__MAIN_TEXT__

Page 1

DvojtýŞdenník do

4 600 ks

n a ĹĄ e

Rozhovor }ĂŽĂ‘m­jĂ˜ |}{Ă•Ä–Ä—Ă&#x;ĖĘ

rlqj{m rw}wn{ RoÄ?nĂ­k: II. Ä?Ă­slo 10/2015 DĂĄtum vydania: 28. 5. 2015

Stropkov

Preskúťali Şiakov

Harmonogram ZaÄ?ali pred stavebnĂ˝ch prĂĄc 10 rokmi

Desaż stretnutí bez výhry

str. 2 SúżaĹž zameranĂĄ na civilnĂş ochranu preverila zdatnosĹĽ, rozvahu aj um Ĺžiakov druhĂŠho stupĹˆa zĂĄkladnĂ˝ch ĹĄkĂ´l z miest Stropkova a SvidnĂ­ka.

str. 3 Po konzultåciåch s investorom a zhotoviteĞmi stavby kanalizåcie mesto Stropkov zverejnilo podrobný harmonogram stavebných pråc na jednotlivých úsekoch a uliciach.

str. 19 Po piatich stretnutiach bez strelenĂŠho gĂłlu StropkovÄ?ania v Ä?alĹĄĂ­ch ĹĄtyroch zĂĄpoleniach strelili ĹĄtyri gĂłly. No, ĹžiaÄž, ani v desiatom stretnutĂ­ v rade sa im nepodarilo zvĂ­ĹĽaziĹĽ.

str. 6 Divadelný súbor Scena Propozycji v Stropkove predstavila inscenåciu Kynológ v rozpakoch. S miestnym Divadlom mladých NO-TAK uŞ spolupracujú desiaty rok.

POZNAŤ TANCE JE VĂ?HODA Tanec nie je len forma pohybu a telesnej nĂĄmahy. CibrĂ­ spoloÄ?enskĂŠ sprĂĄvanie, pomĂĄha udrĹžiavaĹĽ si mladosĹĽ a nebĂĄĹĽ sa prijĂ­maĹĽ novĂŠ pravidlĂĄ doby, zvyĹĄuje sebavedomie a pocit istoty. TaneÄ?nĂŠ lekcie so zĂĄvereÄ?nĂ˝m vystĂşpenĂ­m pre zĂĄujemcov pripravilo aj mesto Stropkov. „Tanec napomĂĄha v kolektĂ­ve a v medziÄžudskĂ˝ch vzĹĽahoch. Okrem radosti z pohybu posilĹˆuje telo, drĹžanie tela bez akĂŠhokoÄžvek ohÄžadu na vek,“ vysvetlil uÄ?iteÄž tanca DuĹĄan Frimer. Ten v spoluprĂĄci s odborom ĹĄkolstva a kultĂşry uÄ?il StropkovÄ?anov tancovaĹĽ. ProfesionĂĄlny taneÄ?nĂ­k DuĹĄan Frimer sa spoloÄ?enskĂ˝m tancom venuje uĹž pätnĂĄsĹĽ rokov. Spolu so svojou taneÄ?nou partnerkou Luciou Ĺ idelskou majĂş za sebou myriadu taneÄ?nĂ˝ch súżaŞí na Slovensku a v zahraniÄ?Ă­. PokraÄ?ovanie na strane 4

PoÄ?as nacviÄ?ovania tancov na venÄ?ek. Foto: AneĹžka MadzinovĂĄ

RUSKĂ HYMNA AKO STE JU EĹ TE '

klikajte na www.canal14.sk Ĺ ou JĂĄna Snopka vĂĄm exkluzĂ­vne prinĂĄĹĄa


naše novinky

SPRAVODAJSTVO

HOREL RODINNÝ DOM V obci Havaj v okrese Stropkov horel v nedeľu 17. mája v noci rodinný dom. Na mieste zasahovalo sedem hasičov, ktorí pomáhali aj trom osobám, z toho dvom deťom, ktoré sa nadýchali splodín horenia. Požiar rodinného domu bol nahlásený v nedeľu o 22.45 hod. a hasiči na mieste pracovali približne do 4.00 hod. Vzniknutá škoda na majetku sa odhaduje na 50 000 eur.

KRÁTKE SPRÁVY

2

Cieľom udalosti bolo otestovať ako deti dokážu reagovať počas katastrof.

ŠAKALI NA ZEMPLÍNE V lesoch na východe Slovenska sa čoraz častejšie objavuje šakal zlatý. Psovitú šelmu, ktorá k nám prenikla z okolitých krajín, už neraz ulovili aj poľovníci na území Zemplína. V evidencii vedú i jeden úhyn pri obci Trhovište a stret tohto zvieraťa s motorovým vozidlom pri Brekove. „Expanziu na územie Slovenska spôsobil zrejme nárast populácie šakala na Balkánskom polostrove, ale najmä v susednom Maďarsku. Takže šakal si razí cestu na naše územie od našich južných susedov, ale nie je vylúčený jeho príchod na územie Zemplína aj z východu, z Ukrajiny,“ informoval zoológ Tibor Vongrey.

PODĽAHOL ZRANENIAM Na výjazde zo Svidníka v smere na Prešov zomrel pri dopravnej nehode vodič motorky. Ako informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Daniel Džobanik, vodič motorky narazil do auta, ktoré stálo na ceste, pretože odbočovalo. Totožnosť motocyklistu zatiaľ nie je potvrdená, keďže nemal pri sebe doklady. Na mieste ho oživovali záchranári, no zraneniam podľahol. Príčina nehody je v štádiu vyšetrovania . Text a foto: TASR

NEDOSTÁVATE DO SCHRÁNOK NAŠE NOVINKY PRAVIDELNE? Pošlite nám mail (distribucia@14news.eu),, uve‘te mesto a ulicu. Upozorníme Slovenskú skú poštu, ktorá zjedná nápravu!

PRESKÚŠALI ŽIAKOV Z CIVILNEJ OCHRANY Súťaž zameraná na civilnú ochranu preverila zdatnosť, rozvahu aj um žiakov druhého stupňa základných škôl zo Stropkova a Svidníka. Súťaž organizuje Ministerstvo vnútra SR. Riešenie a manažment ľudí počas prírodných katastrof či rozsiahlych havárií je práve jeho záležitosťou. Okresné kolo viedol Okresný úrad Stropkov, jeho odbor krízového riadenia spolu so svidníckymi kolegami. Cieľom celej udalosti bolo deti otestovať, ako dokážu reagovať počas katastrof a v činnosti civilnej ochrany.

Prvá pomoc aj orientácia v teréne

Deti na začiatku súťaže museli zvládnuť vedomostný test, ktorý sa zaoberal základmi civilnej ochrany. Po zodpovedaní dvadsiatich otázok sa museli vydať na trať. Tá sa mala približne 1,7 km. Organizátori ju pripravili v rekreačnej časti Domaše, na Tíšave.

čenie na takéto situácie má význam aj v tom, že deti sa naučili rozoznávať varovné signály, ktoré v prípade krízy či rozsiahlej pohromy môžu byť rýchlejšie než preťažené telekomunikačné siete. Organizá-

Deti museli na začiatku súťaže zvládnuť vedomostný test. tori na základe pravidiel ministerstva vnútra pripravili aj disciplínu v orientovaní a pobyte v prírode. Jej podstatou bolo vyskúšať „naostro“ žiakov, ako sa vedia orientovať v teréne iba s buzolou, mapou a okolitými objektami.

Schopní aj uhasiť malý požiar

Súťaž žiakov v civilnej ochrane mala za úlohu aj preskúšať stropkovské a svidnícke druž-

stvá v hasení malého požiaru. Každý tím tvorili dve dievčatá a dvaja chlapci. Spolu museli prúdom vody z hasičskej hadice zvaliť plechovky. Aj keď to vyzerá ako banalita, tlak vody, vzdialenosť a poveternostné podmienky družstvá skutočne vyskúšali. Civilná ochrana, samozrejme, zahŕňa aj schopnosť podať prvú pomoc. Preto jednou z disciplín bolo aj ošetrovanie zranení, ktoré sú pri nehodách bežné – zástava srdca, zlomeniny, vykĺbenie, bezvedomie či tržné rany. Nechýbala ani branná disciplína, ktorá stále prežíva z minulosti – strieľanie so vzdušnou puškou.

Víťazi zo ZŠ Mlynská

Prvé miesto vyhrali žiaci svidníckej ZŠ na Karpatskej ulici, druhé ZŠ Mlynská zo Stropkova a tretie taktiež svidnícke družstvo zo Základnej školy na Ulici 8. mája.

Testovanie základných schopností

Mladí pretekári dokazovali svoje schopnosti v disciplíne civilnej ochrany. Jej cieľom bolo otestovať základné schopnosti používať ochranné masky, vytváranie improvizovaných prostriedkov na ochranu zdravia. Stačiť im pritom musel len napr. uterák, povrázok, či slnečné okuliare. Cvi-

Na druhom mieste skončili žiaci zo ZŠ na Mlynskej ulici.

Text a foto: (mv)


SPRAVODAJSTVO

číslo 10/2015

3

PODROBNÝ HARMONOGRAM STAVEBNÝCH PRÁC V STROPKOVE ľa podmienok rozhodnutia o zvláštnom užívaní komunikácií a povrchové úpravy prebehnú v auguste a septembri. Na Ulici Matice slovenskej je plánovaná čiastočná uzávierka bez obchádzky a povrchové úpravy v etapách máj – jún a august – september.

Po konzultáciách s investorom a zhotoviteľmi stavby Stropkov – Krušinec – Tisinec – rozšírenie kanalizácie a intenzifikácia čističky odpadových vôd (ČOV) mesto Stropkov zverejnilo podrobný harmonogram stavebných prác na jednotlivých úsekoch a uliciach. Obmedzenia potrvajú až do jesene. Mesto zároveň upozorňuje, že v prípade nejakých ďalších zmien budú obyvateľov včas informovať.

Petejovská, Požiarnická

Od pondelka 25. mája je dočasne uzatvorená časť Petejovskej ulice (od križovatky so Šarišskou ulicou, po križovatku s Hrnčiarskou ulicou). Uzávierka miestnej komunikácie bude označená príslušným dopravným značením, s vyznačením obchádzkovej trasy. Tá povedie po Hrnčiarskej a Krátkej ulici. Uzávierka je naplánovaná do 31. júla 2015. Práce na Požiarnickej ulici prebiehali v mesici máj a budú ďalej po-

Zámocká ulica

Za MsÚ plánujú v júni čiastočnú uzáveru bez obchádzky a povrchové úpravy na mesiace júl a august. Pri areáli gymnázia sú čiastočná uzávera bez obchádzky a povrchové úpravy naplánovaná né júl, august.

Stavebné práce potrvajú na niektorých úsekoch až do jesene. Foto: TASR

kračovať v júni. Povrchové úpravy na tejto ulici sú naplánované na júl a august.

Mlynská, Za jarkom, Kukučínova, Štefánikova, Nový riadok, Letná

Postupná uzávera Mlynskej ulice je naplánovaná na mesiace jún a júl kvôli výstavbe monolitických šácht. Po ich dokončení bude realizovaná výstavba stoky, kvôli ktorej bude uzavretý jeden jazdný pruh v dĺžke 150 m od konca júna do konca júla. Povrchové úpravy vozovky budú prebiehať v auguste a septem-

bri. Nákladná doprava bude odklonená cez Bokšu, obchádzka pre osobnú dopravu bude viesť ulicami Za jarkom, Kukučínova

Mesto upozorňuje, že v prípade zmien obyvateľov včas informuje. a Matice slovenskej. Povrchové úpravy v mesiacoch august a september sú naplánované na týchto uliciach: Štefánikova – realizácia v júni, povrchové

úpravy v júli a auguste. Za jarkom – realizácia v júni a júli, povrchové úpravy v júli a auguste. Kukučínova – prepojenie 10 m úseku stoky, dopravné obmedzenie dva júlové dni; povrchové úpravy v auguste. Realizácia prác bude prebiehať v mesiacoch máj až september aj na Ulici Nový riadok – obmedzenie potrvá do konca júna, následné povrchové úpravy sa budú realizovať v septembri. V máji a júni čakajú čiastočnú uzávierku bez obchádzky aj Ulice Hviezdoslavova a Letná. Ďalšie obmedzenia pod-

Bankovská, Chotčanská, Ondavská, Samuela Jurkoviča

Realizácia prác na Bankovskej ulici prebehne v mesiacoch júl a august a povrchové úpravy v septembri. Chotčanskú ulicu čaká čiastočná uzávierka štátnej cesty bez obchádzky a povrchové úpravy v júni až auguste. Záverečné práce budú prebiehať do októbra. Prepojenie ulíc Ondavská a Samuela Jurkoviča – od júla do augusta. stropkov.sk

OCHOTNÍCI SA TEŠIA PUBLIKU Výnimka sa nestala ani keď na renovovaných doskách ochotnícky súbor predstavil úspešnú reprízu činohry Kamenný chodníček od slovenského dramatika Ferka Urbánka. Ako uviedol jeden z členov ochotníckeho súboru Dávid Kleban, príbeh stojí na nenávisti dvoch rodov a zakázanej lásky v pozadí tohto konfliktu, prostredníctvom ktorých Ferko Urbánek odkryl svet a zákonitosti slovenského vidieku v minulosti. „Taký Rómeo a Júlia po slovensky,“ dodal člen Ondavanu, ktorý už na doskách stojí deväť sezón.

Radosť z klasickýh predstavení

Štyridsaťdeväť rokov fungujúci súbor už priniesol miestnym desiatky inscenácií. Ani pri Kamennom chodníčku dlhoročný režisér Daňo Soóš nezmenil žáner, z prevažnej väčšiny si všetci režiséri vyberali klasiku, najmä tú slovenskú. „Som veľmi rád, že je to tak a že neskĺzavame do iných žánrov. Veľakrát sa stretneme s odozvou, a to hlavne od žiakov a študentov, že sú veľmi radi, lebo videlo takéto klasické predstavenie. A práve to buď majú na povinné čítanie, alebo v maturitných otázkach. Mám pocit, že v spleti dnešných všelijakých diva-

diel s moderným spôsobom má klasika stále svoje oprávnené miesto,“ priznal Dávid Kleban.

Bez návštevnosti by divadlo nemalo zmysel

„Ale súbor nie sú len herci. Úpravu, scénu a réžiu má na starosti Daňo Soóš, svetelné, zvukové efekty a organizovanie riadi Anežka Madzinová. Spolupracujú aj s Dávidom Durilom, ktorý je grafikom súboru. A samotní herci si už len upravujú text, aby im prirodzene sedel počas predstavenia,“ povedal Dávid Kleban, ktorý spomenul aj divákov – bez ich ochoty navštevovať divadlo by nič z toho aj tak nemalo zmysel.

Ochotnícky súbor Ondavan funguje už 49 rokov. Foto: TASR

Času na plánovanie osláv je dosť

Budúci rok oslávi Ondavan svoje polstoročie. Už ako teraz býva skutočnosťou, do stropkovského divadla radi chodia hosťovať poľské súbory, ale aj herci z profesionálnych di-

vadiel. Či však Ondavan, ktorý funguje pri odbore školstva a kultúry Stropkova, už chystá špeciálne predstavenie, či program, nepotvrdil. Ale času je ešte dosť. (mv)


naše novinky

SPEKTRUM

AKO OSLÁVITE MDD S VAŠIMI DEŤMI?

ANKETA

4

Blíži sa najobľúbenejší sviatok našich detí, ktorý sa oslavuje na celom svete. Nás zaujímalo, ako trávite tento deň so svojmi najmilšími ratolesťami. Dušan, 40 rokov My sme nikdy tento sviatok akosi neoslavovali. Manželka vzala deti do cukrárne, kde si dali niečo sladké a bolo po oslave. Teraz sú už troška väčšie, takže už nechodia ani tam.

Eva, 34 rokov Tento sviatok oslavovali naše deti najprv v materskej škole a keď boli väčšie. Teraz chodia so starými rodičmi do centra voľného času. Spolu veľmi neoslavujeme, nakoľko som pracovne naplno vyťažená a keď mám voľno, tak mám aj kopec práce doma a som rada, ak si chvíľu oddýchnem.

Jana, 31 rokov Tento deň zvyčajne s naším synom oslavujeme buď troška skôr, alebo neskôr, podľa toho, kedy príde manžel z práce v zahraničí. Malý nám vymyslí nejaký dobrý program podľa vlastných predstáv.

POZNAŤ TANCE JE... Dokončenie zo strany 1 Tanečné aranžmány získali aj na Kréte a v Dubaji. Okrem súťaženia a vystupovania tance aj vyučujú. Z ich lekcií si mohli čo-to vziať aj Stropkovčania. Na záver kurzu organizovali spoločenský večierok, v ktorom frekventanti predviedli svoje tanečné schopnosti.

Vašimi rukami prešlo už mnoho tanečníkov, povedzte nám, je tanec pre každého? Áno, každý sa mu môže venovať. Do škôl sa hlásia aj úplní neznalci. A ak človek chce, vydrží to, má v sebe sebazaprenie a disciplínu, stane sa z neho

Myslím, že ľudia tancujú radi aj dnes, takisto, ako v minulosti. Je to geneticky zakódované. Človek sa prosto potrebuje hýbať. A tanec bol vždy spojený s výborným relaxom, radosťou a sociálnym kontaktom.

Vyvíja sa tanec s dobou? Samozrejme, rovnako ako iné druhy umenia. To, čo bolo moderné napríklad v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch je dnes považované za retro. Je tanec viac umením alebo športom? Ak sa niekto venu venuje tancu na hobby úrovni, je po považovaný za rekreačný. S Spoločenský tanec je dnes už považovaný za tanečný važovan šport. Ale je to vlastne umenie so športovými výkonmi. Čo všet všetko zahŕňa uč učenie sa spoločenských spoloče tancov? tanco Samotným učeSamo ním sa tancov človek spočl zznáva zákllady slušného správania. správan My sa na tanečných hodinách hod venujeme aj bontón bontónu a etikete. Vychovávame z chlapVychovávam cov galantných galantný a pozorných mužov a z dievčat mladé dámy.

tanečník. Veď ako sa hovorí, len 20 % ovplyvňuje prirodzený talent a 80 % je pravidelný tréning.

