ĺžu tak voliÄ?om sprĂĄvne sa rozhodnúż. SkĂşsenosti s pĂ´sobenĂ­m kandidĂĄtov vo verejnom Ĺživote budĂş urÄ?ite nezanedbateÄžnĂ˝m faktorom pri tomto rozhodovanĂ­. ObÄ?ania vedia, Ä?o je dobrĂŠ pre nich, prezidentskĂ˝ kandidĂĄt by mal vedieĹĽ, Ä?o je dobrĂŠ pre Slovensko. Dali sme priestor renomovanĂ˝m politickĂ˝m komentĂĄtorom (nie glosĂĄtorom!), aby nĂĄm priblĂ­Ĺžili svoj pohÄžad na predvolebnĂŠ, volebnĂŠ i povolebnĂŠ dianie na Slovensku. Na otĂĄzky odpovedali politolĂłg Michal HorskĂ˝ a Martin Slosiarik z agentĂşry Focus. 9LDQRFDPLSULĂžRPW]YDQWLSROLWLFNtNDQGLGiWL.LVND V3URFKi]NRPELOERDUGDPL QHĂŁHWULOLXĂĽRGOHWD6WUDQ\Ä?XMICHAL HORSKĂ? SROLWROyJ GRYHMSODWIRUP\YLDFDNRURN NRPXQLNRYDOLVQRYLQiUPL DQHEROLVFKRSQp]KRGQ~ĢVD QDMHGLQRPPHQHNDQGLGiWD Ako hodnotĂ­te vĂ˝sledky 1. kola volieb? .HćVDQDÄ–RPGRKRGOLGYH M. HorskĂ˝:9ROHEQiNDPSDÄ– strany (KDH a Most-HĂ­d), priERODXPLHUQHQiQHY\ERĂžRYD- pojilo sa aj SDKĂš-DS, ktoOD]R]DYHGHQHMSROLWLFNHMNXO- UpYĂŁDNWHVQHSUHGYRÄ?EDPL W~U\RYHÄ?DSRNRMQHMĂŁLDQHĂĽ ~VWDPLVYRMKRSUHGVHGXĂĽH predoĹĄlĂŠ prezidentskĂŠ kam- SUHIHUXMHĂŁW\URFKNDQGLGiSDQH3UHNYDSHQtPEROWRWiO- WRYW~WRGRKRGX]UXĂŁLOR6WRny prepad stranĂ­ckej politiky, Mt]D]PLHQNXĂĽHDMćDOĂŁLH

]MHGQRFRYDOSUDYLFX1DMYlÞãtPSUHSDGiNRPMHXPLHVWQHQLH3DYOD+UXãRYVNpKRNWRUê nevídaným spôsobom stratil DMW]YüHOH]Q~]iVREX GYDGVDĢURÞQ~SRGSRUXYHUQêFKYROLÞRY.'+

ODXSODWQLĢDMORJLNXSULNWRUHMFKF~YLGLHĢ5REHUWD)LFD QDćDOHMQDSUHPLpUVNRPSRste a nie na prezidentskom DMHRWi]QHĂžLLPWRYĂžDVH SUHGNRORPGRNiĂĽHY\VYHWOLĢDSUHVYHGĂžLĢLFKRRSDNX 'UXKĂŞPQDMYlÞãtPSUHNYDM. Slosiarik:=SRKÄ?DGXSXE- penĂ­m volieb je vysokĂ˝ zisk OLNRYDQĂŞFKYĂŞVNXPRYYH- 5DGRVODYD3URFKi]NXRSURWL rejnej mienky, ktorĂŠ merali SXEOLNRYDQĂŞPSULHVNXPRP SUHIHUHQFLHYROLĂžRYYSUHG- V tomto prĂ­pade by som to SRVOHGQRPWĂŞĂĽGQLYROHEQHM SULStVDODNRVDPRWQpPX]iNDPSDQHGRĂŁORN]DXMtPD- YHUX NDPSDQH WDN DM Y\YĂŞPSRVXQRPNWRUpVDSRG- GDUHQĂŞPGLVNXVLiPDOHDM Ä?DP{MKRQi]RUXGDM~SULStVDĢ VFKRSQRVWLNDQGLGiWDRVORYLĢ QHUR]KRGQXWĂŞFKYROLĂžRYUHVS YROLĂžRYNWRUtYiKDOLPHG]L 53URFKi]NRP$.LVNRP D0.Ä–DĂĽNRP$VDPR]UHMPHYWRPWRNRQWH[WHQHPRĂĽQR]DEXGQ~ĢDQLQDDQWLNDPSDÄ–YRĂžL$QGUHMRYL.LVNRYL NWRUiPRKOD]QHLVWLĢSUiYH W~ĂžDVĢYROLĂžRYNWRUtYiKDOL NRPXGDM~VYRMKODV $VLWUHWtPQDMYlÞãtPSUHNYDSHQtPMHYHÄ?PLQt]N\]LVN YSUtSDGHNDQGLGiWDÄ?XGRYHM SODWIRUP\NWRUĂŞVD]ćDOHND DQLQHSULEOtĂĽLOSUHIHUHQFLiP MHGQRWOLYĂŞFKVWUiQNWRUpMX WYRULD -H ]MDYQp ĂĽH ]iYHU NDPSDQH3DYOD+UXĂŁRYVNpKRQHSUHVYHGĂžLOGRVWDWRĂžQH DQLYROLĂžRYYODVWQHMVWUDQ\ .'+DE\PXYSUHYDĂĽQHM miere dali svoj hlas.

PrezidentskĂ˝ palĂĄc.

SRĂžQ~FSUtSUDYRXNDPSDQH DĂĽSRMHMY\YUFKROHQLH1D rozdiel od predoĹĄlĂ˝ch prezidentskĂ˝ch kampanĂ­, kde sa NDQGLGiWLY\PHG]RYDOLSRGÄ?DSUtVOXĂŁQRVWLNQHMDNpPXSROLWLFNpPXWiERUXNKRGQRWiP Ä?DYLFHĂžLSUDYLFHVDWHQWRUD] NDQGLGiWLGHOLOLQDWĂŞFKNWRUtKiMLOLSRQRYHPEURYĂŞSROLtickĂ˝ systĂŠm ako celok, a na WĂŞFKNWRUtNDĂĽGĂŞ]LQHMVWUDQ\ WHQV\VWpPQDSiGDOLGHĂŁWUXovali, rozkladali. Ako a ktoUiVWUDQDVDQDWRPSRGLHÄ?DOD" )DNWRPMHĂĽHVWUDQD6PHU6' PRĂĽQRSULQHVNRURQRPLQRYDODVYRMKRNDQGLGiWDDĂĽSUHG

politickĂŠ strany, naprĂ­klad 6D6QRPLQRYDOLNDQGLGiWD NWRUĂŞSRFHOĂŞĂžDVNDPSDQHQHPDOYSULHVNXPRFKYLDFDNR SHUFHQWRDOHVO~ĂĽLPXNX FWLĂĽHRGVW~SLO=SRVODQHFNpKRNOXEX2Ä?$12NWRUĂŞ QLHMHDQLVWUDQDDQLKQXWLH Y]LĂŁODNDQGLGiWNDQDSUH]LGHQWD+HOHQD0H]HQVNiDOH nenaĹĄiel sa ani jeden poslaQHFNWRUĂŞE\MXSRGSRULO-H SRYĂŁLPQXWLDKRGQpĂĽHGRQHGiYQDW]YLQWHJUiWRUSUDYLFH QRYRY]QLNQXWiPLPRSDUODPHQWQiVWUDQD129$QHGHÂżQRYDODMDVQHVYRMKRNDQGLGiWD NWRUĂŞE\YGXFKXMHMSURJUDPX

SUiYHDNWLYLWiPDY\VW~SHQLDPNDQGLGiWRYYSRVOHGQĂŞFKGÄ–RFKNDPSDQH9SUYRPUDGHYROHEQiNDPSDÄ– Roberta Fica nebola dostaWRĂžQHPRELOL]XM~FDDMHKR SULPiUQ\YROLĂžVNĂŞHOHNWRUiWNWRUĂŞSUHGVWDYXM~YROLĂžL60(5XRVWDOVSRORYLFH GRPD0RĂĽQR]DWĂŞPKÄ?DGDĢ YLDFHURY\VYHWOHQtĂ˝DVĢYROLĂžRYWHMWRVWUDQ\PRKODVLWXi FLXY\KRGQRWLĢWDNĂĽH5REHUW )LFREROIDYRULWRPNRODYROLHEDSUtGXKRSRGSRULĢDĂĽ YNROHÂąWtWRYROLĂžLV~SRWHQFLiORPNDQGLGiWDĂ˝DVĢ YROLĂžRY60(56'DOHPRK-

PreÄ?o boli prĂĄve tĂ­to dvaja kandidĂĄti ĂşspeĹĄnĂ­?