Oproti minulosti žijeme v dobe pohodlia, tancujú dnešní ľudia viac?

Ako sa delia tance? Na štandardné a latinsko-americké. Zo štandardných je to Waltz, Tango, Valčík, Slowfox, Quickstep. Latinsko-americké sú Samba, Chacha, Rumba, Paso-Doble, Jive. Čo vaši študenti tanca preferujú? V dnešnej dobe má veľa ľudí záujem o rôzne tance. Niekto je skôr klasik, páčia sa mu štandardné tance, niekto zasa temperamentné latinsko-americké. Ale záujem je aj o retro tance, napríklad Charleston, Twist, či Foxtrot. Ako dlho trvá premeniť „drevo“ na dobrého tanečníka? Tanec je celoživotné vzdelávanie, ale minimálne desať rokov. Základom je, ako som už spomínal, disciplína a snaha a vôľa učiť sa tancom. Tancujú radšej ženy alebo muži? Myslím, že ženy tancujú radšej. Ale v našom štúdiu máme aj veľa mužov. Ženy však majú prirodzenejší pohyb a cit pre rytmus, aj keď sa nájdu výnimky, kedy je partner na tom prirodzene lepšie. (mv)

NETRADIČNÁ HODINA ANGLIČTINY

Lívia, 32 rokov Spoločne s deťmi tento deň neoslavujem, lebo mi na to ako rozvedenej matke nezostávajú financie, ale určitem ich vezmem aj tento rok do mesta, kde bude program pre nich už pripravený a možno znova aj niečo vyhrajú.

V stredu 20. mája zažili žiaci zo Základnej školy na Mlynskej ulici nevšednú hodinu angličtiny. Na hodine prezentovali svoje projekty.

Žiaci zo 7.A triedy si túto hodinu spestrili prezentovaním svojich projektov, do ktorých všetci vložili čo najviac zo seba. Motivovalo ich najmä to, aby ostatným dokázali čo v nich je. Ke-

ďže ide o triedu s rozšíreným jazykom anglickým, rodný – slovenský jazyk ostal bokom a žiaci komunikoval len v angličtine. Naplno teda mohli využiť svoje poznatky z doterajších hodín anglického jazyka, čo im nerobilo žiaden problém.

Prezentácie prác

Niektorí žiaci svoje práce prezentovali formou prezentácie, iné ich zobrazili na výkresoch alebo nezvyčajne využili polystyrén. V podaní sa predviedlo aj vizuálne zobrazenie prostredníctvom počítačovej hry. Na nezvyčajnej hodine sa dozvedeli aj mnoho nových vecí a odmenení boli čestnou známkou, ktorá vyčarila úsmev na každej tvári.

Mária, 28 rokov Naša dcéra je ešte malá, a tak je to skôr program pre nás s priateľom ako pre Denisku, ale príde si na svoje aj ona. Ideme spolu na predĺžený víkend a určite zájdeme aj niekde do nákupného centra, kde bývajú pre deti stále pripravené výborné programy.

Text a foto: (ph) Žiaci si netradičnú hodinu užili. Foto: TASR

(sv)


SPEKTRUM

číslo 10/2015

5

SENIORI SA „STAROBINCOV“ BOJA Ak rodina nezvláda opateru najstaršieho člena, nebodaj ešte chorého, či senilného, môže zvoliť profesionálnu a humánnu voľbu – zariadenie pre seniorov. Tých je aj v Stropkove niekoľko. Tieto zariadenia v urýchlenej, na prácu náročnej dobe svojimi službami vymazali pojem „starobinec“. Napriek tomu je medzi nami stále silno upevnený stereotyp, že moderné zariadenia slúžia práve na zbavenie sa starších ľudí. Potvrdzuje to aj Miriam Žiaková, vedúca jedného z takýchto zariadení: „Táto domnienka panuje nielen medzi staršími, ale aj medzi mladšou generáciou. V malých mestách a dedinách o to viac.“ S touto skúsenosťou sa strela neraz, a dôvod, prečo si to ľudia mylne myslia je prostý. V minulosti sa o starého a chorého člena rodina mohla pokojne postarať aj doma. Dôchodkový vek začal skôr, produktívni členovia rodiny si dokázali nájsť prácu blízko bydliska.

Komfort a príjemné prostredie

NPO 0834/15

Doba vysokých pracovných nárokov a veku na dôchodok, problémy so zamestnanosťou

mnohým rodinám nedovolia 24-hodinové nasadenie pri opatere staršieho či chorého člena. Stáva sa aj, že jedinou voľbou je sociálne zariadenie so službami pre svojich klientov. Nejde však o „starobinec“, ako sa tomu hovorilo v minulosti. Zariadenia pre seniorov vtedy vyzerali ako nemocnica, v ktorých sa bežne stretlo aj 100 klientov v niekoľkolôžkových izbách. Dnešné zariadenia mávajú bežne o polovicu menej lôžok, izby sú dvojposteľové. Ponúkajú nielen miesto na bývanie, ale aj kultúru, športové aktivity a zábavu, v zariadeniach majú spoločenskú miestnosť či knižnicu. Veriaci môžu v niektorých aj napĺňať duchovné potreby v kaplnke.

Domovy pre seniorov ponúkajú nielen miesto na bývanie, ale aj na kultúru, športové aktivity a zábavu. Foto: TASR

Základom je, aby takéto zariadenia udržiavali rodinnú a príjemnú atmosféru.

Opatrovatelia 24 hodín

Zaručuje to práca personálu. Ten stále svojim klientom vytvára program a aktivity. Or-

ganizujú posedenia, napríklad na Veľkú noc, fašiangy, Vianoce, grilovačky, tanečné večery či výlety. Personál ich poháň k práci, seniori tak vyrábajú aj vianočné dekorácie a ozdoby. Výnimkou nie sú ani práce v záhradke. Seniori

majú dennodenne k dispozícii opatrovateľskú starostlivosť. (mv)


6

naĹĄe novinky

SPEKTRUM

OSOBNĂ? PORADCA FINANCIE KREDITNĂ ÄŒI DEBETNĂ KARTA? ROZDIEL MEDZI NIMI JE VEÄ˝KĂ? PlatobnĂş kartu mĂĄ dnes v peĹˆaĹženke väÄ?ĹĄina SlovĂĄkov a jej pouŞívanie povaĹžuje za samozrejmosĹĽ. Karty samotnĂŠ sa od seba na prvĂ˝ pohÄžad zĂĄsadne nelĂ­ĹĄia, no hoci vyzerajĂş podobne, fungovaĹĽ mĂ´Ĺžu Ăşplne inak. Preto je dobre vedieĹĽ Ä?o je Ä?o. 1DMEHĂĽQHMĂŁtPW\SRPSODWREQĂŞFKNDULHWV~GHEHWQpDNUHGLWQpNDUW\0HG]L6ORYiNPLGRPLQXM~GHEHWQpNDUW\ NEHĂĽQĂŞP~ĂžWRP7DNiWRNDUWD XPRĂĽÄ–XMHNOLHQWRYLEDQN\SUtVWXSNYODVWQĂŞPSHQLD]RP1D GUXKHMVWUDQHMHNUHGLWQiNDUWD SURVWULHGRNSRPRFRXNWRUpKR NOLHQWLĂžHUSDM~WDN]YDQĂŞUHYROYLQJRYĂŞ~YHU7DNĂŞWR~YHUMH ]DORĂĽHQĂŞQDWRPĂĽHVDQHXVWiOHREQRYXMHDMHKRĂžHUSDQLH DMVSOiFDQLHSUHELHKDYRSDNXM~FLFKVDF\NORFK=iND]QtNNWRUĂŞSODWtSULSRNODGQL NUHGLWQRXNDUWRXWHGDYGDQRPRNDPLKXQHPtÄ–DYODVWQpSURVWULHGN\DNRSULSODWHQtGHEHWQRXNDUWRXDOHQiNXS KUDGt]~YHUXNWRUĂŞPXEDQND QHXVWiOHSRVN\WXMH9ODVWQĂŞPL SURVWULHGNDPLSRWRPYGRKRGQXWRPUHĂĽLPHVSOiFDWDNWRSRVN\WQXWĂŞ~YHU

Úverový råmec 9SUD[LWRWHGDY\]HUiWDN üHNOLHQWVLVEDQNRXGRKRGQH~YHURYêUiPHFWHGDYêãNXSURVWULHGNRYNWRUpP{üH NOLHQWEDQN\YUiPFLWDNpKRWR ~YHUXÞHUSDĢ7DNWLHüVDNOLHQW VEDQNRXGRKRGQHDNREXGH SURVWULHGN\VSOiFDĢ%DQNDVD VNOLHQWRPGRKRGQHüHQDSUtNODGNXNRQNUpWQHPXGĖX YMHGQRPPHVLDFLVSODWtXUÞLWê SRGLHO]SRüLÞDQêFKSURVWULHGNRY1D]iNODGHWDNHMWRGRKRG\ WHGDNOLHQWNVWDQRYHQpPXWHUPtQXQHPXVtVSODWLĢFHO~GOüQ~VXPXQHVSODWHQiVXPDVD YãDNQiVOHGQH~URÞt1DURYQDNRPSULQFtSHDNRNUHGLWQp NDUW\IXQJXM~FKDUJHNDUW\

'UĂĽLWHÄ?WDNHMWRNDUW\URYQDNR ĂžHUSi~YHUUR]GLHORSURWLNUHGLWQHMNDUWHMHYĂŁDNYWRPĂĽH EDQNDNVWDQRYHQpPXWHUPtQXĂĽLDGDVSODWHQLHFHOHMGOĂĽQHM VXP\)XQJXMHWRDNRRWYRUHQĂŞ ~ĂžHWYEDUHQDNWRUĂŞVLP{ĂĽX KRVWLDFHOĂŞYHĂžHUREMHGQiYDĢ QRQD]iYHUKRYĂŁDNPXVLDY\URYQDĢFHOĂŞ

KreditnĂĄ, charge alebo debetnĂĄ karta 8SUHGQRVWQLĢ NUHGLWQ~ ĂžL FKDUJHNDUWXSUHGGHEHWQRX NDUWRXVDRSODWtNOLHQWRPNWRUt PDM~YĂŞUD]QpĂžDVRYpUR]GLHO\ YSUtMPRFKDYĂŞGDYNRFK0DMLWHÄ?NUHGLWQHMNDUW\PiSURVWULHGN\NGLVSR]tFLLQDSUtNODG FHOĂŞPHVLDFKRFLSHQLD]HNWRUĂŞPLVYRM~YHUVSODWt]DUREt DĂĽNXNRQFXWRKWRPHVLDFD $NE\NOLHQWYODVWQLOYWHMWR VLWXiFLLGHEHWQ~NDUWXQHV~ODGPHG]LSUtMPDPLDYĂŞGDYNDPLE\EROSUREOpPNHćüH QD]DĂžLDWNXPHVLDFDE\PX SURVWULHGN\FKĂŞEDOL$MGHEHWQpNDUW\N~ĂžWRPGRNiĂĽX ĂžLDVWRĂžQHULHĂŁLĢQHV~ODGSUtMPRYDYĂŞGDYNRY%DQN\WRWLĂĽ UHYROYLQJRYĂŞ~YHUSRVN\WXM~ DMN~ĂžWRPVGHEHWQRXNDUWRX .OLHQWRPSRYRÄ?XM~SUHĂžHUSDQLH~ĂžWXDWRMHGUXKUHYROYLQJRYpKR~YHUX.OLHQWP{ĂĽHtVĢ QDVYRMRP~ĂžWHMHGQRGXFKRGR PtQXVX%DQNDPXP{ĂĽHSRVN\WQ~ĢSiUGQtQDEH]SODWQpVSODWHQLHDQiVOHGQHVD]DĂžQHGOĂĽQiVXPD~URĂžLĢ3UiYH YODVWQpSURVWULHGN\VSROXVSRYROHQĂŞPSUHĂžHUSDQtPWYRULD QDGHEHWQHMNDUWHVXPXNWRU~P{ĂĽHNOLHQWPLQ~Ģ

Partnerom rubriky je odbornĂ˝ finanÄ?nĂ˝ online magazĂ­n a portĂĄl www.nextfuture.sk

Predstavenie dotvĂĄrali zaujĂ­mavĂŠ kulisy.

SPOLURĂ CA ZAÄŒALA UĹ˝ PRED 10 ROKMI RzeszĂłwsky divadelnĂ˝ sĂşbor Scena Propozycji v Stropkove predstavil svoju inscenĂĄciu dramatika SĹ‚awomira MroĹźeka KynolĂłg v rozpakoch. S miestnym Divadlom mladĂ˝ch NO-TAK uĹž spolupracujĂş desiaty rok. InscenĂĄcia vedenĂĄ Januszom Pokrywkom predstavila nĂĄvĹĄtevnĂ­kom komediĂĄlnu Ä?inohru, pestro dopÄşĹˆanĂş farebnĂ˝mi efektami, rekvizitami a bizarnĂ˝mi kostĂ˝mami. PrĂ­beh je o zĂĄmenĂĄch rolĂ­ medzi KynolĂłgom a OrnitologiÄ?kou, ktorĂŠ dopÄşĹˆa neznĂĄma osobnosĹĽ na javisku. DielĹˆa sĂşboru ukĂĄzala, Ĺže bizarnosĹĽ kostĂ˝mov pri postavĂĄch delegĂĄtok Zväzu ochrancov konĂ­ mala svoje jedineÄ?nĂŠ postavenie v celom predstavenĂ­.

vybral pråve preto, Şe si pre svoj originålny autorský prístup a originalitu zaslúŞi byż viac v povedomí.

80 % ukazovaĹĽ svoje novĂŠ inscenĂĄcie, dodal vedĂşci odboru.

NovÊ inscenåcie z PoĞska

UdalosĹĽ viedla MestskĂĄ kniĹžnica, v ktorej sa aj herci predstavili. KultĂşrne stredisko najnovĹĄie Ä?akajĂş päżdesiate narodeniny ZĂĄkladnej umeleckej ĹĄkoly FrantiĹĄka VeselĂŠho. DeĹˆ na to, v piatok 29. mĂĄja, zakonÄ?uje akademickĂ˝ maliar Peter KocĂĄk svoju vĂ˝stavu, ktorou otvoril renovovanĂŠ stredisko pre kultĂşru. DerniĂŠra ponĂşkne besedu s tĂ˝mto stropkovskĂ˝m rodĂĄkom a autogramiĂĄdu bulletinu, ktorĂ˝ vyjde poÄ?as tejto derniĂŠry.

SpoluprĂĄca s RzeszĂłwskym divadlom a Divadlom mladĂ˝ch NO-TAK zaÄ?ala uĹž pred desiatimi rokmi. „V roku 2014 sme mali desiate vĂ˝roÄ?ie, pĂĄn Cimbala, ktorĂ˝ naĹĄtuduje divadelnĂŠ predstavenie s divadlom NO-TAK, ho potom uvedie v PoÄžsku. RzeszĂłwÄ?ania teda na oplĂĄtku chodia k nĂĄm,“ povedal vedĂşci odboru ĹĄkolstva a kultĂşry Tibor KubiÄ?ka. Aj keÄ? tieto vĂ˝mennĂŠ spoluprĂĄce nie sĂş nijakĂ˝m pĂ­somnĂ˝m pravidlom, poÄžskĂ­ kolegovia sem chodia minimĂĄlne na

Ďalťie kultúrne aktivity v meste

PoukĂĄzali na rozdielnosĹĽ medzi Äžudmi

Ako povedal Janusz Pokrywka, autor chcel jednoducho poukĂĄzaĹĽ na bohatĂş rozdielnosĹĽ vo svete, Ä?i uĹž medzi ÄžuÄ?mi, alebo v celej spoloÄ?nosti. SĹ‚awomira a MroĹźek zameral pohÄžad aj na vĹĄetky sociĂĄlne Ăşlohy a normy, ktorĂŠ nĂĄs zdruĹžujĂş a riadia. AvĹĄak, ako sĂĄm scenĂĄrista priznal, MroĹźeka poznĂĄ mĂĄlo ÄžudĂ­ z poÄžskej verejnosti. A jeho hru KynolĂłg v rozpakoch si

PoÄžskĂ­ divadelnĂ­ci poÄ?as predstavenia v Mestskej kniĹžnici.

Text a foto: (mv)


INZERCIA

Ä?Ă­slo 10/2015

7

5(*,�12075(%$320�&ĥ SIEŤ prichådza so zåsadným nåvrhom na vybudovanie regionålnych ekonomických zón pre oblasti s vysokou nezamestnanosżou.