M. HorskĂ˝: V naĹĄej krajine strany, ktorĂŠ vznikali po SiGH%HUOtQVNHKRP~UXV~ XĂĽRSRWUHERYDQpQHSULFKiG]D YQLFKNXJHQHUDĂžQHMYĂŞPHQHQLHV~VFKRSQpJHQHURYDĢ novĂŠ myĹĄlienky, do svojich UDGRYQHS~ãĢDM~QRYpWYiUH =WĂŞFKWRVWUiQÄ?XGLDXWHNDM~ v naĹĄom parlamente je celĂ˝ rad Ă„EOXGQĂŞFKÂłSRVODQFRYNWRUtVD vzdali svojej stranĂ­ckej prĂ­sOXĂŁQRVWL 6$6.'+6'.Ă’'6 DOHQLĂžQRYpQHSULE~GD 3UHWRVDDYHU]LDREĂžDQDYRĂžL WĂŞPWRVWUDQiPSUHWDYLODGR

MARTIN SLOSIARIK SROLWROyJDJHQW~U\)2&86

WRKRĂĽHQDSROLWLFNHMVFpQHV~ SULD]QLYFLÄ?DYLFRYpKR6PHUX6'DSURWLQHPXXĂĽQLHMHDOWHUQDWtYDSUDYLFRYHMRSR]LĂžQHM strany, ale alternatĂ­va antipolitiky. Nepolitickej politiky, NWRU~WDN]G{UD]Ä–XM~0LODQ .Ä–DĂĽNR5DGRVODY3URFKi]ka a Andrej Kiska. M. Slosiarik: V prĂ­pade RoEHUWD)LFDLGHRSUHGVHGXVWUDQ\60(56'NWRUiYSRVOHGQĂŞFKSDUODPHQWQĂŞFKYRÄ?EiFK zĂ­skala viac ako 1,1 mil. hlaVRY-HWRREURYVNĂŞSRWHQFLiO SUHRVORYHQLHYROLĂžRY$NR XND]XM~YĂŞVOHGN\DMQDSULHN WRPXĂĽHVDQHSRGDULOR]PRELOL]RYDĢYlÞãLQXWRKWRHOHNWRUiWXWDNNYDQWLWDWtYQHWRVWiOHSRVWDĂžRYDORQDSUYpPLHVWR -HGQR]QDĂžQHWHGDLGHRNDQGLGiWDVYĂŞUD]QĂŞPVWUDQtFN\P ]i]HPtP 7RVDDOHY{EHFQHGiSRYHGDĢRMHKRV~SHURYLYNROH – Andrejovi Kiskovi. TenWRNDQGLGiWQHPiSROLWLFN~ DQLVWUDQtFNXPLQXORVĢDQDSULHNWRPXGRNi]DORVORYLĢ YLDFDNRWLVtFYROLĂžRY3UH ~VSHFKWDNpKRWRW\SXNDQGLGiWDVDQD6ORYHQVNXY\WYRULOLSRGPLHQN\SRSiGHYOiG\ QDMHVHÄ–YURNX$.LVNDY\XĂĽtYDNUt]XQDRSDĂžQHM VWUDQHSROLWLFNpKRVSHNWUDQHĂĽ RSHUXMHMHKRQDMYĂŞ]QDPQHMĂŁtV~SHU5)LFR9ĂŞ]QDPQi ĂžDVĢEĂŞYDOĂŞFKYROLĂžRYVWUHGRSUDYĂŞFKVWUiQ DOHQLHOHQ WĂŞFK NWRUtGQHVQHPDM~Yl]EXNĂĽLDGQHMSROLWLFNHMVWUDQHVLQDĂŁORVYRMKRNDQGLGiWDSUiYHY$.LVNRYLNWRUĂŞ SUHQLFK]RVREÄ–XMHRGS~WDQRVĢRGWUDGLĂžQĂŞFKVWUDQtFN\FKĂŁWUXNW~U2NUHPWRKWR zdroja jeho podpory to bola DMQHVFKRSQRVĢFHQWULVWLFNR-


číslo 5/2014

SPRAVODAJSTVO

9

92/,(%0È'92&+9Ëġ$=29 SUDYLFRYêFKVWUiQ QHPiPQD P\VOLOHQVWUDQ\ďXGRYHMSODWIRUP\ ]KRGQ~ĢVDQDMHGQRP VLOQRPNDQGLGiWRYLþRY\WYRrilo priestor na to, aby oslovil DMYROLþRY6'.Ò'60RVW+tGDOHDM6D6þL2ďD12

REþDQUR]KRGQXWêSUHNRQNUpWQHKRNDQGLGiWDUHVSHNWtYHMHPXQHMDNêNDQGLGiWV\PSDWLFNêHãWHWRQH]QDPHQiåH SUtGHWRKWRNDQGLGiWDSRGSRULĢDMYSUH]LGHQWVNêFKYRĐEiFKLQDNSRYHGDQpåHSUtGH KODVRYDĢDMQRKDPL8ND]XAké bolo najväčšie MHVDåH~þDVĢSRG~URYĖRX prekvapenie v prvom VDVWiYDDNRXVLVRFLiOkole volieb? QRXNRQãWDQWRXYSUtSDGHSUHM. Horský:8UþLWHWREROQH- zidentských volieb – ak poþDNDQHYHĐNêSUHSDGRSR]Lþ- PLQLHPHSUYpSULDPHYRĐE\ QêFKSROLWLFNêFKVWUiQWRWiOQ\ prezidenta, ktoré predsa len rozvrat tohto spektra. Men- EROLãSHFL¿FNpVYRMRXQRYRVãtPSUHNYDSHQtPERODMIDNW ĢRXWDNY]RVWiYDM~FLFKNRåHREDMDNDQGLGiWLSRVW~SL- OiFK SOXVNROiVSROX VD OLGRGUXKpKRNRODVKLVWRULF- ~þDVĢDåYãW\URFKSUtSDGRFK N\QDMPHQãtPSRþWRPKOD- GRVWDODSRG~URYHĖ=Gi sov. Prekvapilo tretie miesto, VDåHREþDQLDSUH]LGHQWVNêP QRHãWH]iYDåQHMãLDMHRNRO- YRĐEiPUHVSSUH]LGHQWVNpQRVĢåH5DGRVODY3URFKi]ND PX~UDGXSUHGVDOHQSULSLVXM~ YHGRPêVLWRWiOQHKRUR]NOD- PHQãLXPLHUXG{OHåLWRVWLQHå GXSDUODPHQWQêFKSUDYLFR- YRĐEiPGR1565 YêFKVWUiQDLFKSROLWLFNpKR GHEDNOXYSUYRPNROHSUH- Prezident z vládnej ]LGHQWVNêFKYROLHEDYL]XMH strany alebo človek bez ]DORåHQLHQRYHMVWUHGRSUDYHM politickej minulosti. Čo VWUDQ\KRFLHãWHSUHGQHGiY- je lepšia alternatíva pre QRPWRSRSLHUDO7iWRVWUDQD Slovensko? P{åHYê]QDPQêPVS{VRERP M. Horský: Predovšetkým ]DPLHãDĢNDUW\YQDVWiYDM~- MHIDORãQpWYUGHQLHþDVWLSROLFLFKSDUODPHQWQêFKYRĐEiFK tického spektra, ktoré hovorí

YSUH]LGHQWVNêFKYRĐEiFKE\ ]QDPHQDORPRåQê]iURGRN WRWDOLW\DOHYêVOHGN\EXG~cich parlamentných volieb. 3RNLDĐRSR]LþQpDDQWLSROLWLFNpVLO\QH]DEUiQLDGHPRkratickým spôsobom strane 6PHU6'DE\]tVNDOD~VWDYQ~ YlþãLQXWDNSUiYHWLHWRVWUDQ\P{åXVYRMRXQHVFKRSQRVĢRXSRP{FĢY]QLNXSRGPLHQRNQDPRåQ~X]XUSiFLXPRFL Robert Fico v Prezidentskom SDOiFLE\WDNPDOSRGVWDWQH PHQãtYSO\YQDPRåQêY]QLN WRWDOLW\DNRNWRUêNRĐYHNOtGHU RSR]LþQHMVWUDQ\ M. Slosiarik: Pri odpovedi na W~WRRWi]NXQHSRXåLMHPSROLWRORJLFN~RSWLNXDOHNHćåH VDSULPiUQHYHQXMHPDQDOê]HVSUiYDQLDDQi]RURYYROLþRYWDN]YROtPWHQWRSRKĐDG $WXMH]UHMPpåHYROLþSROLWLFNHMVWUDQ\NWRUiYNUDMLQH YOiGQHPiEOLåãLHNQi]RUX åHSUHEH]SUREOpPRYpIXQJRYDQLHãWiWXEXGHQDMOHSãLH NHćVWUDQDNWRUiPiYNUDMLQHYêNRQQ~PRF]tVNDDMSRVW SUH]LGHQWDSUHWRåHVDWêPUHGXNXMHSULHVWRUQDSUtSDGQp QHY\KQXWQpQHJRFLiFLHDOH QDSUDMREãWUXNFLH9ROLþNWRUêYWêFKWRYRĐEiFKSRGSRULO QLHNWRUpKR]LQêFKNDQGLGiWRY SRGVWDWQHþDVWHMãLH]G{UD]ĖXMHQHY\KQXWQRVĢY]iMRPQêFK NUtåRYêFKNRQWUROQêFKPHFKDQL]PRYYãWiWHþtPVDUHGXNXMHSULHVWRUSUHQHNRQWURORYDQpEXMQHQLHPRFL

Aké kroky by mal urobiť víťaz, aby bol prezidentom všetkých občanov Slovenska?

Volí Andrej Kiska.

M. Slosiarik:2NUHPXåY\ããLH spomínaných rozdielov oproWLYêVNXPRPYHUHMQHMPLHQN\WRåHVDYPpGLiFKUR]REHUDODDMUHODWtYQHQt]ND~þDVĢ NWRUiYWRPWRSUtSDGHLãODQD~NRUIDYRULWDYROLHE 2SlĢVDSRWYUGLORåHDNMHDM

M. Horský: Domnievam sa, åHWLHWRNURN\YHĐPLSUHVQH pomenovali len dvaja kandiGiWL5REHUW)LFRD3DYRO+UXãRYVNê5HDOL]RYDĢLFKYãDN EXGHP{FĢ PRåQR OHQSUYê ]QLFK5REHUW)LFRP{åHQDSOQLĢIXQNFLXSUH]LGHQWDWêP åHVDEXGHXVLORYDĢRDNWtYQXDXWRULWXQDGRPiFHMDM]DKUDQLþQHMSROLWLFNHMVFpQH7R YãDNVNXWRþQHP{åHGRND]RRWRPåHDNE\6PHU6'PDO YDĢOHQFKODSNWRUêYLHRþRP IXQNFLXSUH]LGHQWDQDVWDOD MHSROLWLND1LHþORYHNNWRUê E\WRWDOLWD1LHMHWRWDN9Hć WRDQLQHWXãtDGRNRQFDWRDM DMYV~þDVQRVWLPiPHSUH]L- YHUHMQHGHNODUXMH denta, ktorý verejne deklaUXMHVYRMHV\PSDWLHDSRVWRM M. Slosiarik: Mal by si vyN6PHUX6'7UHEDSRYHGDĢ WYRULĢLPLGåQDGVWUDQtFNRVWL åHQLHYtĢD]VWYR5REHUWD)LFD vo svojich vyjadreniach a roz-

KRGQXWLDFKþRPXDOHQHVPLH EUiQLĢYWRPDE\]DXMtPDO MDVQpSROLWLFNpSRVWRMHDNHć MHSRWUHEQpWDNMHKRKODVPi E\ĢSRþXĢ6QDKDRSROLWLFN~ URYQRYiKXPXQHVPLHEUiQLĢYVFKRSQRVWLMHGQR]QDþQHSRPHQRYDĢDRGV~GLĢU{]QHIRUP\QHSUiYRVWt0iE\Ģ

Bolo niečo v programe prezidentských kandidátov, čo vás zvlášť upútalo?

M. Slosiarik: Viacero kandiGiWRYSULVW~SLORNXNDPSDQL]G{UD]ĖRYDQtPQHY\KQXWQRVWLE\ĢDNWtYQ\SUH]LGHQW SULþRPVDYêUD]QHY\PH-

5REHUW)LFRSULYRĐEiFK

QLHOHQSUiYQRXDOHDMPRUiOQRXDXWRULWRX=iXMHPRREþDQDPXVtSRYêãLĢQDG]iXMP\VWUDQtFN\FKFHQWUiOþLXå ]ĐDYDDOHERVSUDYD-HWRYãDN YHĐPL]ORåLWpSUHWRåHGYDMD SRVWXSXM~FLNDQGLGiWLSUHGVD OHQSULPiUQHRVORYXM~YROLþRY ]RSDþQêFKVWUiQSROLWLFNpKR VSHNWUD7DNåHXåYWRPWRUR]GHOHQtMHLPSOLFLWQHSUtWRPQi LVWiPLHUDSRGR]ULHYDYRVWL

Aký bude ďalší osud strany Smer-SD a vlády po prípadnom víťazstve Roberta Fica? M. Horský:$NVLXYHGRPtPH YDNRPNDWDVWURIiOQRPVWDYH MHSUDYiþDVĢSROLWLFNpKRVSHNWUDERORE\WUDJpGLRXNUDMLQ\ NHE\VDLFKFHVWRXIUDJPHQWiFLHY\GDODDMĐDYLFD7tP]DNODGDWHĐRYVWUDQ\6PHU6'XUþLWHWDNêWRVFpQDUQHSULSXVWt $MNHćULDGLĢWDNêNRORVDNR MHVWUDQDDYOiGDVD]+UDGX SULDPRQHGi'iVDRYSO\YĖRYDĢOHQY\VRNRXPLHURXDXWRULW\DNE\SUH]LGHQW~UD5Rberta Fica bola mimoriadne ~VSHãQi

G]RYDOLYRþLV~þDVQpPXSUH]LGHQWRYL,*DãSDURYLþRYL V niektorých prípadoch však NDQGLGiWLKRYRULOLRDNWLYLWiFKSUH]LGHQWDNWRUpVtFH NHG\VLPDODOH~VWDYQpQRYHO\]URNXDPX LFKRGREUDOL,GHRPRåQRVĢ ]~þDVWĖRYDĢVD]DVDGQXWtYOiG\þLSRåDGRYDĢVSUiY\RG MHMþOHQRY6ORYHQVNêSUH]LGHQWGLVSRQRYDOSUiYRPRFRX]~þDVWĖRYDĢVD]DVDGQXWtYOiG\GRURNXDYãDN ~VWDYQiQRYHODPXW~WRSUiYRPRF]UXãLODSUHGRYãHWNêP DNRUHDNFLXQDNRPSOLNRYDQêY]ĢDKPHG]LSUH]LGHQWRP.RYiþRPDSUHPLpURP 0HþLDURP SUHG YRĐEDPL YURNX'UXKi]PHQRYDQêFKSUiYRPRFtEROD QiVOHGQH~VWDYQRXQRYHORX ]URNXSUH]LGHQWRYLREPHG]HQiQDSUtSDG\NHćSUH]LGHQWWLHWRVSUiY\RGþOHQRY YOiG\SRWUHEXMHSUHYêNRQ VYRMLFK~ORK

'YRMVWUDQXSULSUDYLO MDK


10

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

52=+2'1(21292035(=,'(1729, 9<ââ,$92/(%1ÈÒý$6ġ"

Čaká nás druhé, rozhodujúce kolo. Kto sa nasťahuje na ďalších 5 rokov do Prezidentského paláca? Bude to očakávaná osobnosť alebo sa dočkáme prekvapenia? Naši prominentní politickí komentátori netipujú, ale na naše otázky odpovedali.