NSR 0900/15

NerovnomernĂ˝ rozvoj slovenskĂ˝ch regiĂłnov je dlhoGREĂŞPDYiĂĽQ\PSUREOpPRP 6ORYHQVND6,(ÄĄSUHWRSUHGVWDYLODMHGHQ]RVYRMLFK]iVDGQĂŞFKQiYUKRYQDSRGSRUX LQYHVWtFLtYUHJLyQRFKVY\VRNRXQH]DPHVWQDQRVĢRX,GH RSURMHNWUHJLRQiOQ\FKHNRQRPLFNĂŞFK]yQNWRUpXPRĂĽQLDLQYHVWRURPSURVWUHGQtFWYRPYĂŞKRGQHMĂŁtFKRGSLVRY WY]WXUERRGSLVRYY\WYRULĢ YLDFSUDFRYQĂŞFKPLHVW Predseda SIET-e Radoslav 3URFKi]NDSRGSUHGVHGD0LURVODY%HEODYĂŞDH[SHUWSUH QiURGQpKRVSRGiUVWYR5REHUW$X[WSUHGVWDYLOLYWĂŞFKWRGÄ–RFKSOiQSUHSUDNWLFN~ SRPRFĢDĂĽNRVN~ĂŁDQĂŞPUHJLyQRP3RP{FNRXQD]DYHGHQLH]yQMHPDSD6ORYHQVND IDUHEQHUR]OtĂŁHQiSRGÄ?DYĂŞĂŁN\QH]DPHVWQDQRVWLYUHJLyQHĂ„9RUDQĂĽRYĂŞFK]yQDFK VQH]DPHVWQDQRVĢRXQDG SHUFHQWVLEXGHP{FĢSRGQLNDWHÄ?RGStVDĢLQYHVWtFLXYR YĂŞĂŁNHSHUFHQWMHMKRGQRW\DWRKQHć9ĂžHUYHQĂŞFK ]yQDFKVQH]DPHVWQDQRVĢRX QDGSHUFHQWVLEXGHP{FĢ LQYHVWtFLXRGStVDĢYRYĂŞĂŁNH SHUFHQWMHMKRGQRW\DWDNLVWRKQHćÂłY\VYHWOLO5Ddoslav ProchĂĄzka. 3RGREQpRSDWUHQLDXĂĽV~VSHFKRP]DYLHGOLY3RÄ?VNX/RW\ĂŁVNXĂžL6ORYLQVNX93RÄ?-

RADOSLAV PROCHĂ ZKA: SLOVENSKO SA NEKONÄŒĂ? ZA ZLATĂ?MI PIESKAMI

3UHGVHGD6,(7H5DGRVODY3URFKi]ND YVWUHGH SRGSUHGVHGD0LURVODY%HEODYĂŞ YÄ?DYR DH[SHUW5REHUW$X[W

VNX QDSUtNODG ]DÞDOL Xü YURNXSULMDWtP]iNRQDRãSHFLiOQ\FKHNRQRPLFNêFK]yQDFK1DSULHNWRPX üHS{YRGQHEROLSOiQRYDQpQDURNRYQHGiYQRLFK üLYRWQRVĢRSlĢSUHGĎüLOLDü GRURNX9ãWUQiVWLFK ]yQDFKY\WYRULOLYLDFDNR WLVtFSUDFRYQêFKPLHVW WLVtFSUDFRYQêFKPLHVW ]]WRKRWLVtFWUYDOêFK WRKR WLVtFWUYDOêFK 6,(ĥQDYUKXMHDE\VDVORYHQVNpUHJLRQiOQHHNRQRPLFNp]yQ\]ULDGL-

OLPLQLPiOQHQDURNRY Ä7êPüHLGHRQDGYLD]DQLH LQYHVWtFLHGRUHJLyQXQHPXVtPHVDREiYDĢSUHV~YDQLX ¿ULHPOHQ]G{YRGRYGDĖRYHMRSWLPDOL]iFLH³SRYHGDO 5REHUW$X[W 1iYUK6,(7HMHY\YRODQê SR]QDQtPüHWUHWLQD6ORYHQsk a

QLNG\QHGREHKQH]Y\ĂŁRN DNVDMHMQHGRVWDQHĂŁSHFLiOQHMSR]RUQRVWLĂ„1LĂžWRYĂŁDN QHPHQtQDQDĂŁRPUR]KRGQXWt SUDFRYDĢQD]YĂŞĂŁHQtKRVSRGiUVNHKRUDVWXSUHFHO~NUDMLQXD]iVDGQH]QtĂĽLĢNRUXSFLXDE\URNUDFLXNWRUiWUiSL SRGQLNDWHÄ?RYÂłXSR]RUQLO0Lroslav BeblavĂ˝.

SIEŤ chce zo Slovenska urobiĹĽ ĹĄtĂĄt, ktorĂ˝ sa nekonÄ?Ă­ za ZlatĂ˝mi Pieskami. Budeme sa preto sĂşstrediĹĽ na praktickĂş pomoc regiĂłnom, aby Äžudia v Sobranciach, LuÄ?enci, Hnúťti Ä?i ÄŒadci nemali pocit, Ĺže sĂş obÄ?anmi druhej kategĂłrie. JednĂ˝m z nĂĄstrojov, ktorĂ˝m sa to dĂĄ dosiahnuĹĽ sĂş regionĂĄlne ekonomickĂŠ zĂłny ako nĂĄstroj podpory investĂ­ciĂ­ tam, kde majĂş zmysel a kde ich potrebujĂş. SĂşÄ?asnĂ˝ systĂŠm stimulov je postihnutĂ˝ troma zĂĄsadnĂ˝mi chybami: je neprehÄžadnĂ˝ a nĂĄhodnĂ˝, vytvĂĄra priestor na delenie krajiny podÄža stranĂ­ckeho kĞúÄ?a a celkom zrejme n nefunguje. RegionĂĄlne e ekonomickĂŠ zĂłny plnia dve funkcie naraz: p podporujĂş investĂ­cie do hosinvestĂ­ci podĂĄrskeho rozvoja h aa pomĂĄhajĂş tĂ˝m najĹĽaŞťie skúťanĂ˝m reskúť giĂłnom. V prvej giĂłno fĂĄze ttreba do tĂ˝chto o oblastĂ­ priniesĹĽ Ä?o n najviac prĂĄce, v druhej fĂĄz fĂĄze podporiĹĽ investĂ­cie do inteligentnĂŠho priemyslu priemysl a sluĹžieb s vysokou pridanou prid hodnotou. Teda takĂŠ notou ta investĂ­cie, ktorĂŠ budĂş odrĂĄĹžaĹĽ potrebu Slovenska nezostaĹĽ naveky montĂĄĹžnou dielĹˆou, ale daĹĽ prĂ­leĹžitosĹĽ talentom v oblasti modernĂ˝ch technolĂłgiĂ­, uĹž len preto, aby nĂĄm tĂ­ najĹĄikovnejĹĄĂ­ neodchĂĄdzali preÄ?, ale nachĂĄdzali dĂ´vody sa na Slovensko vrĂĄtiĹĽ alebo tu zostaĹĽ a tu si zakladaĹĽ rodiny, domovy a kariĂŠry.


8

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

'58+é62&,È/1<%$/Ëý(. MICHAL HORSKÝ: OPOZÍCIA SA HNEVÁ 6WUDQD 6PHU6' QD VYRMRPSUDFRYQRPVQHPHSULMDODGUXKêEDOtþHNRSDWUHQt QD]OHSãHQLHNYDOLW\åLYRWD PODGêFKĐXGtURGtQDVWDUãtFKREþDQRY,GHRMHGHQ ]WURFKEDOtþNRYNWRUêQD MHGQHMVWUDQHSRWHãtYêUD]Q~þDVĢREþDQRYQDGUXKHM VWUDQHY\YROiYDSRGUiåGHQp UHDNFLHRSR]tFLH9GRWHUDMãHMSRQRYHPEURYHMSUD[LVD åLDGQD]UR]KRGXM~FLFKSROLWLFNêFKVWUiQVYRMHMGRE\ QHRGKRGODODSULMtPDĢPLPRULDGQHVRFLiOQRKRVSRGiUVNH RSDWUHQLDYSUHGYROHEQRP URNX7êPPHQHMWDNêPWR ]YOiãWQ\PVS{VRERP±GDĢ SRFtWLĢREþDQRPSR]LWtYQH YêVOHGN\VYRMKRYOiGQXWLD 7HQWRNURNVWUDQ\6PHU6' WUHEDRFHQLĢDNRLVWpSROLWLFNpQyYXPDNRUHDNFLXQDYê]YXGRE\NHć]DYHGHQpSROLWLFNpVWUDQ\WUSLDHUy]LRX QHGRVWDWNRPVHEDYHGRPLD QHVFKRSQRVĢRXSUHXNi]DĢSR]LWtYQHYêVOHGN\VYRMHMSROLWLFNHMSUiFH-HDOHWLHåQHSRFK\EQpåHQLHNWRUpRSDWUHQLD PRKOLE\ĢQDYUKQXWpXåVN{U YSULHEHKXWURMURþQpKRYOiGQXWLDVWUDQ\6PHU6'1HFK MHWRWDNþLRQDNDJUHVtYQH ~WRN\RSR]tFLHQDMHGQRWOLYp ERG\]EDOtþNDRSDWUHQtQHYHG~N~VSHFKX2SR]LþQpVWUDQ\E\YWRPWRSUtSDGHPDOL VN{UKĐDGDĢQRYpRVREQRVWL NWRUpGRNiåXSUHVYHGþLYR RVORYLĢREþDQRYDSRXNi]DĢ QDPRåQ~DOWHUQDWtYXVRFLiOQRHNRQRPLFNêFKDJHQGEXG~FLFKYROHEQêFKSURJUDPRY 'UXKêVRFLiOQ\EDOtþHNQHSRFK\EQHÄVNRQãWUXRYDQê³ DMSUHWRDE\RYSO\YQLOEXG~FHUR]KRGRYDQLHYROLþRYSULQLHVRODMLQ~RWi]NX'RNiåH RSR]tFLDSUHVYHGþLĢREþDQRY åHQD6ORYHQVNXMHSRWUHEQi ]iVDGQi]PHQDSROLWLFNpKR NXU]X"=GiVDåHWHQþDVHãWH QHQDVWDODDMSUHWRVDRSR]tFLDKQHYi

NDSDFtWPDWHUVNêFKãN{ODYêVWDYEX]iNODGQêFKãN{OPRGXORYpKRW\SXÄ'iYNDQDPDWHUVNHMGRYROHQNHEXGH]YêãHQi]R V~þDVQêFKSUtMPXSREHUDQpKRSUHGQiVWXSRPQDPDWHUVN~GRYROHQNXQD~URYHĖ WRKWRSUtMPX³GRSOQLOSUHPLpU 3UYêVRFLiOQ\EDOtþHNSRGĐDSUH9OiGDSOiQXMHSRVN\WRYDĢURGLPLpUDQHPDOQHJDWtYQ\YSO\YQD QiPSUtVSHYRNSUHGHWLQDãNRO\ GH¿FLWþLYHUHMQêGOKÄ%RONU\YSUtURGHDO\åLDUVNHNXU]\FKFH Wê]HIHNWtYQHKRYêEHUXGDQt GRWRYDĢDMSRE\W\SUHVRFLiOQH DHIHNWtYQHKRERMDVGDĖRYêPL VODEãLHURGLQ\YãWiWQ\FK]DULD~QLNPL1HEROVSRMHQêVRåLDGGHQLDFK7R]QDPHQiåHQD]iNODGH~GDMRY~UDGRYSUiFHYOiGD Q\P]Y\ãRYDQtPGDQtDRGYRSOiQXMHURþQHY\EUDĢĐXGt GRYQHEROLQDĖSRXåLWpåLDGQH 3UHPLpU5REHUW)LFR SUtMP\]SUHGDMDãWiWQHKRPD]RVRFLiOQHVODEãtFKURGtQNWRMHWNXDQHPiåLDGQ\¿QDQþQê QRYXVSRORþQêFKSULHVWRURYQH- V~NURPQêFKLQYHVWtFLtEXGR- UêPãWiWSRVN\WQH]DGDUPRYtY]ĢDKNRWYRUHQLXG{FKRG- PRFQtFÄ0D[LPiOQ\FHQRYê YDQLDFHVWQHMDORNiOQHMLQIUDã- NHQGRYpDOHERWêåGĖRYpSRE\W\ NRYpKRSLOLHUD3UHVQHWLHWRLVWp VWURSGRSODWNRY]DOLHN\VDSUH WUXNW~U\SRGSRU\]DPHVWQiYD- VSOQRXSHQ]LRXYãWiWQ\FKXE\SUDYLGOiVDEXG~Y]ĢDKRYDĢDMQD G{FKRGFRYQDGURNRY]QtåL QLDXPLHVWĖRYDQLDYHUHMQêFK WRYDFtFK]DULDGHQLDFKQD6ORYHQGUXKêVRFLiOQ\EDOtþHN³XSR]RU- ]RHXUQDHXUãWYUĢURþQH LQãWLW~FLtDLQêFKIRULHPPRWL- VNX9OiGQDVWUDQDPiYSOiQH QLOSUHPLpU DSUHGHWLGRURNRYVD]DYHGLH YiFLHLQYHVWRYDĢYWêFKWRUHJLy- ]DYLHVĢDMSUtVSHYN\DNêPLV~ FHQRYêVWURSHXUãWYUĢURþQH³ QRFK]DPHVWQiYDĢD]DPHVWQDĢ QDSUtNODGSUtVSHYRNQD]DWHSMotivácia pre investorov SULEOtåLOSUHPLpU6PHU6'Pi VD³SULEOtåLO)LFR ĐRYDQLHGRPRYDHQHUJHWLFNp %DOtþHNREVDKXMH]YêãHQLHPLQL- ]iXMHP]YêãLĢDMSRGSRUXURLQYHVWtFLHYE\WRYNiFKSUtVSHPiOQHMP]G\WDNDE\VDSULEOt- GtQDSRP{FĢUHJLyQRPVY\- Pobyty zadarmo pre YRNSUHGRPiFQRVWLQDHNRORJLFNp]GURMHHQHUJLHD]DYLHVĢFKFH åLODNKUDQLFLHXU]QtåHQLH VRNRXPLHURXQH]DPHVWQDQRVWL sociálne slabších GDQH]SULGDQHMKRGQRW\ '3+ Ä3UHUHJLyQ\VPLHURXQH]DPHVW- ĆDOãtPLRSDWUHQLDPLV~]YêãH- DMODFQêEDQNRYê~þHW6~þDVĢRX RGMDQXiUDQDQDY\- QDQRVWLQDGEXGH]iNR- QLHPDWHUVNHMGiYN\]YêãHQLH EDOtþNDMHDMRSDWUHQLHNWRUêP EUDQp]iNODGQpSRWUDYLQ\DNêPL QRPY\WYRUHQêDXWRPDWLFNê SUtVSHYNXQDVWDURVWOLYRVĢRGLH- VDPi]PHQLĢSODWED'3+PHV~þHUVWYpPlVRPOLHNRPDV- PHFKDQL]PXVQiURNRYDWHĐQHM ĢDGRURNRY]RV~þDVQHM~URY- G]LGRGiYDWHĐPLYVWDYHEQtFWYH ORDFKOLHE]QtåHQLHGRSODWNXQD SRGSRU\WêFKWRUHJLyQRYIRU- QHHXUGR~URYQHHXU OLHN\SUHGHWLDG{FKRGFRYþLRE- PRX]YêKRGQHQLDYHUHMQêFKDM 3UHPLpUR]QiPLODMUR]ãtUHQLH 7H[WDIRWR7$65 Premiér Robert Fico na pracovnom sneme strany Smer-SD predstavil 15-bodový sociálny, ekonomický a finančný balíček. Mal by stáť približne 200 miliónov eur.

DO PARLAMENTU OSEM STRÁN Ak by sa konali voľby v máji, do parlamentu by sa dostalo osem politických strán. Z nich najväčšie preferencie má Smer-SD, a to 33,2 percenta. To predstavuje 58 mandátov. Oproti aprílu, keď získal 37,4 percenta, si Smer-SD pohoršil. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý realizovala agentúra FOCUS v dňoch 5. až 13. mája na vzorke 1 067 respondentov. 5HVSRQGHQWRPERODSRORåHQi (graf 1 QDVOHGXM~FDRWi]NDÄ3UHGVWDYWHVLåHE\VDSDUODPHQWQpYRĐE\NRQDOLWHQWRYtNHQG DNDQGLGRYDOLE\QDVOHGXM~FHSROLWLFNpVWUDQ\.WRUHM VWUDQHE\VWHGDOLVYRMKODV"³ UHVSRQGHQWRYE\QHãORYROLĢDRGSRYHGDORÄQHYLHP³UHVSÄQHFKFHPRGSRYHGDĢ³2VWDWQêFK UHVSRQGHQWRY±UR]KRGQXWêFKYROLþRYUR]GHOLORVYRMHSUHIHUHQFLHQDVOHGRYQH JUDI 3UHSRþHWQDNUHVOiY1iURGQHMUDGH6560(56'  6,(ġ .'+ 2ďD12 0RVW±+tG  616 60. 6D6  JUDI 

Hã ]GURM)RFXVJUDI UHG

0%

5%

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

(graf 2


SPRAVODAJSTVO

číslo 10/2015

KOMENTÁR

J. FIGEĽ:ď8Ć209/È'$ 9,$&9=$/$$.2'$/$ Vláda Roberta Fica podľa predsedu KDH Jána Figeľa za posledné roky viac ľuďom vzala, ako dala. Reagoval tak na pracovný snem strany Smer-SD, na ktorom predseda vlády predstavil druhý sociálny balík za 200 miliónov eur. Snem sa uskutočnil 23. mája. Ä$NE\VPHPDOLYLDFSUiFH DY\ããLXåLYRWQ~~URYHĖWDN QHSRWUHEXMHPHåLDGQHEDOtþN\ 1HP{åHPH]DGOåRYDĢQDãHGHWL DYQ~þDWi³WYUGt)LJHĐ0\VOt VLåHYOiGQXFHMVWUDQHMHSUHG YRĐEDPL~SOQHMHGQRNWR]DSODWtMHMVRFLiOQHEDOtþN\Ä)LFR XUREtćDOãLHSRSXOLVWLFNpNURN\ VPHURPNVYRMLPYROLþRP$OH WRåHWRYNRQHþQRPG{VOHGNX ]DSODWLDQDãHGHWLPXQHSUHNiåD³NRQãWDWXMHSUHGVHGD.'+ .UHVĢDQVNtGHPRNUDWLSRGĐDMHKR VORYQDYUKXM~RSDWUHQLDQDSRGSRUXURGtQVGHĢPLDUDVWX]DPHVWQDQRVWL7DNWLHåWYUGtåH YLDFHUp]LFKQiYUKRYVLVWUDQD 6PHU6'YQHGiYQHMPLQXORVWL LYGUXKRPVRFLiOQRPEDOtþNX

3UHGVHGD.'+-iQ)LJHĐ

RVYRMLOD3RGĐDSUHGVHGX.'+ YOiGD]YêãLODURþQpGDĖRYp]DĢDåHQLHRPLOLDUG\HXUUR]GDODROLJDUFKRPPLOLDUG\HXU QDVWLPXORFKDQDãWiWQHMSRGSRUHÄ-HSUHWRSRNU\WHFWYRSRQ~NQXĢEHåQêPĐXćRPRSDWUHQLDQD~URYQLPLOLyQRYHXU DNRVRFLiOQXSRPRFSULþRPWR ]DSODWtPHYãHWFL³GRSĎĖD)LJHĐ

Marketingový ťah 8SR]RUĖXMHåHLGHRSUHGYROHEQêPDUNHWLQJRYêĢDKNWRUêP SUHPLpUUHDJXMHQDNOHVDM~FHSUH-