]RVWUDQ\QH~VSHãQêFKNDQGLGiWRY0XVtVDWDNSRYHGLDF VSRĐDKQ~ĢSULPiUQHQDYROLþRYVWUDQ\60(56'9êVOHGN\NRODYROLHEXND]XM~åHQHPDOiþDVĢĐXGtNWRUt SUHGGYRPDURNPLGDOLPDQGiW 60(5XRVWDODPLQXO~VRERWXGRPD$WiWRVNXSLQDSUHGVWDYXMHUH]HUYRiUKODVRYSUH 5)LFD2SlĢþtPYLDF]WRKWRUH]HUYRiUX5)LFRSUHVYHGþtWêPUDVWLHMHKRãDQFDVWDĢ sa prezidentom. Okrem toho VD5REHUW)LFREXGHVQDåLĢ GHPRELOL]RYDĢYNDPSDQLDM SRWHQFLiOQ\FKYROLþRY$.LVNXDWRSRXND]RYDQtPQDMHKR SROLWLFN~QHVN~VHQRVĢDOHER SRGQLNDWHĐVN~PLQXORVĢ

Bude voličská účasť v druhom kole vyššia?

M. Horský:-HGQêP]NĐ~þRY NPRåQpPX~VSHFKX5REHUWD )LFDYGUXKRPNROHYROLHEMH YUiWLĢNXUQiPPD[LPiOQ\SRþHWYROLþRYĐDYLFHSRVOHGQêFK Kto má lepšie šance stať URNRY.HE\VDSRþHWYROLþRY sa prezidentom? zvýšil len o 10 percent, tak by M. Horský: Bezprostredne po PDOVNRURPLOLyQKODVRYDREkonci prvého kola sa na prvý URYVN~ãDQFXVWDĢVDSUH]LGHQSRKĐDG]GiåH]D5REHUWRP tom. Hlavne o tom by malo )LFRPVWRMt]KUXEDSHUFHQW E\ĢGUXKpNRORYROHEQHMNDPYROLþRYDYãHWFLRVWDWQtWHRreticky okolo 70 percent, by PDORVWiĢ]D.LVNRP)DNWRP YãDNMHåHYROLþVNi]iNODGĖD ]Y\ãQêFKGYDQiVWLFKNDQGLGiWRYMHWDNiU{]QRURGiåH MHQHUHiOQHDE\VD]KRGOL QDMHGQRPNDQGLGiWRYLQDSULHNDNêPNRĐYHNRGSRU~þDQLDP1DY\ãHQHMGHRYROLþRYNWRUtV~]Y\NQXWtQD XUþLW~VWUDQtFNXRULHQWiFLX DOHV~WRYROLþLDSROLWLFNêFK RVREQRVWt7LHãDQFHV~SUHto celkom vyrovnané. M. Slosiarik:9êVNXP\XND]XM~åHYROLþLQH~VSHãQêFK SUDYLFRYêFKNDQGLGiWRYPDM~ EOLåãLHN$.LVNRYL$NVSRþttame ich hlasy, dostaneme sa QDþtVORWLVtFYROLþRY7RWR SUHGVWDYXMHRNUHPYODVWQêFK YROLþRY$.LVNXNWRUtKRSRGporili v prvom kole (456-tisíc YROLþRY ]iNODGQ~VNXSLQX NWRU~VD$.LVNDEXGHVQDåLĢYGUXKRPNROHSUHVYHGþLĢ 2GWRKR]iYLVtMHKR~VSHFK1D GUXKHMVWUDQH5)LFRQHP{åH SRþtWDĢVYêUD]QRXSRGSRURX

,OXVWUDþQpIRWR7$65

SDQHSUHWRåHRMHKRRGERUQHM spôsobilosti niet pochýb. M. Slosiarik:6N{UQHåRGSRYLHPQDW~WRRWi]NX]RSDNXMPHVLIDNW\]SRVOHGQHMSULDPHMYRĐE\SUH]LGHQWD9URNX EROD~þDVĢYNROHREGREQiDNRPLQXO~VRERWX'RVLDKOD'RGUXKpKR NRODSRVW~SLO,*DãSDURYLþ D,5DGLþRYi,*DãSDURYLþ NDQGLGRYDOVSRGSRURXVWUDQ\60(56']DWLDĐþR,5DGLþRYiVDXFKiG]DODRKODV\ VWUHGRSUDYHMþDVWLSROLWLFNpKR VSHNWUD,ãORWHGDMHGQR]QDþQH R]iSDVGYRFKNDQGLGiWRYNWRUtPDOL]DVHERXYêUD]Q~VWUDQtFNXSRGSRUX$WRVDSUHPLHWORDMYR]YêãHQHM~þDVWL YNROHNHćGRVLDKOD V tomto smere sa domnieYDPåHVLWXiFLDYURNX MHYþRPVLSRGREQiDYþRPVLUR]GLHOQDRGSUHGFKiG]DM~FLFKYROLHE=iNODGQêUR]GLHO MHYWRPåHGRGUXKpKRNROD SRVW~SLOMHGHQVWUDQtFN\NDQGLGiWDGUXKêNDQGLGiWNWRUê MHYSROLWLNHQRYiþLNRPMHREþLDQVN\PNDQGLGiWRPDSUR¿OXMHVDDNRYêUD]QêQHVWUDQtN2EGREDWHMWRVLWXiFLHMHDOH

,OXVWUDþQpIRWR7$65

YWRPåHRSlĢRSURWLVHEHVWRMtNDQGLGiWVWUDQ\60(56' DDMNHćMH$.LVNDQHVWUDQtFN\PNDQGLGiWRPWDNYãHWN\ relevantné stredo-pravé straQ\VDUR]KRGOLåHKRYNROH podporia. Tým bol vyslaný MDVQêVLJQiOYROLþRYL.HćåH5)LFRSRWUHEXMHYSUYRP UDGHSULWLDKQXĢNYRĐEiPYROLþRYVYRMHMVWUDQ\D$.LVND VDEXGHVQDåLĢ]tVNDĢYROLþRY QH~VSHãQêFKNDQGLGiWRYWDN VWUDWpJLDMDVQHYHOtN]YêãHQLX YROHEQHM~þDVWL7UHEDYãDN SRþtWDĢVWêPåHþDVĢYROLþRY]SUYpKRNRODNYRĐEiP GRGUXKpKRNRODQHSUtGHWD-

NåHXYLGtPHþL~þDVĢRSlWRYQHSUHVLDKQHDNRWRPX ERORYURNX

Kto má lepšie predpoklady byť prezidentom?

M. Horský: Je nepochybné, åHWHQNWRSUDFXMHGHVDĢURþLD YãSLþNRYHMSROLWLNHQDGRPiFLFKL]DKUDQLþQêFKIyUDFK PiXUþLWHYlþãLHSUHGSRNODG\QHåRVREQRVĢNWRUiSULVHEDSUH]HQWiFLLDNRSR]LWtYXP XYiG]DåHVSROLWLNRXQHPDOD YåLYRWHQLþVSRORþQp (jah)


číslo 5/2014

INZERCIA

MÁTE ZÁUJEM ZAPOJIŤ SA DO ODBORNÝCH TÍMOV PRI TVORBE PROGRAMU STREDO-PRAVEJ LIBERÁLNEJ STRANY TIP?

Naším zámerom je už od začiatku sa vyvarovať uzavretosti našej strany v úzkom okruhu jej členov a sympatizantov. Myslíme si totiž, že to vedie k nedostatočnému celospoločenskému nadhľadu a deformácii videnia danej problematiky nielen pri riešení odborných tém. Preto chceme spolupracovať s čo najširším kolektívom odborníkov. Z vlastných skúseností vieme, že bez politickej aktivity nie je možné vyriešiť väčšinu problémov, preto sa obraciame na všetkých ľudí v tejto krajine: Ak vám záleží na tom, aby sa veci konečne zmenili k lepšiemu, ale nechcete sa osobne politicky prezentovať, príďte k nám. Dvere Strany TIP sú vám vždy otvorené. Hľadáme práve vás, ak ste odborníkom alebo máte prax v niektorom z nasledujúcich okruhov: financie, hospodárstvo, kultúra, obrana, pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka, práca, sociálne veci a rodina, spravodlivosť, školstvo, veda, výskum a šport, vnútro, výstavba a regionálny rozvoj, zahraničné veci, zdravotníctvo, životné prostredie. Získate jedinečnú šancu ovplyvniť budúcnosť našej krajiny ako sympatizant alebo člen strany. Slovensko je naša vlasť, naše rodisko a my chceme v tejto krajine žiť spokojne, šťastne a zdravo. Chceme sa vzdelávať, pracovať a rozvíjať svoje schopnosti. V prípade vášho záujmu prihlásiť sa do odborných skupín Strany TIP, kontaktujte nás:

odbornik@strana-tip.sk 0908 057 597 NBB 2197/14

www.strana-tip.sk,

Strana TIP

Chceme, aby naše rodiny, v nich manželia, partneri a samozrejme deti boli spokojní, šťastní a veselí. Svojou prácou chceme osloviť mladých ľudí, ktorí nám pomôžu dosiahnuť zlepšenie životných, pracovných, študijných a zdravotných podmienok pre kvalitnejší, slušnejší a tolerantnejší život nás mladých, ale aj našich rodičov a starých rodičov. Hlavné ciele strany TIP vychádzajú z potrieb slušnejšieho, tolerantnejšieho a trvalo kvalitného života občanov SR. Cieľom je šírenie, rozvíjanie a napĺňanie myšlienky demokracie, pluralizmu a tolerancie.

11


12

naše novinky

SPEKTRUM

VOJENSKÝ CINTORÍN GIGLOVO V dnešnej dobe, stále väčšie množstvo ľudí, prejavuje záujem o vojnovú históriu. Aj v Snine je možné nájsť stopy vojnovej minulosti. Za dôkaz tohto tvrdenia je možné považovať vojnový cintorín z obdobia Prvej svetovej vojny, ktorý sa nachádza v lese nad rekreačnou oblasťou Sninské rybníky. Asi po polhodine chôdze nás lesná cesta zavedie na vrchol kóty Giglovo nachádzajúcej sa v nadmorskej výške 335 metrov, kde v celkovo desiatich hroboch našlo miesto svojho posledného odpočinku 189 vojakov. Cintorín vznikol pravdepodobne v rokoch 1914-1915. V roku 1929 boli na tomto cintoríne uložené exhumované pozostatky vojakov z dnes už zaniknutých cintorínov – Štefkovo a Trescana. Mená vojakov nie sú známe. V bezprostrednej blízkosti cintorína sa dodnes zachovali vojnové zákopy z roku 1914. Cintorín je zrekonštruovaný podľa archívnych dokumentov. Je ohradený dreveným plotom, v blízkosti ktorého sa nachádza zrekonštruovaná časť zákopu.

Krutý boj

Dňa 20.11.1914 vojaci ruskej

Aj v Snine je možné nájsť stopy vojnovej minulosti.

48. pešej divízie prekročili priesmyk Ruské sedlo. Obsadili dnes už neexistujúce obce Ruské a Veľká Poľana a smerovali ďalej proti rakúsko-uhorskej 34. pešej divízii. O dva dni neskôr obsadili Sninu. V smere od Uble rakúsko-uhorské vojsko zahájilo protiútok a po obsade-

ní Stakčína bolo prerušené zásobovanie ruskej divízie, ktorá sa medzitým presunula do Humenného. Táto divízia sa s cieľom opätovného uvoľnenia cesty na Ruské sedlo stretla s protiútokom, čo vyústilo do ťažkých bojov, ktoré sa odohrali približne v miestach, kde sa v dnešnej

dobe nachádza spomínaný cintorín. Boje skončili porážkou ruských vojsk, ktoré ustupovali zo Sniny v smere na obce Pichné a Papín.

Rekonštrukcia

V súčasnej dobe je cintorín v správe mesta Snina a jeho údržbu zabezpečuje Spolok

priateľov Východných Karpát. Jeho komplexná obnova bola realizovaná v roku 2012. Rekonštrukciu cintorína uskutočnil Klub vojenskej histórie Beskydy. Tento projekt spolufinancovalo mesto Snina. Text a foto: Ján Bocan

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU či futbalu. Hrali sa tu aj spoločenské hry, obľube sa tešila aj práca s netradičným materiálom, ale aj plávanie v krytej plavárni v Humennom. Ani tu sa neplatilo.

Jarné prázdniny sú u nás rozdelené podľa krajov. Náš okres prázdninoval od 3. do 7 .marca. Je to čas, keď si študenti môžu odpočinúť od školy, nabrať nové sily a zregenerovať sa. Ale čo vtedy, keď nevieme, čo s voľným časom? Prospešných aktivít, ktorým sa môžeme venovať je mnoho. Je len na nás, ktorú aktivitu si vyberieme. Pre milovníkov športu je to čas, keď sa svojej záľube môžu venovať naplno. Tí, čo chcú stráviť voľný čas pokojnejšie, si prečítajú dobrú knihu, pozrú si film alebo kultúrne predstavenie či výstavu. Sú však aj takí, ktorí si program nevedia urobiť sami a aj pre takých Centrum voľného času Sni-

Skúsený dozor

Riaditeľ centra pri odovzdávaní ocenení.

na pripravilo akciu pod názvom Jarné prázdniny s CVČ Snina. Konala sa počas voľných dní a vstup na tieto aktivity bol pre každého úplne zadarmo. Centrum voľného času tým ukázalo aj spolu-

patričnosť k deťom zo sociálne slabšieho prostredia. Záujemci mali na výber mnoho aktivít, do ktorých sa zapájali podľa vlastného výberu. Mohli sa venovať futbalu, florbalu, stolnému tenisu

Študentom sa venovali kvalifikovaní pedagógovia vo svojom odbore. CVČ sa o aktivity pre mladých zaujíma počas celého roka. Nájdeme tu rôzne krúžky – od športových cez krúžok anglického jazyka až k zaujímavému krúžku Down syndrom klub, kde sa venuje Mgr. Savková deťom s downovým syndrómom. Aby neostalo CVČ len pri výučbe, organizuje aj rôznorodé súťaže, kde si môžu študenti zmerať svoje sily. Sú to súťaže na mestskej úrov-

ni, ale aj krajské a celoštátne.

Aj pre starších

CVČ nie je miestom len pre tých najmladších. Jedná sa o akciu, ktorá sa volá Čaj o piatej s CVČ. Sú to tvorivo-pracovné a hlavne zábavné popoludnia za účasti riaditeľa CVČ Mgr. Michala Juška. Centrum voľného času organizuje mnoho z programu na svojej pôde, na Kukučínovej ulici, ale mnoho aktivít organizuje aj mimo budovy centra, a to v Domove vysídlencov, kde sa koná napr. recitačná súťaž Šalianský Maťko. CVČ Snina je zaujímavé miesto, kde sa dá stráviť voľný čas. Text a foto: MN


Ä?Ă­slo 5/2014

PROFIL

13

32/,7,.$ 2Ă˝$0,80(/&$ ZhovĂĄrali sme sa so znĂĄmou umelkyĹ&#x2C6;ou Ivett Axamitovou, vĂ˝raznou predstaviteÄžkou keramickej tvorby na Slovensku. V rozhovore nĂĄm porozprĂĄvala o svojej prĂĄci, postojoch, nĂĄzoroch a prezradila nĂĄm, preÄ?o podporuje snahy a vĂ­zie novovzniknutej strany TIP, ako aj jej zakladajĂşceho Ä?lena pĂĄna Michala BubĂĄna.

]Pojem umelec je pomerne ĹĄirokĂ˝, Ä?o je vaĹĄou domĂŠnou?