IHUHQFLHVYRMHMVWUDQ\Ä3RNLDĐ E\5REHUW)LFRQHGiYDOãSHFLiOQHEDOtþN\ROLJDUFKRPDPHFHQiãRP6PHUXEHåQtĐXGLDE\ ]tVNDOLRPQRKRYLDF³GRGDO)LJHĐVWêPåHVDYWRPWRVPHUH NUHVĢDQVNtGHPRNUDWLVRVWUDQRX6PHU6'YiåQHUR]FKiG]DM~.VRFLiOQ\PEDOtþNRPYOiGQHMVWUDQ\FKF~SUHWRQDYUKRYDĢ RSUDY\DE\SUHGVWDYHQpRSDWUHQLDEROL]RGSRYHGQpXGUåDWHĐQpDVNXWRþQHVRFLiOQH 7H[WDIRWR7$65

B. BUGÁR: SMER JE SOCIÁLNY LEN PRED VOĽBAMI QêFKĐXGt³VNRQãWDWRYDOSUHGVHGD0RVWD±+tG3UHGVWDYHQp RSDWUHQLDSUHWRSRGĐDQHKRQHP{åXSUHNU\ĢVNXWRþQpS{VREHQLHWHUDMãHMYOiG\7YUGtåH QHERODVFKRSQiSULMDĢSRþDV WURFKURNRYYOiGQXWLDV\VWpPRYpRSDWUHQLDNWRUpE\]OHSãLOL åL åLYRWDVRFLiOQDMH YRWD VRFLiOQD MH OHQ SUHG =DXSO\QXOpWULURN\VDSRGURN\VDSRGYRĐEDPL ĐD%XJiUDVN{U]DPHULDYDOQD DPHULDYDOQD Ä3UHQDSĎĖDQLH]iXMPRYSRGQLNDRYSRGQLNDWR GQHV WHĐVNêFKVNXStQEOt]N\FKVWUDEOt]N\FKVWUD6 P H U LDSUREOpPRY QHDNRQDULHãHQLDSUREOpPRY SUHGVWDEHåQêFKĐXGtÄ0QRåVWYRNiX] QRåVWYRNiX] YXMH DG VSRMHQêFKVRVFKUiQNRYêPL¿UiQNRYêPL¿UPDPLEH]MDVQêFKPDMLWHĐRY FKPDMLWHĐRY ERORG{ND]RPWRKRåH KRåH 6PHUXYLDF]iOHåtQD åtQD VSUiYQRPSUHUR]GH]GHĐRYDQtSHĖD]t]YHUHMHUHMQêFKREVWDUiYDQtDNRQDULHãHQt Béla Bugár ]OHMVLWXiFLHEHåPredseda strany Most – Híd Béla Bugár vníma ďalší sociálny balíček súčasnej vlády ako potvrdenie toho, že za viac ako tri roky doterajšieho vládnutia Smer-SD nedokázal systémovými opatreniami zlepšiť životnú úroveň ľudí.

KRFULHãHQLD]DG{VOHGN\NWRUêFKQHEXGHQLHVĢSRPDUFL åLDGQX]RGSRYHGQRVĢ³SRYHGDO %XJiU1DMYlþãLXYê]YXSUHEXG~FXYOiGXEXGHSRGĐDQHKR SUHGVWDYRYDĢWYRUEDQRYêFKSUDFRYQêFKPLHVWVWDJQXM~FDåLYRWQi~URYHĖĐXGtDQt]NDNYDOLWD YHUHMQêFKVOXåLHEÄ1RYiYOiGD PXVtE\Ģ]DORåHQiQDSURJUDPHDVSROXSUiFLOHEROHQWDNVD PH D VSROXSUiFLOHEROHQWDNVD GDM~WLHWRYHFL]PHQLĢN OHSãLHGDM~WLHWRYHFL]PHQLĢNOHSãLHPX³VNRQãWDWRYDO%XJiU6\VWpPRYpULHãHQLDSRGĐDMHKRVORY WpPRYpULHãHQLDSRGĐDMHKRVORY SRQ~NDDMSURJUDPMHKRVWUDQ\ 0RVW±+tG2EþLDQVNDYt]LD 0RVW±+tG 2EþLDQVNDYt]LD RRNWRUêFKV~SULSUDYHQt NWRUêFKV~SULSUDYHQt GLVNXWRYDĢ 7H[WDIRWR7$65 7H[WD IRWR7$65

9

Výsledky britských volieb rozhodli o osude Európskej únie. Zatiaľ síce nevieme ako, keďže to bude jasné až o dva roky (práve vtedy sa totiž bude konať Konzervatívnou stranou sľúbené referendum o zotrvaní Veľkej Británie v EÚ), faktom však je, že prvýkrát v histórii môže nastať situácia, keď sa do Európskej únie nebude vstupovať, ale bude sa z nej vystupovať. 3UHVYHGþLYpYtĢD]VWYRNRQ]HUYDWtYFRYQDþHOHV'DYLGRP&DPHURQRPVS{VRELOR ]HPHWUDVHQLHQDEULWVNHMSROLWLFNHMVFpQH/tGULWURFKSRUD]HQêFKSDUODPHQWQêFKVWUiQ ±(G0LOOLEDQG /DERXULVWLFNiVWUDQD 1LFN&OHJJ /LEHUiOQRGHPRNUDWLFNiVWUDQD D1LJHO)DUDJH 8.,3±6WUDQDQH]iYLVORVWL VYRUQHUH]LJQRYDOL]RVYRMLFKSRVWRYþRVD þDVWRQHVWiYD1D~NRUODERXULVWRYWDNPHUYãHWN\SRVODQHFNpPDQGiW\YâNyWVNX]tVNDODâNyWVNDQiURGQiVWUDQD NWRUHMVDWêPWRSRGDULODNêVL UHYDQã]DSRUiåNXYUHIHUHQGHRQH]iYLVORVWL

Vzájomne sa potrebujeme (XUySVN\UR]PHUYêVOHGNRY EULWVNêFKSDUODPHQWQêFKYROLHEMHYãDNQHPHQHMG{OHåLWêQHåUR]PHUGRPiFL9HĐNi %ULWiQLDQLHMHQDMLQWHJURYDQHMãRXþDVĢRX(Ò±QHSDWUtDQLGR6FKHQJHQVNpKR SULHVWRUXDQLGRHXUR]yQ\-H YãDNSROLWLFN\DHNRQRPLFN\YUDVWHQiGR(ÒWDNKOERNRDNRPiORNWRUiLQiNUDMLQD%H]9HĐNHM%ULWiQLHE\ VPHVLGQHV(XUySVNX~QLX PRKOLLEDĢDåNRSUHGVWDYLĢ -HSUDYGDåH%ULWLVDYåG\ VQDåLOL]DXMDĢYLQWHJUXM~FHM VD(XUySHRVRELWQpSRVWDYHQLH%RMRSRYHVWQpYêQLPN\DWODNSURWLSUtOLãUêFKOHM DKOERNHMLQWHJUiFLLY\WYiUDO SUH9HĐN~%ULWiQLX±QLHNH-

G\QLHFHONRPRSUiYQHQH± LPLGåHXURVNHSWLFNHMNUDMLQ\ 3UHNRQWLQHQWiOQX(XUySXPi YãDNþOHQVWYR9HĐNHM%ULWiQLLY(XUySVNHM~QLL]iVDGQêYê]QDPÒþDVĢ%ULWRYQD QDM~VSHãQHMãRPHXUySVNRP SURMHNWH]DORåHQRPQDPLHULVWDELOLWHGHPRNUDFLLĐXGVNêFKSUiYDFKDSURVSHULWH UREtWHQWRSURMHNWFHOLVWYêP $NRVNXWRþQiYHĐPRFGRGiYD9HĐNi%ULWiQLD(XUySVNHM ~QLLSRWUHEQ~VLOXSUHKOEXMHWUDQVDWODQWLFN~GLPHQ]LX YREODVWLYRQNDMãtFKY]ĢDKRY]DXMtPDMHGQR]QDþQê SRVWRMYRþLKUR]EiPSULFKiG]DM~FLPGR(XUyS\]YRQNX YV~þDVQRVWL5XVNRD,VODPVNêãWiW 'QHãQpSUHSRMHQLH EULWVNHMHNRQRPLN\VHNRQRPLNDPLþOHQVNêFKNUDMtQ (ÒMHRKURPXM~FHLED¿UP\]1HPHFND]DPHVWQiYDM~ Y%ULWiQLLWLVtFĐXGtDGRVDKXM~WXURþQêREUDWPLOLiUGOLELHU SURJQy]DQDURN SUHGVWDYXMHGRNRQFDDå PLOLiUGOLELHU 

Hľadanie riešenia 6WDURQRYêSUHPLpU&DPHURQ QHSRGSRUXMHÄ%UH[LW³ RGFKRG %ULWiQLH](Ò åLDGDYãDN YQ~WRUQp]PHQ\YUiWDQHUHIRUP\LPLJUDþQHMDVRFLiOQHM SROLWLN\DNRSRGPLHQNX]RWUYDQLDMHKRNUDMLQ\YÒQLL-H QDRVWDWQêFKþOHQVNêFKãWiWRFKDE\QDãOLVSRORþQpULHãHQLHNWRUpE\WRXPRåQLOR 9]iXMPHFHONXDNDåGpKR


10

naĹĄe novinky

INZERCIA

TIP NA SLOVENSKU Vznik strany V lete v roku 2013 sa nĂĄm podaULOR Y\]ELHUDĹ&#x2DC; Y SULHEHKX YHÄšPL NUiWNHKR REGRELD GQt viac ako 13 000 podpisov SRWUHEQĂŤFK QD ]DORĂŚHQLH strany. Sme mladĂĄ strana a na politickej scĂŠne sme len od 7. novembra 2013, kedy bola strana RĂ&#x20AC;FLiOQH ]DUHJLVWURYDQi UstanovujĂşci snem strany VD XVNXWRĂżQLO MDQXiUD v roku 2014 v Banskej BysWULFL 6WR XVWDQRYXM~FLFK ĂżOHQRY SRFKiG]D ] FHOpKR 6ORYHQVND MĂĄme tak kontakt so vĹĄetkĂ˝mi reJLyQPLDUR]XPLHPHSRWUHEiPÄšXGt YQLFK1LHDNRV~ĂżDVQtSROLWLFLNWRUt Y %UDWLVODYH ĂżDVWR ]DE~GDM~ ] NWRUpKR UHJLyQX SULäOL D NRKR YODVWQH PDM~]DVWXSRYDĹ&#x2DC;&KFHPHSUHEXGLĹ&#x2DC; KODYQH PODGĂŤFK ÄšXGt ĂżDVWR DSDWLFNĂŤFK D QHG{YHUĂżLYĂŤFK YRĂżL RNROLX k politike a aj k naĹĄej krajine, aby VL XYHGRPLOL ĂŚH SUiYH RQL P{ĂŚX DPXVLDPHQLĹ&#x2DC;D]PHQLĹ&#x2DC;6ORYHQVNR Ă&#x201C;ĂżDVWQtFL VQHPX VFKYiOLOL VWUHGRSUDYpOLEHUiOQHSURJUDPRYpVPHURYDQLHVWUDQ\DY\MDGULOLVDNYRÄšEiP NWRUp VD EXG~ WHQWR URN NRQDĹ&#x2DC; QD Slovensku. Predsedom strany sa VWDO7RPiä+XGHFNWRUĂŤ]tVNDOKODV\ YäHWNĂŤFK VWR ]DNODGDM~FLFK ĂżOHQRY =DSRGSUHGVHGRYEROL]YROHQt,YDQD $XJXVWLQVNi 0DUWLQ 6FKZDQW]HU D-DQD9RORäLQRYi9V~ĂżDVQRVWLPi VWUDQDĂżOHQRY

5R]KRGOL VPH VD ĂŚH SUYp YRÄšE\ GR NWRUĂŤFK S{MGHPH EXG~ YRÄšE\ GR (XUySVNHKR SDUODPHQWX D ĂŚH äDQFX NDQGLGRYDĹ&#x2DC; GR (XUySVNHKR SDUODPHQWX GiPH NDĂŚGpPX'DOLVPHNGLVSR]tFLLYäHWNĂŤFK WULQiVĹ&#x2DC;PLHVWQDQDäHMNDQGLGiWNH Spravili sme primĂĄrky cez online V\VWpPDQD]YDOLVPHKR(XURFDVWLQJ 3ULKOiVLĹ&#x2DC; VD GR QHKR PRKRO NDĂŚGĂŤ NWR VD VWRWRĂŚĹ XMH V KRGQRWDPLVWUDQ\NWRUpV~VOXäQRVĹ&#x2DC;WROHUDQFLD NRPSURPLV ĸXGLD PRKOL KODVRYDĹ&#x2DC;]DVYRMLFKNDQGLGiWRY7ULQiVWLĂ&#x2026;Y\YROHQt´Y]LäOL]GYHVWRNDQGLGiWRY9ĂżDVHX]DYUHWLDKODVRYDQLDEROLOHQäW\ULDNDQGLGiWLĂżOHQPL VWUDQ\ 7,3 7R ]QDPHQi ĂŚH VPH

.RPXQiOQHYRÄšE\ 1D MHVHĹ Y URNX VPH YVW~SLOL GR NDPSDQH .RPXQiOQ\FK YR-

3DUODPHQWQpYRÄšE\ 1DätP KODYQĂŤP FLHÄšRP V~ 3DUODPHQWQpYRÄšE\3UYĂŤPNURNRP DE\VPHPRKOLPHQLĹ&#x2DC;6ORYHQVNRMH GRVWDĹ&#x2DC; VD GR SDUODPHQWX 6DPR]UHMPHDNFKFHPHQLHĂżRDMUHiOQH ]PHQLĹ&#x2DC; WDN DM GR YOiG\ D WDP SRWRP ]DEH]SHĂżLĹ&#x2DC; SR]LWtYQX ]PHQX QD 6ORYHQVNX 1DäX NDPSDĹ VPH RGäWDUWRYDOL SRG QRYĂŤP VORJDQRP Ă&#x2026;7,3 ² SROLWLND VSROXSUiFH´ &KFHPH VD R SULD]HĹ YROLĂżRY XFKiG]DĹ&#x2DC; VSROXSUiFRX QDMPl SURWL NRUXSFLL NWRU~SRYDĂŚXMHPH]DQDM]iYDĂŚQHMät SUREOpPQDäHMVSRORĂżQRVWL _7,3_

ZaÄ?ali sme zbieraĹĽ podpisy na zaloĹženie strany

UstanovujĂşci snem so 100 zakladajĂşcimi Ä?lenmi

VÂ EUROCASTINGU 22 000 ÄžudĂ­ odhlasovalo naĹĄich kandidĂĄtov do EP

September 2013

JanuĂĄr 2014

AprĂ­l 2014

2013 NSR 0825/15

9RÄšE\GR(XUySVNHKR SDUODPHQWX

dali deviaWLP QH]iYLVOĂŤP ÄšXÄ?RP ] FHOpKR 6ORYHQVND KODYQH PODGĂŤP V~ WDP äWXGHQWLUDSSHUN~]HOQtNXQLYHU]LWQi SURIHVRUND SULHVWRU D Wt V~ WHUD] kandidĂĄtmi na kandidĂĄtskej listiQH VWUDQ\ 7,3 YlÿäLQD ] QLFK DNR REĂżLDQVNL QH]iYLVOt NDQGLGiWL 1D (XURFDVWLQJX NGH VD SULDPR QD LQWHUQHWH UR]KRGRYDOR R NDQGLGiWNH VD ]~ĂżDVWQLOR WDNPHU WLVtF ÄšXGt NWRUt KODVRYDOL ]D NDQGLGiWRY0LFKDO%XEiQGRVWDOYLDFDNR KODVRYDVWDOVDWDNOtGURP naĹĄej strany do eurovolieb. Strana 7,3 PDOD Y HXURYRÄšEiFK QDMQLÌät vekovĂ˝ priemer kandidĂĄtov. Za QHFHOĂŤFK SlĹ&#x2DC; PHVLDFRY VD QiP SRGDULOR YR YRÄšEiFK GR (XUySVNHKR SDUODPHQWX ]tVNDĹ&#x2DC;  ĂżR SRYDĂŚXMHPH]DQHVPLHUQ\~VSHFK

OLHE &HONRYR PDOD VWUDQD YWĂŤFKWRYRÄšEiFKNDQGLGiWRY GR PLHVW D REFt QD starostov a poslancov. 8PRĂŚQLOL VPH PQRKĂŤP nezĂĄvislĂ˝m kandidĂĄtom tVĹ&#x2DC; GR YROLHE V SRGSRURX VWUDQ\ 7,3 6WUDQD QHPDOD ĂŚLDGQHKR NDQGLGiWD Y NRDOtFLL V LQĂŤPL VWUDQDPL SUHWRĂŚH VL P\VOtPH ĂŚH 6ORYHQVNR SRWUHEXMH QRY~ JHQHUiFLX SROLWLNRY Ă&#x201C;VSHäQĂŤFK EROR QDSRNRQ NDQGLGiWRY ] NWRUĂŤFK MH äHVĹ&#x2DC; VWDURVWRYREFtDMHGHQSULPiWRUĂżtP VPHSUHGEHKOLSDUODPHQWQ~VWUDQX 6D69äHWFL]QLFKXSODWĹ XM~RWYRUHQ~DWUDQVSDUHQWQ~SROLWLNXĂżRSRYDĂŚXMHPH]DYHÄšPLGREUĂŤYĂŤVOHGRN Spolupracujeme s nimi pri presaG]RYDQtWUDQVSDUHQWQHMSROLWLN\

November 2013

FebruĂĄr 2014

Zaregistrovali sme stranu s poÄ?tom podpisov 13 480

Rozbehli sme naĹĄu ROADSHOW po celom Slovensku


INZERCIA

Ä?Ă­slo 10/2015

11

TOMĂ Ĺ HUDEC:

TRAFILI SME DO Ä&#x152;IERNEHO

1,(SROLWLNiUĂżHQLX 1HP{ĂŚHP VL SRP{FĹ&#x2DC; DOH SULSRPtna mi to situĂĄciu v parlamente, kde OHQ QHGiYQR RSR]tFD RSDNRYDQH XNi]DOD DNR QLH MH VFKRSQi WUYDOR VSROXSUDFRYDĹ&#x2DC; 1DMVN{U VD GRNi]DODQDFKYtÄšX]RPNQ~Ĺ&#x2DC;SULQiYUKXQD odvolanie podpredsedu parlamentu )LJHÄšD 1iVOHGQH NHÄ? LP SUHPLpU SRGKRGLO NRVĹ&#x2DC; YR IRUPH REVDGHQLD PLHVWD SUHGVHGX 1.Ă&#x201C; ]RPNQXWLH RSR]tFLH SRYROLOR D VSROXSUiFD VD VWDODRSlĹ&#x2DC;PLQXORVĹ&#x2DC;RX3UHĂżRWRVSRPtQDP"=LVĹ&#x2DC;XMHPĂŚHQHRFKRWDVSROXSUDFRYDĹ&#x2DC; MH V~ĂżDVĹ&#x2DC;RX SROLWLFNpKR V\VWpPXRGKRUDQDGROURYQDNRDNR ]GRODQDKRU2WRYLDFPD]DUiĂŚDĂŚH

MH WRPX GRNRQFD WDN DM Y SUtSDGH boja proti korupcii. TÊma a problÊm, NWRUÍ YHGLH UHEUtÿN\ QHVSRNRMQRVWL REÿDQRY 3UtÿLQD SUHÿR VD Y QDäHM krajine nemåme lepťie.