YHDV~NURPQHVRPĂŁWXGRYDla u Doc. akad. mal. Ivana Vychlopena. Ĺ pecializujem sa na hlinu, Ă˝RVDWĂŞNDPRMLFK]DĂžLDWteda na vĂ˝tvory z tohto ma- NRYERODWRYHÄ?PLKUERÄ?DWi WHULiOX2NUHPWRKRYHÄ?PL FHVWDDOHVRPYHÄ?PLYÄ&#x2021;DĂžUDGDPDÄ?XMHPREUD]\QRW~WR QiĂĽHVRPWRQHY]GDODDĂŁOD ĂžLQQRVĢYQtPDPVN{UDNRUH- VRP]DVYRMtPVQRP OD[DĂžQ~.HÄ&#x2021;VDSRWUHEXMHP RGUHDJRYDĢPDÄ?XMHP

Tento rok by som

]Mohli by ste nĂĄm v krĂĄtkosti prezradiĹĽ svoju umeleckĂş genĂŠzu? Odkedy tvorĂ­te, Ä?o ste ĹĄtudovali, akĂŠ boli vaĹĄe zaÄ?iatky? Umeniu sa venujem od roku SRVNRQĂžHQtĂŁW~GLDVRP pol roka pracovala v BratislaYHQDGUDPDWXUJLLDOHYHÄ?PL UĂŞFKORVRP]LVWLODĂĽHVRPVDPRVWDWQiMHGQRWNDQLHWtPRYĂŞKUiĂžDSUHWRVRPRGLĂŁOD 3{YRGQHVRPFKFHODĂŁWXGRYDĢPDÄ?EXDOHQHSULMDOLPD 7DNVRPWRVN~VLODY0RGUH NGHVRP]LVWLODĂĽHPL]PDteriĂĄlov najviac â&#x20AC;&#x17E;sadlaâ&#x20AC;&#x153; hliQDNWRUiPLGRVORYDXĂžDURYDOD6DPR]UHMPHVRPYĂŁW~GLX SRNUDĂžRYDODXĂĽYRGERUHNHramika na Ĺ UP-ke v Bratisla-

chcela z rodnĂŠho

ELH-HWRQHY\KQXWQiV~ÞDVĢ SULWYRUEHXPHQLHSRWRPQLH je stereotypnÊ.

]Pri umelcoch sa zvykne hovoriĹĽ, Ĺže ich kopla mĂşza. Viete tento jav vo vaĹĄom prĂ­pade Ä?asovo ohraniÄ?iĹĽ? NaprĂ­klad, Ĺže mĂĄvate skvelĂŠ nĂĄpady medzi piatou a siedmou hodinou rĂĄno, prĂ­padne v lete...

9PRMRPSUtSDGHMHWRYHÄ?mi individuĂĄlne. V lete je to domu v Ivanke VN{UY~WOPHQRYHÄ?PLGREUHVDPLWYRUtQDMDUDQDMHSUL'XQDMLY\WYRULĢ VHÄ&#x2013;$SRNLDÄ?LGHRWLHKRGLQ\ NWRUpVWHVSRPtQDOLSUHGWĂŞP svoju galĂŠriu. DNRVRPPDODGLHĢDPLQHURELORSUREOpPYVWDĢDMRSLDWHM UiQRDNSULĂŁLHOQiSDGĂžLLQ]MĂĄvate v rĂĄmci svojej ĂŁSLUiFLDDXURELĢPLQLPiOQH tvorby nejakĂŠ obdobia Ä?i skicu, resp. nejakĂ˝ zĂĄpis na pasĂĄĹže? SDSLHU7HUD]MHWRXĂĽWDNPHU Ă&#x2C6;QRPiPĂ˝RVDWĂŞNDGÄ&#x17D;ĂĽ- QHPRĂĽQpPXVtPVDSULVS{VRN\MHWRQHSUDYLGHOQpP{ĂĽX ELĢDMSRWUHEiPVYRMHMURGLQ\ WUYDĢPHVLDFSROURNDMHGQR URĂžQp REGRELH D SRG ]MĂĄte nejakĂŠ ciele v rĂĄm1DSUtNODG WHQWR URN PiP ci svojej prĂĄce? NYHWLQRYpREGRELHYPLQX- 6DPR]UHMPHDNE\VRPLFK ORPURNXWRERORYHVPtUQH QHPDODQHJDWtYQHE\VDWR SULDPDĂĽDEVWUDNWQpREGR- SUHMDYLORDMQDPRMHMWYRUEH

Ivett AxamitovĂĄ zĂ­skala v minulom roku ocenenie Slovenka roka v kategĂłrii umenie.

Ă˝RVDWĂŞNDWDNpKRQDMEOLĂĽĂŁLHKR WHQWRURNE\VRPFKFHOD]URGnĂŠho domu v Ivanke pri DuQDMLY\WYRULĢJDOpULXNGHEXG~ vystavenĂŠ len moje diela. ZĂĄURYHÄ&#x2013;MHMFKFHPSRQHFKDĢYLdiecky charakter, ide mi najPlRWRDE\VDQiYĂŁWHYQtFL FtWLOLSUtMHPQHDRGFKiG]DOL SOQtHQHUJLHDHOiQX

]Boli ste za svoju prĂĄcu aj formĂĄlne ocenenĂĄ? Ă no, v minulom roku som sa stala Slovenkou roka v kategĂłULLĂ&#x201E;XPHQLHÂł.DĂĽGiPLQFDPi YĂŁDNGYHVWUDQ\DWRWRRFHQHQLHPLSULQLHVOR]YĂŞĂŁHQĂŞ]iXMHP]RVWUDQ\YHUHMQRVWLDVQtP VSRMHQpY\VRNpQiURN\QDPÄ&#x2013;D DP{MĂžDV%ROLSRĂĽLDGDYN\QD U{]QHYĂŞVWDY\DSRG-DYWHG\ UHDJXMHPRSDĂžQHÂąQHXUREtP QLĂž=DWYRULODVRPVDGRDWHliĂŠru a tvorila som.

]Vystavujete niekde svoje diela?

Ivett AxamitovĂĄ a Michal BubĂĄn.

$NRVDWRYH]PH2¿FLiOQX výstavu teraz nemåm, nieÞRYLGtPHWX LQWHUYLHZSUHELHKDORYURGLQQHMUHãWDXUiFLL QLHÞRPiPYRVYRMRP DWHOLpULDOHDNRVRPVSRPtQDODFKFHPXURELĢJDOpULX YURGQHMREFL0RMHXPHQLH dominuje v niektorých kosWRORFKQD6ORYHQVNXDYV~NURPQêFK]ELHUNDFKSRFH-

ORPVYHWHDOHDMY]ELHUNDFK VatikĂĄnu.

]Teraz troĹĄku odboÄ?Ă­m od umenia. PreÄ?o ste sa rozhodli podporiĹĽ stranu TIP a konkrĂŠtne pĂĄna BubĂĄna? -HGQDNSUHWRĂĽHVDVQDĂĽLDE\Ģ LQtDNRYĂŁHWFLRVWDWQt7RPQH DNRXPHOFRYLYHÄ?PLLPSRQXMH=DXMDOPDXĂĽVDPRWQĂŞQizov, v ktorom je tĂĄto snaha jasne deklarovanĂĄ. Okrem toho PLMHV\PSDWLFNpĂĽHYVWUDQHV~SUHYDĂĽQHPODGtÄ?XGLD Ă˝RVDWĂŞND0LFKDOD%XEiQD o strane TIP som sa dozvedeODYÄ&#x2021;DNDQHPX3R]QiPKRRG ĂžLDVNHÄ&#x2021;EROHĂŁWHGLHĢD9ĂĽG\ EROYHÄ?PLSULHERMQĂŞDXVPLDW\DWRMHPL]iUXNRXĂĽHVDDM YWRPWR~VLOtRGRY]GiQDSOQR 2QPRKROSRNRMQHÄ&#x2021;DOHMSUDFRYDĢQDGREURPPLHVWHY]DKUDQLĂžtDOHQHSRGÄ?DKROSRKRGOLX DY\GDOVDQDERM]DOHSĂŁLXEXG~FQRVĢWHMWRNUDMLQ\

]MyslĂ­te si, Ĺže to dokĂĄĹže? $NRVRPSRYHGDODSR]QiP nielen jeho, ale aj rodinnĂŠ zĂĄzemie, z ktorĂŠho vychĂĄdza, DYLHPDNREROY\FKRYiYDQĂŞĂžRVDWĂŞND]RGSRYHGQRVWL DSUtVWXSXNY\WĂŞĂžHQĂŞPFLHÄ?RP$SUHWRVRPSUHVYHGĂžHQiĂĽHWRGRNiĂĽH 7H[WDIRWR0DULiQÄ&#x2020;XUtN


14

naše novinky

ŠPORT

SNINČANIA MAJSTRAMI SLOVENSKA Po dlhšej zimnej prestávke sa rozbiehajú aj súťaže v zápasení jednotlivých kategórií. Prvou z nich boli Majstrovstvá Slovenska kadetov vo voľnom štýle. Organizátorom týchto majstrovstiev bol ZK Vihorlat Snina. V Mestskej športovej hale na dvoch žinenkách o majstrovské tituly bojovalo 51 mladých zápasníkov z jedenástich klubov celého Slovenska v jedenástich váhových kategóriách. Bojovalo sa nielen o majstrovské tituly, ale aj o miestenky na ME do Bulharska. Reprezentačného trénera kadetov Mgr. Erika Capa najviac mrzela nízka účasť. Sninský klub Vihorlat reprezentovalo deväť zápasníkov v ôsmich váhových kategóriách. Poháre, diplomy a medaily víťazom odovzdal František Lengyel, predseda Slovenského zápasníckeho zväzu a Jaroslav Zaremba, prezident ZK Vihorlat Snina.