1LHMHQDĂżRĂżDNDĹ&#x2DC; Tam, kde nĂĄs prijali, je prvĂ˝ dojem ]Y\ĂżDMQH GREUĂŤ 3RWHäLOR PD ĂŚH GUYLYi YlÿäLQD SUHGVWDYLWHÄšRY VDPRVSUiYRFHQLODW~WRDNWLYLWXDWLHĂŚ YHÄšDNUiWY\MDGULODREGLYĂŚHVPHVD Ă&#x2026;Y\GDOLQDW~WRFHVWX´ĂžDVWiUHDNFLD EROD WLHĂŚ Ă&#x2026;SRVODO YiV VHP QLHNWR"´ DOHERĂ&#x2026;VĹ&#x2DC;DĂŚRYDOVDQLHNWRQDQiV"´ +QHÄ? VD VQDĂŚtP Y\VYHWOLĹ&#x2DC; D ]G{UD]QLĹ&#x2DC; ĂŚH FLHÄšRP SURMHNWX 6SROXSUiFD SURWLNRUXSFLLQLHMHVWDYDĹ&#x2DC;ÄšXGtSURWL VHEH 3UiYH QDRSDN 1DäH QiYäWHY\ UREtPH SUHWR OHER YHUtPH ĂŚH stretneme primĂĄtorov, starostov, SRVODQFRY D ĂŚXSDQRY NWRUt FKF~ SULVWULKQ~Ĺ&#x2DC;NUtGHONRNRUXSFLL3ULFKiG]DPHVYLHURXĂŚHY{ÄšDERMRYDĹ&#x2DC;SURWL korupcii v naĹĄej krajine existuje. 9ĂŚG\ SULQiäDPH NRQNUpWQH ]QHQLD V~ERURY SURWLNRUXSĂżQĂŤFK RSDWUHQt 3ULQiäDPHLFK]DGDUPR3ULFKiG]DPHVYLHURXĂŚHLFKYROHQtSUHGVWDYLWHOLDSUHYH]P~VFKYiOLDD]DYHG~GR SUD[HĂżtPVN{U1LHMHQDĂżRĂżDNDĹ&#x2DC; .RUXSFLDXĂŚQDSiFKDODSULYHÄšDäN{G 1HPXVLDQLĂżQRYpY\PÍäĚDĹ&#x2DC;3ULSUDYLOLVPHWR]DQLFK$SUHGVDVDWDN nedeje.

Ĺ&#x2014;DĂŚNRVWLQiV QHRGUDGLD

Ak nerĂĄtam tie samosprĂĄvy, ktorĂŠ VDVQDPLRGPLHWDM~VWUHWQ~Ĺ&#x2DC;G{YRG\SUHĂżRVDQLHNWRUtGRVSROXSUiFH QHKUQ~ E\ VRP ]KUQXO GR QLHNRÄšNĂŤFK VNXStQ 3UYRX MH Wi V IRUPiOQ\P SULMDWtP NGH SUDYGHSRGREQH SUHNiĂŚD ĂŚH QHPiPH REOHĂżHQp URYQDNp SROLWLFNp WULĂżNi 3RGSRURX DMNHÄ?GREUHMP\äOLHQN\DOHSUHGVD OHQ SRFKiG]DM~FHM RG LQHM SROLWLFkej strany, by predsa iĹĄli sami proti VHEH 'UXKRX VNXSLQRX V~ SROLWLFL NWRUt QiP SRYHGLD ĂŚH RQL WR XĂŚ URELD $ NHÄ? VL SUHäWXGXMHPH LFK URkovacie poriadky alebo vĹĄeobecne ]iYl]Qp QDULDGHQLD ]LVWtPH ĂŚH MH WRSUDYGDOHQĂżLDVWRĂżQH3ULURYQiP WRNWRPXĂŚHDNE\VWHVLREMHGQDOL GRUXĂżHQLH EDOtND NXULpURP GRPRY NXULpUE\YiPVtFHSRYHGDOĂŚHXĂŚQD WRP UREt DOH EDOtN E\ QHFKDO OHĂŚDĹ&#x2DC; niekde na pol ceste a vy by ste nikdy QHGRVWDOLWRĂżRYiPSDWUt1LHNHG\ QLH MH ÄšDKNp UR]SR]QDĹ&#x2DC; ĂżL MH ]D WDkĂ˝mito tvrdeniami len akĂ˝si amateUL]PXV D QHGRVWDWRĂżQi RGERUQRVĹ&#x2DC; alebo sa tĂ˝m len priamo maskujĂş XKĂŤEDFLH PDQpYUH DE\ YäHWNR PRKORRVWDĹ&#x2DC;SRVWDURP1RDWUHĹ&#x2DC;RX VNXSLQRXV~WtNWRUtVLP\VOLDĂŚHWR XĂŚURELDQDMGRNRQDOHMäLHDOHSätVS{VREQHH[LVWXMH$RWRPMHGQRGXFKR ani nediskutujĂş.

Do komunĂĄlnych volieb kandidovalo viac ako 500 kandidĂĄtov

Spustenie projektu SpoluprĂĄca proti korupcii

September 2014

FebruĂĄr 2015

TomĂĄĹĄ Hudec, predseda strany TIP.

3ROLWLNDVSROXSUiFHSRNUDĂżXMH $NĂŤMHP{M]iYHU"7UDĂ&#x20AC;OLVPHGRĂżLHUQHKR 7ĂŤP ĂŚH LQ~ SROLWLNX VPH VD UR]KRGOL WYRULĹ&#x2DC; DNR KRYRUt Qiä VORJDQ Ă&#x2026;3ROLWLNRX VSROXSUiFH´ = WRKR ĂżRVRP]DRVWDWQpGYDPHVLDFHSRĂżXO D YLGHO MH PL MDVQp ĂŚH KODYQĂŤ problĂŠm tejto krajiny je prĂĄve nedostatok spoluprĂĄce. Dokonca viac ako samotnĂĄ korupcia. Ani korupcia, ani SUREOpP\ Y ]GUDYRWQtFWYH GRSUDYH äNROVWYHĂżLVRFLiOQHMREODVWLE\QHEROL DĂŚ WDN KUR]LYR YHÄšNp DN E\ VPH XĂŚ GiYQRVSROXSUDFRYDOLQDLFKULHäHQt 7iWRPRMDVN~VHQRVĹ&#x2DC;PDOHQXWYUGLOD YSUHVYHGĂżHQtĂŚHDNRVWUDQDQDÄ?DOHM PXVtPH UD]LĹ&#x2DC; FHVWX VSROXSUiFH QDSULHĂżFHOĂŤP6ORYHQVNRP/HQWDN GRNiĂŚHPHSUHORPLĹ&#x2DC;ÄšDG\DVNXWRĂżQH ULHäLĹ&#x2DC; SiOĂżLYp RWi]N\ $ QHERMiFQH SRWUHEXMHPH QDSULHĂż FHOĂŤP 6ORYHQVNRP RWYRUHQH KRYRULĹ&#x2DC; DM R WRP ĂŚH URYQDNRDNRE\VPHQHPDOLWROHURYDĹ&#x2DC; ĂŚLDGQHPXSROLWLNRYLNRUXSFLXQHPDOL E\ VPH WROHURYDĹ&#x2DC; ĂŚLDGQHPX YROHQpPX SUHGVWDYLWHÄšRYL QHRFKRWX VSROXSUDFRYDĹ&#x2DC; SUL SUHVDG]RYDQt GREUĂŤFK DQHY\KQXWQĂŤFKULHäHQtYSURVSHFK budĂşcnosti naĹĄej krajiny. Bez rozdieOXIDUE\MHKRSROLWLFNpKRWULĂżND

2015

MĂĄj 2014

November 2014

MĂĄj 2015

VÂ EP nĂĄm pomĂĄhalo takmer 6 000 ÄžudĂ­

VÂ KV sme zĂ­skali 114 poslancov, 5 starostov a 1 primĂĄtora, viac ako SaS

Oslovili sme viac ako 50 obcí a miest v projekte Spolupråca proti korupcii

NSR 0825/15

8ĂŚV~WRWDNPHUGYDPHVLDFHĂżRVWUDQD7,3UR]EHKODSURMHNW6SROXSUiFD SURWL NRUXSFLL 2VORYLOL VPH PQRKR VDPRVSUiYDLQäWLW~FLtDGRNRQFDDM SUHGVHGRYSROLWLFNĂŤFKVWUiQDE\VD SULGDOLDVWUHWOLVDĂżLXĂŚVRPQRXDOHER V QDäLPL SUHGVWDYLWHÄšPL -D DNR SUHGVHGDVWUDQ\VRPVSRORĂżQHVQDĹĄimi krajskĂ˝mi a okresnĂ˝mi predstaYLWHÄšPL QDYäWtYLO PQRKR REFt PLHVW a jeden samosprĂĄvny kraj, kde nĂĄs EROL RFKRWQt SULMDĹ&#x2DC; 1DäOL VD YäDN DM inĹĄtitĂşcie a samosprĂĄvy, ktorĂŠ nePDOL ]iXMHP VWUHWQ~Ĺ&#x2DC; VD SUtSDGQH VDY\KRYiUDOLQDĂżDVRY~]DQHSUi]GQHQRVĹ&#x2DC;DOHERPDOLU{]QHLQpG{YRG\ SUHĂżRVDVWUHWQ~Ĺ&#x2DC;QHFKFHOL


12

naĹĄe novinky

ROZHOVOR TĂ?Ĺ˝DĹ&#x2021;A

RICHARD LINTNER: .$.7Ă&#x2039;91(- RICHARD LINTNER Narodil sa 15. novembra 1977 v TrenÄ?Ă­ne, Ä?Ă­ne, kde aj zaÄ?al s hokejovou kariĂŠrou. Po krĂĄtkej anabĂĄze bĂĄze v SpiĹĄskej Novej Vsi odiĹĄiel do zĂĄmoria, kde sa po dvoch rokoch strĂĄvenĂ˝ch v niŞťích súżaĹžiach ch prepracoval do prestĂ­Ĺžnej NHL. V drese Nashvillee Predators odohral dve sezĂłny a vrĂĄtil sa do EurĂłpy, presnejĹĄie do ĹĄvĂŠdskeho klubu MODO. To bolo olo v roku 2002, keÄ? bol dĂ´leĹžitou sĂşÄ?asĹĽou slovenskĂŠho nskĂŠho tĂ­mu na MS, ktorĂ˝ v GĂśteborgu vybojoval zlatĂŠĂŠ medaily. Po tom si to CitrĂłn, ako Lintnera prezĂ˝vajĂş, znovu zamieril do NHL, kde pĂ´sobil v New Yorku Rangerss a Pittsburghu Penguins. Od roku 2004 vĹĄak hral uĹž len v EurĂłpe. urĂłpe. Najprv vo Ĺ vĂŠdsku, potom vo Ĺ vajÄ?iarsku, FĂ­nsku Ä?i ruskej KHL. Rovnako sa predstavil aj v slovenskej Extralige, kde hral za rodnĂ˝ TrenÄ?Ă­n, no aj za PieĹĄĹĽany. PoÄ?as MS zvykne spolukomentovaĹĽ. Je ĹženatĂ˝, mĂĄ dcĂŠru KristĂ­nu a dvojiÄ?ky Simonu a Nikolu. 5LFKDUG/LQWQHU)RWR2QGUHM%REHN

]Ako hodnotĂ­te svoju kariĂŠru, ktorĂş ste neÄ?akane ukonÄ?ili? 3UHPÄ&#x2013;DEROROHSĂŁLHVNRQĂžLĢ NDULpUXWDNWRUĂŞFKORDGHÂżQLWtYQH%HULHPWRDOHWDN ĂĽHWLHVQ\NWRUpVRPPDODNR PDOĂŞFKODSHFVDPLVSOQLOL ĂžLĂĽH]WRKWRSRKÄ?DGXMXKRGQRWtP DNR YHÄ?PL Y\GDUHQ~6RPãĢDVWQĂŞĂĽHVRPERO ]GUDYĂŞPDOSRGSRUXYURGLQH DSRPRMRPERNXEROLVNYHOt VSROXKUiĂžL ]KtorĂ˝ z tĂ˝ch snov bol pre vĂĄs najväÄ?ĹĄĂ­? 9ĂĽG\VRPVDFKFHOGRVWDĢ GR1+/ĂžRVDPLSRGDULOR DSUDNWLFN\YHÄ?PLVNRURVRP VLWHQWRVHQVSOQLO%RORWRQD ]DĂžLDWNXPRMHMSURIHVLRQiOQHM NDULpU\ĂžRPDORYSO\YQDÄ&#x2021;DOĂŁtMHMYĂŞYRM

]KtorĂ˝ch hrĂĄÄ?ov, s ktorĂ˝mi ste hrali, si najviac vĂĄĹžite? -HGQR]QDĂžQHV~WR0DULiQ+RVVDD5DVWLVODY3DYOLNRYVNĂŞ7tWR GYDMDV~PLVSRPHG]LYĂŁHWNĂŞFK VNWRUĂŞPLVRPKUDOQDMEOLĂĽĂŁt -HWRDMWĂŞPĂĽHVPHVSROXY\UDVWDOLDSRĂžDVFHOHMNDULpU\VPH VSROXY~]NRPNRQWDNWH ]MĂĄte len 37 rokov, nechĂ˝ba vĂĄm aktĂ­vna kariĂŠra? 8ĂĽVRPQDGWĂŞPUR]PĂŞĂŁÄ?DOQR RGNHG\VRPVNRQĂžLOVRPHĂŁWH DQLUD]QH]DSRFK\ERYDORWRP ĂĽHVRPVDUR]KRGROVSUiYQH %HULHPWRWDNĂĽHVRPYNDĂĽGHMVH]yQHGiYDOKRNHMXYLDF DNRURNSUHGWĂŞPSUHWRĂĽH~URYHÄ&#x2013;VWiOHQDUDVWDODĂ˝REROR GREUpSUHGGHVLDWLPLURNPLMH WHUD]XĂĽQLHNRÄ?NRQiVREQHQiURĂžQHMĂŁLH/HQĂĽHWHQWRURNVRP VLXYHGRPLOĂĽHSRSUYĂŞNUiWYR VYRMHMNDULpUHWRWDNQLHMHĂžLĂĽH WREROSUYĂŞVLJQiOĂĽHMHĂžDVWR Ă&#x201E;]DEDOLĢ³1iVOHGQHVRPVLYMDQXiULXYHGRPLOĂĽHNHE\VRP KUDOWDNE\WRERORY\VORYHQH OHQQDVLOX%RORE\WRQHIpURYpYRĂžLPQHVDPpPXPRMLP VSROXKUiĂžRPDMNOXEXNGHE\ VRPKUDO0XVtPSUL]QDĢĂĽH VRPPDOSRQXN\]R]DKUDQLĂžLDĂžLĂĽHVRPPDOPRĂĽQRVĢKUDĢ /HQĂĽHXĂĽVRPQHFKFHOXĂĽVRP VDFKFHOYHQRYDĢWRPXĂžRSUtGHSRKRNHML

]A Ä?o MS a naprĂ­klad zlatĂĄ medaila z GĂśteborgu v roku 2002? 6QtYDOVRPDMRWRPĂĽHEXGHPKUDĢQDĂŁDPSLRQiWHĂžRVD PLVSOQLORKQHÄ&#x2021;QLHNRÄ?NRNUiW DWLHĂĽWR]ODWR%RORWRQLHĂžR QH]DEXGQXWHÄ?QpDNUiVQHDOH YSRURYQDQtVRVQRPR1+/ NWRUĂŞEROWHQQDMYlÞãtEROLWLHWRÄ&#x2021;DOĂŁLH~VSHFK\XĂĽQLHĂžtP H[WUD$NRYUDYtP1+/ERO P{MKODYQĂŞGHWVNĂŞVHQD~VSHFK\QDVYHWRYĂŞFKĂŁDPSLRQiWRFKUHSUH]HQWDĂžQp]iSDV\ĂžL GREUpYĂŞVOHGN\YHXUySVN\FK ]VeÄža hokejistov nevie nabehnúż do Ĺživota â&#x20AC;&#x17E;bez V~ĢDĂĽLDFKEROLERQXV\

+iGDP WDNĂŞ GHÄ&#x2013; QHSUtGH VPLHFK 6NXWRĂžQHVRPYQ~WRUQHSUHVYHGĂžHQĂŞĂĽHVRPVD UR]KRGROVSUiYQHDVWiOHWR WDNDMEHULHP.HÄ&#x2021;VRPERO PODGĂŁtWDNVRPVDDĂĽGHVLO WRKRĂžRSUtGHSRWRPNHÄ&#x2021; VNRQĂžtPVDNWtYQRXNDULpURX7HUD]WRWXMHDEHULHP WR~SOQHSULURG]HQH

]TakĹže prĂ­padnĂ˝ nĂĄvrat na klziskĂĄ nehrozĂ­? 1LH2GYWHG\ĂžRVRPVNRQĂžLOVRPQHEROQDÄ?DGH'RNRQFDDQLSULWRPDNRVRP VOHGRYDOPDMVWURYVWYiVYHWD VRPQHPDOFK~ĢN\VLREXĢ NRUĂžXOH9WRPWRVPHUHVRP ~SOQHY\URYQDQĂŞ ]SnaŞíte sa o â&#x20AC;&#x17E;prestupâ&#x20AC;&#x153; na funkcionĂĄrsku kariĂŠru. Mali ste to v plĂĄne? hokejaâ&#x20AC;&#x153;. Vy ste na tom Ă&#x2C6;QRFKFHOVRPSRVNRQĂžHako? 7ĂŞPĂĽHPiPQDELWĂŞSURJUDP QtDNWtYQHMNDULpU\SRNUDĂžRVLWHQWRIDNWĂĽHXĂĽQHKUiP YDĢYKRNHMLNWRUĂŞPLOXMHP DQHWUpQXMHPSUtOLĂŁQHXYHGRPXMHP6NXWRĂžQHQHPiPQD ]Kandidujete na WRPRPHQWiOQHDQLĂžDVSUH- prezidenta SZÄ˝H, Ä?o je WRĂĽHYĂŁHWNXHQHUJLXGiYDPGR uĹž znĂĄme. PrezradĂ­te vĹĄak, kto z vĂĄĹĄho IXQNFLRQiUVNHMNDULpU\ tĂ­mu ako prvĂ˝ priĹĄiel s nĂĄpadom vkroÄ?iĹĽ do ]Ä&#x152;o ak to budete diania v slovenskom niekedy ÄžutovaĹĽ, Ĺže ste hokeji? nehrali dlhĹĄie?