Na ME aj dvaja Sninčania

Zápasenie v minulom roku v Snine oslávilo 55 rokov svojho vzniku. Veľkú pozornosť v ZK Vihorlat Snina venujú mládeži, kde mladí zápasníci každoročne získavajú niekoľko titulov jednotlivcov, ale aj kolektívov. Veľkú zásluhu na tom-

Titul majstra Slovenska si vybojoval Marcel Leňo zo ZK Vihorlat Snina.

to úspechu má reprezentačný tréner kadetov Slovenska vo voľnom štýle Mgr. Erik Cap. Vo funkcii reprezentačného trénera je už druhé funkčné obdobie. Po nedávnych majstrovstvách Slovenska kadetov, ktoré boli v Snine, určil nomináciu na ME kadetov vo voľnom štýle. Konať sa budú v Bulharskom meste Samokov.

Cap vybral viacerých mladých zápasníkov. V nominácii sú aj dvaja Sninčania. Nominácia však ešte stále nie je konečná. Nominovaní sa budú na majstrovstvá pripravovať v materských kluboch. Do ME absolvujú niekoľko medzinárodných turnajov, a to 26. – 30. marca v Starej Zagore v Bulharsku, 4. – 6. apríla v Poľsku a 11. –

13. apríla v Luckenwalde v Nemecku. Nominácia nie je konečná, pretože do štartu majstrovstiev sa môžu u zápasníkov vyskytnúť zranenia, choroby, ale aj pokles formy. Na ME tak pôjdu len tí najlepšie pripravení.

na, do 54 kg – Jozef Mesiarkyn, MZK Bánovce nad Bebravou, do 58 kg – Jakub Sýkora, ZK 1904 Košice, do 63 kg – Marcel Leňo, ZK Vihorlat Snina, do 76 kg – Dominik Husár, Junosport Stará Ľubovňa, do 100 kg – Dominik Pekár, AC Nitra.

Nominácia na ME

Do 46 kg – Daniel Chomanič, ZK Vihorlat Sni-

Text a foto: Pavel Andraščík

Výsledky sninských zápasníkov: Do 42 kg – 2. Pavol Staroň, do 46 kg – 1. Daniel Chomanič, do 50 kg – 1. Štefan Gavaľ, do 54 kg – 2. Viktor Lojka, do 63 kg – 1. Marcel Leňo, 9. Filip Karaščák, do 69 kg – 6. Jakub Hrabovčík, do 85 kg – 2. Tomáš Krupjak, do 100 kg – 2. Mikuláš Dzoba.

Konečné poradie družstiev: 1. ZK Vihorlat Snina 50 bodov, 2. ZK 1904 Košice 44 bodov, 3. ZK Dunajská Streda 30 bodov, 4. Junašport Stará Ľubovňa 21 bodov, 5. TJ AC Nitra 20 bodov, 6. ZK Dunajplavba Bratislava 18 bodov, 7. MZK Bánovce nad Bebravou 17 bodov, 8. TJ Dukla Trenčín 8 bodov, 9. Lokomotíva Rimavská Sobota 8 bodov, 10. ZK Marcelová 2 body, 11. ZK Trenčianska Turňa 2 body.

Zľava reprezentačný tréner kadetov Mgr. Erik Cap, kadeti Daniel Chomanič a Marcel Leňo, Peter Handra, mládežnícky tréner ZK Vihorlat Snina.

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností a firiem v meste  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Konventná 9, 811 03 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Inzercia: obchod@14news.eu  Registračné číslo MK SR: EV 4462/11

Naše Novinky Snina, náklad 12 100 ks Copyright: 14 news, spol., s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

info@14news.eu


Ä?Ă­slo 5/2014

Ĺ PORT

15

JĂ N MUCHA VERĂ? V POSTUP Pred prĂ­pravnĂ˝m futbalovĂ˝m zĂĄpasom s Izraelom sa na chvĂ­Äžu reprezentaÄ?nĂ˝ brankĂĄr Slovenska JĂĄn Mucha, v sĂşÄ?asnosti pĂ´sobiaci v klube KrĂ­dla Sovietov Samara (Rusko), zastavil v rodnej Belej nad Cirochou, kde navĹĄtĂ­vil svojich rodiÄ?ov a znĂĄmych. MinĂştku si naĹĄiel aj na dobrĂŠho kamarĂĄta Mgr. Erika Capa, reprezentaÄ?nĂŠho trĂŠnera kadetov Slovenska v zĂĄpasenĂ­ vo voÄžnom ĹĄtĂ˝le. Zastihol ho v MĹ H v Snine, kde sa konali majstrovstvĂĄ Slovenska kadetov v zĂĄpasenĂ­. Od kamarĂĄtov a znĂĄmych padlo mnoĹžstvo otĂĄzok. ReÄ? sa toÄ?ila okolo kvalifi kĂĄcie ME 2016. â&#x20AC;&#x17E;Pred kvalifi kaÄ?nĂ˝mi zĂĄpasmi odohrĂĄme 3 â&#x20AC;&#x201C; 4 prĂ­pravnĂŠ zĂĄpasy. NaĹĄa skupina C je podÄža mĹ&#x2C6;a ĹĽaĹžkĂĄ, ale postup by sme si mali vybojovaĹĽ. V tomto roku odohrĂĄme tri zĂĄpasy vonku, a to na Ukrajine,

PREHĽAD Zà PASOV SLOVà KOV V C-SKUPINE KVALIFIKà CIE EURO 2016: 8. septembra 2014: Ukrajina - SLOVENSKO 9. októbra 2014: SLOVENSKO - Španielsko 12. októbra 2014: Bielorusko - SLOVENSKO 15. novembra 2014: Macedónsko - SLOVENSKO 27. marca 2015: SLOVENSKO - Luxembursko 14. júna 2015: SLOVENSKO - Macedónsko 5. septembra 2015: Španielsko - SLOVENSKO 8. septembra 2015: SLOVENSKO - Ukrajina 9. októbra 2015: SLOVENSKO - Bielorusko 12. októbra 2015: Luxembursko - SLOVENSKO

ZÄžava FrantiĹĄek KovĂĄÄ?, JĂĄn Mucha a Erik Cap.

Bielorusku a MacedĂłnsku. MuĹžstvo Ukrajiny je silnĂŠ, navyĹĄe v barĂĄĹži s FrancĂşzskom jej o vlĂĄsok unikol postup na tohtoroÄ?nĂŠ MS do BrazĂ­lie. V oktĂłbri hrĂĄme doma s majstrami sveta a EurĂłpy Ĺ panielmi, ktorĂ˝ch tĂ­m je nabitĂ˝ hviezdami. VerĂ­m, Ĺže pod vedenĂ­m reprezentaÄ?nĂŠho trĂŠnera JĂĄna KozĂĄka si postup vybojujeme," povedal JĂĄn Mucha. V zĂĄve-

re nĂĄĹĄho stretnutia s Ăşsmevom konĹĄtatoval, Ĺže sa teĹĄĂ­, Ĺže uĹž druhĂ˝ odchovanec sninskĂŠho futbalu 20-roÄ?nĂ˝ Ondrej Duda, reprezentant do 21 rokov, sa dostal do veÄžkoklubu Legia VarĹĄava. V tomto klube pĂ´sobil aj JĂĄn Mucha.