%RORWRWDNĂĽHVPHVDRVLWXiFLLYVORYHQVNRPKRNHMLEDYLOLXĂĽQLHNRÄ?NRURNRY7DNĂŞP ĂŁWDUWpURPYĂŁDNERORVWUHWQXWLH SRGHVLDWLFKURNRFKRG]LVNX ]ODWĂŞFKPHGDLOtSUHVQHYDSUtOL 9WHG\VPHVLYLDFHUtFKDODQLVDGOLGRNDYLDUQHNGHVPH GOKpKRGLQ\UR]REHUDOLĂžRVD GHMHYVORYHQVNRPKRNHML$ĂĽ WDPVRPVLQDSOQRXYHGRPLO ĂĽHWiWRSDUWLDPiYHÄ?NĂŞ]iXMHP SRP{FĢKRNHMXDĂĽHNHÄ&#x2021;SUtGH WHQVSUiYQ\ĂžDVWDNVDGRWRKR ]DSRMtPH3RWRPVDWRUR]YtMDORVWUHWQXWLDVDRSDNRYDOLĂžDVWHMĂŁLHDĂĽSULĂŁORREGRELHNHÄ&#x2021; YLHPHUHiOQH]DVLDKQXĢ.HÄ&#x2021;ĂĽHYRÄ?E\V~NDĂĽGpĂŁW\ULURN\WHUD]MHWHQĂžDVVD]DSRMLĢ

]PreÄ?o ste sa tak rozhodli? +ODYQHSUHWRĂĽHPiPHXUĂžLW~PRUiOQXSRYLQQRVĢY\VW~SLĢ]UDGXDSULORĂĽLĢUXNXNGLHOXDSRP{FĢĂŁSRUWXNWRUĂŞQiP GDOWDNYHÄ?D ]PrezraÄ?te, vedeli ste na zaÄ?iatku iniciatĂ­vy, Ĺže prĂĄve vy budete tĂ˝m kandidĂĄtom na prezidenta SZÄ˝H? 3UiYHĂĽHQLH7RĂĽHVRPWRQDNRQLHFMDY]LĂŁOR]RY]iMRPQHM GLVNXVLHYĂŁHWNĂŞFKĂžOHQRYQiĂŁ-

3RVOHGQp065LFKDUGD/LQWQHUD YÄ?DYR Y~ORKHNDSLWiQDYURNXYQHPHFNRP.ROtQH)RWR7$65


ROZHOVOR TĂ?Ĺ˝DĹ&#x2021;A

Ä?Ă­slo 10/2015

13

.$5,e5(6$8ä1(95Ă&#x2C6;7,0 KRWtPX'{YHUXRGRVREQRVWtVORYHQVNpKRKRNHMDVLYHÄ?PL FHQtPDYiĂĽLP3UHWRVRPLFK YĂŞ]YXDMSULMDO

]PresviedÄ?ali vĂĄs dlho? 7i GLVNXVLD EROD GOKi QR NHÄ&#x2021;SDGORPRMHPHQRQHYiKDOVRP ]KeÄ? sa vĂĄm podarĂ­ vo voÄžbĂĄch uspieĹĽ, mĂĄte podelenĂŠ aj Ä?alĹĄie pozĂ­cie a funkcie? 6WiOHVDRWRPUR]SUiYDPH QRWHUD]MHG{OHĂĽLWHMĂŁLHWRDE\ VPHYRYRÄ?EiFKXVSHOL$ĂĽ SRWRPSUtGHĂžDVQDREVDGHQLH Ä&#x2021;DOĂŁtFKNÄ?~ĂžRYĂŞFKIXQNFLt ]Ä&#x152;o je najdĂ´leĹžitejĹĄie pre ozdravenie slovenskĂŠho hokeja? -HGQR]QDĂžQHG{YHUDDQDVWDYHQLHSR]LWtYQHMLGHQWLW\QiĂŁKRKRNHMD ]LenĹže, Ä?o ak neuspejete vo voÄžbĂĄch, Ä?o potom? 7RMHĂžDVWiRWi]ND/HQMDWR YLGtPWDNĂĽHNHE\WRQiKRGRX QHY\ĂŁORWDNP\YĂŁHWFLKRNHM PLOXMHPHDXUĂžLWHQDÄ&#x2013;QH]DEXGQHPH1RQDDNHM~URYQL WREXGHSRWRPQDGWĂŞPHĂŁWH QHXYDĂĽXMHPH

/LQWQHURYWtPGRYROLHE=Ä?DYD3HWHU%RQGUD5LFKDUG/LQWQHU0LURVODYâDWDQ)RWR7$65

]Ä˝udia vĂĄs poznajĂş, majĂş vĂĄs radi a ste pre nich hrdinovia. Nebolo by moĹžno vhodnĂŠ, keby ste si zaslúŞili dostaĹĽ ĹĄancu skĂşsiĹĽ pre slovenskýý hokej urobiĹĽ nieÄ?o aj na funkcionĂĄrskom poli? li? -DWRYLGtPWDNĂĽHQiĂŁSURJUDP URJUDP ]ORĂĽHQĂŞ]ERGRYMHYV~HY V~ĂžDVQRVWLWRQDMOHSĂŁLHĂžRP{ĂĽX RP{ĂĽX GHOHJiWLDYHUHMQRVĢGRVWDĢ GRVWDĢ 1HULHĂŁLPHWRSUHWRĂžLVLWR]DVLWR]DVO~ĂĽLPHVN{USUHWRĂĽHVPH ĂĽHVPH YWRPWRVPHUHSULSUDYHQtDRGQtD RGKRGODQtSRP{FĢ

VRPNWRUpV~YLDFPHQHMUR]KRGQXWpGRSUHGX

SHMHPHWRWREXGHMHGQD]SUYêFKYHFtNWRU~EXGHPHULHãLĢ

]A Ä?o Slovan, patrĂ­ podÄža vĂĄs do Extraligy alebo KHL? 3UH6ORYDQDVORYHQVNĂŞKRNHM 3UH6ORYDQD VORYHQVNĂŞKRNHM ERORIDMQĂĽHYUXVNHM.+/S{ERORIDMQĂĽHY UXVNHM.+/ S{VRELOWULURN\3RGÄ?DPÄ&#x2013;DXĂĽ YĂŁDNGR]UHOĂžDVDE\VDYUiWLOGRGRPiFHMV~ĢDĂĽHNGHE\ WLOGRGRPiFHMV~ĢDĂĽHNGHE\ QDSOQRSUHWDYLO]tVNDQpVN~VHQRVWt]QDGQiURGQHMOLJ\ QRVWt] QDGQiURGQHMOLJ\

]V diskusiĂĄch sa objavili nĂĄzory ÄžudĂ­, Ĺže Richard Lintner by mal byĹĽ prezidentom, Peter Bondra generĂĄlnym manaŞÊrom a Miroslav Ĺ atan trĂŠnerom. Ä&#x152;o vy na takĂŠto zloĹženie?

VPLHFK -HWR]DXMtPDYêQiYUK0XVtPSRYHGDĢüHWRMH DMMHGQD]PQRKêFKPRüQRVWtRNWRUêFKGLVNXWXMHPH

]Keby ste vo voÄžbĂĄch vo neuspeli, viete si s predstaviĹĽ, Ĺže by b ste sa stali trĂŠnerom? 0iPUiGSUiFXVÄ?XÄ&#x2021;PLĂžLĂĽH 0iPUiGSUiFXV Ä? DMMHWRMHGQD]PRĂĽQRVWt DMMHWRMHGQD] NWRURX E\ VRP VD QHVN{U XEHUDO

]VĂĄĹĄ program prĂ­liĹĄ nerĂĄta so slovenskĂ˝m trĂŠnerom ]MĂĄte odozvu aj zo o na reprezentaÄ?nej zahraniÄ?ia? striedaÄ?ke. Viete si to Ă&#x2C6;QR6RPSUHNYDSHQĂŞĂĽHVD ĂŞĂĽHVD vĂ´bec aspoĹ&#x2C6; predstaviĹĽ? WRVOHGXMHDMPLPR6ORYHQVND YHQVND 9LHPVLSUHGVWDYLĢU{]QHYD1DĂŁDPSLRQiWHVRPVDVWUHVDVWUH- ULDQW\DMWDNĂŞWR1iĂŁFLHÄ?MH WROVIXQNFLRQiUPL])tQVND )tQVND YĂŁDNWDNĂŞDE\QDVWDODI~]LD âYpGVNDâYDMĂžLDUVNDĂžLĂ˝HVND LĂ˝HVND DYĂŁHWFLRWRPĂĽHĂ&#x201E;]ODWiJHQHiJHQH- ]Budete konkrĂŠtnejĹĄĂ­? DYLĢSUH $E\VDWRW\SLFN\VORYHQUiFLDÂłFKFHQLHĂžRVSUDYLĢSUH VORYHQVNĂŞKRNHMYHGLD$MRQL $MRQL VNpVSRMLORV WĂŞPPRVNpVSRMLORVWĂŞPPRV~]YHGDYtDNRWRGRSDGQH SDGQH GHUQĂŞPĂžRPR-

]VrĂĄtime sa eĹĄte eĹĄ k poslednĂ˝m MS v Ä&#x152;esku. Ako by ste okomentovali tto, Ĺže Slovensko sa nedostalo ne do ĹĄtvrĹĽfinĂĄle? 3RYLHPWRWDNĂĽHPXĂĽVWYi 3RYLHPWRWDNĂĽH NWRUpQiĂŁWtPSUHGEHKOLDSRNWRUpQiĂŁWtPSUHG VW~SLOLGRĂŁWYUĢ¿QiOHVLSRVW~SLOLGRĂŁWYUĢ¿Q VWXS]DVO~ĂĽLOL6ORYHQVNĂŞP VWXS]DVO~ĂĽLOL6O KUiĂžRPQHPRĂĽQRRGRSULHĢ KUiĂžRPQHPRĂĽQR VQDKXOHQĂĽHWHQSRWHQFLiO VQDKXOHQĂĽHWHQ NWRUĂŞPXĂĽVWYRPDOR]RVWDO NWRUĂŞPXĂĽVWYRP QHQDSOQHQĂŞ

]JednĂ˝m z bodov vo vaĹĄom programe je aj platovĂ˝ strop v slovenskej enskej Extralige Ä?i minima pre jej hrĂĄÄ?ov. MyslĂ­te si, i, Ĺže sa vĂĄm to v naĹĄich h pomeroch aj podarĂ­Ă­ presadiĹĽ? -HGQR]QDĂžQH3UiYHWDNĂŞWR WDNĂŞWR NURNGRNiĂĽHVWDELOL]RYDĢYĂŞYDĢYĂŞGDYN\NOXERY7UHEDSRYHGDĢ RYHGDĢ ĂĽHMHGQĂŞP]KODYQĂŞFKIDNWRURY DNWRURY SUHIDQ~ĂŁLNRYMHSULDWUDNWLYLUDNWLYLWHGXHOXDMULYDOLWD1RDWĂŞP RD WĂŞP ĂĽHE\VPH]DYLHGOLVWURS\E\ RS\E\ VPH]DPHG]LOLWDNĂŞP]iSDP]iSD-

]MĂĄte pocit, Ĺže VladimĂ­r VĹŻjtek mal skonÄ?iĹĽ po neĂşspechu neĂşs v SoÄ?i? na olympiĂĄde v 1DW~WRRWi]NXVRPXĂĽRGSR1DW~WRRWi]NXVRP YHGDOĂžLĂĽHWRSRYLHP]QRYX YHGDOĂžLĂĽHWRSRYL 0{MQiYUKMHWDNĂŞDE\PDO 0{MQiYUKMHWDN WUpQHUGOKRGREHMĂŁLXNRQFHSWUpQHUGOKRGREHMĂŁ FLX3UHWRYHUtPĂĽHNHÄ&#x2021;XVFLX3UHWRYHUtP SHMHPHYRYRÄ?EiFKWDNVD SHMHPHYRYRÄ?E NWRPXYUiWLPH N WRPXYUiWLPH

PHQWiOQH PHQWiOQH SULQiĂŁDVYHWRYĂŞKRNHM 1DMOHSĂŁLHE\ERORNHE\VPHY\\ WYRULOLMHGLQHĂžQĂŞSRGSLVNWRUĂŞ E\EROW\SLFNĂŞOHQSUHQiĂŁKRNHMDOHWLHĂĽDE\EROHIHNWtYQ\ NHMDOHWLHĂĽDE\EROHIHNWtYQ\ DMSULGRVDKRYDQtYĂŞVOHGNRYQD PHG]LQiURGQRPIyUHĂ˝LYĂŁDN EXGHWUpQHU]R6HYHUQHM$PHULN\ĂžLâNDQGLQiYLHVDXYLGt 7LHĂĽMHMHGQRĂžLE\EROY UHD7LHĂĽMHMHGQRĂžLE\EROYUHDOL]DĂžQRPWtPH]DKUDQLĂžQĂŞSRUDGFDDOHERPDQDĂĽpU7RMHHĂŁWH UDGFDDOHERPDQDĂĽpU7RMHHĂŁWH YYĂŁWiGLXULHĂŁHQLDDNHÄ&#x2021;GRVWDĂŁWiGLXULHĂŁHQLD D NHÄ&#x2021;GRVWDQHPHĂŁDQFX D YRYRÄ?EiFKXVQHPHĂŁDQFXDYRYRÄ?EiFKXV-

=DUR] =DUR]KRYRUÄ&#x2021;DNXMH 0LODQ+DQ]HO


naĹĄe novinky

INZERCIA

NENECHAJTE SI UJSŤ 29. 5. KULTĂ&#x161;RA: DerniĂŠra vĂ˝stavy Petra KocĂĄka spojenĂĄ s besedou a autogramiĂĄdou. SpoloÄ?enskĂĄ sĂĄla kultĂşrneho strediska, 18.30 hod. 29. 5. KULTĂ&#x161;RA: Beseda so spisovateÄžkou Ivanou Ondriovou, Ä?itĂĄreĹ&#x2C6; mestskej kniĹžnice, 16.30 hod. 31. 5. PRE DETI: ZĂĄbavnĂŠ popoludnie pri prĂ­leĹžitosti MedzinĂĄrodnĂŠho dĹ&#x2C6;a detĂ­ spojenĂŠ s otvorenĂ­m novĂŠho ihriska, HrnÄ?iarska ulica, 15.00 hod.

SĂşÄ?asnĂĄ podoba StropkovskĂŠho kaĹĄtieÄža. Foto: (mk)

PREDNĂ Ĺ KA ZAUJALA

31. 5. FUTBAL: MĹ K Tesla Stropkov â&#x20AC;&#x201C; Ĺ K Milenium 2000 BardejovskĂĄ NovĂĄ Ves, 3. liga VĂ˝chod dospelĂ­, 17.00 hod.

Obyvatelia oblasti ZemplĂ­na oslavovali MedzinĂĄrodnĂ˝ deĹ&#x2C6; pamiatok v zemplĂ­nskych kaĹĄtieÄžoch. ZaujĂ­mavĂ˝m prednĂĄĹĄkovĂ˝m cyklom ich tam myĹĄlienkami preniesli historici z piatich kaĹĄtieÄžov, ktorĂŠ roky zmenili na mĂşzeĂĄ pre verejnosĹĽ. ZĂĄujemcovia sa, okrem inĂŠho, mohli dozvedieĹĽ aj informĂĄcie o Stropkovskom kaĹĄtieli.

6. 6. FUTBAL: MĹ K Tesla Stropkov â&#x20AC;&#x201C; Ĺ K FUTURA, 2. liga â&#x20AC;&#x201C; starĹĄĂ­ dorast VĂ˝chod, 10.00 hod. 7. 6. Ĺ PORT: CyklistickĂĄ súżaĹž v amfiteĂĄtri, SvidnĂ­k, 10.00 hod. (sv)

prijme pracovnĂ­kov na pozĂ­ciu:

MestskĂŠ kultĂşrne stredisko v Michalovciach a ZemplĂ­nske mĂşzeum privĂ­tali predstaviteÄžov z piatich zemplĂ­nskych kaĹĄtieÄžov, aby predstavili ich dominanty. MilovnĂ­ci histĂł-

tesĂĄr / Ĺželeziar Kontakt: 0918 493 960

NSR 0829/15

DlhodobĂĄ prĂĄca v Ä&#x152;R, vĂ˝stavba mostov. Ubytovanie a dopravu hradĂ­ firma.

rie strĂĄvili popoludnie v malej sĂĄle MestskĂŠho kultĂşrneho strediska, kde si vypoÄ?uli zaujĂ­mavosti o zemplĂ­nskych

KaĹĄtieÄž bol prestavanĂ˝ v 19. storoÄ?Ă­. kaĹĄtieÄžoch. Za dobrovoÄžnĂŠ vstupnĂŠ sa ĂşÄ?astnĂ­ci dozvedeli informĂĄcie z oblasti Sniny, HumennĂŠho, Stropkova, TrebiĹĄova aj Michaloviec.

KaťtieĞ postavili na mieste bývalÊho hradu

Pre posluchĂĄÄ?ov bola zaujĂ­mava prednĂĄĹĄka Stanislavy RovĹ&#x2C6;ĂĄkovej o historicko-archi-

tektonickom vĂ˝voji kaĹĄtieÄža v Stropkove. Ten bol postavenĂ˝ na mieste bĂ˝valĂŠho hradu zbĂşranĂŠho v roku 1744. Goticko-renesanÄ?nĂŠ jadro hradu je zabudovanĂŠ do sĂşÄ?asnĂŠho kaĹĄtieÄža. V 19. storoÄ?Ă­ bol prestavanĂ˝. V sĂşÄ?asnosti sa v jeho priestoroch nachĂĄdzajĂş reprezentaÄ?nĂŠ priestory, v ktorĂ˝ch je reĹĄtaurĂĄcia. PrvĂ˝mi majiteÄžmi hradu boli PerĂŠnyiovci a hrad vznikol postupnĂ˝m obstavanĂ­m strĂĄĹžnej veĹže a nahradenĂ­m palisĂĄdovĂ˝ch opevnenĂ­. Hrad mal päżuholnĂ­kovĂ˝ pĂ´dorys. V roku 1767 bol po veÄžkom poĹžiari zniÄ?enĂ˝ a nĂĄsledne prestavanĂ˝ na kaĹĄtieÄž. Veronika Ondo-CholewovĂĄ, (sv)

'Ae 'Č&#x2014;Ă&#x153; kliknite na nĂĄĹĄ kalendĂĄr jw~mjsny{nÂ?Ă&#x161;

NSR 0876/15

14

www.nasenovinky.sk/udalosti


INZERCIA

číslo 10/2015

15

MOST-HÍD: PODPORUJEME OBČIANSKE AKTIVITY Po vzore občianskeho združenia PURT, ktoré sa etablovalo a  úspešne pôsobí v  regióne Gemer, vznikla s  podporou strany Most-Híd podobná organizácia i  v  prešovskom regióne. Nesie názov LAVKA a  jej cieľom je podpora občianskych aktivít v rámci zlepšenia života v obciach.

obce totiž majú „v hlave“ mnoho aktivít, ale k  ich realizácii často potrebujú malú pomoc. Prekážkou sú však zložité a  administratívne náročné projekty. V  našom združení chceme pomôcť adresne a  tam, kde budeme presvedčení, že to má zmysel, výsledok sa dostaví za  pár týždňov a  projekt

združenie na podporu LAVKA- nové občianskych aktivít Na ustanovujúcom zasadnutí sa zišli vybraní zástupcovia obcí z  okresov Prešov, Svidník, Medzilaborce a  Snina. „Sme naozaj radi, že myšlienka, ktorá sa začala rozvíjať na  Gemeri, nachádza svoje uplatnenie aj v Šariši, resp. Zemplíne. Mnohé

vylepší prostredie či podporí kultúru,“ povedal Peter Krajňák, koordinátor združenia. Prvá časť podpory bola určená na kultúrne podujatia, opravu detského ihriska a  areálu materskej školy, zakúpenie kostýmov, odvodnenie osady, výlet žia-

kov zo sociálne slabších rodín či nainštalovanie informačnej tabule.

Záleží nám na rusínskom školstve S  osobitným záujmom sledujeme situáciu v  oblasti vzdelávania detí a  mládeže pochádzajúcich z rusínskeho prostredia. Za  veľmi zaujímavý a hodný podpory považujeme projekt občianskeho združenia Kolysočka – Kolíska. Zakladateľkou a  štatutárkou združenia je PhDr.  Ľuba Kráľová, PhD., ktorá už tretí rok vedie projekt tzv. večerných škôl rusínskeho jazyka pre deti i dospelých. „Zámer OZ Kolysočka – Kolíska založiť večerné školy rusínskeho jazyka bol vyvolaný tým, že spisovnú podobu svojho

jazyka slovom i písmom Rusíni na  Slovensku používajú veľmi zriedka. So svojimi deťmi či vnukmi rodičia či starí rodičia sa doma zväčša nerozprávajú rusínsky a nenahlasujú ich do rusínskych tried či nebodaj škôl, takže rusínske deti sa svoj rodný jazyk nemajú kde naučiť,“ vysvetlila Ľuba Kráľová. Aj preto Most-Híd ako

Peter Krajňák vôbec prvá parlamentná strana v rámci dokumentu Občianska vízia pripravila aj „Stratégiu národnostnej politiky pre Rusínov žijúcich na  Slovensku“.

STRATÉGIA NÁRODNOSTNEJ POLITIKY PRE RUSÍNOV ŽIJÚCICH NA SLOVENSKU

Michal Goriščák Občianska vízia svojím spôsobom predstavuje niečo inovatívne a netradičné. Na jednej strane je to strategický dokument, ktorý sa venuje perspektívnym cieľom, a na strane druhej obsahuje celý rad konkrétnych prostriedkov na dosiahnutie týchto cieľov. Jednou z oblastí vízie, ktorá rezonuje najmä na území východného Slovenska,

konkrétne v jeho severovýchodných okresoch, je otázka identity Rusínov žijúcich na Slovensku, presnejšie národnostná politika a menšinové práva. Rusínska časť obyvateľstva žijúca na Slovensku sa vyznačuje nízkou početnosťou, pozitívom však je, že v roku 2011 sa k rusínskej národnosti v porovnaní s rokom 2001 prihlásilo o 38 % viac občanov Slovenska. Za týmto priaznivým javom stojí rastúci záujem mladých ľudí hľadajúcich svoje korene. Otázkou rozvoja rusínskej menšiny je identifikovanie priorít a prostriedkov

na ich naplnenie. Ako významné sa javí zriadenie siete rusínskych tried a vzdelávacích projektov vedúcich k používaniu rusínskeho materinského ja-

s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky je potrebné vypracovať „Koncepciu rozvoja rusínskeho školstva“, ktorá by bola zameraná na okresy

Užitočné by bolo vytvoriť samostatné združenie primátorov a starostov rusínskych miest a obcí. Cieľom združenia by bolo formulovať konkrétne návrhy

„Rozmanitosť je základná črta našej krajiny. Most-Híd sa stavia na jej obranu, lebo si myslíme, že Slovensko bude silné práve vtedy, keď sa všetci občania v ňom budú cítiť doma.“ Občianska vízia zyka. Je potrebné bezplatnými jazykovými kurzmi začať „obrodu“ znalosti rusínskeho jazyka strednej a staršej generácie, najmä jeho písanú formu. Na základe kooperácie

Prešovského kraja, kde žije rusínske obyvateľstvo. Dôležitú úlohu vidím aj v postavení samospráv, kde má dnes rusínska národnostná menšina obmedzené právo na samosprávu.

spolupráce jednotlivých rusínskych obcí, hľadanie možností rozvoja rusínskeho školstva a najzávažnejších regionálnych problémov (doprava, životné prostredie, kultúra a i.).

NSR 0826/15

www.obcianskavizia.sk NASE_NOVINKY_204x274_PO.indd 1

22/05/15 09:48


naĹĄe novinky

KR�ŽOVKA

28. 5. â&#x20AC;&#x201C; 31. 5. FontĂĄna 1. 6. â&#x20AC;&#x201C; 7. 6. Galenos 8. 6. â&#x20AC;&#x201C; 14. 6. Proxima

HlavnĂĄ 49 HlavnĂĄ 1544/65 Hviezdoslavova 9

PohotovostnĂŠ sluĹžby sĂş vykonĂĄvanĂŠ: v pracovnĂ˝ch dĹ&#x2C6;och: 16.00 â&#x20AC;&#x201C; 17.00 hod. poÄ?as vĂ­kendov a sviatkov: 9.00 â&#x20AC;&#x201C; 16.00 hod.

ZmyselnĂ˝ Ä?lovek

Drv na prach

JednoduchĂ˝ nĂĄstroj

R

Bývalý podnik s remeselníckymi potrebami

Dopravovanie osĂ´b a materiĂĄlu

VymedzenĂĄ Ä?asĹĽ Ăşzemia

Zoznam adries

ŽenskÊ meno (3. 1.)

Stiahni z koĹže

PrsnĂ­k (kniĹž.)

1

ZisĹĽovala hmotnosĹĽ

PapagĂĄj

Obec pri KomĂĄrne

2

Vzal Vklad v zahraniÄ?nej banke

MPZ ĂĄut Egypta

OsobnĂŠ zĂĄmeno

3

IhliÄ?natĂ˝ strom

R

RĂŠnium

Naspodu

HlinĂ­k

OĹĄatil SeverskĂŠ muĹž. meno

Obliekla

Meno spev. Sumac

Impuls Längenmodulation Vypúťżal hlåsky

Obrazy s nahými telami

DĂ&#x201D;LEĹ˝ITĂ&#x2030; TEL. Ä&#x152;Ă?SLA

ŤaŞký kov

KrĂ­dlo (odb.) ListnatĂ˝ strom

JaponskĂŠ sĂ­dlo

DĂ´kaz neviny

OrgĂĄny zraku

Ohmatal (expr.)

Druh borievky

BiblickĂĄ hora

Rod marenovitých rastlín

Silno citovo zapĂ´sobilo

Spojka JaponskĂĄ lovkyĹ&#x2C6;a

OptickĂ˝ generĂĄtor

VyuÄ?uje AromatickĂĄ rastlina

MESTSKĂ POLĂ?CIA tel.: 054/486 88Â 88

Predpona (India) ArabskĂŠ muĹž. meno

Dom. meno Ĺ arloty

OsobnĂŠ zĂĄmeno

Time of delivery

Udierala

MESTSKĂ? Ă&#x161;RAD â&#x20AC;&#x201C; SEKRETARIĂ T tel.: 054/ 486 88 02, 0903 603 875

LĂ&#x161;Ĺ TITE A VYHRAJTE! x½ur}n}jswrÂ?t~wjjm{n|~ t{rÂ&#x192;xtjĂťÄ&#x2013;Ä&#x2122;wnÂ&#x20AC;|Ă&#x2022;n~Ă&#x2022; {ryÂ&#x17E;½}nj½nvnwx jjm{n|~Ă&#x2022;{jsjÂ&#x192;Â&#x201E;| |jvÂąĂ&#x2018;~}n½rĂ&#x20AC;wjtwrqÂ&#x201A;xm Â&#x201A;mjj}nŠ|}jx{}~wj rk{rĂ&#x2022; Č&#x2014; ' '6 Č&#x2014;Ä?Ä&#x192;Ä&#x2013;Ä&#x161;Ă&#x2DC; ç' Č&#x2014;Ă&#x2013;h U Č&#x2014; Ă&#x2022;ä

e Č&#x2014;'6 Č&#x2014;Ä?Ä&#x192;Ä&#x2013;Ä&#x161;Ă&#x2DC; Zdenka Ĺ tastnĂĄ, Â&#x201A;sjj Zuzana Ĺ vecovĂĄ, r}{j Silvia DrozdovĂĄ, nĂ&#x2018;vj{xt

R

DomĂĄcke meno ZoltĂĄna

MuĹžskĂŠ meno

NiÄ?, kaz

MongolskĂ˝ pastier

EÄ&#x152;V RoĹžĹ&#x2C6;avy

ZasekĂĄva

DopoÄ?Ă­ta

Poobrezoval

Odklon, odvrĂĄtenie

Opica gibon bielorukĂ˝

PrvĂ˝ muĹž

KĂşpacie nĂĄdoby

MuĹžskĂŠ meno

Jed

R

Rhode Island

OznĂĄmil Ăşradom Olympic Games

ŽenskÊ meno (23. 2.) Opåt klåťtora východnej cirkvy

â&#x20AC;&#x201C; Doktor mi prikĂĄzal piĹĽ denne tri litre tekutiny. â&#x20AC;&#x201C; No a? â&#x20AC;&#x201C; ...

KrĂ­Ĺžovku poskytla redakcia Ä?asopisu RELAX.

POHOTOVOSŤ LEKà RN�

RiadenĂĄ strela

1gSRYH $92,5(/,'29$/*80(1,12&(17,ä$/$50$5(1$20$

Ă&#x2020;šĂ&#x20AC;ÂľĂ&#x152;

www.strana-tip.sk/proti-korupcii

SPOLUPRĂ CA

PROTI KORUPCII

TomĂĄĹĄ Hudec predseda strany

NSR 0901/15

16


INZERCIA

číslo 10/2015

Prelomme tabu – keď sex bolí, hľadajme pomoc, rýchle a účinné riešenie

delima feminin ®

Hlavnou príčinou vaginálnej suchosti je zníženie hladiny ženského hormónu estrogénu. Estrogén pomáha udržať vaginálne tkanivo zdravé a udržiava normálnu vaginálnu vlhkosť, pružnosť a kyslosť. Tieto faktory vytvárajú prirodzenú obranyschopnosť proti infekciám pošvy a močových ciest. Ak sa však zníži hladina estrogénu, vaginálna sliznica sa stenčuje a stáva sa viac zraniteľnou. Žena môže začať pociťovať problémy súvisiace so suchou vaginálnou sliznicou ako sú bolesť pošvy, svrbenie, pálenie, bolesť počas pohlavného styku a vznik bolestivých trhliniek. Zvyšuje sa riziko infekcií močových ciest a močového mechúra.

Za účelom splnenia požiadaviek žien na produkt pre úľavu od vaginálnej suchosti boli vyvinuté vaginálne čapíky delima feminin, ktoré sú vyrobené na báze oleja, sú neparfumované a  bez konzervačných látok.

Hladiny estrogénov môžu klesnúť z niekoľkých dôvodov: 

Kedy a ako často používať vaginálne čapíky delima feminin?

zmenopauza alebo doba pred menopauzou zpôrod a dojčenie  zliečba rakoviny vrátane rádioterapie, hormonálnej terapie a chemoterapie zchirurgické odstránenie vaječníkov  zporuchy imunity  zfajčenie zužívanie niektorých liekov (antidepresíva, antiastmatiká, antikoncepcia) zužívanie inzulínu zstres, mimoriadna záťaž, úzkostné stavy

NSR 0897/15

Suchosť vo vaginálnej oblasti je občasným, ale aj opakovaným problémom mnohých žien. Pre ženy, ktoré trpia suchosťou vaginálnej sliznice sa pohlavný styk stáva nepríjemným a bolestivým. Často sa u  týchto žien môže vyvinúť averzia alebo strach z  pohlavného aktu, čo následne spôsobuje psychické problémy. Téma suchá vaginálna sliznica je tabu o  ktorej sa málo rozpráva a  ženy väčšinou trpia v  tichosti. Často je tento problém spájaný s  frigiditou žien. K  odtabuizovaniu témy vaginálnej suchosti nesporne prispeli aj nové možnosti liečby.

Vaginálne čapíky delima feminin si žena môže aplikovať bez pomoci a diskrétne. Účinok nie je obmedzený len na pysky ohanbia, ale dostane sa hlboko do pošvy, kde prírodné oleje rozvinú svoj lubrikačný efekt podobný prirodzenému zvlhčeniu.

zpodľa potreby asi pätnásť minút priamo pred sexuálnym stykom zv prípade pretrvávajúcej vaginálnej suchosti, ako liečbu, každý večer pred spaním po dobu dvoch až troch týždňov zako preventívne opatrenie na predchádzanie vaginálnej suchosti 2x týždenne pred spaním S rastúcou dĺžkou života je vplyv vaginálnej suchosti na kvalitu života, sexuálne funkcie a urogynekologické zdravie stále viac zrejmý.

Navštívte nás aj vy... www.delimaslovakia.sk

17


18

naĹĄe novinky

Ĺ PORT

Kontakt: Dana MiksovĂĄ Email: hv.mb@email.cz Tel: +420 727 863 556 Web: www.hvagency.cz

ZajiĹĄtÄ&#x203A;nĂŠ OperĂĄtory na vĂ˝robnĂ­ linky ubytovĂĄnĂ­, manipulaÄ?nĂ­ dÄ&#x203A;lnĂ­ky s VZV strava, svĂĄĹ&#x2122;eÄ?e (CO2, TIG) pracovnĂ­ odÄ&#x203A;vy. frĂŠzaĹ&#x2122;e CNC DobrĂŠ platovĂŠ podmĂ­nky, nĂĄstrojaĹ&#x2122;e pĹ&#x2122;Ă­spÄ&#x203A;vek na ubytovĂĄnĂ­, prĂŠmie, pĹ&#x2122;Ă­platek za pĹ&#x2122;esÄ?asy. lakĂ˝rnĂ­ky brusiÄ?e Lokalita MladĂĄ Boleslav, PĂ­sek, zĂĄmeÄ?nĂ­ky Karlovy Vary, Opava , Olomouc, ZĂĄchlumĂ­ u StĹ&#x2122;Ă­bra, PlzeĹ&#x2C6;. elektrikĂĄĹ&#x2122;e

NSR 0830/15

HLEDĂ ME IHNED K NĂ STUPU

VLASOVĂ PAĹ&#x2021;KO VYBOJOVAL KĂ&#x161;RA TRETIU PRIEÄ&#x152;KU POMĂ HA StropkovÄ?anom sa na ĹĄachovom turnaji darilo. Foto: archĂ­v klubu

NedĂĄvno sa uskutoÄ?nil tretĂ­ roÄ?nĂ­k ĹĄachovĂŠho turnaja Rytiera Johanesa. VlastivednĂŠ mĂşzeum v HanuĹĄovciach nad TopÄžou sa stalo doÄ?asne bojovĂ˝m ĂşzemĂ­m mladĂ˝ch rytierov, ktorĂ­ bojovali za ĹĄachovnicami o body do mlĂĄdeĹžnĂ­ckeho seriĂĄlu Grand Prix Slovenska. Na vĂ­ĹĽaznĂ˝ch prieÄ?kach sa umiestnili aj StropkovÄ?ania.