NĂĄroÄ?nĂĄ kvalifikĂĄcia SlovĂĄci by v prĂ­prave do septembrovĂŠho

nĂĄroÄ?nĂŠho kvalifi kaÄ?nĂŠho ĹĄtartu na Ukrajine (8.9.) mali po marcovom zĂĄpase v Izraeli (vyhrali 3:1) v mĂĄji odohraĹĽ dva zĂĄpasy. PrvĂ˝ 23. mĂĄja s Ä&#x152;iernou Horou, druhĂ˝ o tri dni v Rusku alebo doma s GruzĂ­nskom. â&#x20AC;&#x17E;PrĂ­pravnĂ˝ch zĂĄpasov bude straĹĄne mĂĄlo, potom uĹž bude ostrĂ˝ ĹĄtart do kvalifi kĂĄcie. Preto treba kaĹždĂ˝ dobre vyuĹžiĹĽ. Po zĂĄpase s Izraelom je tam prakticky asociaÄ?nĂ˝ termĂ­n 23. a 26. mĂĄja. Na 23. mĂĄja je uĹž dohodnutĂ˝

zĂĄpas s Ä&#x152;iernou Horou. Na zĂĄpas 26. mĂĄja Ä?akĂĄme na vyjadrenie ruskej federĂĄcie, Ä?i budeme hraĹĽ v Rusku alebo potom prichĂĄdza do Ăşvahy eĹĄte GruzĂ­nsko doma. NieÄ?o sa rysuje na jĂşn, ale ten zĂĄpas nie je potvrdenĂ˝. Mala by to byĹĽ JuĹžnĂĄ KĂłrea v Miami. Je to termĂ­n 8. Ä?i 9. jĂşn, ale musĂ­me sa o tom porozprĂĄvaĹĽ aj s chlapcami," povedal trĂŠner reprezentĂĄcie JĂĄn KozĂĄk. Text a foto: Pavel AndraĹĄÄ?Ă­k

PARALYMPIONICI BOLI V SOÄ&#x152;I Ă&#x161;SPEĹ NĂ? 0UDWLQ)UDQFHNWRUĂŞVNRQĂžLO ĂŁWYUWĂŞYQDMSRĂžHWQHMĂŁLHREVDGHQHM]MD]GiUVNHMGLVFLSOtQHQD =3+D0DUHN.XEDĂžNDNWRUĂŞDNRMHGLQĂŞ]FHONRPQHYLGLDFKGRNi]DOGRNRQĂžLĢQLHNWRU~]RV~ĢDĂĽtDYREURYVNRP VODORPHREVDGLOQHXYHULWHÄ?Qp {VPHPLHVWR1DĂ&#x201E;VWDUpNROHQiÂł VDY\WLDKRODM5DGRPtU'XGiĂŁ QDMPlĂŁWYUWĂŞPPLHVWRPYVXSHUNRPELQiFLL&HONRYR]D]QDPHQDODQDĂŁDYĂŞSUDYDWUL ĂŁWYUWpPLHVWD2NUHP)UDQFHKRD'XGiĂŁDDM.UDNRY]MD]GH

NĂĄdych nostalgie sprevĂĄdza kaĹždĂŠ lĂşÄ?enie. Aj s dejiskom XI. ZimnĂ˝ch paralympijskĂ˝ch hier. Na zĂĄvereÄ?nom ceremoniĂĄli ich prezident IPC Sir Phillip Craven oznaÄ?il za najlepĹĄie v histĂłrii zimnĂ˝ch paralympiĂĄd. Boli veÄžkorysĂŠ, ĹžiÄ?livĂŠ, dobre organizovanĂŠ, boli horĂşce aj zimnĂŠ a v duchu sloganu aj "yours", teda kaĹždĂŠho, kto ich preŞíval naplno...

PoblĂĄznili celĂ˝ ĹĄtadiĂłn

Pre Slovensko boli aj ĂşspeĹĄnĂŠ. 'R]DĂžLDWNX]iYHUHĂžQpKRFHUHPRQLiOXRVWiYDORHĂŁWHMHGHQiVĢ PLQ~WNHÄ&#x2021;VDQiPVSROXVĂžDVĢRXIUDQF~]VNHMYĂŞSUDY\SRGDULORUR]KĂŞEDĢPH[LFNĂŞPLYOQDPL FHOĂŞRO\PSLMVNĂŞĂŁWDGLyQ1HYtGDQHDĂĽGR]DĂžLDWNXRÂżFLiOQHKR SURJUDPX%RORQiVYLGLHĢSRĂžXĢDMQiVPDOLUDGL1DR]DM1D NDĂĽGRPNURNXVDGREURYRÄ?QtFLIDQ~ĂŁLNRYLDDOHDMĂŁSRUWRYFL FKFHOLVQDĂŁLPLSDUDO\PSLRQLNPLIRWRJUDIRYDĢĂ&#x2019;VSHFKYĂŞSUDY\VSRĂžtYDDMYPHGDLORYHM ELODQFLLÂą]ODWpVWULHERUQp

VydarenĂĄ premiĂŠra +HQULHWD)DUNDĂŁRYiVDVWDODQDM~VSHĂŁQHMĂŁRXĂžOHQNRXYĂŞSUDY\)RWR7$65$3

DEURQ]RYpDOHDMYVLOHVSRORĂžQpKRWtPXĂ&#x201E;3RĂžtWDOLVPH VWĂŞPĂĽHSULDPQHXYHULWHÄ?Qi ĂĽDWYDPHGDLORYĂŞFKXPLHVWQHQt]9DQFRXYHUXVDQHGi]RSDNRYDĢQRVRPUiGĂĽHYĂŁHWFL VDVQDĂĽLOLSRGiYDĢPD[LPiOQH YĂŞNRQ\DĂĽHQDĂŁDĂ&#x201E;PLVLDÂłEROD ~VSHĂŁQiÂłQDĂžUWROSUYĂŞUiPHF KRGQRWHQLDYHG~FLYĂŞSUDY\6DPXHO5RĂŁNRâLHVWHPLHVWR6ORYHQVNDY]iYHUHĂžQHMPHGDLORYHM ELODQFLLNUDMtQMH~ĂĽDVQp3ULĂžRP

YUiPFL]MD]GRYpKRO\ĂĽRYDQLD VNRQĂžLODQDĂŁDYĂŞSUDYDGRNRQFDĂŁWYUWi]D5XVNRP1HPHFNRPD)UDQF~]VNRP

SUY~SULHĂžNXYKLVWRULFNRP SUHKÄ?DGHQDM~VSHĂŁQHMĂŁtFKSDUDO\PSLRQLNRY6ORYHQVND'YH PHGDLO\]ODWRDVWULHEUR]tVNDO-DNXE.UDNRVQDYiG]DĂžRP FarkaĹĄovĂĄ 0DUWLQRP0RW\NRPDRÄ&#x2021;DOnajĂşspeĹĄnejĹĄia ĂŁLHGYDPHGDLORYp]iSLV\VD 'YH]ODWpDMHGHQEURQ]SRVX- SULĂžLQLOL0DUWLQ+DUDXVVQDQXOL]UDNRYR]QHYĂŞKRGQHQ~ YiG]DĂžRP0DURĂŁRP+XGtNRP +HQULHWX)DUNDĂŁRY~VQDYi- ]tVNDOLVWULHEURY]MD]GHD3HWG]DĂžNRX1DWiOLRXâXEUWRYRX UD6PDUĂĽRYiNWRUiY\ERMRGRSR]tFLHQDM~VSHĂŁQHMĂŁHMĂžOHQ- YDODEURQ]YVODORPH2VRELWN\YĂŞSUDY\DV~ĂžDVQHDMQD QHVLYĂŁDN]DVO~ĂĽLDX]QDQLHDM

2VRELWQRXNDSLWRORXYUiPFLSR]LWtYMHGUXĂĽVWYRQDĂŁLFK FXUOHURYNWRUpY\KUDORQDSDUDO\PSLMVNRPWXUQDMLĂŁW\ULYtĢD]VWYiDVNRQĂžLORSULVYRMHM SUHPLpUHQD=3+QDQHĂžDNDQRPĂŁLHVWRPPLHVWHĂ&#x201E;3RSRVOHGQRPVWUHWQXWtV5XVNRP VPHPDOLYĂŁHWFLVO]\YRĂžLDFK DOHXĂĽWRSUHEROHORDVRGVWXSRPVLXYHGRPXMHPHĂžRVPH YODVWQHGRVLDKOLÂłSUL]QDOWUpQHUFXUOHURY)UDQWLĂŁHN3LWRÄ&#x2013;iN 6WDQRâÞHSiQ


NIL 2196/14

16

INZERCIA

naše novinky

Nsv 05 2014 web  
Nsv 05 2014 web  
Advertisement