'RSRĂžXOLVPHVDRÂżUPH.9$752),1VURNWRUi YUDMDNRMHGLQiYQDĂŁHMUHSXEOLNHSUHGiYDYĂŞUREN\NWRUpVNXWRĂžQHRGVWUiQLDSUREOpP\VY\SDGiYDQtPYODVRYDREQRYLDLFKUDVW.RÄ?NRWRVWRMtDNGH ÂżUPXQiMGHPH" Laco a Jana z Bratislavy XĂĽ]PLHULOLVSOHĂŁLQRXVL P{ĂĽHWHEXÄ&#x2021;N~SLĢDOHER REMHGQDĢLVSUHVQĂŞPQiYRGRPQDGRELHUNX3UL YlÞãtFKĢDĂĽNRVWLDFKVYODVPLVDRGSRU~ĂžDSRXĂĽLĢDVSRÄ&#x2013;GYDWLHWRSUtSUDYN\ za sebou. KVATROFIN, s. r. o. Ĺ karniclovskĂĄ 1 909 01 Skalica tel.: 034/664 74 35

NSR 0828/15

0iWH SUDYGX R ÂżUPH KVATROFIN, s. r. o. sa Y SRVOHGQRP ĂžDVH YHÄ?D hovorĂ­ v spojenĂ­ s probOHPDWLNRX Y\SDGiYDQLD YODVRY D WR Y NODGQRP VORYD]P\VOH-HGHQSUtSUDYRN6$/217(;785(6VWRMtÂź7HQWRSRGÄ?DRKODVXYHÄ?PL~ĂžLQQĂŞ DRGVN~ĂŁDQĂŞYĂŞURERNNWRUĂŞYUDMREQRYtUDVWYODVRY LQDPLHVWDFKNGHVPHVD

Pre ostatnĂ˝ch zĂĄujemcov bol pripravenĂ˝ Open turnaj. Oba turnaje sa hrali na 7 kĂ´l s limitom 2x15 minĂşt + 2 sekundy na ĹĽah. HrĂĄÄ?i vo veku od 5 do 67 rokov si okrem ĹĄachovĂ˝ch zĂĄpasov vyskúťali aj streÄžbu z luku. Na zĂĄver ich Rytier Johanes previe-

dol na Slovensku jedineÄ?nĂ˝m archeoparkom. NajlepĹĄĂ­ traja v jednotlivĂ˝ch kategĂłriĂĄch boli ocenenĂ­ vyrezĂĄvanou pamiatkou z remeselnĂ­ckej dielne kaĹĄtieÄža, diplomami, publikĂĄciami o mĂşzeu a nechĂ˝balo ani uĹž tradiÄ?nĂŠ pasovanie za rytierov.

Dve medailovĂŠ umiestnenia

V GPX turnaji zvĂ­ĹĽazila Andrea VerbovskĂĄ (Sabinov) pred Petrom Ĺ ichulom (PreĹĄov) a Dianou TokarÄ?Ă­kovou (Bardejov). V kategĂłrii do 14 rokov vybojoval druhĂŠ miesto Dominik IvanÄ?o a Jozef SasarĂĄk obsadil tretiu prieÄ?ku v kategĂłrii do 11 rokov (obaja CZĹ  sv. Petra a Pavla Stropkov).

V Open turnaji zopakoval minuloroÄ?nĂŠ vĂ­ĹĽazstvo Jozef FenĂ­k z Vranova, s plnĂ˝m bodovĂ˝m ziskom, pred Jozefom KoÄ?iĹĄkom (Bardejov) a MaroĹĄom KovaÄžom (PreĹĄov). V kategĂłrii do 20 rokov tretiu prieÄ?ku zĂ­skal Radoslav PaĹ&#x2C6;ko (Ĺ K Stropkov+SvidnĂ­k). PoÄ?akovanie patrĂ­ riaditeÄžke vlastivednĂŠho mĂşzea v HanuĹĄovciach nad TopÄžou, PhDr. MĂĄrii Kotorovej PhD. za poskytnutie tĂ˝chto historickĂ˝ch priestorov pre ĹĄachovĂş hru, zabezpeÄ?enie cien aj prĂ­pravu doplnkovĂŠho programu, ktorĂ˝ ocenili vĹĄetci nĂĄvĹĄtevnĂ­ci podujatia a uĹž teraz sa teĹĄia na 4. roÄ?nĂ­k.

}j­|jÂ?unwxvwÂ&#x201E;½qx}Â&#x17E;v~Ă&#x161; Â&#x201A;mjj}nŠ|}xÄ&#x2013;Ä&#x2122;wnÂ&#x20AC;|Ă&#x2013;|Ă&#x2022;{Ă&#x2022;xĂ&#x2022;qŠjmÂ&#x201E;

regionĂĄlnych obchodnĂ˝ch zĂĄstupcov pre PreĹĄovskĂ˝ kraj. Â&#x201E;yu­y{Â&#x201E;lnĂ&#x2DC; Â&#x201E;Â&#x201A;qŠjmÂ&#x201E;jwrnturnw}xÂ&#x192;xÂ&#x192;n{nwÂ&#x201D;qx{npr°w~ Â&#x201E;y{nmjsrwÂ&#x192;n{lrnmxwxÂ&#x17E;wj½nxrwtÂ&#x201A;jwjÂ&#x20AC;Â&#x20AC;Â&#x20AC;Ă&#x2022;wj|nwxrwtÂ&#x201A;Ă&#x2022;|t Â&#x201E;|}j{x|}urx|Ă&#x20AC;xxklqxmwÂ&#x201D;jvj{tn}rwpxÂ&#x201D; yx}{nkÂ&#x201A;turnw}xÂ&#x192;n{nwÂ&#x201D;qx{npr°w~

hrx}xyr|Â&#x201A;yx|rnujs}nwjyn{|xwjuwnĂťÄ&#x2013;Ä&#x2122;wnÂ&#x20AC;|Ă&#x2022;n~

(ll)


ŠPORT

číslo 10/2015

19

UŽ DESAŤ STRETNUTÍ BEZ VÝHRY Po piatich stretnutiach bez streleného gólu Stropkovčania v ďalších štyroch zápoleniach strelili štyri góly. No, žiaľ, ani v desiatom stretnutí v rade sa im nepodarilo zvíťaziť a tak sa „zamotali“ do boja o záchranu. Stropkovčania od favorizovaných Vranovčanov očakávali nátlakovú hru. Už v 5. minúte sa domáci ujali vedenia. V 28. min. chcel strelou spoza šestnástky domáceho brankára prekvapiť Bochin. Po polhodine hry zahrávali Stropkovčania tzv. skrátený rohový kop Poľákom a Pundžák ukážkovou hlavičkou vyrovnával skóre zápasu. V závere polčasu však domáci išli opäť do vedenia. Po hodine hry pridali domáci už tretí gól. V 84. min. Burcák asi z 15 metrov namieril presne a za pomoci žrde zaznamenal kontaktný gól. O štyri minúty mohli Stropkovčania vyrovnať, ale Čabalovu hlavičku z bránkovej čiary vykopával domáci obranca.

károm trafil iba doňho. Aj Vachaľ vo výhodnej pozícii mieril iba do protihráča. Potom prišla päťminútovka, v ktorej mladí Prešovčania strelili dva góly. Po zmene strán najprv hosťujúceho gólmana vystrašil strieda-

Domáca prehra

Ďalšie dve majstrovské stretnutia odohrali Stropkovčania na ihriskách súperov so značne okliešteným kádrom. V Lipanoch sa ujali vedenia Vacha-

V domácom stretnutí s lídrom tabuľky sa mohli Stropkovčania ujať vedenia už v 3. min., ale Pundžák sám pred bran-

Stropkovčania sa mohli ujať vedenia už v 3. minúte.

Futbalistom sa v posledných zápasoch nedarilo. Foto: Martin Rusin

júci Demčo a v 59. min. sa konečne ujala strela Safka, ktorá mala potrebnú presnosť i razanciu. No to bolo zo strany domácich všetko.

Inkasovali z pokutového kopu

ľom po jeho typickej akcii, no z ďalších príležitosti už nedokázali skórovať a tak prišiel dvojgólový trest, keď víťazný gól inkasovali v tretej minúte nadstaveného času z pokutového kopu. Domáca Haniska bojovala o prvenstvo v aktuálnej tabuľke a tak oslabený hostia veľa príležitosti na dobrý výsledok nemali, hoci rozdiel v skóre nezodpovedal priebehu stretnutia.

VÝSLEDKY 1. Vranov – Stropkov 3:2 (2:1) góly Pundžák, Burcák 2. Stropkov – Prešov B 1:2 (0:2) gól Safko 3. Lipany - Stropkov 2:1 (0:1) gól Vachaľ 4. Haniska – Stropkov 4:0 (2:0) V nedeľu 31. mája hostia futbalisti Stropkova rovnako do bojov o záchranu namočenú Bardejovskú Novú Ves a nič iné ako ko-

nečne druhé víťazstvo v jarnej časti súťaže sa od nich nečaká. (ll)

LENTY M A T É V O T ŠPOR E KU HVIEZDA NA C ES T EXKLUZÍVNY REKLAMNÝ PARTNER

GENERÁLNY REKLAMNÝ PARTNER

HLAVNÍ REKLAMNÍ PARTNERI

dokument logistik® MEDIÁLNI PARTNERI

NSR 0827/15

REKLAMNÍ PARTNERI

SFS inzercia_NaseNovinky 206x136.indd 1

28.4.2015 10:07


20

naĹĄe novinky

Ĺ PORT

V NOVĂ Ä&#x152;IKOVSKEJ SEZĂ&#x201C;NE SKONÄ&#x152;ILI PIATE NA SLOVENSKU Na zaÄ?iatku mĂĄja sa v Leviciach uskutoÄ?nil finĂĄlovĂ˝ turnaj o volejbalovĂŠho majstra Slovenskej republiky v kategĂłrii junioriek. NovĂĄÄ?ik I. ligy skupiny VĂ˝chod VK CELE Group Stropkov na Ĺ&#x2C6;om odohral päż stretnutĂ­ a po troch vĂ­ĹĽazstvĂĄch v nich sa stropkovskĂŠ dievÄ?atĂĄ teĹĄili zo zaslúŞenĂŠho piateho miesta. Ă&#x161;Ä?asĹĽ vo finĂĄle vnĂ­mal MaroĹĄ Ĺ turĂĄk v prvom rade ako odmenu pre dievÄ?atĂĄ s moĹžnosĹĽou konfrontovaĹĽ sa bez tlaku na vĂ˝sledky s najlepĹĄĂ­mi slovenskĂ˝mi tĂ­mami v kategĂłrii junioriek.

Športovå výzva

No aj na tomto vyvrcholenĂ­ svojej prvej prvoligovej sezĂłny chceli staviĹĽ na to, Ä?o ich zdobilo v dlhodobej súżaĹži, teda na bojovnosĹĽ a odhodlanie prijaĹĽ papierovo skĂşsenejĹĄieho sĂşpera na druhej strane siete ako ĹĄportovĂş vĂ˝zvu. â&#x20AC;&#x17E;Pre nĂĄs, ako novĂĄÄ?ika najvyĹĄĹĄej juniorskej ligy, bola prvĂĄ sezĂłna akousi ĹĄkolou, ktorĂĄ nĂĄm ukĂĄzala, Ä?o jej absolvovanie obnĂĄĹĄa. Nie je to len o odohranĂ­ zĂĄpasov, ale aj kreovanĂ­ hrĂĄÄ?skeho kolektĂ­-

vu, o budovanĂ­ kompaktnĂŠho celku, ktorĂ˝ tvoria hrĂĄÄ?ky, trĂŠner, vedenie klubu a v neposlednom rade tieĹž fanúťikovia. Som rĂĄd, Ĺže sa nĂĄm to podarilo a bolo to vidno nielen na ihrisku, ale i mimo nehoâ&#x20AC;&#x153;, dodal M. Ĺ turĂĄk.

Výborný nåpad

NĂĄladu v kabĂ­ne StropkovÄ?aniek burcovala novĂĄ rockovĂĄ hymna. S nĂĄpadom zloĹžiĹĽ skladbu pri prĂ­leĹžitosti ĂşÄ?asti vo finĂĄlovej osmiÄ?ke priĹĄli fanúťikovia, ktorĂ­ aj takĂ˝mto spĂ´sobom chceli povzbudiĹĽ dievÄ?atĂĄ. Jej autormi sĂş Matúť Varga a z X-Factoru znĂĄmy Miro Ĺ alap. S nahrĂĄvanĂ­m energickej piesne im pomohol multiinĹĄtrumentalista Bobo Bartko a klip si vzal na starosĹĽ DĂĄrius BarnĂĄĹĄ. â&#x20AC;&#x17E;KeÄ? som sa prebudil rĂĄno o ĹĄiestej, napadlo mi starĂŠ znĂĄme heslo â&#x20AC;&#x17E;Nie je dĂ´leĹžitĂŠ zvĂ­ĹĽaziĹĽ, ale zĂşÄ?astniĹĽ saâ&#x20AC;&#x153;. Potom som si vĹĄak povedal, Ĺže po mesiacoch driny a vynaloĹženĂŠho Ăşsilia by â&#x20AC;&#x17E;zĂşÄ?astniĹĽ

Volejbalistky VK Cele Group Stropkov. Foto: archĂ­v klubu

saâ&#x20AC;&#x153; proste nestaÄ?ilo. Tak som to preformuloval na vetu: â&#x20AC;&#x17E;My nejdeme zĂşÄ?astniĹĽ sa, my ideme zvĂ­ĹĽaziĹĽ.â&#x20AC;&#x153; A v tomto duchu som uĹž doplĹ&#x2C6;oval text do vĂ˝slednej podoby. Chcel som hlavne vyzdvihnúż, Ĺže aj keÄ? sĂş naĹĄe hrĂĄÄ?ky krĂĄsne mladĂŠ dievÄ?atĂĄ, nie sĂş to Ĺžiadne cukrovĂŠ bĂĄbiky a dajĂş zabraĹĽ kaĹždĂŠmu sĂşperovi,â&#x20AC;&#x153; vysvetÄžoval M. Varga. (ll)

VĂ?SLEDKY FINĂ LOVĂ&#x2030;HO TURNAJA 1. VK CELE Group Stropkov â&#x20AC;&#x201C; SlĂĄvia UK DrĂĄÄ?ik Bratislava 0:3 (-11, -13, 16) 2. VK CELE Group Stropkov â&#x20AC;&#x201C; Ĺ KM LiptovskĂ˝ HrĂĄdok 3:0 (-25, -19, -21) 3. VK CELE Group Stropkov â&#x20AC;&#x201C; Palas VK Levice 3:0 (27, 19, 18), o 5. â&#x20AC;&#x201C; 8. miesto 4. VK Cele Group Stropkov â&#x20AC;&#x201C; VK KĂşpele Brusno 3:1 (12, -13, 15, 23), o 5. miesto 5. VK CELE Group Stropkov â&#x20AC;&#x201C; Palas VK Levice 3:1 (-22, 17, 19, 22)

'Ae 'Č&#x2014;Ă&#x153; kliknite na nĂĄĹĄ kalendĂĄr jw~mjsny{nÂ?Ă&#x161;

www.nasenovinky.sk/udalosti NaĹĄe Novinky â&#x20AC;&#x201C; SpravodajskĂ˝ dvojtýŞdennĂ­k distribuovanĂ˝ zdarma do vĹĄetkĂ˝ch domĂĄcnostĂ­ a firiem v meste ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  VydĂĄva: 14 news, s. r. o. ď&#x201A;Ą SĂ­dlo spoloÄ?nosti: KonventnĂĄ 9, 811 03 Bratislava, SlovenskĂĄ republika ď&#x201A;Ą IÄ&#x152;O: 46903411 ď&#x201A;Ą VydavateÄžstvo 14 news, s. r. o. je sĂşÄ?asĹĽou skupiny 14 group, a.s. ď&#x201A;Ą RiaditeÄž odd. vĂ˝roby a distribĂşcie: Ivan BorovskĂ˝ ď&#x201A;Ą RiaditeÄž obchodu a marketingu: Juraj PrieÄ?inskĂ˝ ď&#x201A;Ą Inzercia: obchod@14news.eu ď&#x201A;Ą Tel.Ä?.: +421 917 775 031 ď&#x201A;Ą Ĺ ĂŠfredaktor: JĂĄn HanuĹĄka ď&#x201A;Ą HlavnĂ˝ grafik: JĂĄn SotnĂ­k ď&#x201A;Ą Adresa redakcie: RaÄ?ianska 153/A, 831 54 Bratislava, SlovenskĂĄ republika ď&#x201A;Ą Redakcia: redakcia@nasenovinky.sk ď&#x201A;Ą Tel.Ä?.: +421 917 775 014 NaĹĄe Novinky Stropkov, nĂĄklad 4 600 ks ď&#x201A;Ą RoÄ?nĂ­k: II. ď&#x201A;Ą Ä&#x152;Ă­slo: 10/2015 ď&#x201A;Ą DĂĄtum vydania: 28. 5. 2015 ď&#x201A;Ą Editor vydania: Silvia VendlĂŠrovĂĄ ď&#x201A;Ą Grafik: Sylvia SmolinskĂĄ ď&#x201A;Ą RegistraÄ?nĂŠ Ä?Ă­slo MK SR: EV 4462/11 ď&#x201A;Ą ISSN: 1339-6587 ď&#x201A;Ą Vzor e-mailu na Ä?lenov redakcie: meno.priezvisko@14news.eu Copyright: 14 news, spol., s. r. o. VĹĄetky prĂĄva, vrĂĄtane autorskĂ˝ch, sĂş vyhradenĂŠ a vykonĂĄva ich vydavateÄž. RozmnoĹžovanie Ä?astĂ­ alebo celku textov, fotograďŹ Ă­, grafov akĂ˝mkoÄžvek spĂ´sobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez pĂ­somnĂŠho sĂşhlasu vydavateÄža, je zakĂĄzanĂŠ. VydavateÄž nie je zodpovednĂ˝ za obsah a pravdivosĹĽ uverejnenĂ˝ch inzerĂĄtov a za prĂ­padne spĂ´sobenĂŠ ĹĄkody.

(sv), foto: TASR, (mk) BudĂşce Ä?Ă­slo hÄžadajte vo svojej poĹĄtovej schrĂĄnke 12. jĂşna 2015

Profile for 14 news

Nsp 10 2015 web  

Nsp 10 2015 web  

Advertisement